Українська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою Пояснювальна запискаСторінка8/12
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.45 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ІІІ. Соціокультурна лінія

К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівнів загальноосвітньої підготовки учнів
Держава, в якій мешкають діти – Україна. Столиця України – місто Київ. Державні символи України (Герб, Прапор, Гімн).

Учень (учениця):

 • знає назву держави та столиці України; державні символи України;
Грошова одиниця України – гривня.

 • знає, що гривня – грошова одиниця в Україні; уміє вживати слова – назви кількості у поєднанні зі словом гривня (одна гривня, 2-4 гривні, 5-10 гривень);
Уміння встановлювати соціальні контакти з однолітками (знайомитись, запрошувати до гри, до себе додому) та дорослими, щоб одержати якусь інформацію, уточнити, повідомити про щось тощо.

 • уміє встановлювати соціальні контакти з однолітками й дорослими, дотримуючись правил мовленнєвого етикету;
Предмети побуту, одягу; українські обереги (вишитий рушник, віночок, стрічки).

Народні й релігійні свята та звичаї зустрічати їх (свято Миколая, Різдво, свято Василя (Новий рік), Великдень), колядки, щедрівки, писанки. Звичай зустрічати весну піснями, іграми, танцями (веснянки, заклички).

Українські дитячі ігри й пісні, народні загадки.


 • знає слова – назви предметів українського побуту, українські обереги та їх значення;

 • знає українські народні й релігійні свя­та та звичаї їх зустрічати;

 • знає і може розповісти про 2-3 українські дитячі гри, загадки, пісні;

 • знає напам’ять 2-3 обрядові пісні (щед­рівки, колядки, веснянки), 1-2 колискові пісні, 2-3 народні загадки;
Український письменник – Тарас Григорович Шевченко. Святкування 9 березня дня народження поета.

– знає особу українського народного письменника і його день народження.

3 клас


Відомості з мови, правопису й пунктуації

(140 год., 4 год. на тиждень. Резерв часу – 3 год.)

І. Мовленнєва лінія

Сфери мовленнєвої діяльності:

особистісна (Я, мої друзі. Знайомство. Дружба. Роди́на);

навчальна (Класний колектив. Урок. Перерва (ігри, розваги). Бібліотека);

соціально-побутова (Дім (квартира). Магазини. Грошова одиниця. Їдальня (шкільна). Кав’ярня. Народні звичаї, свята, обряди.);

природа (Пори року. Погода. Доба. Рослинний і тваринний світ).

професійна (Професії батьків та знайомих);

публічна (Рідний край. Місто. Село. Україна. Державні символи. Транспорт. Екскурсії, Ляльковий театр)


К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загально­освітньої підготовки учнів
1. Аудіювання (протягом року)
Розрізнення сприйнятих на слух слів української та польської мов, які мають спільне лексичне значення, але деякі відмінності у вимові.

Учень:

– розрізняє слова української та польської мов;


Розрізнення слів польської й української мов, подібних за звучанням і різних за лексичним значенням.

– розрізняє слова польської й української мов, подібні за звучанням, але різні за лексичним значенням;
Слухання-розуміння (з першого разу, в окремих випадках – з другого) змісту усних завдань учителя, інструкцій до вправ тощо.

– слухає й розуміє після одного прослуховування завдання вчителя, інструкції;
Слухання рядів слів на певну тему. Знаходження «зайвих» слів.

– слухає й розуміє лексичне значення слів, класифікує їх;

– знаходить зайві слова в логічному ряду, групує слова за певними ознаками; знаходить з ряду слів ті, які називають предмети, ознаки, дії;


Розрізнення на слух речень, різних за метою висловлювання і за інтонацією.

– розрізняє за інтонацією розповідні, питальні, спонукальні й окличні речення;
Сприймання на слух текстів різних жанрів.

– слухає-розуміє тексти різних жанрів, розрізняє їх;
Визначення теми сприйнятого на слух тексту, послідовності зображених подій (що за чим).

– визначає тему і головну думку тексту, послідовність зображених подій, явищ тощо;
Розрізнення в текстах, сприйнятих на слух, діалогу і монологу (без уживання термінів).

– розрізняє в тексті діалог (розмова двох) і монолог;
Розвиток мовленнєвого слуху.


– помічає в словах української мови неправильно вимовлені звуки, закінчення, наголос, перекручені слова, неправильно вжиті слова (полонізми) тощо.

20

2. Говоріння й письмо

10

Усне ді­а­ло­гі­ч­не мо­в­лен­няКультура усного мовлення. Мовленнєвий етикет. Форми звертання до дітей (Михайлику, Оксанко) та дорослих (Іване Петровичу, Галино Іванівно, пане, пані). Пошанна форма звертання до дорослих (Іване Петровичу, скажіть…).

Учень (учениця):

– запитує і відповідає на запитання, вживаючи звертання та формули етикету;


Діалог: розмова двох. Перша репліка – привітання (форми привітання до однолітків (вітаю тебе, привіт), до дорослих (доброго дня (ранку, вечора), доброго здоров’я); наступне речення – запитання, щоб одержати інформацію про когось, щось, місце дії, час дії тощо; спонукання до дії; чи повідомлення про когось, щось.

– уміє розпочати діалог, продовжити його, завершити, уживаючи питальне чи розповідне речення на початку діалогу і репліки впродовж його;
Вживання реплік у процесі діалогу на вираження адекватних мовленнєвих реакцій. Уживання у діалозі:

– питальних слів: хто? що? де? звідки? коли? куди? як?

– форм спонукання: -и, -іть (скажи – скажіть), -й, -те (дай – дайте).


– уживає у діалозі питальні слова та форми спонукання;
Відтворення ді­а­ло­гів з про­слу­ха­ної ка­з­ки (рольова гра).

Побудова діалогів за ситуативними малюнками (рольова гра).

По­бу­до­ва ді­а­ло­гів за уявними ситуаціями, у яких необхідно висловити згоду чи незгоду з чимось, ствердження чи заперечення, припущення.


– відтворює діалог казкових героїв;

 • будує діалог за ситуативними малюнками (вступає в рольову гру);

 • будує діалог за уявними ситуаціями;
Мовленнєві формули на вираження:

 • згоди (так, добре, дуже добре, звичайно), незгоди (ні, не хочу, не буду); відмови (ні, не можу; мені шкода, але я не можу…);

 • запрошення (про́́шу, ласкаво про­симо, заходь (-те));

 • вдячності (дякую, дуже (красно) дякую, спасибі, я вам вдячний (-а));

 • вибачення (вибач(-те), пробач (-те) мені, будь ласка, перепрошую);

 • відповідь на вибачення (будь ласка, нема за що, гаразд, добре);

 • поздоровлення (вітаю тебе (Вас), поздоровляю…, дозвольте поздоровити Вас);

 • радості (чудово! Прекрасно! Я дуже радий (-а);

 • гніву, незадоволення (як ти можеш! як можна таке говорити! йди геть, не хочу тебе бачити (чути);

 • побажання (смачного, бажаю успіхів (щастя), доброго здоров’я Вам, хай щастить!);

 • власної точки зору (на мою думку, я гадаю (вважаю), що…)

 • припущення (мабуть, здається, можливо);

 • упевненості – невпевненості (зви­чайно, сумніваюсь, хто його знає)1.

 • засвоїв та вживає у процесі діалогу мовленнєві формули на вираження:

 • згоди, незгоди, відмови; • запрошення;
 • вдячності;
 • вибачення;
 • відповіді на вибачення;
 • поздоровлення; • радості;
 • гніву, незадоволення; • побажання; • власної точки зору;
 • припущення;
 • упевненості – невпевненості.

10

Монологічне мовлення (усне й писемне)
Вимоги до монологічного мовлення: правильність мовлення, відповідність темі, послідовність викладу, зв’язність.

Учень (учениця):

– дотримується вимог, які ставляться до монологічного мовлення;


Усний і письмовий переказ текстів (уривків з казок, оповідань) з допомогою вчителя. Обсяг тексту для переказу – 55-60 слів.

– дослівно і вибірково (усно і на письмі) переказує невеликий текст (55-60 слів), сприйнятий на слух або прочитаний самостійно;
Колективне складання і запис текстів за опорними словами і малюнком, колективно складеним планом і малюнком, серією малюнків, нескладним за змістом сюжетним малюнком і колективно складеним планом.

– складає текст (усно і письмово) за опорними словами і малюнком, планом і малюнком, за серією малюнків, нескладним за змістом сюжетним малюнком;
Усні розповіді про себе, свою родину, друга чи подругу. Короткий запис розказаного.

– розповідає про себе, свою родину, друга чи подругу; робить запис своєї розповіді.
3. Техніка письма (протягом року)

Учень (учениця):
Перенос умінь з польської мови в українську щодо культури оформлення записів у зошитах (охайність, акуратність, чіткість, абзаци, відступи, заголовки).

Уживання букв українського алфавіту, запобігання міжмовному змішуванню літер. Увага до нахилу букв під час письма, каліграфічного написання літер, правильності з’єднань.

Грамотність записів (розділові знаки в кінці речень, велика буква на початку речень, роздільне написання слів, дотримання меж речень).
Письмо на дошці.
Розвиток швидкості письма під час списування (20-25 знаків на хвилину, враховуючи розділові знаки і переноси).


– веде зошит охайно, акуратно оформляє записи, робить виправлення, розпочинає запис з абзацу, робить належні відступи між видами робіт тощо;

– уживає букви українського алфавіту, дотримується належного нахилу букв, їх каліграфічного написання, правильності з’єднань літер;

– дотримується грамотності записів у зошиті (вживає розділові знаки в кінці речень, велику буква на початку речень, пише слова роздільно, дотримується меж речень);

– уміє орієнтуватися на площині дошки, розміщує запис горизонтально, чітко виписує букви;– пише, дотримуючись вимог швидкості письма.

35

4. Читання
Матеріал для читання: невеликі за обсягом й нескладні за змістом тексти різних стилів.

Жанри текстів для читання: твори усної народної творчості (казки, колискові, прислів'я і приказки, колядки, щедрівки, веснянки, скоромовки, загадки, дитячі ігри тощо); твори сучасних українських письменників і письменників-класиків (вірші, оповідання, автор­ські казки, небилиці, гумористичні твори).

Тематика читання: про рідний край, Україну, природу, тваринний світ; про життя дітей, дружбу, товаришування, ігри, взаємини в сім’ї, пригоди, випадки з життя дорослих і дітей; твори морально-етичного характеру, а також про народні звичаї, свята про українських культурних діячів тощо.
1. Розвиток читацьких умінь

Учень (учениця):
Читання вголос цілими словами. Увага до дикції, сили голосу, плавності читання, належного темпу (не надто швидко і не надто повільно).

– читає, чітко вимовляючи слова, в міру голосно, плавно, в належному темпі;
Читання і розуміння прочитаного.

 • читає правильно, в міру швидко; правильно наголошує слова;
Орієнтація в тексті (розділові знаки, абзаци, діалоги, словнички).

 • швидко орієнтується в тексті;
Увага до інтонування кінця речень, різних за метою висловлювання та інтонацією.

– правильно інтонує речення, різних за метою висловлювання та інтонацією;
Читання і розуміння прочитаного.

 • читає і пояснює окремі слова і вирази;

 • відповідає на запитання за змістом речень, абзаців, частин тексту чи тексту в цілому;
Виразне читання прозових і віршованих текстів з попередньою колективною розміткою логічних пауз та пауз у кінці речень (рядків віршів).

– виразно читає, дотримуючись потрібних інтонації, пауз, логічних наголосів;
Читання в особах, добираючи потрібний темп, тон, інтонацію.

читає в особах, добираючи потрібний темп, тон, інтонацію;
Читання мовчки і розуміння незнайомого тексту з попереднім поясненням учителем нових слів.

– читає мовчки (швидше за читання вголос) і розуміє прочитане.
2. Робота над текстом

Учень (учениця):
Визначення теми, головної думки тексту, авторського ставлення до описаного, героїв.

 • визначає тему та головну думку тексту;Поділ тексту (за допомогою учителя) на частини, добір заголовків.

– ділить (з допомогою вчителя) текст на частини, добирає заголовки;
Визначення дійових осіб (героїв) тексту, розуміння їх характеру.

– називає дійових осіб, дає їм коротку характеристику;
Образні вирази в тексті.

– знаходить в тексті образні слова і вирази, пояснює їх роль;
Розрізнення жанрів: прислів’я, загадка, лічилка, скоромовка, казка, оповідання, вірш.

– розрізняє жанри текстів.
3. Тексти для заучування напам’ять:

Фольклорні твори:

2 дитячі гри, 2-3 скоромовки, 3 прислів’я, 3-4 загадки, 1-2 народних пісні, 1-2 колискові, 2-3 щедрівки, веснянки.

Вірші письменників:

Павло Тичина. А я у гай ходила Осінь така мила. Максим Риль­сь­кий. Новорічна нескінченна. Наталка Поклад. Прапор. Олена Пчілка. Дивна хатка. Тарас Шев­ченко. Встала весна… Андрій Малишко. Дощ. Михайло Стельмах. Обходив журавель.


Учень:


 • знає напам’ять фольклорні твори та вміє розповідати їх, співати колискові, щедрівки, веснянки

 • знає правила дитячих ігор, вміє розповісти їх, запросити до гри і бере участь у них;

 • знає напам’ять вірші українських письменників та їх авторів.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка