Умови формування творчих здібностей дошкільників в театрально-ігровій діяльностіСкачати 43.15 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір43.15 Kb.
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ В ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Таким чином, надзвичайну роль у розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку відіграють такі індикатори:


зацікавленість дітей навчальними (у тому числі творчими заняттями), реалізація творчого ставлення до навчання, наявність емоційної оцінки навчального процесу. Оскільки, творчі почуття опосередковане предметом, явищем, а пов’язане з ним неодноразове переживання має асоціативний характер, відображається в творчо-оцінних уявленнях, то структура відзначених ознак надає можливість фіксувати також наявність чи відсутність творчого почуття у процесі навчальної діяльності .

Тому деякі вихователі проводять заняття інтегрованого змісту, бінарні або заняття з міжпредметними зв’язками мистецького матеріалу.

Основу системи дитячої театралізованої діяльності становлять положення, що включають:


  • врахування принципу наступності з метою створення сприятливої атмосфери для формування творчих здібностей старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності;

  • застосування інтегрованого підходу до навчання з метою збагачення змісту і методів роботи;

  • використання різноманітних форм навчально-виховної та гурткової і секційної діяльності з метою підвищення інтересів дітей до мистецтва та художньо-творчої діяльності;

  • розгляд занять театрального мистецтва як обов’язкових, які мають відвідувати всі діти.

Кожен зі складників розвитку творчих здібностей дошкільників (ставлення, сприйняття, творче почуття, оцінювання, судження, смак, ідеал, потреби, творчий потенціал) визначається розумовою, моральною, емоційною, духовною діяльністю вихованця, що викликає суттєві зміни у світогляді, переконаннях, поведінці, перетворюючи особу на суб’єкт творчої діяльності та сприяє всебічному розвитку творчих сил і здібностей індивідуума. Врахування потенційних можливостей множинного інтелекту старших дошкільників сприяє продуктивності формування комплексу творчих здібностей старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності.

Важливою умовою формування творчих здібностей старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності є взаєморозуміння вихователя і дітей, яке має бути адекватним у відображенні один одного, в усвідомленні мотивів дій та вчинків, стимулювати саморегуляцію обох боків, сприяти запобіганню протиріч. Взаєморозуміння в педагогічному спілкуванні має декілька аспектів. Воно складається, по-перше, з розуміння вихователем дітей, по-друге, з розуміння дітьми вихователя і, по-третє, з розуміння дітьми одне одного.

На формування творчих здібностей старших дошкільників у театралізованій діяльності впливає синтез мистецтв.

Формування творчих здібностей старших дошкільників пов’язане з уміннями дитини емоційно та образно, оригінально і доцільно використовувати образні вислови, емоційно-експресивну палітру мовлення для вираження власного емоційно-оцінного ставлення до сприйнятого ( оцінювати зміст і форму художнього твору в їх єдності: мотивувати, обґрунтовувати власну позицію).

У процесі спілкування із зразками духовної культури дитина здобуває певні знання, засвоює практичні навички, оволодіває способами самостійних творчих дій. Головне у цій ситуації – опанування здатності й бажання застосовувати отримані знання за нових умов, що само по собі вже є достатньо освіченості та вихованості, оскільки передбачає включення механізмів асоціативної уяви та потреби самовираження. „Чим більше дитина бачила, чула і пережила, більше вона знає і засвоїла, тим більшу кількість елементів дійсності вона має у своєму досвіді, тим значнішою й продуктивнішою, за однаковості решти умов, буде діяльність уяви.

Прояв творчих здібностей старших дошкільників характеризується яскравою емоційністю, асоціативністю, емоційною пам’яттю, емоційно-емпатичною чутливістю, експресивністю, цілісністю. Емоційно-творчий відгук передає щиру насолоду від сприйнятого твору літературного мистецтва, активне ставлення до нього. Діти здатні не тільки усвідомлювати почуття автора, але й указувати, за допомогою яких зображальних засобів йому вдалося передати відповідний емоційний настрій.

Найвагомішими чинниками формування комплексу творчих здібностей старших дошкільників у процесі театралізованої вважаємо:


  • створення умов для розвитку творчої активності дітей у театралізованій діяльності (заохочення виконавської творчості, розвиток здібності вільно триматися під час виступу, спонукання до імпровізації засобами міміки, виразних рухів, інтонацій тощо); формування комплексу здібностей старших дошкільників в театралізованій діяльності

  • залучання дітей до театральної культури (ознайомлення з театром, театральними жанрами, з різноманітними видами лялькових театрів); вдосконалення множинного інтелекту для досягнення результатів в різних видах діяльності і взаємозв’язку театралізованої з іншими видами діяльності в єдиному педагогічному процесі.

Ефективність процесу формування творчих здібностей старших дошкільників досягається цілеспрямованою організацією театралізованої діяльності на основі наступності, послідовності, системності навчання, а також міжпредметною інтеграцією дисциплін творчого напряму.

Театральне мистецтво є і засобом спілкування, і засобом пізнання дійсності, і засобом творчого виховання, формування комплексу творчих здібностей старших дошкільників. А головне, за виваженої та організованої системи театралізованої діяльності, воно активізуватиме уяву, пробуджуватиме емоції, викликатиме творчі переживання.Формування творчих здібностей старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності оптимізується за умов: сучасного наукового розуміння сутності поняття „комплексна здібність” старших дошкільників; особистісно-зорієнтованого підходу до формування комплексу творчих здібностей, врахування потенційних можливостей множинного інтелекту старших дошкільників; розробки інноваційного змісту, методики формування комплексу творчих здібностей старших дошкільників на заняттях і гуртковій театралізованій діяльності з елементами музики та ігродизайну; організації педагогічного процесу у взаємодії вихователів з батьками старших дошкільників; методичного забезпечення означеного процесу.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка