Упровадження інноваційних технологій у практику роботи Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської областіСкачати 146.52 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір146.52 Kb.
Упровадження

інноваційних технологій у практику роботи Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки

Гадяцької районної ради Полтавської області

Заклад

Назва інновації

Суть інновації

Автор-розробник

Колектив або особа, які впроваджують дану інновацію

Освітня галузь

Результати (наявні та прогнозовані)

Форми поширення здобутків

У навчально-виховному процесі
Гадяцька гімназія

імені


Олени

Пчілки


Гадяцької

районної

Ради

Полтавськоїобласті

Методика використання відео свідчень як джерела вивчення історії.

При вивченні окремих тем використовуються відео свідчення людей, які були учасниками історичних подій

Войтенко

О.М.


Войтенко О.М.


Історія

Викликає зацікавленість учнів, виховуються почуття патріотизму та бажання глибоко вивчити історію України, сприяє емоційному сприйняттю матеріалу.


Участь у чисельних

всеукраїнських семінарах, тренінгах.Проект «Назустріч пам'яті» – співавтор методичного мультимедійного посібника, тренер по підготовці тренерів проекту.

Проект «Голод в Україні 1932-1933. Людський вимір трагедії» – автор мультимедійного методичного посібника, тренер (схвалено Міністерством освіти та

науки України (протокол №7 від 16 грудня

2009 року).
Використання опорних конспектів на уроках інформатики

Використання конспектів для учнів не замінюють навчальні посібники, а доповнюють їх, дозволяють наглядно виділити основні поняття, прийоми створення основних об’єктів БД, допомагають учням у самостійній роботі з ПК, при виконанні практичних робіт.


В.Ф. Шаталов

Коблиця

Марина


Георгіївна

Інформатика

Використання опорних конспектів допоможе учням більш глибоко зрозуміти теми, відпрацювати практичні вміння та навики.

1.Коблиця М.Г. Конспекти для учнів та практичні роботи із теми «Бази даних. Системи управління базами даних», - Гадяч, Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області,2010. – 28 с.

2.Коблиця М.Г. Метод проектів у світлі новітніх інформаційних технологій.//

Педагогіка. Математика і природознавство. VIII-IX Всеукраїнські читання, присвячені пам’яті М.В. Остроградського, 7-8 жовтня: Зб. наукових статей . – Полтава: ПОІППО,2007 . – С.191 -193

3. На семінарах учителів інформатики.

4. Представлення матеріалів на Другу Міжнародну виставку «Сучасні навальні заклади – 2011».
Проектна технологія


Форма організації занять, яка передбачає комплексний характер діяльності всіх його учасників з отримання освітньої продукції за певний проміжок часу.

Дж.Дьюї,

Е. Коллінз О. Пєхота

І.Єрмаков


Бутко В.В.

Васюта Л.І.

Липівець Н.В.

Кизь Ю.С.

Костенко Л.О.

Максимів Л.Ф.

Лісниця Л.А.

Васюта Л.ІСвітова

л-ра


Географія

Економіка

Інформатика

Початкова

школа


Реалізовано навчальні і виховні проекти.

Створено презентації.

Започатковано шкільні проекти.Підвищиться ефективність уроків, відбудеться розвиток творчого потенціалу учнів,загальнолюдських вмінь і навичок, пізнавального інтересу;буде формуватись активна, самостійна й ініціативна позиція школярів, вміння і компетенції. Реалізується принцип зв’язку навчання з життям.


1.Проектна технологія на уроках зарубіжної літератури.\ В.В. Бутко.- Гадяч:Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області, - 2010. – 40 с.

2.На районних семінарах.

3.На засіданнях районних методичних об’єднань.

4.Участь у міжнародних проектах.

5.Представлення матеріалів на Другу Міжнародну виставку «Сучасні навчальні заклади – 2011».

6. Реалізація шкільних навчальних, виховних, спортивних проектів.

7. Математика в географії. Розв’язування

Задач з фізичної географії.

Факультативний курс.\Л.І.Васюта- Гадяч: Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки

Гадяцької районної ради

Полтавської області, - 2012. – 92 с.


Модульно - рейтингова система навчання

Зміст модульного навчання визначається цілісною системою змістових модулів.

Сутність полягає в тому, що той, хто навчається, може працювати більш самостійно за запропонована учневі індивідуальною програмою.Б.Скінер (1957)

В. Бондар

Л.Глоба


Тараненко К.П.

Алгебра

Відбувається індивідуалізація навчання, реалізується принцип наближення навчального матеріалу до реалій життя, учні вчаться постійно давати самооцінку власній навчальній діяльності

Відкриті уроки

Виступи на засіданнях м\о

Різнорівневе навчання (рівнева диференціація)Створення на уроках математики динамічних груп учнів з урахуванням їхніх індивідуальних здібностей.

М.П. Гузик


Гуль Л.М.

Алгебра

ГеометріяВпровадження рівневої диференціації дає можливість кожному учневі мати рівні шанси досягти висот математичної культури, максимально розвинути здібності дітей з яскраво вираженим математичними задатками.

Виступи на районних семінарах.

Відкриті уроки.

Розробка конспектів.
Інтерактивні методи навчання

Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес здійснюється за умови постійної активної взаємодії всіх його учасників.

Пометун О.


Крат Н.О.

Войтенко О.М.

Вінцковська В.П.

Гальченко К.П.

Степанович Я.А.

Гальченко К.П.Англійська мова

Історія


Українська л-ра

Трудове навчанняСпівпраця учителя і учнів.

Учні навчаються вільно висловлювати думки, здійснювати пошук рішення, обґрунтовувати свою позицію, співпрацювати, чітко і логічно висловлювати свої думки, обирати форми роботи.
Войтенко О.М. проводить тренінги для вчителів України та за кордоном з використанням інтерактивних методів навчання.

Крат Н.О. – тренер з методики викладання англійської мови Відділу преси, освіти та науки Посольства США.

Конспекти уроків Крат Н.О. та програми ( таблиці) з теми «Інтерактивні технології навчання та інтеграція ідей громадянської освіти у курсі викладання англійської мови» надруковано у посібнику «Сучасній школі – демократичну освіту. Інтерактивні технології навчання:теорія, практика, досвід», який схвалений до використання науково – методичною радою з питань освіти МОН України.

Конспекти уроків.

Обмін досвідом на засіданнях м\о
Інформаційно – комунікаційні

технологіїІКТ використовується як засіб навчання,контролю і керування навчально – пізнавальною діяльністю.

Використання комп’ютерних навчальних систем, електронних підручників, комп’ютерної мережі, Інтернету.Морзе Н.В.

Коблиця М.Г.

Кизь Ю.С.

Костенко Л.О.

Шаманська О.М.

Липівець Н.В.

Бутко В.В.

Євко В.М.

Нестерук С.І.

Шимка І.П.

Кириченко І.О.

Галушка Л.П.

Домашенко Л.В.
Інформатика

Англійська мова

Економіка

Світова л-ра

Біологія
Українська мова

Астрономія

Алгебра та геометрія
  1. Систематизуються презентації.

  2. Створено електронні підручники

Кизь Ю.С. і Костенко Л.О..

  1. Здійснюються міжпредметні зв’язки.

  2. Створюється банк даних.

  3. Упровадження інформаційно –комунікаційних та проектих методик при вивченні економіки та географії . З досвіду роботу./Н.В. Липівець.- Гадяч: Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області,-2012.-64с.Особистісно

орієнтоване

навчання


Метою особистісно орієнтованого навчання є виявлення суб’єктивного досвіду та надання психолого – педагогічної допомоги в становленні його індивідуальності, в самореалізаці.

І.Якиманська

О. Подмазін
Педагогічний колектив
Розкриття індивідуальних можливостей учня.

Допомога в самопізнанні, самореалізації.

Формування культури життєдіяльності.


1.Методичні рекомендації «Методика проведення особистісно орієнтованого уроку»

2.Виступи на засіданнях м\о, педагогічній раді.

3. Розробки уроків.
Технологія розвитку творчої особистості


Розвиток творчих здібностей, інтересів, умінь,навичок.

Г. Альтшуллер

Педагогічний колектив
Аврамко Л.П.

Вінцковська В.П.

Шимка І.П.

Максимів Л.Ф.Українська мова

Початкова школаСтворення «ситуації успіху».

Розвиток словесної творчості.

Розкриття творчого потенціалу,

інтересу та потреби в навчанні.1. Творчі збірки гімназистів.

2. Розвиток творчих здібностей на уроках української мови. Панорама уроків/Л.П. Аврамко.-Гадяч:Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області,-2012.-40с.

3. Розвиток творчої уяви молодших школярів./Максимів Л.Ф. .-Гадяч:Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області,-2009. -34с.

4.Розвиток зв’язного мовлення учнів та створення умов для розвитку творчих здібностей./ Вовченко О.В. .-Гадяч: Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області,-2009.-47с.

5 Розвиваючі можливості уроків музики./ Рудкіна О.М. .-Гадяч:Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області,-2009.-32с.
Ігрові технології

Сприяє використанню знань у новій ситуації. Матеріал для завоєння проходить через своєрідну практику(гру).

П.П. Блонський,

С. Виговський,

А.С.Ібрагімова

Н.М.Конишева
Лісниця Л.А.

Древаль Н.М.

Ксьонз Г.А.

Клімова К.П.

Кизь Ю.С.

Костенко Л.О.

Волокита С.А.


Учителі початкової школи
Інформатика

Форма навчання , яка дозволяє зробити цікавим і захоплюючим.


1.Розробки уроків.

2.Виступи на засіданнях м\о

3.Розробки ігор з використанням ІКТ (Кизь Ю.С.,Костенко Л.О.).

4. Математична подорож сторінками улюблених казок. Сучасний урок./Волокита С.А. .-Гадяч:Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області,-2012.-76с.


Громадянська

освіта


(Девід Ройл. С. Позняк, О. Пометун)


Войтенко О.М.

Крат Н.О,

Інформатика
Англійська мова

Учні

отримають

знання і навчаться

користуватись ними

в повсякденному

житті:вдома, в родині, на вулиці,в школі;

ознайомляться з можливостями

реалізації завдань громадянського

виховання.


Вчимося бути громадянами: Навчальний

посібник з громадянської освіти для 7(8) класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. /За редакцією В. Масана, П.Вербицької, О. Войтенко. - Львів: ЗУКЦ, 2006. - 152с.


Виховуємо людину і громадянина: Навчально – методичний посібник. /За редакцією С. Буркова, О. Войтенка, І. Костюка. - Львів: Відродження, 2006. - 127с.
Громадянська освіта у системі роботи класного керівника:Методичний посібник з громадянського виховання для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів,а також пропедевтичні заняття для початкової школи /За редакцією. П.В. Вербицької. - Львів:ЗУКЦ, 2009.-210с.:іл.

Матеріали підготувала ЗНМР

В. Бутко


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка