Управління культури миколаївської облдержадміністрації миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. Лягіна про творчий розвиток обласного проекту «велике читання» на миколаївщиніСкачати 469.91 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації21.03.2016
Розмір469.91 Kb.
  1   2
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ.В.ЛЯГІНАПРО ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ОБЛАСНОГО ПРОЕКТУ «ВЕЛИКЕ ЧИТАННЯ» НА МИКОЛАЇВЩИНІ

(Методичні рекомендації)

Миколаїв


2012

Безумовно, головне у побудові інформаційного суспільства - це чітко сформована у вигляді планів і програм державна політика, однак розвиток суспільства - це і завдання самих громадян. З цієї точки зору, необхідна зміна свідомості людей в ракурсі розуміння процесів, що відбуваються: що може дати інформаційне суспільство його громадянам і як можна сприяти його створенню.

У сучасному інформатизованому світі зменшується кількість часу, який діти проводять з книжкою в руках. На сьогодні для того, щоб діти і підлітки читали, суспільству необхідно прикладати значно більше зусиль, ніж раніше. Система освіти занадто повільно пристосовується до стрімких змін у суспільстві. Розвиток нових інформаційних технологій підвищує значущість читання і розширює поняття грамотності, і усвідомлення важливості підтримки читання взагалі, а особливо дитячого читання, не повинно залишити без уваги з боку суспільства та держави.

Надзвичайно важливим є здійснення системної державної політики підтримки дитячого читання в Україні, важливими напрямами якої є: • розроблення та реалізація довготривалої Національної програми підтримки читання, до якої мають бути залучені автори, видавці, бібліотекарі, педагоги, дослідники;

 • цільове фінансування програм видання якісної дитячої літератури, комплектування дитячих та шкільних бібліотек міської та сільської місцевості;

 • щорічне державне замовлення на дитячі книги для українських видавництв різної форми власності;

 • проведення соціологічних досліджень щодо стану та пріоритетів читання дітей та різноманітних заходів з його підтримки;

 • вивчення тенденції розвитку української дитячої літератури в усіх аспектах: літературознавчому, соціологічному, культурологічному, психологічному та педагогічному;

 • посилення уваги вітчизняних письменників до необхідності створення якісних дитячих книг;

 • розширення кола літературних премій в Україні, наприклад, за найкращу дитячу книгу року тощо.

Складна ситуація з розвитком читання пов’язана, насамперед, з такими явищами, як:

 • низький рівень усвідомлення підростаючим поколінням важливості процесу читання;

 • недостатня законодавча підтримка діяльності бібліотек для дітей як методичних, консультаційних, інформаційних центрів;

 • розвиток нових моделей і напрямів застосування засобів масової інформації та способів електронної комунікації.

Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні, разом з центрами «Вікно в Америку», ініціює програму «Велике читання» для заохочення читання в суспільстві, залучення молоді та всіх груп населення до читання кращих творів світової літератури. Мета проведення програми «Велике читання» – наголошення важливості читання, об’єднання громади шляхом обговорення питань, що піднімаються в книзі, спільних цінностей.

2007 рік було оголошено Президентом України «Роком української книги», 2008 рік, рішенням голів країни СНД – «Роком читання та книгодрукування». Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. №1228-р схвалено Концепцію Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року, а на основі цього документа, для забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та освіти і розв’язання проблеми зниження рівня читацької активності дітей та підлітків, підвищення рівня їх культурної компетентності, обізнаності із найзначнішими здобутками духовної культури людства, Наказом Управління культури Миколаївської облдержадміністрації від 20.11.2009 р. №261 затверджено Програму обласного гуманітарного проекту «Велике читання» на 2010-2018 роки.

Виконавці програми - Обласна бібліотека для дітей ім. В. Лягіна, відділи культури (і туризму) райдержадміністрацій, міських рад, районні ЦБС, бібліотеки для дітей м. Вознесенська , м. Первомайська.

Оптимальним є поєднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, бібліотек, закладів освіти, громадських організацій, представників бізнесу, спрямованих на заохочення юних громадян до активного читання; надання державної підтримки для поповнення бібліотечних фондів, видання книжкової продукції, що стимулюватиме інтерес до читання.


Мета проекту

Стимулювання зростання читацької активності та популяризація читання, розвиток у дітей та підлітків позитивного ставлення до читання та книги, їх зацікавленості у користуванні друкованою книгою як джерелом інформації, заохочення до систематичного читання, підвищення рівня їх читацької компетентності.

Підтримка громадського інтересу до книги і читання.

Формування орієнтації на читання як важливого ресурсу муніципального розвитку, інструменту підвищення інтелектуального потенціалу суспільства як культурної цінності, що дозволяє виховати мислячу людину, яка свідомо перетворює світ, перш за все, у своєму селі, містечку, місті.

Проект «Велике читання» проводиться щороку з визначенням теми, складанням програми.
Завдання


 • Розробка та проведення широкої кампанії з просування читання у дитячому середовищі; активізація читацької та творчої активності підростаючого покоління; позиціювання читання серед дітей як достойний засіб змістовного та цікавого проведення дозвілля;

 • удосконалення об’єктів, орієнтованих на задоволення та розвиток читацьких інтересів, моделювання простору читання в дитячих бібліотеках області, забезпечення їх книжковою та періодичною друкованою продукцією;

 • популяризація кращих літературних творів для дітей, як класичних, так і сучасних; підтримка авторів, що пишуть для дітей, стимулювання випуску та розповсюдження літератури для дітей; підтримка та вдосконалення книготорговельної інфраструктури;

 • організація та проведення соціологічних досліджень з проблем читання, моніторинг книжкового ринку дитячої літератури;

 • розвиток інформаційних технологій;

 • підвищення громадського інтересу до читання, формування громадської думки, консолідація владних та громадських організацій, творчої інтелігенції, закладів культури та освіти на підтримку читання та підвищення статусу книги;

 • створення Регіональних центрів дитячого читання «Відкрита книга» на базі РДБ Арбузинської, Березанської, Новобузької, Новоодеської ЦБС.


Співпраця з партнерами

Партнерами Програми є:

Управління культури облдержадміністрації;

Управління у справах преси та інформації;

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації;

Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації;

Миколаївська організація спілки національних художників України;

Миколаївська організація Національної спілки письменників України;

Книговидавничі та книгорозповсюджувальні організації;

Бібліотеки області, що обслуговують дітей;

Миколаївська філія Київського національного університету культури і

мистецтв. Кафедра документознавства і інформаційних систем;

Професійні аналітичні служби області;

Миколаївський Палац творчості учнів.Реалізація Програми

I етап

Організація і проведення нарад в районах з партнерами та учасниками Проекту «Велике читання»;

проведення консультацій для організаторів читання з питань дитячого читання, з метою популяризації методик і технологій читання, а також проведення семінарів, майстер-класів, тренінгів для бібліотечних фахівців, що працюють з дітьми;


 • проведення наукових, психолого-педагогічних досліджень щодо проблем методики розвитку читання дітей;

 • привернення уваги громадськості, державних і недержавних установ та організацій, засобів масової інформації до проблеми зниження рівня читацької активності дітей та підлітків, проведення піар-акцій.II етап

 • Забезпечення координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, загальноосвітніх навчальних закладів, громадських організацій у сфері підтримки та розвитку читання;

 • широка популяризація сучасної української та світової літератури для дітей та юнацтва;

 • проведення обласних конкурсів, фестивалів, читацьких марафонів;

 • підготовка і видання науково-методичних посібників та візуально-графічної продукції з питань підтримки та розвитку дитячого читання;

 • активізація залучення інформаційних ресурсів бібліотек для дітей до навчального процесу;

 • поширення міжнародного досвіду у вирішенні питання підтримки та розвитку читання дітей та підлітків;

 • пошук шляхів зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек для дітей, у тому числі, залучення спонсорів для поповнення бібліотечних фондів і створення Інтернет-центрів як фундаменту роботи з дітьми та підлітками;

 • відкриття Центрів читання „Відкрита книга”, що сприятиме підвищенню престижності читання, в районних дитячих бібліотеках Арбузинської, Березанської, Новобузької, Новоодеської ЦБС, відновлення роботи «Кімнат юного читача» в бібліотеках-філіях, де кількість читачів-дітей перевищує 200 чол.;

 • узагальнення і поширення досвіду в реалізації Проекту «Велике читання» серед бібліотек області та України, що обслуговують дітей.


Виконання Програми дасть змогу

 • забезпечити координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, загальноосвітніх навчальних закладів, установ культури, громадських організацій у сфері підтримки та розвитку читання;

 • створити загальнонаціональну систему підтримки та розвитку читацької культури, духовно-ціннісних орієнтацій та естетичних потреб юної особистості;

 • збільшити частку населення, залученого до здійснення ефективних заходів щодо популяризації читання;

 • підвищити рівень культурної, зокрема читацької, компетентності населення;

 • виховати у молодого покоління потребу в систематичному читанні.

Введення проектно-цільової та програмної діяльності застосовується як важіль ефективної інноваційної діяльності.

Одним з найважливіших пріоритетних напрямків бібліотек області є підтримка та пропаганда читання як основи інтелектуального та особистісного розвитку дитини.

Роль книги у житті людини важко переоцінити. Одним з головних засобів виховання духовної культури особистості людини є його активне залучення до читання, інтерес до якого стрімко падає в наші дні через вплив Інтернету та мас-медіа і неякісної літератури.

А тепер розглянемо конкретно хід та розвиток Проекту «Велике читання», яке втілюється в роботу бібліотек Миколаївщини, що обслуговують дітей.

Так, в рамках гуманітарного проекту «Велике читання», в бібліотеках області, що обслуговують дітей, проведений обласний конкурс дитячого малюнка і плаката «З книгою – у майбутнє», затверджений наказом директора ОДБ для дітей ім. В. Лягіна 25.06.2010р. №15. Конкурс проводився спільно з управлінням культури облдержадміністрації.
Мета цього конкурсу була:


  • підтримати інтерес до книги, сприяти вихованню культури читання та розвитку більш високих ціннісних орієнтацій в суспільстві;

  • активізувати та розвивати творчі здібності у читачів;

  • підвищити авторитет книги і читання серед дітей та підлітків;

  • виховати у дитячому і підлітковому середовищі повагу до сімейних традицій та цінностей;

  • заохотити дітей та підлітків до читання задля постійного розвитку їх особистості.

Конкурс проводився з 1 липня до 30 листопада 2010 року. У конкурсі взяли участь 106 дітей, віком від 6 до 14 років, з різних куточків Миколаївщини: міст Миколаєва, Вознесенська. Первомайська та районів: Арбузинського, Баштанського, Березанського, Березнегуватського, Веселинівського, Доманівського, Єланецького, Жовтневого, Казанківського, Миколаївського, Новобузького, Новоодеського, Очаківського, Снігурівського.

Найкращими були читачі Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В.Лягіна, Баштанської, Березанської, Снігурівської ЦБС.

До конкурсу учасники поставилися серйозно і відповідально. У цьому велика заслуга бібліотекарів, батьків, які надавали величезну допомогу і підтримку юним художникам.

Цей конкурс проводився з метою привернення уваги дітей до читання, прищеплення їм любові до книги, заохочення до систематичного читання задля постійного підвищення рівня особистісного розвитку.

Наступним кроком до втілення програми «Велике читання» було проведення 2011 року Обласною бібліотекою для дітей ім. В.Лягіна, спільно з Обласним управлінням культури облдержадміністрації та Спілкою письменників України, обласного конкурсу творів «Книга в моєму житті». Цей конкурс затверджений наказом директора ОДБ для дітей ім. В. Лягіна №7 від 14.09.2011 р.

Даний конкурс проводився як творче змагання дітей в усіх дитячих бібліотеках Миколаївської області. У конкурсі взяли участь усі бажаючі учні віком від 7 до 14 років загальноосвітніх навчальних закладів області.

     1. Конкурс проводився з метою:

 • формування читацької культури дітей та підлітків;

 • виховання у сучасних читачів любові до книги і потреби в читанні;

 • заохочення дітей до систематичного читання задля постійного підвищення рівня розвитку особистості учнів;

 • розвиток умінь аналізувати прочитане, визначати головну тему, ідею, фабулу літературного твору, робити висновки з прочитаного;

 • уміння викласти свої враження від прочитаного та сформувати свої думки в письмовій формі українською мовою;

 • вироблення у дітей навичок самостійної роботи з книгою, підвищення якості і ефективності процесу читання, критичного аналізу, переосмислення і творчої інтерпретації прочитаного;

 • залучення нових читачів до бібліотек для дітей;

 • створення позитивного іміджу дитячих бібліотек області;

 • виявлення та залучення творчого потенціалу дітей та підлітків у літературній творчості.


Завдання конкурсу:

 • залучення дітей до індивідуального творчого процесу, допомога у самостійному, своєрідному сприйманні прочитаного і у прагненні відобразити це у власній художній творчості;

 • завдяки виховній роботі дитячої бібліотеки, вироблення в підростаючого покоління усвідомлення цінності книги, читання;

 • активізація літературних здібностей дітей, уваги бібліотекарів до розвитку дитячої творчості, підвищення зацікавленості у читанні.

У конкурсі взяли участь читачі 16 централізованих бібліотечних систем. За підсумками конкурсу на районному та міському рівні, до ОДБ ім. В.Лягіна надійшло 47 робіт з різних куточків Миколаївщини: міст Миколаєва, Вознесенська, Арбузинського, Баштанського, Березанського, Березнегуватського, Веселинівського, Врадіївського, Доманівського. Єланецького, Жовтневого, Казанківського, Миколаївського, Новобузького. Новоодеського, Снігурівського районів.

За результатами обласного конкурсу «Книга в моєму житті» журі були визначені переможці Конкурсу, які зайняли перші три місця в кожній віковій категорії.

2012 року ОДБ ім. В.Лягіна підготувала випуск збірки за підсумками конкурсу. До цієї збірки увійшли найкращі твори учасників.

Проведення такого конкурсу повинно було дати змогу учасникам розвинути уміння в аналізуванні прочитаного, визначенні головної теми, ідеї, лінії розвитку основних подій та вміння робити висновки з прочитаного твору, здатність викласти свої враження від прочитаного та сформулювати свої думки в письмовій формі українською мовою.

У рамках реалізації гуманітарного проекту, 25 жовтня 2011 року Миколаївською обласною бібліотекою для дітей ім. В. Лягіна проведено науково-практичну конференцію «Бібліотека для дітей: концепт історико-культурних традицій та інноваційних перетворень», присвячену 90 річному ювілею ОДБ ім.В.Лягіна (Наказ управління культури облдержадміністрації від 10.10.2011 р. №212).

На ній виступили: заступник генерального директора Національної бібліотеки України для дітей Тетяна Василівна Шамаріна, заступник начальника Миколаївського обласного управління культури Поддубна Лариса Олександрівна, доцент кафедри документознавства та інформаційних систем МФ КДУКіМ Гіч Галина Миколаївна, завідуюча експозиційним відділом Миколаївського обласного краєзнавчого музею Пономарьова Олена Володимирівна, заступник директора по роботі з дітьми Березанської ЦБС Громова Ірина Вікторівна, вчитель-методист Миколаївського муніципального колегіуму Ржепецький Леонід Андрійович, член НСПУ та НСЖУ Марущак Віра Іванівна, а також учень 7 класу ЗОШ № 39 Богатирьов Данило, який запропонував на розсуд слухачів свої «несекретні матеріали» у стилі «Печа-куча».

Важливою умовою удосконалення інформаційної роботи є підвищення кваліфікації спеціалістів бібліотечної сфери, що є окремим напрямом діяльності бібліотеки. На цій основі в рамках проекту «Велике читання» затверджено Наказ директора обласної бібліотеки для дітей ім. В.Лягіна від 20.02.2012 №10 «Про проведення обласного конкурсу на кращий інноваційний бібліотечний проект серед працівників бібліотек Миколаївської області «Клас від майстра!»».
Мета та завдання конкурсу:


 • підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників, розвиток їх творчої активності;

 • узагальнення та просування досвіду у використанні сучасних технологій в обслуговування читачів-дітей;

 • підтримка і стимулювання інноваційної діяльності бібліотек;

 • створення простору, оснащеного книгами, для сприяння виникнення любові до читання книг;

 • покращення змісту та якості обслуговування читачів-дітей у бібліотеках області, що обслуговують дітей;

 • узагальнення та впровадження передового бібліотечного досвіду.

Також для реалізації обласного гуманітарного проекту «Велике читання» бібліотеки для дітей області взяли участь у соціологічному дослідженні про роль читання та книги у житті дитини «Читаюча дитина – надія нації». Термін дослідження - 2011-2013 рр.

Метою дослідження стало якнайглибше вивчення читацьких інтересів дітей та підлітків, з’ясування того, яке місце займають комп’ютер та книга в житті дітей, якою повинна бути дитяча бібліотека, щоб стати привабливою для дитини; створення соціокультурного портрета сучасного читача дитячої бібліотеки

У досліджені взяли участь ОДБ ім. В. Лягіна, Дитяча бібліотека КЗ «Бібліотечна мережа м. Вознесенська», Арбузинська, Баштанська, Братська, Березанська, Березнегуватська, Веселинівська, Вознесенська, Врадіївська, Доманівська, Єланецька, Казанківська, Кривоозерська, Миколаївська, Новобузька, Новоодеська, Очаківська, Первомайська, Снігурівська районні дитячі бібліотеки Миколаївської області.

Хочемо звернути вашу увагу на діяльність бібліотек області, що обслуговують дітей, щодо застосування бібліотечних програм з просування дитячого читання. У рамках Проекту рекомендуємо районним дитячим бібліотекам продовжувати працювати над втіленням таких комплексних програм, а в тих районних бібліотеках для дітей, де ще не запрацювали такі комплексні програми щодо дитячого читання, радимо створити та працювати над їх втіленням. (Додаток 1)

На допомогу підтримці і просуванню читання як основи інтелектуального, творчого, особистісного розвитку дитини в бібліотеках області продовжують діяти такі бібліотечні програми: • «Я читаю книгу…» (ОДБ ім. В.Лягіна);

 • «Відкриємо книгу дітям » (Арбузинська РДБ);

 • «Мої перші кроки в бібліотеці» (Березанська РДБ);

 • «Зростаємо разом з книгою» (Єланецька РДБ);

 • «Бібліотека. Книга. Користувач» (Первомайська РДБ).

Мета комплексної програми підтримки читання „Я читаю книгу…” – стимулювання зростання читацької активності та популяризація читання, розвиток у дітей та підлітків позитивного ставлення до читання та книги, їх зацікавленості у користуванні друкованою книгою як джерелом інформації, заохочення до систематичного читання, підвищення рівня їх читацької компетентності, підтримка громадського інтересу до книги і читання.

Завдання програми «Відкриємо книгу дітям» (Арбузинська РДБ) – всебічна підтримка читання, формування у громадській думці уявлень про цінності і значущість читання та книги, просування кращих зразків літератури у сферу дитячого читання, а також виявлення позитивного досвіду роботи бібліотек району у даному напрямку.

У рамках програми «Мої перші кроки в бібліотеці» (Березанська РДБ) проведено акцію «Читаємо всі». Основою цієї акції стали голосні читання, які проводяться бібліотекарями та волонтерами в бібліотеці, групах подовженого дня Березанської ЗОШ, дитячому садку «Сонечко» і супроводжуються розповідями про авторів книг, показом казок-вистав лялькового театру, вікторинами.

У рамках Проекту «Велике читання» передбачено проведення комплексу заходів щодо формування у дітей стійкого інтересу до книги та читання як однієї з основних форм розумного дозвілля, для розвитку творчих схильностей та інтересів, підвищення самооцінки читаючої людини. Одним з таких заходів і є дитячий марафон «Відчуй радість читання». Такий марафон радимо провести в бібліотеках, що обслуговують дитяче населення , в кожній ЦБС Миколаївської області.

Марафон «Відчуй радість читання» направлений на популяризацію ідей Проекту «Велике читання», проведення його обумовлене необхідністю прищепити дітям любов до читання і пізнавання через книгу, а також залучення уваги до дитячих бібліотек як до важливого соціокультурного інституту дитинства.

До участі в дитячому читацькому марафоні запрошуються діти віком від 6 до 14 років.

Для проведення Марафону створюється районне (міське) журі.

Під час проведення можна застосувати різні форми як, наприклад: конкурсне читання запропонованих книг з подальшим обговоренням і виконанням творчих завдань.

Переможцем за кількістю учасників книжкового Марафону також може бути визначена і бібліотека.
Мета Марафону:


 • проведення широкої кампанії щодо просування читання в дитячому та підлітковому середовищах, розвитку серед дітей та підлітків позитивного ставлення до читання і книги;

 • організація читацького простору, в яке залучаються бібліотекарі, читачі, їх друзі, партнери бібліотек;

 • формування у дітей стійкого інтересу до книги та читання як однієї з основних форм розумного дозвілля, для розвитку їх творчої схильності та інтересів, підвищення самооцінки читацької людини;

 • прилучення якомога більшої кількості дітей до активного, творчого читання дитячої літератури;

 • ініціювання читачів на глибоке усвідомлення тексту;

 • популяризація фондів бібліотек, що обслуговують дітей.


Завдання Марафону:

 • прищеплення інтересу до читання різноманітними творчими завданнями на основі прочитаного;

 • відродження усвідомлення цінності книги і читання;

 • підвищення культурного рівня дітей;

 • активізація діяльності дитячих бібліотекарів щодо прищеплення інтересу до читання, насамперед активізація роботи саме абонементу дитячих бібліотек;

 • включення учасників книжкового марафону в атмосферу змагання і оцінки власних читацьких успіхів.

Пропонується провести дитячий читацький марафон двома методами роботи.
Метод І

Учасникам Марафону пропонується прочитати книги за списком у запропонований термін. Хто більше прочитає із запропонованого списку книг і не зійде з дистанції за короткий час, той стане і переможцем Марафону.

При цьому учасник повинен зареєструватися в бібліотекаря у Листку учасника. Потім потрібно вибрати одну, дві, три (скільки завгодно) книг з запропонованої книжкової виставки «Радісне і розумне читання». Учасникам Марафону потрібно, прочитавши швидко ці книги, приходити за наступними. Учасники мають прагнути стати лідерами, за короткий термін прочитати велику кількість книг і при цьому бути завжди першими, щоб не зійти з дистанції.

Кожен читач повинен визначити свою думку про прочитане і вкласти кольорову закладку в прочитану книгу, щоб дати їй одну з оцінок:

Закладка червоного кольору - книга цікава, захоплююча, розумна.

Закладка зеленого кольору - хороша книга, але було читати сумно.

Закладка синього кольору - книга не сподобалася.

Кожному сучасникові обов’язково поговорити з бібліотекарем і поділитися своїми думками. Потім необхідно взяти свій особистий «Формуляр читача – марафонця» і поступово заповнювати всі графи. Учасник повинен написати короткий відгук про книжку, яка сподобалася, скласти свою вікторину з 5-6 запитань за прочитаними книгами для інших суперників-марафонців. А також необхідно відповісти на запитання інших суперників, які будуть пропонувати свої запитання з прочитаних книжок. Чим більше учасник прочитає книг з запропонованої книжкової виставки чим більше відповість на запитання вікторини інших суперників та заповнить «Формуляр читача – марафонця» і не зійде з дистанції, тим імовірніше він стане переможцем Марафону.


Метод ІІ

Для участі в читацькому марафоні бібліотекарям пропонується розробити ряд дистанцій, які учасники Марафону повинні пройти.

Так, наприклад: дистанції «Пізнавальна», «Казкова», «Природнича», «Наукова» тощо. Марафонцям пропонують прочитати літературу за запропонованими темами.

Наступна дистанція - «Командна». Шкільні команди формуються із учнів-марафонців різного віку, які успішно пройшли попередні дистанції. На цій дистанції команди повинні виконати такі завдання: створити візитну картку команди, підготувати запитання з прочитаних книжок для суперників і три варіанти відповідей на них, одна з яких буде правильною.

Візитна картка команди повинна складатися з назви команди, девізу. Девіз і назва команди обов’язково повинні бути благозвучними, лаконічними і обов’язково відображати тему читацького марафону.

Запитання вікторини для суперників повинні бути пов’язані з прочитаними книгами, які пропонувалися в дистанціях «Пізнавальна», «Казкова», «Природнича», «Наукова» тощо.

Відповіді на запитання повинні бути доступні і легко знаходитися в прочитаних книгах, словниках та інших джерелах.

Бібліотекарі можуть запропонувати і розробити вікторину для індивідуальних учасників Марафону.

Завершальна дистанція - «Практична». На цій дистанції пропонується написати учасникам відвертого листа авторові однієї з прочитаних книг, яка сподобалася, або написати твір на тему «Моє коло читання». Участь у цій дистанції може бути як командною, так і індивідуальною.

Ще одним із різновидів подолання «кризи читання» є «Bookcrossing: прочитав – передай іншому!» - міжнародний рух, або просто книгооберт. Рух виник 8 – 9 років тому і швидко розповсюдився по світу, в тому числі і в Україні, поки що ця корисна розвага не достатньо розвинута в нашій країні, але за останній час вона приваблює все більше розумних, творчих людей, які люблять читати та спілкуватися.Буккросинг (англ. bookcrossing, іноді «книгооберт») - хобі та громадський рух, що діє за принципом соціальних мереж і близький до флеш-мобу.

Буккросинг - це процес звільнення книг. Людина, прочитавши книгу, залишає («звільняє») її у громадському місці (парк, кафе, поїзд, станція метро), для того щоб інша, випадкова людина могла цю книгу знайти та прочитати; той, у свою чергу, повинен повторити процес. Стеження за «подорожжю» книги здійснюється через спеціальні сайти в Інтернеті.

Ідею буккросингу запропонував спеціаліст з інтернет-технологій Рон Хорнбекер в травні 2001 року. Для початку він залишив 20 книг з пояснювальними написами в холі свого готелю. Через півроку на його сайті було біля 300 активних користувачів, які «відпускали» книги і приводили нових учасників.Поширення буккросингу

Найбільшу популярність буккросинг завоював у Італії. В італійському буккросингу, що називається по-італійськи PassaLibro, беруть участь навіть серйозні організації. Наприклад, влада Флоренції подарували руху 4000 книг, які були поширені по ринках міста й у будинку мерії.

PassaLibro з'явився в Італії багато в чому завдяки щоденній радіопередачі Fahrenheit на третьому каналі державного радіомовлення Radio Tre. Одна радіослухачка розповіла про буккросинг, журналістам ідея сподобалася, і ось в Мантуї, з нагоди Фестивалю літератури, вперше «звільняються» кілька примірників книги «451 ° за Фаренгейтом» Рея Бредбері! Ініціативу підтримали читачі, і «забуті» книги стали з'являтися по всій Італії.

Як і в Америці, в книгу вкладається листок з телефонами, електронною адресою та адресою сайту радіопередачі. А також з поясненнями умов «гри». По радіо інформують про нові «забуті» книги (деякі слухачі вирушають у вказане місце в надії їх відшукати) і, звичайно, про знайдені. Простий, здавалося б, вчинок - забути книгу десь на вулиці чи в громадському місці. Але яку бурю емоцій він може викликати! Про це розповідають радіослухачі. І про те, що відчувають, коли раптом випадково знаходять навмисне «забуту» книгу.

Буккросинг проник до Франції з Італії, а головний винуватець - Дженнаро Капуано, директор флорентійського книжкового магазину Leggere per due, що має філію в Парижі. «Офіційно» операція стартувала у березні 2003 р. на Салоні книги у Парижі, там було «розсіяно» 2000 книг. В основному, вони з'явилися завдяки підтримці муніципалітету Флоренції, але й французькі видавничі кола виявили зацікавленість. Наприклад, Жан-Марк Брессон, комерційний аташе одного з найбільш улюблених французькими читачами видавництв Акт Сюд (Actes Sud), говорить, що він просто-таки «схопився за цю ідею». На його думку, акція Passe-Livre ніяк не може зашкодити книготоргівлі, навпаки, комусь вона допоможе дізнатися або згадати, що це за насолода - читання, а там, дивись, і в книжковий магазин приведе. У всякому разі, Акт Сюд готове знову поповнити фонд Passe-Livre своїми виданнями.

Технологія

Член руху буккросингу (буккросер) реєструється на спеціальному сайті (міжнародний, російський). Потім він реєструє книги, які готуються «відпустити», створюючи таким чином свою «книжкову полицю». Під час реєстрації кожна книга отримує унікальний код книги (англ. BCID). Буккросер «звільняє» книгу на сайті (тобто робить запис, де, коли (буде) звільнена книга), і «звільняє» її в реалі. Людина, що знайшла («спіймала») таку книгу, увійшовши на сайт і ввівши код книги, потрапляє в журнал книги, робить там запис, про що повідомляється буккросер, що «відпустив» цю книгу.Буккросинг в Росії

Буккросинг з'явився в Росії 2004 року одночасно зі створенням сайту www.bookcrossing.ru На даний момент буккросинг в Росії стабільно набирає обертів і своїх послідовників. Статистика сайту повідомляє, що всього «звільненими» числяться близько 48 300 книг, «спійманими» - близько 4900 книг (на червень 2012 р.). Активну участь беруть такі міста, як Москва, Санкт-Петербург, Нижній Новгород, Твер, Новосибірськ, Уфа, Нижньовартовськ та інші. Біда російського буккросингу - тільки кожна шоста-сьома «відпущена» книга знаходиться наступним буккросерам і відзначається на сайті. Решта книг зникають безслідно (для буккросингу). Буккросинг в Росії вимагає постійного «підштовхування», що здійснюють нечисленні активісти в різних регіонах країни.

На головній сторінці сайту видно, що з російським буккросингом («книговоротом») співпрацюють магазини, кафе, клуби, бібліотеки. Вони відкривають «безпечні полиці», тобто місця, де книги залишаються у відносній безпеці і не потрапляють до рук двірника, міліції або недобросовісних букіністів, які присвоюють ці книги.

Різновиди буккросингу


  • за допомогою безпечних місць (полиць, шаф);

  • букрей (англ. bookray) - пересилання книги поштою, по ланцюжку, від одного учасника до наступного, часто перетинаючи кордони країн і континентів;

  • книга не повертається до буккросера, який відпустив її;

  • букринг (англ. bookring) - єдина відмінність від Букрєю - книга повинна повернутися до місця, де «відпустив» її буккросер.

Бібліотека запрошує всіх любителів читання взяти участь у захоплюючому проекті.

Процес буккросингу складається з найпростішої дії, заснованої на принципі «прочитав - віддай іншому». Кожен може зробити свій внесок в процес буккросингу - принести прочитану книгу до нас в бібліотеку, щоб звідси вона почала захоплюючу мандрівку, знаходячи нових читачів.

Книги, представлені на спеціальних стелажах, можна брати без запису і залишати у себе для читання або передавати друзям. Якщо у читачів бібліотеки є книги, якими вони можуть поділитися з іншими, нехай приносять їх до бібліотеки. Кожна «відпущена» читачами книга може зробити їх щасливішими, познайомити з цікавими людьми і змінити життя читача.

Для втілення такої форми роботи бібліотекарям пропонуємо обов’язково використовувати звернення до читачів бібліотеки. У зверненні до читачів роз’яснюється процес буккросингу (Додаток 2).

Ще один новий формат презентації своїх ідей та проектів набирає популярність в Росії. Словосполучення «печа-куча» вже перестало бути незрозумілим, а щоб зайняти зручне місце в імпровізованому залі для глядачів, люди приходять за кілька годин. Що ж таке печа-куча і чому її так полюбили в усьому світі?

Хоча печа-куча (Pecha-Kucha) перекладається з японської як «бла-бла-бла», цю вечірку вже давно називають інтелектуальним караоке. А придумали її мешканці Токіо австрійці Марк Дітхам і Астрід Кляйн, і 2003 року формат розлетівся по всьому світу.

Печа-куча - це невелика презентація, супроводжувана 20 слайдами, на показ і коментарі до яких відводиться 20 секунд. За 6 хвилин 40 секунд можна розповісти про що завгодно: про новий проект, оригінальну ідею, рецепт улюбленого пирога і навіть про числа Фібоначчі в природі, архітектурі і житті. Можна поділитися досвідом і умінням у написанні сценарію, способі схуднення, приготуванні чайного морозива та подорожі автостопом. Ніяких обмежень у виборі теми! У печа-кучі все ж є ще кілька правил. Кожен раз для печа-кучі треба вибирати нове місце. І обов'язково - безкоштовний вхід для всіх бажаючих.

Першим російським містом, що приєднався до модного неформального спілкування, став Санкт-Петербург. Потім ідею підхопили в Москві. А всього по світу печа-кучою захопилися в 256 містах.

Печа-куча - прекрасний спосіб інтелектуально провести час, розширити кругозір, завести нових знайомих. Але найголовніше, що там можна не тільки знайти однодумців або поділитися улюбленим хобі, в такому форматі не страшно винести на перший суд свою досить незвичайну ідею і отримати так необхідну на початковому етапі підтримку.

У рамках Проекту «Велике читання» бібліотекам області, що обслуговують дітей, пропонуємо проводити масові заходи для читачів-дітей, використовуючи такі форми роботи, як печа-куча та Жива бібліотека (Додаток 3).Додаток 1
Комплексна програма ОДБ ім. В.Лягіна

«Я читаю книгу…»

Мета: всемірна підтримка юного читача, формування у дітей і підлітків художнього смаку та виховання позитивного ставлення до книги та читання; відновлення традицій сімейного читання.

Задачі:

 • залучення до читання через активну пропаганду бібліотек, їх фондів і сучасних можливостей;

 • створення середовища, що заохочує дітей до читання;

 • «ліпити» читача, виховувати його смак, бажання і вміння читати на основі накопиченого століттями досвіду;

 • підтримка глибокого, свідомого, творчого читання через участь читачів у конкурсах;

 • Пошук форм та методів впливу на сімейне читання та виховання; сприяння підвищенню рівня психолого-педагогічної освіти батьків; відродження традицій сімейного читання;

 • об’єднання зусиль всіх державних і громадських організацій для підтримки ідеї даної програми.

Задля реалізації мети і задач програми нами розроблений план заходів, у якому враховується очікувана участь усіх зацікавлених державних і громадських структур.

Організації, що беруть участь у реалізації програми

Вирішення поставлених програмою цілей і задач вимагає співпраці державних органів, бібліотек, видавництв, редакцій ЗМІ, громадських організацій, фондів, закладів культури і освіти, широких верств населення.

Реалізуючи програму «Я читаю книгу…», наша бібліотека співпрацює з такими структурами:


 • Управління культури облдержадміністрації;

 • Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації;

 • Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації;

 • Книговидавничі та книгорозповсюджувальні організації;

 • Миколаївська гімназія №2, Спеціалізована школа I ст. № 59, Муніципальний колегіум, загальноосвітні школи міста;

 • Миколаївський Палац творчості учнів;

 • Бібліотеки області, що обслуговують дітей.

Проектні лінії

«Книжковий сад для всієї сімї» (цикл заходів)

«Книжковий період» (міні-програма)

«Велике читання» (Book-кросинг)


 • Основні акції, свята, заходи

Презентація комплексної програми «Я читаю книгу…»

«Читання в новому форматі. Сфера впливу дитячої бібліотеки в соціально-культурному контексті регіону» (за спеціальним планом) - регіональна школа професійного розвитку.

«Книга і читання - важливі чинники формування духовності особистості» - міжвідомчий круглий стіл.«Диво поряд – ось воно, Книгою звемо його!» (на базі Жовтневої РДБ) - урочисте відкриття Тижня дитячого читання.

«BIBLIOсвіт» - газета читачів і для читачів.

«Детективна весна», «Літо пригод», «Фантастична осінь» - цикл комплексних заходів міні-програми «Книжковий період»

«Улюблена книга в… Павутині» - інтернет-вернісаж.

«Книжки на добраніч» - віртуальна казкарня для малюків та їх батьків.

«Листи про літературу» - пілотний Інтернет-проект.

 • Основні конкурси програми

«Краща творча робота по просуванню книги та розвитку читацької культури в дитячому середовищі» - обласний конкурс професійної майстерності.

 «Найуважніший читач бібліотеки» - інтернет-конкурс для читачів усіх вікових категорій.«Моє хобі – читання!» - всеукраїнські моніторинги (за програмою Національної бібліотеки для дітей України)

«З любов’ю до рідної природи» (виготовлення еко-книжки-саморобки) - обласний конкурс дитячої творчості.

«Читаю я, читає вся моя сім’я» (ОДБ ім. В.Лягіна спільно з Управлінням у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації) - бібліотечний сімейний конкурс.

«Я читаю» - конкурс на краще фото читача з книгою.

«Детектив – мій сенс життя» - конкурс творчих робіт.

«Найкраща – це моя пригода!» - конкурс творів про літні пригоди.

«Казка про книгу та читання» - творчий конкурс міні-творів про улюблену казку або повість.


Умови реалізації програми

Аби підняти престиж дитини або підлітка – любителя читання, стимулювати дітей до читання, довести цінність їх особистостей передусім як читачів, необхідні як потужна кампанія у ЗМІ щодо пропаганди програми, умов конкурсів, їх учасників і переможців, так і солідний призовий фонд оголошених конкурсів.

Підвищенню престижу дитячого читання повинен служити сучасний імідж бібліотеки і бібліотекаря. Для цього необхідно забезпечити бібліотеку сучасними засобами зв’язку, що гарантують дітям доступ до всіх видів інформації і, безумовно, необхідне додаткове виділення коштів на формування фондів, придбання нової літератури і періодики.

  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка