Управління культури І туризму київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтваСторінка4/6
Дата конвертації26.02.2016
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6

Не бійтесь заглядати у словник:


 1. Бойків, І. Словник чужомовних слів [Текст] / І. Бойків, О. Ізкімов, Г. Калишевський та ін. – К., 1996 – 535 с.

 2. Бурячок, А. А. Українсько-російський транслітерований словник власних імен і найпоширеніших прізвищ [Текст] / А. А. Бурячок. – К.: Просвіта, 2001. – 168 с.

 3. Бурячок, А. А. Словник синонімів української мови: В 2 т. Т. 1 [Текст] / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К.: Наукова думка, 1999. – 1028 с.

 4. Бурячок, А. А. Словник синонімів української мови: В 2 т. Т. 2 [Текст] / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К.: Наукова думка, 2000. – 956 с.

 5. Великий зведений орфографічний словник української лексики [Текст]. – К., 2004. – 896 с.

 6. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст]. – К., 2001. – 1440 с.

 7. Волощак, М. Неправильно-правильно: Довідник з українського слововживання [Текст] / М. Волощак. – К.: Просвіта, 2003. – 160 с.

 8. Головащук, С. І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник [Текст] / С. І. Головащук. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.

 9. Головащук, С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання [Текст] / С. І. Головащук. – К.: Наукова думка, 2004. – 448 с.

 10. Головащук, С. І. Словник наголосів [Текст] / С. І. Головащук . – К.: Наукова думка, 2003. – 320 с.

 11. Головащук, С. І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник [Текст] / С. І. Головащук. – К.: Вища школа, 1995. – 319 с.

 12. Горпинич, В. Русско-украинский орфоэпический словарь [Текст] / В. Горпинич; под ред. В. Руссановского. – К.: Освита, 1992. – 254 с.

 13. Гринчишин, Д. Словник-довідник з культури української мови [Текст] / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська та ін. – К.: Здоров’я, 2006. – 367 с.

 14. Гришин, Д. Г. Словник труднощів української мови [Текст] / Гришин Д. Г., Капелюшний А. О. та ін. – К.: Рад. шк., 1989. – 336 с.

 15. Деркач, П. М. Короткий словник синонімів української мови [Текст] / П. М. Деркач. – Львів-Краків-Париж: Просвіта, 1993. – 208 с.

 16. Єрмоленко, С. Я. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів [Текст] / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. В. Тодор. – К.: Либідь, 2001. – 224 с.

 17. Жайворонюк, В. В. Велика чи мала літера?: Словник-довідник: Близько 10000 номінацій [Текст] / В. В. Жайворонюк. – К.: Наукова думка, 2005. – 204 с.

 18. Зрозумій мене: Тлумачний словник української мови: Близько 7500 слів [Текст]. – К.: Довіра, 2003. – 295 с.

 19. Ізюмов, О. Практичний російсько-український словник [Текст] / О. Ізюмов. – К., 1992. – 176 с.

 20. Карпіловська, Є. А. Кореневий гніздовий словник української мови [Текст] / Є. А. Карпіловська. – К.: Укр. енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2003. – 912 с.

 21. Коломієць, М. П. Словник української мови в малюнках [Текст] / М. П. Коломієць. – К.: Освіта, 1995. – 416 с.: іл.

 22. Мацько, Л. І. Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лексика [Текст] / Л. І. Мацько та ін. – К.: Вища шк., 1992. – 255 с.

 23. Новий англо-український , українсько-англійський словник: 50000 слів та словосполучень [Текст]. – Житомир, 2006. – 880 с.

 24. Новий орфографічний словник української мови. Граматика в таблицях: 50000 слів [Текст]. – К.: “Аконіт”, 1997. – 490 с.

 25. Новий орфографічний словник української мови: 50000 слів. – К., 2003. – 416 с.

 26. Новий російсько-український словник –довідник: Близько 100000 слів [Текст] / уклад. С. Я. Ермрленко та ін. – К., 1999. – 878 с.

 27. Новий тлумачний словник української мови: в 4-х т. Т. 1 [Текст].– К.: “Аконіт”, 1999. – 912 с.

 28. Новий тлумачний словник української мови: в 4-х т. Т. 2 [Текст].– К.: “Аконіт”, 1999. – 912 с.

 29. Новий тлумачний словник української мови: в 4-х т. Т. 3 [Текст].– К.: “Аконіт”, 1999. – 928 с.

 30. Новий тлумачний словник української мови: в 4-х т. Т. 4 [Текст].– К.: “Аконіт”, 1999. – 944 с.

 31. Новий українсько-російський, російсько-український словник: 50000 слів [Текст]. - К.: “Аконіт”, 1999. – 724 с.

 32. Олійник, І. С. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник [Текст] / І. С. Олійник, М. М. Сидоренко. – Харків: Прапор, 1997. – 462 с.

 33. Орфографічний словник української мови: Близько 120000 слів [Текст] / уклад. С. І. Головащук, М. М. Пещак, В. М. Русанівський. – К.: Довіра, 1994. – 864 с.

 34. Орфографічний словник української мови: Близько 125000 слів [Текст] / уклад. С. І. Головащук, М. М. Пещак, В. М. Русанівський. – К.: Довіра, 1999. – 989 с.

 35. Підмогильний, В. Російсько – український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови [Текст] / В. Підмогильний, Е. Плужник. – К.: Кобза, 1993. – 248 с.

 36. Полога, Л. М. Словник антонімів української мови [Текст] / Л. М. Полога; за ред. Л. С. Паламарчука. – К.: Довіра, 1999. – 275 с.

 37. Русско-украинско-английский научно-технический словарь [Текст]. – К.: Техника, 1997. – 536 с.

 38. Сікорська, З. С. Українсько-російський словотворчий словник [Текст] / З. С. Сікорська. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Освіта, 1995. – 256 с.

 39. Скорина, Л. П. Латинсько-український, українсько-латинський словник [Текст] / Л. П. Скорина, О. А. Скорина. – К.: Обереги, 2004. – 448 с.

 40. Сліпушко, О. М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові: Правопис, граматика: 10000 слів [Текст] / О. М. Сліпушко. – К.: Криниця, 1999. – 508 с.

 41. Словник іншомовних слів [Текст] / укл. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К.: Наукова думка, 2000. – 680 с.

 42. Словник української мови: В 4 т. Т.2 [Текст] / упор. Б. Грінченко. – К.: Наукова думка, 1996. – 588 с.

 43. Словник української мови: В 4 т. Т.3 [Текст] / упор. Б. Грінченко. – К.: Наукова думка, 1997. – 516 с.

 44. Словник української мови: В 4 т. Т.4 [Текст] / упор. Б. Грінченко. – К.: Наукова думка, 1997. – 616 с.

 45. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник: 60000 слів . – К.: “Вид-во А.С.К.”, 2006. – 624 с.

 46. Тлумачний словник української мови: Близько 7000 слів [Текст]. – К.: Освіта, 1999. – 302 с.

 47. Тлумачний словник української мови: Понад 12500 статей (близько 40000 слів) [Текст] / за ред. проф. В. С. Калачника. – Харків: Прапор, 2005. – 992 с.

 48. Ужченко, В. Д. Фразеологічний словник української мови [Текст] / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. – К.: Освіта, 1998. – 224 с.

 49. Український орфографічний словник: Близько 10000 слів [Текст] / за ред. А. О. Севашенко. – Харків: Прапор, 2003. – 845 с.

 50. Український орфографічний словник: Орфогр. словник укр. мови: Близько 143000 слів [Текст] / укл. М. М. Пещак та ін. – К.: Довіра, 2004. – 1006 с.

 51. Українсько-німецький словник [Текст]. – К.: Рад. шк., 1989. – 408 с.

 52. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник [Текст] / за заг. ред. Л. Г. Савченко. – Харків: Прапор, 2004. – 462 с.

 53. Українсько-російський словник [Текст] / укл. Г. П. Їжакевич та ін. – К.: Наукова думка, 1999. – 984 с.

 54. Фразеологічний словник української мови в 2 кн. Кн.1 [Текст] / укл. В. Білоножко та ін. – К.: Наук. думка, 1993. – 528 с.

 55. Фразеологічний словник української мови в 2 кн. Кн.2 [Текст] / укл. В. Білоножко та ін. – К.: Наук. думка, 1993. – 984 с.

 56. Шевчук, С. Разом, окремо, через дефіс: Словник-довідник [Текст]. – К.: А.С.К., 2003. – 416 с.

 57. Юрченко, О. С. Словник стійких народних порівнянь [Текст] / О. С. Юрченко, А. О. Іванченко. – Х.: Основа, 1993. – 176 с.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка