Управління освіти І науки Чернігівської обласної державної адміністрації Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського тези науково-дослідницьких робіт чернігівського територіального відділення малої академії наукСторінка2/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4

Магнітні властивості напівпровідникових твердих розчинів

(InSb)χ (CdTe)1-χ
Залозний Михайло Віталійович,

учень 11 класу Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради
Науковий керівник:

Кнорозок Леонід Михайлович,

доцент кафедри фізики НДУ імені Миколи Гоголя, канд.фіз.-мат.н.


Робота присвячена дослідженню магнітних властивостей твердих розчинів (ТР) (InSb)1-x(CdTe)x (антимонід індію з домішками телуристого кадмію), яке проводилося для одержання додаткової інформації про характер взаємодії компонентів і вплив цієї взаємодії на кристалічну структуру сплавів. Досліджувалась магнітна сприйнятливість (МС) кристалів ТР в залежності від скла­ду, температури і напруженості магнітного поля методом Фарадея.

Для вимірювання МС (InSb)1-x(CdTe)x було розроблено (удосконалено) експериментальну установку.

Дослідження електрофізичних та оптичних властивостей ТР показали, що крім своєї основної функції – постачальника вільних електронів або дірок в напівпровідниках – легуючі атоми через деформацію кристалічної ґратки впли­вають на енергетичний спектр носіїв заряду і на всі інші властивості матеріалів, які з цим пов’язані.

На прикладі InSb експериментально було показано, що шляхом подвійного легування відповідно підібраними домішками можна значно змінити ширину забороненої зони й ефективну масу вузькозонних напівпровідників.

Результати експериментального дослідження дали можливість вивчити застосування антимоніду індію з домішками телуристого кадмію в голографії, для створення фотоприймачів та детекторів ІЧ випромінювання.
Дослідження залежності швидкості охолодження речовин

від кольору й матеріалу
Ярош Антон Валерійович,

учень 9 класу гімназії ім. Пантелеймона Куліша м. Борзни

Борзнянської районної ради
Науковий керівник:

Давиденко Андрій Андрійович,

завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій ЧОІППО імені К.Д.Ушинського, док.пед.н.


У природі передавання теплоти від одних тіл іншим може відбуватися по різному. Розрізняють три види теплообміну: теплопровідність, конвекція, теплове випромінювання.

Мета дослідженнядовести, що швидкість охолодження тіл залежить від їх кольору, матеріалу та об’єму, а час охолодження гарячих напоїв – від їх густини й коефіцієнта поверхневого натягу.

Новизна роботи полягає в припущенні існування залежності швидкості охолодження тіл від їх кольору, матеріалу та об’єму, а час охолодження гарячих напоїв – від їх густини й коефіцієнта поверхневого натягу.

У нашій роботі ми довели, що найбільша швидкість охолодження в міді, найменша – у заліза. Якщо зіставити із коефіцієнтом теплопровідності даних матеріалів, то найменший коефіцієнт теплопровідності (λ=96 Вт/(м·°С) має залізо, найбільший – мідь (λ=390 Вт/(м·°С)

За результатами дослідження зробили також висновок, що швидкість охолодження тіл залежить від їх кольору (чим темніший колір, тим більша швидкість теплопередачі) та об’єму (чим більший об’єм, тим більша площа поверхні, з якої випромінюється теплота, тому більша швидкість теплопередачі).

Ми досліджували гарячі напої (кава, чай, компот, какао, кисіль).

Ураховуючи отримані результати досліджень, можна зробити висновок, що швидкість охолодження напоїв залежить від їх густини та коефіцієнта поверхневого натягу рідини.

Результатами досліджень можна скористатися при розв’язуванні якісних та експериментальних задач з фізики.


Варіант місячного календаря з мінімальним відхиленням від тривалості синодичного місяця
Єрасов Максим Максимович,

учень 11 класу Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради Чернігівської області при НДУ імені Миколи Гоголя


Науковий керівник:

Шевчук Олександр Григорович,

старший викладач НДУ імені Миколи Гоголя


У роботі проведені теоретичні дослідження тривалості місячного календарного року з урахуванням вікового сповільнення добового обертання Землі та тривалості синодичного місяця. Показано, що традиційні календарні системи (арабська, турецька) мають реальну похибку в декілька разів більшу, аніж та, яка проголошується впровадниками цих календарних систем. Як результат, турецький календар дає в середньому похибку в одну добу за період в 109 років, а арабська календарна система має в середньому похибку в одну добу за час у 1970 років (проти 2540 років, які проголошені авторами цієї календарної системи).

Хоча похибка арабської календарної системи є доволі малою, але все ж таки, при розробці календаря, по-перше, необхідно враховувати всі суттєві фактори, які впливають на точність цієї системи, а, по-друге, необхідно ввести чіткі правила, які б, регламентували мінімальне відхилення календарних дат від моментів неоменій не лише протягом певної кількості календарних циклів, а й у межах кожного з таких циклів, що й свідчило б про дотримання як порядку літочислення, так і законів Корану.

Розроблена нами календарна система в повній мірі відповідає зазначеним вище вимогам і дає відхилення в середньому в одну добу за час в ≈ 5900 років.
ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
Оптимізація процесу надходження та витрачання фінансів на підприємстві
Литвиненко Артур Миколайович,

учень 11 класу Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради

Чернігівської області при НДУ імені Миколи Гоголя
Науковий керівник:

Шевчик Олексій Сергійович,

магістр комп’ютерної інженерії


У час всебічного розвитку товарно-грошових відносин, в умовах повної конкуренції на ринках, підприємцям потрібно багато уваги приділяти оптимальності роботи підприємств. Всебічний аналіз різноманітних факторів, що впливають на ефективність діяльності підприємства є не тривіальним. Це обумовлює потребу в створенні експертних систем, які б допомогли підприємцям вдало використовувати ресурси свого підприємства, приймати правильні рішення щодо подальшого розвитку та оптимізації діяльності підприємства з метою більш стійкого закріплення на ринку.

Мета даної роботи – розробка, аналіз та впровадження експертної системи, що забезпечить знаходження оптимальних фінансових показників діяльності підприємства.

Відповідно до мети були поставлені такі завдання:

- провести аналіз методів оптимізації економічних систем;

- розглянути генетичний алгоритми оптимізації систем;

- створити експертну систему по знаходженню оптимальних фінансових показників діяльності підприємства за допомогою генетичного алгоритму оптимізації цільової функції;

- випробувати створену експертну систему на діючому підприємстві.

Функціонування експертної системи було перевірено на задачі оптимізації роботи ТОВ «Лосинівський маслосирзавод» та ТОВ «Vizer» . У результаті було внесено ряд пропозицій щодо покращення роботи підприємств.


Створення електронного посібника для вивчення теми «Теорія множин. Комбінаторика» в умовах шкільного навчального процесу та для дистанційного навчання
Гой Антон Володимирович,

учень 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ст.

з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова
Науковий керівник:

Коваленко Оксана Іванівна,

учитель інформатики спеціалізованої загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова.


Науково-дослідницька робота присвячена одній з актуальних проблем сучасної математичної освіти – створенню електронного навчального посібника.

Актуальність роботи полягає в тому, що електронний посібник дає можливість використовувати його не тільки безпосередньо в навчальному процесі, а й для самоосвіти, дистанційного навчання, для перевірки знань за допомогою спеціально розроблених тестів.

Мета роботи – створити електронний посібник для вивчення теми «Теорія множин. Комбінаторика» та надати можливість користувачам вивчати тему за допомогою мережі «Інтернет».

Електронний посібник – це комплекс програмних засобів, призначений для вивчення теми курсу алгебри 11-го класу «Теорія множин. Комбінаторика». Розроблена система складається з програмного продукту «Система тестування», навчальних анімацій «Трикутник Паскаля», «Правило суми», «Правило добутку», презентації з теми «Теорія множин. Комбінаторика» і сайту, де розміщені всі зазначені продукти, інформація з теми, а також форум, на якому користувачі можуть обговорювати питання з даної теми.

Даний електронний посібник пройшов апробацію в 11-х класах спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова при вивченні теми з алгебри «Елементи комбінаторики». Практика показала, що використання електронного посібника в навчальному процесі є ефективним і доцільним.
TSecurityTool – програма захисту інформації
Титаренко Володимир Андрійович,

учень 9 класу Чернігівського колегіуму №11


Науковий керівник:

Коробко Оксана Михайлівна,

учитель інформатики Чернігівського колегіуму №11


Шифрування – це спосіб зміни повідомлення або іншого документа, що забезпечує спотворення (приховування) його вмісту.

Основною схемою класифікації всіх криптоалгоритмів є наступна:

1. Тайнопис.

2. Криптографія з ключем.

Алгоритми шифрування діляться на дві групи: симетричні й асиметричні.

Залежно від характеру впливів, що виконуються над даними, алгоритми поділяються на:

1. Перестановочні (блоки інформації – змінюється порядок проходження байтів, бітів, більших за одиницю).

2. Підстановки (самі блоки інформації змінюються за законами криптоалгоритму).

На даний момент існує досить велика кількість програм для шифрування даних

1. True Crypt – дозволяє створювати віртуальні зашифровані диски, які потім можуть використовуватися як звичайні логічні диски системи.

2. Private Folder – дозволяє створити папку («My Private Folder»), захищену від доступу сторонніх користувачів паролем.

3. Сейф – програма для шифрування папок з робочого столу й переміщення їх у захищену область програми.

Шифрування виконується «методом суми». Алгоритм: байт ключа і байт тексту, перетворюються на цілі числа. Знаходиться їх сума. Якщо вона більше ніж 255, то від неї ми забираємо 255, отриманий результат конвертуємо в байт. Так ми йдемо по тексту, і по ключу до кінця ключа, який завжди 16 байт, і починаємо з самого початку.

При зберіганні даних нами було використано сереалізацію – перетворення екземпляра класу в масив байт, після чого дані були зашифровані й записані в файл.
ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК
Гумовий двигун з постійним обертовим моментом
Таран Ігор Олегович,

учень 11 класу загальноосвітньої спеціалізованої школи №2 І-ІІІ ст.

з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова
Науковий керівник:

Давиденко Андрій Андрійович,

завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій ЧОІППО імені К.Д.Ушинського, док.пед.н.Морозова Ірина Григорівна,

учитель фізики загальноосвітньої спеціалізованої школи №2 І-ІІІ ст. м. Чернігова


Звичайний гумовий двигун починає працювати з максимальним обертовим моментом, зменшуючи його до нуля пропорційно кількості обертів. Наш двигун працює до кінця роботи з одним і тим же обертовим моментом.

Принцип його дії полягає в тому, що під час зменшення сили пружності гуми, плече автоматично збільшується так, що момент залишається сталим. З цього випливає, що коли сила прямує до нуля, то радіус конуса прямує до нескінченності. Отже, неможливо створити двигун з постійним моментом, який може використати всю енергію розтягнутої гуми.

Частка невикористаної енергії у відсотках від всієї енергії обчислюється за формулою , де D – максимальний діаметр конуса, d- мінімальний діаметр конуса.

П


роте зменшення цієї частки призводить до зменшення кількості обертів n. Тому для двигуна ми обрали компромісне співвідношення діаметрів =0,3. При цьому невикористана енергія становить е =9% від всієї енергії. Збільшення довжини конуса сприяє збільшенню кількості обертів .

Звісно, наш двигун набагато важчий і складніший ніж звичайний, але його можна застосовувати там, де необхідний постійний обертовий момент, тобто там, де звичайний гумовий двигун уже не підійде, наприклад, на моделі гелікоптера.


«Крок-генератор»
Піменов Артем Віталійович,

учень 10 класу Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою


Науковий керівник:

Наумчик Павло Іванович,

викладач Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, канд.пед.н.


Більшість людей у своєму житті зустрічались з проблемою зарядки акумуляторів мобільного телефону в польових умовах. Адже, на жаль, ще не винайдено вічно працюючих акумуляторів для мобільних телефонів.

На даний час уже створені зарядні пристрої, робота яких базується на перетворенні енергії сонячного випромінювання за допомогою сонячних елементів: існують ручні генератори струму, проводяться дослідження зі створення зарядних пристроїв, що використовують енергію стисненого повітря, енергію ходи людини.

Об’єктом дослідження є можливість створення «крок-генератора» – пристрою, що використовує енергію ходи людини для зарядки акумулятора мобільного телефону.

«Крок-генератор» має наступні складові частини: генератор, турбіна, додаткова повітряна камера, випускний клапан, впускний клапан, гумова груша.

Принцип дії: при ходьбі основна вага людини передається в місце опори, де розміщено грушу з впускним і випускним клапаном, ця груша вмонтована в м’яку підошву. Коли нога людини не торкається поверхні землі, гумова груша розпрямляється й повітря всмоктується в грушу. При ходьбі груша стискається й повітря поступає до додаткової камери, звідки стиснене повітря рівномірним струменем під тиском попадає на турбіну, турбіна обертається, обертає генератор і виробляється електрична енергія.
Портативний пристрій для гальваностегії малих ділянок металів
Мороз Володимир Андрійович,

учень 10 класу Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою


Науковий керівник:

Наумчик Павло Іванович,

викладач Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, канд.пед.н.


Одним з найбільш поширених способів боротьби з корозією є покриття металу фарбами. Проте фарбування має недоліки, часто фарба відшаровується і метал залишається незахищеним. Набагато краще, якщо перед фарбуванням провести гальваностегію заліза хромом. На даний час пристрою для хромування малих ділянок металу, наприклад, місця подряпин кузова автомобіля, не існує. Тому нами розроблено і виготовлено експериментальну діючу модель пристрою для гальваностегії малих ділянок металів, та розроблено методику його використання.

Пристрій складається з випрямляча електричного струму, свинцевого аноду, змочувальної серветки резервуара з розчином солі хрому або ніпеля, гнучкої магнітної пластини і підвідних провідників.

Принцип дії пристрою базується на капілярних явищах та електролізі. До анодної пластини пристрою підключають плюс від випрямляча до оброблюваної поверхні – мінус на оброблювальну поверхню накладають серветку, яка одним своїм кільцем занурена у резервуар електролітом. На серветку зверху накладають анодну пластину й закріплюють її на поверхні обробленого металу за допомогою гнучкого магніту. Установлюють струм 2 ампера й відбувається електроліз обробленої поверхні.

У пристрої використовують електроліт наступного складу: 250 г хромового ангідриду; 2,5 г сірчаної кислоти й 1000 гр води.


ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
Вибігти в осінь
Кривець Анастасія Валеріївна,

учениця 11 класу Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради Чернігівської області при НДУ імені Миколи Гоголя

Науковий керівник:

Корінь Ірина Володимирівна,

викладач української літератури Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради Чернігівської області при НДУ імені Миколи Гоголя

Новий макіяж… з дитинства люблю малювати… море й небо, чорні гілки безлистих дерев і веселку… так чому б не почати малювати себе?

Особливо солодко купатися в минулому й разом із пожовклим листям ворушити старі спогади… цього року осінь трохи самотня, але така світла…

Музика беззвучності набагато приємніша крихкій цеглі… у вікні давно поселилися каштан і тиша… Після дощу старий будинок дихає розкритими вікнами…

Соняшники почали в’янути… З кожним днем вони все холодніші й холодніші… їм просто боляче думати про осінь… їм просто дуже не вистачає літа.

Листки – як люди: кожен вмирає, коли приходить його час…

Дім – це не лише місце проживання. Дім – це перш за все атмосфера, в яку хочеться повертатися.

Поряд із нею сідає вечір… тихо дихає в спину, гладить волосся і спускає на землю темряву… вона сидить на краю алеї, а в очах… прірва …

Коли очі сумні, вони сірі… коли очі веселі, вони зелені…

Вони – янголи, кожен з одним крилом… але його крило надломлене, облите вином… з підпалинами від цигарок… вони так ніколи й не полетять…

Викину з голови все побачене, розірву фотографії… але пам’ять – найкращий фотоальбом…

Осінь навчила мене вірити й любити, навіть коли все погано. Я знаю, що на шляху впаду багато разів. Але я ще більше разів піднімуся. Я ще зроблю багато хороших знімків. Навіть якщо часом, дивлячись на них, хочеться плакати…

Дослідження особливостей орнаменту, символіки та техніки

вишивання Прилуччини
Тищенко Тетяна Валеріївна,

учениця 9 класу Прилуцької гімназії № 1 Прилуцької міської ради


Наукові керівники:

Пономаревський Станіслав Борисович,

завідувач кафедри української мови та літератури ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, канд.філол.н., доцент, член-кореспондент Української Вільної Академії наукНіколенко Світлана Валеріївна,

учитель трудового навчання Прилуцької гімназії №1Склярова Валентина Миколаївна,

учитель історії Прилуцької гімназії №1


Вишивка Прилуччини – багатогранне явище художньої культури народу. Широкого розвитку набула вишивка одягового, інтер’єрного, побутового та обрядового призначення. У ході експедиції південно-східною частиною Чернігівщини ми з’ясували, що вишивкою займаються з давніх часів.

Для нашого краю характерна величезна різноманітність технік вишивання (хрестик, качалочка, гладь, штапівка, мережка тощо). Орнамент вишивок Прилуччини не містить жодної зайвої лінії, кожна рисочка має своє певне значення. Найбільш вживаними є рослинно-геометричні мотиви – ромби, розетки, хрести, зубці, а в рослинних орнаментах розмаїття зображень квітів, листочків, квіткових галузок.

Вишивальниці К.С. Каращук і Г.В. Пилипенко в орнаментах своїх вишивок передають красу рідної природи, тому найчастіше використовують рослинно-геометричні й рослинні мотиви. Майстрині вміло й гармонійно поєднують кольори, глухі й прозорі техніки вишивання, а в лініях візерунків відчувається глибока змістовність. Зберігаючи багатовікові традиції народної вишивки вишивальниці використовують такі техніки, як мережка, лиштва, качалочка, рушникові шви, гладь, хрестик.

Анкетування учнів 5-9-х класів показало, що вони знайомі хоча б з одним із видів декоративно-прикладного мистецтва та володіють найпоширенішою технікою вишивання – хрестик. 73% сімей захоплюються вишивкою, шанувальниками цього мистецтва є й хлопці – 1,8%.

У людей, що вишивають більш розвинена просторова уява, уміння творчо мислити, глибоке розуміння краси і її значення, що підтверджено під час проведення діагностики на креативність. Вони працелюбні, терпеливі, охайні, а головне – шанують, відроджують й пропагують традиції вишивального мистецтва.
Майстер творення світів: екзистенціальна проблематика в романі

Володимира Дрозда «Листя землі»
Мельниченко Дмитро Юрійович,

учень 11 класу Редьківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» Чернігівської районної ради
Науковий керівник:

Лілік Ольга Олександрівна,

аспірант кафедри української мови і літератури ЧНПУ ім. Т.Г.Шевченка
Шістдесятництво – літературно-мистецький, філософсько-ідеологічний, науковий, суспільно-політичний феномен; форма бунту проти радянської тоталітарної системи. Екзистенціалізм – найпотужніша філософська і художня система в українській і світовій культурі XX століття. Основні категорії «філософії існування» (абсурд, екзистенція, «межова ситуація», проблема вибору, відчуження, свобода) знайшли своє відображення в творах письменників-шістдесятників, у тому числі і В. Дрозда.

Другий том роману В.Дрозда «Листя землі» – спроба художнього осмислення й узагальнення історії українського народу за часів радянської влади. Тема твору – трагедія людського роду, окремої української людини, родини в умовах тоталітарного ладу. У романі знайшли свій вияв внутрішня сутність та дух українського народу.

Дослідження внутрішнього світу людини, стосунків «людина-світ» – одне з основних завдань, яке ставили перед собою письменники-екзистенціалісти. В.Дрозд зображує трагедію роздвоєння й руйнування людської душі.

Життя в творі розглядається як межова ситуація, яка змушує людину звернутись до своєї внутрішньої сутності й зробити вибір перед обличчям смерті. Особистість протистоїть державі, суспільству, іншій людині, а тому почувається трагічно самотньою. Свобода – найвища цінність людини. В.Дрозд розрізняє фізичну й духовну свободу, з якою пов’язує стоїчність особистості у всіх життєвих поневіряннях.

Автор формулює свою концепцію через протиставлення двох точок зору – народної й більшовицької, створює власну теорію світів: мікросвіт – внутрішня сутність кожної конкретної людини; світ чернігівського Полісся; світ радянської тоталітарної держави; світ поза тоталітарною країною; метафізичний, духовний світ.

Роман «Листя землі» має оптимістичні, життєстверджувальні мотиви: утверджується віра в людину, український народ, який здобуває перемогу в боротьбі з тоталітарною системою. Українські селяни є втіленням Добра, яке перемагає Зло (тоталітарну систему).


Весілля на Новгород-Сіверщині: традиції та сучасність
Кравченко Катерина Євгеніївна,

учениця 11 класу Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка

Новгород-Сіверської районної ради
Науковий керівник:

Кравцова Наталія Анатоліївна,

учитель української мови та літератури

Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка
Науково-дослідницька робота «Весілля на Новгород-Сіверщині: традиції та сучасність» має 27 сторінок тексту і 18 сторінок додатків, що містять ілюстрації, фотографії, відео та аудіозаписи. Робота складається зі змісту, вступу, трьох розділів та висновків, подано список використаних джерел.

У вступі визначено об’єкт, предмет дослідження, мета та актуальність. У роботі досліджено весільний обряд на Новгород-Сіверщині в минулі часи та на сучасному етапі з метою порівняльного аналізу.

У першому розділі міститься узагальнений аналіз шлюбних традицій та весільних обрядів українського народу на основі вивчення наукових джерел. У другому розділі подається опис традиційного весілля в с. Лизунівка на початку ХХ ст. У третьому розділі досліджується сучасний шлюбний обряд та ставлення молоді до цієї визначної події в житті.

Висновки підтверджують актуальність, наукову новизну дослідження. Весілля на Новгород-Сіверщині має спільні риси з весіллям в інших місцевостях України, проте відзначається своєрідними, притаманними тільки даній території звичаями та піснями. Сучасний обряд зберіг давні традиції та набув нових.

Наукова робота має допомогти молоді краще пізнати здобутки народної культури, що несуть у собі велике моральне й соціальне навантаження. Матеріали роботи можна використати під час уроків з історії України та української літератури, у постановках учнівського театру.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка