Українсіке читання І семестр — 3 години на тижденьСторінка3/8
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема уроку

Дата

25.

Закріплення знань про головні та другорядні члени речення. Встановлення зв'язку слів у реченнях. Складання питальних речень за змістом малюнка (І,впр. 111-122).
Слово. Значення слова

26.

Слова з прямим і переносним значенням. Спостереження за значенням слів (І, впр. 123-127).
27.

Слова» що мають кілька значень. Складання речень , впр. 128-132).
28.

Слова, які звучать і пишуться однаково. Складання речень

(1впр. 133-136).
29.

Слова, близькі за значенням (синоніми). Редагування тексту. Ознайомлення з деякими фразеологізмами (І,впр. 137-145).
30.

Слова, протилежні за значенням (антоніми). Спостереження за роллю антонімів у тексті (І, впр. 146-151).
31.

Перевірна робота.Будова-слова

32.

Аналіз перевірної роботи. Закінчення слова. Зміна форми слова за допомогою закінчення. Закінчення як засіб зв'язку слів у реченні (І, впр. 152-157).
33.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання тексту-міркування за запитаннями.34.

Основа слова. Навчальний діалог (І, впр. 158-162).
35.

Частини основи: префікс, корінь, суфікс. Розбір слів за будовою (І,впр. 163-167).
36.

Спільнокореневі слова. Корінь слова (І,впр. 168-172).
37.

Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів і різних форм одного й того ж слова (І, впр. 173-177).
38.

Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення (І, впр. 178-182).
39.

Чергування голосних звуків [о], [е] з [і] в коренях слів (І, впр. 183-187).
40.

Урок розвитку зв'язного мовлення. План переказу. Усний переказ тексту за планом.

____________________________________________________
Тема уроку

Дата

41.

Чергування приголосних звуків [г] — [з'] — [ж]; [к] — [ц'] — [ч]; [х] - [с'] - [ш] у коренях слів. Складання розповіді за малюнком і опорними словами на тему «У бібліотеці» (І, впр. 188-195).
42.

Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях, які перевіряються-наголосом (І, впр. 196-200).
43.

Добір спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и]. Складання розповіді за опорними словами «Чому не можна гратися з вогнем?» (І, впр. 201—204).
44,

Правопис слів із двома ненаголошеними [е], [и] в коренях. Робота над деформованим текстом. Навчальний діалог (І, впр. 205-209).
45.

Вимова і правопис слів із ненаголошеними [Щ [и] в коренях, що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником (1, впр. 210-216).
46.

Перевірна робота.47.

Аналіз перевірної роботи. Дзвінкі та глухі приголосні. Вимова й правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками (І, впр. 217-220).
48.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом.49.

Правильна вимова слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слів і складів. Складання і доповнення речень (1, впр. 221-229).
50.

Правильна вимова слів із глухими приголосними. Складання казки за серією малюнків (І, впр. 230—235).
51.

Перевірка правопису слів із глухими приголосними звуками. Закріплення вивченого про вимову і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками (І, впр. 236-239).
52.

Префікс. Словотворча роль префіксів (І, впр. 240-245).
53.

Префікси і прийменники. Утворення слів за допомогою найуживаніших префіксів. Робота з орфографічним словником (І, впр. 246-254).


Тема уроку

Дата

54.

Правопис префіксів роз-, без-. Складання тексту-міркування (І, впр. 255-260).
55.

Правопис префіксів з^- (с-). Складання усної розповіді (І, впр. 261-265).
56.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Твір із попереднім складанням плану.57.

Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня (І, впр. 266-269).
58.

Апостроф після префіксів. Перенос бив з апострофом після префікса. Колективне складання розповіді за поданими словами (І, впр. 270-277).
59.

Суфікс. Творення слів із найуживанішими суфіксами, введення їх у речення (І, впр. 278-289).
60.

Творення слів за допомогою суфікса -ар. Складання усної розповіді за малюнком. Перевірна робота (списування) (І, впр. 290-293).
61.

Усний та письмовий розбори слів за будовою. Редагування тексту (І,впр. 294-298).
62.

Перевірна робота.63.

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів (І, впр. 299-305).
64.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання листа із попереднім складанням плану.________________________
Частини мови

65.

Загальне поняття про частини мови. Зіставлення частин мови за їх значенням, питаннями та роллю в реченні. Навчальний діалог (Частина II, впр. 1-9).
66.

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, та розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні, за зв'язком з іншими словами. Редагування тексту (II впр. 10-14).
67.

Закріплення вмінь ставити запитання до частин мови. Складання колективної розповіді за малюнком (ІІ, впр. 15-18).
Іменник

68.

Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот. Складання розповіді про правила поведінки взимку (II, впр. 19-26).


Тема уроку

Дата

69.

Власні та загальні іменники. Написання власних іменників із великої букви (II, впр. 27-35).
70.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання твору про свої враження від свята.

щ

71.

г

Формування поняття предметності на прикладах іменників, що означають опредмечені якості. Творча робота за географічною картою України (II, впр. 36-41).
72.

Формування поняття предметності на прикладах іменників, що означають опредмечені дії (II, впр. 42-47).
73.

Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній) (II, впр. 48-51).
74.

Вправи на визначення роду іменників. Родові закінчення іменників (II, впр. 52-56).
75.

Змінювання іменників за числами (однина і множина). Навчальне аудіювання (II, впр. 57-61).
76.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом.

_______________________________________________________________________________________________________


77.

Вправи на змінювання іменників за числами. Іменники, що вживаються лише в однині або лише у множині. Доповнення тексту (II, впр. 62-66).
78.

Змінювання іменників за питаннями. Переказування тексту (II, впр. 67-70).
79.

Роль іменників у реченні. Зв'язок іменників з іншими словами в реченні за допомогою закінчень та прийменників. Розбір іменника як частини мови. Узагальнення знань учнів (II, впр. 71-81).
80.

Перевірна робота.

____________________________________________________


Прикметник

81.

Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні (II, впр. 82-86).
82.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання твору з елементами опису.

____________________________________________________


83.

Зв'язок прикметників з іменниками у реченнях (II, впр. 87-91).


Тема уроку

Дата

84.

Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменниками. Доповнення тексту прикметниками (II, впр. 92-99).
85.

Змінювання прикметників за числами і за питаннями у сполученні з іменниками. Редагування тексту (II, впр. 100-106).
86.

Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників (II, впр. 107-110).
87.

Вправи на визначення роду і числа прикметників за відповідними іменниками. Складання усної розповіді за малюнком (II, впр. 111-115).
88.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом.89.

Розбір прикметника як частини мови. Складання розповіді за поданими словами на тему «Мій друг (Моя подруга)» (II, впр. 116-119).
90.

Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях. Складання розповідей за малюнками і опорними словами (II, впр. 120-123).
91.

Спостереження за вживанням прикметників у загадках. Колективне складання твору-міркування (II, впр. 124-129).
92.

Закріплення знань учнів про прикметник як частину мови. Складання усної розповіді. Узагальнення знань учнів (II, впр. 130-138).
93.

Урок розвитку зв'язної^ мовлення. Складання твору-міркування.
94.

Перевірна робота.

________________________________________________


Дієслово

95.

Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні. Складання речень за малюнками (II, впр. 139-143).
96.

Дієслова-синоніми і дієслова-антоніми. Розпізнавання дієслів у реченнях. Складання розповіді з& серією малюнків та опорними словами (II, впр. 144-148).
97.

Змінювання дієслів за часами. Складання речень на основі власних спостережень (II, впр. 149-153).


Тема уроку

Дата

98.

Вправи на розпізнавання часових форм дієслова. Складання розповіді «Малі помічниці». Навчальний діалог (II, впр. 154-158).
99.

Закріплення вивченого про часові форми дієслова. Складання початку розповіді за поданою кінцівкою (ІІ, впр. 159-163).
100.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання твору-розповіді.101.

Вправи на творення і вживання дієслів теперішнього, минулого і майбутнього часу. Складання усної розповіді «Виготовлення подушечки для голок» (II, впр. 164-168).
102.

Роль дієслів у реченні. Складання усної розповіді за малюнком «Пташині турботи». Перевірна робота (списування) (II, впр. 169-172).

_________________________________________________

_________________________________________________
103.

Змінювання дієслів минулого часу за родами. Складання усного опису дятла за малюнком (II, впр. 173-181).
104.

Неозначена форма дієслова. Навчальне аудіювання (II, впр. 182-185).
105.

Розрізнення дієслів неозначеної форми, що відповідають на питання що робити? що зробити? Складання правил до гри (II, впр. 186-194).
106.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання наукового і художнього опису.
107.

Творення часових форм від неозначеної форми дієслова. Вживання неозначеної форми дієслова у прислів'ях та приказках (II, впр. 195-203).
108.

Написання частки не з дієсловами (II, впр. 204-209).
109.

Розбір дієслова як частини мови. Складання правил поведінки та порад. Узагальнення знань учнів (II, впр. 210-213).
110.

Перевірна робота.

_____________________________________________________________________________________________________
Тема уроку

Дата

Повторення вивченого за рік

111.

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про звуки і букви. Звуко-буквений аналіз слів. Навчальне аудіювання (II, впр. 214-222).
112.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання інструкції до гри.113.

Повторення вивченого про тверді й м'які приголосні звуки, позначення їх буквами на письмі. Подвоєння приголосних звуків. Складання речень за малюнками (II, впр. 223-235).
114

Перевірна робота.115.

Повторення правила вживання апострофа та правила переносу слів із рядка в рядок (II, впр. 236-243).
116.

Перевірна робота.117.

Аналіз перевірних робіт. Повторення вивченого про текст і речення (II, впр. 244-251).
118.

Повторення вивченого про частини мови. Редагування тексту (II, впр. 252-258).
119.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Письмовий переказ тексту.

________________________________________________________________________________________________________


120.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік (II, впр. 259-263).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка