Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради Методичний кабінет Організація роботи з обдарованими та здібними дітьми дошкільного віку Система роботи Гринь Олена Володимирівна – вихователь-методистСкачати 424.27 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір424.27 Kb.


Управління освіти

виконавчого комітету Шепетівської міської ради

Методичний кабінет

Організація роботи з обдарованими та здібними дітьми дошкільного віку
Система роботи

Гринь Олена Володимирівна –

вихователь-методист,

Хлонь Любов Дмитрівна –

вихователь

дошкільного навчального

закладу № 3 "Ластівка"

м. Шепетівки

2010

Автори: Гринь Олена Володимирівна – вихователь-

методист, Хлонь Любов Дмитрівна – вихователь дошкільного навчального закладу №3 "Ластівка" м. Шепетівки.
Організація роботи з обдарованими та здібними дітьми дошкільного віку ( система роботи ).

Система організації роботи з обдарованими та здібними дітьми розроблена на виконання Указу Президента України № 927/2010 від 30 вересня 2010 року "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді", Базової програми "Я у Світі".

Вона розкриває мету, завдання, умови, шляхи для виявлення загальних і спеціальних здібностей дошкільників, самореалізації творчої особистості.

Система призначена для керівників дошкільного закладу, вихователів, керівників гуртків.Вступ
Нормативні документи та науково-методичні матеріали, пов’язані із змістом модернізації дошкільної освіти в Україні та гуманізацією її цілей і завдань, пропонують вимоги до оновлення змісту освіти дитини. Так, Указом Президента України № 927/2010 від 30 вересня 2010 року "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді" (п.6) визначено завдання: "забезпечити широке висвітлення заходів щодо розвитку і функціонування загальнонаціональної системи виявлення та підтримки талановитих і обдарованих дітей та молоді, створення сприятливих умов для самореалізації творчої особистості". Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» визначено основні можливості, завдання, умови для креативного розвитку дошкільників, виховання творчої особистості.

Керуючись вимогами Указу Президента України, Базової програми " Я у Світі", педагоги нашого дошкільного закладу глибоко опрацювали проблему роботи з обдарованими та здібними дітьми, яка надзвичайно актуальна для сучасного суспільства.

У закладі розроблені: програма "Творча обдарованість" на 2010-2015 р.р., анкети, тести виявлення обдарованих і здібних дітей, карти їх індивідуального супроводу, індивідуальні програми розвитку здібностей, система занять "Школи творчості" тощо.

Педагоги дошкільного закладу створюють сприятливі умови для виявлення загальних і спеціальних здібностей дітей, самореалізації творчої особистості.

Так, у закладі регулярно проводиться спостереження за дітьми в повсякденному житті з метою своєчасного виявлення здібностей, випередження середнього рівня розвитку особистісних якостей або психічних процесів з подальшою фіксацією даних.
З метою уточнення даних, які отримали під час спостережень, практикуємо індивідуальні бесіди з дітьми, тестові завдання.

Періодично вивчаємо продукти діяльності дитини з наступним психолого-педагогічним аналізом.

Здійснюємо психологічне обстеження дітей з підвищеною нервозністю з метою можливого виявлення прихованих здібностей.

Проводимо заходи з профілактики й оздоровлення дитячого організму нетрадиційними методами, з урахуванням того, що нормальний психічний розвиток малюка відбувається тільки за умови повноцінного функціонування головного мозку, всіх органів та систем.

Впровадили гнучкий режим роботи вікової групи з метою профілактики психологічного дискомфорту, здійснення індивідуального підходу до кожної дитини, урахування інтересів сім’ї.

Створили відповідні умови для розвитку загальних і спеціальних здібностей:

а) поділ групової кімнати на творчі зони;

б) гурткова робота;

в) організація куточків за інтересами:

куточок «цікавої задумки» (ребуси, головоломки, розвивальні ігри); куточок «маленького дослідника» (матеріал для дослідницької діяльності); куточок «нової казки» (старої казки на «новий лад»);

г) робота профільних груп.

З метою самовияву дітей, зняттю психічного навантаження, розвитку довільного спілкування, вводимо елементи психогімнастики.

Розробили картки індивідуального супроводу здібної дитини, індивідуальні програми її розвитку.

З метою активізації розумової діяльності й розвитку творчої уяви впроваджуємо в практику роботи елементи ТРВЗ:

метод асоціацій або каталогу; вправа «Робінзон Крузо»;

вправа «Ідеальний конструктор»; метод «зміни оцінку»,

застосування різноманітних біномів фантазії,

фантастичне додавання і віднімання; вправа «Чорний

ящик», «Мозковий штурм», метод фокальних об’єктів, морфологічний аналіз, метод «фантограм», метод «системний оператор», метод «моделювання маленькими чоловічками», побудова «ланцюжка протиріч».

Для розвитку психомоторики, координації рухів та окоміру вводимо спеціальні ігри та ігрові вправи в різні режимні моменти.

Організовуємо виставки й міні-виставки продуктів творчої діяльності здібних і обдарованих дітей, спеціальні «Інтелектуальні хвилинки», конкурси, спрямовані на розвиток різних здібностей дітей.

Проводимо роботу з формування звички працювати у дітей із загальними інтелектуальними здібностями.

З урахуванням можливої втрати інтересу до окремих видів діяльності, які не співпадають зі здібностями дитини, організовуємо профілактичну і корекційну роботу з нею.

Робота, яка проводиться педагогами, сприяє всебічному розвитку здібних і обдарованих дітей дошкільного віку, формуванню творчої особистості; створенню єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованих і здібних дошкільників..
ПРОГРАМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ ДІТЬМИ " ТВОРЧА ОБДАРОВАНІСТЬ"

дошкільного навчального

закладу № 3 "Ластівка"

на 2010-2015 р.р.


Вступ
Становлення української державності, інтеграція в Європейське і світове товариство, побудова громадянського суспільства, перехід до ринкової економіки, передбачають орієнтацію на особистість, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє застосовувати здобуті знання, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне удосконалити власне життя і життя своєї держави.

Високий рівень інтелектуального, творчого потенціалу кожної країни є тим основним фактором, який суттєво впливає на її загальний і економічний розвиток. Це в значній мірі стимулює зацікавленість проблемами обдарованості, творчості, інтелекту, які поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на пошук, навчання, виховання і розвиток обдарованих дітей, на адекватне стимулювання творчої праці серед фахівців, на захист таланту.

Обдарована дитина – рідкісне явище. Але такі діти є, і вони заявляють про себе вже у дошкільному віці. Дослідники стверджують, що багато обдарованих людей не реалізували своїх можливостей через несприятливе виховання в дитинстві. Саме тому, в дошкільному навчальному закладі розроблена програма роботи з обдарованими та здібними дітьми "Творча обдарованість" (далі Програма).

Програму створено на виконання : • Закону України «Про освіту»;

 • Закону України «Про дошкільну освіту»;

 • Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у

Світі";

 • Концепції державної Програми роботи з обдарованою

молоддю на 2006-2010 р.р.;

 • Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1016);

 • Національної доктрини розвитку освіти (затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002р. №347/2002);  

 • Указу Президента України № 927/2010 від 30 вересня 2010 року "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді". 

Програма «Творча обдарованістьтинаа «Обдарована» спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу дітей шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення.

З метою створення системи роботи з обдарованими та здібними дітьми та її функціонування необхідно:

вважати обдарованими та здібними тих дітей дошкільного віку, хто в силу своїх здібностей демонструє високі показники та унікальність у вивченні основ наук, літературі, музиці, хореографії, живописі, спорті; хто має загальну багатопланову обдарованість та творчість.
Програма є основою для розроблення педагогами вікових груп і керівників дитячих об'єднань систем роботи з обдарованою та здібною дитиною.


Мета програми:

всебічне сприяння розвитку здібних і обдарованих дітей дошкільного віку, формування творчої особистості; створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованих і здібних дошкільників..

Програма спрямована на створення системи роботи із здібними та обдарованими дітьми у дошкільному навчальному закладі.
Основні завдання програми:


 • підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи із здібними і обдарованими дітьми;

 • удосконалення основних напрямів роботи із здібними і обдарованими дітьми, впровадження інноваційних методів роботи;

 • підвищення статусу обдарованих дітей та їх наставників;

 • забезпечення підтримки обдарованих дітей шляхом створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку;

 • об'єднання зусиль навчального закладу, батьківської громади у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих і здібних дітей.


Очікувані результати:

 • удосконалення системи пошуку, відбору та підтримки обдарованих і здібних дітей;

 • підвищення рівня науково-методичного, інформаційного та матеріального забезпечення педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованими і здібними дітьми;

 • підвищення рівня професійної компетентності педагогів у визначенні технологій навчання і виховання;

 • розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих дітей, педагогічних працівників, які проводять роботу з даною категорією дітей;

 • консолідація зусиль педагогів навчального закладу, батьківської громадськості, підприємств і організацій у роботі з обдарованими і здібними дітьми.Шляхи реалізації Програми

" Творча обдарованість"
І. Підвищення рівня інформаційного та науково-

методичного забезпечення педагогічних

працівників.
Мета: ознайомити педагогів з науково теоретичного базою пошуку, навчання виховання здібних та обдарованих дітей.


п/п

Заходи

Відповідальні виконавці

Час

реалізаціїРозглянути на засіданні педагогічної ради проект програми " Творча обдарованість" .

Козак Г.П.

Серпень,

2010


 1. 2

Поповнити банк психодіагностичних методик, спрямованих на виявлення обдарованих та здібних дітей.

Психолог

2010-2015р.р.

 1. 3

Впроваджувати досвід роботи творчих груп вихователів, практичних психологів країни, області, міста з проблеми «Творча обдарованість» з метою впровадження єдиного підходу до визначення критеріїв відбору обдарованих дітей.

Гринь О.В.,

практичний психолог2010-2015р.р.Організовувати семінари, семінари-практикуми, круглі столи для педагогів ДНЗ з питань інноваційних методів роботи з обдарованими і здібними дітьми:

  • майстер-клас вихователя-методиста Гринь О.В. з питання: "Організація роботи із обдарованими і здібними дітьми";

  • семінар-практикум для педагогів з питання: " Подорож у Країну обдарованих";

  • Тренінг " Я- творча особистість";

  • Методична майстерня педагогів з питання: " Мовленнєвотворча робота з обдарованими дітьми";

  • Методична панорама: " Вектори творчості дошкільників";

  • Конкурс "Вихователь року"
Гринь О.В.,

практичний психолог2010-2015
2010 р.

2010 р.


2011 р.
2012 р.

2013 р.

Щорічно
Проведення інструктивно-методичних нарад з питання: " Про роботу з обдарованими дітьми".

Козак Г.П.

ЩорічноЗабезпечити підвищення фахового рівня педагогічних працівників шляхом залучення їх до участі у роботі міських форм методичної роботи.


Гринь О.В.

2010-2015р.р.Організовувати та проводити семінари, консультації, “круглі столи” та інші форми роботи для батьків з проблем розвитку здібностей та задатків дітей.

Гринь О.В.

вихователі,

практичний психолог


Протягом 2010-2015р.р.Провести тренінги для батьків з питань:

" Визначаємо здібності своєї дитини";

"Що потрібно обдарованій дитині";

"Розвиваємо здібності своєї дитини".практичний психолог

2010-2015 р.р.Організовувати зустрічі педагогів ДНЗ, музичної і художньої шкіл з метою обміну досвідом роботи з обдарованими дітьми.

Козак Г.П.

Протягом 2010-2015р.р.Проводити творчі звіти керівників дитячих об'єднань.

Гринь О.В.

Травень, 2010-2015Видавати інформаційні та методичні буклети про роботу педагогів закладу із здібними і обдарованими дітьми.

Гринь О.В.

Протягом 2010-2015р.р.Створити та постійно поповнювати інформаційний банк даних про педагогів закладу, керівників гуртків, які результативно працюють з обдарованими дітьми та вивчити їх позитивний досвід.

Гринь О.В.

Протягом 2010-2015р.р.Створення картотеки методичної літератури з питань роботи з обдарованими дітьми.

Гринь О.В.

ПостійноЗабезпечення педагогів нормативними, інструктивними і навчально-методичними матеріалами для роботи з обдарованими і здібними дітьми.

Гринь О.В.

ПостійноОрганізація циклу книжкових виставок, бібліотечних оглядів з тем: " Обдарована дитина", "Сходинки до творчості".

Гринь О.В.

ПостійноЗабезпечити участь педагогів, які працюють з обдарованими і здібними дітьми у міській і обласній педагогічних виставках.

Гринь О.В.

Листопад, 2010-2015Впровадити створення «портфоліо» обдарованих дітей.

Керівники гуртків

Протягом 2010-2015р.р.Популяризувати здобутки педагогів, які працюють з обдарованими дітьми через місцеві ЗМІ.

Козак Г.П.

Протягом 2010-2015р.р.


ІІ. Виявлення обдарованих і здібних дітей та

створення умов для їх розвитку.
Мета: створити постійно діючу систему пошуку, добору здібних та обдарованих дітей в дошкільному закладі.


п/п.

Заходи

Відповідальні виконавці

Час

реалізаціїСтворити в дошкільному закладі ініціативну групу по розробці програми пошуку обдарованих та здібних дітей в складі:

Гринь О.В.- керівник групи;

Ковальчук Л.В. - психолога;

Луковської Л.Г.-музкерівника;

Покудіної Л.М.-вихователя;

Янчурської Г.Є.-вихователя;

Сіденко І.Є.-хореографа.


Гринь О.В.

Протягом 2010-2015р.р.Поповнювати банк даних обдарованих дітей та педагогів, які працюють із ними.

Гринь О.В.

2010- 2015Опрацювати критерії визначення здібних та обдарованих дітей.

Гринь О.В.

Вересень,

2010- 2011

Розробити тести-анкети на визначення видів здібностей дитини.

Практичний психолог

Вересень, 2010-2015Підібрати анкети для батьків по визначенню творчих здібностей дітей.

Практичний психолог

2010-2011Здійснювати психолого-педагогічний супровід обдарованих і здібних дітей.

Гринь О.В., практичний психолог

ПостійноПроводити апробацію методик і програм, спрямованих на виявлення та розвиток здібностей та нахилів обдарованих і здібних вихованців ДНЗ.


Практичний психолог, вихователі

ПостійноВпроваджувати в практику систему ранньої і поетапної діагностики та своєчасного виявлення обдарованих дітей.

Гринь О.В.,

Практичний психологПостійноПроводити роботу по виявленню, підтримці та супроводу обдарованих дітей серед дітей з обмеженими можливостями мікрорайону обслуговування ДНЗ.

Гринь О.В.

2010-2015 р.р.Виявляти та підтримувати обдарованих дітей, які належать до соціально незахищених категорій. Забезпечувати їх участь у конкурсах, фестивалях, заходах.

Козак Г.П.

ПостійноЗапровадити проведення конкурсів, змагань типу "Найрозумніший", "Що?Де?Коли?"

Гринь О.В.

2010-2015Організовувати та проводити свята, розваги за участі обдарованих і здібних дітей.

Луковська Л.Г.

ПостійноРозробка та реалізація індивідуальних програм розвитку обдарованих дітей.

Гринь О.В., практичний психолог

2010-2015Розробка та реалізація систем роботи дитячих об'єднань за здібностями дітей.


Керівники гуртків

ЩорічноРозробка системи роботи "Школи творчості дітей".

Гринь О.В.

2010 р.Розробка програми "Палітра" для дітей, які мають здібності до образотворчої діяльності.

Гринь О.В.,

Янчурська Г.Є.2011 р.


ІІІ. Організація навчально-виховного процесу у

роботі з обдарованими і здібними дітьми.
Мета : розвиток мережі груп, які працюють з обдарованими та здібними дітьми. Розробка методів і форм організації навчально-виховного процесу з творчими дітьми.


п/п.

Заходи

Відповідальні виконавці

Час

реалізаціїРозробити план заходів щодо удосконалення роботи з обдарованими і здібними дітьми.

Козак Г.П.

Гринь О.В.2010 р.Розширити мережу профільних груп:

  • Мовно-комунікативного напрямку;

  • Фізкультурно-оздоровчого напрямку;

  • Екологічного напрямку;

  • Художньо-естетичного напрямку;

  • Логіко-математичного напрямку.

Козак Г.П.


2010-2015

Організувати роботу "Школи творчості дітей"

психолог, вихователі старших і середніх груп

ЩорічноОрганізувати роботу дитячих об'єднань за здібностями та інтересами дітей:

 • Клуб “ Юні джентльмени “;

 • Школа музичної творчості

“ Нотка – веселинка “;

 • Хореографічна студія “Грація“;

 • Гурток “ Говоримо

англійською”;

 • Спортивний гурток " Малятко-здоров'ятко";

 • Театралізована студія "Казка";

 • Гурток "Маленькі екскурсоводи";

 • Літературна студія "Маленькі казкарі";

 • Гурток по вивченню комп'ютерної грамоти;

 • Художня студія "Різноколірне чарівництво".

Керівники гуртків

ЩорічноПід час проведення організованої навчальної та ігрової діяльності дітей включати завдання проблемно-творчого характеру, розвитку логічного мислення та орієнтування у нестандартних ситуаціях.

Вихователі вікових груп

ПостійноЗабезпечити у роботі з дітьми впровадження сучасних освітніх технологій ( ТРВЗ, авторську методику мовленнєвого розвитку Н.Гавриш, технологію психолого-педагогічного проектування, організація музичного виховання Карла Орфа, авторську програму Л.Шульги "Коли оживають речі").

Вихователі вікових груп

ПостійноЗалучати дітей старшого дошкільного віку до проектної діяльності.

Вихователі старших груп

ПостійноОрганізувати виставку персональних робіт обдарованих і здібних дітей.

Вихователі груп

ПостійноПроводити в ДНЗ тижні творчості дітей.


Гринь О.В.

1 р. в кварталВипустити альманах малюнків і віршів здібних і обдарованих дітей.

Гринь О.В.

Щорічно

 1. :

Забезпечити проведення творчих конкурсів, вистав, концертів здібних та обдарованих дітей дошкільного віку.

Луковська Л.Г., керівники гуртків.

2010-20151V. Модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу.
Мета: створення сприятливих умов для розвитку обдарованих і здібних дітей.


п/п

Заходи

Виконавці

Час

реалізаціїМодернізувати розвиваюче середовище груп дошкільного навчального закладу з метою створення умов для роботи з обдарованими і здібними дітьми.


Козак Г.П.

2010-2015Зміцнити спортивну базу дошкільного закладу.

Козак Г.П.

2010-2015Здійснювати комплектацію методичного кабінету навчально-методичною, словниково-довідковою літературою, ТЗН.

Гринь О.В.

2010-2015Обладнати музей рідного краю в середній групі.

Сивопляс

А.М.


2010 р.Здійснити комп'ютеризацію дошкільного закладу.

Козак Г.П.

2010-2015Придбати навчально-розвиваючі комп'ютерні ігри для дітей.

Гринь О.В.

2010-2015Придбати музичні інструменти для роботи школи музичної творчості.

Гринь О.В.

2010-2012Придбати магнітні дошки, мольберти для роботи художньої студії.

Козак Г.П.

2010-2011Придбати костюми казкових персонажів, ляльковий театр.

Козак Г.П.

2010-2015V. Стимулювання обдарованих і здібних дітей,

педагогічних працівників, які з ними працюють.
Мета: залучення педагогів до роботи із здібними і

обдарованими дітьми, заохочення дітей до

творчості.


п/п

Заходи

Відповідальні виконавці

Час

реалізаціїЗапочаткувати фотогалерею обдарованих та здібних дітей.

Козак Г.П.

2011 р.

2.

Відзначення педагогічних працівників, які мають досягнення у роботі з обдарованими і здібними дітьми.

Козак Г.П.

Щорічно

3.

Видати альманах творчих портретів педагогів, які результативно працюють з обдарованими дітьми.

Гринь О.В.

2011-2012

4.

Ініціювати платний показ лялькових вистав, концертів обдарованих і здібних дітей з метою матеріального заохочення дошкільників та керівників гуртків.

Козак Г.П.

2010-2015У1. Обсяги і джерела фінансування.
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, надання спонсорської допомоги батьків, юридичних і фізичних осіб, платних концертів та вистав здібних дітей.
АНКЕТА

виявлення обдарованих дітей
ІНСТРУКЦІЯ:

Інформація збирається шляхом спостереження і опитування вихователів.

Навпроти кожного твердження у стовпчику виставляється знак "+" за таким правилом:

1 – характеристика не проявлялася, не спостерігалася ніколи;

2 – характеристика час від часу проявляється;

3 – характеристика помітно виражена, але проявляється не завжди;

4 – характеристика проявляється майже постійно.

Наприкінці роботи слід виконати таку послідовність дій:  • підрахувати кількість знаків "+" у кожному стовпчику;

  • отриману суму помножити на відповідний коефіцієнт – 1,2,3,4 ( значення коефіцієнта відповідає номеру стовпчика);

  • додати одержані числа. Ця сума є загальним показником. Вона проставляється в графу "Загальний показник".№ з/пПІЗНАВАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1

2

3

4

1.

Дитина володіє великим для свого віку запасом слів, мовлення вирізняється багатством виразів, швидкістю і складністю.

2.

Володіє широким запасом інформації з різноманітної тематики ( такої, що зазвичай залишається поза межами інтересів дітей цього віку).

3.

Швидко запам'ятовує та відтворює фактичну інформацію.


4.

Чуйний і тямущий спостерігач. Зазвичай бачить більше, отримує більше, ніж інші, з розповіді, спостереження, фільму.

5.

Легко схоплює причинно-наслідкові зв'язки; намагається зрозуміти, "як", "чому", ставить багато запитань, хоче знати, що лежить в основі явищ і подій.

6.

Загальний показник№ з/пМОТИВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1

2

3

4

1.

Повністю "входить" у певні теми, проблеми, наполегливо прагне завершити почате.

2.

Легко впадає в нудьгу від звичайних завдань.

3.

Прагне досконалості, вирізняється самокритичністю.

4.

Хоче працювати самостійно, вимагає лише мінімального скерування від вихователя.

5.

Має схильність організовувати дітей, людей, предмети, ситуацію.

6.

Загальний показник№ з/пЛІДЕРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1

2

3

4

1.

Виявляє відповідальність, робить те, що пообіцяв.

2.

Впевнено почувається як з однолітками, так і дорослими, вільно почувається, коли необхідно продемонструвати свою роботу всім присутнім.

3.

Ясно виражає свої думки і почуття.

4.

Любить бути з людьми, товариський, не любить залишатись на одинці.

5.

Має схильність домінувати серед інших, як правило, керує діяльністю, в якій бере участь.

6.

Загальний показник


№ з/пТВОРЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1

2

3

4

1.

Виявляє велику цікавість до всього, багато запитує про різне.

2.

Висуває велику кількість ідей або рішень проблем і відповідей на запитання; пропонує незвичайні, оригінальні, розумні відповіді.

3.

Виражає власну думку без роздумів, іноді гарячий у дискусії, наполегливий.

4.

Любить ризикувати, має схильність до пригод.

5.

Схильний до гри з ідеями, фантазує, придумує ( "Цікаво, що буде, якщо…")

6.

Виявляє тонке почуття гумору та бачить смішне в таких ситуаціях, які не здаються смішними іншим.

7.

Добре розвинутий естетичний смак.

8.

Дає конструктивну критику, не схильний визнавати авторитети.

6.

Загальний показникТЕСТ - АНКЕТА

на визначення здібностей дітей

для батьків

Шановні батьки! Якщо ви помітили певні здібності у своєї дитини, вважаєте її нестандартною, пропонуємо заповнити анкету. Вона допоможе: • визначити найяскравіші здібності вашої дитини.

 • Оцінити перспективи дитини.

 • Прийняти правильне рішення, обираючи види занять з нею.


ІНСТРУКЦІЯ: кожна характерна ознака здібностей оцінюється від 2 до 5 балів.

5 балів – характеристика особливо притаманна вашій дитині;

4 бали – характеристика виражена добре;

3 бали – характеристика проявляється, але інколи.

2 бали – характеристика не проявляється.

Після заповнення анкети підсумуйте загальні бали кожного виду здібностей. Про високий рівень розвитку певних здібностей можна говорити, якщо ваша дитина набере не менше, як 12 балів у певній графі.


Прізвище та ім'я дитини _________________________________

Група _______________________________________________


з /п


Види здібностей

Бали

Музичні:

1.

Любить музику і музичні записи, завжди прагне туди, де можна послухати музику.
2.

Швидко реагує на ритм і мелодію, уважно вслухається в них, легко запам'ятовує.
3.

Якщо співає, то вкладає у виконаня свої почуття, енергію, передає свій настрій.Загальний балАртистичні:

1.

Часто, коли дитині не вистачає слів, вона виражає свої почуття мімікою, жестами, рухами.
2.

Змінює тональність і гучність голосу мимоволі, наслідуючи людину, про яку розповідає.
3.

З великим бажанням виступає перед аудиторією, навіть перед дорослими.Загальний бал
Літературні

1.

Розповідаючи про щось, уміє дотримуватися образного сюжету, не втрачає основної думки.
2.

Любить фантазувати на тему реальної події, причому додає до розповіді щось нове і незвичайне.
3.

В усних розповідях добирає такі слова, що добре передають емоційні стани й почуття героїв.Загальний бал
Художні

1.

Не знаходячи потрібних слів, дитина починає малювати або ліпити для того, щоб висловити свої почуття.
2.

Любить малювати чи ліпити людей, тварин, різні предмети.
3.

Прагне створити щось: прикрасу для кімнати, одягу тощо.Загальний бал
Спортивні

1.

Дитина енергійна і повсякчас хоче рухатись.
2.

Дитина смілива, не боїться дрібних травмувань.
3.

Краще від однолітків фізично розвинута, рухається легко, пластично.Загальний бал

Інтелектуальні

1.

Добре мислить, розуміє причини і мотиви вчинків інших людей.
2.

Має хорошу пам'ять, любить спостерігати.
3.

Ставить багато продуманих і доцільних ситуативних запитань.Загальний бал
Науково-дослідницькі

1.

Уміє чітко висловити словами чужу і свою думку або спостереження.
2.

Часто намагається знайти своє пояснення причин і змісту подій.
3.

Пробує малювати схеми, створювати конструкції.Загальний бал
Технічні

1.

Цікавиться різноманітними механізмами й машинками.
2.

Полюбляє розбирати старі прилади, радіоапаратуру.
3.

Любить поглядати журнали, де є креслення, схеми тощо.Загальний бал


Карта

індивідуального супроводу

___Яцюк Вікторії__________


Дата народження: 22.06.2005 р.

Домашня адреса : вул. К. Маркса, 25/16

Індивідуальні особливості дитини дитина всестороннє розвинена, дуже рухлива, самостійна, любить і уміє малювати, придумує цікаві теми, вибирає різноманітні способи зображення. Улюблені теми у зображувальній діяльності: "Люди", "Тварини". Добре зображує різноманітні сюжети, чітко і правильно малює тварин. Правильно передає пропорції в зображенні, малюнок розміщує по всьому аркуші паперу, дотримуючись пропорцій. Адекватно реагує на зауваження дорослого, виправляє свої помилки.
Мета :

1. Розвиток зображувальних здібностей.

2. Формування вміння доводити розпочату справу до кінця.

3. Підвищення самооцінки, впевненості у своїх силах.


Напрямок роботи з дитиною


№ з/п

Напрямок роботи

Термін виконання

Відповідаль-

ний


1.

Індивідуальна психодіагностика:

 • дослідження психічних процесів ( пам'яті, сприймання, уяви);

 • дослідження емоційних процесів ( страхи, тривожність);

 • дослідження якостей особистості ( самооцінка, довільність);

 • дослідження соціальних відношень ( з дорослими і ровесниками).

Вересень-жовтень


Практичний психолог2.

Моніторинг здібностей дитини

2 рази в рік

Вихователі

3.

Психолого-педагогічне консультування педагогів групи:

 • інформація про результати діагностичних досліджень;

 • консультація з питання: "Організація умов для спільної творчої діяльності з дитиною."

вересень, травень

жовтень


Психолог


Керівник гуртка

4.

Психолого-педагогічна просвіта батьків:

 • інформація про результати діагностичних досліджень;

 • консультація: " Формування у дитини вміння доводити справу до кінця".

 • Спільні творчі проекти батьків і дитини;

 • Відкрите заняття для батьків.

вересень, травень


жовтень

1 р. в квартал

квітень

Психолог


Педагог, який працює з дитиною


5.

Індивідуальна робота по образотворчій діяльності ( нетрадиційні техніки малювання і ліплення ).

1 р. в тиждень


Вихователь6.

Відвідування художньої студії "Різноколірне чарівництво"

2 р. в місяць

Керівник гуртка

7.

Спільна робота керівника гуртка з вихователем групи:

 • відвідування краєзнавчого музею

 • проведення відкритих заходів.

1 р. в кварталКерівник гуртка, вихователь

8.

Участь дитини у тижнях творчості.

1 р. в квартал

Вихователь


9.

Оформлення " Книги досягнень" дитини.

Протягом року

Вихователь групи


Індивідуальна програма

для художньо обдарованих дітей

" Палітра "


Дитяча художня обдарованість –

це не прерогатива геніїв, а цілком

поширене явище, яке практично

завжди виникає в сприятливому

середовищі навчання і виховання.

Вступ

Нормативні документи та науково-методичні матеріали, пов’язані з модернізацією змісту дошкільної освіти в Україні та гуманізацією її цілей і завдань, пропонують вимоги до оновлення змісту освіти дитини. Так, Базовою програмою розвитку дитини «Я у Світі» визначено основні можливості, завдання розвитку та умови організації життєдіяльності дітей дошкільного віку.

Великий потенціал для творчого розвитку дітей надає зображувальна діяльність.

Створення відповідного розвивального середовища, яке сприяє ефективному розвитку творчого потенціалу дитини і образотворча діяльність як його частина передбачає найбільш сприятливі умови для розвитку творчих здібностей.

Вік 5-7 років можна назвати сенситивним для художнього розвитку. Стосовно цього віку формула «кожна дитина – художник» звучить найпереконливіше. Для педагогів, які працюють із старшими дошкільниками, сфера художнього розвитку має бути пріоритетною.

Перш за все, треба захопити дошкільника творчою природою мистецтва, а потім давати йому технічні засоби, щоб він міг втілювати задуми, які сам породжує і хоче втілити. Потрібно розвивати руку маленького художника і знайомити його з прийомами зображеннями. Для цього ефективніше і психологічно правильніше буде вдатися до мимовільного навчання в ігровій формі в повсякденному житті.

Програма "Палітра" направлена на таке навчання, коли дитина опановує знання, розвиває якість, не в результаті спеціальних зусиль, а в результаті невимушеної ігрової діяльності.

Програма "Палітра" розроблена на замовлення суспільства, виконання програми закладу «Творча обдарованість». Вона дасть можливість розвивати здібності обдарованої дитини, здійснюючи особистісно орієнтований підхід. Обдаровані діти із художніми здібностями зможуть в повній мірі реалізувати свої можливості і здібності, проявляючи активність, ініціативу, творчість.

"Палітра" допоможе педагогам розробити індивідуальні маршрути на кожну дитину, з врахуванням її здібностей, можливостей та інтересів. Навчання художньо обдарованих дітей базується на основі чотирьох основних напрямків: розвиток креативності, формування образотворчих умінь, збагачення уявлення про навколишній світ і розвиток пізнавальних процесів, розвиток емпатії.
Мета програми:

забезпечити можливість самореалізації обдарованої особистості в різних видах зображувальної діяльності.


Завдання:

 1. Створити систему роботи додаткової освіти дошкільників.

 2. Дати дітям додаткові знання зображувальної грамоти.

 3. Створити умови для особистісного розвитку дітей, реалізації її творчих здібностей.

Очікувані результати:

 • Активна участь в конкурсах дитячої художньої творчості.

 • Участь в гуртках по зображувальній діяльності.

 • Оформлення виставок творчих робіт.

 • Захист дитячих проектів.

Методичний інструментарій.

Основною формою роботи з обдарованими і здібними дітьми є заняття по індивідуальним маршрутам. Розробка індивідуального маршруту на кожну дитину забезпечує розкриття його індивідуальних здібностей, інтересів і можливостей.Мотиваційне забезпечення індивідуального супроводу.

 1. Постійно стимулювати і мотивувати позитивне відношення до саморозвитку і самореалізації через роботу в зоні найближчого розвитку, створення ситуацій успіху.

 2. Сприяти розвитку творчого потенціалу, давати поштовх до саморозвитку і самореалізації.


Схема побудови індивідуального маршруту для художньо обдарованої дитини
Вступ

Методи і прийоми роботи з дитиною:

Методи і прийоми:

 1. Ігрові: ігри та вправи на розвиток уяви, фантазії, творчого мислення.

 2. Практичні: практичні завдання з використанням нетрадиційних технік образотворчої діяльності.

 3. Словесні: бесіди про жанри, види зображувальної діяльності.

 4. Технологія співробітництва. : співробітництво з керівником гуртка, вихователем групи, однолітками. Відвідування виставок картин в краєзнавчому музеї, художній школі.

 5. Технологія ТРВЗ: методи асоціацій, евристичних і пошукових ситуацій, емпатії тощо.

Принципи програми "Палітра" : наочність, ігрова подача матеріалу, індивідуальний підхід.

Засоби навчання.

Художні засоби:

 • Художні інструменти і різноманітний художній матеріал в «куточку творчості».

 • Покидьковий і природній матеріал.

 • Нетрадиційний художній матеріал: манка, яєчна шкаралупа, зубна щітка, нитки, крохмаль тощо.

Наочні засоби:

 • Колекції ілюстрацій, розмальовок, репродукції картин, зразки рабіт, фотографії.

 • Інтернет – ресурси ( слайд – шоу, презентації).

Технічні засоби::

 • музика,

 • відеофільми,

 • слайд – шоу, презентації.

Тематичне планування


Тема, вид зображувальної діяльності

Термін проведе-ння

Форма роботи

Продукт діяльності

"Наш добрий друг художник – круг".

"Юні мультиплікатори".

"Чарівники"

"Мій настрій".


Вересень

Гра


Створення альбому творчості

"Чарівні малюнки".

"Намалюй мелодію".

"Важка дорога".

"Блискавка".


Жовтень

Завдання-вправи


Розвиток психічних процесів, дрібної моторики рук.

"Неіснуюча тварина".

"Будинок неіснуючої тварини".

"Оживлені предмети"

Листопад

ТРВЗ


Робота в альбомі творчості

"Кораблі майбутнього".

"Казкові герої".

Малювання, конструювання, пластилінографія.


Грудень


Заняття


Виставка творчості дитини

Зображувальна грамота.

"Петриківський розпис".

"Художники".

"Жанри художнього мистецтва".


Січень


Заняття-знайом-ство.

Заняття-подорож.

Заняття-тест


Дитячий альбом: "Жанри художнього мистецтва".

Використання нетрадиційних технік малювання.

Малюнки в техніці пластилінографії, граттаж, вітраж.


Лютий

Творче завдання


Виставка: "Юний художник"

"Вітальна листівка".

Малювання, ліплення, аплікація за задумом.


Березень

Вітальна листівка.

Альбом творчості.Дитяче проектування:

"Світ у твоєму вікні".

"Кімната твого настрою".

Змішані техніки малювання.Квітень

Робота в парі.


ПроектиЛітература.

 1. Закон України «Про дошкільну освіту».

 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.

 3. Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі».

 4. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике коллажа: Методичний посібник. – СПб.: «Детство – пресс», 2002.

 5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методичний посібник для вихователів. – М.: Мозаика – Синтез, 2005.

 6. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства: Программа развития детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе изодеятельности. – М.: ТЦ Сфера, 2002.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка