Управління освіти Ніжинської міської радиСкачати 452.88 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір452.88 Kb.
1   2   3
Тема досвіду. Виховання національної свідомості учнів на уроках історії України

Об’єкт досвіду: Григорова Катерина Миколаївна, вчитель історії, учитель вищої категорії, учитель-методист

Адреса досвіду (заклад): Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №10

Актуальність досвіду. Досвід відповідає сучасним вимогам навчання та виховання, сприяє розвитку національної свідомості учнів, патріотизму, почуття відповідальності, становленню їх як активних членів незалежної Української держави.

Вид досвіду. Досвід раціоналізаторський. Вивчивши роботи багатьох істориків-дослідників, кращих педагогів країни, вчителька творчо використовує їхні рекомендації щодо формування національної свідомості і самосвідомості школярів як майбутніх розбудовувачів української державності.

Провідна ідея досвіду. Формування національної свідомості учнів здійснюється через виховання любові і шани до української мови, інтересу до історії України, звичаїв і традицій українського народу, поваги до визначних діячів історії і культури, які гідно пронесли ідею українства, долаючи всі перешкоди на своєму шляху.

Сутність (технологія досвіду). Методи і прийоми роботи вчителя з даної теми дозволяють активізувати навчально-пізнавальну діяльність учня, спонукають логічно мислити і говорити, висловлювати свої думки, збагачувати словниковий запас, розв’язувати складні моральні проблеми, давати оцінку суспільним і життєвим явищам. В основі досвіду покладено особистісно-орієнтований підхід, який забезпечує формування особистості гідного представника української нації, виховання в учнів доброти, любові до рідної землі, гордість, повагу до свого народу, вироблення активної життєвої позиції учня
Результативність досвіду. Використовуючи уроки історії, позакласну та пізнавальну роботу, вчитель формує в школярів любов до Батьківщини, усвідомлення свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських цінностей, утвердження якостей громадянина – патріота України.

Створила методичний посібник «Методичні рекомендації щодо формування практичних вмінь на уроках історії України. 9 клас».Тема досвіду. Удосконалення культури усного й писемного мовлення на уроках української мови

Об’єкт досвіду: Клепак Людмила Валентинівна, учитель української мови, учитель вищої категорії, учитель-методист

Адреса досвіду (заклад): ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Ніжинської міської ради

Актуальність досвіду. Сучасний підхід до навчання мови визначається як основною функцією самої мови – бути найважливішим засобом спілкування, пізнання й впливу, так і вимогою суспільства – сформувати різнобічно розвинену й соціально активну особистість, якій притаманна справжня культура спілкування в різних видах мовленнєвої діяльності, яка володіє способами самовираження рідною мовою, уміє вести бесіду, точно й аргументовано висловлювати свої думки, дотримуючись мовних норм.
Вид досвіду. Досвід раціоналізаторський. Вивчивши досвід відомих в Україні науковців, досвідчених методистів, філологів, учитель творчо використовує їхні рекомендації.

Провідна ідея досвіду. Підвищення культури мовлення учнів, формування вміння й навички спілкування в усіх сферах життя, потреби в рідному слові, досконалому володінні ним як засобом вираження думок почуттів.
Сутність (технологія досвіду). Осмислення учнями мовних норм, використання їх у різних мовних сферах. Збагачення словникового запасу школярів. Розвиток у дітей інтересу до мови взагалі та до рівня власного мовлення зокрема.
Результативність досвіду. Спецкурс з української мови « Культура усного мовлення (6 клас)». – Ніжин: Міланік, 2007. Програма індивідуальної роботи з обдарованими дітьми. Українська мова. 6–11 класи. – Ніжин: Міланік, 2008. Посібник «Удосконалення культури усного й писемного мовлення на уроках української мови». – Методичні поради. – Ніжин: Міланік, 2008.

Тема досвіду. Інтерактивне навчання на уроках математики

Об’єкт досвіду: Сікорська Надія Миколаївна, учитель математики, вчитель вищої категорії, старший учитель

Адреса досвіду (заклад): Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. №10
Актуальність досвіду. Інтерактивне навчання дозволяє розв’язати одразу кілька завдань: розвиває комунікативні вміння та навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки кожного
Вид досвіду. Досвід раціоналізаторський.

Провідна ідея досвіду. Інтерактивне навчання на уроці передбачає організацію пізнавальної діяльності учнів, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Учитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання.

Сутність (технологія досвіду). Навчальний процес організований так, що всіх учасників залучено до процесу пізнання, формування висновків, створення певного результату, де кожен робить індивідуальний внесок, обмінюється знаннями, ідеями, способами діяльності. Відбувається цей процес в атмосфері доброзичливості та взаємопідтримки. Це дозволяє не тільки отримати нові знання, а й розвиває пізнавальну діяльність, переводить її в більш високі форми кооперації та співробітництва.

Результативність досвіду. Педагог має учнів-переможців олімпіади та конкурсів з математики. Поширює досвід серед учителів школи, міста на семінарах, нарадах, у фахових виданнях.

Тема досвіду. Формування пізнавальних потреб на емоційному рівні через дидактичні ігри
Об’єкт досвіду: Дробязко Світлана Віталіївна, учитель початкових класів, учитель вищої категорії, старший учитель
Адреса досвіду (заклад): Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ст. №10
Актуальність досвіду. На формування пізнавальних потреб учнів під час організації уроку впливають ігри та ігрові прийоми. Гра організовує, привчає учнів до порядку, підвищує активність, увагу і спостережливість. Тому елементи гри присутні на уроках при вивченні різних предметів.

Вид досвіду. Досвід раціоналізаторський. Вивчивши роботи провідних методистів світу вчителька творчо використовує їхні рекомендації.

Провідна ідея досвіду. У процесі навчання поєднуються індивідуальні, парні, групові і колективні форми організації роботи. Ігрові ситуації вимагають від учнів вольових зусиль, напруження думки й пам’яті. Під час гри діти вчаться самі долати труднощі, знаходять правильні відповіді.

Сутність (технологія) досвіду. Автор пропонує вводити ігри й ігрові ситуації у навчальний процес, висувати пізнавальні та практичні задачі, які поліпшують засвоєння дітьми програмового матеріалу. Використання різних ігор на уроках «Мовчанка», «Упіймай звук», «Наш рід», «Будівельник», «Казочка-недоказочка», «Кращий обчислювач», «Хто уважніший» сприяє формуванню пізнавальних потреб учнів.
Результативність досвіду. Учитель щороку має учнів-переможців конкурсів, поширює досвід роботи серед учителів школи, міста на семінарах, нарадах, у фахових журналах. Учитель розробила Методичний посібник «Перлинки творчості», урок-дослідження «Василь Сухомлинський і Олександр Олесь», «Камінь. Степ» (журнар «Відкритий урок»).

Тема досвіду. Актуалізація навчально-пізнавальної, комунікативної, інформаційної, ціннісно-смислової та інших компетенцій
Об’єкт досвіду: Кравчук Ольга Миколаївна, учитель географії, учитель вищої категорії, старший вчитель.
Адреса досвіду (заклад): Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №10
Актуальність досвіду.

Вид досвіду. Досвід раціоналізаторський. Вивчивши досвід відомих науковців, досвідчених методистів, учитель творчо використовує їхні рекомендації.

Провідна ідея досвіду. Шкільна географія має здійснювати свої світоглядні функції. Важливо сприяти індивідуальному, особистісному розвитку учня через залучення його до активної діяльності у процесі опанування знаннями. Через суб’єктивну активність виявляються такі важливі якості особистості, як індивідуальність, працездатність, творчість, ініціативність, конкурентоздатність та конкурентоспроможність.

Сутність (технологія досвіду). Найбільший активізуючий ефект під час навчання дають ситуації, в яких учні знаходять кілька варіантів можливих рішень пізнавальних задач, самостійно вибирають посильні для власного виконання завдання, перевіряють результати своїх дій (самоперевірка), аналізують особисті пізнавальні та практичні дії, вирішують пізнавальні задачі, комплексно використовуючи відомі їм способи рішення. Різнорівневі тестові завдання використовують на уроці, вдома для самоконтролю, під час підготовки до перевірочних робіт та зовнішнього незалежного оцінювання з географії у випускному класі. Правильні відповіді допомагають здійснити самоконтроль результатів роботи.

Результативність досвіду. Географія. 10 клас. Тестові завдання.–Харків:«Нова тема», 2010


Тема досвіду. Застосування елементів інноваційних технологій та краєзнавчого матеріалу для активізації пізнавальної діяльності школяра на уроках історії та в позаурочний час

Об’єкт досвіду: Кресан Жанна Володимирівна, учитель історії, вчитель вищої категорії, старший учитель

Адреса досвіду (заклад): Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №10

Актуальність досвіду. Застосування елементів інноваційних технологій дозволяє учням глибше «зануритися» у предмет, розвиває цікавість, мислення, вчить самостійно здобувати знання, розширювати кругозір, формує почуття відповідальності, виховує патріотизм, сприяє становленню школярів як майбутніх активних громадян держави.

Вид досвіду. Досвід раціоналізаторський. Учителька творчо використовує досвід та рекомендації педагогів, які у своїй роботі застосовували інноваційні технології, використовує їх елементи на уроках та в позаурочний час. Використання краєзнавчого матеріалу сприяє вихованню патріотів своєї держави, формує навички дослідницької роботи.

Провідна ідея досвіду. Активна пізнавальна діяльність сприяє формуванню учня як особистості, вчить аналізувати процеси минулого та сьогодення, формує почуття поваги до видатних діячів історії і культури, допомагає глибше пізнати історію своєї країни, міста, сім’ї, усвідомити себе в історичному процесі.

Сутність (технологія) досвіду. Активізація пізнавальної діяльності учнів здійснюється шляхом використання можливостей ПК (презентації, слайд-шоу, самоперевірка та колективна перевірка знань тощо), застосування методу проектів, складання навчальних таблиць, різні форми та види групової та індивідуальної роботи на уроці. На уроках історії та в позаурочній діяльності вчитель формує громадянську активність школяра, вчить глибше розуміти причинно-наслідкові зв’язки історичних явищ, формує розуміння свого громадянського обов’язку та активної ролі у розбудові Української держави.

Результативність досвіду. Учитель щороку має учнів-переможців олімпіад, конкурсів з історії та правознавства; поширює досвід роботи серед учителів школи, міста, області на семінарах, нарадах. Створила посібники «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках української мови, літератури та історії», «Історія України. Нові завдання для перевірочних робіт. 9 клас», «Дещо з історії Чернігівщини», «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії».

Тема досвіду. Активізація творчого потенціалу особистості
Об’єкт досвіду: Антонова Лідія Віталіївна, практичний психолог вищої категорії, психолог-методист ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 Ніжинської міської ради

Адреса досвіду (заклад): ЗОШ І-ІІІ ступенів №10
Актуальність досвіду. Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті одним із пріоритетних її напрямів є особистісна орієнтація, зокрема формування творчої особистості, здатної до гнучкої адаптації в динамічно змінюваному світі є однією з вимог сучасного суспільства.

Вид досвіду. Досвід творчий. Розроблено психологічні рекомендації, створено розробки тренінгових занять для учнів, педагогів, Програму пошуку, відбору, підтримки та розвитку творчої обдарованості «Розквіт», розробки сімейно-педагогічних презентацій роботи з творчою обдарованістю, окреслено аспекти формування творчої позиції вчителя у професійній діяльності.

Провідна ідея досвіду. Актуалізація творчого потенціалу особистості формує здатність знаходити нові засоби вирішення проблеми або знаходити нові засоби вираження, внесення в життя чогось нового для індивіда, сприяє позитивній самооцінці й забезпечує саморозвиток індивіда.

Сутність (технологія) досвіду. Автор пропонує засоби та прийоми психологічного супроводу процесів творчої самореалізації особистості усіх учасників навчально-виховного процесу.

Результативність досвіду. Підвищення ефективності психолого-педагогічного супроводу реалізації творчості та обдарованості в навчальному закладі, розкриття здібностей та обдарувань дітей, підвищення рівня особистісної креативності педагогів обдарованих учнів, створення методичного посібника (у співавторстві з Герасименко Г.А – пр. психологом ЗОШ № 9) «Психологія успіху для звичайних та обдарованих», запровадження досвіду проведення загальноміських психологічних тренінгів для академічно-обдарованих учнів-учасників предметних олімпіад та конкурсів МАН, член міської творчої групи «Підтримка» учителів фізико-математичного циклу та психолога.


Тема досвіду. Виховання патріотизму в учнів на уроках історії та в позаурочний час
Об’єкт досвіду: Згода Валентина Миколаївна, учитель історії, учитель вищої категорії, старший учитель
Адреса досвіду (заклад): Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №10
Актуальність досвіду. Виховання патріотизму в учнів великою мірою впливає на формування їхньої громадянськості, соціальної зрілості, національного духу, усвідомлення неповторності і самобутності свого народу.
Вид досвіду. Досвід раціоналізаторський. Вивчивши роботу багатьох істориків-дослідників, кращих педагогів країни, вчителька творчо використовує їхні рекомендації щодо виховання патріотизму в учнів, який є основою формування національної свідомості школярів як майбутніх розбудувачів української держави.
Провідна ідея досвіду. Виховання патріотизму в учнів здійснюється через виховання інтересу й поваги до історії й культури свого народу, прищеплення любові до отчого краю, прагнення зберегти й примножити його спадщину, через виховання любові й шани до України, поваги до діячів історії, які гідно пронесли ідею українства.
Сутність (технологія) досвіду. Автор пропонує максимально використовувати виховні можливості уроків історії, екскурсій історичними місцями України, зустрічі з ветеранами війни та праці, діячами культури і т.д. для формування національно-свідомих, громадянсько-зрілих членів українського суспільства, майбутніх розбудовників України.
Результативність досвіду. Використовуючи уроки історії, позакласу та пізнавальну роботу, вчитель формує в школярів любов до Батьківщини, морально-етичний розвиток особистості на принципах національних та загальнолюдських цінностей, утвердження якостей громадянина-патріота України.

Тема досвіду. Створення умов реалізації особистісно орієнтованого навчання та розвитку особистості
Об’єкт досвіду. Василевська Тамара Миколаївна, вчитель трудового навчання, учитель вищої категорії, учитель-методист
Адреса досвіду. Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10
Актуальність досвіду у формуванні в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність. Сучасний підхід до навчання трудового навчання у формуванні в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності, комплекту особистісних якостей.
Провідна педагогічна ідея. Виховання активної життєвої позиції, адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку діяльність.
Технологія досвіду. Створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів.

Результати досвіду. Педагог щороку має учнів-переможців олімпіади. Поширює досвід серед учителів школи, міста, області на семінарах, нарадах. Створила методичний посібник «Українська народна вишивка одягового призначення», «Бісерне рукоділля», «Дорогою захоплення»

Тема досвіду. Перспективність і наступність між початковою й основною школою при вивченні української мови
Об'єкт досвіду Бублій Людмила Миколаївна, учитель української мови, учитель вищої категорії, учитель-методист
Адреса досвіду Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

Актуальність досвіду Одним з найважливіших питань сучасної школи є проблема неперервної освіти, яка реалізується через забезпечення наступності та перспективності змісту на різних етапах навчання.
Вид досвіду Раціоналізаторський
Провідна педагогічна ідея Індивідуальний підхід до розвитку дослідницьких умінь учнів у початкових класах та робота над їх удосконаленням в основній школі.
Технологія досвіду Автор розкриває шляхи формування якостей особистості дитини, які є підґрунтям для успішного навчання в основній школі. Представляє вправи-тренінги, дидактичні завдання, спрямовані на формування умінь і навичок учнів різних вікових груп. Пропонує систему розроблених планів-конспектів уроків, що яскраво ілюструє реалізацію принципу наступності та перспективності, послідовність їх засвоєння в початковій та основній школі.
Результативність досвіду. Педагог щороку має учнів-переможців конкурсів «Найкращий читач України», «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка. Поширює досвід серед учителів школи, міста на семінарах, нарадах. Розробила методичні рекомендації «Перспективність і наступність між початковою й основною школою при вивченні української мови».

Тема досвіду. Мистецтво спілкування на уроках світової літератури
Об'єкт досвіду Грабовецька Неоніла Григорівна, учитель російської мови та світової літератури, вчитель вищої категорії, старший учитель
Адреса досвіду Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
Актуальність досвіду Вчитель переконана, що література – це чи не єдине в наш час джерело, за допомогою якого можна впливати на духовний світ людини.
Вид досвіду Репродуктивний
Провідна ідея Вибір оптимальних методів і прийомів, які активізують розумову діяльність учнів, вчать «мистецтву спілкування».
Технологія досвіду Кожен урок Неоніли Григорівни являє собою сюжетну замальовку і проходить під певним поетичним девізом. Через постановку проблемних питань, застосуванням частково-пошукових методів, сюжетно-рольових ігор учитель спонукає учнів до вільного обміну думками, до оціночних суджень про вчинки і характер героїв.
Результативність досвіду Грабовецька Н.Г. є членом методичної ради школи, очолює методичне об'єднання вчителів російської мови та зарубіжної літератури, є керівником школи вищої педагогічної майстерності «Пошук». Має переможця міського етапу олімпіади з російської мови.


Тема досвіду. Навчання математики учнів профільних класів в умовах рівневої диференціації

Автор досвіду: Овчинникова Тетяна Анатоліївна, вчитель математики, вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

Адреса досвіду: Ніжинський міський ліцей Ніжинської міської ради при
НДУ ім. М. Гоголя.

Актуальність досвіду обумовлена проблемами реформування освіти в Україні, зміною освітніх парадигм. Реалізація профільного навчання математики в умовах рівневої диференціації можлива лише з урахуванням його особливостей у цілях, змісті, методах навчання і формах організації навчального процесу.

Вид досвіду за характером новизни — раціоналізаторський. Новизна полягає в тому, що комплексно досліджено стан навчання математики учнів профільних класів; виділено методичні проблеми та спроектовано діяльність вчителя для їх розв'язання в умовах рівневої диференціації. Переглянуто і вдосконалено зміст, форми, методи і засоби навчання так, щоб вони були спрямовані не тільки на формування математичної грамотності учнів, а й розвиток їх талантів та обдарувань. Заслуговують на увагу підходи до особистішої орієнтації освіти, що передбачає впровадження технологій розвивального навчання (за Л. В. Занковим) і технологій адаптивного навчання (за О.В. Совєтовою). Досліджено перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Провідна педагогічна ідея досвіду. Із впровадженням рівневої диференціації в навчальний процес успішно розв'язуються завдання по створенню без винятку всім учням комфортних умов для досягнення максимально можливого для них рівня та забезпечення їх фізичного, морального і психічного здоров'я.

Технологія досвіду містить у собі два аспекти: диференціація змісту навчання та вимог до результатів його засвоєння учнями; специфіка здійснення педагогічної підтримки - надання "адресної" допомоги кожному учню в залежності від його індивідуальних особливостей, що передбачає виявлення особистісно значущої для учня проблеми.

Технологія діяльності полягає в організації співробітництва умовних мікрогруп учнів. За відсутності явного запиту на допомогу з боку окремого учня, вона надається одночасно всім групам з урахуванням індивідуальних особливостей і реальних можливостей дітей. Учитель керує роботою учнів через завдання, які пропонує для розв’язання. Варіація завдань залежить від результатів діагностики рівня навченості учнів. Свою діяльність вчитель регулює шляхом адаптації методів і засобів навчання.

Результативність. Педагог щороку має учнів-переможців олімпіади з математики. Поширює досвід серед учителів школи, міста, області на семінарах, нарадах, у фахових журналах. Є керівником методичного об’єднання вчителів математики ліцею, керівником міської творчої групи вчителів математики «Навчаючись навчаємось».

Тема досвіду: Естетичне виховання учнів на уроках математики
Об’єкт досвіду: Семешко Валентина Григорівна, учитель математики, учитель вищої категорії, вчитель-методист

Адреса досвіду: Ніжинська ЗОШ І-Ш ст. № 6

Провідна педагогічна ідея: Естетичне сприймання математики – це сходинка, на яку не можна зійти, не піднявшись до рівня, на якому програмний матеріал засвоюється задля потреби розширення знань і їх творчого застосування. Прищепити любов учнів до вивчення математики шляхом пізнання її краси.

Актуальність досвіду Високий рівень розвитку особистості характеризує її духовні
потреби. Духовні потреби є мірилом пізнавальної активності й потреби в естетичному задоволенні. Математика здійснює великий вплив на розумовий розвиток школярів. Зокрема вона формує просторове мислення, що забезпечує свободу і легкість створення образів та оперування ними.

Наукова-теоретична база досвіду: Удосконалення власного педагогічного досвіду, а також перспективний педагогічний досвід колег міста, області,

глибоке опрацювання науково-педагогічної, методичноїлітератури з даного питання

Технологія діяльності: Для підвищення ефективності уроків математики автор пропонує звертати особливу увагу на естетичне виховання учнів:

  • формування позитивних емоцій і почуттів учнів;

  • зв’язок математики з живою природою;

  • елементи математики в живописі, архітектурі;

  • розвиток мислення, поглиблення знань учнів шляхом використання нетрадиційних методів навчання;

  • удосконалення уроку шляхом оптимального поєднання раціональної організації праці та самостійної роботи;

  • використання та удосконалення практичної форми навчання;

  • розвиток інтересу до вивчення математики.

  • проведення екскурсів в історію;

  • естетика записів і креслень.

Результативність: Активна і результативна участь учнів у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», олімпіаді з математики. Керівник шкільної творчої групи „Обдарованість”. Співавтор збірки позакласних заходів з математики для учнів 5-11 класів. Високий рівень компетентності обумовлює її постійну участь у роботі журі міської олімпіади з математики, міської школи передового педагогічного досвіду, де вчителька виступає з доповідями, вносить пропозиції, надає рекомендації.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка