Українська мова за підручником М. Вашуленка, О. МельничайкоСкачати 318.71 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації21.02.2016
Розмір318.71 Kb.
  1   2   3


УКРАЇНСЬКА МОВА

За підручником М. Вашуленка, О. Мельничайко,

Н. Васильківської

(І семестр — 4 години на тиждень; II семестр — 3 години на тиждень)

Види

перевірок

Аудіювання

Діалог

Усний переказ

Усний твір

Читання

Письмовий

переказ

Письмовий твір
Диктант

Списування

Загальна

кількість

1 семестр

і

1


-
2

2

І

7

II семестр

І

-

-

і
1

-

2

2

1

8

Тема уроку

Дата
Мова і мовлення
1.

Вступ. Мованайважливіший засіб спілкування. Українська мова державна мова України. Український алфавіт. Розташування слів у алфавітному порядку

(впр. 1-9).2.


Культура усного і писемного мовлення (впр. 10-19).3.

Культура спілкування. Слова ввічливості. Уміння вести діалог. Узагальнення знань учнів (впр. 20-23).
Текст

4.


Що таке текст. Основні ознаки тексту (впр. 24-28).5.

Тема і мета тексту. Типи тексту за метою мовлення. Складання колективної розповіді за малюнком і поданими словосполученнями (впр. 29-35).6.

Будова тексту. Засоби зв’язку речень у тексті. Відновлення деформованого тексту (впр. 36-40).7.

Побудова тексту-розповіді. Складання усної розповіді за серією малюнків. Навчальне аудіювання (впр. 41-46).8.

Урок розвитку зв ’язного мовлення


9.

Побудова тексту-міркування. Колективне складання тексту- міркування за поданим твердженням і висновком (впр. 47-52).
10

Спостереження за ознаками текстів різних типів і стилів. Порівняння текстів (впр. 53-56).


11.

Складання текстів-описів. Зіставлення художнього і науко- во- гтопулярного описів. Складання опису зайця (впр. 57-59).
12.

Абзац. Спостереження за роллю абзаців у тексті. Поділ тексту на абзаци за поданим планом (впр. 60-64).
13.

Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення виробів (впр. 65-67).14.

Особливості текстів-листів, привітань, запрошень. Правила написання адреси. Колективне складання листа і запрошення. Узагальнення знань учнів (впр. 68-74).
15.

Перевірна робота". ~
16.

Урок розвитку зв ’язного мовлення.
Речення

17.

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення. Доповнення незавершених речень. Навчальний діалог (впр. 75-79).18.

Види речень за метою висловлювання. Окличні речення

(впр. 80-84).
19.

Інтонування речень. Практичне уявлення про логічний наголос у реченні. Виразне читання (впр. 85-87).
20.

Звертання. Розділові знаки при звертаннях. Навчальний діалог (впр. 88- 92).21.


Члени речення. Головні і другорядні члени речення

(впр. 93-97).22.

Зв’язок слів у реченні. Складання речень за схемами (впр. 98-102).
23.

Закріплення знань про головні та другорядні члени речення. Встановлення зв’язку слів у реченнях. Навчальне ауді- ювання. Узагальнення знань учнів (впр. 103-107).


24


Урок розвитку зв ’язного мовлення. Т.
Слово. Значення слова

25


Слова з прямим і переносним значенням. Спостереження за значенням слів (вид 108-111).


26.

Слова, що мають кілька значень. Складання речень. Навчальний діалог (впр. 112- 115).
27.


Слова, які звучать і пишуться однаково. Складання речень (впр. 116-120).

28.


Слова, близькі за значенням (синоніми). Редагування тексту (впр. 121-125).
29.

Спостереження за роллю синонімів у тексті. Ознайомлення з деякими фразеологізмами. Навчальний діалог (впр. 126-128).
ЗО.

Слова, протилежні за значенням (антоніми). Спостереження за роллю антонімів у тексті. Узагальнення знань учнів (впр. 129-134).
31.


Перевірна робота.32.

Урокрозвитку зв ’язного мовлення.

Будова слова

33.

Аналіз перевірної роботи. Закінчення слова. Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні. Зміна форми слова за допомогою закінчення (впр. 135-140).
34.


Основа слова. Навчальне аудіювання (впр. 141-146).
35.


Частини основи: префікс, корінь, суфікс. Розбір слів за будовою (впр. 147-151).
36.


Спільнокореневі слова. Корінь слова (впр. 152-155).
37.

Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів і різних форм одного й того ж слова (впр. 156-159).
38.

Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення (впр. 160-163).39.

Чергування голосних звуків [о], [е] з [і] в коренях слів. Побудова словосполучень

(впр. 164-168).
40.


Урок розвитку зв ’язного мовлення.
41.

Чергування приголосних звуків [г] - [з] - [ж]; [к] - [ц] - М\ [х]-[с'1-[иі] у коренях слів (впр. 169-173).
42.

Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях, які перевіряються наголосом (впр. 174-178).
43.

Закріплення вмінь добирати слова для перевірки ненаго- лошених голосних у коренях слів.

Усне складання розповіді за малюнком і опорними словами на тему «У бібліотеці»(впр 179 – 183)

44.

Зимова і правопис слів з ненаголошеними [є], [и] в коренях, що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником (впр. 184-189).45.

Перевірна робота. "746.

Аналіз перевірної роботи. Вимова й правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками (впр. 190-193).47.

Правильна вимова слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слів і складів. Складання і доповнення речень (впр. 194-197).48.

Урок розвитку зв ’язного мовлення.49.

Правильна вимова слів із глухими приголосними. Навчальний діалог (впр. 198- 204).50.

Закріплення вивченого про вимову і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Складання казки за серією малюнків (впр. 205-209).51.

Префікс. Словотворча роль префіксів (впр. 210-214).52.

Префікси і прийменники. Утворення слів за допомогою найуживаніших префіксів (впр. 215-219).53.

Правопис префіксів роз-, без-. Складання речень (впр. 220-

224).54.

Правопис префіксів з- (с-). Навчальний діалог (впр. 225- 228).55.

Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня. Складання усної розповіді (впр. 229-232).56.

Урок розвитку зв ’язного мовлення.57.

Апостроф після префіксів. Навчальний діалог

(впр. 233- 236).58.

Закріплення правила вживання апострофа після префіксів. Складання розповіді за поданими словами (впр. 237-240).59.

Суфікс. Творення слів із найуживанішими суфіксами, введення їх у речення (впр. 241-245).


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка