Укрметртестстандарт з 01. 07. 2005 року приступив до проведення робіт з сертифікаціїСкачати 236.98 Kb.
Дата конвертації19.03.2016
Розмір236.98 Kb.
Укрметртестстандарт з 01.07.2005 року приступив до проведення робіт з сертифікації аудиторів з сертифікації систем управління якістю і внутрішніх аудиторів систем управління якістю згідно з європейськими вимогами та повідомляє наступне:
1 Кандидати в аудитори з сертифікації систем управління якістю мають виключну можливість отримати міжнародний сертифікат аудитора одночасно з сертифікатом аудитора Національної системи сертифікації УкрСЕПРО.
Процедура та критерії сертифікації кандидатів в аудитори з сертифікації систем управління якістю, які прагнуть одночасно отримати сертифікат аудитора Національної системи сертифікації УкрСЕПРО та міжнародний сертифікат аудитора, викладені в додатках А та В-К.

2 Аудитори з сертифікації систем управління якістю, які були сертифіковані органом з сертифікації персоналу Укрметртестстандарту, мають можливість отримати міжнародний сертифікат аудитора без додаткової процедури екзаменації (без перевірки та оцінки заявника атестаційною комісією шляхом тестування та співбесіди) на термін дії сертифіката компетентності аудитора Національної системи сертифікації УкрСЕПРО.

Процедура та критерії отримання міжнародних сертифікатів аудиторами Національної системи сертифікації УкрСЕПРО, викладені в додатках Б та Д-К.

Додаток А
Процедура та критерії сертифікації кандидатів в аудитори з сертифікації систем управління якістю, які прагнуть одночасно отримати сертифікат аудитора Національної системи сертифікації УкрСЕПРО та міжнародний сертифікат аудитора
Для сертифікації кандидатів в аудитори з сертифікації систем управління якістю, які прагнуть одночасно отримати сертифікат аудитора Національної системи сертифікації УкрСЕПРО та міжнародний сертифікат аудитора, заявник подає до органу з сертифікації персоналу Укрметртестстандарту окремо дві заявки:

- заявку органу з оцінки відповідності (організації або іншої зацікавленої сторони) або заявку фізичної особи за встановленою формою на проведення робіт з сертифікації як аудитора Національної системи сертифікації УкрСЕПРО (форми заявок додаються – додатки В, Г);

- заявку органу з оцінки відповідності, організації або іншої зацікавленої сторони або заявку фізичної особи за встановленою формою на проведення робіт з сертифікації аудитора згідно з європейськими вимогами з метою отримання міжнародного сертифіката аудитора (форми заявок додаються – додатки Д, Е);

До двох вищезазначених заявок додається загальний комплект наступних документів:

- копія диплома про вищу освіту;

- копія диплома про набуття вченого ступеню (у разі наявності);

- копія документа про володіння іноземною мовою (у разі наявності);

- виписка з трудової книжки або копія трудової книжки, завірена печаткою організації на кожній сторінці;

- копія посвідчення про закінчення теоретичного курсу підготовки аудитора;

- копії документів, що свідчать про постійне підвищення кваліфікації (свідоцтва, дипломи, сертифікати, реферати, статті, тощо);

- копії наказів організації чи органу з оцінки відповідності щодо стажування кандидата та документів, що свідчать про повноту та тривалість аудиту системи управління якістю;

- відгук-оцінка про стажування;

- копії протоколів про невідповідності та зауваження, виявлені під час проведення перевірок за участю заявника (за наявності);

- особова картка (форма додається – додаток Ж); • три фотокартки розміром 3 х 4 см.

Для проведення робіт за заявкою на сертифікацію кандидата в аудитори згідно з європейськими вимогами з метою отримання міжнародного сертифіката аудитора орган з сертифікації персоналу (ОСП) повинен виконати вимоги п. 7.3.3, b) МС ISO 19011:2002 (ДСТУ ISO 19011-2003) та підтвердити професійну компетентність аудитора з сертифікації систем управління якістю в певній галузі економіки. Підтвердження професійної компетентності органом з сертифікації персоналу полягає у забезпечені впевненості в тому, що аудитор у змозі осягнути технологічні аспекти виробництв продукції або послуг, для яких проводиться аудит системи управління якістю.

Результатом підтвердження професійної компетентності аудитора з сертифікації систем управління якістю є надання аудитору органом з сертифікації персоналу права на проведення робіт з сертифікації систем управління якістю підприємств певної галузі економіки. Інформація про закріплену за аудитором галузь економіки заноситься до реєстру сертифікованого персоналу та зазначається в сертифікаті компетентності та посвідченні про занесення до реєстру сертифікованого персоналу.Примітка: Підтвердження професійної компетентності аудитора це вимога МС ISO 19011:2002 (ДСТУ ISO 19011-2003) та міжнародна практика. Закріплення за аудитором галузі економіки не обмежує можливості аудитора та органа з сертифікації систем управління якістю. Таке закріплення означає, що аудитор має право без залучення технічного експерта проводити роботи з сертифікації систем управління якістю підприємств цієї галузі економіки. Для участі у роботах з сертифікації систем управління якістю підприємств інших галузей економіки у складі комісії з цим аудитором повинен бути технічний експерт або експерт-фахівець з розробки та(або) технології виробництва відповідної продукції, що є як національною вимогою (ДСТУ 3419-96, п. 5.5.1, ДСТУ ISO 19011-2003, п.6.2.4) так і міжнародною вимогою (МС ISO 19011:2002, п. 6.2.4).

Визначені ОСП галузі економіки наведено в додатку К та відповідають ЕА-галузям економіки. В таблиці додатку К латинськими літерами позначені споріднені галузі економіки.


Для отримання міжнародного сертифіката аудитора в заявці на сертифікацію аудитора згідно з європейськими вимогами (додатки Д, Е) заявник повинен зазначити назви галузей економіки, в яких він має професійну компетентність та надати документи, які це підтверджують. Це можуть бути: дипломи про відповідне навчання, свідоцтва про підвищення кваліфікації в певній галузі, дипломи про здобуття наукового ступеня, монографії, патенти, авторські свідоцтва та інші документи про освіту або набуття досвіду; сертифікати (посвідчення тощо) технічного експерта в певній галузі, сертифікати компетентності аудитора з сертифікації певних видів продукції; трудова книжка, трудові угоди, контракти, довідки підприємств, організацій, установ про набуття професійного досвіду в певній галузі; звіти про участь в аудитах та будь-які інші документи щодо підтвердження професійної компетентності в певній галузі.
Підтвердження професійної компетентності аудитора з сертифікації систем управління якістю в певній галузі економіки проводиться за базовою кваліфікацією, яка визначається ОСП на підставі освіти та/або професійного досвіду (дипломи про освіту та трудова книжка).
Право на здійснення діяльності з сертифікації систем управління якістю в інших галузях економіки може бути надано якщо кваліфікація в цих галузях може бути доведена згідно з наступними критеріями:
1 Для галузей економіки, наведених в таблиці додатку К за номерами 11, 13, 21, 24 та 38 завжди вимагається наявність базової кваліфікації (відповідна освіта за дипломом);
2 Для здобуття права проведення робіт з сертифікації систем управління якості в споріднених галузях додатково до базової кваліфікації необхідно мати:

 • 6 аудитів в обраній галузі;

або

 • 1 рік виробничого (професійного) досвіду в обраній галузі;

або

 • статус аудитора з сертифікації відповідного виду продукції;

або

 • 1 рік професійного досвіду як технічного експерта певної галузі (відомства) (мінімум 25 днів участі, підтверджується документально);

або

 • додаткова освіта у відповідній галузі;

або

 • захист дисертації у відповідній галузі;

або

 • патент (авторське свідоцтво) на винахід у відповідній галузі.

3 Для додаткового визнання компетентності щодо проведення робіт з сертифікації систем управління якістю в галузях економіки, які не можуть вважатись спорідненими, необхідно мати: • виробничий (професійний) досвід протягом 2-х років та участь у 4 аудитах в обраній галузі;

або

 • виробничий (професійний) досвід протягом більше ніж 2-х років та участь у 2 аудитах в обраній галузі;

або

 • статус аудитора з сертифікації відповідного виду продукції та участь у 1 аудиті в обраній галузі;

або

 • 1 рік професійного досвіду як технічного експерта певної галузі (відомства) (мінімум 25 днів участі, підтверджується документально) та участь у 2 аудитах в обраній галузі;

або

 • додаткова освіта та участь у 2 аудитах в обраній галузі;

або

 • захист дисертації у відповідній галузі, мінімум півроку виробничого (професійного) досвіду та участь у 2 аудитах;

або

 • патент (авторське свідоцтво) на винахід у відповідній галузі, мінімум півроку виробничого (професійного) досвіду та участь у 2 аудитах.


Додаток Б
Процедура та критерії отримання міжнародного сертифіката сертифікованими аудиторами Національної системи сертифікації УкрСЕПРО
Аудитори з сертифікації систем управління якістю, які були сертифіковані до 01.07.2005 включно, мають право отримати міжнародний сертифікат аудитора без додаткової процедури екзаменації (без перевірки та оцінки заявника атестаційною комісією шляхом тестування та співбесіди) на термін дії сертифіката компетентності аудитора Національної системи сертифікації УкрСЕПРО. Для цього заявник подає до ОСП Укрметртестстандарту заявку органу з оцінки відповідності (організації або іншої зацікавленої сторони) або заявку фізичної особи за встановленою формою на проведення робіт з сертифікації аудитора згідно з європейськими вимогами з метою отримання міжнародного сертифіката аудитора (форми заявок додаються – додатки Д, Е).

Для отримання міжнародного сертифіката аудитора згідно з європейськими вимогами в заявці на сертифікацію (додатки Д, Е) заявник повинен зазначити назви галузей економіки, в яких він має професійну компетентність та надати документи, які це підтверджують. Це можуть бути: дипломи про відповідне навчання, свідоцтво про підвищення кваліфікації в певній галузі, дипломи про здобуття наукового ступеня, монографії, патенти, авторські свідоцтва та інші документи про освіту або набуття досвіду; сертифікати (посвідчення тощо) технічного експерта в певній галузі, сертифікати компетентності аудитора з сертифікації певних видів продукції; трудова книжка, трудові угоди, контракти, довідки підприємств, організацій, установ про набуття професійного досвіду в певній галузі; звіти про участь в аудитах та будь-які інші документи щодо підтвердження професійної компетентності в певній галузі.


Підтвердження професійної компетентності аудиторів з сертифікації систем управління якістю, які вже були сертифіковані в національній системі сертифікації УкрСЕПРО, проводиться ОСП Укрметртестстандарту за результатами аналізу документації згідно з критеріями, що викладені в додатку А до цього листа.

Додаток В
Форма заявки щодо сертифікації кандидата в аудитори

Національної системи сертифікації УкрСЕПРО

(кандидатура якого направлена організацією чи підприємством)Керівнику органу з сертифікації персоналу

_______________________

(ініціали, прізвище)ЗАЯВКА

щодо сертифікації кандидата в аудитори
Прошу провести сертифікацію_____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

як аудитора Національної системи сертифікації УкрСЕПРО з сертифікації
систем управління якістю за ДСТУ ISO 9001-2001

_____________________________________________________________________________________

(назва організації, поштовий індекс, адреса, тел., факс, e-mail)

______________________________________________________________________________________________________


Зобов'язуємось виконувати всі умови сертифікації та сплатити всі витрати, пов'язані з проведенням сертифікації, незалежно від її результатів.
Додатки: (зазначте документи, які подаються разом з заявкою)

Дата


Керівник організації ________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер ________ ___________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

Додаток Г

Форма заявки щодо сертифікації кандидата в аудитори

Національної системи сертифікації УкрСЕПРО

(від кандидата, як фізичної особи)Керівнику органу з сертифікації персоналу

_______________________

(ініціали, прізвище)
ЗАЯВКА

щодо сертифікації кандидата в аудитори
Прошу провести сертифікацію__________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

як аудитора Національної системи сертифікації УкрСЕПРО з сертифікації

систем управління якістю за ДСТУ ISO 9001-2001

__________________________________________________________________________________


Зобов'язуюсь виконувати всі умови сертифікації та сплатити всі витрати, пов'язані з проведенням сертифікації, незалежно від її результатів.
Додатки: (зазначте документи, які подаються разом з заявкою)

Дата __________________

(підпис)
(підпис повинен бути завірений у нотаріуса)
Адреса _______________________________________________

(поштовий індекс, адреса)


Телефон______________________________________________
Факс ________________________________________________
E-mail________________________________________________


Додаток Д
Форма заявки щодо сертифікації кандидата в аудитори (аудитора)

за міжнародними вимогами

(кандидатура якого направлена організацією чи підприємством)Керівнику органу з сертифікації персоналу

_______________________

(ініціали, прізвище)ЗАЯВКА

щодо сертифікації кандидата в аудитори

щодо сертифікації аудитора

(зазначте необхідне)

Прошу провести сертифікацію__________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові англійською мовою)


як аудитора з сертифікації систем управління якістю за міжнародним

стандартом ISO 9001:2000

за спеціалізацією (-ями):

___________________________________________________________________________________

(зазначте відповідну (-ні) галузь (-зі) економіки, в якій (-их) кандидат в аудитори або аудитор має професійну компетентність)

____________________________________________________________________________________________________

(назва організації, поштовий індекс, адреса, тел., факс, e-mail)


Зобов'язуємось виконувати всі умови сертифікації та сплатити всі витрати, пов'язані з проведенням сертифікації, незалежно від її результатів.
Додатки: (зазначте документи, які подаються разом з заявкою).

Дата


Керівник організації ________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер ________ ___________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

Додаток Е

Форма заявки щодо сертифікації кандидата в аудитори (аудитора)

за міжнародними вимогами

(від кандидата, як фізичної особи)Керівнику органу з сертифікації персоналу

_______________________

(ініціали, прізвище)
ЗАЯВКА

щодо сертифікації кандидата в аудитори

щодо сертифікації аудитора

(зазначте необхідне)

Прошу провести сертифікацію__________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові англійською мовою)


як аудитора з сертифікації систем управління якістю за міжнародним

стандартом ISO 9001:2000

за спеціалізацією (-ями):

___________________________________________________________________________________

(зазначте відповідну (-ні) галузь (-зі) економіки, в якій (-их) кандидат в аудитори або аудитор має професійну компетентність)

Зобов'язуюсь виконувати всі умови сертифікації та сплатити всі витрати, пов'язані з проведенням сертифікації, незалежно від її результатів.
Додатки: (зазначте документи, які подаються разом з заявкою).
Дата __________________

(підпис)
(підпис повинен бути завірений у нотаріуса)


Адреса _______________________________________________

(поштовий індекс, місто, адреса)


Телефон______________________________________________
Факс ________________________________________________
E-mail_______________________________________________

Додаток Ж

Форма особової картки аудитора


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ОСОБОВА КАРТКА
Рік

Вид навчання

Спеціалізація

Номер свідоцтва тощо


Аудитора системи сертифікації УкрСЕПРО та(або) міжнародного аудитора

(зазначте необхідне)

з сертифікації систем управління якістю за


Місце для

фотокарточки__________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ картки ____________________

Дата заповнення

Прізвище

Ім’я

По батькові

Дата народження

Освіта ________ Назва закінченого

учбового закладу ____________________

Рік закінчення ______ № диплому ___________________________________

Спеціальність за дипломом ___________

___________________________________

Кваліфікація за дипломом ____________

___________________________________

Вчене звання

Вчена ступінь

Сертифікат аудитора Системи УкрСЕПРО № ______________ виданий


“___”____________ 200__ р.

Міжнародний сертифікат аудитора

№ _______________________ виданий“___”____________ 200__ р.

Дата повторної сертифікації

Місце роботи

Посада

Тел. робочий

Домашня адреса ____________________

___________________________________
Додаток Ж

(друга сторона)

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дата

Посада,

Основні функції

початок

закінчення

організація
УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРКАХ


Дата проведення

перевіркиВид перевірки

Орган, від якого проводилась перевірка

Найменування підприємства (організації)

Галузь економіки, в якій працює підприємство

Адреса підприємства (організації)Дата __________________

(підпис)


Додаток К
Сфери самостійної професійної діяльності (без технічних експертів) аудиторів з сертифікації систем управління якістю, що відповідають ЕА-галузям економіки


/індекс

галузі

Спорід-

нені

групи

(позначені однаковими літерами)Галузь економіки


01

А

Сільське та лісове господарство, рибний промисел та рибне господарство

02

-

Гірнича справа та добувна промисловість

03

А

Харчова промисловість та переробка тютюну

04

F

Текстильна та швейна промисловість

05

F

Шкіряна промисловість

06

Т

Деревообробна промисловість

07

С

Паперова промисловість

08

С

Видавнича справа

09

С

Друкарська промисловість, відтворення друкованих матеріалів

10

G

Коксове виробництво та нафтопереробка

11Виробництво і переробка ядерного пального та ізотопів

12

G

Хімічна промисловість

13Виробництво фармацевтичної продукції

14

G

Виробництво гумових та пластмасових виробів


15

D

Скляна промисловість, кераміка, переробка каміння та грунту

16

D

Виробництво цементу, вапна, гіпсу та виробів з бетону і гіпсу

17/1

17/2


В

В


Виробництво металу (металургія)

Обробка металу, виробництво металовиробів18

В

Машинобудування

19

В

Виробництво офісної техніки, обчислювальної техніки та обладнання; електротехніка, точна механіка, оптика

20

В

Будування суден

21Виробництво повітряних та космічних літальних апаратів

22

В

Виробництво інших транспортних засобів (автомобілів, рейкового рухомого складу, мотоциклів, велосипедів)

23

Т

--

-

-Виробництво:

меблів,


прикрас,

музичних інструментів,

спортінвентарю,

іграшок та інших виробів.24Регенерація, утилізація

25

Н

Енергозбереження

26

Н

Газозбереження

27/1

27/2


Н

Водозбереження

Централізоване водопостачання28

D

Будівництво

29/1

29/2
Торгівля

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів і товарів широкого споживання30

-

Готельні та ресторанні послуги


31/1

31/2


I

I


Транспорт

Зв’язок


32/1

32/2


32/3

J

-Нерухомість та житло

Кредитування та страхування

Оренда рухомого майна (без обслуговуючого персоналу)


33Обробка даних, інформаційні технології

34/1

34/2


D


Дослідження та розвиток

Архітектурні та інженерні бюро35Надання послуг підприємствам*

36

-

-

JАдміністративна діяльність

Оборона


Соціальне страхування

37

-

Виховання та навчання

38Охорона здоров’я, ветеринарія, соціальне забезпечення

39Надання інших громадських та приватних послуг*


*Примітка: галузі економіки, які вимагають конкретизації сфери діяльностіБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка