Укд 37: 168. 522 (477) ббк 63. 5 (4 Укр) 0 + 74. 03 (4 Укр) к-95 Кухарський В. М. Українці, чи богообрані ми?Сторінка19/19
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Й за Бога взялись понад те!
Здалося їм, що ми вже в шапці -

У чорній в жида у мішкуІ найсвятіше - Різдво й Трійця

З державних свят кане в лету!!!


О, помаранчеві іуди,

Народ вас скине, як Москву, -Морози, ющенки і юльки,

Вам - до безбожного За-х-ду!
А свята рідна Україна

Без НАТО, Заходу й Москви

З Богом іде - третя дорога

Від віку нам - і навіки!
Дорога аріїв побожна,

Яку Господь й скіфам вказав,

З народами Карпат - Тібету

Врятує нас усіх разом!
Нас Бог веде, пророк Шевченко,

А ви, Сіону вірні пси,

Не нехтуйте хоч Божу волю,

Лишіть нас й згиньте назавжди!..БІБЛІОГРАФІЯ
1. Акафіст Пресвятій Богородиці заради Її чудотворної ікони "Всецариця". – Львів: Стрім, 2004. – 56 с.

2. Ангел України // Ідеаліст. – 1997-1998. - №15-17.

3. Аркас М. Історія України-Русі. - К.: Вища шк., 1991. - 456 с.; Антонович Д. Передхристиянська релігія українського народу / Українська культура. - К.: Либідь, 1993. - С. 189-196.

4. Аскольдов С. Християнство і політика // Хроніка-2000. – 1994. – №1-2. - С.101-133.

5. "Аутодафе" / І.Белебеха, В.Улянич, С.Плачинда, В.Куєвда. – К.: МАУП, 2006. – 40 с.

6. Бабій М. "І сю віру, і ту Бог дав" // Людина і світ. - 1993. - №6-7. – С.39-41; Свобода совісті: Філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. – К.: Вища шк., 1994. - 86 с.

7. Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода. – К.: Орій, 1992. - 472 с.

8. Барчук І. Пояснення чотирьох Євангелій: У 2 т.: Т.2. - К.: Дорога Правди, 1993. – 618 с.; Біблійний атлас / Упоряд. З.Терешкова, С.Хорошко. – К.: "Сетекс-ЛТД", 1994. – 120 с.

9. Бердник О. VІТА NОVА витає над Україною // Молодь України. - 1992. - 27 березня.

10. Біла книга України або Вашингтонський консенсус в дії. Наслідки економічних реформ 1991-2001 років. – К.: Видавничий дім "Княгиня Ольга", 2003. – 250 с.

11. Біланюк П. Про початки поширення християнства на українських землях / Збірник праць Ювілейного Конгресу до 1000-ліття хрищення Руси-України. – Мюнхен: Вид-во УВУ, 1988; Біленко Т. Феномен Слова в християнському культі України. - Дрогобич, 1993. - 94 с.

12. Богослов Б. Сіонізм проти українців. – Одеса, 1998. – 146 с.

13. Бондар М. Втрата націоналізмом значення побутової ненависті і набуття ним значення універсального глобального принципу розвитку // Мандрівець. – 2002. - №3. – С.3-5; Бокань В. Діти Влеса, онуки Даждьбога... Про загадкову "Влесову книгу" // Наука і суспільство. – 1994. - №9-10. - С.53-57.

14. Боплан Г. Опис України / Пер. з фр. Я.Кравця. – Львів: Каменяр, 1990. - 301 с.

15. Боровський Я. Світогляд давніх киян. - К.: Наук. думка, 1992. - 176 с.

16. Боярич С. Чому ми називаємося українці // Сіяч. - 1991. - №7.

17. Брайчевський М.

18. Братко-Кутинський О. Нащадки Святої Трійці. - К.: Білий птах, 1992. - 85 с.

19. Братко-Кутинський О. Феномен України. - К.: Ред. газ. "Вечірній Київ", 1996. - 304 с.

20. Булатов М. та ін. Філософія ноосфери. - К.: Наук. думка, 1995. - 150 с.

21. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях / Пер. з рос. Ю.Буряка. – К.: Довіра, 1993. - 414 с.

22. Ванга: "Людина народжується для добрих справ" // Сільські вісті. - 1989. - 27 березня.

23. Василенко Г. Велика Скіфія. – К.: Знання, 1991. - 48 с.

24. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Ред. газ. "Полтавський вісник", 1994. – 191 с.

25. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К.: Основи, 1994. – 261 с.

26. Велесова книга / Пер. Б.Яценка // Хроніка-2000. - 1994 - №3-4. – С.72-131.

27. Велесова книга: Скрижалі буття українського народу. І тис. до н. е. - І тис. н.е. / Упоряд., пер. Б. Яценка. – К.: Велесич, 1995. - 316 с.

28. Величко С. Літопис: У 2 т. / Пер. з книжн. укр. мови В. Шевчука. - К.: Дніпро, 1991.

29. Вербіцький А. Христологія. - Тернопіль, 1994. – 41 с.

30. Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія / Уклад. Я.Головацьким. - К.: Довіра, 1991. - 91 с.

31. Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. - Львів: Світ, 1992.

32. Волинський Ф. Пам'ятники слов'янської писемности до Різдва Христового // Основа. – 1993. - №2. – С.156-164.

33. Воропай О. Звичаї нашого народу: У 2 т. – К.: Оберіг, 1991.

34. Геллей Г. Біблійний довідник Геллея. – Торонто: Всесвітня Християнська Місія, 1985. – 860 с.

35. Геродот. Історія в дев'яти книгах. - К.: Наукова думка, 1993. - 575 с.

36. Глушак А. Боспор і Херсонес на порозі християнської доби // Людина і світ. - 1994. - №11-12. – С.2-9; 1995. - №1-2. – С.9-14; Гнатюк В. Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків / Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. - С.383-406.

37. Головатий М. Обережно – глобалізація / Діалог цивілізацій: протиріччя цивілізації: Матер. Другої Всесвіт. конф. Київ, 23 трав. 2003 р. – К.: МАУП, 2003. – С.156-161.

38. Гречка М. Співтовариство "Євро-Азія" і "Шовковий шлях". – К.: ПВКП "Укртиппроект", 1999. – 30 с.

39. Грушевський М. Духовна Україна / Упоряд. І. Гирича та ін. – К.: Либідь, 1994. – 560 с.; Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн.: Т.1 / Редкол. П. Сохань та ін. - К. Наук. думка, 1991. - 736 с.

40. Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. / Упоряд. В.Яременко. – К.: Либідь, 1993-1995.

41. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – К.: Освіта, 1992. – 192 с.

42. Грушевський М. На порозі нової України / Великий українець: Матеріали з життя та діяльності М.Грушевського. - К.: Веселка, 1992. – С.133-178.

43. Дві концепції української політичної думки: В'ячеслав Липинський - Дмитро Донцов / Уклад. Г. Васьковича. – Мюнхен: УККА, 1990. - 203 с.

44. Денисюк Н. Праукраїнська цивілізація. – К.: Слово, 1999. – 126 с.

45. Доленга-Ходаківський З. Про слов'янщину перед християнством. - Крем'янець, 1818.

46. Домбровський О. Дохристиянські вірування населення території України / Збірник праць Ювілейного Конгресу до 1000-ліття хрищення Руси-України. – Мюнхен: Вид-во УВУ, 1988. – С.136-150.

47. Домбровський О. Чи був Геродот в Україні? / Геродот із Галікарнасу. - Скіфія. - К.: Довіра, 1992. - 72 с.

48. Драгоманов М. "Колядки - цілі Веди південноруські" / Космос древньої України. – К., 1992.- С.100.

49. Другий прихід Ісуса Христа або Що невдовзі чекає усе людство?!. / Упоряд. В. Кухарський. - Тернопіль, 2003. - 43 с.; Єленський В. Православні й католики в посткомуністичну добу // Людина і світ. - 1996. - №3. – С.10-14.

50. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. - Львів: Вид-во НТШ, 1992. – 230 с.

51. Забуга М. Роль православ’я у збереженні національної ідентичності в умовах глобалізації / Діалог цивілізацій: протиріччя цивілізації: Матер. Другої Всесвіт. конф. Київ, 23 трав. 2003 р. – К.: МАУП, 2003. – С.139-145.

52. Закон Божий / Упоряд. протоієрей Серафим Слобідський. – К.: Видавничий відділ УПЦ КП, 2003. – 655 с.

53. Знойко О. Міфи Київської землі та події стародавні. - К.: Молодь, 1989. – 304 с. Знойко О. Таємниця стародавнього Донбасу // Основа. – 1993. - №3. - С.148-161.

54. Іван Павло ІІ. Переступити поріг надії / Пер. з пол. Н.Попач. - Київ-Львів: Кайрос, Свічадо, 1995. - 168 с.; Іваничук Р. Благослови, душе моя, Господа... - Львів: Просвіта, 1993. – 270 с.

55. Іванишин В. На розпутті велелюднім. Вибори-2004: кого, що і для чого виберемо? / Упоряд. Є.Філь. – Тернопіль-Дрогобич, 2003. – 191 с.

56. Іванченко М. Дивосвіт прадавніх слов'ян. – К.: Рад. письменник, 1991. - 171 с.

57. Ігнатович Е. Україна - tеrrа іnсоgnіtа. - К.: Знання, 1992. - 48 с.

58. Інок Я. Камо грядеши? // Пертурбанції. - 1990. - №2. - С.7-14.

59. Історія Русів / Пер. Г. Драча. - К.: Рад. письменник, 1991. - 318 с.

60. Історія української культури / Під ред. І.Крип'якевича. І зшиток. - К.: АТ "Обереги", 1993. – 80 с.; Історія філософії України / Упоряд. М Тарасенко та ін. - К.: Либідь, 1993. - 560 с.

61. "Іще ніч…" Відповіді священнослужителя. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 180 с.

62. Канигін Ю. Біблія як програма розвитку людства / Моральна цінність християнства і відродження національної школи. - Київ-Тернопіль, 1995. - С.4-11.

63. Канигін Ю. Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства. – К.: Україна, 1997. – 325 с.

64. Канигін Ю. Початок і кінець часів: Новий погляд на історію. – К.: А.С.К., 2005. – 448 с.; Імена ваші написані на небесах... // Наука і суспільство. – 1993. - №2. - С.70-74; №3-4. - С.57-60.

65. Катрій Ю. Пізнай свій обряд. - Нью-Йорк-Рим: Вид-во ОО.Василіян, 1982. - 493 с.

66. Клейнер І. Владімір (Зеев) Жаботинський і українське питання. Вселюдськість у шатах націоналізму. - Київ-Торонто-Едмонтон: Канадський Інститут Українських Студій, 1995. - 263 с.

67. Колодний А. "Бог біля тебе, з тобою є, в тобі є..." // Людина і світ. - 1994. - №9. - С.2-5.

68. Кононенко А. Персонажі слов'янської міфології. – К., 1992.

69. Кононенко П. Українознавство. - К.: Заповіт, 1994. - 320 с.

70. Корчмарик Б. Християнізація європейського Сходу і месіяністичні аспірації Москви. - Торонто: Студіюм, 1973. - 77 с.

71. Костів К. Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів. – К.: Україна, 1995. – 429 с.

72. Костомаров М. Закон Божий (Книга Буття Українського Народу). – К.: Либідь, 1991. – 40 с.

73. Костомаров М. Слов'янська міфологія / Хроніка-2000. – 1992. - №2. – С.35-49; Кочержинський К. Дві лінії розвитку людства / Космос древньої України. – К., 1992. - С.27-31.

74. Кравців Б. Мітологія української землі / Історія української культури. - К.: АТ "Обереги", 1993. – С.1-14.

75. Крип'якевич І. Історія України. - Львів: Світ, 1990. - 520 с.

76. Крисаченко В. Україна на сторінках Святого Письма… - К.: Наукова думка, 2000. – 486 с.; Люди і терени України на сторінках Святого Письма // Мандрівець. – 2004. - №2. – С.14-22.

77. Крищук М. Українська міфологія. - Тернопіль: Тернопіль, 1994. - 111 с.

78. Куди йдемо? / Матеріали наук.-практ. конференції "Ідеологія та ідейно-політичні засади державного будівництва в Україні" (24-25.12.1992). – К., 1993. – 159 с.

79. Кудрик В. Маловідоме з історії римської церкви і римських папів. - Вінніпег: Екклезія, 1959. – 220 с.

80. Куліш П. Хутірська філософія і віддалена од світу поезія // Хроніка-2000. - 1992-1993.

81. Культура і побут населення України. – К.: Либідь, 1991. - 232 с.

82. Кульчицький О. Іван Мірчук - дослідник української духовости / Збірник на пошану І.Мірчука. - Мюнхен-Нью-Йорк-Париж-Вінніпег: Вид-во УВУ, 1974. - С.54-66.

83-86.Кухарський В. Це божественне ймення Вкраїна… // Мандрівець. - 1994. - №2. - С.81-89; Місія України: спроба системного аналізу. - Ч. І. - Київ-Тернопіль, 1996. – 100 с.; Ч. II. - Мандрівець. - 1999. - №3. - С.3-19; 1998. - №1. - С.29; 2000. - №3-4. – С.3-11; Давнє пророцтво підтверджує: українці - богообрані! // Вільне життя. - 2003. - 1 березня; Позовна заява проти світових структур сіонізму – можливо, частинка у Божому плані щодо переселення євреїв до Ізраїлю / Діалог цивілізацій: сіонізм – найбільша загроза сучаній цивілізації: Матеріали ІУ Всесвіт. наук. конф. Київ, 3 черв. 2005. – К.: МАУП, 2006. – С.104-110; http://www.priorytety.com.

87. Лановик Б. та ін. Історія України. – Тернопіль: Карт, Ерудит, 1995. - 459 с.

88. Левіс К. Суть християнства. – Тернопіль: Україна для Христа, 1994. – 130 с.

89. Легенди та перекази / Упоряд. А. Іоаніді. – К.: Наук. думка, 1985. - 340 с.

90. Липа Ю. Призначення України. - Львів: Просвіта, 1992. - 270 с.

91. Липинський В. Релігія і церква в історії України. - К.: Рада, 1995. - 96 с.

92. Лівень М. Місія України // Говорить і показує Україна. – 1996. - 4 лип.

93. Лінч Д. Середньовічна церква. Коротка історія / Пер. з англ. В. Шовкуна. - К.: Основи, 1994. – 492 с.

94. Літопис Голготи України: Т.2. Репресована церква. – Дрогобич: Відродження, 1994. - 528 с.

95. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Махновця. - К.: Дніпро, 1989. - 591 с.

96. Лозко Г. Українське язичництво. – К.: Укр. центр духовної культури, 1994. - 96 с.

97. Лук'яненко Л. Національна ідея і національна воля. – К.: МАУП, 2003. – 296 с.

98. Май В. Оріяна-Україна і єврейство. - 2001. - 31 с.

99. Маринович М. Україна на полях Святого Письма. - Дрогобич: Відродження, 1991. - 106 с.; Україна: дорога через пустелю. - Харків: СП "Фоліо", 1993. - 189 с.

100. Мартишин Д. Основи православної віри: [Навч. Посіб. для студ. МАУП]. – К.: МАУП, 2005. – 176 с.

101 Мельник-Лімниченко В. Віднайти себе в житті / Упоряд. Л.Гром’як. – Тернопіль: Поліграфіст, 1997. – 180 с.

102. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – К.: АТ "Обереги", 1992. - 424 с.

103. Митрополит Іларіон. Князь Костянтин Острозький і його культурна праця, 1992. - 216 с.

104. Мицик Ю. та ін. Як козаки воювали. - Дніпропетровськ: Промінь, 1990. - 302 с.

105. Мицько І. Острозька слов'яно-греко-латинська академія (1576-1636). – К.: Наук. думка, 1990. – 192 с.

106. Мірчук І. Месіянізм Липинського / Дві концепції української політичної думки: В'ячеслав Липинський - Дмитро Донцов. - Мюнхен: УККА, 1990. - С.35-39.

107. Мірчук І. Призначення нації // Основа. - 1993. - №1. – С.148-152.

108. Мокрий В. Церква в житті українців. - Львів-Краків-Париж: Просвіта, 1993. - 106 с.

109. Москалець В. Психологічне обгрунтування української національної школи. - Львів: Світ, 1994. - 120 с.

110. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. - К.: Дніпро, 1992. - 495 с.

111. Наливайко С. "Велесова книга": індійські паралелі / Велесова книга. – К.: Велесич, 1995. – С.269-288.

112. Недрукований лист В.Липинського до М.Грушевського в справі загальних зборів НТШ у 1913 р. // Український історик. – 1991. - №1-2. – С.111-114.

113. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К.: АТ "Обереги", 1992. – 88 с.

114. Нострадамус М. Центурії // Всесвіт. – 1991. - №10. - С.109-130.

115. Огієнко І. Наука про рідномовні обов'язки. - Львів: Фенікс, 1995. - 46 с.

116. Огієнко І. Українська церква: У 2 т. - К.: Україна, 1993. - 284 с.; Українська культура. - К.: Абрис, 1991. - 272 с.

117. Ольжич О. Незнаному Воякові / Гол. ред. М.Луків. – К.: Дніпро №2-4 (спец. випуск), Фундація ім. О.Ольжича, 1994. – 432 с.; Ольшевський І. І небо - прапор України // Молодь України. – 1992. – 3 лист.

118. Ортинський І. Хрищення, Хрест та Харизма України. - Рим-Мюнхен-Фрайбург: Вид-во ОО.Салезіян, 1998. – 198 с.; Буття та майбуття християнської віри. – 2002. – С.49.

119. Острозький С. Жиди. – Стрий: Щедрик, 2004. – 280 с.

120. Паїк В. Корінь безсмертної України. – Львів: Червона калина, 1995. – 237 с.

121. Партицький О. Давня історія Галичини // Хроніка-2000. – 1993. – №3-4. – С.14-48; Пастернак О. Пояснення тризуба. – К.: Веселка, 1991. - 47 с.

122. Петров В. Походження українського народу. – К.: МП "Фенікс", 1992. - 192 с.

123. Плачинда С. Словник давньо-української міфології. – К.: Укр. письменник, 1993. – 63 с.; Повість минулих літ. – К.: Веселка, 1989. - 221 с.

124. Половецький П. Геєнна Огненна та інші документальні праці до "Книги буття" Українського народу. – Київ-Харків, 2002. - 128 с.

125. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т.: Т.І. – К.: Либідь, 1992. - 640 с.

126. Полянський О. Проблеми етногенезу українського народу і становлення його державності // Мандрівець. – 1995. - №1. – С.45-57.

127. Пономарьов А. Царина народної уяви та її класичні розробки / Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. - К.: Либідь, 1991. - С.5-24.

128. Пріцак О. Походження Русі // Хроніка-2000. - 1992. - №2. – С.12-34.

129. Релігія в житті українського народу / За ред. В. Яніва. - Мюнхен-Рим-Париж: Записки НТШ, 1966. - 222 с.

130. Релігія і церква в контексті реалій сьогодення / За ред. А. Колодного, О. Сагана та ін. – К., 1995. - 94 с.

131. Релігія і церква в національному відродженні України. - Тернопіль, 1993. - 91 с.

132. Розумний М. Український месіанізм // Наука і суспільство. – 1992. - №4-5. - С.20-22; №6-7. - С.16-21.

133. Сагач Г. Слово животворяще (духовні засади педагогічної риторики) / Навч. посіб. з пед. риторики для вищ. і середніх навч. закл. України. – К., 2000.

134. Свідзинський А. Це складне національне питання. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1994.- 67 с.

135. Святе вчення: Силенкова віра в Дажбога. – К.: АТ "Обереги", 1995. - 399 с.

136. Сенченко М. Четверта світова. Інформаційно-психологічна війна. – К.: МАУП, 2006. – 64 с.; Війна національної еліти проти езотеричного глобалізму // Персонал Плюс. - 2006. - 12-18 квітня. - №15; Латентні структури світової політики. – К.: МАУП, 2003. – 312 с.

137. Сергійчук В. Національна символіка України. – К.: Веселка, 1992. - 109 с.

138. Сіонські протоколи: джерела і документи. - К.: МАУП, 2005. - 232 с.

139. Січинський В. Чужинці про Україну. - Львів: Слово, 1991. - 96 с.; Сковорода Г. Пізнай в собі людину. – Львів: Світ, 1995. - 528 с.

140. Слово о полку Ігоревім / Упоряд. Л. Махновця. – К.: Дніпро, 1983. - 220 с.

141. Стайнбреннер Р. Буття / Служіння Скорописця. - Тернопіль, 1993. - 62 с.

142. Стечишин М. Св. Петро й Рим. – Вінніпег: Екклезія, 1964. - 175 с.

143. Стойко Дж. Листи до Ока Божого / Пер. С. Наливайка // Русь Київська, 1994.

144. Стус В. Під тягарем хреста. – Львів: Каменяр, 1991. – 159 с.

145. Субтельний О. Україна: Історія. – К.: Либідь, 1991. - 512 с.; Тойнбі А. Дослідження історії: В 2 т. / Пер. з англ. В. Шовкуна. – К.: Основи, 1995.

146. Тереля Й. Царство Духа. – Ужгород, 1994. - 56 с.

147. У пошуках істини… // Вісник НАН України. - 1996. - №1-2. - С.88-97.

148. Українська душа. - К.: Фенікс, 1992. - 128 с.

149. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник / А.Пономарьов та ін. – К.: Либідь, 1993. - 256 с.

150. Український археографічний щорічник. Вип.2. - К.: Наук. думка, 1993. – 471 с.

151. Фурдуй Р., Швайдак Ю. На початку було Слово... // Мандрівець. - 1994. - №2. - С.115-119.

152 Харченко П. Від індивіда до Боголюдини. - К., 1993. - 132 с.; Тригнозис. – К.: Вид-во "Аграрна наука", Ред. газ."Вечірній Київ", 1998. – 400 с.

153. Хвойка В. До питання про слов'ян / Космос древньої України. - К., 1992. – С.57-65.

154. Хегельмаєр X. Повідомлення про стан ученості у Києві в російській Україні // Київська старовина. - 1994. - №2. – С.95-99.

155. Хитрук В. Українська Троя / Космос древньої України. – 1992. - С.146-153.

156. Хохли - сини Неба? / О.Ємченко // Урядовий кур'єр. - 1996 - 2 березня. - С.10.

157. Цар І. Степан Навроцький – жертва за волю України. – Львів: В-во "Папуга", 2002. - 32 с.

158. Чепурко Б. Українці: Воскресіння. - Львів: Слово, 1991. - 128 с.

159. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. - Мюнхен, 1983. - 175 с.

160. Читанка з історії філософії: У 6 кн. / За ред. Г. Волинки. – К.: Довіра, 1992.

161. Чмихов М. Давня культура. - К.: Либідь, 1994. - 288 с.

162. Шаян В. Віра предків наших. - Гамільтон, 1987. - 896 с.

163. Шаян В. Наша священна книга / Велесова книга. – К.: Велесич, 1995. – С.262-268.

164. Шевчук В. Загадкова "Велесова книга" // Хроніка-2000. – 1994. - №3-4. - С.61-71.

165. Шелухин С. Україна. - Дрогобич: Бескид, 1992. - 248 с.

166. Шлемкевич М. Загублена українська людина. - К.: Фенікс, 1992. - 158 с.

167. Шлях у трясовиння // Час/Тіmе. – 1996. - 26 липня. – С.11.

168. Шокало О. Історія українського духу // Живописна Україна. - 1992. - №1. – С.2-3; Кохання - воля духу // Великдень. – 1992. - №1. – С.76-92; Український світ // Український світ. - 1992. - №2. - С 4-5.

169. Штепа П. Мафія і Україна. – Львів: ВПК “Глобус”, 2002. – 408 с.

170. Щокін Г. Ми – Богоносний народ / Сучасний політичний стан та вибір 2006 року. – К.: МАУП, 2005. – 32 с.; Мандрівець. – 2006. - №1. – С.81-82.

171. Що чекає Україну? Застереження оракула Он Ці // Русалка Дністрова. - 1996. - №5 (березень).

172. Юркевич П. Серце та його значення у духовному житті людини, згідно з ученням слова Божого // Вибране / Пер. з рос. В.Недашківського. - К.: Абрис, 1993. - С.73-114.

173. Яворський С. Філософські твори: В 3 т. – К.: Наук. думка, 1991.

174. Яворський Я. Якщо рисак скаче не туди, безногий його обганяє, або Чому у нашій вільній невільно рятувати приречених? // Час/Тіmе. – 1996. - 26 липня. – С.10.

175. Янів В. Проблема психологічного окциденталізму України // Мандрівець. - 1994. - №1. - С.65-74.

176. Ярема Я. Українська древність в її культурно-історичних виявах. – Львів: Рідна шк., 1938. - С.16-88.

177. Ярмиш Ю. Українізми "Магабгарати" / Космос древньої України. – К., 1992. – С.266-270.

178. Ярмусь С. Духовність українського народу. – Вінніпег: Інститут дослідів Волині, 1983. – 227 с.

179. Яцун Б. Український націоналізм і християнство у творчості Ярослава Стецька // Визвольний шлях. – 2002. - №8. – С.88.

180. Ященко В., Ковальчук Т. Пошук філософічних і етнопсихологічних сутностей українця // Мандрівець. - 1995. – №2. - С.103-109.

181. Акулинин В. Философия всеединства. От В.Соловьева к П.Флоренскому. – Новосибирск: Наука, 1990. - 158 с.; Андреев Д. Роза Мира. - М.: Клышников-Комаров и К., 1993. - 302 с.

182. Берг Ф. Введение в Каббалу. – В 2 т. – Т.2. – Ростов н/Д.: Феникс, 1995. – 512 с.

183. Бердяев Н. Смысл истории. – М.: Мысль, 1990. - 175 с.

184. Библейская энциклопедия. – РБО, 1996. – 352 с.

185. Богословие в культуре Средневековья. - К.: Путь к истине, 1992. - 383 с.

186. Бренье Ф. Евреи и Талмуд: Репринт с изд. 1928 г. - Москва: ВРС, 1994. - 112 с.

187. Бугаев В., Череватенко Л. Киев: провинция vs метрополия - проблема гуманитарной среды // Новый Круг. – 1993. - №1. – С.10-15.

188. Бхактипада С. Бог един. – К.: Амріта, 1993. - 128 с.

189. Вебстер Н. Всемирная революция. Заговор против цивилизации / Пер. с англ. Н.Н.Сенченко. – К.: Серж, 2001. - 290 с.

190. Вейсман А. Греческо-русский словарь. – М., 1991. – 1370 с.

191. Война по законам подлости. – ЗАО "Православная инициатива", 1999. – 478 с.

192. Всемирное Писание: Сравнительная антология Священных Текстов. – М.: Республика, 1994.

193. Вук Г. Это Б-г мой: еврейский образ жизни. - Иерусалим: Шамир, 1989.

194. Джемс В. Многообразие религиозного опыта. – СПб:. Андреев и сыновья, 1993. – 418 с.

195. Донченко Е. Социетальная психика. – К.: Наук. думка, 1994. - 207 с.

196. Дюк Д. Еврейский вопрос глазами американца: мое исследование сионизма. - Київ: МАУП, 2002. - 360 с.

197. Еленский В. Мир меняется, но "человек религиозный" остается // Зеркало недели. – 1995.

198. Зубарь В. Херсонес Таврический в античную епоху. – К.: Наук. думка, 1993. – 137 с.

199. Ильин И. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - СПб.: Наука, 1994. - 541 с.

200. Йордан. О происхождении и деянии гетов. - М., 1960.

201. Каныгин Ю. Вехи священной истории: Русь-Украина. – К.: Україна, 1999. – 350 с.; Сатанизм в ХХ веке. – К.: МАУП, 2004. – 536 с.

202. Каныгин Ю. Пояс мира / Украина - Казахстан: Фундамент евразийского единства. - Київ: МАУП, 2001. – 240 с.; Путь ариев: Украина в духовной истории человечества. – К.:Україна, 1995. - 256 с.

203. Карташев А. Вселенские соборы. - М.: Республика, 1994. - 541 с.; Квист Х. Книга пророка Иеремии. – Одесса: ВСБ, 1992. – 181 с.

204. Кифишин А. Древнее святилище Каменная Могила. Опыт дешифровки протошумерского архива ХІІ-ІІІ тыс. до н.э. – К.: Аратта, 2001. – 872 с.; Протошумерська писемність балкано-дунайського регіону // Мандрівець. – 2003. - №4. – С.7-13; Клепинин Н. Мысли о религиозном смысле национализма // Путь. - 1927. – №6. - С.54-62.

205. Комлев В. Информация к размышлению о фильме "Страсти Христовы". – 2003. – 16 с.; Конисский Г. История Русов или Малой России. - К.: РИФ "Дзвін", 1991. - 308 с.

206. Костомаров Н. Славянская мифология. - К.: Либідь, 1994. - С.201-256.

207. Красуский М. Древность малороссийского языка // Індо-Європа. - 1991. - №1. - С.9-39.

208. Кузнецов И. Славная Киевская школа // Новый Круг. - 1992. - №2. – С. 25-34.

209. Лайтман М. Кабала. Тайное еврейское учение: В 3 ч. – Новосибирск. – Интербук, 1993. – 430 с.; Лангхаммер И. Что будет с этим миром? - Бад Залцуфлен: Евангельская Миссия, 1995. – 148 с.

210. Лесной С. Откуда ты, Русь? - Ростов н/Д.: Донское слово, Квадрат, 1995. - 352 с.

211. Мартинс Э. Замысел Бога. - СПб.: Библия для всех, 1995. - 281 с.

212. Милорадович В. Малорусские народные поверья и рассказы о пятнице / Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. - К.: Либідь, 1991. - С.375-382.

213. Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. – М.: Сов.энциклопедия, 1991.

214. Муди Д. Польза и наслаждение от изучения Библии. – Корнталь, 1990. - 127 с.

215. Нюстрем Э. Библейский энциклопедический словарь. – Торонто: Мировая Христианская Миссия, 1986. - 517 с.

216. Оргиш В. Древняя Русь. - Мн.: Наука и техника, 1988. - 150 с.

217. Ориген. О началах. – Новосибирск: ИЧЛ "Лазарев В. В. и О", 1993. - 383 с.; Последние судьбы мира. - К., 1994. - 142 с.

218. Рид Д. Спор о Сионе. - Київ: Оріяни, 1999. - 660 с.

219. Розанов В. Идея "мессианизма". По поводу книги Н.Бердяева "Смысл творчества" / Н.Бердяев: рrо еt соntrа. - СПб.: РХГИ, 1994. - С.276-279.

220. Рыбаков Б. Языческое мировоззрение русского средневековья // Вопросы истории. - 1974. - №1. - С.3-30; Язычество древней Руси. – М., 1988.

221. Сацков Н. Разрушающая и созидающая роль идеи. - К.: Інститут праксеології, 1995. - 901 с.

222. Свенцицкая И., Трофимова М. Апокрифы древних христиан. – М.: Мысль, 1989. - 336 с.

223. Сюгру Т. Река жизни. - М.: Прогресе, Яхтсмен, 1994. - 400 с.

224. Тереля И. Русь преображенная. – Торонто, 1998 – Київ, 2000. – 35 с.; Тенни М. Мир Нового Завета. - СПб.: Библейская кафедра, 1992. - 435 с.

225. Толкование четырех Евангелий и книги "Деяний апостолов". – К.: Демос, 1994. – 454 с.

226. Толковая Библія, или коментарій на всъ книги Св. Писанія Ветхаго и Новаго Завъта / Под ред. А.Лопухина: В 3 т. - Стокгольм, 1987.

227. Трубецкой Е. Старый и новый национальный мессианизм / Н. Бердяев: рrо еt соntrа. - СПб.: РХГИ, 1994. - С.238-254.

228. Учение. Пятикнижие Моисеево / Пер., введение и коммент. И. Шифмана. - М.: Республика, 1993. - 335 с.; Вайскопф М. О сюжете Пятикнижия / Ковчег: Альманах еврейской культуры. Вып.2. – М.: Худож.лит., 1991. – 478 с.

229. Флавий И. Иудейские древности: В 2 т. – Мн.: Беларусь, 1994.

230. Франк Э. 70 седьмин Даниила. - Кrеfеld, 1994. – 19 с.

231. Фурдуй Р., Швайдак Ю. Прелесть тайны. - К.: Либідь, 1992. - 197 с.

232. Хайдеггер М. Время и бытие. - М.: Республика, 1993. - 447 с.

233. Шахак И. Еврейская история, еврейская религия: тяжесть трех тысяч лет / Пер. с англ. Л.Волгиной. - К.: МАУП, 2005. – 144 с.

234. Шюре Э. Великие Посвященные. - М.: СП "Книга-Принтшоп", 1990. - 419 с.

235. Щёкин Г. Диалог цивилизаций: новые принципы организации мира: Докл. на Всемир. конф., 24 мая 2002 г. – К.: МАУП, 2002. – 24 с.

236. Щёкин Г. Культурное разнообразие мира: пути и препятствия. – К.: МАУП, 2003. – 44 с.

237. Щёкин Г. Славянство: его место и роль в европейской истории. - К.: МАУП, 2004. - 56 с.

238. Эпперсон Р. Невидимая рука. Взгляд на историю как на заговор. – К.: ООО "Издательство "Аратта", 2003. – 484 с.

239. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Изд-во полит. лит., 1991. - 525 с.

240. Gооd New Bible. – Glаsgoу: Тhе Віblе Sосіеtiеs, 1992. – 1295 р.

241. Nаsb Nеw Теstаmеnt. - Whеаtоn-Іllіnоіs: Slаvіс Gоsреl Аssосіаtіоn, 1993. - 775 р.242. Тhе NKJV Grеек-Еnglіsh Іnterlіnеаr Nеw Теstаmеnt. - Nаshvіllе: Тhоmаs Nеlsоn Риblіshеrs, 1994. - 918 р.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка