Українська мова (За підручником: Вашуленко М. С., Дубовик С. Г. Українська мова: Підруч для 2 кл. — К.: Освіта, 2012)Скачати 197.49 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір197.49 Kb.
УКРАЇНСЬКА МОВА

(За підручником: Вашуленко М. С., Дубовик С. Г. Українська мова: Підруч. для 2 кл. — К.: Освіта, 2012)
(І семестр – 4 години на тиждень; ІІ семестр – 4 години на тиждень)

№ уроку

Дата

проведення

Теми уроків

І. семестр

Розділ 1. Звуки і букви. Склад. Наголос Звуки і букви. Абетка (алфавіт)

1.

 

Вступ. Звуки слова. Поняття про звук як елемент людської мови. Звуковий аналіз слів (с. 4—5, вправи 1-6)

2.

 

Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків у словах. Складання речень. Навчальний діалог.
(с. 6—7, вправи 7—11)

3.

 

Звуки і букви. Поняття про букву як писемний знак, що позначає звук. Абетка. Азбука. Алфавіт. Звуко-буквений аналіз слів (с. 7—9, вправи 12—15)

4.

 

Українська абетка. Графічна форма малих букв української абетки. Звуко-буквенний аналіз слів.
(с. 9—10, вправи 16—20)

5.

 

Графічна форма великих букв української абетки. Звуко-буквенний аналіз слів. Складання усної розповіді за поданим планом. (с. 11—12, вправи 21—25)

6.

 

Вправляння у розташуванні слів за абеткою з орієнтацією на першу букву слова. Навчальний діалог.
(с. 12—14, вправи 26—31)

7.
Вправляння у розташуванні слів за абеткою. Робота з орфографічним словником. Складання усної розповіді про пори року. (вправи 32 – 36)

8.

 

Урок розвитку мовленняСклад. Перенос слів із рядка в рядок

9.

 

Склад слова. Уявлення про складоутворювальну роль голосних звуків. Перенос частин слів із рядка в рядок по складах (с. 15—17, вправи 37—41)

10.

 

Правило переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків (с. 17—18, вправи 42—44)

11.

 

Перенос частин слів із буквами й та ь у середині
(вправи 45-49).

Голосні звуки. Позначення їх буквами

12.
Голосні звуки. Спостереження за істотними ознаками голосних звуків. Букви, що позначають голосні звуки
(с. 20—21, вправи 50—54)

13.

 

Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Перенос слів із буквосполученням «йо». (с. 21—22, вправи 55—57)

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

14.

 

Наголос. Уявлення про наголос як сильніше вимовляння складу в слові. Наголошені й ненаголошені звуки і склади (с. 23—24, вправи 58—61)

15.
Робота зі словами, вимову, яких треба запам’ятати. Визначення наголосу в словах. Звуковий аналіз слів. (вправи 62-66).

16.

 

Урок розвитку мовлення

17.

 

Спостереження за смислорозрізнювальною роллю наголосу в словах. Правильна вимова слів. Складання речень.
(с. 27—28, вправи 67—72)

18.

 

Слова з ненаголошеними голосними, у яких вимова не повністю відповідає написанню (весна, крило). Правило вживання букв е, и в ненаголошених складах.
(с. 28—ЗО, вправи 73—78)

Приголосні звуки. Позначення їх буквами

19.

 

Приголосні звуки. Спостереження за істотними ознаками приголосних звуків. Букви, що позначають приголосні звуки. Навчальний діалог. (с. 30—32, вправи 79—83)

20.

 

Звук [ф], позначення його буквою «еф». Робота над іншомовними словами з буквою «еф»
(с. 32—33, вправи 84—89)

21.

 

Вимова і написання слів із буквою «еф» та буквосполученням «хв». Робота з орфографічним словником. Складання загадки. (с. 34—35, вправи 90—94)

22.

 

Звуки [дж], [дз], [дз'], позначення їх на письмі буквосполученнями «дж», «дз». Орфоепічні вправи. Складання усного опису джмелика за запитаннями
(с. 35—36, вправи 95—99)

23.

 

Звуки [г] та [г], позначення їх на письмі буквами «ге», «ге». Робота над вимовою і написанням слів із цими звуками. Навчальне аудіювання. (с. 36—38, вправи 100—104)

24.
Урок розвитку мовлення25.

 

Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. Робота з прислів’ями. Навчальне аудіювання. (с. 38—40, вправи 105—110)

Дзвінкі й глухі приголосні звуки

26.

 

Дзвінкі й глухі приголосні звуки. Спостереження за способом вимовляння парних дзвінких і глухих приголосних звуків (с. 40—41, вправи 111—114)

27.
Закріплення знань про дзвінкі й глухі приголосні звуки. Складання розповіді за запитаннями і малюнками до казки «Про двох цапків» (вправи 115-117)

28.

 

Вимова і написання слів із дзвінкими і глухими приголосними звуками. Складання речень. (с. 43—44, вправи 118—121)

29.
Закріплення вимови і написання слів із дзвінкими і глухими приголосними звуками. Складання усної розповіді за малюнком. Виразне читання тексту. (с. 44—46, вправи 122—126)

30.

 

Перевірна робота. Тести.

31.
Аналіз перевірної роботи . Узагальнюючий урок з теми «Дзвінкі й глухі приголосні звуки».


Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення

32.

 

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних на письмі знаком м’якшення (ь).
(с. 46—47, вправи 127—131)

33.
Урок розвитку мовлення

34.

 

Позначення м’якості приголосних звуків перед [о] знаком м’якшення (ь). Правило переносу слів зі знаком м’якшення і буквосполученням «ьо» (с. 47—48, вправи 132—135)

35.

 

Вимова і написання слів із м’якими приголосними звуками. Звуко-буквений аналіз слів (с. 49—50, вправи 136—140)

36.

 +

Закріплення вимови і написання слів із м’якими приголосними звуками. Навчальне аудіювання.
(с. 51—52, вправи 141—144)

Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

37.

 +

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами і, я, ю, є. Буква «йот», що позначає завжди м’який приголосний звук [й]. Поділ слів для переносу.
(с. 52—53, вправи 145—149)

38.

+

Закріплення знань про м’які приголосні звуки та способи їх позначення. Звуко-буквенний аналіз слів. Побудова діалогу. (вправи 150-155).

Подовжені м’які приголосні звуки

39.

 +

Подовжені м’які приголосні звуки. Способи позначення їх на письмі буквами. Звуко-буквенний аналіз слів.
(с. 57—59, вправи 156—160)

40.

 

Правила поділу слів із подовженими м’якими приголосними звуками на склади та для переносу. Робота з прислів’ями. (с. 59—61, вправи 161—166)

41.
Урок розвитку мовлення

42.

 

Звуковий і звуко-буквенний аналізи слів із подовженими м’якими приголосними звуками. Навчальний діалог. Складання розповіді за малюнком і запитаннями.
(с. 61—63, вправи 167—170)

43.

 

Звуковий і звуко-буквений аналізи слів із подовженими м’якими приголосними звуками. Робота із народними прикметами. (с. 63—64, вправи 171—173)

Апостроф

44.

 

Апостроф. Вимова і написання слів з апострофом. Спостереження за твердою вимовою приголосних звуків, позначених буквами б, п, в, м, ф та р, перед апострофом
(с. 64—65, вправи 174—178)

45.

 

Закріплення вимови і написання слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів з апострофом. Виразне читання вірша. (с. 66—67, вправи 179—181)

46.

 

Перевірна робота. Тести. (Підсумки по темі. Самостійна робота)

47.
Аналіз перевірної роботи. Правило переносу слів з апострофом. Звуко-буквенний аналіз слів.
(с. 67—68, вправи 182—186)

Розділ 2. «Мова і мовлення»

11. Поняття про мову. Українська мова — державна мова України

48.

 

Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Ознайомлення з мовними і немовними знаками. Українська мова – державна мова України.
(с. 70— 72, вправи 187—191)

49.
Урок розвитку мовлення50.

 

Усне і писемне мовлення (говоріння і письмо). Культура мовлення. Стислий переказ казки.
(с. 72—73 вправи 192—197)

Сила голосу і швидкість мовлення

51.

 

Спостереження за силою голосу і темпом мовлення (за текстами різних типів). Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями (с. 74— 76, вправи 198—201)

52.

 

Слова ввічливості. Засвоєння етикетних форм спілкування. Навчальний диктант. (с. 76— 77, вправи 202—204)


Розділ 3. «Текст» Поняття про текст

53.

 

Поняття про текст. Розрізнення групи речень і тексту. Робота з деформованим текстом. (с. 79—80, вправи 205—208)

54.

 

Відповідність заголовка змісту тексту. Добір заголовків до текстів. Усний стислий переказ тексту. (вправи 209 – 212).

Будова тексту

55.

 

Будова тексту. Ознайомлення зі складовими частинами тексту, абзацом. Навчальне аудіювання. (с. 82—83, вправи 213—215)

56.

 

Закріплення знань про будову тексту. Колективне складання тексту за поданими початком і кінцівкою на основі ілюстрації (с. 83—85, вправи 216—219)

57.

 

Урок розвитку мовлення58.

 

Уявлення про типи текстів: розповідь, опис і міркування. (вправи 220-221). Перевірна робота (Аудіювання)

59.
Поняття про речення. Основні ознаки речення.
(с.88—89, вправи 222—226)

60.

 

Зв’язок у реченні слів між собою і за змістом. Поділ тексту на речення. (с. 89—90, вправи 227—230) Перевірна робота (списування).61.

 

Перевірна робота. Диктант.

62.

 

Аналіз перевірної роботи. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Складання розповідних речень. (вправи 231 – 234).63.

 

Узагальнюючий урок.

II семестр
Питальні речення

64.

 

Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Навчальний діалог. (с. 91—93, вправи 235—238)

65.

 

Вправи на інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для вираження думки. Робота зі скоромовками. (с. 93—94, вправи 239—242).

66.

 

Урок розвитку мовленняСпонукальне речення

67.
Інтонування питальних та розповідних речень. Колективне складання розповіді за малюнками та запитаннями. Читання в особах. (вправи 243-246).

68.

 

Поняття про спонукальні речення.
(с. 95—97, вправи 247—248)

69.
Розділові знаки в кінці спонукальних речень
(вправи 249-250).

70.

 

Узагальнення знань про розповідні, питальні та спонукальні речення. (с. 97—98, вправи 251—254)

71.
Складання усної розповіді за малюнком і запитаннями. (вправи 255-257)

Головні слова в реченні

72.

 

Головні слова в реченні. Визначення головних слів у реченнях (с. 99—100, вправи 258—262)

73.

 

Вправи на визначення головних слів у реченні. Побудова речень за графічними схемами (с. 101—102, вправи 263—265)

74.
Урок розвитку мовленняЗв’язок слів у реченні

75.

 

Зв’язок слів у реченні. Встановлення зв’язку слів у реченнях за запитаннями. (с. 102—103, вправи 266—269)

76.

 

Закріплення знань про речення. Поширення речень.
(с. 103—104, вправи 270—274)

77.
Закріплення знань про речення. Читання в особах. Складання розповіді за запитаннями і серією малюнків.
(с. 104—106, вправи 275—278)

78.


 

Перевірна робота. Тести.


79.
Аналіз перевірної роботи. Узагальнюючий урок.

Розділ 5 «Слово»

ІМЕННИК

Слова, які означають назви предметів (іменники)

80.

 

Розпізнавання слів – назв предметів за питаннями хто? Що?(с. 108—109, вправи 279—282)

81.
Урок розвитку мовлення82.

 

Слова, які означають назви предметів (іменники). Складання речень. (с. 110—111, вправи 283—287)

83.

 

Змінювання іменників за зразком один — багато.
(с. 111—113, вправи 288—290)

84.
Змінювання іменників за зразком один — багато. Словниково-логічні вправи (вправи 291-293)

85.
Словниково-логічні вправи (вправи 294-295)

Велика буква в іменах, по батькові, прізвищах

86.

 

Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей. Складання усної розповіді за малюнками.
(с. 114—116, вправи 296—299)

87.
Складання усної розповіді за малюнками. (вправи 300-303)

Велика буква у кличках тварин

88.

 

Велика буква у кличках тварин. Добір слів, близьких за значенням. (с. 116—117, вправи 304—306)

89.

 

Написання з великої букви імен людей та кличок тварин. Навчальний переказ. (с. 118—119, вправи 307—309)

90.
Закріплення написання з великої букви імен людей та кличок тварин. (вправи 310-311).

91.
Урок розвитку мовленняВелика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок

92.

 

Велика буква в назвах міст, сіл, вулиць, річок. Навчальний діалог. (с. 119—121, вправи 312—315)

93.
Закріплення написання з великої букви назв міст, сіл, вулиць, річок. (вправи 316-317).

Прикметник

Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)

94.

 

Поняття про слова, які називають ознаки предметів (прикметники) (с. 121—123, вправи 318—319)

95.
Поняття про слова, які називають ознаки предметів (прикметники) (вправи 320-322).

96.

 

Зв’язок прикметників з іменниками. Зміна прикметників разом із іменниками за зразком один — багато
(с. 123—124, вправи 323—326)
Усний переказ

97.

 

Спостереження за роллю прикметників у тексті.
(с. 124—125, вправи 327—330)

98.

 

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних зі словами, що виражають ознаки предметів. Робота із загадками.
(с. 126—127, вправи 331—334)

99.

 

Урок розвитку мовлення100.
Прикметники близькі і протилежні за значенням. Вживання прикметників у переносному значенні.
(вправи 335-338).

101.

 

Перевірна робота. Тести.

102.
Аналіз перевірної роботи. Узагальнюючий урок.

Дієслово

Слова, які називають дії предметів

103.

 

Слова, що означають дії предметів (дієслова). Встановлення зв’язку слів у реченні.
(с. 128—129, вправи 339—342)

104.

 

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах
(с. 130—131, вправи 343—345)

105.

 

Зв’язок дієслів з іменниками у формі однини і множини (без уживання термінів). Розповідь про Т.Г. Шевченка.
(с. 131—132, вправи 346—349)

106.

 

Закріплення знань про дієслово. Побудова діалогу. Робота над деформованими реченнями.
(с. 133—134, вправи 350—352)

107.

 

Тренувальні вправи на використання дієслівних форм у різних текстах. Складання розповіді за поданим початком і опорними словосполученнями.
(с. 134—135, вправи 353—356)

108.
Урок розвитку мовлення109.

 

Спостереження за словами — назвами дій, близькими і протилежними за значенням. Складання розповіді за поданим початком і опорними словосполученнями.
(с. 136—137, вправи 357—359)

110.

 

Спостереження за багатозначністю слів — назв дій
(с. 137—138, вправи 360—364)

Службові Слова Службові слова

111.

 

Поняття про службові слова та їх роль у реченні
(с. 139—140, вправи 365—367)

112.
Урок розвитку мовлення113.

 

Спостереження за роллю службових слів у реченні. Робота з деформованими реченнями.
(с. 140—141, вправи 368—371)

114.
Прийменники. Вправляння у доречному вживанні службових слів у мовленні (с. 141—142, вправи 372—375)

115.

 

Перевірна робота. Диктант.

116.

 

Аналіз перевірної роботи. Узагальнюючий урок.


Корінь

Корінь слова. Спільнокореневі слова

117.

 

Корінь слова. Спільнокореневі слова.
(с. 142—144, вправи 376—378)

118.
Спільнокореневі слова. Робота зі скоромовками.
(вправи 379-382)

119.

 

Розпізнавання споріднених слів, визначення в них спільної частини — кореня. Добір спільнокореневих слів.
(с. 144—146, вправи 383—385)

120.
Розпізнавання споріднених слів. Добір спільнокореневих слів. (вправи 386-387)

121.
Урок розвитку мовлення122.

 

Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови. Тренувальні вправи.
(с. 146—147, вправи 388—391)

123.

 

Закріплення знань про корінь слова і спільнокореневі слова (с. 147—148, вправи 392—395).
Перевірна робота (списування).

124.

 

Розрізнення спільнокореневих слів та слів, близьких за значенням. Складання речень.
(с. 148—149, вправи 396—399)
Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [e], [и] в корені слова

125.

 

Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова і добору спільнокореневих слів.
(с. 150—151, вправи 400—404)

126.

 

Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова.
Перевірна робота. Аудіювання.
с. 151—152, вправи 405—407)

127.
Урок розвитку мовлення128.

 

Вправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених [е], [и] в корені слова. Письмо з пам’яті.
(с. 152—153, вправи 408—411)

129.

 

Вправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених [е], [и] в корені слова. Звуко-буквенний аналіз слів. (с. 153—154, вправи 412—415)

130.

 

Перевірна робота. Диктант

131.

 

Аналіз перевірної роботи. Узагальнюючий урок з теми «Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [e], [и] в корені слова».

Повторення Вивченого За Рік

132.
Повторення вивченого про текст, типи текстів.
(вправи 416 – 421).

133.

 

Повторення вивченого про слово, речення. Добір спільнокореневих слів. (вправи 422 – 428).

134.

 

Урок розвитку мовлення135.
Повторення про звуки і букви

136.

 

Узагальнення і систематизація знань учнів. Складання побажання однокласникам на канікули. Підсумок за рік. (вправи 429 – 430).


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка