Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиСторінка6/6
Дата конвертації04.03.2016
Розмір1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема повинна бути:

 • актуальною, тобто сучасною і своєчасною;

 • нетрадиційною, отже, цікавою;

 • перспективною, тобто працювати на майбутнє й відповідати вимогам наступності, перспективності і спадкоємності.

2. Формулювання теми має передбачати:

 • практичну значущість;

 • можливість вирішення проблеми, реальність досягнення.

Орієнтовна тематика питань, що можуть розглядатися

на засіданні педагогічної ради

1. Організаційно-педагогічні

 • Про підсумки роботи ДНЗ за минулий навчальний рік і завдання
  педагогічного колективу на наступний рік. Затвердження плану роботи ДНЗ на рік.

 • Про спільну роботу батьків і вихователів щодо формування у дітей
  культурно-гігієнічних навичок.

 • Про досвід роботи вихователя Н.П. Іваненко щодо формування
  фізичного здоров'я у вихованців середнього віку.

 • Про роботу гуртків, секцій щодо формування...

 • Про досвід роботи вихователів, яких атестують...

 • Про роботу творчої групи з проблеми...

 • Про забезпечення здорових і безпечних умов...

 • Про підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.

 • Про самоосвіту вихователів як складову системи методичної роботи в ДНЗ. Тощо.

2. Організаційно-методичні

 • Концепція і програма розвитку ДНЗ та завдання педагогічного колективу щодо їхньої реалізації.

 • Аналіз можливостей дошкільного навчального закладу щодо забезпе­чення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров'я дітей.

 • Психолого-педагогічний аналіз режиму роботи ДНЗ та прогнозуван­ня його ефективності.

 • Про організацію освітнього процесу у ДНЗ на основі творчого підходу
  до реалізації чинних програм розвитку, навчання та виховання дітей.

 • Про спільну роботу ДНЗ і сім'ї щодо громадянського виховання ді­тей дошкільного віку. Тощо.

За формами організації можна виокремити такі педагогічні ради:

 • традиційна педагогічна рада;

 • педагогічна рада з використанням активних та інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами (під час обговорення певного питання);

 • нетрадиційна педагогічна рада у формі ділової гри, «круглого столу».

 • Тощо.Етапи підготовка й проведення педагогічної ради
Перший етап — теоретичний.

Він охоплює: • визначення тем педагогічних рад на 3 роки відповідно до науково-методичної проблеми, концепції розвитку ДНЗ, мети й завдань, прогнозованих результатів;

 • планування тематики педагогічних рад на рік на основі аналізу діяльності ДНЗ за попередній рік (травень);

 • складання плану діагностико - практичної діяльності до педагогічної ради (травень—червень).


Другий етап — організаційний.

Він охоплює: • складання плану проведення педагогічної ради, вибір форми проведення, уточнення мети й завдань;

 • добір методів дослідження (спостереження, бесіди, анкетування дорослих, тестування, вивчення наукової літератури, нормативно-законодавчих документів, моделювання, експеримент, узагальнення перспективного педагогічного досвіду тощо);

 • створення оргкомітету з проведення педагогічної ради, розподіл
  обов'язків, делегування повноважень; оголошення про проведення педагогічної ради.

Третій етап — моніторинговий.

Необхідно: • організувати збирання інформації за підсумками діагностування
  та здійснити аналіз отриманої інформації.

Четвертий етап — практичний.

 • проведення засідання педагогічної ради й прийняття рішення.

П'ятий етап — аналітично - регулюючий.

Він охоплює: • аналіз ефективності роботи педагогічної ради на нараді при завідувачі;

 • роботу щодо виконання попередньо ухвалених рішень;

 • контроль за виконанням рішення педагогічної ради.

Тематика педагогічних рад, як правило, планується наприкінці поточного року на основі аналізу стану освітньої роботи.

Упродовж року відбувається 4-5 засідань педагогічної ради.


Вимоги до організації та проведення педагогічної ради в ДНЗ:

покроковий алгоритм

Підготовчий етап — за чотири-шість тижнів до початку.

1. Створення комісії (творчої групи) з метою уточнення теми та питань


для обговорення, підготовки порядку денного засідання педради.

2. Визначення об'єктів вивчення (педагоги, діти, заходи).

3. Видання наказу про підготовку й проведення педагогічної ради.
Орієнтовний зразок наказу.
НАКАЗ

від 10 квітня 2008 року №


Про підготовку і проведення педагогічної ради

«Вплив художньо-мовленнєвої діяльності на

всебічний розвиток дитини дошкільного віку»
Відповідно до річного плану ДНЗ та з метою різнобічного вивчення проблеми створення умов для художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку

НАКАЗУЮ:

1. Провести засідання педагогічної ради 20 травня 2008 року в приміщенні методичного кабінету.

2. Відповідальним за педагогічну раду призначити. . .

3. Створити творчі мікрогрупи, затвердити їхній склад.

4. Відповідальному за педраду:

4.1. Провести засідання творчих мікрогруп, окреслити коло питань для обговорення на педагогічній раді;

4.2. Розробити робочий план підготовки педради до 1 травня 2008 року;

4.3. Підготувати проект доповіді до 20 квітня 2008 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Завідуюча ДНЗ

4. Підготовка письмового порядку денного та оголошення про проведення педагогічної ради (розмістити на дошці оголошення у методичному кабінеті).

Примітка

У методичному кабінеті повинен бути оформлений стенд „Готуємося до педагогічної ради”. Як правило, на стенді розміщуються:

- порядок денний педагогічної ради;

- рішення попередньої ради;

- план підготовки педагогів до педради;

- опитувальник до самоаналізу (рефлексії) своєї діяльності щодо проблеми, яка буде розглядатися;

- список рекомендованої літератури до проблеми;

- орієнтовна структура засіданняЗразок оголошення.

Оголошення

Вельмишановні колеги! 20 травня 200… року о 13. 00 у приміщенні методичного кабінету відбудеться засідання педагогічної ради з проблеми«Вплив художньомовленнєвої діяльності на всебічний розвиток дитини дошкільного віку».

5. Підготовка проблемних (дискусійних) запитань.

6. Добір літератури з проблеми, знайомство з нею учасників педагогічної ради (виставка, короткі огляди під час нарад тощо).

7. Ознайомлення членів педагогічної ради з доповіддю, документами,


які будуть обговорюватися.

Примітка. Великі за обсягом матеріали повинні мати наприкінці розділу або параграфа резюме. Текст доповіді має бути надрукованим. Інтервал не менше — 1,5 або 2,0; розмір шрифту (кегль — 14), параметри сторінки мають бути не менш ніж правий берег — 1,5 см, решта — 2,5 см.

8. Створення мікрогруп для відпрацювання проблеми й розробки проекту рішення.Примітка. Під час підготовки проекту слід уникати таких формулювань: «підвищити рівень», «різко підсилити», «слід поглибити», «схвалити досвід вихователя», «досягати кращих результатів», «спонукати до розумової діяльності» тощо.
Проект рішення педагогічної ради повинен відповідати таким вимогам:

 • мати чітку програму діяльності колективу на певний період;

 • мати визначену кількість педагогічно доцільних пунктів рішення, виконання яких під силу тим, кому вони адресовані (5 – 7);

 • орієнтувати педагогів на поліпшення освітнього процесу і стану проблеми, яка розглядається.

У рішенні обов'язково має бути чітко вказано:

    • Що потрібно зробити?

    • Хто виконавець?

    • У який термін виконати?


Організаційний етап — за два тижні до початку

1. Підготовка роздавального і наочного матеріалу.

2. Перевірка роботи мікрогруп, здійснення допомоги (за необхідності).

3. Міні-тренінги з вихователями, які будуть проводити відкриті перегляди занять із дітьми.

4. Складання графіка відкритих переглядів, взаємовідвідувань.

5. Підготовка карток-схем для аналізу переглянутих заходів.
Діяльнісний етап — за тиждень до початку

1. Перегляд відкритих заходів.

2. Аналіз проведених відкритих заходів.

За один день до початку педагогічної ради

1. Перевірити приміщення, в якому буде проводитися засідання ради.

(Непідготовлене приміщення не може забезпечити нормальну ділову атмосферу. Важливо, щоб кожний із присутніх мав можливість бачити й чути голову та виступаючих.)
Орієнтовна структура засідання педагогічної ради


 1. Повідомлення голови ради про кількість присутніх і відсутніх членів
  ради, причини відсутності.

 2. Представлення запрошених на засідання не членів ради.

 3. Голова педагогічної ради оголошує порядок денний, питання, що будуть
  розглядатися. Затвердження регламенту роботи ради.

У короткому вступному слові визначити значущість проблеми і спонукати педагогів до активної участі у роботі, до обміну позитивним досвідом із обговорюваної проблеми.

4. Звіт про виконання рішень попереднього засідання.

5. Обирання аналітичної групи для формулювання проекту рішення педагогічної ради.

6. Надання слова доповідачеві, співдоповідачеві, виступаючим.Примітка. Орієнтовна структура доповіді голови педагогічної ради

На початку педради голова повідомляє питання, що будуть розглядатися, у короткому вступному слові визначає значущість проблеми і спонукає вихователів активно брати участь у роботі, поділитися позитивним досвідом щодо обговорювання проблеми.

Під час обговорення важливих проблем, які цікавлять усіх членів педагогічного активу, можна запропонувати таку структуру доповіді:

- значущість цієї теми;

- чим викликана необхідність розгляду цієї проблеми на педагогічній раді (актуальність);

- які досягнення і недоліки з цього питання є у ДНЗ (за матеріалами комплексної


або тематичної перевірок, але не читання довідки! Необхідний аналіз стану проблеми, а не перелік зауважень за результатами);

- пропозиції щодо вдосконалення роботи за темою, що обговорюється.


7. Резюме після кожного виступу.

8.Підбиття підсумків обговорення доповіді і співдоповідей, окреслення


конкретних шляхів поліпшення вирішення проблеми, що обговорювалася.

9.Зачитування проекту рішення педагогічної ради після внесення доповнень, уточнень, затвердження рішення відкритим голосуванням.


Відповідно до Інструкції щодо ведення ділової документації у дошкіль­ну навчальному закладі ведуть книгу протоколів педагогічних рад, яку оформлюють за встановленим зразком ведення документації.
Орієнтовний протокол засідання педради.
Протокол №

засідання педагогічної ради

від______________

ПРИСУТНІ: (кількість)


Порядок денний

1. Аналіз роботи педагогічного колективу в 200 -200 році та завдання у наступному навчальному році.

2. Затвердження плану роботи ДНЗ на 200 – 200 навчальний рік.

СЛУХАЛИ: доповідь завідувача ДНЗ . . . . . . . „Аналіз роботи педагогічного колективу з реалізації проблеми особистісно-орієнтованої моделі освіти дітей дошкільного віку. Мета і завдання педагогічного колективу у новому навчальному році» (доповідь додається).

СЛУХАЛИ: інформацію методиста . . . . . . . . .„Аналіз методичної роботи ДНЗ у 200 -200 навчальному році. Основні проблеми нового навчального року” (інформація додається).
СЛУХАЛИ: інформацію психолога . . . . „Реалізація виховних завдань педагогічним колективом за умов впровадження особистісно-орієнтованої моделі освіти дітей дошкільного віку» (інформація додається).
ВИСТУПАЛИ (ПІБ, посада, короткий виклад виступу)

РІШЕННЯ ПЕДРАДИ:

1. Доповідь завідувача ДНЗ . . . . . взяти до відома.

2. Затвердити плану роботи ДНЗ на 200 – 200 навчальний рік.

3. До 15.01.0 розробити цільову комплексну програму «Соціалізація дитини в умовах суспільного дошкільного виховання» із залученням до роботи практичного психолога .

Відп. Вихователь – методист

4. 5. . . Затвердження програм, розкладу, виду планування тощо.

Голова педагогічної ради

Секретар педагогічної ради

Реалізація рішень педагогічної ради

Щодо виконання рішення педагогічної ради адміністрації ДНЗ повинна:

- контролювати ( постановка рішення на контроль - занесення його до журналу контролю, книги наказів, до картки контролю тощо);

- приймати адміністративне рішення ( видання наказу, розпорядження, проведення нарад, засідання творчих груп тощо);

- накреслювати шляхи реалізації ( графіки заходів: відкритих переглядів, ведення семінарів - практикумів, вивчення ППД тощо);

- знімати рішення з контролю (інформування педагогічного колективу про остаточне виконання рішення, відмітка про це у картці тощо).


Примітка. Окремі пункти рішення педагогічної ради можна затвердити наказом.
НАКАЗ
від 20 листопада 2007 року №
Про затвердження рішення педради

«Система взаємовідносин між

суб'єктами освітньої діяльності у ДНЗ»
На основі ухваленого рішення педагогічної ради протокол № 4 від 17 листопада 2007 року

НАКАЗУЮ:


1. Вихователю - методисту ДНЗ . . . .

1.1. До 01.12. 2008 року відкрити майстер-клас вихователя Петрененко О.Я з проблеми . . .. . . .

1.2. Протягом року зобов'язати вихователів. . . . . . . .відвідувати методичні об’єднання з проблем. . . . . . . . .

2. До 01.02. 2009 року заслухати на нараді при завідувачі вихователя. . . . . зі звітом щодо реалізації . . . . . . . .

3. Вказати психологу . . . . .на недостатню підготовку до проведення тренінгу і слабкий контроль за результатами діагностування дітей старшої групи.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ
Форми контролю за рішенням педагогічної ради:


 • відвідування занять, гуртків, секцій тощо;

 • проведення контрольно-діагностичних зрізів

 • співбесіди із педагогами;

 • анкетування педагогів, батьків тощо.

Контроль за ефективністю роботи педагогічної ради

З метою ефективної роботи наступних засідань педагогічної ради можна скористатися анкетою для педагогів.Анкета «Ефективність роботи педагогічної ради»
Вельмишановний колего! Адміністрація дошкільного навчального закладу № . .. звертається до Вас із проханням висловити свої міркування щодо ефективності роботи педагогічної ради у 2007-2008 навчальному році.

 1. Які питання (проблеми), що розглядались на засіданнях педагогічної
  ради у цьому навчальному році, викликали Ваш інтерес і спонукали до перегляду своїх форм і методів роботи із дітьми?

 1. Що з'явилося нового у роботі педагогічної ради цього року?

 1. Які труднощі Ви відчули під час роботи із вихованцями і якої допомоги
  потребуєте з боку адміністрації?

 1. Чи задовольняє методичне забезпечення роботи у Вашій віковій групі дітей?

 2. У чому, на Ваш погляд, суттєві недоліки в підготовці та проведенні за
  сідань педагогічної ради?

 3. Що Ви пропонуєте для підвищення ефективності роботи педагогічної ради?

 4. Запропонуйте 2-3 проблеми для розглядання на педагогічній раді
  у новому навчальному році.

Слід прагнути, щоб педагогіч­на рада стала для вихователів справді радою, де не просто за­сідають випадкові люди, а вирі­шують корисні справи однодумці; щоб вона стала цент­ром підживлення відповідальності кожного за результати своєї пра­ці. Тоді вона буде не формальною справою, а творчим процесом, який приносить радість і задо­волення, впевненість і натхнення її учасникам, перетвориться на акумулятор цінних думок та про­позицій.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Законодавство України про освіту: 36. Законів [Текст]. — К. :
  Парламент, вид-во, 2002. — 159 с.

 2. Власенко, С. П. Особливості становлення сучасної багаторівневої
  освіти вчителів початкових класів [Текст]. — К., 2002.

 3. Гришина, Т. В. Освітня технологія як професійний пріоритет
  учителя [Текст]. — Харків : Основа, 2003. — 96 с. — (Сер. «Біб-
  ка журн. «Управління школою». Вип. 4).

 4. Дудніченко, Н. В. Розвиток творчого стилю діяльності педаго­
  га засобами методичної роботи школи: Дис. канд. пед. наук:
  13.00.01 [Текст] Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг,
  2003. —195 с.

 5. Ліерносек, І. П. Науково-методична робота в загальноосвітній
  школі [Текст]: Навч.-метод, посіб. — К. : ІЗМН, 1998. — 160 с.

 6. Єрмакова, С. С. Формування професійно-педагогічних цінностей

 7. у майбутніх учителів початкових класів [Текст]. — Одеса, 2003.

 8. Законодавство України про освіту: 36. Законів [Текст]. — К. :
  Парламент, 2002. — 159 с.

 9. Кормова, Л. С. Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до проведення педагогічних досліджень [Текст]. — Кривий Ріг, 2002.

 10. Конаржевский, Ю.А. Что нужно знать директору школи о систе­
  мах и системном подходє [Текст]. — Челябинск : ЧГПИ, 1986.

 11. Матеріали III регіонального науково-практичного семінару для
  вчителів біології «Молекулярна біологія в школі — вивчаючи
  молекули життя» [Текст]. — Луцьк, 2-3 лютого, 2006.

 12. Острянська, О. А. Формування комплексних педагогічних умінь
  у майбутніх учителів початкових класів [Текст]. — X., 2002.

 13. Павлютеиков, Є. М., Крижко, В. В. Організація методичної
  роботи [Текст]. — Харків : Основа, 2005. —80 с.

 14. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів [Текст]:
  Біологія. 6-11 кл. — К. : Шкільний світ, 2004.

 15. Рузавий, Г. Парадигма самоорганизации как основа нового ми-
  ровоззрения // Свободпая мьісль, 1993. — № 17, 18.

 16. Руснак, Т. Нові часи — нова школа: особистість над усе [Текст] // Завуч. — 2004. -№ 7. — С. 1-6.

 17. Софій, II., Кузьмепко, В. Сто і один метод активного навчання: Спецкурс «Системно-комшіексна організація» [Текст] // Під-руч. для директора. - - 2006. — № 2. — С. 27-50.

 18. М. Голубенко, Робота методичних центрв із педагогічними кадрами, Шк. Світ, 2008.

 19. Н. Майор, Ю. Манилюк, Керівництво дошкільним навчальним закладом. – Тернопіль: Мандрівець, 2006.

 20. В. Волкова, Організація методичної роботи, Шк. Світ, 2010.

 21. М. Голубенко, Сучасні форми роботи з педкадрами, Шк. Світ, 2010.Для заміток

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка