Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиСторінка1/6
Дата конвертації04.03.2016
Розмір1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Управління освіти і науки

Сумської обласної державної адміністрації
Сумський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

На допомогу методичній службі
Інструктивно-методичні матеріали на допомогу методистам,

які опікуються дошкільною освітою

Суми 2010


На допомогу методичній службі: Збірка./ За ред. Міщенко Л. Б. – Суми: СОІППО.- 2010.-


77 с.
Схвалено до друку засіданням кафедри теорії та методики виховання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 2010 року, протокол №15 від 08. 06. 2010 р.
Рецензенти:
Ковтун Є. Ф., старший викладач кафедри теорії та методики виховання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Цимерман І. Л., старший викладач кафедри теорії та методики виховання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Укладач:
Міщенко Л. Б., методист дошкільного виховання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
У збірнику вміщено інструктивно- методичні матеріали, які допоможуть методичній службі в організації методичної роботи з педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів. Це зокрема: документація в ДНЗ та вимоги до неї, нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти, планування роботи, традиційні та інноваційні форми методичної роботи.

Посібник стане у нагоді методистам РМК (ІМЦ), керівникам, вихователям-методистам

дошкільних навчальних закладів.

© ПП Ніколаєнко Поліграфічна підготовка, 2010


ЗМІСТ1. Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти……….

4

2. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах……………………………………………………………..

7

2.1.Термін зберігання ділової документації в дошкільних навчальних закладах………………………………………………..

12

3. На допомогу методисту дошкільної освіти…………………….

14

3.1.Зміст, значення, наповнюваність методичних

кабінетів……………………………………………………………..14

3.2.Функціональна діяльність методиста з дошкільної освіти….

16

3.3.Документація методиста………………………………………..

18

4. Плануємо роботу…………………………………………………

18

4.1.Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (Лист Міністерство освіти і науки України )……………………..

18

4.2.Орієнтовна структура річного плану роботи………………….

25

5.Орієнтовний перелік форм та методів організації методичної роботи з педагогічними кадрами ………………………………….

27

6. З досвіду роботи ………………………………………………...

55

7. Рекомендована література ………………………………………

77НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Нормативно-правові документи з питань дошкільної освіти, копії яких мають зберігатися в методичному кабінеті РМК, ДНЗ

 • Конституція України.

 • Конвенція про права дитини, ратифікована постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. № 789-ХІІ.

 • Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р.

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ЇЇІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р.

 • Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р. № 3808-ХІІ, зі змінами від 18 червня 1999 р.

 • Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІП, зі змінами від 24 квітня 2008 р.

 • Закон України «Про мови в Українській РСР» від 28 жовтня 1989 р. № 8312-11, зі змінами від 6 березня 2003 р.

 • Закон України «Про Державний Гімн України» від 6 березня 2003 р. № 602-ІУ 8 Закон України «Про дорожній рух» від 3О червня 1993 р. № 3353-ХИ, зі змінами від 14 жовтня 2008 р.

 • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.

 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305.

 • Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад —загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306.

 • Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти України від ЗО січня 1998 р. № 32.

 • Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі» від 1 жовтня 2002 р. № 1/9-434.

 • Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 6 червня 2005 р. № 1/9-306).

 • Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 7 вересня 2000 р. № 439.

 • Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України», затверджене на­казом Міністерства освіти України від 20 серпня 1993 р. № 310.

 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 4 липня 2005 р. 396.

 • Щодо присвоєння педагогічних звань «вихователь-методист», «старший вихователь» (лист Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2007 р. № 1/9-706).

 • Про вивчення досвіду роботи педагогічних працівників під час атестації (лист Міністерства освіти і науки України від 4 листопада 2002 р. № 1/9-482).

 • Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти України від 11 вересня 2002 р. № 509.

 • Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки України від 18 лип­ня 2008 р. № 1/9-470).

 • Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки України від 17 бе- -резня 2006 р. № 1/9-153).

 • Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 3 травня 1999 р.

№ 127.

 • Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2001 р. № 691.

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2000 р. № 1/9-352 (рекомендації щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України).

 • Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2001 р. № 1/9-439).

 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» від 28 грудня 2006 р. № 864.

 • Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене на­казом Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 2000 р. № 522.

 • Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 114.

 • Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді, затверджені наказом Міністерства освіти України від 25 травня 1998 р. № 188.

 • Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затвер­джена наказом Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. № 486.

 • Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2005 р. № 458.

 • Концепція екологічної освіти в Україні, затверджена рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2001 р. № 13/6-19.

 • Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 27 листопада 2007 р.

№ 1/9-711).

 • Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 4 жовтня 2007 р. № 1/9-583).

 • Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти, затверджені науково-методичною комісією шкільної педагогіки, психології та школознавства Міністерстваї освіти України від 27 листопада 1997 р. № 6.

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03. 2009 р. № 1/9 «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів»;

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2009 № 1/19-393 «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році»;

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі»;

 • Положення про центр розвитку дитини затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05. 10 2009 № 1124;

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 № 1/9-812 «Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей»;

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 № 1/9-810 «Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу»;

 • Проект Концепції розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 навчальний рік;

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 27.05.2010 № 1/9-369 «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів»

 • Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" від 06.07.2010 № 2442-VI.


ІНСТРУКЦІЯ ПРО ДІЛОВУ ДОКУМЕНТАЦІЮ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Затверджена наказом Міністра освіти і науки України від ЗО січня 1998 р. за №32 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 15 червня 1998р. за№378/2818
Загальні положення

1.1. Ведення обов'язкової ділової документації (накази, трудові книжки, особові справи працівників) здійснюється згідно з чинним законодавством.

1.2. Ця Інструкція визначає перелік обов'язкової додаткової ділової документації дошкільного закладу, умови її ведення та зберігання.

Дія Інструкції поширюється на всі типи дошкільних закладів неза­лежно від форми власності.

1.3. Ділова документація і листування дошкільного закладу ведуться державною мовою.

У місцях компактного проживання громадян, які належать до на­ціональних меншин, у внутрішньому веденні ділової документації може використовуватися поряд з державною мовою відповідної національ­ної меншини у порядку, встановленому чинним законодавством.

1.4. Книги, що їх веде керівник дошкільного закладу, обов'язково поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються і скріплюються печаткою.

1.5. Уся ділова документація зберігається у спеціально обладнаних шафах чи сейфах.

1.6. Ділові папери, що надходять до дошкільного закладу чи надсилаються з нього, реєструються у книзі обліку вхідних та вихідних документів. Допущені виправлення обумовлюються і скріплюються печаткою.

1.7. При зміні керівника дошкільного закладу ділова документація передається за описом, про що в акті передачі робиться відповідний запис.

1.8. Відповідальність за ведення, своєчасність виконання та зберігання ділової документації несе керівник дошкільного закладу.

1.9. Контроль за правильним веденням ділової документації у дошкільному закладі здійснюють відповідні органи управління освітоюмісцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування.


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
1. Документація керівника дошкільного закладу.

1.1. Ліцензія на право ведення закладом освітньої діяльності (відпад відно до Положення про ліцензування закладів освіти, затвердженого! постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.96 р. №200).

1.2. Статут дошкільного закладу. Для дошкільних закладів, підпорядкованих підприємствам, організаціям, установам, – положення про! дошкільний заклад, затверджене засновником, та витяг зі статуту засновника про освітню діяльність.

1.3. Свідоцтво про державну атестацію (згідно з Типовим положенням про атестацію середніх загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних закладів освіти і закладів освіти для громадян, котрі потребують соціальної допомоги та реабілітації, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 05.03.96 р. №66 і зареєстрованим у Міністерстві) юстиції України від 26.03.96 р. за №139/1164).

1.4. Книга наказів.

1.5. План роботи дошкільного закладу.

1.6. Книга протоколів засідань педагогічної ради дошкільного за­
кладу. Ведеться в дошкільних закладах за наявності в них не менше
трьох педагогічних працівників. У ній фіксуються питання, що розгля-
даються на засіданні педагогічної ради, прийняті рішення, виконання
рішень попередньої педагогічної ради.

1.7. Книга обліку особового складу працівників. До неї заносять


відомості про працівників дошкільного закладу, наслідки проходження
атестації (дата і номер наказу).

1.8. Графік роботи працівників дошкільного закладу. Складається


на навчальний рік, у разі потреби може бути переглянутий упродовж
навчального року.

1.9. Особові справи працівників дошкільного закладу.

1.10. Трудові книжки.

1.11. Книга обліку вхідних та вихідних документів. Реєстрації підлягають документи, що потребують обліку, виконання і використання з довідковою метою. Вхідні документи та копії вихідних підшиваються і зберігаються в окремих папках

1.12. Діловий щоденник контролю.

1.13. Книга реєстрації прийняття і передачі документів при зміні керівника дошкільного закладу.

1.14. Копії статистичних звітів про діяльність дошкільного закладу за звітний період.

1.15. Журнал прибуття (вибуття) дітей у дошкільному закладі.

1.16. Документація з питань атестації працівників дошкільного закладу. Проведення атестації регламентується Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.93 р. №310 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 02.12.93 р. за №176. І

1.17. Документація з питань охорони праці і техніки безпеки. Ведеться згідно з Положенням про організацію охорони праці та порядком розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.11.93 р. за №429 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 03.12.93 р. за №178.

1.8. Книга протоколів виробничих нарад.

1.19. Протоколи батьківських зборів (конференцій).


2. Документація вихователя-методиста, заступника керівника дошкільного закладу з навчально-виховної роботи.

2.1. План роботи.

2.2. Діловий щоденник аналізу навчально-виховного процесу.

2.3. Книга проведення консультацій. У ній фіксуються тематика, методичні джерела, тези консультації. Якщо в дошкільному закладі працюють спеціалісти з фізичного виховання, образотворчого мистецтва,


трудового виховання, корекційної роботи, то ведеться книга тематичних консультацій для них.

2.4. Плани семінарів, семінарів-практикумів. Доцільність проведення семінарів, семінарів-практикумів визначається конкретною потребою дошкільного закладу.

2.5. Методичні розробки; конспекти занять; програми святкових дійств, розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експерементальні дослідження, авторські розробки.

2.6. Плани проходження курсів підвищення кваліфікації, атестація


педагогічних працівників.

2.7. Інформаційні матеріали та педагогічні видання з питань дошкільної освіти.

2.6. Книга обліку педагогічних посібників, ігрового, дидактичного обладнання тощо.

2.7. Картотека публікацій періодичних видань, психолого-педагогічної, методичної літератури.


3. Документація практичного психолога, соціального педагога.

3.1. План роботи.

3.2. Графік роботи, затверджений керівником.

3.3. Журнал психолого-педагогічного діагностування вихованців.

3.4. Журнал обліку спостережень.

3.5. Журнал обліку проведення корекційної роботи.

3.4. Книга протоколів індивідуальних консультацій. У роботі практичні психологи (соціальні педагоги) керуються Положенням про психологічну службу в системі освіти України, затвердженим наказом! Міністерства освіти України від 01.07.93 р. за №230 і зареєстрованим у! Міністерстві юстиції України від 26.07.93 р. за № 101.
4. Документація вихователів.

4.1. План освітньої-виховної роботи. Книга відомостей про дітей таИ їхніх батьків. ||

4.2. Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи. У ньому фіксуються проведення гартувальних процедур та відомості про звуковимову дітей. ;|

4.3. Щоденник педагога з підвищення професійного рівня (участь у педагогічних радах, колективних переглядах, семінарах тощо).

4.4. Листок здоров'я вихованців.

4.5. Вихователі спеціальних дошкільних закладів додатково ведуть: журнал обстеження вихованців дитячим лікарем-спеціалістом; книгу взаємозв'язку між дефектологом та вихователем групи.4.6. Вихователі (інструктори) з фізичного виховання додатково ведуть:

 • книгу медичного обстеження дітей;

 • книгу обліку роботи з дітьми, які мають ослаблене здоров'я;

 • книгу обліку виконання дітьми основних фізичних рухів;

 • збір сценаріїв та матеріалів спортивних свят, розваг, змагань, інших заходів. |

4.7. Вихователі з образотворчої діяльності, трудового виховання додатково ведуть:

 • план проведення конкурсів, тематичних виставок тощо;

 • конспекти занять, матеріалів з досвіду роботи, авторські роботи.

5. Документація музичних працівників.

5.1. Календарний план роботи.

5 2. План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу.

5.3.Сценарії свят, розваг, театральних вистав тощо.

5.4. Щоденник обліку індивідуальної (гурткової) роботи з дітьми.

6. Документація вчителів-дефектологів (сурдопедагогів, тифлопедагогів, логопедів-олігофренопедагогів).

6.1. Перспективний план корекційно-відновлювальної роботи.

6.2. Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу.

6.3. Картка мовного розвитку на кожну дитину.

6.4. Індивідуальна картка розвитку дитини.

6.5. План індивідуальної роботи, занять у підгрупах.

6.6. Книга аналізу результативності індивідуальної корекційної роботи з дітьми.

6.7. Витяги з протоколів психолого-медико-педагогічної консультації на кожну дитину.

6.8. Календарний план роботи з розвитку слухового сприймання і навчання мовлення (для роботи з дітьми, що мають вади слуху).

6.9. Аудіограми дітей, котрі мають вади слуху.

6.10. Книга взаємозв'язку між дефектологом і вихователем групи.

6.11. Графік роботи, затверджений керівником. За вимогою санітарно-епідеміологічної служби на основі епідеміологічних показників тимчасово можуть вводитися й інші форми обліково-контрольної документації.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВЕДЕННЯ ОКРЕМОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Накази.

Накази видаються керівником дошкільного закладу на правах єди-начальності та в межах компетенції. За своїм призначенням накази °Діляються на накази; з особового складу і накази із загальних пи-ань- Накази видаються:

а) на виконання актів чинного законодавства, розпорядчих документів вищих органів;

б) з питань особового складу.

Наказ підписує керівник дошкільного закладу. Наказ набуває чин­ної сили з моменту його підписання. Окремі пункти наказу можуть ви­значати терміни набуття чинності.

1.1. Накази щодо особового складу видаються при призначенні, переміщенні, звільненні працівника, його заохоченні чи накладенні стягнень. Такий наказ видається на підставі заяви, доповідної записки керівників структурних підрозділів та в інших випадках. У наказі треба вказувати документ, на підставі якого він виданий. Накази з особового складу доводяться до відома'працівників під розписку і є підставою для відповідного запису в трудовій книжці. Записи у наказах і трудових книжках повинні відповідати вимогам чинного законодавства. Якщо в одному пункті наказу перелічується кілька осіб, то їхні прізвища називаються в алфавітному порядку.

1.2. Накази із загальних питань, у свою чергу, поділяються на: ініціативні і накази на виконання розпорядчих документів вищого рівня. Текст наказу складається з констатуючої і розпорядчої частин. Констатуюча частина містить: вступ (вказується причина видання наказу); докази (викладаються основні факти); висновок (викладається мета видання наказу). Наказ, що видається на підставі розпорядчих документів органів вищого рівня, повинен мати посилання на них із зазначенням найменування цих документів, дат, номерів і заголовків. Розпорядчу частину позначають словом "Наказую", вона складається з пунктів, що поділяються на: дію, термін виконання та відповідальність за виконання.

В останньому пункті розпорядчої частини зазначають осіб, яким доручено контроль за виконанням наказу.

Ініціативні накази видаються для оперативного керівництва робо­тою дошкільного закладу.

2. План роботи.

2.1. План роботи дошкільного закладу складається на навчальний рік і затверджується педагогічною радою закладу.

2.2. У плані зазначається: аналіз роботи закладу за минулий навчальний рік; основні завдання на наступний; підвищення рівня фахової майстерності працівників (самоосвіта, курси підвищення кваліфікації, атестація тощо); методична робота (педагогічні ради, семінари, семінари-практикуми, консультації, обмін досвідом, інші форми роботи); нагляд за освітньо-виховним процесом (комплексні, тематичні перевірки; опе-тивний, попереджувальний, епізодичний, порівняльний контроль); ганізаційно-педагогічна робота, зв'язок зі школою, співпраця із сім'єю); робота методичного кабінету; адміністративно-господарська діяльність.

2.3. До плану роботи додаються медико-профілактичні заходи, графіки проведення свят, розваг, театральних дійств.

2.4. Гурткова робота планується окремо або вводиться розділ "Гурткова робота" в планах роботи дошкільного закладу і відповідних спеціалістів.

2.5. Вихователь-методист на підставі загального плану складає власний календарний план роботи на квартал.

2.6. Форма складання плану педагогічними працівниками встановлюється рішенням педагогічної ради. Календарні плани педагогічних працівників перевіряються і затверджуються керівником або вихователем-методистом дошкільного закладу.

2.7. 2Календарний план роботи музичного керівника складається для кожної виховної групи окремо з урахуванням рівня психофізичного розвитку дітей.


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка