Університет менеджменту освіти напн україниСторінка1/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І ЗМІСТУ ОСВІТИ МОНМС УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

Науково-методичний комплекс

«Консорціум закладів післядипломної освіти»

Управління освіти і науки

Запорізької обласної державної адміністрації

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Класичний приватний університет

Міжвузівський дослідницький центр

«Політика і освіта»

ПРОГРАМА


26-29 квітня 2012 року,

м. Запоріжжя


Управління освіти і науки

Запорізької обласної державної адміністрації

Комунальний заклад

«Запорізький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти»

Запорізької обласної ради

Міжвузівський дослідницький центр

«Політика і освіта»


IІІ Міжнародний освітній Форум

«Особистість у єдиному освітньому просторі»

(26-29 квітня 2012 року, Україна, м. Запоріжжя)
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

ВЄРОЗУБОВ О.Г. – начальник обласного управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

ПАШКОВ В.В. – ректор комунального закладу «Запорізькій обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

ОГАРЕНКО В.М. – ректор класичного приватного університету.

ГОРБАНЬ О.М. – перший проректор класичного приватного університету.

ТКАЧЕНКО В.Г. – декан історичного факультету ЗНУ.

САВІН В.В. – проректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

ЯСТРЕБОВА В.Я. – проректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

ПАВЛЕНКО А.І. – завідувач кафедри КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

КАЛЮЖНИЙ В.С. - завідувач кафедри філософії і політології ЗДІА.

МАЛЬОВАНИЙ М.М. – завідувач кафедри КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

ХАУСТОВА О.В. – завідувач кафедри КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

ШАЦЬКА Н.М. – секретар вченої ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

ТАРАН О.Ю. – технічний секретар Форуму (тел/факс 0612-347611; zoippo@mail.ru).
Співорганізатори заходів Форуму: Петровська академія наук і мистецтв (Росія, Санкт-Петербург); Інститут педагогіки НАПН України; Національний педагогічний університет
ім. М.П. Драгоманова (Київ); Інститут змісту й методів навчання Російської академії освіти (Москва); Інститут педагогічних досліджень (Молдавія, Кишинів); Білоруський державний педагогічний університет ім. М.Танка (Мінськ); Російський державний педагогічний університет ім. О.І. Герцена (Санкт-Петербург); Педагогічна академія післядипломної освіти (Москва); Санкт-Петербурзька академія післядипломної педагогічної освіти; Центр нових технологій в освіті Національного дослідницького технологічного університету «МІСіС» (Москва); Саратовський державний університет ім. М.Г. Чернишевського; Тульський державний університет; Запорізький національний університет (ЗНУ); Мелітопольський державний педагогічний університет (МДПУ) ім. Б. Хмельницького; Керченський морський державний технологічний університет; Севастопольський міський гуманітарний університет (СевМГУ).
ЗАХОДИ ФОРУМУ

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ: 26 квітня 2012 р., 8.00 – 11.00(пр. Леніна, 164, Запорізька обласна рада, фойє, 2-й поверх ).

ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ: 26 квітня 2012 р., 11.00–12.00(пр. Леніна, 164, Запорізька обласна рада, 200 зала):

 1. Привітання від керівництва Запорізької обласної державної адміністрації.

 2. Привітання від керівництва Запорізької обласної ради.

 3. Привітання від керівництва Запорізької міської ради.

 4. Привітання від Народних депутатів України.

 5. Привітання від представників зарубіжних делегацій.

 6. Межейко В.І. – голова постійної комісії з гуманітарних питань Запорізької обласної ради.

 7. Вєрозубов О.Г. – начальник управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

 8. Бєліков С.Б. – голова ради ректорів ВНЗ III-IV рівнів акредитації Запорізької області.

 9. Мельник О.М. – голова ради директорів ВНЗ I-II рівнів акредитації Запорізької області.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ФОРУМУ: 26 квітня 2012 р., 12.00-13.30(пр. Леніна, 164, Запорізька обласна рада, 200 зала):

Головуючий – ПАШКОВ В.В. (к. філос. н., доц., ректор Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).

Співголовуючий МОЛОДИЧЕНКО В.В. (д. філос. н., проф., ректор Мелітопольського державного педагогічного університету).

 1. ТРАНСФОРМАЦІЯ СФЕРИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ:

ПОСТСТАНДАРТИЗОВАНИЙ РОЗУМ ПЕДАГОГА. Пашков В.В., к. філос. н., доц., ректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 1. РЕАЛІЗАЦІЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ОСОБОВО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ. Молодиченко В.В., д. філос. н., проф., ректор Мелітопольського державного педагогічного університету (Україна, Мелітополь).

 2. МЕДІАДИДАКТИКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ. Онкович Г. В., д. п. н., проф., Інститут вищої освіти НАПН України (Україна, Київ).

 3. ВИКОНАННЯ МЕДІА ТВОРЧОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. Гуділіна С. І., к. п. н., науковий співробітник Інституту змісту та методів навчання Російської академії освіти (Росія,  Москва);.

 4. ВІДКРИТА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Висоцька О. Є., д. філос. н., проф., декан факультету відкритої освіти, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, Дніпропетровськ).

 5. АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Єльникова Г. В., д. п. н., проф., заст. директора Інститута професійно-технічної освіти НАПН України (Україна, Київ).

 6. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.

Гришина І. В., д. п. н., проф., Санкт-Петербургська Академія постдипломної педагогічної освіти (Росія, Санкт-Петербург).

 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО УРОКУ. Акірі І.К., к. фіз.-мат. н., доц., Інститут педагогічних наук (Республіка Молдова, Кішінєу).

 2. ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ (ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ). Крістоф Дзержинські, доктор філософії, зав. каф. Вищої школи економіки Єврорегіонів ім. Де Гаспера (Польща, Варшава).

КОНФЕРЕНЦІЯ №1ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ: «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»: 26 квітня 2012 р., 15.00-16.30

(КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57-а, ауд. № 46).

Головуючий – ПАШКОВ В.В. (к. філос. н., доц., ректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

СпівголовуючийРОМАНЕНКО М.І. (д. філос. н., проф., ректор ДОІППО).

 1. СПІВПРАЦЯ РОСІЇ І УКРАЇНИ У СФЕРІ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ІСТОРИЧНОМУ ЕТАПІ. Аршинов Ю. Є., к. і. н., доц., керівник Центру «Політика і освіта», заступник керівника Науково-освітянського центру співпраці з державами СНД і Балтики Саратовського державного університету (Росія, Саратов).

 2. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ТОЛЕРАНТНОСТІ. Калюжний В.С., к. філос. н., проф., завідувач кафедри філософії і політології, Запорізька державна інженерна академія (Україна, Запоріжжя).

 3. ПРО РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Малахова Ж.Д., к. і. н., проф., голова Запорізької філії Академії Наук СТІМС (Росія, Москва).

 4. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. Подмазін С. І., д. філос. н., доц., завідувач обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна,Запоріжжя).

 5. Концептуальні ідеї патріотичного виховання в системі освіти. Власова Н.Ф., комунальний заклад «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради (Україна, Запоріжжя).

 6. ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІТИКИ І ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА. Мальований М.М., к. філос. н., доцент, зав. кафедри теорії та методики виховання; Богомолова Н.М., магістр державного управління, співробітник МДЦ «Політика і освіта» КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 7. ПАТРІОТИЗМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ХХI СТОЛІТТЯ. Кузьміч Т. О., завідувач науково-методичним відділом управління загальноосвітніми навчальними закладами Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія безперервної освіти» (Україна, Херсон).

 8. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ І БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКИХ ВИЩІВ. Рябко І.В., к. н. держ. упр., зав. каф. богослов’я Класичного приватного університету (Україна, Запоріжжя).

 9. ДУХОВНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТЯНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ У ЗРІЗАХ ТЛУМАЧЕННЯ ПОГЛЯДІВ К. САКОВИЧ. Стефанюк С., доктор філософії, доц., проф. кафедри політології, культурології і соціології Харківського державного педагогічного університету (Україна, Харків).

 10. ДУХОВНО-ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕХНОЛОГІЇ. Шульга Л. М., доктор філософії в галузі освіти, заступник директора з навчально-виховного процесу НВК «Основа» (Україна, Запоріжжя).

КОНФЕРЕНЦІЯ №1.СЕКЦІЯ № 1.1: «ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 26 квітня 2012 р., 17.00-18.30 (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57- а, ауд. 46).

ГоловуючийСАВІН В.В. (д. фіз.-мат. н., проф., проректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

Співголовуючий - ВИСОЦЬКА О.Є. (д. філос. н., проф., зав. каф. ДОІППО).

 1. КОНЦЕПЦІЯ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Рильський О.Ф., д. біол. н., проф., зав. каф. загальної та прикладної екології і зоології ДВНЗ «Запорізькій національний університет» (Україна, Запоріжжя).

 2. СУПЕРЕЧНІСТЬ ПРИНЦИПІВ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ ФОРМУВАННЮ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Савін В.В., д. фіз.-мат. н., проф., проректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 3. СУЧАСНА ПІДГОТОВКА ЕКОЛОГІВ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Волох В.І., д. б. н., проф., зав. каф. ТДАТУ (Україна, Мелітополь).

 4. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЯКОСТІ ОСВІТИ, РОЗВИТКУ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ НАУКИ ТА СТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАУКОЄМКИХ ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ З ФОРМУВАННЯМ В СУСПІЛЬСТВІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Гіржон В.В., д. фіз.-мат. н., проф., зав. кафедри фізики металів Запорізького національного університету (Україна, Запоріжжя).

 5. ПРО РОЛЬ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В СТВОРЕННІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ В ВНЗ УКРАЇНИ. Кожем’якін Г.Б., к. т. н., доц., зав. каф. охорони навколишнього середовища Запорізької державної інженерної академії (Україна, Запоріжжя).

 6. ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Бабмбіндра Д.І., д. е. н., проф., зав. кафедри міжнародної економіки та економічної теорії ДВНЗ «Запорізький національний університет» (Україна, Запоріжжя).

 7. ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СТВОРЕННІ НОВИХ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ. Лисенко В.І., д. б. н., проф., проректор, зав. каф. екології Мелітопольської філії відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Україна, Мелітополь).

 8. БІОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОСНОВА ВПРОВАДЖЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ. Шевченко І.А., д. т. н., д. с/х. н., проф., член. кор. НААН України, директор ІМЖ НААНУ (Україна, Запоріжжя).

 9. ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ УМОВ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Головін В.В., к. т. н., доц. каф. ЗДІА, директор Інституту регіональних екологічних досліджень (Україна, Запоріжжя).

 10. ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Осипенко В.Д., к. т. н., доц., Заступник генерального директора ООО «Дніпроенергосталь» (Україна, Запоріжжя).

 11. УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ПОЗАШКІЛЬНУ УЧБОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІ ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА БАЗІ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ. Ульянова О.І., директор КЗ «ЗОЦЕНТУМ» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 12. РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РУХУ В РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРИНЦИПІВ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Левін А.С., голова Запорізького відділення міжнародного екологічного руху, директор Запорізького центру екологічної освіти (Україна, Запоріжжя).

КОНФЕРЕНЦІЯ № 1.КРУГЛИЙ СТІЛ № 1.2: «ІСТОРИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ І ЗМІСТОВНІ ПРОБЛЕМИ» 26 квітня 2012 р., 15.00-19.00

(Запорізький національний університет, кор. 5, пр. Леніна, буд.74, актова зала)

Головуючий ТКАЧЕНКО В.Г. (к. і. н., доц., декан історичного факультету Запорізького національного університету).

Співголовуючий ГУЗЕНКОВ С.Г. (к. і. н., доц., КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

 1. ВИСВІТЛЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ РОСІЇ. Турченко Ф. Г., д. і. н., проф., зав. кафедри новітньої історії ДВНЗ «Запорізький національний університет» (Україна, Запоріжжя).

 2. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄВРОПУ В СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ. Білоножко С. В., к. і. н., доцент кафедри всесвітньої історії ДВНЗ «ЗНУ» (Україна, Запоріжжя).

 3. ДО ПИТАННЯ ПРО ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ. Космина В. Г., д. і. н., проф., зав. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ДВНЗ «ЗНУ» (Україна, Запоріжжя).

 4. ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ – СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ. Терно С. О., завідувач лабораторії інтерактивних методів навчання історичного факультету ДВНЗ «ЗНУ» (Україна, Запоріжжя).

 5. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ-АРХІВІСТІВ НА БАЗІ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Мільчев В. І., д. і. н., проф., зав. кафедри джерелознавства, історіографії та СІД ДВНЗ «ЗНУ» (Україна, Запоріжжя).

 6. ДО ПИТАННЯ СТРУКТУРНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМ І ТЕМАТИЧНИХ ПЛАНІВ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Крапивка Г. А., к. і. н., доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 7. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ. Секиринський Д. О., директор гуманітарного коледжу ЗНТУ (Україна, Запоріжжя).

 8. ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ГОЛОКОСТУ ТА КОНТРАВЕРСІЙНИХ ПИТАНЬ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ РОСІЇ, ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ. Щупак І. Я., к. і. н., доц., директор Всеукраїнського центру вивчення Голокосту «Ткума» (Україна, Запоріжжя).

 9. МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Лисенко Т. М., к. і. н., доц., заступник генерального директора НЗ «Хортиця» з наукової роботи (Україна, Запоріжжя).

 10. ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК ОСНОВА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ. Митрофанова Т. Г., КЗ «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради (Україна, Запоріжжя).

 11. ПОТЕНЦІАЛ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ В РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ДУХОВНОЇ СФЕРИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Винарчук Т. В., к. і. н., доцент кафедри новітньої історії України ДВНЗ «ЗНУ» (Україна, Запоріжжя).

 12. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТУ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ «СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО». Гузенков С. Г., к. і. н., доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

ЗАПРОШЕНІ:

 1. Діордієва Н. В., вчитель історії Запорізького багатопрофільного ліцею №99

 2. Копилова С. В., к. філос. н., старший науковий співробітник НЗ «Хортиця»

 3. Леощенко Н. В., вчитель історії Запорізького класичного ліцею

 4. Лукашенко М. П., Запорізький Січовий колегіум-інтрнат

 5. Мирущенко О. П., к. і. н., зав. відділу музею «Запорізького козацтва» НЗ «Хортиця»

 6. Первеньонок С. М., заст. дир. з виховної роботи Запорізького ліцею «Логос».

 7. Романютенко І. Ю., вчитель історії Запорізької гімназії № 11;

 8. Спудка І. М., к. і. н., доцент кафедри українознавства ЗНТУ;

 9. Трегубенко Т. І., ЗНВК № 76.

КОНФЕРЕНЦІЇ №1СЕКЦІЯ № 1.2 : «ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДКРИТОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ» 27 квітня 2012 р., 11.00-13.30 (ЗОЦНТТУМ «Грані», м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14, ауд. № 210 )

Головуючий - АВДЄЄВА І.М. (к. психол. н., доц., проректор СевМГУ).

Співголовуючий - ГОРШКОВА О.Г. (к. п. н., доц., КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

 1. ПРО ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНІ УСТАНОВКИ ВЧИТЕЛЯ-ФАСІЛІТАТОРА. Авдєєва І. М., к. психол. н., доцент, проректор з наукової роботи Севастопольського міського гуманітарного університету (Україна, Севастополь).

 2. ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Апостолова О. О., учитель історії, керівник музею Кушугумського НВК «Успіх» Запорізького району (Україна).

 3. ІДЕНТИЧНІСТЬ РОДОВИХ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ. Арабаджієв Д. Ю., к. політ. н., доц., Мяло П. І., к. і. н, співробітники МДЦ «Політика і освіта» КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 4. СПІВРОБІТНИЦТВО РОСІЇ ТА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОСВІТИ ЧАСІВ ПРЕЗИДЕНТСТВА В.Ф. ЯНУКОВИЧА. Аршинов Ю.Є., к. і. н, заступник керівника Науково-освітнього Центру Співробітництва із державами СНД і Балтії, керівник Центру «Політика і освіта» Саратовського державного університету (Росія).

 5. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ БУЛЛІНГУ, ЯК ОДНА З ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМИ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНИНА. Барліт О. О., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 6. ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТАНЦЮВАЛЬНОГО САМОДІЯЛЬНОГО РУХУ СУСПІЛЬНИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ XX СТ. Богута В. М., аспірант Полтавського національного педагогічного університету (Україна).

 7. ІСТОРИКО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ. Бутченко А. П., заступник директора з виховної роботи ЗОШ № 3 (Україна, Алушта).

 8. СТАН ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ФІЗИЧНОГО Й ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Воронін Д. Є., к. п. н., доц., завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін, Окса М. М., к. п. н., доц., доцент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету (Україна, Мелітополь).

 9. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВАЛЕОЛОГІЯ». Гончаренко О. М., к. фарм. н., зав. кафедри Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру (Україна, Запоріжжя).

 10. ЕКСКУРСІЯ ЯК ЗАСІБ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ. Дашевська І. М., ст. викладач кафедри туризму та готельно–ресторанної справи Класичного приватного університету (Україна, Запоріжжя).

 11. СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Горшкова О. Г., к. п. н., доц.; Макаренко В. В., старший викладач кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 12. ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ У ВИХОВАНЦІВ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Дем`яник О. Г., магістр з управлінської діяльності, директор ЦДЮТ (Україна, Енергодар).

 13. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ КЛАСНОГО КОЛЕКТИВУ. Доновська І. В., магістр педагогіки вищої школи, учитель ЗНЗ № 109 (Україна, Запоріжжя).

 14. ВИХОВНА СИСТЕМА: ОСНОВНІ ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ. Доновський С. М., магістр з управлінської діяльності, заст. директора з виховної роботи ЗНЗ № 109 (Україна, Запоріжжя).

 15. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ЗДІБНОСТІ ДИТИНИ ЯК ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ. Заруба С. П., методист науково-методичного центру позашкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 16. УЧАСТЬ У СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТАХ – ШЛЯХ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБЛИВОСТІ ШКОЛЯРА. Кондратова Л. Г., к. п. н., доц.., доцент кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 17. УПРАВЛІННЯ ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ ГІМНАЗІЇ. Кондрус О.В., магістр педагогіки вищої школи, директор ЗНВК гімназії «Успіх» с. Володимирівка Запорізького району (Україна).

 18. СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Купчік І.М., методист ЦДЮТ Запорізької райдержадміністрації (Україна, Запоріжжя).

 19. СИСТЕМА ОСВІТИ В РОСІЇ, УКРАЇНІ ТА КАЗАХСТАНІ В КОНТЕКСТІ СОЦІЕНТАЛЬНОГО СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ. Лапенко М.Г., к. і. н., керівник Науково-освітнього Центру Співробітництва із державами СНД і Балтії Саратовського державного університету (Росія, Саратов).

 20. ПОЛОЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РОЛЬ В ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Лєшуков В.С., експерт Науково-освітнього Центру Співробітництва із державами СНД і Балтії Саратовського державного університету (Росія, Саратов).
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка