Українсіке читання І семестр — 3 години на тижденьСторінка4/8
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

МАТЕМАТИКА

За підручником М. В. Богдановича(4 години на тиждень)Тема уроку

Дата

Сотня.

Повторення матеріалу 2 класу1.

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел І (№№ 1-12).
2.

Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел. Ознайомлення з деякими буквами латинського алфавіту. Периметр трикутника (№№ 13-21).

\

3.

Додавання і віднімання чисел частинами. Буквене позначення точок і відрізків. Складання і розв'язування задач за коротким записом (№№ 22-32).
4.

Зв'язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням. Розв'язування задач (№№ 33-40).
5.

Рівняння і нерівності. Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого доданка. Задачі на дві дії (№№ 41—49).
6.

Додавання і віднімання виду 38 + 2, 80- 4. Поняття «обернена задача». Розв'язування рівнянь (№№ 50-59).
7.

Додавання і віднімання виду 36 + 7, 73- 8. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (№№ 60-68).
8.

Назви компонентів і результату дії віднімання. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів із бу-квеними компонентами. Периметр трикутника (№№ 69-78).
9.

Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого зменшуваного. Задачі на знаходження третього доданка (№№ 79-87).
10.

Додавання двоцифрових чисел із переходом через десяток виду 46 + 39. Розв'язування рівнянь. Розв'язування задач двома способами. Розпізнавання геометричних фігур (№№ 88-97).
11.

Віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток виду 73-28. Складання і розв'язування рівнянь на знаходження невідомого доданка. Розв'язування задачі на три дії (№№98-105).


Тема уроку

Дата

12.

Назви компонентів і результату дії множення. Таблиці множення чисел 2 і 3. Розв'язування складеної задачі на дві дії різного ступеня (№№ 106-113).
13.

Знаходження значень виразів із діями різного ступеня. Розв'язування складених задач, що містять дію множення. Календар. Століття (№№ 114-121).
14.

Назви компонентів і результату дії ділення. Зв'язок між діями ділення і множення. Розв'язування задач, що Містять дворазове зменшення числа на кілька одиниць (№№ 122-130).
15.

Таблиці ділення на 2 і на 3. Обчислення значень виразів на дві дії різного ступеня. Творча робота над задачею (№№ 131-136).
16.

Таблиці множення числа 4 та ділення на 4. Розв'язування задач на дві дії різного ступеня. Порівняння виразів (№№ 137-145).
17.

Таблиці множення числа 5 і ділення на і. Складання й розв'язування задач за малюнками (№№ 146-153).
18.

Контрольна робота.
Табличне множення і ділення (продовження)

19.

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 6. Знаходження значень виразів із буквою. Розв'язування задач (№№ 154-164).
20.

Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа в кілька разів (№№ 165-172).
21.

Визначення часу за годинником. Задачі на дворазове застосування збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць чи в кілька разів. Дії з іменованими числами (№№ 173-182).
22.

Складання й обчислення виразів. Визначення часу за годинником. Розв'язування задач (№№ 183-191).
23.

Таблиця ділення на б. Розв'язування задач і прикладів, що містять ділення на 6. Творча робота над задачами (№№ 192-201).
24.

Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид). Знаходження довжини ламаної лінії (№№ 202-211).


Тема уроку

Дата

25.

Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Розв'язування задач. Складання й обчислення виразів (№№212-218).
26.

Порівняння величин і чисел. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв'язування задач на дві дії (№№219-227).
27.

Розв'язування простих задач на порівняння. Задачі на зведення до одиниці. Дії з іменованими числами (№№ 228-237).
28.

Таблиця множення числа 7. Обчислення значень виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на зведення до одиниці (№№238-246).
29.

Розв'язування прикладів та задач, що містять множення числа 7. Рівняння на знаходження невідомого від'ємника (№№ 247-254).
30.

Задачі з буквеними даними (аналіз розв'язання). Складання і знаходження значень виразів. Задачі на дві дії різного ступеня (№№ 255-262).
31.

Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Розв'язування задачі з буквеними даними (№№ 263-271).
32.

Таблиця ділення на 7. Задачі на порівняння даного числа з результатом першої дії (№№ 272-280).
33.

Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. Складання виразів за числовими даними малюнка. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці (№№ 281-289).
34.

Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Задачі на зведення до одиниці. Аналіз розв'язування задачі на три дії (№№ 290-300).
35.

Розв'язування рівнянь. Перевірка розв'язання рівнянь. Розв'язування задач на порівняння двох чисел, одне з яких задане відношенням до другого (№№ 301-309).
36.

Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Складання і розв'язування рівнянь, задач. Порівняння і виразів і чисел (№№ 310-317).
37.

Контрольна робота.

_________________________________________________
Тема уроку

Дата

38.

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 8. Розв'язування задач на дві і три дії (№№ 318-325).
39.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Складання задачі на суму двох добутків. Точки і пряма (№№ 326-332).
40.

Задачі на зведення до одиниці (другий вид). Обчислення значення виразів. Розпізнавання трикутників (№№ 333-339).
41.

Розв'язування задач на зведення до одиниці. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 8. Розпізнавання многокутників (№№ 340-349).
42.

Таблиця ділення на 8. Вправи на застосування таблиці ділення на 8. Задачі на зведення до одиниці. Складена задача, що містить знаходження частини числа (№№ 350-358).
43.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на різницеве порівняння двох добутків і двох часток. Прямокутник (№№ 359-366).
44.

Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого діленого. Розв'язування задачі на кратне порівняння двох часток за поданим планом (№№ 367—377).
45.

Вправи на засвоєння таблиць множення і ділення. Розв'язування рівнянь. Задачі з буквеними даними (№№ 378-386).
46.

Таблиця множення числа 9. Задачі на суму- двох добутків. Периметр трикутника (№№ 387-395).
47.

Вправи й задачі на засвоєння таблиці множення числа 9. Складені задачі, що містять знаходження частини числа. Складання і розв'язування рівнянь (№№ 396-404).
48.

Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого дільника. Складання виразів. Задачі на дві та три дії (№№ 405-415).
49.

Вправи і задачі на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Складання задачі за поданим виразом. Елементи куба (грані, ребра, вершини) (№№ 416-424).

50.

Таблиця ділення на 9. Вправи й задачі на застосування таблиці ділення на 9. Задачі на зведення до одиниці. Знаходження частини числа (№№ 425-432).Тема уроку

Дата

51.

Вправи й задачі на засвоєння таблиці ділення на 9. Прості задачі з буквеними даними. Розв'язування задачі двома способами. Розташування відрізків (№№ 433-441).
52.,

Розв'язування рівнянь. Задачі на зведення до одиниці (другий вид). Розпізнавання об'ємних геометричних фігур (№№ 442-449).
53

Переставна властивість дії множення. Розв'язування нерівностей. Складені задачі, на знаходження невідомого компонента (№№ 450-457).
54.

Контрольна робота.

_________________________________________________


Тисяча

Нумерація трицифрових чисел

55.

Аналіз контрольної роботи. Лічба в межах 199. Попереднє і наступне числа до даного числа. Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня (№№458-468).
56.

Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що передбачають знаходження невідомого зменшуваного (№№ 469-478).
57.

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел першого, другого та третього розрядів. Перетворення іменованих чисел. Задачі на спільну роботу (№№ 479-487).
58.

Утворення трицифрових чисел. Читання чисел у нумераційній таблиці. Додавання чисел різних розрядів. Ціна, вартість. Творча робота над задачами (№№ 488—497).
59.

Порівняння трицифрових чисел. Запис чисел у нумераційній таблиці. Приклади додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Розв'язування задач (№№ 498-505).
60.

Запис та читання трицифрових чисел. Порівняння трицифрових чисел. Розв'язування задач на три дії (№№ 506-515).
61.

Визначення числа сотень і десятків у трицифрових числах. Віднімання від трицифрового числа одиниць певного розряду. Задачі, що передбачають збільшення (зменшення) числа у кілька разів (№№ 516-525).
62.

Контрольна робота.________________________________


Тема уроку

Дата

Міри довжини і маси

63.

Аналіз контрольної роботи. Одиниці вимірювання довжини. Міліметр. Відношення між одиницями довжини. Креслення і вимірювання довжини відрізків. Аналіз розв'язання задач на три дії (№№ 526-535).
64.

Одиниці вимірювання довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. Відношення між одиницями довжини. Творча робота над задачею (№№ 536-545).
65.

Одиниці вимірювання маси. Грам. Центнер. Тонна. Відношення між одиницями маси. Задачі з буквеними даними (№№546-553).
Додавання і віднімання в межах 1000

Усне додавання і віднімання

66.

Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання і віднімання круглих десятків із переходом через десяток. Задачі на дві дії першого ступеня. Кути. Побудова прямого кута на папері в клітинку (№№ 554-563).
67.

Додавання і віднімання круглих сотень та десятків. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид) (№№ 564-570).
68.

Усне додавання трицифрових чисел виду 520 + 340. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид) (№№ 571-579).
69.

Усне віднімання трицифрових чисел виду 470-320. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень. Складеш задачі, що передбачають суми двох і трьох доданків (№№ 580-587).
70.

Усне додавання і віднімання виду 430 + 500, 430 + 50, 760 -400, 760 - 40. Складені задачі, що передбачають суми трьох і двох доданків (№№ 588-596).
71.

Різні способи усного додавання круглих трицифрових чисел виду 560 + 230. Обчислення значень буквених виразів. Розширені задачі на зведення до одиниці (№№ 597-603).1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка