Урок № дата клас 5 Тема. Поняття про технологію І техніку. Організація роботи у шкіль­них майстерняхСторінка1/4
Дата конвертації26.02.2016
Розмір0.94 Mb.
  1   2   3   4
УРОК № __ ДАТА_____ КЛАС 5
Тема. Поняття про технологію і техніку. Організація роботи у шкіль­них майстернях.

Мета: ознайомити учнів із правилами внутрішнього розпорядку в шкільних майстернях, правилами безпечної праці, основ­ними видами технологічної діяльності й техніки в побуті; формувати в учнів усвідомлене виконання правил внутріш­нього розпорядку, навчити розпізнавати види побутової тех­ніки, виховувати акуратне і дбайливе ставлення до обладнан­ня й інструментів.

Обладнання: зразки побутової техніки (або ілюстрації), таблиця « Пра­вила внутрішнього розпорядку у шкільних майстернях».

Основні поняття: побутова техніка, види технологічної діяльності в побуті, правила внутрішнього розпорядку, правила безпечної праці, виробнича санітарія, технологія.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

І. Організаційний момент хв.

II. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів хв.

III. Вивчення нового матеріалу хв.


 1. Правила внутрішнього розпорядку і правила безпечної праці у шкільних майстернях (із практичним закріпленням).

 2. Поняття про технологію в побуті.

 3. Техніка в побуті.

IV. Практична робота. Ознайомлення з обладнанням шкільної майстерні.. хв.

V. Закріплення нових знань та вмінь учнів хв.

VI. Підсумки заняття хв.

VII. Домашнє завдання хв.

Хід уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.

1) Які види рукоділля ви вивчали на уроках трудового навчання

в попередніх класах?


 1. Які вироби виготовляли на цих уроках?

 2. Чим вам сподобалося займатися найбільше?

 3. Як оцінювали результати вашої роботи ваші близькі, друзі?

 4. Хто гідний звання «Майстер — золоті руки»? Чому?

Розповідь учителя.

Знання й уміння, здобуті вами в початковій школі, стануть основою для набуття нових навичок.

На заняттях у шкільних майстернях ви дізнаєтеся багато нового й корисного. Так, ви навчитеся виготовляти красиві та корисні речі, вишивати, готувати їжу, красиво оформляти приготовлені страви та сервірувати стіл, працювати на швейній машині, конструювати й моделювати одяг та інші вироби.

Запропонувати ознайомитися з експозиціями в майстерні, де представлені кращі роботи учнів.


III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Правила внутрішнього розпорядку і правила безпечної праці у шкільних майстерняхРозповідь учителя.

Успіх занять залежить від чіткої організації роботи і дотримання правил внутрішнього розпорядку. Подальша розповідь учителя відбу­вається з використанням таблиці «Правила внутрішнього розпорядку у шкільних майстернях».Робота з підручником.

Учні вивчають правила безпечної праці у шкільних майстернях, використовуючи відповідний матеріал підручника [5, с. 8—10].

2. Поняття про технологію в побуті.
Розповідь учителя.

Технологія — це сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми матеріалу або напівфабрикату, що засто­совуються в процесі виготовлення виробу. Цей процес, що складаєть­ся з багатьох операцій, називають технологічним.

Поняття технологічної діяльності застосовується і до промисловос­ті та сільського господарства, і до домашньої діяльності. Тому можна говорити про технологію приготування їжі, технологію виготовлення одягу, технологію вишивання, технологію в'язання; технологію ре­монту швейних і в'язаних виробів, побутової техніки, квартири тощо. Будь-який із цих процесів є перетворюючим, тобто таким, що змінює вихідні матеріали або вироби.- Наведіть приклади технологічної діяльності в побуті, спираю­чись на особистий досвід або спостереження.

3. Техніка в побуті.

Основою сучасної техніки є машини. Попри їхню розмаїтість за­лежно від призначення, конструкції, розмірів, усі машини мають за­гальну властивість — виконання корисної роботи. При цьому машини не тільки полегшують виконання якихось ручних операцій, але іноді повністю заміняють працю людини (автомати).

У домашніх умовах також використовується безліч різних меха­нічних помічників — для приготування їжі, прибирання, прання, шиття, в'язання.

Робота в групах.

Об'єднати учнів у групи (3—4 особи).

Кожна група одержує завдання:

1) назвати прилади або пристоcування, застосовувані в побуті;

2) охарактеризувати їхнє призначення.

Група 1. Техніка, що використовується для приготування їжі.

Група 2. Техніка, що використовується для прибирання квар­тири, прання.

Група 3. Техніка, що використовується для виготовлення одягу.

Група 4. Техніка, що використовується для ремонту квартири, електричних робіт.
Організувати обговорення завдання й підвести учнів до ви­сновку, що використання техніки в побуті звільняє людину від моно­тонної або фізично важкої праці, дозволяє більш швидко та якісно впоратися з домашньою роботою. Крім того, вивільняється більше часу для дозвілля, спілкування.
IV. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Ознайомлення з обладнанням шкільної майстерні

Робота в групах (3—4 особи).

Учні вивчають предмети побутової техніки, які є в майстерні, заповнюють таблицю.

Обладнання майстерні

№ з/п

Назва приладу

Призначення

1234
Учитель у ході роботи коментує дії учнів, а після заповнення таб­лиці організовує її обговорення.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВБесіда.

 1. Як треба підготувати своє робоче місце до роботи?

 2. Чому потрібно обережно поводитися з інструментами та облад­нанням? 3)Чому працювати можна тільки справним інструментом?

4)Що необхідно зробити по закінченні роботи?

5)Назвіть види технологічної діяльності в побуті.
VI. ПІДСУМКИ ЗАНЯТТЯ

Заключне слово вчителя.

Дотримання правил безпечної праці у шкільній майстерні є обо­в'язковим. На уроках трудового навчання ви здобудете знання й умін­ня, що допоможуть вам стати гарними помічницями вдома, а в май­бутньому — вмілими господинями. Якийсь із видів рукоділля може перетворитися на ваше хобі, а можливо, і справу всього життя. Ви­користання побутової техніки вивільнить час для улюблених занять: читання, рукоділля тощо.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити правила внутрішнього розпорядку у шкільних май­стернях.

 2. Підготувати інструменти та матеріали для практичної роботи.

 3. Опрацювати текст підручника [5, § 1].

УРОК № __ ДАТА_____ КЛАС 5


Тема. Об'єкти технологічної діяльності. Постільна і столова білизна. Художнє конструювання виробів.

Мета: ознайомити з об'єктами технологічної діяльності, дати відомос­ті про інформаційні джерела з техніки й технології; навчити розпізнавати види постільної та столової білизни; розвивати просторову уяву та художнє мислення.

Обладнання: спеціалізовані журнали, довідники, каталоги, альбоми, зразки готових виробів і проектної документації.

Інструменти і матеріали: кольорові олівці (або інші інструменти — за бажанням учнів), аркуш паперу формату А4, лінійка, лекала (за необхідності).

Основні поняття: об'єкт технологічної діяльності, види білизняних виробів (наволочка, підодіяльник, простирадло, серветка, скатертина, рушник), показники якості (функціональність, естетичність, ергономічність, технологічність, економічність); проектна документація (ескіз, технічний опис, макет, креслення, лекала).

Тип уроку: комбінований.

Структура урокуІ. Організаційний момент хв.

II. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів хв.

III. Вивчення нового матеріалу хв.

 1. Об'єкти технологічної діяльності.

 2. Види білизняних виробів.

 3. Етапи проектування виробу.

 4. Поняття про показники якості виробу.

IV. Практична робота. Виконання ескізу виробу

постільної білизни (наволочки) хв.

V. Закріплення нових знань та вмінь учнів хв.

VI. Підсумки уроку хв.

VII. Домашнє завдання хв.

Хід уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

Цей етап заняття проводиться за одним із запропонованих варі­антів.

ВАРІАНТ 1

Бесіда.


 1. Як ви розумієте поняття «технологія»?

 2. Наведіть приклади технологічної діяльності в побуті.

ВАРІАНТ 2

Міні-практикум.

Продемонструвати ілюстрації із зображеннями побутової техніки та запропонувати учням визначити, у якому виді технологічної діяльності вона використовується.ВАРІАНТ З

Робота з підручником. Відповісти на запитання підручника [5,с. 7].
ВАРІАНТ 4 Робота в групах (за картками).

Визначте назву побутової техніки та відповідний їй вид техноло­гічної діяльності (з'єднайте стрілкою).Картка 1

Приготування їжі.

Прибирання квартири.

Виготовлення одягу.

Догляд за одягом.

Ремонт квартири.
_________________________________________________________________________________________________________
Картка 2

Приготування їжі.

Прибирання квартири.

Виготовлення одягу.

Догляд за одягом.

Ремонт квартири


____________________________________________________________________________________________________
Картка 3

Приготування їжі.

Прибирання квартири

Виготовлення одягу.

Догляд за одягом

Ремонт квартири


______________________________________________________________________________________________________

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Об'єкти технологічної діяльності.

Кожен вид технологічної діяльності спрямований на перетворення або створення певної продукції, яку називають об'єктом діяльності.


У різних галузях промисловості об'єктом технологічної діяльності є машини або будинки, одяг або іграшки, меблі чи побутові приладі тощо.

Вибір об'єкта технологічної діяльності залежить від нагальних потреб людей.

Уявити все різноманіття існуючих видів техніки й технологій можна завдяки різним джерелам інформації — книгам, телебаченню, мережі Інтернет.

Сучасний книжковий ринок насичений безліччю прекрасно ілюстрованих енциклопедичних видань, спеціалізованих каталогів, жур­налів, альбомів, що містять велику кількість інформації.

(Учитель демонструє наявні зразки видань і пропонує учням доповнити їхній перелік.)

2. Види білизняних виробів.

Білизняні вироби теж є об'єктом технологічної діяльності. Залеж­но від призначення білизняні вироби поділяють на кілька груп
Види білизняних виробів

Постільна
Натільна
Кухонна
Столова

білизна
білизна
білизна
білизна

Підодіяльники,
Майки,
Рушники,
Скатертини,

наволочки,
футболки,
прихватки,
серветки,

простирадла
труси
фартухи
рушники

Наведіть інші приклади білизняних виробів кожної групи.3. Етапи проектування виробу.

Процес створення будь-якого виробу (від найпростішого до най­більш складного) відбувається у певній послідовності:

 • проектування виробу;

 • виготовлення виробу.

Процес проектування виробу складається з таких етапів:

 • вибір об'єкта проектування;

 • виконання ескізу, що супроводжується докладним техніч­ним описом: матеріал, особливості будови, форма, колір, розміри тощо;

 • виконання креслення виробу (з дотриманням правил побудови; у масштабі або в натуральну величину, із необхідною кількістю про­екцій: вид спереду, зверху);

 • виготовлення макета (у масштабі або в натуральну величину з більш простого й дешевого матеріалу);

 • виготовлення лекал — шаблонів, що відповідають окремим дета­лям виробу. Лекала використовуються для подальшої обробки, напри­клад розкроювання деталей виробу, або для з'єднання деталей у виріб.

Етап виконання ескізу ще називають художнім конструюванням.

Вибором виробу для пошиття й виконанням його ескізу займа­ються художники-модельєри. Вони розробляють ескіз майбутнього виробу з урахуванням сучасних тенденцій моди, підбирають для його виготовлення найбільш відповідні матеріали (тканину, фурнітуру, оздоблення).

Продемонструвати зразки білизняних виробів або ілюстрації з їх­німи зображеннями, звертаючи увагу учнів на художнє оформлення виробів, колірне рішення у підборі тканини, оздоблення.

4. Поняття про показники якості виробу.

Вибираючи готовий виріб, ми враховуємо його якість. Проектуючи виріб, необхідно прагнути того, щоб він відповідав певним вимогам.

Якими, на ваш погляд, повинні бути вимоги до якості виробу? Узагальнюючи відповіді учнів, назвати основні показники якості виробу.Функціональність — можливість практичного застосування ви­робу, правильна конструкція.

Естетичність — красивий і привабливий зовнішній вигляд (від­повідність моді, правильний підбір колірних рішень, оздоблення, від­повідність одягу віку людини).

Ергономічність — зручність в експлуатації (простота догляду за виробом тощо).

Технологічність — простота виготовлення (правильний вибір спо­собів оздоблення, відсутність непотрібних деталей тощо).

Економічність — вигідність (невисока ціна за рахунок викорис­тання дешевих матеріалів, низька трудомісткість).

IV. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Виконання ескізу виробу постільної білизни (наволочки)

Учні виконують ескіз, використовуючи ілюстрації із журналів, зразки готових виробів. Техніку виконання ескізу учні вибирають за бажанням.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.


 1. У ролі яких фахівців ви попрацювали, виконуючи практичну роботу?

 2. Назвіть етапи проектування виробу, які ви проробили.

 3. Які види проектної документації ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

 4. Як називається вид проектної документації, який ви створили?

5)До якого виду білизняних виробів належить виріб, ескіз якої ви виконали?

6)Чи відповідає ескіз розробленого виробу критеріям якості? Відповідь обґрунтуйте.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Прокоментувати розроблені учнями ескізи, вибравши кращі .Звернути увагу на типові помилки, допущені учнями, виставити оцінки.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати інструменти для конструювання.

УРОК № __ ДАТА_____ КЛАС 5Тема. Технічне конструювання. Технічний рисунок проектованого виробу.

Мета: ознайомити учнів із технічним конструюванням як етапом проектування виробу, з типами ліній і умовних позначок на кресленнях, дати визначення технічного рисунка, креслення) масштабу, навчити користуватися креслярськими інструментами, знімати необхідні мірки, виконувати технічний рисунок, виховувати в учнів акуратність і чіткість під час побудови креслень і знімання мірок, розвивати технічне мислення.

Обладнання: зразки білизняних виробів, креслярські інструменти (лекало, циркуль, косинець).

Інструменти і матеріали: сантиметрова стрічка, олівець, лінійка, аркуш паперу формату А4.

Основні поняття: технічний рисунок, креслення, типи ліній (суцільна тонка, суцільна товста основна, штрихова, штрихпунктирна, штрихпунктирна з двома крапками), масштаб, вихідні дані для побудови креслення (мірки).

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

І. Організаційний момент . хв.

II. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів ... хв.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу хв.

1. Поняття про технічний рисунок, креслення.

Правила їхнього оформлення. 1. Поняття про масштаб.

 2. Вихідні дані для побудови креслення проектованого виробу.

IV. Практична робота. Виконання технічного рисунка

проектованого виробу хв.

V. Закріплення нових знань та вмінь учнів хв.

VI. Підсумки уроку хв.

VII. Домашнє завдання хв.Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.


 1. Чи доводилося вам на уроках математики користуватися таки­ми інструментами? (Учитель демонструє креслярські інстру­менти.) Яке їхнє призначення? Як ними слід користуватися?

 2. Чи можна зібрати автомобіль, зшити одяг, побудувати будинок, дорогу чи міст, не уявляючи, який вони мають вигляд?

 3. Чи можна було б створити ці предмети або конструкції, якби кожна людина зображувала їх по-своєму?

 4. Запропонуйте шляхи розв'язання цієї проблеми.

У ході бесіди вчитель підводить учнів до висновку про те, що існу­ють загальні правила для виконання зображень деталей, конструкцій і виробів.
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Поняття про технічний рисунок, креслення. Правила їхнього оформлення.На етапі технічного конструювання на основі ескізу, створеного художниками-модельєрами, художники-конструктори, креслярі і креслярі-конструктори виконують технічний рисунок і креслення проектованого виробу.

Технічний рисунок — це зображення предмета з дотриманням про­порцій, виконане за допомогою креслярських інструментів.
Робота з підручником.

Учні опрацьовують відповідний матеріал підручника [5, с. 23] і готують відповідь на запитання:

— Які відомості наводяться в технічному рисунку?

Розповідь учителя.

Узагальнити відповіді учнів і дати визначення креслення.

Креслення — це документ, який містить зображення деталі та відомості, необхідні для її виготовлення.

Робота з підручником.

Учні опрацьовують відповідний матеріал підручника [6, с. 12 мал. 41.
Основні правила оформлення креслень.

— Креслення виконують на аркушах паперу певних форматів (на приклад, 210 х 297 мм або формат А4). Поле креслення обмежують рамкою.

Виконати креслення на дошці, учні працюють на аркушах формату А4.

— У спеціальній рамці (штампі) у правому нижньому куті креслення указують певну інформацію.

Яку інформацію містить штамп?

- Для виконання креслень використовують лінії різної товщині і певного накреслення.

Робота з підручником.

Учні опрацьовують відповідний матеріал підручника [5, с. 22] і готують відповіді на запитання:

- Скільки типів ліній використовують на кресленнях?

- Яка лінія має найбільшу товщину?


Узагальнити відповіді учнів і запропонувати деяким із них зо­бразити на дошці:

а) лінії невидимого контуру;

б) центрові й осьові лінії.

Зформулювати правило оформлення креслень і коментувати його

- Під час побудови креслень використовують певні умовні ПО: значення.

Скласти таблицю (с. 17) на дошці, учні працюють у зошитах.

- Розміри на кресленнях наносять розмірними лініями і розмір­ними числами.
Умовні позначення

Назва

Умовне позначення

Радіус

R

Діаметр

D

Товщина

S

Робота з підручником.

Учні опрацьовують відповідний матеріал підручника [5, с. 22, мал. 11], готують відповіді на запитання і виконують завдання:

- Чому дорівнює довжина і ширина деталі?

- Покажіть розмірні та виносні лінії.

- У яких одиницях проставлені розміри на кресленні?


2. Поняття про масштаб.

У сучасній промисловості використовуються різні деталі — від дуже великих до найдрібніших. Наведіть приклади таких деталей.

- Як можна на аркуші паперу, який має певні розміри, зобразити ці деталі?

Узагальнити відповіді учнів і підвестиь їх до визначення поняття «масштаб» (М).Масштаб — це число, яке показує, у скільки разів зображення на кресленні більше або менше від дійсних розмірів деталі.

Для того щоб виконати креслення великих деталей, використо­вують масштаб зменшення: М1:2, М1:4, М1:10 тощо. Це значить, що розміри деталі на кресленні зображені у два, чотири, десять разів меншими від її дійсних розмірів.

При виконанні креслення дрібних деталей застосовують масштаб збільшення: М4:1,М100:1,М20000:1 тощо.

3. Вихідні дані для побудови креслення проектованого виробу.

Вихідні дані для побудови креслення будь-якого швейного виробу (наприклад наволочки) дістають шляхом знімання мірок за допомо­гою сантиметрової стрічки. (Учитель демонструє сантиметрову стріч­ку.) Від правильності знімання мірок залежить функціональність виробу.

Онайомити учнів із основними правилами знімання й за­пису мірок.

— Сантиметрову стрічку не слід натягати або послабляти. Мірку довжини позначають буквою Д і записують у повному розмірі.

— Мірки ширини позначають буквою Ш і записують у половинному розмірі.

Для побудови креслення наволочки знімають такі мірки:

— довжина подушки, Дп;

— ширина подушки, Шп.
Мірки записуються в сантиметрах, без позначення одиниці вимірювання. (продемонструвати прийоми знімання мірок.)
IV. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Виконання технічного рисунка проектованого виробу

Інструменти і матеріали: олівці, лінійка, аркуш паперу формату А4.

Записати на дошці мірки: Дп = 50, Шп = 25. Учні за ними виконують технічний рисунок наволочки.

Контроль роботи учнів, скоригувати допущені помилки.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.


- У чому відмінність ескізу виробу від технічного рисунка?

- Назвіть тип зображеної лінії та її призначення. (Один учень працює біля дошки.)

- Поясніть такі умовні позначки: R, D, S.

- Яким є призначення масштабу? Наведіть приклади.

- Які дані використовуються для побудови креслення виробу?

- Назвіть правила знімання й запису мірок.


VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Технічний рисунок є одним із видів проектної документації. Його виконують, дотримуючись пропорцій виробу та зазначаючи розміри. Відомості щодо розмірів швейних виробів називаються мірками. Мірки знімаються сантиметровою стрічкою. Правильно зняті мірки — необхідна умова функціональності проектованого виробу.

Оцінити результати роботи учнів.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Зняти мірки для пошиття наволочки.

Підготувати інструменти для побудови креслення.

УРОК № __ ДАТА_____ КЛАС 5


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка