Управління освіти Ніжинської міської радиСкачати 452.88 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір452.88 Kb.
  1   2   3

Управління освіти Ніжинської міської ради


Міський методичний кабінет

Анотований каталог перспективного педагогічного досвіду освітян

м. Ніжина

НІЖИН-2011Анотований каталог перспективного педагогічного досвіду освітян м. Ніжина. - Ніжин – 2011 р.

Упорядник:

Левицька Т.М., завідуюча міського методичного кабінету управління освіти Ніжинської міської ради
Матеріали підготували:
Василевська Л.С., методист ММК

Гіль О.М., методист ММК

Даниленко О.Ю., методист ММК

Іващенко Л.І., методист ММК

Сватенкова С.І., методист ММК

Ткачун-Пузін О.О., методист ММК

Шуляк В.М., методист ММК

Каталог містить анотації перспективного педагогічного досвіду освітян


м. Ніжина.

З матеріалами досвіду роботи та безпосередньо з досвідом роботи можна ознайомитись у навчальних закладах міста.


Рекомендовано до друку методичною радою

(протокол № 2 від 13.05. 2011 р.).

Тема досвіду. Всебічний розвиток молодшого школяра – запорука становлення особистості.

Підтеми досвіду. Навчання, виховання та розвиток школярів через театральне мистецтво. Розвиток творчих здібностей шляхом використання елементів театральної ейдетики

Об’єкт досвіду. Петренко Лариса Борисівна, учитель початкових класів, заслужений учитель України

Адреса досвіду. Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15.

Актуальність досвіду. Досвід Л.Б. Петренко спрямований на розвиток інтелектуальних здібностей дитини шляхом впровадження елементів театральної ейдетики. Запропонована методична система містить концептуальну базу креативних завдань, яку можна реалізувати в будь-якому класі початкової школи.

За характером новизни – досвід раціоналізаторський. У ньому застосовані форми і методи, що дають високий результат.

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в тому, щоб створити діяльність, яка була б за природою ігровою, але включала в себе органічно й «ненав'язливо» власне навчальні дії і вправи. В результаті навчальної праці легко і гармонійно розвивається особистість дитини, виникають товариські способи спілкування, уміння управління власною поведінкою. Оскільки це загальноособистісні структури – вони розповсюджуються і на виховну, і на навчальну діяльність.

Технологія досвіду. Творча праця вчителя направлена на формування в школярів нестандартного мислення та інтересу до навчання шляхом розвитку уяви, уваги, фантазії, розширенням рамок словесної пам’яті, завдяки якій, дитина запам’ятовує словесні ряди з 20 – 30 слів.

Технологія діяльності. “Навчатись треба весело, щоб хороше навчатись”, – девіз учителя. Успішний процес навчання проходить в єдиному цілісному сплетінні з вихованням. Тільки за цих умов можна досягти позитивних результатів, а тому широко використовує проектні технології. Педагог уміє розгледіти в кожному зі своїх вихованців ледь помітні паростки таланту і направити їх в правильне русло. Діти, доповнюючи один одного, працюють в єдиному пориві, стимулюючи присутніх до нових вершин пізнання. Появі інтересу, натхнення й емоційного сприймання та засвоєння навчального матеріалу, допомагає складання казок, коміксів, мультфільмів на кожне правило граматики, «мальованих задач» тощо, а потім обов’язкове їх озвучення. І чим складніший матеріал, тим частіше переноситься він у казку чи виставу, яку пишуть як учні, так і педагог. Розроблена вчителем система вивчення предметів шкільної програми через театральне мистецтво містить стимулювання пізнавальних інтересів учнів, допомагає вільно, без примусу і зубріння вивчати складні теми та правила.

Результативність досвіду: учні – переможці конкурсів та змагань різних рівнів. Учитель поширює досвід у журналах «Колосок», «Відкритий урок», «Директор школи», створює посібники.
Тема досвіду. Прищеплення естетичних смаків, розвиток творчих здібностей шляхом впровадження особистісно-зорієнтованого підходу в процесі проектної діяльності.

Об'єкт досвіду. Власова Тамара Іванівна, учитель трудового навчання, учитель вищої категорії, вчитель-методист

Адреса досвіду. Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15.

Актуальність досвіду. Досвід Власової Т.І. спрямований на прищеплення народних традицій, розвиток творчих здібностей шляхом впровадження особистісно зорієнтованого підходу. Запропонована методична система містить концептуальну базу, які можна реалізувати в будь-якому класі.

За характером новизни - досвід раціоналізаторський. В ньому застосовані нові моделі організації навчально-виховного процесу, спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, що забезпечують інтенсивне оволодіння знань, умінь і навичок.

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в організації особистісно зорієнтованого підходу в процесі впровадження проектних технологій, що передбачають побудову процесу навчання й виховання кожного конкретного учня на основі його природних здібностей, задоволення потреб дитини в пізнанні, самопізнанні й розвиткові.

Технологія досвіду. Протягом тривалого часу робота вчителя спрямована на створення для кожної дитини реальних умов, робочих місць необхідних для виконання практичних робіт проектної діяльності, для забезпечення глибокого мотиваційного мислення через вивчення важливості інформації, технологічних процесів, економіки, організації праці, обладнання. Педагог ставить завдання не тільки ефективно здобувати знання, а й критично і ретельно досліджувати нову інформацію, аналізувати, вирішувати загальну цінність нових знань на основі власних потреб і цілей.

Технологія діяльності. Маючи високу науково-теоретичну підготовку, учитель забезпечує високу якість засвоєння учнями програмового матеріалу. Враховує вікові, індивідуальні особливості дітей, використовує диференційований підхід, впроваджує особистісно-орієнтований принцип навчання, уміло керує пізнавальною діяльністю учнів. Забезпечує глибоку змістовність, організаційну чіткість, ефективність кожного уроку, постійно підвищує технічну грамотність учнів, залучає до участі у різних видах технологічної діяльності. Упроваджує проектні технології, які спрямовані на стимулювання інтересу учнів до нових знань, розвиток дитини через розв'язання проблем і застосування їх у конкретній діяльності. Учитель програмні питання не подає у готовому вигляді, а залишає частину для самостійної роботи, що сприяє опрацюванню учнями додаткової літератури. Вчить складати індивідуальний план роботи та технологічну карту відповідного виробу.

Результитивність досвіду. Високий рівень навченості учнів. Розробила методичні рекомендації з теми «Вирощування рослин (квітів) та догляд за ними», систему уроків з теми «Професійна орієнтація старшокласників», "Проектування та виготовлення виробів з текстильних матеріалів".

Тема досвіду. Продуктивне навчання як основа стратегії формування творчої особистості

Об’єкт досвіду. Дідик Олена Віталіївна, учитель початкових класів, вчитель вищої категорії, старший учитель.

Адреса досвіду. Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15.

Актуальність досвіду. Досвід Дідик О. В. – результат свідомого пошуку вчителя, спрямований на цілісний особистісний творчий розвиток кожної дитини. У будь-якому класі можна реалізувати запропоновану методичну систему.

За характером новизни. Досвід носить раціоналізаторський характер. Застосовані в ньому модифіковані форми і методи, дають високий результат.

Провідна педагогічна ідея досвіду: піклуватися не про навчальний план, а про план життя і розвитку кожної дитини. Головним завданням педагога є формування критичності, креативності, логічності, асоціативності та системності мислення. Тобто зробити мислення гнучким, оригінальним та продуктивним. Розвивати навички спілкування, незалежність у поведінці, наполегливість, активність.

Технологія досвіду. Учитель забезпечує глибоке мотиваційне мислення учнів на уроках через вивчення важливості інформації, технологічного процесу, організації роботи, обладнання; сприяє формуванню власної думки; привчає до критичного аналізу, до нетрадиційних технологій навчання; розвиває здатність до безперервного духовно-творчого самовдосконалення.

Технологія діяльності. Урахування вікових, індивідуальних особливості дітей, здібностей кожного учня, використання диференційованого підходу, впровадження технології формування творчої особистості, технології навчання у грі, проектної, креативної, інформаційної технологій, особистісно орієнтованого принципу навчання. Для гармонійного розвитку дитини використовує інтегроване навчання, інтерпретацію. Уміло керує пізнавальною діяльністю учнів. Ретельно підходить до підбору завдань, що потребують творчої переробки, створює умови для «пускового» механізму, використовує ігрові моменти, що стимулюють прояви самостійності учнів, їх творчих можливостей.

Результативність досвіду. Дідик О. В. розробила авторську програму гуртка «Дивосвіт», до програми склала підручник та посібник. Педагог ділиться досвідом роботи з колегами на семінарах, тренінгах, майстер-класах для учителів школи, міста. Поширює досвід у журналах «Відкритий урок», «Яблунька», в газеті «Порадниця». Має грамоту за перемогу в ХІІ обласному педагогічному ярмарку, 2008 р., диплом переможців Всеукраїнського конкурсу «Початкова школа ХХІ століття» у номінації «Творчий колектив», 2008 р., диплом переможця Всеукраїнського конкурсу «Педагогічні винаходи», видавництво «Основа», 2009 р., диплом І ступеня управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації за перемогу у Всеукраїнському конкурсі методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах «Виховати особистість», 2010 р., диплом лауреата ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011».
Тема досвіду. Розвиток мовленнєвих компетентностей
Об'єкт досвіду. Лісовська Лариса Михайлівна, учитель початкових класів, учитель вищої категорії, вчитель-методист
Адреса досвіду. Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15.
Атуальність досвіду. Орієнтація на особистісні досягнення учнів, виховання творчого ставлення до праці, активної життєвої позиції
За характером новизни досвід раціоналізаторський.
Провідна педагогічна ідея досвіду. Розширення кола інтересів школярів за допомогою компетентнісного підходу до навчання, створення умов для виявлення кожним учнем своїх наукових і пошукових здібностей та обдарувань.
Технологія досвіду. Створення на уроках розвитку мовлення світу краси, думки та естетичних переживань, високої духовної насолоди шляхом творчої співпраці вчителя та учнів.
Технологія діяльності. Заохочення прагнень школярів знаходити свій спосіб роботи з текстом, оцінка досягнень дитини протягом усього процесу його діяльності, а не тільки за остаточним результатом, створення педагогічних ситуацій спілкування, враховуючи особистісний життєвий досвід кожного школяра. Уроки педагога - це цілісність висвітлення теми на науковому й доступному принципах навчання із застосуванням методів всебічного впливу на інтелектуально-емоційну сферу школярів, становлення їх суспільної поведінки. Корекція та стимулювання дає можливість учителеві формувати національно-свідому, духовно-багату особистість. На уроках педагог розкриває сутність морально-естетичних понять. У роботі над завданнями виділяється цілісний аналіз змісту тексту.
Результативність досвіду. Поширення досвіду серед учителів школи, міста, області на семінарах, нарадах, у фахових журналах. Її учні активні учасники різноманітних конкурсів.

Тема досвіду. Особистісно зорієнтоване навчання як засіб формування ключових компетенцій учнів

Об'єкт досвіду. Кутовець Наталія Яківна, учитель історії та правознавства, учитель вищої категорії, вчитель-методист

Адреса досвіду. Ніжинська ЗОШ І-III ступенів № 1

Актуальність досвіду. Компетентнісно зорієнтований підхід - один із нових концептуальних орієнтирів напрямків розвитку змісту освіти в Україні. Набуття життєво важливих компетентностей може дати людині можливості орієнтуватися в сучасному суспільстві, сприяє формуванню в особистості здатності самостійно здобувати знання.

Характер новизни. Досвід раціоналізаторський. Вивчивши передовий досвід відомих в Україні науковців, досвідчених методистів, учитель, творчо
використовує їхні рекомендації.

Провідна педагогічна ідея. Формування та розвиток ключових компетентностей учнів за допомогою різних форм та методів компетентнісно зорієнтованого навчання.

Технологія досвіду. Для формування ключових компетентностей використовуються інтерактивні технології, різноманітні форми та методи компетентнісно зорієнтованого навчання.

Результати досвіду. Учитель щороку має учнів-переможців олімпіад, конкурсів з історії та правознавства; поширює досвід роботи серед учителів школи, міста, області на семінарах, нарадах. Розробила тести «Історія України та всесвітня історія XX – початок XXІ ст.», збірку задач з історії стародавніх віків, методичні рекомендації «Правовиховна робота з учнями: форми і методи».

Тема досвіду. Розв’язування технічних задач учнями при виконанні проектів на уроках трудового навчання.
Об’єкт досвіду. Овдієнко Іван Андрійович, учитель трудового навчання,
учитель вищої категорії, вчитель-методист
Адреса досвіду. Ніжинська ЗОШ I-III ст. № 1
Характер новизни. Досвід раціоналізаторський.

За програмою 5-9 класів школярі повинні вміти розв’язувати графічні, конструкторські та технологічні задачі. Не розв’язавши таких типів задач проектну діяльність учнів вирішити не можливо. При правильній організації навчання зацікавленість та успішність учнів при цьому на багато збільшується.


Провідна педагогічна ідея. Формування технологічно-грамотної особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.
Технологія досвіду. Формування в учнів практичних навичок творчої діяльності та творчого мислення в процесі вивчення проектної технології.
Результати досвіду. Педагог щороку має учнів-переможців олімпіад з базових дисциплін, конкурсів. Поширює досвід серед учителів школи, міста, області на семінарах, нарадах, у журналі “Трудове навчання в школі“,
на порталі “Учительський журнал онлайн”.


Тема досвіду. Диференційований підхід до вивчення математики як елемент особистісного-зорієнтованого навчання
Об’єкт досвіду: Михальська Ольга Іванівна, вчитель математики, учитель вищої категорії, вчитель-методист
Адреса досвіду: Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7

Актуальність досвіду: Досвід Михальської О.І. спрямований на вивчення та розвиток здібностей особистості кожного учня, на забезпечення самостійної пошукової діяльності учнів через організацію групових форм роботи, проблемний підхід до навчання, використання інтерактивних методів навчання.
Провідна педагогічна ідея досвіду: педагог ставить завдання — навчити учнів чіткому математичному мисленню, активізує навчальну діяльність через використання інтерактивних технологій.

Технологія досвіду: розроблена система уроків, які спонукають до розвитку інтелектуальних здібностей учнів. В основу роботи покладено індивідуальний, диференційований підхід з урахуванням вікових особливостей, здібностей учнів.

Особистісно зорієнтоване навчання забезпечує високий рівень пізнавальної активності, співпрацю, виховує гуманні стосунки між дітьми.


Результативність досвіду: дана методика допомагає підвищувати мотивацію навчання, нестандартно підходити до аналізу математичних завдань, розвивати логічне мислення учнів, вміння співпрацювати, забезпечує високу результативність у засвоєнні і формуванні умінь і навичок учнів, інтенсифікує навчальний процес.


Тема досвіду: Диференційований підхід до розв’язування розрахункових задач з хімії

Обєкт досвіду: Коломицева Людмила Петрівна, вчитель хімії, учитель вищої категорії, вчитель-методист
Адреса досвіду: Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7
Актуальність досвіду: Досвід Коломицевої Л.П. спрямований на розвиток хімічного мислення учнів, розуміння причинно-наслідкових зв’язків природних явищ, використанню набутих знань під час розв’язування задач.
Провідна педагогічна

ідея досвіду: Педагог ставить завдання розвивати пізнавальні інтереси учнів, через стимулювання навчальної діяльності, та самостійної роботи.
Технологія досвіду: Педагог представляє упорядковані програми, які сприяють формуванню теоретичної і практичної готовності дитини до життя. Теми, які розглядаються в курсах всебічно поглиблюють і доповнюють програми з біології та з хімії.
Результативність досвіду: Методика, запропонована педагогом, значно розширює освітні можливості учнів, сприяє зацікавленості природничими науками, проведенню допрофільної підготовки.

Тема досвіду: Практичне використання знань з правознавства на уроках
Об’єкт досвіду: Пархоменко Ірина Іванівна, вчитель правознавства, учитель вищої категорії, вчитель-методист
Адреса досвіду: Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7
Актуальність досвіду: Досвід Пархоменко І.І. спрямований на розвиток творчої особистості учня. Запропоновані різні форми навчання роблять навчання більш ефективним, захоплюючим. Нові підходи у навчанні можна використати як вчителям так і студентам.
Провідна педагогічна ідея досвіду: Педагог ставить завдання - розвивати пізнавальну діяльність учнів через нестандартні форми роботи, зробити навчання більш ефективним, цікавим, захоплюючим. Розвивати любов учнів до правознавства.
Технологія досвіду: Педагог представляє упорядковану систему, уроків, позакласних заходів. Пропонує нестандартні методи і підходи до викладання правознавства.
Результативність досвіду: Методика значно розширює освітні можливості учнів, сприяє зацікавленості правознавчими науками, проведенню допрофільної підготовки.

Тема досвіду: Інтегрований підхід до вивчення курсів географії та економіки в загальноосвітній школі.
Об’єкт досвіду: Поводиренко Валентина Миколаївна, вчитель географії та економіки, учитель вищої категорії, вчитель-методист
Адреса досвіду: Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7
Актуальність досвіду: Досвід Поводиренко В.М. спрямований на розвиток творчої особистості учня. Запропоновані інтегровані форми роблять навчання більш ефективним, захоплюючим. Нові підходи у навчанні можна використати як вчителям так і студентам.
Провідна педагогічна ідея досвіду: Педагог ставить завдання - розвивати пізнавальну діяльність учнів через інтегрований підхід до навчально-виховного процесу, зробити навчання більш ефективним, цікавим, захоплюючим. Розвивати любов учнів до географії та економіки.
Технологія досвіду: Педагог представляє упорядковану систему інтегрованого підходу до уроків, приклади уроків з використанням активних методів навчання, розкриває проблеми, які виникають при проведенні різних видів роботи. Вона пропонує нестандартні методи і підходи до викладання географії та економіки.
Результативність досвіду: Методика значно розширює освітні можливості учнів, сприяє підвищенню зацікавленості природничими та економічними науками, проведенню допрофільної підготовки.

Тема досвіду: Інтегрований підхід до вивчення курсів географії в загальноосвітній школі.
Об’єкт досвіду: Пархоменко Ірина Іванівна, вчитель географії та правознавства, учитель вищої категорії, вчитель-методист
Адреса досвіду: Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7
Актуальність досвіду: Досвід Пархоменко І.І. спрямований на розвиток творчої особистості учня. Запропоновані різні форми навчання роблять навчання більш ефективним, захоплюючим. Нові підходи у навчанні можна використати як вчителям так і студентам.
Провідна педагогічна ідея досвіду: Педагог ставить завдання - розвивати пізнавальну діяльність учнів через нестандартні форми роботи, зробити навчання більш ефективним, цікавим, захоплюючим. Розвивати любов учнів до географії та правознавства.
Технологія досвіду: Педагог представляє упорядковану систему, уроків, позакласних заходів. Вона пропонує нестандартні методи і підходи до викладання географії та правознавства.
Результативність досвіду: Методика значно розширює освітні можливості учнів, сприяє підвищенню зацікавленості правознавчими та природничими науками, проведенню допрофільної підготовки.

Тема досвіду: Практична спрямованість викладання фізики в умовах особистісно-зорієнтованого навчання.
Об’єкт досвіду: Кутовець Анатолій Федорович, вчитель фізики, учитель вищої категорії, вчитель-методист
Адреса досвіду: Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7
Актуальність досвіду: Досвід Кутовця А.Ф. спрямований розвиток фізичного мислення учнів, розуміння причинно-наслідкових зв’язків природних явищ, використанню набутих знань під час розв’язування задач.
Провідна педагогічна ідея досвіду: Педагог ставить завдання – розвивати пізнавальні інтереси учнів, через фізичний експеримент, стимулювання навчальної діяльності та самостійну роботу.
Технологія досвіду: Вчитель постійно реалізує міжпредметні зв’язки фізики з іншими предметами, використовує диференційоване навчання, яке здійснює за рахунок інтеграції змісту курсу фізики з предметами професійно-технічного циклу, створює оптимальні умови для навчання учнів відповідно до їх спеціальності. Практика і досвід викладання предмету з професійною спрямованістю показують, що вони активізують пізнавальну діяльність учнів, розвивають професійну зацікавленість і учні усвідомлюють, як знання курсу фізики використовується в практичній роботі
Результативність досвіду: Педагог щороку має учнів-переможців олімпіади та конкурсів з фізики. Поширює досвід серед учителів школи, міста, області на семінарах, нарадах, у фахових виданнях. Працює директором школи.


Тема досвіду. Навчання діалогічного мовлення на комунікативній основі

Об’єкт досвіду: Кононенко Надія Павлівна, вчитель англійської мови, учитель вищої категорії, учитель-методист

Адреса досвіду: Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №10
Актуальність досвіду. Навчання іноземних мов передбачає практичне опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в типових ситуаціях навчально-трудової, побутової та культурної сфер спілкування.

Вид досвіду. Досвід раціоналізаторський. Вивчивши роботи провідних методистів світу, вчителька творчо використовує їхні рекомендації щодо навчання діалогічного мовлення на комунікативній основі.

Провідна ідея досвіду. Навчання діалогічного мовлення на комунікативній основі передбачає, що комуніканти володіють різними частинами однієї і тієї самої інформації, а це спонукає учнів добувати інформацію один в одного і відповідно цінувати один одного як партнерів по спілкуванню й використовувати один одного як ресурс необхідної інформації.

Сутність (технологія досвіду). Автор пропонує комунікативний підхід, орієнтований на організацію процесу навчання, адекватного процесу реального спілкування через моделювання основних закономірностей мовленнєвого спілкування.

Використовуючи різні види вправ, учні оволодівають навичками і вміннями, потрібними для реалізації ситуації відповідно до комунікативних задач комунікантів, з урахуванням конкретних умов спілкування, а також з опорою на різні типи міжособистісної та міжрольової взаємодії співрозмовників. Це сприяє досягненню значного прогресу в мовленнєвій та мовній компетенціях.


Результативність досвіду.

Педагог створила методичний посібник «Навчання діалогічного мовлення на уроках англійської мови за комунікативною методикою».  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка