Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністраціїСторінка1/3
Дата конвертації21.02.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3
Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кабінет виховної роботи, захисту прав дитини, позашкільної освіти, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання

Відділ освіти Дубровицької районної державної адміністрації

Комунальна установа «Дубровицький районний методичний кабінет» Дубровицької районної ради
Актуальні питання викладання українознавства в школіТематичний збірник праць

обласного семінару методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, що відповідають за стан викладання курсу «Українознавство»
Бібліотечка

Рівненського обласного інститутупіслядипломної педагогічної освіти

Серія «Регіональні науково-методичні заходи»

Актуальні питання викладання українознавства в школі : тематичний збірник праць / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. ред. Мінакової Н. Г. – Рівне : РОІППО, 2014. – 40 с.Рекомендовано радою кабінету виховної роботи, позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол № _ від __.__.2014 року).
Відповідальні за випуск:

Лавренчук Андрій Олександрович, кандидат наук з державного управління, доцент, заслужений працівник освіти України, в. о. ректора Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,

Мельник Надія Адамівна, кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Упорядник:

Волосюк Анатолій Анатолійович, завідувач кабінету інформаційно-методичного забезпечення Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тематичний збірник праць присвячено проблемі актуальних питань викладання українознавства в школі.
Усі матеріали збірника подаються в редакції авторів (збережено стилістику, орфографію та мову). Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних несуть автори.


© Колектив авторів, 2014


© РОІППО, 2014

Цибульська Анастасія Павлівна, методист КУ «Дубровицький районний методичний кабінет» Дубровицької районної ради


УКРАЇНОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДУБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО ОСВІТНЬОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ , БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Українська національна школа твориться на основі стратегічних завдань оновлення освіти, визначених Конституцією України, Законом про освіту та Державною національною програмою “Освіта” (Україна, XXI ст.), одним з найголовніших принципів цієї програми є національна спрямованість освіти, що є органічним поєднанням національної історії і традицій, збереження та збагачення культури українського народу, Державними стандартами початкової, середньої та загальної освіти, у яких визначальним для системи вітчизняної загальної середньої освіти є українознавче спрямування всіх освітніх галузей.

Новий підхід у вивченні українознавства - актуальна проблема сучасної методики. Успіх у вивченні курсу забезпечується вдало дібраною методикою викладання, принциповими вимогами до особистості вчителя й рівнем національної системи освіти й виховання.

А тому необхідно вибудовувати фундамент і каркас чи систему сходинок, на яких молода людина зможе впевнено й швидко підніматися до вершин людяності й духовності. І такими "сходинками" мають стати уроки й заходи з українознавства.

У трьох загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів та 5 НВК ’ЗОШ І - ІІІ ст.. – ДНЗ’’, трьох ЗНЗ І-ІІІ ст. ’’Українознавство ’’викладається як факультатив у 6 закладах , як предмет –у 3, як курс за вибором – у 2. Усі вчителі мають вищу освіту, за фахом учителі української мови і літератури, історії та вчителі початкових класів. Курс ’’Народознавство ’’ у Озерському НВК читається з 1985 року.Кадровий склад учителів українознавства(народознавства)з-п

Навчальний заклад

ПІБ вчителя

Освіта

Стаж роботи

Рік проходження курсів

Категорія

Ф-тив чи

предмет

Клас, в якому читається

1

Зеленська ЗОШ І-ІІ ступенів

Іваненко Ольга Іванівна,

вчитель культурології та історіївища

8

-

ІІ

Курс

за вибором5,6 клас

україно


знавство


2

Крупівська ЗОШ І-ІІ ст.

Пришко Жанна Володимирівна, учитель української мови і літератури

вища

14

-

спеціаліст

факульт.

5 клас україно-знавство

3

Бережківська ЗОШ

Коваль Любов Овер’янівн,.

учитель історії і правознавства, трудового навчаннявища

20

-

друга

предмет


україно

знавство


5-6

4

Осівський НВК

Капітан Галина Віталіївна,

вчитель з початкової освіти та англійської мови в початкових класахвища

3

-
факульт.

5,6

україно-знавство5

Миляцький

НВК


Томилович Валентина

Гаврилівна,

вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, художньої культури


вища

15

-

ІІ

факультат.


(народо-


знавство)

5,6
6

Людинська ЗОШ І-ІІІ ст.ім.К Хомич

Кухарець Юлія Михайлівна, учитель початкових класів

вища

12

-

І

факультат

5,6

народознавства7

Берестівський НВК

Красько Валентина Григорівна, вчитель початкових класів, викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь

вища

23

2010

вища

предмет

4 кл., українознавство

8

Висоцька ЗОШ

І-ІІІ ступенівМахно Марія Фудорівна,

учитель української мови та літературивища

12

2011

вища

факультатив

5, 6, 8

країнознавство
9

Золотинська ЗОШ І-ІІ ступенів

Бугай Вадим Петрович, учитель історії

вища

1

-

спеціаліст

урок


Клас

2-4


народо

знавство


10

Сварицевицький НВК

Киркевич Галина Василівна, вчитель української мови та літератури

вища

25

-

вища

Курс

за вибором5

українознавство11

Озерський НВК

Серко

Лілія Олександрівна, учитель української мови і літературивища

49

2012

вища,

старший вчительфа культ.

5,6,8

народознавство


Для формування професійної компетентності вчителя-українознавця в районі створена система методичної роботи.

Українознавство в системі освіти та виховання Дубровицького району реалізується через викладання як предмета,факультативів, курсів за вибором, позакласну роботу, виховну, науково-дослідницьку роботу, дошкільну, початкову, позашкільну освіту.

Українознавство, подане як система, дає можливість учням на певному етапі без труднощів орієнтуватись у складних реаліях буття, визначитися в суспільно-політичній, економічній, духовній сферах життєдіяльності.  Програми та організація навчально-виховного процесу зорієнтовані на особливості кожної освітньої ланки.

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів спрямовують свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.

Гартування маленького патріота передбачає роботу з формування уявлень про назви рідного міста або села, найближчих вулиць, площ, столиці нашої Батьківщини, про її визначні місця. Також дітей дошкільного віку ознайомлюють із державною символікою України (прапор, герб, гімн). Цікавою і корисною для них є інформація про людей, які прославили нашу країну (художників, композиторів, письменників, винахідників, учених, мандрівників, філософів, лікарів, спортсменів) та характерні риси українського народу взагалі (миролюбність, доброзичливість, гостинність, працелюбність, творчість, мудрість тощо).Ще одним важливим напрямом патріотичного виховання є прилучення дітей до українознавства — вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців (житло, одяг, предмети побуту, народна іграшка), народних ремесел (гончарство, вишивка, килимарство, лозоплетіння тощо), символів (верба і калина, вінок, рушник).

У формуванні патріотично налаштованої особистості вагомою є роль народних традицій та обрядів: вони привертають увагу дошкільників до цінностей предків, створюють позитивний настрій, розкривають основи правомірної поведінки, навчають проявляти толерантність щодо всього живого. В процесі ознайомлення з традиціями і звичаями емоційний досвід дітей збагачується новими враженнями, розширюється коло їхніх знань про довкілля, зокрема про близьких людей та свою малу Батьківщину. Залучення дітей до підготовки і відзначення свят народного календаря пробуджує в них любов до рідної землі, повагу до людей праці, інтерес до історії своєї країни.

Методична служба активізувала роботу з українознавства з вихователями ДНЗ району упродовж 2014-2015 навчального року. В листопаді на базі Миляцького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ» проведено семінар – практикум завідувачів та методистів ДНЗ, заступників директора НВК з навчально-виховної роботи(дошкільна освіта) з теми «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку». Готується віртуальна фотовиставка національних куточків дошкільних навчальних закладів району «Україна – наша Батьківщина», яка буде розміщена на сайті Дубровицького райметодкабінету. У грудні заплановане засідання районного методичного об’єднання вихователів молодших та середніх груп з теми «Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку». (Берестівський ДНЗ); у лютому - педагогічна майстерня з теми: «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку».У початковій школі дають більш системні знання з природи, екології морально-етичного змісту. Учні отримують завдання на знання свого родоводу, природи, мови, народної культури тощо. Змістом роботи передбачено проведення родинних та обрядових свят, вивчення родинних дерев, проведення мистецьких конкурсів, конкурсів народних ремесел, спортивних змагань, екскурсій з метою ознайомлення з рідним краєм, розвиток творчих здібностей дітей шляхом участі у районних та конкурсах юних літераторів та екологів, проведення виховних годин.

У середній школі обов'язковими компонентами є мова, як форма буття і духу народу, особливості геополітичного розміщення України, етнічний, демографічний, економічний розвиток, особливості сільськогосподарського промислового виробництва, правові й морально-етичні норми, конфесії в Україні, міжнародне становище. Отже, випускники повинні отримати цілісне уявлення про Україну в її історичному, соціально-економічному, національно-державному та в полікультурному просторі.

Основною дидактичною формою навчання україно( народознавства) є урок. У курсі методики викладання українознавства (народознавства )визначено типи уроків та їхню структуру, вимоги до сучасного уроку : виховні, дидактичні, психологічні, гігієнічні.

У системі уроків з українознавства є вдале поєднання фронтальних (колективних), групових, індивідуальних форм навчальної роботи. Тільки за цієї умови в навчально-виховному процесі можливе повноцінне плекання особистості учнів, виховання почуттів, розвиток життєво необхідних умінь, навичок, пізнавальних можливостей дітей.

Для досягнення такої мети педагоги широко використовують різноманітні форми роботи: нестандартні уроки, проектну та науково-дослідницьку діяльність, комплекс інтерактивних методів навчання, мультимедійні інформаційно-комунікаційні технології, індивідуальні бесіди, консультації тощо.

Серед інтерактивних форм варто наголосити на таких: «робота в парах» (думати, працювати в парі, обмінюватися думками), «ротаційні трійки», «два – чотири – всі разом», «карусель», «робота в малих групах», «діалог», «синтез думок», «спільний проект», «акваріум», «мікрофон», «незакінчені речення», «мозковий штурм», «дискусія».

У сьогоднішніх умовах українського державотворення виникла нагальна потреба в розробці нових підходів, форм і методів, шляхів і засобів, а також технологій процесу виховання юних патріотів України на засадах принципів гуманізму, свободи, демократії, громадянського миру й національної злагоди, а також любові до рідного краю, шани батькові  й матері, своєму роду, національним традиціям… Саме тому на кожному уроці, занятті чи заході необхідно вибудовувати той загальний фундамент, на якому молода людина не лише зможе  впевнено та надійно стояти на своїх переконаннях, а й швидко підніматися до національних вершин людяності й духовності .

Таким фундаментом має стати система набутих учнями на уроках українознавства знань, умінь і навичок, а головне – переконань і прагнень творити добро – до цього мають готувати учнів уроки й заходи з українознавства. Творчість є найважливішим критерієм якісного становлення особистості вчителя сучасної школи, що шлях до успіху у вихованні молодого громадянина і патріота лежить у спільній праці вчителя й учня, тому власним прикладом заохочують вихованців до участі у класних і шкільних виховних заходах.

c:\users\анастасія\desktop\записати.jpg

Українське народознавство як сукупність наук перебуває у численних міжпредметних зв’язках з іншими шкільними дисциплінами (історія, право, українська мова і література, географія, основи здоров’я, біологія, природознавство, та ін.

Міжпредметні зв’язки мають свої цілі, напрями, методику організації народознавчого навчально-виховного процесу. Акцентується увага на вмінні вчителя та учнів здійснювати інтегративні зв’язки на уроці, факультативних заняттях та виховній позакласній і позашкільній роботі з українського народознавства.Початок формКінець форми

Одним із шляхів здійснення поставлених перед школою завдань є запровадження в навчальній практиці факультативних занять, курсів за вибором, оскільки вони сприяють спеціалізації навчання, формуванню в учнів стійкого інтересу до предмета. Учитель повинен володіти методикою проведення факультативних занять, метою яких є поглиблене вивчення предмета за бажанням учнів.

Під час проведення факультативних занять застосовуються різні форми й методи навчання та види навчальної роботи учнів, які сприятимуть розвитку пізнавальної , Я творчої активності, в тому числі: лекції, семінари, бесіди за круглим столом , екскурсії, реферати, доповіді та інші форми самостійної роботи учнів.    Факультативи з народознавства відіграють важливу роль у вихованні молодого покоління, з естетичному та морально-етичному розвиткові дітей, підготовці їх до вибору майбутньої професії, створення здорової сім’ї.

Невід’ємною рисою сучасного уроку є застосування в школі засобів масового інформування та їх особливого типу - технічних засобів навчання. Учителі народознавства науково та обґрунтовано застосовувують сучасні види ІКТ- : проекційний екран, мультимедійну дошку, навчальне телебачення, відеозапис, кодослайди; досконало володіють технічними засобами, методикою їхнього використання.

Урок – це лише одна з багатьох складових українознавчої роботи навчального закладу, адже вся система його навчально-виховної діяльності зорієнтована на формування ціннісного ставлення дітей до себе, сім'ї, родини, природи, праці, культури і мистецтва, країни і суспільства.

Учителю україно (народознавства) належить значна роль у вихованні молодого покоління. Тому позакласна й позашкільна робота з українського народознавства, яка має чітко виражений творчий характер, потребує творчої свободи, відповідного методичного забезпечення і встановлення певних критеріїв результативності


ПОЗАКЛАСНА ТА ПОЗАШКІЛЬНА ВИХОВНА РОБОТА З УКРАЇНОЗНАВСТВА

У нашого народу існує мудра віра в природні задатки кожної людини. Будь-яка дитина має "золоте зерно душі", яке, потрапляючи на родючий грунт національного виховання, дає світолюбні пагінці добра, правди, гідності, гордості та ін. За народними поглядами, кожен учень може й повинен бути в чомусь першим /ватажком, лідером/: один - у навчанні, другий - у трудовій діяльності /фізичній продуктивній праці/, третій - у мистецтві, четвертий – у народознавчій роботі, п’ятий – у спорті тощо. Такий підхід забезпечує радість у вихованні, дає можливість відчувати себе рівним серед рівних і водночас першим серед інших у певній галузі життєдіяльності. Однією з таких галузей є позакласна та позашкільна робота з українознавства. Найпоширенішими формами її організації є індивідуальна, групова /колективна/ й масова. Індивідуальну форму позакласної виховної роботи з народознавства вчитель вибирає тоді, коли доручає учням писати науково-дослідні праці, збирати фольклор, експонати для музею побуту, тобто проводити пошукову краєзнавчу роботу.

Групова форма використовується в роботі гуртків, клубів, де учні вивчають народні обряди, звичаї й традиції народного календаря.

Масова форма – це проведення родинних свят, масових гулянь  /Масляна, Івана Купала, Покрови, Трійці, фольклорно-етнографічних експедицій. У 2010 році в нашому районі працювала Всеукраїнська фольклорна експедиція за участю учасників МАН та вчителів району, очолювана зав. кафедрою народного співу РДГУ Рибаком Юрієм Петровичем, які досліджували фольклор Дубровиччини.Проблема участі родини в українознавчих заходах дуже актуальна. Намагаємось, щоб жодне свято, жоден захід у класі, школі, дошкільній установі не проходив без батьків. Саме на родинних святах учні мають можливість глибше осягнути надбання попередніх поколінь, дізнатися про своїх предків, вчитися творити добро.

Учителем народознавства Озерського НВК Серко Лілією Олександрівною укладено календар храмових свят у Дубровицькому районі.Святкування храмових свят селами Дубровицького району

за\п

Назва села

Назва храмового свята

Дата святкування

1

с. Бережниця

Перша Пречиста, Успіння

28 серпня

2

с. Берестя

Свято Покрови

14 жовтня

3

с. Бережки

Перша Пречиста,Успіння

28 серпня

4

с. Будимля

День св. Дмитрія

8 листопада

5

с. Висоцьк

Перша Пречиста

28 серпня

6

с. Вербівка

День св. Михайла

21 листопада

7

с. Велюнь

Свято Покрови

14 жовтня

8

с. Великі Озера

Свято Покрови

14 жовтня

9

с. Городище

Друга Пречиста

21 вересня

10

м. Дубровиця

Муч. Іулянія

19 липня

11

с. Жадень

День святого Дмитрія

8 листопада

12

с. Заслуччя

День святої Параскеви

10 листопада

13

с. Залужжя

День Пророка Іллі

2 серпня

14

с. Золоте

День святого Михайла

21 листопада

15

с. Залішани

Свято Трійці
16

с. Зелень

День святого Юрія

6 травня

17

с. Колки

Всіх Святих

14 червня

18

с. Крупове

Тернівка

28 жовтня

19

с. Кривиця

Свято Трійці20

с. Кураш

Свято Спаса

18 серпня

21

с.Лісове

Перша Пречиста

28 серпня

22

с. Лугове

Пантелеймона

9 серпня

23

с. Людинь

Свято Трійці

-----------

24

с. Лютинськ

Свято Трійці

-----------

25

с. Миляч

Пантелеймона П’ятниці

9 серпня

26

с. Мочулище

Пр. Параскеви Сербської

28 жовтня

27

с. Нивецьк

Пречиста

21 вересня

28

с. Підлісне

Пречиста

21 вересня

29

с. Партизанське

Свято Трійці

------------

30

с. Рудня

День Святої Параскеви

10 листопада

31

с. Озерськ

День Святої Параскеви

10 листопада

32

с. Осова

День святого Михайла

21 листопада

33

с. Сварицевичі

Святого Юрія

6 травня

34

с. Смородськ

Друга Пречиста

21 вересня

35

с. Орв’яниця

Св. Миколая

19 грудня

36

с. Соломі’ївка

Свято Спаса

19 серпня

37

с. Селець

День св. Миколи Чудотворця

29 травня

38

с. Тумень

День святого Дмитрія

8 листопада

39

с. Трипутні

Свято Трійці
40

с. Переброди

День святої Параскеви

10 листопада

41

с. Удрицьк

День св.Петра і Павла

12 липня

42

с. Ясинець

День св. Петра і Павла

12 липня

43

с. Узлісся

Трійця
44

с. Чермень

Свято Покрови

14 жовтня

45

с. Шахи

Свято Покрови

14 жовтня

46

с. Грицьки

Віри, Надії, Любові і матері їх Софії

30 вересня
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка