Українська мова (За підручником М. С. Вашуленка, О.І. Мельничайко, Н. А. Васильківської, Українська мова, 3клас, Київ. Видавничий дім «Освіта»,2013) I семестрСкачати 125.32 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір125.32 Kb.
УКРАЇНСЬКА МОВА

(За підручником М.С.Вашуленка, О.І.Мельничайко, Н.А.Васильківської,

Українська мова, 3клас, Київ. Видавничий дім «Освіта»,2013)

I семестр

64 години (4години на тиждень)
п/п

Тема уроку

Дата

Примітки
Т.1Мова і мовлення(3год.)1.

Мова — найважливіший засіб людського спілкування. ( в.1-9)2.

Культура усного і писемного мовлення.

( в.10-19)

3.

Культура спілкування. Практичне засвоєння слів ввічливості. Ввічливі звертання.

(в.20-23)
Т.2Текст(11год.)4.

Текст. Добирання заголовків до тексту.

( в.24-28)

5.

Визначення теми, мети текстів різних типів, добирання до них заголовків. ( в.29-35)6.

Зв’язок між реченнями в тексті. Частини тексту. ( в.36-40)7.

Текст-розповідь. Складання розповіді за малюнками. ( в.41-46)8.

Урок розвитку зв’язного мовлення .

( в.53-56)

Про що говорить заголовок.

9.

Текст-міркування. Його основні частини. (в.47-52)10.

Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів.

( в.57-59)

11.

Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання розповіді за поданим

планом. (в.60-64)

12.

Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення іграшки. ( в.65-67)13.

Особливості текстів-листів. Складання письмових привітань, запрошень. (в.68-74)

Правила написання адреси.

14.

Перевірна робота. Мовна тема «Мова і мовлення», «Текст».


Т.3 Речення(8год.)15.

Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення. ( в.75-79)16.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за планом і опорними словами.17.

Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Окличні речення.

Інтонування речень. ( в.80-84)

18.

Питальні речення. Побудова питальних речень за змістом розповідних. ( в.85-87)19.

Звертання. Розділові знаки при звертаннях.

( в.88-92)

20.

Головні і другорядні члени речення.

( в.93-97)

21.

Закріплення знань про члени речення. Установлення зв’язку слів у реченні.

Побудова речень за схемами. (в.98-102)

22.

Урок-узагальнення. (в.103-107)

Перевірна робота. Мовна тема за темою «Речення».


Т.4 Слово. Значення слова(7год.)23.

Слова з прямим і переносним значенням.

( в.108-111)

24.

Слова, що мають кілька значень.

( в.112-115)

25.

Слова, що звучать і пишуться однаково.

( в.116-120)

26.

Слова, близькі за значенням (синоніми).

( в.121-125)

27.

Ознайомлення з фразеологізмами.

( в.126-128)

28.

Слова, протилежні за значенням (антоніми)..( в.129-134)29.

Перевірна робота. Диктант


Т.5 Будова слова(35год.)30.

Аналіз перевірної роботи. Закінчення слова. ( в.135-139)31.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання речень за малюнком і планом.

( в.140)
32.

Основа слова . ( в.141-146)33.

Частини основи .( в.147-151)34.

Спільнокореневі слова. Корінь. (в.152-155)35.

Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та різних форм одного й того самого слова. ( в.156-159)
36.

Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення.

( в.160-163)

37.

Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів. ( в.164-168)38.

Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’]. ( в.169-173)39.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-міркування

«Книга — твій друг, без неї — як без рук».

( в.179-180)
40.

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях.( в.174-178)41.

Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом. (в.181-183)42.

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. (в.184-189)43.

Перевірна робота. Мовна тема «Речення», «Слово. Значення слова», «Будова слова».
44.

Аналіз перевірної роботи. Вимова слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. ( в.190-193)45.

Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими. ( в.194-197)46.

Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті. ( в.198-204)47.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування деформованого тексту.

( в.212)
48.

Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими. (в.205-209)49.

Префікс. Словотворча роль префіксів.

( в.210-214)Перевірна робота. Діалог50.

Префікси і прийменники. (в.215-219)51.

Правопис префіксів роз-, без- (в.220-224)52.

Написання префіксів з- (с-) (в.225-228)53.

Закріплення вивченого матеріалу .

( в.229-232)

54.

Перевірна робота. Аудіювання.55.

Апостроф після префіксів. (в.233-236)56.

Перевірна робота. Списування.57.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом.58.

Перевірна робота. Диктант.59.

Аналіз перевірної роботи. Перенос слів із префіксами. (в.237-240)60.

Суфікс. (в.241-245)61.

Закріплення знань про роль суфіксів у словах. ( в.246-250)62.

Розбір слів за будовою. ( в.251-255)63.

Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса. ( в.256-258)64.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усного твору за поданим зачином (за основною частиною та за кінцівкою).ІІсеместр

57годин(3години на тиждень)

Т.6 Частини мови(4год.)

65.

Загальне уявлення про частини мови.

(в. 259-262)

66.

Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками. (в.263-266)67.

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови. (в.267-271)68.

Закріплення вивченого. (в.272-275)Т.7 Іменник(16год.)

69.

Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот.

(в.276-279)

70.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за поданим початком і запитаннями71.

Іменники, що означають назви істот та неістот. Зв’язок іменників з іншими словами у реченні. (в. 280-283)72.

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках. (в.284-287)
73.

Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників. (в.288-293)74.

Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. (в.294-297)75.

Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дії. (в. 298-303)76.

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Складання тексту-опису «Білочка»

77.

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. (в. 304-307)78.

Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників. (в.308-312)79.

Змінювання іменників за числами.

(в. 313-317)

80.

Іменники, які вживаються тільки в однині чи множині. (в. 318-321)81.

Змінювання іменників за відмінками. (в.322-325)82.

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Урок-казка «Подорож до замку «Усної Мови»


83.

Прийменники й закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні. Роль іменників у реченні. (в. 326-330)84.

Перевірна робота. Диктант.Т.8 Прикметник(16год.)

85.

Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні. (в.331-335)86.

Зв’язок прикметників з іменниками. (в. 336-340)87.

Встановлення зв’язку прикметників з іменниками. (в.341-345)88.

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Навчальний переказ

89.

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками. (в. 346-350)90.

Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити питання до прикметника, редагувати текст. (в. 351-355)91.

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників. (в. 356-359)92.

Визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми.

(в. 360-369)

93.

Закріплення вивченого. Повний аналіз прикметника як частини мови.

(в. 365-369)

94.

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Складання усного твору з елементами опису «Мій друг»

95.

Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях.

(в. 369-373)

96.

Спостереження за роллю прикметників у загадках. Закріплення вивченого.

(в. 374-378)

97.

Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. (в.379-383)98.

Закріплення й узагальнення знань про прикметник. (в. 384-387)

3
99.

Перевірна робота. Мовна тема «Іменник. Прикметник»100.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору «Моя мама»Т.9 Дієслово( 17год.)

101.

Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні. (в.388-391)102.

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. (в.392-394)103.

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. (в. 395-398)104.

Дієслова синоніми. (в.399-403)105.

Дієслова антоніми. (в. 404-407)106.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Усний твір.107.

Закріплення вивченого. (в. 408-412)108.

Закріплення вивченого. (в.413-417)109.

Змінювання дієслів за часами. (в. 418-422)110.

Розрізнення часових форм дієслів. (в. 423-426)111.

Дієслова завершеної і незавершеної дії. (в. 427-431)112.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ.113.

Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова. (в.432-436)114.

Закріплення вивченого. (в. 437-440)115.

Написання не з дієсловами. (в.441-445)116.

Закріплення знань і вмінь з теми. (в.446-449)117.

Перевірна робота. Мовна тема «Дієслово»
Т.10 Повторення вивченого за рік (7год.)118.

Повторення теми «Текст. Речення» . (в. 450-461)

Перевірна робота. Аудіювання119.

Перевірна робота. Диктант120.

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Опис і науковий текст. «Весна прийшла»

121.

Повторення теми «Слово. Значення слова.». Перевірна робота. Списування.58

Повторення теми «Будова слова». (в. 462-466)59

Повторення теми «Частини мови». (в. 467-470)60

Підсумок роботи за рікБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка