Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області Білоцерківський колегіумСкачати 67.65 Kb.
Дата конвертації24.03.2016
Розмір67.65 Kb.
Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області

Білоцерківський колегіум

Навчально-методичне консультування вчителів-керівників науково-дослідницьких робіт МАН природничого напряму

Система роботи

з обдарованими учнями Білоцерківського колегіуму

по залученню їх

до науково-дослідницької діяльності

Яременко Людмила Петрівна, учитель географії

Орлюк Людмила Володимирівна, учитель біології, екології,

У сучасній освіті України домінує ідея формування людини-дослідника, здатної до творчого мислення, самостійного пошуку шляхів вирішення актуальних проблем. В основних положеннях Національної доктрини розвитку освіти в Україні головним є розкриття інтелектуального потенціалу нації, що формується в системі безперервної освіти.

Видатний учений-гуманіст та мислитель сучасності Алі Апшероні сказав: «Правильно кажуть, що, якщо людина обдарована, то талант у неї багатогранний. Однак вона повинна ще зуміти розвинути в собі ці дарування, відшліфувати свої здібності і правильно скористатися ними з користю для себе і для людей, але вдається це далеко не всім і вже у всякому разі не відразу».

Пріоритетним напрямом діяльності закладів освіти є створення цілісної скоординованої системи з виявлення, розвитку, підтримки і стимулювання талановитої дитини. А однією із форм роботи з інтелектуально обдарованою молоддю є Мала академія наук України. Науково-дослідницькі роботи, до яких залучаються старшокласники, - надійний шлях пізнання кожним юним дослідником своїх творчих можливостей, а часто – й професійного самовизначення.

Одним із головних завдань колегіуму, як закладу для здібних та обдарованих дітей, є розвиток їхнього інтелектуального потенціалу, залучення до наукової діяльності, орієнтованої на вирішення нагальних потреб суспільства, вдосконалення національних інтересів країни, формування нової еліти України.

Науково – дослідницька діяльність учнів Білоцерківського колегіуму є важливою складовою розвитку їх обдарувань і здібностей.

У навчальному закладі діє наукове товариство учнів «Пошук», основною метою якого є залучення всіх колегіантів до науково-дослідницької роботи відповідно до їхніх наукових інтересів шляхом роботи над науковими рефератами (8-9 класи) та науковими роботами (10-11 класи). Новоприбулі учні на початку навчального року обирають теми наукових досліджень, над якими працюють протягом року. Колегіанти, які уже навчаються, обирають теми під час літньої практики.

Будь-яке наукове дослідження – від творчого задуму до кінцевого оформлення роботи – здійснюється індивідуально, тому єдиних порад для всіх дати неможливо. Наприклад, Нагаївська Каріна у 8 класі працювала над науковим рефератом на тему «Бурштин України» та отримала рекомендацію до написання роботи у системі МАН. У 9 класі робота була доопрацьована та змінила назву «Бурштин – загадковий скарб української землі», посіла ІІІ місце на міському етапі конкурсу-захисту, стала учасником Міжнародного конкурсу Інтел Еко-Україна 2013 та нагороджена спеціальним дипломом Міжнародної асоціації жінок-науковців в області наук про Землю.

Важливе значення відіграє робота над науково-дослідницькою роботою під час літніх канікул, оскільки це дає можливість краще організувати та провести дослідження, більше часу для роботи з різними джерелами інформації.

Важливе значення має участь учнів у літніх профільних таборах. Уже не перший рік учні колегіуму відвідують літні профільні табори, організовані Київським обласним територіальним відділенням МАН України у смт Володарка.

В рамках діяльності НТУ «Пошук» здійснюється навчання колегіантів роботи з науковою літературою, виховання культури наукового дослідження, викладання курсу «Основи наукових досліджень», спецкурсів та факультативів: «Проведення наукового експерименту», «Основи ораторського мистецтва», «Авторське право. Робота з науковими джерелами». Наслідками цієї роботи є те, що всі учні колегіуму ознайомлені із структурою науково-дослідницької роботи, уміють самостійно працювати з різними джерелами інформації, в тому числі з документальними джерелами і живими свідками подій та презентувати результати своєї роботи.

Захист наукових робіт відбувається весною для учнів 9 та 11 класів і під час навчальної практики у червні для учнів 8 і 10 класів. Напередодні захисту члени журі, до складу якого входять наукові керівники та учні-переможці різних етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, олімпіад та конкурсів, оцінюють наукові роботи. Результати оцінювання вносять до оціночного листа, зразок якого ви маєте змогу бачити на екрані. За результатами захистів учням даються рекомендації для написання науково-дослідницьких робіт у системі МАН.

Але всьому цьому передує робота соціально-психологічної служби, яка проводить тестування і виявляє обдарованих дітей та допомагає колегіантам визначити напрямки обдарувань.

Важливу роль у досягненні позитивного результату відіграє профільність навчання та професійна самовизначеність учня. Якщо колегіант цікавиться і проявляє здібності до вивчення дисциплін природничого напрямку, то не варто його залучати до написання роботи з інших навчальних дисциплін.

Це чітко прослідковується на прикладі наших учнів-випускників 2012-2013 навчального року:


  • Байдюк Тетяна писала роботу «Аналіз сучасних погодних умов на території м. Біла Церква та Білоцерківщини» у секції «Кліматологія та метеорологія» та виборола І місце на міському етапі, ІІ місце на обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та стала студенткою Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка географічного факультету кафедри метеорології та кліматології;

  • Панченко Ольга писала роботу «Вплив рідких біологічно активних органічних добрив на урожайність сортів пшениці озимої в умовах лісостепу України» у секції «Агрономія» та виборола ІІ місце на міському етапі, І місце на обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в системі МАН; ІІІ місце на Міжнародному конкурсі «Інтел-Еко», переможець олімпіад з біології, екології та стала студенткою НТУ України «Київський політехнічний інститут» факультету біотехнології та біотехніки.

Написання науково-дослідницьких робіт неможливе без цілеспрямованої та самостійної роботи учнів та консультування з боку як наукового керівника, так і більш вузьких фахівців.

Проте, має важливе значення правильне формулювання проблеми, над якою працюватиме учень. Не даремно побутує думка, що сформулювати наукову проблему – означає показати вміння відрізнити головне від другорядного.

Таким чином, якщо юному науковцю вдається показати, де проходить межа між знанням і незнанням про предмет дослідження, то йому не важко чітко визначити наукову проблему, відповідно, і сформулювати її суть. Учні досить часто уникають брати вузькі теми для науково-дослідницької роботи. Про, це не правильно, оскільки роботи, що присвячені широким темам, досить часто поверхові і не достатньо самостійні. Вузька тема пропрацьовується глибше та детальніше, легше провести практичне дослідження.

На етапі вибору теми важливу роль відіграє вміле керівництво наукового керівника, оскільки необхідно не просто вибрати тему, а продумати її так, щоб вона була цікавою та обов’язково прослідковувалась її новизна та актуальність у сучасному світі, щоб у подальшому можна було конкурувати і на різноманітних конференціях, конкурсах тощо.

Наприклад, Тишківська Анна працювала над науковою роботою на тему «Негативний вплив антибіотиків на лабораторних тварин», з якою посіла І місце на міському та обласному етапах та стала учасником Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту в системі МАН, учасником Міжнародного конкурсу «Інтел-еко» та Всеукраїнського конкурсу «Природа – людина-виробництво-екологія», де виборола ІІ місце.

Необхідною умовою при написанні науково-дослідницьких робіт є вивчення стану проблеми: теоретичних концепцій, поглядів, які існують з цієї теми, методологічних підходів, які вироблені в даній області досліджень.

Досить важливим етапом наукового дослідження є вибір методів, які сприятимуть досягненню мети.

Важливою умовою у досягненні позитивного результату при написанні та захисті науково-дослідницьких робіт є постійний супровід з боку наукового керівника, робота по підготовці до написання контрольної роботи з базової дисципліни і у окремих випадках це робота керівника з учителем-предметником.

Основною формою роботи з учнями, які працюють над написанням науково-дослідницьких робіт, є консультування. Така форма роботи при консультуванні як «питання-відповідь» є досить ефективною. Хоча краще, коли консультація розпочинається із запитань учнів і поступово переходить у своєрідну бесіду-дискусію, коли юні науковці аргументовано дають відповіді на поставлені запитання, встановлюють причинно наслідкові зв’язки при вирішенні проблем тощо.

Особливого значення набувають консультації безпосередньо перед виступом на міському етапі конкурсу-захисту. Під час таких консультацій важливо витримати критичне ставлення до наукової роботи як з боку наукового керівника, так і з боку автора роботи.

Підготовка презентації є одним із важливих етапів у створенні наукової роботи, оскільки саме вона представляє як автора так і саму роботу перед членами журі у вигідному світлі.

У колегіумі практикується проведення колегіального етапу, на якому учні мають змогу захистити свої наукові роботи перед іншими юними науковцями та науковими керівниками, провести дискусію за темою свого дослідження.Вільно володіючи змістом роботи, враховуючи рекомендації наукового керівника, маючи грунтовні знання з базової дисципліни, можна досягти вагомих результатів на конкурсі-захисті наукових робіт в системі МАН.

І завершити свій виступ ми хотіли б словами Конфуція : «Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів – найблагородніший, шлях наслідування – найлегший, шлях дослідження – найважчий». Нехай ваші учні обирають найправильніший шлях для досягнення мети.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка