Управління освіти Калуської міської ради Калуський міський методичний центр Креативний підхід до формування моделі розвитку професійності педагога Методичний порадникСкачати 396.83 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір396.83 Kb.
  1   2   3
Управління освіти Калуської міської ради

Калуський міський методичний центр


Креативний підхід до формування

моделі розвитку професійності педагога


Методичний порадник

Матеріали порадника містять загальні методичні рекомендації з питань організації методичної роботи методичними службами, загальноосвітніми закладами.

У напрацюваннях висвітлено основні аспекти інноваційної діяльності методичної служби із використанням сучасних технологічних засобів навчання.

Запропоновані форми методичної роботи спрямовані на підвищення рівня професійної компетентності педагогів, сприятимуть залученню учителів до самоосвіти.

Для працівників методичних служб, керівників навчальних закладів та педагогів.

Автори та упорядники:

У.Т.Дребот, директор ММЦ

Г.Я.Кохан, методист ММЦ

М.В.Кусень, методист ММЦ

Відповідальний за випуск

У.Т.Дребот, директор ММЦЗатверджено радою Калуського міського методичного центру

Протокол №4 від 19 березня 2014 року

Зміст

Передмова. Креативність у діяльності методичної служби - запорука реалізації моделі професійності педагога…………………….
Розділ І. Сучасні освітні інформаційні ресурси як запорука якісної діяльності методичної служби……………………………………………..

 1. Концептуальні ідеї ІКТ-технологій…………………………………….

 2. Можливості ІКТ-технологій у діяльності методичної служби……….

 3. Модель використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення професійності педагога…………………………


Розділ ІІ. Організація діяльності сайту методичної служби…………………

 1. Специфіка визначення технічних параметрів створення сайту……….

 2. Особливості структурування меню сайту……………………………….


Розділ ІІІ. Віртуальна діагностика – актуальна форма визначення потреб та запитів усіх учасників навчально-виховного процесу…………………….

 1. Теоретичні засади здійснення віртуальної діагностики……………….

 2. Орієнтовні моделі Інтернет-опитувань……………………………...


Розділ ІV. Організація віртуального методичного супроводу……………..

 1. Використання Інтернет-ресурсів для забезпечення просторової комунікації………………………………………………………

 2. Дистанційне інформування, консультування, спілкування у реалістичній площині…………………………………………………


Розділ V. Оптимізація динамічної співпраці з педагогічними працівниками, учнівською молоддю…………………………………………………

 1. Віртуальні конкурси, Інтернет-голосування, флеш-моби – інноваційні форми роботи методичної служби………………….

 2. Штрихи професійних досягнень у застосуванні власних Інтернет-ресурсів….

 3. Використання Web-середовища для забезпечення діяльності «Домашнього репетитора»………………………………………………


Креативність у діяльності методичної служби –

запорука реалізації моделі професійності педагога

«Педагоги педагогів» мають завжди відчувати «биття пульсу»

кожного вчителя зокрема і шкільного колективу в цілому,

уявляти стан професійного зростання педагогічних працівників,

сприймати методичну роботу в сукупності взаємопов’язаних

і взаємодіючих елементів.

Н.Набока
Сьогодення освіти багатогранне й надзвичайно динамічне. Іноді бракує часу на чітке апробування того, що планується до реалізації. Запити нинішнього суспільства суттєво відрізняються від тих, що існували всього лиш кілька років тому.

Зорієнтуватися у цьому вирі процесів, зуміти адаптувати упровадження сучасних інновацій до тих умов, що склалися, зважаючи на заздалегідь продуманий кінцевий результат, скоординувати діяльність кожного учасника навчально-виховного процесу – основне завдання, над реалізацією якого працює методична служба.

Зрозуміло, що перед методистом постає безліч питань, котрі потребують такого вирішення, яке було б спрямоване на підвищення якості освіти в цілому. Пріоритетним завданням методичної служби у наш час є уміння прогнозувати певні процеси з метою здійснення їх аналізу, адже доречність існування методичних установ якраз і полягає у тому, щоб у навчально-виховний процес упроваджувалися інновації уже апробовані.

Кожен працівник методичної служби повинен спрямовувати власну діяльність на формування професійної компетентності учителя, а відтак – і підвищення якості освіти. У реалізації професійних завдань варто використовувати різноманітні форми роботи. Оскільки на даний час неактуальною стала проблема відсутності інформації, адже у життя всього суспільства так стрімко увірвався Інтернет, тому велику увагу потрібно зосереджувати на стимулюванні учителя до самоосвіти, умінні підбирати, аналізувати, синтезувати потрібну інформацію.

Діяльність методичних служб повинна перебувати у постійному процесі осучаснення, має бути спрямована на реалізацію чіткої моделі компетентного педагога, що здатен легко зорієнтуватися в освітньому просторі. Однією із складових цього процесу є діяльність сайтів методичних установ, що дає можливість без фізичних та часових затрат здійснити діагностику певного спрямування, а також забезпечує вчасне інформування, обмін думками, віртуальне консультування та й популяризацію діяльності.

Результативною є методична робота тоді, коли вона спроектована на усіх учасників навчально-виховного процесу й базується на креативності. Тому кожному, хто прагне бути справжнім методистом, тим, кому дарована можливість торкнутися діями своїми майбутнього, варто не покидати прагнення найперше до власного самовдосконалення.У.Т. Дребот, директор ММЦ

Розділ І

Сучасні освітні інформаційні ресурси

як запорука якісної діяльності

методичної служби

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrggb0yd8y4qry8wd2mmtjczwcv8difzqh7kic9alc0aw7am8vcyg

Концептуальні ідеї ІКТ-технологій

Сьогодення означує інформатизацію як єдиний шлях до економічного, соціального та освітнього розвитку суспільства. Не залишається осторонь освітня галузь. Концептуальними засадами інформатизації освіти є формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що надає можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог.https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcqlwa3weu30ie4aed9quwpc2ykbfr4gxvtinycj8l42qia3pvig0g

Комп’ютерні технології є одним із засобів розвитку інформатизації освіти. Інтерактивність, інтенсифікація процесу навчання, зворотний зв'язок – помітні переваги цих технологій, котрі зумовили необхідність їх застосування у різних галузях людської діяльності, насамперед у тих, які пов'язані з освітою та професійною підготовкою.

Надзвичайно складним та динамічним є механізм використання ІКТ-технологій в освіті. Однак саме ці технології дають можливість суттєво прискорити передавання знань і накопиченого життєвого досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої, сприяють підвищенню якості освіти, дозволяють здійснювати індивідуальний, оптимальний для кожного підбір форм, засобів, методик навчання, тобто відкривають можливості впровадження абсолютно нових методів викладання і навчання.

Забезпечити успішну реалізацію ІКТ може глобальна комп'ютерна мережа Інтернет, адже вона має необмежені можливості збирання та збереження інформації, передавання її індивідуально кожному користувачеві.

ІКТ здійснюють активний вплив на процес навчання і виховання, оскільки змінюють схему передавання знань і методи навчання. Разом з тим, упровадження ІКТ у систему освіти не тільки впливає на освітні технології, а й уводить до процесу освіти нові. Вони пов'язані із застосуванням комп'ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування, програмних та апаратних засобів, систем обробки інформації. Вони пов'язані також зі створенням нових засобів навчання і збереження знань, до яких належать електронні підручники і мультимедіа; електронні бібліотеки й архіви, глобальні та локальні освітні мережі; інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові системи.

Розглядаючи елементи складної системи інформаційних технологій навчання, слід наголосити, що в освіті важливою умовою успішної інтеграції технологій є професійна підготовка викладачів і фахівців, які здійснюють експлуатацію систем і засобів нової інтегрованої технології навчання. Кожний учасник навчання, включаючи адміністрацію установ освіти, має володіти необхідною інформаційною грамотністю і розумінням у використанні технологій.

Учитель сьогодні повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіазасобів.

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальних запитів кожного учня.

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні обсяги інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити. Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій.Можливості ІКТ-технологій

у діяльності методичної служби

Певні труднощі використання ІКТ в освіті виникають у зв’язку з відсутністю не тільки методичної бази їх використання, а й методології розробки ІКТ для освіти, що примушує педагога на практиці орієнтуватися лише на власний досвід і вміння емпірично шукати шляхи ефективного застосування інформаційних технологій. Саме це спонукає активно працювати методичну службу, адже є потреба у навчанні педагогів умінню орієнтуватися у великому потоці нової інформації, застосуванні комп'ютерних технологій на уроках.http://1.bp.blogspot.com/-nmvdveia-km/ublhskmo1zi/aaaaaaaabba/nl8y3cznteg/s1600/2.jpg

Істотно змінюється і характер практичної діяльності методиста. Раніше інформацію з будь-якої теми методист міг отримати за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція тощо. Та на сьогодні є значно більше ресурсів, які можна використати для організації методичної роботи. З одного боку це полегшує діяльність методиста, з іншого ж – робить її значно відповідальнішою, оскільки Інтернет-ресурси містять безліч різнопланової, часом недостовірної інформації, запропоновані версії є, як правило, гіпотетичними, ніким не апробовані. Тому на сучасну методичну службу лягає велика відповідальність у виборі, синтезі та практичному впровадженні освітніх інновацій.

Одним із важливих аспектів є використання Інтернет-ресурсів у діяльності методичної служби, що допомагає впровадженню у практичну діяльність нетипових форм методичної роботи, використанню елементів сучасних освітніх технологій чи досягнень сучасних педагогічних наук. Однак робота методиста сьогодні має бути креативною, вибудуваною на останніх досягненнях сучасних технологій. Таким чином, методична робота повинна виудовуватися на традиційних та інноваційних методах. Серед інноваційних методів у методичній роботі якраз є активне використання можливостей Інтернет-мережі.

Саме це забезпечує креативність методичної діяльності, робить її різноплановою, цікавою, оптимальною та спрямованою на запити усіх учасників навчально-виховного процесу. Таким чином можна означити кілька важливих завдань, реалізацію яких забезпечуватиме використання Інтернет-мережі у методичній роботі:
Створення інформаційних веб-ресурсів методичної установи, як правило, уособлюється у діяльності сайту. Саме це дозволяє здійснювати науково-методичний супровід навчально-виховного процесу оперативно, без зайвих часових затрат через вчасне інформування та консультування.

Сайт розкриває можливості тісного спілкування з учителями. За допомогою різноманітних віртуальних ресурсів вчитель отримує методичну допомогу в зручний для нього час.

Віртуальне діагностування потреб та запитів усіх учасників навчально-виховного процесу сприяє правильному вибору форм та методів роботи, що сприятимуть розв’язанню проблем у реалізації завдань навчально-виховного процесу. Окрім того, варто створити форум, адже це забезпечить безпосереднє спілкування на теми, що цікавлять педагогів, учнів, батьків та й загалом усіх, хто не байдужий до якості освіти.

Важливою складовою професійної компетентності педагогів є, звичайно, самоосвіта. Методист, володіючи навиками використання сучасних технологій, повинен створити такий віртуальний простір, яким зумів би зацікавити педагога, а відтак мимоволі й сприяв би його самоосвіті.

Варто не забувати про популяризацію діяльності педагогів та власної, методичної, роботи, адже саме це сприятиме обміну досвідом, а також формуватиме думку громадськості про якість освітніх послуг.
http://blog.cntiprogress.ru/wp-content/uploads/2012/08/e-learning2.jpg

Модель використання

інформаційно-комунікаційних технологій

для підвищення професійності педагога

Розміщення матеріалів, опитувань, діагностик на сайтах методичних установ забезпечує не тільки швидку дію на вчителя, але мимоволі заставляє вчителя навчитись працювати з веб-ресурсами.

При створенні веб-простору для педагогічних працівників методист повинен бути в першу чергу психологом, тобто відібрати й запропонувати методичні матеріали на сайті так, щоб зацікавити вчителя у пізнанні нового. Розміщуючи матеріали таким чином, методист сприятиме тому, що вчитель вимушений буде удосконалювати власні уміння не тільки фахові, предметні, а й із використання ІКТ-тенологій.

Зважаючи на вищезазначене, можна створити певну модель використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення професійності педагога:


Така модель використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення професійності педагога сприятиме формуванню умінь учителя користуватися послугами поштових серверів, використовувати віртуальні диски Google, Yandex, Ukr.net, а також удосконалюватиме навики володіння самим персональним комп’ютером й програмним забезпеченням, що дає доступ до веб-джерел.

Результати реалізації моделі використання ІКТ-технологій у методичній роботі забезпечить педагогові:

Однак вибудовувати методичну роботу слід, враховуючи усі психологічні особливості педагогічних працівників, а саме:

Тільки тоді, коли усі складові методичної роботи будуть добре проаналізовані, перспективно змодельовані, діяльність методичної служби буде результативною, сприятиме підвищенню професійності педагогів і тому підвищуватиме якість навчально-виховного процесу.Приклад реалізації методичних завдань шляхом використання ІКТ

для удосконалення управлінської діяльності

Мультимедійна презентація «Алгоритм діяльності керівника ЗНЗ

в умовах здійснення освітніх реформ»Приклад реалізації професійних завдань шляхом використання ІКТ

для якісної організації науково-методичної роботиПриклад реалізації професійних завдань шляхом використання ІКТ

для здійснення контрольно-аналітичних функційРозділ ІІ

Організація діяльності

сайту методичної служби

http://img-fotki.yandex.ru/get/4710/130155409.22/0_c1b3e_4d3884d7_l.jpghttp://gorlovka-mmc.inmart.ua/wp-content/uploads/2012/01/04-300x2401.jpg

У світі, де щоденно удосконалюються технічні можливості, реальним стає те, що ще не так давно здавалося неможливим. Хто б міг подумати, що відстань між людьми зітруть сучасні технології і можна буде візуально спілкуватися з тим, кого віддаляють тисячі кілометрів. Ніхто й не здогадувався, що будь-яку інформацію можна буде миттєво почерпнути із Інтернету… Однак це уже звиклі реалії, те, без чого не обходиться більшість людей.

Тому не забаганкою, а потребою є на сьогодні створення сайтів освітніх установ. Надзвичайно актуальною є діяльність сайту методичної установи, оскільки саме він має виконувати функцію офіційного джерела інформації, яке забезпечує висвітлення методичної діяльності, здійснює взаємообмін інформацією з учасниками навчально-виховного процесу, закладами та установами системи освіти, органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями та громадськістю з освітніх питань.

Оскільки змістовне наповнення сайту повинна здійснювати методична установа, а воно має бути оперативне та об'єктивне, то на методиста лягає велика відповідальність у виборі, аналізі матеріалів, що розміщуються на сторінках сайту.

Діяльність сайту методичної установи забезпечуватиме:


 • інформування педагогічних працівників та й усіх відвідувачів про діяльність освітніх установ;

 • ознайомлення з нормативно-правовими актами, науково-методичними, практичними матеріалами з досвіду роботи; запровадження проектів, програм, акцій, конкурсів;

 • інформаційний супровід дослідно-експериментальної роботи, інноваційної, моніторингової та міжнародної діяльності у системі освіти;

 • презентування досягнень системи освіти міста в цілому та учасників навчально-виховного процесу зокрема;

 • формування цілісного враження про якість освітніх послуг;

 • оперативне ознайомлення громадськості з різними аспектами та напрямами діяльності методичної установи;

 • створення умов для інтерактивної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, соціальних партнерів методичної служби, громадських організацій та зацікавлених осіб на основі використання можливостей Інтернет;

 • виявлення і підтримку перспективних інноваційних освітніх педагогічних проектів та ініціатив,

 • здійснення обміну передовим педагогічним досвідом;

 • підвищення ефективності діяльності шляхом організації різних форм дистанційного навчання засобами сайту (форум, чат, вебінар, інтернет-конференція тощо);

 • стимулювання творчої активності та самореалізації учасників навчально-виховного процесу.

Таким чином, сайт методичної установи виконуватиме безліч функцій, що удосконалюють процес реалізації основних функцій методичної роботи, оптимізує процес спілкування, робить його зручним для кожного учасника.
e:\наш сайт.gif

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка