Управління освіти, молоді та спортуСторінка1/25
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Управління освіти, молоді та спорту


Районний методичний центр


«Погоджено» «Затверджено»

В.о. ректора КОІПОПК Начальник управління

Бачинська Є.М. Івашко М.М.

____________________ ___________________________

План роботи районного методичного центру

на 2013 - 2014 навчальний рік

2013

Зміст

1. Вступ 2-11

2. Розвиток професійної культури та педагогічної компетентності педагогічних працівників у міжкурсовий період 12- 26

3.Тематика засідань ради РМЦ 27-28

4. Експертна оцінка якості та результативності роботи педагогічних працівників та організації навчально-виховного процесу в закладах освіти 28-29

5.Графічний план забезпечення неперервної освіти педагогічних кадрів 30-44


6. Організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів 45-84

7. Організація та проведення представницьких педагогічних заходів 85-92

8.Координація діяльності методичних кабінетів закладів освіти 93

9. Інформаційно-видавнича діяльність. Зміцнення навчально-методичної бази 94-95

Вступ
У 2012-2013 навчальному році методична робота з педагогічними кадрами району була спрямована на реалізацію практичного етапу (3-ій рік) роботи над науково-методичною проблемою „Творчі засади інноваційного розвитку різних типів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів”, «Педагогіка і психологія життєтворчості – стратегія інноваційного розвитку різних типів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів», „Компетентнісні засади Державних стандартів початкової, та загальної середньої освіти”.
У 2012-13 навчальному році, відповідно до наказу, функціонувало 19 районних методичних об’єднань вчителів-предметників, 23 семінари-практикуми для керівних і педагогічних кадрів, з них 4 епізодичних, 3 інтегровані семінари, 6 творчих груп, 5 шкіл педагогічного досвіду, клуб професійного спілкування керівників гуртків, вихователів дитячих навчальних закладів та музичних керівників, дискусійний клуб класних керівників, стажувальний майданчик педагогів-організаторів, клуб інтелектуального спілкування вчителів світової літератури, асоціація керівників закладів освіти району, творчі лабораторії вчителів початкових класів та вчителів математики, творча студія вчителів суспільних дисциплін, які викладають у профільних класах.

Висока інформаційна насиченість змісту науково-методичної роботи, її практична спрямованість сприяли безперервному фаховому вдосконаленню, підвищенню компетентності і професійної майстерності, розвитку творчого потенціалу кожного педагогічного працівника. Відповідно до поставленої мети і завдань, районні та міжшкільні методичні об’єднання працювали над підвищенням теоретичного і методичного рівня педагогів, їх підготовкою до впровадження інноваційних технологій, створенням умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення усіх предметів навчального плану.
Колективне керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, на засіданнях якої обговорювались плани роботи районних методичних об’єднань, інформація про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів, підсумки проведення районних предметних олімпіад, конкурсу «Учитель року», заслуховувались творчі звіти учителів, які атестуються на присвоєння педагогічних звань, звіти методистів про підсумки методичної роботи, обговорювались методичні доробки педагогічних працівників.
У більшості загальноосвітніх закладів району модель методичної роботи включає в себе індивідуальні, групові та колективні форми роботи. Найбільш поширеними є шкільні предметні комісії, методичні об’єднання учителів початкових класів та класних керівників, семінари – практикуми, проблемні семінари. У деяких закладах діють творчі, динамічні групи, школи молодого вчителя, проводяться круглі столи. Проте, в більшості шкіл практично відсутні інноваційні форми методичної роботи, такі як: майстер – класи, школи педагогічної і методичної майстерності, школи створення позитивної мотивації, семінари-тренінги тощо.
На засіданнях шкільних методичних структур розглядаються актуальні питання теорії і методики навчання і виховання, шляхи упровадження інноваційних педагогічних технологій та підвищення ефективності уроку, здійснюється вивчення та обговорення нормативних документів Міністерства освіти і науки України, матеріали фахових періодичних видань, новинки методичної літератури. Під час роботи методичних підрозділів учителі відвідують відкриті уроки, позакласні заходи, здійснюють їх аналіз та самоаналіз, моделюють педагогічні ситуації, діляться досвідом своєї педагогічної діяльності. 
Належним чином упродовж року була організована методична робота в методичних округах. На постійному контролі заступників директорів з навчально-виховної роботи Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, Горенської ЗОШ І-ІІІ ступенів були графіки проведення засідань міжшкільних методичних об’єднань, що дало можливість більшій кількості учителів презентувати свій досвід роботи. Питання, які виносились на засідання міжшкільних методичних об’єднань, були різноплановими, зокрема, щодо активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчих здібностей учнів, вивчення інноваційних технологій навчання, використання ІКТ на уроках, підготовка учнів до ЗНО та ін. Більшість керівників міжшкільних методичних об’єднань забезпечили високий науково-методичний рівень проведених засідань, проте не виконані у повному обсязі плани роботи міжшкільних методичних об’єднань учителів трудового навчання.
На базі районного методичного центру та закладів освіти району упродовж навчального року проведено 19 інструктивно-методичних нарад, 158 навчальних семінарів (в т.ч. проблемних, мовленнєвих практикумів, тренінгів, круглих столів), засідання творчих груп педагогів організаторів та керівників гуртків декоративно-ужиткового мистецтва, години спілкування практичних психологів і соціальних педагогів, логопедів, випереджувальні семінари з питань впровадження нових програм, підручників, проведення державної підсумкової атестації та підготовки учнів до ЗНО, забезпечення виконання нових Державних стандартів освіти.
Якісним упродовж навчального року був науково-методичний супровід учителів початкових класів (методист Ванькевич Наталія Анатоліївна). На високому науково-методичному рівні проведено семінари-практикуми, проблемні семінари учителів математики (методист Комаренко Олена Володимирівна), історії та суспільствознавчих наук (методист Дікова Валентина Григорівна). Системною та ефективною була діяльність вчителів української мови та літератури району під керівництвом методиста Андрієнко Віри Олексіївни.
У 2012 році в район прибуло 11молодих вчителів, з якими у навчальних закладах проведена відповідна робота по педагогічній адаптації та подоланню перших труднощів навчальної діяльності, організовано наставництво та стажування. Вдосконаленню фахового та методичного рівня сприяли проведення зустрічі молодого педагога, методичної допомоги, заняття районної школи молодого керівника, вихователя, педагога, працівника психологічної служби, відвідування відкритих уроків у вчителів-майстрів, методичні рекомендації, поради, підготовлені працівниками РМЦ.

З метою підготовки працівників закладів освіти для роботи на керівних посадах продовжено роботу Школи резерву керівних кадрів. Працівники, які зараховані до кадрового резерву, працювали відповідно до затверджених особистих річних планів, вивчали та аналізували виконання законів України, брали активну участь у методичних заходах, проведенні педагогічних рад.
Одним з шляхів вдосконалення педагогічної майстерності є вивчення і упровадження педагогічного досвіду кращих педагогів району.

У 2011-2013 н.р. була організована робота обласних шкіл передового педагогічного досвіду Захаренко Тетяни Дмитрівни, вчителя обслуговуючої праці Музичанської ЗОШ І-ІІІ ст. та Лашкової Любові Семенівни, завідувача ДНЗ «Росинка» м.Вишневого.
У 2011-2012 н.р. районний методичний кабінет тісно співпрацював з Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів. За участю викладачів КОЇПОПК були проведені районні та обласні семінари учителів початкових класів, біології, української мови, основ християнської етики, музики, методистів та керівників гуртків позашкільних навчальних закладів, керівників та методистів дошкільних навчальних закладів, що сприяло популяризації досвіду та педагогічних здобутків наших освітян. 
Пошук, виявлення та науково-методичний супровід творчо працюючих педагогів забезпечувався шляхом проведення професійних конкурсів, виставок. У районному етапі конкурсу «Учитель року – 2013» взяли участь 12 педагогів з 9 загальноосвітніх шкіл району. Переможцями стали в номінації «Фізика” – Анісімова Тамара Олександрівна, вчитель фізики Боярського НВК, яка стала лауреатом обласного етапу, з номінації «Іноземна мова. Французька” – Скіпіну Валентину Миколаївну, вчителя французької мови Боярського НВК яка стала лауреатом обласного етапу.

Переможцем обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року” визнано Снігур Тетяну Олександрівну, класного керівника Боярської школи №3, яка стала призером і в Україні. Переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – «Школи сприяння здоров’ю» визнано Боярську ЗОШ І-ІІІ ст..№3 (директор – Михайлова Стелла Євгенівна) та Вишнівську ЗОШ І-ІІІ ст №2 (директор – Пашинська Тетяна Анатоліївна).Грановську Тетяну Олександрівну, вихователя ДНЗ ЦРД «Росинка» м. Вишневого визнано лауреатом обласного туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів “Вихователь року”.

У традиційній педагогічній районній виставці «Інноваційні здобутки освітян району», яка проходила у два етапи: загальноосвітні та позашкільні заклади і дошкільні заклади, взяли участь 357 педагогічних працівників (15% від кількості освітян району) з усіх загальноосвітніх шкіл, позашкільних та дошкільних навчальних закладів.

На підсумковій науково-педагогічній конференції, яка, традиційно, проходить під керівництвом нашого наукового керівника, кандидата історичних наук Єрмакова Івана Гнатовича, та науково-методичного консультанта, заступника генерального директора видавництва «Шкільний світ» Голубенко Марії Кирилівни, з доповідями та повідомленнями виступили 68 педагогів.
Забезпечено право педагогічних працівників на проходження курсів підвищення кваліфікації. У 2012-2013 навчальному році курсову перепідготовку при Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів пройшли 638 педагогічних працівників (98 % від запланованого на 2012-2013 навчальний рік).
Упродовж навчального року велика увага приділялась стимулюванню самоосвітньої діяльності педагогічних працівників, яка є необхідною передумовою формування і вдосконалення професійної компетентності учителя. Зокрема, проведено науково-практичну конференцію «Розвиток професіоналізму вчителя у сучасній школі» (за участю викладачів Волинського ІППО), семінар для заступників директорів з навчально-виховної роботи «Системний підхід до організації самоосвітньої діяльності педагогічних працівників», заняття Школи вищої педагогічної майстерності учителів початкових класів «Самоосвіта вчителя – запорука успіху», круглий стіл вчителів початкових класів «Самоосвітня діяльність і самоорганізація особистості як необхідні засоби розвитку її компетентності».
Педагогічні працівники працювали над індивідуальними науково-методичними проблемними темами, що пов’язані з науково-методичною проблемою району та закладу. У більшості шкіл у кожного педагога наявні матеріали по роботі над темою, що містять як теоретичні аспекти розгляду проблеми, так і власні напрацювання учителя. Однак, у деяких учителів матеріали, які наявні у папках, не пов’язані з індивідуальною науково-методичною проблемною темою, не систематизовані. Вимогою сьогодення є укладання творчого портфоліо вчителя – колекції кращих конспектів уроків, сценаріїв позаурочних заходів, цікавих педагогічних знахідок та систематизація досягнень учителя та його вихованців. На жаль, таку роботу розпочато лише окремими творчими педагогами.
Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності сприяє атестація. Упродовж навчального року вчителі презентували свій досвід на засіданнях шкільних методичних структурних підрозділів, педагогічних радах, виступали зі звітами про результативність самоосвіти та курсової підготовки. Під час проведення відкритих уроків демонстрували практичне втілення у практику роботи інноваційних технологій та методик, передового педагогічного досвіду. На належному рівні підготовлено і проведено Місячники педагогічної майстерності,творчі звіти вчителів «Від атестації до атестації», звіти на робочих місцях в БоярськомуНВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня» Боярській ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Хотівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія», Новосілківській ЗОШ І-ІІІ ст., Вишнівських ЗОШ І-ІІІ ст. №2,3,4 та ін.
У 2012-2013 н.р. атестовано 137 (19,5%) педагогічних працівників, з них 27% підвищили кваліфікаційну категорію, 7 (5% від числа тих, що атестувались) - присвоєно педагогічні звання, 31 педагогічного працівника представлено до нагород різних рівнів.
На виконання районної Програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, здійснювалася системна й цілеспрямована робота щодо підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, які сприяють розвитку творчого потенціалу як вчителя, так і учня. 
Питання впровадження у навчально-виховний процес ІКТ розглядалися на районних семінарах-практикумах «Використання ІКТ на уроках фізики», «Використання інноваційних технологій навчання на уроках математики» та на семінарах директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи.
Майстер-класи Михащук М.О., вчителя Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1, сприяли удосконаленню навичок використання у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій вчителів початкової школи, вчителів інформатики, зокрема, щодо викладання курсу «Сходинки до інформатики» в 2-му та 5-му класах.

У лютому 2013 року проведено районний конкурс зі створення електронних освітніх ресурсів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, в якому взяли участь 12 педагогів. Конкурс продемонстрував належний рівень оволодіння учасниками навичками роботи на ПК та готовність до впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій. Найвищу оцінку у конкурсі та Грамоту отримала вчитель Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Горбеннко Н.О.
Проведено заліки для вчителів, які претендують у ході атестації на встановлення чи підтвердження вищої кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічних звань. 94% педагогічних працівників показали високий і достатній, 3% - низький рівень комп’ютерної грамотності. Загалом, на кінець навчального року впевнено володіють навичками роботи на комп’ютері понад 87% педагогів району.
У 2012-2013 навчальному році навчання за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього» пройшли 27 педагогічних працівників, що значно менше, ніж у минулому навчальному році. Це, в якійсь мірі, пов’язано зі зміною методиста РМЦ, що відповідає за впровадження ІКТ-технологій.
Упродовж навчального року районним методичним центром приділялась належна увага підготовці вчителів до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, основної школи, забезпеченню наступності між дошкільною та початковою, освітою І та ІІ ступенів навчання. Розроблені та вже другий рік впроваджуються заходи щодо проведення в районі Всеукраїнської акції «Дай руку першокласнику» та заходи районного методичного центру щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, базової освіти. Упродовж навчального року проведено:

тематичну перевірку дошкільних закладів району з виконання програми «Впевнений старт»;

інструктивно-методичну нараду завідувачів ДНЗ «Аналіз виконання програми «Впевнений старт»»;

семінар-практикум учителів 1-их класів «Специфіка та особливості організації навчальної роботи за новими підручниками 1-го класу;

круглий стіл учителів початкових класів та вихователів ДНЗ «Сучасні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»;

інструктивно-методичну нараду вчителів, які будуть працювати у 2-их класах;

проведено навчання та моніторинг готовності вчителів початкових класів до використання ІКТ у навчально-виховному процесі;

створено інформаційні банки даних щодо матеріально-технічного та кадрового забезпечення;систематизовано у тематичні папки методичні рекомендації, які поширюються для вчителів в електронному варіанті.

З метою поліпшення навчально-методичного забезпечення професійної діяльності педагогів у шкільні бібліотеки постійно надходять нові навчальні підручники та програми.
У фахових періодичних виданнях опубліковано 35 матеріалів з досвіду освітян району. Найактивнішими дописувачами є вчителі Боярського НВК, Хотівського НВК, Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ст.. №2, Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ст..
Педагоги, учні та батьки окремих загальноосвітніх шкіл району взяли участь у моніторинговому дослідженні якості підручників для 10 класу. Для проведення моніторингу в загальноосвітніх закладах району було залучено 330 респондентів. Зокрема: 150 учнів та 150 їхніх батьків, 30 учителів із 13 загальноосвітніх навчальних закладів району.

Відповідно до перспективного плану роботи, упродовж навчального року вивчався стан викладання на рівень навчальних досягнень учнів загальноосвітніх шкіл району з астрономії, історії України та всесвітньої історії, математики, світової літератури, іноземної мови. За результатами перевірки були підготовлені узагальнюючі документи (довідки, накази, рішення колегії управління освіти, сімї та молоді, рішення науково-методичної ради), які надіслані у школи. 
З метою удосконалення управлінської діяльності, покращення навчально-виховного процесу та його результатів, під час проведення фронтального вивчення освітньої діяльності навчальних закладів у 2012-2013 н.р. (Білогородська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст.) працівниками районного методичного кабінету була надана адресна методична допомога керівникам навчальних закладів та вчителям. 
Діяльність районного методичного центру, педагогічних колективів шкіл спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Робота по даному напрямку була детально проаналізована на колегії управління освіти, молоді та спорту у квітні 2013 р. (№4 від 27.04.13)
За результатами проведення атестаційних експертиз, тематичних перевірок, різноманітних методичних заходів, конкурсів, спрямованих на підвищення методичного рівня та звітів керівників навчальних закладів «Про підсумки методичної роботи у 2012-2013 н.р.» визнано ефективною методичну роботу в ряді закладів освіти:
Боярський НВК, Боярська ЗОШ І-ІІІ ст.. №1, Боярська ЗОШ І-ІІІ ст.. №3, Боярська ЗОШ І-ІІІ ст.. №4, Боярська ЗОШ І-ІІІ ст.. №5, Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст.. №1, Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4, Білогородська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Гатнянська ЗОШ І-ІІІ ст., ГореницькаЗОШ І-ІІІ ст., ДмитрівськаЗОШ І-ІІІ ст ., Крюківщинська ЗОШ І-ІІІ ст., ЛісниківськаЗОШ І-ІІІ ст ., МузичанськаЗОШ І-ІІІ ст., Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ст ., Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст., П.-Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ст ., С.-Борщагівський НВК, ТарасівськаЗОШ І-ІІІ ст., Хотівський НВК "ЗОШ І-ІІІ с. -гімназія", Шпитьківська ЗОШ І-ІІІ ст..

Актуальними залишаються питання підвищення рівня комп’ютерної грамотності педагогічних працівників, активізації діяльності творчих груп, мотивація до науково-дослідницької, пошукової роботи учнів та учителів; методичний супровід впровадження профільного навчання, забезпечення ефективної роботи веб-сайті РМЦ та закладів освіти.

Поданий вище аналіз є підставою для визначення основних завдань методичної роботи в районі на 2013-2014 н.р.

Районному методичному центру:


- Забезпечити у 2013-2014 н.р. реалізацію чергового етапу роботи над проблемою „Творчі засади інноваційного розвитку різних типів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів”, «Педагогіка і психологія життєтворчості – стратегія інноваційного розвитку різних типів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів», „Компетентнісні засади Державних стандартів початкової, базової та загальної середньої освіти”.

Директорам загальноосвітніх шкіл:

- Методичну роботу в закладі підпорядкувати реалізації конкретного етапу науково-методичної проблемної теми, питання реалізації окремих етапів роботи над темою заслуховувати на педагогічних радах.
- Проаналізувати вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками державної підсумкової атестації, олімпіад, конкурсів, зовнішнього незалежного оцінювання на серпневій педагогічній раді.
- До 10.09.2013 року спланувати методичну роботу у навчальному закладі з урахуванням потреб і запитів педагогічних працівників школи.
- Урізноманітнювати форми методичної роботи з педагогами школи через їх участь у діяльності майстер-класів, творчих груп, клубів, проведенні конференцій, педагогічних читань, методичних мостів, діалогів, тощо.
- До 30.10.2013 року забезпечити 100% оволодіння усіма педагогічними працівниками закладу навичками роботи на комп’ютері на рівні «користувач». Інформацію про проведену роботу подати у районний методичний центр до 31.10.2013.
- У травні-червні 2014 року провести звіти керівників методичних структур про роботу впродовж навчального року. 
- Активніше вивчати та упроваджувати в практику роботи педагогів школи досвід кращих учителів області, району. 
- Продовжити роботу щодо поповнення науково-методичного забезпечення школи необхідними методичними посібниками, довідниками, фаховими журналами, іншими матеріалами та технічними засобами навчання.
- Мотивувати учителів до самостійної самоосвітньої роботи, роботи над індивідуальною науково-методичною проблемною темою, створення ними порт фоліо педагогічних досягнень. 

Керівникам методичних підрозділів (методистам РМЦ та керівникам шкільних методичних структур): 


- Роботу методичних структурних підрозділів планувати виходячи з потреб і запитів, рівня педагогічної майстерності учителів, для їх вивчення проводити анкетування, діагностування.
- Виносити на засідання районних та шкільних методичних структур актуальні питання сучасної освіти, методики викладання предметів, що дало б можливість усунути прогалини в знаннях педагогів.
- Продовжити роботу щодо підготовки педагогічних працівників до впровадження у навчально-виховний процес ІКТ, працювати над підвищенням рівня комп’ютерної грамотності.
- Урізноманітнювати форми проведення засідань методичних підрозділів, більше проводити показових уроків, захистів конспектів уроків, моделювання педагогічних ситуацій, ділових ігор, тренінгів; активніше залучати педагогів до випуску методичних рекомендацій з досвіду роботи.
- Дотримуватись вимог районного методичного центру щодо оформлення планів роботи шкільних методичних структурних підрозділів.

2. Розвиток професійної культури та педагогічної компетентності

педагогічних працівників у міжкурсовий період


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка