Управління культури І туризму київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва на вічнім шляху до ШевченкаСторінка2/11
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Большаков, Л. Добро найкращеє на світі… Пошуки. Роздуми. Підсумки [Текст] / Л. Большаков. – К.: Дніпро, 1981. – 301с.

 • Бородін, В.С. Творчий метод і поетика Т. Г. Шевченка [Текст] / В. С. Бородін, Ю. О. Івакін, Є. П. Кирилюк [та ін.]. – К.: Наукова думка, 1980. – 502с.

 • В сім’ї вольній, новій [Текст]: Шевченківський збірник / Уклад. О. М. Дмитренко, В. К. Костенко. – К.: Рад. письменник, 1984. – 312с.

 • Видання творів Тараса Шевченка у фондах Шевченківського національного заповідника [Текст]: каталог / Упорядн. О. О. Солопченко, Л. Г. Сіленко. – К.: Криниця, 2004. – 368с. – ISBN 966-7575-28-4.

 • Вивчення творчості Т. Г. Шевченка в школі [Текст]: збірник / Упоряд. А. В. Недзвідський, П. Т. Маркушевський. – К.: Рад. школа, 1964. – 268с.

 • Вічний як народ [Текст]: сторінки до біографії: навч. посібник / автори-упорядники О. І. Руденко, Н. Б. Петренко. – К.: Либідь, 1998. – 272с. - ISBN 966-06-0051-8.

 • Мельниченко, В. Тарас Шевченко в Москві [Текст] / В. Ю. Мельниченко. – К.: Либідь, 2009. – 740 с. – ISBN 978-966-06-0560-2.

 • Галич, О. Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини ХІХ століття [Текст]: підручник / О. А. Галич, І. Є. Бойцун, В. В. Кизилова, О. Л. Кравченко [та ін.]; за ред. О. А. Галича. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С.317-337. –ISBN 966-364-224-6.

 • Гаско, М. Пошуки і знахідки [Текст]: Літ.-критич. статті / М. Гашко. – К.: Рад. Письменник, 1990. – 350с. – ISBN 5-333-00408-0.

 • Государственный музей Т. Г. Шевченко [Текст]: фотокнига / Авторы-составители Л. И. Внучкова, Е. Е. Середа, В. Е. Судак, Г. П. Паламарчук. – К.: Мистецтво, 1983. – 143 с.

 • Грабович, Г. Шевченко як міфотворець [Текст]: семантика символів у творчості поета / Григорій Грабович; пер. з англ. С. Павличко. – К.: Рад. Письменник, 1991. – 212с. – ISBN 5-333-00692-Х.

 • Грабович, Г. Шевченко, якого не знаємо [Текст] / Григорій Грабович; редактор Вадим Дивнич. – К.: Критика, 2000. – 319 с. - ISBN 966-7679-14-4.

 • Дзюба, І. «Кавказ» Тараса Шевченко на фоне непреходящего прошлого [Текст] / Іван Дзюба. – 2-е изд. – К.: Унив. изд-во ПУЛЬСАРИ, 2011. – 120с. – ISBN 978-966-2171-88-4.

 • Дзюба, І. Тарас Шевченко [Текст] / Іван Дзюба; ред. кол: Володимир Литвин (голова). – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2005. – 704с.; іл. – ISBN 966-677-002-4.

 • Доля [Текст]: кн. про Тараса Шевченка в образах та фактах/ авт.-упоряд. тексту В. О. Шевчук. – К.: Дніпро, 1993. – 779с. – ISBN 5-308-00567-2.

 • Дослідник на ниві Шевченкознавства [Текст]: зб. наук. ст. М. І. Мацапури / Упоряд. Т. М. Мацапура. – К.: Унів. В-во ПУЛЬСАРИ, 2011. – 268 с. : іл. – ISBN 978-966-2171-95-2.

 • Драч, І. Гора [Текст]: докум. драма-колаж / Редактор В. Коломієць. – К.: Укр. Письменник, 1997. – 118с. - ISBN 966-579-008-0.

 • Єфремов, С. Шевченкознавчі студії [Текст] / С. О. Єфремов; передмова Е. С. Соловей; упоряд. О. В. Мельничук. – К.: Україна, 2008. – 368с. – ISBN 978-966-524-316-8.

 • Жила, В. Ідейні основи Шевченкового «Гамалії» [Текст] / В. Жила. – Канада: УВАН, 1958. – 24 с.

 • Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка [Текст] / Павло Зайцев; вид. підгот., іл. упоряд. та прокоментував Ю. Іванченко; передм. В. Шевчука. – К.: Мистецтво, 1994. – 352с. - ISBN 5- 7715-0693-1.

 • Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка [Текст] / Павло Зайцев. – К.: АТ «Обереги», 1994. – 456с. - ISBN 5- 8104-0045-0.

 • Вогненне слово Кобзаря [Текст]: літерат.- критичні статті про Т.Г. Шевченка / Уклад. Ф. Кислий. – К.: Рад. школа, 1984. – 284с.

 • Зайцев, П. Перше кохання Шевченка [Текст] / Павло Зайцев. – К. Україна, 1994. – С. 5 - 14. – ISBN 5-319-01340-Х.

 • Клочек, Г. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація [Текст]: навчально-методичний посібник / Григорій Клочек. – К.: Освіта, 1998. – 237 с. – ISBN 966-04—0270-8.

 • Кобзарева зоря [Текст]: збірник. поезії рад. поетів про Т. Г. Шевченка / Упоряд. та вступ. слово П. І. Осадчука. – К.: Рад. письменник, 1984. – 262 с.

 • Коломійченко, М. У колі друзів [Текст] / М. Коломійченко, В. Горленко. – К.: Дніпро, 1982. – 110с.

 • Ковтун, Ю. Тарасові музи [Текст] / Юрій Ковтун. – К.: Україна, 2003. – 207 с. – ISBN 966-524-108-7.

 • Кониський, О. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [Текст] / Упоряд., підгот, тексти, передм., приміт., покажч. В. Л. Смілянська. – К.: Дніпро, 1991. – 702с.

 • Кирилюк, Є. Т. Г. Шевченко [Текст] / Є. Кирилюк. – К.: Державне видавництво «Художньої літератури», 1959. – 675с.

 • Кирилюк, Е. Т. Г. Шевченко [Текст]: критико-биографический очерк / Е. Кирилюк; пер. с укр. Е Кирилюка. – М.: Художняя литература», 1988. – 350с. – ISBN 5- 280–00400-6.

 • Королюк, Н. Полум’яне слово Шевченка в музиці [Текст] / Н. Королюк. – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 1995. – 199с. – ISBN 5-7707-7033-3.

 • Коцюбинська, М. Єтюди про поетику Шевченка [Текст]: літ.- критич. нарис / М. Коцюбинська. – К.: Рад. письменник, 1990. – 272с. – ISBN 5-333-00-441-0.

 • Листи до Тараса Шевченка [Текст] / Упоряд В. С. Бородіна, В. П. Мовчанюка; редактор Н. Крюкова. – К.: Наукова думка, 1993. – 384с. - ISBN 5-12-004-001-2.

 • Літературна панорама. 1989 [Текст]: збірник. Вип. 4. / Редкол. В. Г. Дончик (голова) та ін.; упоряд. С. С. Гречанюк. – К.: Дніпро, 1989. – 284с.

 • Літературна панорама. 1987 [Текст]: збірник. Вип. 2. / Редкол. В. Г. Дончик (голова) та ін.; упоряд. Г. М. Сивокінь. – К.: Дніпро, 1987. – 282с. – ISBN 5-308-00506-0.

 • Луценко, І. Тарас Шевченко та Осетія: [штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв’язків] / Іван Луценко, Іван Братусь. – К.: Либідь, 2002. – 192с.: іл. – ISBN 966-06-0259-6.

 • Ляхова, Ж. За рядками листів Тараса Шевченка [Текст] / Жанна Ляхова; редактор С. Герейло. – К.: Дніпро, 1984. – 135 с.

 • Марченко. М. Історичне минуле українського народу в творчості Т. Г. Шевченка [Текст] / М. Марченко; редактор К. Сульженко. – К.: Радянська школа, 1957. – 196с.

 • Мельниченко, В. «На славу нашої преславної України» [Текст] / Володимир Мельниченко. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 560 с. – ISBN 978-5-373-01340-6.

 • Меньшиков, І. Поетичне слово Кобзаря [Текст]: словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / Ігор Меньшиков, Наталія Підмогильна. – Х.: Дирекція ФВД, 2008. – 212с. – ISBN 978-966-96605-1-0.

 • Назаренко, М. Поховання на могилі [Текст] / Михайло Назаренко; упоряд. В. Пузій, Р. Шевчук. – К.: ВД «Сварог», 2006. – 688 с. - ISBN 966-8970-06-3.

 • Неділько, Г. Тарас Шевченко: семінарій [Текст] / Георгій Неділько, Всеволод Неділько; редактор Л. Біда. – К.: Вища школа, 1985. – 360с.

 • Новиченко, Л. Тарас Шевченко – поет, борець, людина [Текст] / Леонід Новиченко. – К.: Дніпро, 1982. – 175 с.

 • Огієнко, Іван (Митрополит Іларіон). Тарас Шевченко [Текст] / Упоряд., авт. передмови і коментарів М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 432 с.; іл.. - ISBN 966-7821-16-1.

 • Одарченко, П. Тарас Шевченко і українська література [Текст]: зб. ст. / Петро Одарченко; редактор О. Зінкевич. – К.: Смолоскип, 1994. – 424с. – ISBN 0- 914834-65-7.

 • Пахаренко, В. І. Українська література [Текст]: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Василь Пахаренко. – К.: Генеза, 2009. – С.220- 303. – ISBN 978-966-504-905-0.

 • Сергієнко, Г. Шевченко і Київ [Текст]: історико-біографічний нарис / Григорій Сергієнко. – К.: Дніпро, 1987. – 326с.

 • Смілянська, В. Біографічна Шевченкіана (1861-1981) [Текст] / Валерія Смілянська. – К.: Наукова думка, 1984. – 224с.

 • Смілянська, В. «Святим огненним словом…» [Текст]: Тарас Шевченко: поетика / Валерія Смілянська. – К.: Дніпро, 1990. – 290с.- ISBN 5-308-00559-1.

 • Спогади про Тараса Шевченка [Текст] / Упоряд. і примітки Василя Бородіна, Миколи Павлюка. – К.: Дніпро, 1982. – 524с.

 • Спогади Тараса Шевченка [Текст] / Уклад. і примітки Василя Бородіна, Миколи Павлюка, Олександра Бороня. – К.: Дніпро, 2010. – 606с. – ISBN 978-966-578-206-3.

 • Тарас Шевченко: Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях [Текст]: альбом / Авт.-упоряд.: В. Х. Косян, Г. П. Паламарчук, О. І. Поляничко, К. В. Чумак. – К.: Рад. шк., 1991. – 335с. – ISBN 5-330-01296-1.

 • Тарас Шевченко і Крим [Текст]: енциклопедичний довідник / Упоряд. Г. А. Рудницький. – Сімферополь: Таврія, 2001. – 288с. – ISBN 5-7780-0828-7.

 • Тарас Шевченко [Текст]: документи та матеріали до біографії / Упоряд. Л. І. Внучкова, О. І. Поляничко (керівник),Є. О. Середа, В. О. Судак. – К.: Вища школа, 1975. – 432с.

 • Таранушенко, С. Шевченко – художник [Текст] / С. Таранушенко. - К.: Радянська Україна, 1961. – 78с.: іл.

 • Топська, Н. Любов – наснага, любов – журба… [Текст] / Неллі Топська. – Донецьк: ПП «КД «Проспект-Прес», 2007. – С.80-113. – ISBN 978-966-8899-02-7.

 • Українські радянські письменники [Текст]: зб. літературно-критичних матеріалів / Упоряд. Ю. М. Безхутрий, Л. Г. Бикова, Н. І. Гноєва та ін.- К.: Рад. школа, 1984. – 350с.

 • Ушкалов, Л. Григорій Сковорода. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка [Текст] / Леонід Ушкалов; худож.-оформлювач О. М. Артеменко. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2012. – 472с. – ISBN 978-966-361-703-9.

 • Франко, І. Шевченкознавчі студії [Текст] / Іван Франко; упоряд. М. Гнатюк. – Львів: Світ, 2005. – 475с. – ISBN 966-603-392-5.

 • Хинкулов, Л. Тарас Шевченко [Текст] / Л. Хинкулов. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. – 543с.

 • Цвілюк, С. Історична мудрість Великого Кобзаря [Текст] / Семен Цвілюк. – Одеса: Маяк, 2008. – 312с. – ISBN 978-966-587-164-4.

 • Чанін, С. Великий рід великої людини [Текст] / С. В. Чанін; науково-популярний нарис. – К.: ТОВ «ЕЛІБРЕ», 2008. – 160с. – ISBN 978-966-96925-1-1.

 • Шабліовський, Є. Естетика художнього слова [Текст] / Є. Шабліовський. – К.: Мистецтво, 1976. – 192с.

 • Шевченко і світ [Текст]: збірник / Упоряд. Д. С. Наливайко. – К.: Дніпро, 1989. – 316с. – ISBN 5-308-00288-6.

 • Шевченко, Т. Г. [Текст] / Автор-составитель Я. Затенадский. – М.: Государственное издатедьство изобразительного искуства, 1961. – С. 53.: іл.

 • Щербина, В. «Кобзар» Євангеліє українців [Текст] / Віктор Щербина. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2007. – 464с. – ISBN 966-682-250-4.

 • Шляхи сподівань [Текст]: укр. л-ра кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: навч. посібник / Упорядкув. і передм. Шкляра В. І. – К.: Грамота, 2003. – С. 107- 406. – ISBN 966- 8066-07-3.

 • Шубравський, В. Драматургія Т. Г. Шевченка [Текст] / В. Шубравський. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961.- 119с.

 • «Я дуже щиро Вас люблю…»: [Текст]: Шевченко у розповідях сучасників / Упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського. – Х.: Прапор, 2004. – 352с. – ISBN 966-7880-86-9.  1.2.3. Періодичні видання про Т. Г. Шевченка


  1. Україна. Міністерство культури. Порядок проведення Всеукраїнського відкритого конкурсу на кращий ескіз логотипа з відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка: наказ Міністерства культури від 12 березня 2013 р. № 171 // Культура і життя. – 2013. – 5 квіт. – С.4.

  2. Україна. Президент (2011 - ; В. Ф. Янукович). Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка: указ Президента від 5 березня 2013 року № 116/ 2013 // Урядовий кур’єр. – 2013. – 12 берез. – С. 4.

  3. Азьомов, В. Від «минають дні, минають ночі» до «Заповіту»: у пошуках національної долі / Віктор Азьомов // Дивослово. – 2013. - №3. – С. 37-40.

  4. Александрова, Г. «Портрет» Миколи Гоголя і «Художник» Тараса Шевченка: загадка таланту і світу мистецтва / Г. Александрова // Дивослово. – 2006. - № 3. – С. 55-57.

  5. Андріїшина, Л. Я хочу малювати Україну…[про творчість Шевченка-художника та процес створення картини «Катерина»] / Людмила Андріїшина // Журавлик. – 2012. – №3. – С.1,4.

  6. Анисимов, А. Шевченко появился в Киеве благодаря… Сталину / А. Анисимов // Киевский весник. – 2004. – 6 апреля. – С. 3.

  7. Антоненко, П. Від містечка до села… / Петро Антоненко // Слово просвіти. – 2013. – 14-20 берез. – С. 2.

  8. Антош, Г. Знову про «Катерину» Т. Шевченка / Г. Антош // Дивослово. – 2003. - №12. – С. 22-24.

  9. Астаф’єв, О. Творчість Т. Шевченка та А. Міукевича як діалог культур / О. Астаф’єв // Слово і Час. – 2006. - № 6. – С. 7-14.

  10. Астафєв, О. Українське шевченкознавство в оцінці Петра Одаренка / О. Астаф’єв // Слово і час. – 2003. - № 8. – С. 3-13.

  11. Базелюк, М. «Несподіваний Шевченко» / Марія Базелюк // Нація і держава. – 2013. - №10. - С. 3.

  12. Бакуменко, О. Шевченкіана національних традицій / Олександр Бакуменко // Слово просвіти. – 2013. – 24-30 січ. – С. 16.

  13. Барабаш, Ю. «Я так її, я так люблю…» [Шевченкова Україна; словообраз, концепція, текст] / Ю. Барабаш // Сучасність. – 2003. - № 7-8. – С. 111-129; №9. – С. 129-135.

  14. Баран, Є. Шевченкове життя: день за днем: [діаспора, видання «Соборність», у якому О. Дейнеко друкує Шевченківський календар] / Є. Баран // Літературна Україна. – 2011. - № 7. – 17 лют. – С. 15.

  15. Безручко, М. «Кобзар» у вашому домі [За даними соц. дослідження] / М. Безручко // Українська література. – 2003. - № 9. – С. 6-7.

  16. Белічко, Н. Шевченкіана у творчості українських графіків (50-60-ті роки ХХ ст.) / н. Белічко // Дивослово. – 2004. - № 3. – С. 22-25.

  17. Бень, Я. Тарасове цілюще джерело / Я. Бень // Вишгород. – 2009. - № 11. – С.2.

  18. Біленко, В. Дорога у вічність: [про останні дні Т.Г. Шевченка] / В. Біленко // Урядовий кур’єр. – 2011. - № 43. – С. 5.

  19. Білокінь, С. Нарбут і Шевченко / С. Білокінь // Українська культура. – 2003. - № 11-12. – С. 25-26.

  20. Білокінь, С. Тарас Шевченко й Гетьманщина / Сергій Білокінь // Слово і Час. – 2013. - № 9. – С. 3-16.

  21. Білокінь, С. Тарас Шевченко й Гетьманщина [закінчення, початок № 9, 2013] / Сергій Білокінь // Слово і Час. – 2013. - № 9. – С. 3-16.

  22. Бовсунівська, Т. Молитва як літературний жанр: [роль Т. Шевченка в романтичному жанротворені] / Т. Бовсунівська // Дивослово. – 2003. - № 7. – С. 3-7.

  23. Бовсунівська, Т. Шевченко і концепція войовничого романтизму / Т. Бовсунівська // Дивослово. – 2011. - №3. – С. 58.

  24. Богуславець, Л. Не забули пам’янути / Л. Богуславець // Україна. – 2005. - № 2-3. – С.21.

  25. Божко, С. В Орську шанують пам’ять Кобзаря / С. Божко // Україна і світ сьогодні. – 2004. – 6-12 берез. – С. 14.

  26. Больбат, С. Диво воскресіння: [до 150-х роковин Т. Г. Шевченка] / С. Больбат // Літературна Украіна. – 2011. - № 10. – С. 1, 3.

  27. Бондар, Л. Універсум «Причинної» /Л. Бондар // Слово і Час. – 2005. - № 3. – С. 13.

  28. Боронь, О. Без купюр та кожуха: [до 150-х роковин Т. Шевченка] / О. Боронь // Дніпро. – 2011. - №3. – С. 104.

  29. Боронь, О. Загадки факсимільного видання. У такому відтворенні доробок Шевченка-художника постає в майже автентичному вигляді / Олександр Боронь // Урядовий кур’єр. – 2012. – 10 квіт. – С.18.

  30. Боронь, О. Еміграційне шевченкознавство в Україні: [шевченкознавці в еміграції] / О. Боронь // Літературна Україна. – 2011. – 10 лют. – С.7.

  31. Боронь, О. Композиція повістей Тараса Шевченка / Олександр Боронь // Слово і час. – 2013. – С.25-33.

  32. Боронь, О. Повісті Тараса Шевченка і романістика Вальтера Скота: контактні зв’язки і типологічні паралелі / Олександр Боронь // Слово і час. – 2012. - №5. – С. 20-28.

  33. Боронь, О. Поповнення першоджерельної Шевченкіани : [про альбом «Повернені шевченківські раритети»] О. Боронь // Літературна Україна. – 2011. – 22 вер. – С. 7.

  34. Боронь, О. Послання «І мертвим, і живим…» уперше вийшло за кордоном. Видавництво «Либідь» випустило репринтний передрук поза цензурного видання Кобзаря / Олександр Боронь // Урядовий кур’єр. – 2012. – 19.верес. – С.18.

  35. Боронь, О. Спадкоємність традицій. Тарас Шевченко – повістяр у творчому діалозі з прозою Євгена Гребінки / Олександр Боронь // Літературна Україна. – 2012. – 2 лют. – С. 5.

  36. Боронь, О. Факсимільне видання першого з відомих альбомів малюнків Тараса Шевченка / Олександр Боронь // Літературна Україна. – 2013. – 14 берез. – С. 5.

  37. Боронь, О. Чарлз Дікенс у лектурі та творчій практиці Тараса Шевченка… / О. Боронь // Бібліотечка «Дивослова». – 2011. - № 3. – С. 42.

  38. Боронь, О. Яке видання Олівера Голдсміта читав Шевченко / О. Боронь // Літературна Україна. – 2011. – 20 жовт. – С. 5.

  39. Бруслиновский, Е. Тарас и Лукерья – вечные суженые.../ Е. Брусиловский // ВВС. – 2011. - № 16. – С. 14.

  40. Василенко, М. Ідеал життя Шевченка / Михайло Василенко // Голос України. – 2012. – 23 трав. – С. 14.

  41. Вижовець, І. Творчість Т. Шевченка і фольклор / І. Вижовець // Дивослово. – 2003. - № 6. – С. 40-41.

  42. Вірченко, Н. «…і осквернить не дам нікому твоє ім’я.» / Київ. – 2003. - № 1. – С. 118-121.

  43. Волга, Л. В його слові – наша сила і правда і воля / Л. Волга // Урядовий кур’єр. – 2006. – 11 березю (№ 47). – С. 1,2.

  44. Воліковська, І. Історії з півімперіалом і цукерками / І. Воліковська // Слово просвіти. – 2011. - № 10. – С. 10.

  45. Воробйов, О. Полум’яне слово Шевченка в музиці / О. Воробйов // Шкільна бібліотека. – 2004. - №1. – С. 33-35.

  46. Гальченко, С. Великий Кобзар – націєтворець / С. Гальченко // Урядовий кур’єр. – 2005. – 10 берез. – С. 11.

  47. Гальченко, С. Де вони скрині з неоціненними шевченківськими скарбами? / С. Гальченко // Віче. – 2007. - №5. – С. 80.

  48. Гармаш, М. Шевченко в моєму житті / М. Гармаш // Дивослово. – 2005. – №11. – С. 53-54.

  49. Генералюк, Л. Код образотворчого мистецтва у слові Шевченка: колористика / Леся Генералюк // Слово і час. – 2013. - № 2. – С. 3-12.

  50. Генералюк, Л. Нотатки до психологічних студій над Шевченком і його творчістю / Леся Генералюк // Слово і час. – 2012. - № 5. – С. 3-19.

  51. Герланець, В. Перший англомовний перекладач Кобзаря / Валерій Герланець // Література і життя. – 2012. - №3-4. – С.7.

  52. Гетьман, С. Традиції англійського роману виховання у прозі Т. Шевченка / С. Гетьман // Слово і час. – 2003. - № 7. – С. 14-20.

  53. Гірський, Б. «Схаменіться, будьте люде!..» / Б. Гірський // Київ. – 2003. - № 9. – С. 4-7.

  54. Гладунова, Є. «Те слово, Божеє кадило, кадило істини» / Є. Гладунова // Слово просвіти. – 2010. - № 9. – С. 1.

  55. Глинчак, В. Юність генія: [про Т. Г. Шевченка] / Василь Глинчак // Літературна Україна. – 2010. – 27 трав. – С.3.

  56. Глодя, К. А також перевидадуть… / Катерина Глодя // Голос України. – 2013. – 12 берез. – С. 5.

  57. Глодя, К. Весна починається з Шевченка: [про виставку «Несподіваний шевченко» та проект популяризації творчості поета] / Катерина Глодя, Тетяна Пасова // Голос України. – 2013. – 2 берез. – С. 1,6.

  58. Гончаренко, Л. Гімн волі (Поема «Кавказ» Т. Шевченка) / Л. Гончаренко // Дивослово. – 2004. - № 6. – С. 20-23.

  59. Горбунова, О. Найкраще вшанування пам’яті Великого Кобзаря – популяризація його творів / Олена Горбунова // Голос України. – 2012. – 24 лют. – С.3.

  60. Грабовський, В. Жало духовного меча / В. Грабовський // Урядовий кур’єр. – 2007. – 7 бер. – С. 7.

  61. Градоблянська, Т. «Це ж якої сили талантом він був, щоб таке творити і на поетичній, і на художній ниві…» [ про музей Т. Г. Шевченка у Києві] / Т. Градоблянська // Голос України. – 2011. – 5 лютого (№ 22). – С. 1, 10.

  62. Гринчишин, З. Тарас Шевченко – український Прометей / З. Гринчишин // Українське слово. – 2011. – 9-15 лют (№6). – С. 12.

  63. Грязнова, Н. «Кобзар» Тараса Шевченка 1860 р. / Н. Грязнова // Дивослово. – 2003. - № 3. – С. 66-68.

  64. Гулько, Л. Щасливий вік у житті Шевченка / Л. Гулько // Культура і життя. – 2006. – 4 жовт. – С. 3.

  65. Гумницька, Н. Публіцистичне націє творче Слово Тараса Шевченка / Наталія Гумницька // День. – 2013. - № 42-43. – С. 12.

  66. Гуцуляк, З. Шевченко і ми / Зеновій Гуцуляк // Народна. – 2006. - № 9. – С. 4.

  67. «Дай жити, серцем жити і людей любити…»: [149 років перепоховання на Україну Т. Г. Шевченка] // Київська правда. – 2010. – 21 трав. – С. 1-2.

  68. Данилець, О. «Полтавська Шевченкіана» гідна премії великого поета / Олександр Данилець // Урядовий кур’єр. – 2012. – 8 лют. – С. 18.

  69. Дацюк, Г. Шевченковою рукою / Ганна Дацюк // Україна молода. – 2013. - № 33. – С.3.

  70. Деко, О. Український (Леонардо) Тарас да Моринці / Олександр Деко // Голос України. – 2013. – 5 квіт. – С. 10.

  71. Демченко, Л. Титан українського духу / Л. Демченко // Київська правда. – 2004. – 21 трав. – С. 1.

  72. Денисенко, Т. Етичний момент вибору / Т. Денисенко // Київ. – 2003. - № 7-8. – С. 6-7.

  73. Діденко, З. Нехай за нас наше діло говорить: [до 150-річчя Шевченківського «Букваря »] / З. Діденко // Слово просвіти. – 2011. – 3-9 бер. – С. 11.

  74. Дмитренко, Г. Біблійні мотиви і пророцтво майбутнього у творчості Тараса Шевчека / Г. Дмитренко, Ю. Дмитренко // Дивослово. – 2004. - №1. – С. 26-28.

  75. Доломанська, В. У майбуття із наймолодшими іде пророк зорі / В. Доломанська // Позакласний час. – 2007. – № 2. – С. 17-18.

  76. Донцов, Д. Шевченко і Драгоманов / Дмитро Донцов // Слово і час. – 1992. - № 6. – С. 28-37.

  77. Дроздовський, Д. Раритети Шевченка / Д. Дроздовський // Слово просвіти. – 2011. – 15 верес. – С. 13.

  78. Думи мої, думи… Тарас Шевченко про Батьківщину, історію, нород, працю, долю, любов… // Шкільна бібліотека. – 2004. - № 3. – С. 137-144.

  79. Життєвий шлях Т. Г. Шевченка // Шкільна бібліотека. – 2007. - №3. – С. 90-95.

  80. Забаштанський, В. Я бачив те, про що писав Кобзар / В. Забаштанський // Київ. – 2002. - № 12. – С. 3-5.

  81. Загребельний, П. Три долі. Шевченко / П. Загребельний // Слово просвіти. – 2009. – 19 лют. – С. 10.

  82. Задорожний, В. Про одне слово із Шевченкового лексикону / Василь Задорожний // Слово і час. – 2012. - №5. – С.29-35.

  83. Зарівчак, Р. Сприйняття особистості та творчості: Тараса Шевченка у Великій Британії / Р. Зарівчак // Всесвіт. – 2011. - № 3/4. – С. 211.

  84. Зарівчак, Р. Шевченкіана Віри Річ: [Віра Юріївна Річ (1936-2009р.р.) британська перекладачка в англомовну шевченкіану] / Р. Зарівчак // Слово і Час. – 2011. - № 3. – С. 3.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка