Урок № Тема уроку: Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Мета урокуСторінка1/4
Дата конвертації26.02.2016
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4
Урок № 1.

Тема уроку: Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Мета уроку:

 1. ознайомитися з дієсловом як частиною мови;

 2. повторити й систематизувати знання про дієслово;

 3. навчитися знаходити дієслова в текстах, визначати їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль;

 4. вчитися доцільно використовувати дієслова в усних та письмових висловлюваннях;

Словник термінів (глосарій):

Дієсловосамостійна частина мови, що означає дію або стан і відповідає на питання що робити? що зробити?

Морфологічна ознака – ознака, за якою одна частина мови відрізняється від іншої; це характеристика певної групи слів, яка визначає зміну граматичних форм цих слів або слів, що від них залежить.Граматичні категорії це найзагальніше поняття, що об'єднує ряд співвідносних граматичних значень і виражене в певній системі співвідносних граматичних форм.

Синтаксична роль – функція, яку виконує слово в реченні.
Хід уроку

І. Робота з підручником з метою опрацювання теоретичного матеріалу заняття.

ІІ. Опрацювання змісту теоретичного матеріалу за допомогою комп’ютерної презентації (Додаток №1)

ІІІ. Дати відповідь на такі питання: 1. Що таке дієслово?

 2. Що означає дієслово?

 3. Які граматичні категорії дієслова ви знаєте?

 4. Яка основна синтаксична роль дієслова?

 5. Які ще синтаксичні функції дієслово може виконувати?

 6. Чи усі дієслова змінюються за родами, відмінками, особами? Прокоментуйте свою відповідь.

ІV. Тренувальні вправи

 1. Прослухайте трек №1. Випишіть дієслова та визначте їх вид, спосіб, час, особу чи рід, а також число.

 2. Прослухайте трек №2. Доберіть до нього заголовок, визначте тему і головну думку. Випишіть усі дієслова, визначте їх час і вид.

 3. Прочитайте текст. Запишіть його. Знайдіть усі дієслова і визначте їх синтаксичну роль.

На кожному крилі городу росли кущі барвінку. Здавалось, що він і зимою зеленіє, бо коли танули сніги, то на світ пробивалось його цупке, зелене листя, не змучене холодом, не скалічене морозом. А коли повітря ставало по-материнськи м'яким та лагідним, то барвінок зацвітав, зацвітав так, наче небо бризнуло на землю живою своєю блакиттю, зацвітав так, немов дитячі очі землі дивились на тебе довірливо. Баба гнівалась, коли зривали барвінковий цвіт. Вона взагалі ніколи не могла примиритися з тим, що квітку зривають. Хоч би яка ця квітка була — чи чорнобривці, чи ружі, чи звичайнісінькі калачики, чи настурції, чи лісові дзвоники, чи ромен. Тим більше її гнівало, коли хтось необережно збивав на городі картопляний цвіт, коли хтось зривав цибулю зі стрілкою, яка згодом могла б дати насіння, коли хтось виривав усю стеблину кропу, замість нащипати дрібного листя. Тоді баба чорнішала, погляд ставав лихий, зіниці ставали зеленими, вона бурчала про якесь каміння замість сердець, про чиїсь хижі пазурі замість пальців. Тоді до баби ніхто не підступався, а коли вже доводилося звертатись, то говорили такими вибачливими, єлейними голосами, що найтвердіший віск міг розтанути, — тільки баба ще довго не танула й не відходило її серце. (Є. Гуцало)
V. Тестові завдання для самоконтролю

Завдання на вибір однієї правильної відповіді.

 1. Дієслово –

  1. це службова частина мови;

  2. не є частиною мови;

  3. це самостійна частина мови;

  4. це граматична категорія;

  5. це функція в реченні.

 2. Дієслово відповідає на питання:

  1. хто? що?

  2. який? чий? котрий?

  3. де? куди?

  4. шо робити? шо зробити?

 3. Дієслово означає

  1. предмет;

  2. ознаку предмета;

  3. дію, стан;

  4. ознаку іншої ознаки.

 4. Знайдіть дієслово в наказовому способі.

  1. малюю;

  2. любив би;

  3. встань;

  4. будеш іти.

 5. Характеристика дієслова навчався

  1. наказовий спосіб, минулий час, середній рід, однина

  2. дійсний спосіб, минулий час, чоловічий рід, множина

  3. умовний спосіб, чоловічий рід, однина

  4. дійсний спосіб, минулий час, чоловічий рід, однина

Завдання на вибір декількох правильних відповідей.

 1. Дієслово роблю має такі граматичні категорії:

  1. спосіб;

  2. рід;

  3. особу;

  4. відмінок;

  5. час;

  6. число.

 2. Виберіть речення, в яких підкреслене дієслово виконує функцію обставини.

  1. Андрійко вивчив усі уроки

  2. Микола підвівся з ліжка поглянути на годинник.

  3. Мама з татом учора відвідали бабусю.

  4. Оксана поїхала на море відпочити.

  5. Тебе попросили почекати.

 3. Виберіть речення з дієсловами активного стану.

  1. Дім будується батьком.

  2. Картину написано художником.

  3. Микола читає книжку

  4. Дієслово пишеться з НЕ окремо.

  5. Марійка співає гарно.

Завдання на встановлення відповідності.

 1. Встановіть відповідність синтаксичних функцій підкреслених дієслів

А

підмет

1

Його попросили допомогти.

Б

присудок

2

Я прийшла попрощатися з тобою.

В

додаток

3

Сонце зійшло на небі.

Г

означення

4

Івась має мрію поїхати до Англії.

Д

обставина

5

Життя прожити - не поле перейти.

Завдання з короткою відповіддю.

 1. Головна синтаксична функція дієслова: _____________________________

 2. Вид дієслова вигадати_____________________________________________

 3. Які способи дієслова ви знаєте? Доберіть приклади____________________


Правильні відповіді

Завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 – 11 -12

Варіант правильної відповіді

В

Г

В

В

Г

А, В, Г, Д

Б, Г

В, Д

А5

Б3

Д2В1

Г4


Творче

завдання
Урок № 2.

Тема уроку: Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то. Безособові дієслова.

Мета уроку:

 1. ознайомитися з формами дієслова;

 2. сформувати вміння вирізняти форми дієслова у реченні;

 3. навчитися доречно використовувати їх у власному мовленні;

 4. збагатити словниковий запас.

Глосарій (словник термінів):

Інфінітив – дієслівна форма, яка відповідає на питання «що робити?», «що зробити?» і виражає дію узагальнено, безвідносно до особи, способу, числа та роду.

Дієприкметник – особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією.

Дієприслівник – незмінна особлива форма дієслова, що, вказуючи на основну дію, пояснює в реченні основне дієслово.

Хід урокуІ. Опрацювання змісту теоретичного матеріалу за допомогою комп’ютерної презентації (Додаток № 2. Слайд 4-26).

Дати відповіді на такі питання: Що таке інфінітив? На які питання відповідає? Чим виступає у реченні? Як змінюються особові форми дієслова? Чим вони виступають у реченні? Що таке дієприкметник? Які ознаки він успадкував від прикметника? Які – від дієслова? Які основні характеристики він має? Як творяться форми на -но, -то? Що вони виражають у реченні? Що таке дієприслівник? Які ознаки він успадкував від дієслова, а які – від прислівника?

ІІ. Формування практичних умінь та навичок учнів.

Тренувальні вправи2. Виписати дієслова у неозначеній формі:


 1. Подані слова записати в інфінітиві:

Сталось, не знаю, складаю, снишся, нападають, здобуду, накинемо, сичіть, суджу, переносила, говоріть, закрався, братиму.

V. Тестові завдання для самоконтролю

Завдання на вибір однієї правильної відповіді.

 1. Неозначена форма дієслова відповідає на питання:

а) що роблю? що зроблю?

б) що робивши? що зробивши?

в) що робити? що зробити?

г) що робили? що зробили?2. Дієприкметники найчастіше виступають:

а) підметом;

б) присудком;

в) означенням;

г) додатком.

3. Форми на - но, - то творяться від:

а) особових форм

б) інфінітива

в) дієприкметників

г) дієприслівників

4. В минулому часі дієслова змінюються за:

а) родами в) відмінками

б) числами г) особою


 1. Виберіть речення із безособовою формою:

а) Надворі пахло весною

б) Аліна займається танцями три роки

в) Перед нами виріс пофарбований паркан

г) Іван сказав, не подумавши6. Дієслово в особовій формі у реченні може виступати:

а) підметом г) означенням б) присудком

д) додатком в) обставиною

Завдання на вибір декількох правильних відповідей.

7. Виберіть речення із дієприслівниками:

а) Листя, пожовтівши, зривається вниз

б) Міцнішої дружби світ ще не знав

в) В листопаді дерева почорніли, а ліс затих

г) Треба вчитись відповідати за свої вчинки

8. Дієслово заплетений має такі граматичні категорії

а) спосіб б) рід в) особу

г) відмінок д) час е) число

9. Виберіть речення, в якому підкреслене слово виконує функцію означення

а) Я прийшов рано-вранці, бо не міг дочекатися зустрічі

б) Радісний та заспокоєний Гнат побіг додому.

в) Все було залито яскравим сонячним світлом

г) Ми прийшли подивитись на левів.

Завдання з короткою відповіддю.


 1. Яка граматична категорія властива всім дієслівним формам?

 2. Назвіть вид дієприкметника закосичена

12 Встановіть відповідність синтаксичних функцій підкреслених дієслів:

А

підмет

Б

присудок

В

додаток

Г

означення

Д

Обставина
1

Його попросили допомогти.

2

Я прийшла попрощатися з тобою.

3

Сонце зійшло на небі.

4

Івась має мрію поїхати до Англії.

5

Життя прожити - не поле перейти.
Правильні відповіді

Завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 – 11 -12

Варіант правильної відповіді

В

В

В

Г

А

Б

А

А, Б, Г, Д., Е.

Б

А5

Б3

В1Г4

Д2

Урок № 3Тема уроку: Доконаний і недоконаний види дієслова.

Мета уроку:

 1. ознайомитися з доконаним і недоконаним видами дієслова;

 2. навчитися розрізняти дієслова доконаного і недоконаного видів,;

 3. навчитися правильно використовувати дієслова доконаного і недоконаного видів в усному та писемному мовленні;

 4. утворювати від дієслів доконаного виду дієслова недоконаного виду і навпаки;

 5. розрізняти дієслова, які не утворюють видових пар.

Словник термінів (глосарій):

Вид – граматична категорія дієслова, яка показує характер перебігу дії в часі, виражає відношення дії до її внутрішньої межі

Хід урокуІ. Опрацювання змісту теоретичного матеріалу за допомогою комп’ютерної презентації (Додаток №3)

ІІ. Дати відповідь на такі питання:

 1. Що таке вид дієслова? Які види ви знаєте?

 2. Що таке видова пара?

 3. Чи всі дієслова мають вид?

 4. За допомогою яких засобів від дієслів доконаного виду можуть утворитися дієслова недоконаного виду і навпаки?

 5. Чи є такі дієслова, які не утворюють видових пар? Наведіть приклади.

 6. Чи є дієслова, які поєднують у собі значення обох видів? Наведіть приклади.

ІІІ. Формування умінь і навичок учнів.

Тренувальні вправи

1. Прослухайте трек №1. Знайдіть усі дієслова і випишіть їх у дві колонки:Дієслова доконаного виду

Дієслова недоконаного виду2. Прочитайте текст. Випишіть з нього усі дієслова. Визначте їх вид.

Бабу звали Килина. Була вона невеличка, висохла й тонка, наче горстка конопель, витіпана на терниці. На темному її обличчі життя зоставило зморшкувате своє письмо, в очах випалило живий дух, і вони були схожі на дві бездонні криниці. Варила вона дуже смачний борщ, який уміла так затовкувати салом та засмачувати сметаною, що від нього не можна було одірватись. Килина завжди стежила, щоб їли спокійно, не поспішали, щоб під ложку підставляли кусень хліба, щоб із миски не вигрібали гущу, не виловлювали м'яса, щоб за столом не теревенили, не крутились, не штовхалися, а їли вдумливо, розумно й гідно. (Є.Гуцало)

3. Утворіть від поданих дієслів видові пари.Читати, подарувати, вітати, штовхнути, списати, заробити, перейти, зникати, вибухати, вмитися.

4. Підкресліть дієслова, від яких не можна утворити видову пару.Прагнути, кохати, говорити, перелізти, схаменутися, прибути, намагатися, переробити, гарантувати, зявлятися, повертати, записувати, відшуміти, крокувати, проговорити.

V. Тестові завдання для самоконтролю

Завдання на вибір однієї правильної відповіді.

1. Вид – це грамматична категорія дієслова, яка вказує…

а) на виконавця дії;

б) на відношення дії до її внутрішньої межі;

в) на час виконання дії;

г) на реальність чи уявність дії;

д) на обєкт дії.2. Є такі види дієслова:

а) дійсний, умовний, наказовий;

б) минулий, теперішній, майбутній;

в) доконаний, недоконаний.

г) активний, пасивний


 1. Знайдіть рядок, у якому всі дієслова доконаного виду.

а) читати, зрозуміти, любити, заспівати;

б) символізувати, білити, схаменутися, літати:

в) діяти, працювати, мріяти, сподіватися;

г) списати, подумати, замислитися, відвідати. 1. Знайдіть рядок, у якому всі дієслова недоконаного виду.

а) малювати, цвірінькати, грати, впасти;

б) залицятися, відповідати, прокинутися, вчитися;

в) вставати, копати, гримати, посміхатися;

г) ходити, зрозуміти, зачитатися, збігати. 1. Знайдіть видову пару дієслова читати.

а) перечитати;

б) дочитати;

в) прочитати;

г) почитати. 1. Знайдіть дієслово, яке не утворює видової пари:

а) зрадити;

б) намагатися;

в)змінюватися;

г) ділити;

д) відважитись.

Завдання на вибір декількох правильних відповідей.


 1. Знайдіть правильно утворені видові пари.

а) бити – вбити;

б) штовхати – штовхнути;

в) їсти – з’їсти;

г) писати – переписати;

д) змалювати - малювати.


 1. Знайдіть слова, у яких при творенні видової пари буде відбуватися чергування звуків.

а) читати;

б) вибирати;

в) уявляти;

г) примусити;

д) їсти;

е) переписати;Завдання на встановлення відповідності.

 1. Встановіть вид дієслів у реченнях

А

Доконаний, доконаний

1

Його примусили мовчати.

Б

недоконаний, недоконаний

2

Оленка прийшла привітати Івана з Днем народження.

В

доконаний, недоконаний

3

Сьогодні цілий день йшов дощ, падав великими краплями на стріхи будинків.

Г

недоконаний, доконаний

4

Оля завжди допомагає матусі посадити помідори.


Завдання з короткою відповіддю.

 1. Дієслова якого виду виражають ознаку виконаної роботи? _______

 2. Вид дієслова розговоритися ___________________________________

 3. Назвіть два найпоширеніші засоби, за допомогою яких творяться одна від одної видові форми___________________________________Правильні відповіді

Завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 – 11 -12

Варіант правильної відповіді

Б

В

Г

В

В

Б

В,Б

Б. В Г

Творчі

відповіді

Урок № 4

Тема уроку: Перехідні та неперехідні дієслова.

Мета уроку:

 1. ознайомитися з поняттям «перехідність» та «неперехідність»;

 2. вчитися розрізняти перехідні і неперехідні дієслова;

 3. вчитися визначати, що таке прямий додаток;

 4. вміти правильно використовувати перехідні та неперехідні дієслова в усному та писемному мовленні.

Словник термінів (глосарій):

Перехідність/неперехідність – властивість дії поширюватися чи не поширюватися на предмет.

Хід урокуІ. Опрацювання змісту теоретичного матеріалу за допомогою комп’ютерної презентації (Додаток №4)

ІІ. Дати відповідь на такі питання:

 1. Що означає категорія перехідності/ неперехідності дієслів?

 2. Які дієслова є перехідними? Наведіть приклади.

 3. Які дієслова є неперехідними? Наведіть приклади.

 4. Чи можуть перехідні слова вживатися у значенні неперехідних? Наведіть приклади.

ІІІ. Формування умінь і навичок учнів.

Тренувальні вправи

1.Подані слова запишіть у 2 колонки:1) з кінцевим –ся, -сь; 2)без кінцевого –ся.

Якими щодо перехідності/ неперехідності є дієслова в кожній колонці. Яке правило можна сформулювати?

З других букв кожного слова повинні скластися пропущені два слова у прислів’ї: «Не … вір».Учитимемо, зв’яжешся, осиплеться, купуючи, стережете, лякаються, скупчившись, уквітчавши, вихопився, зморитесь, бачить, зменшіть.

2. Випишіть із словосполучень дієслова у дві колонки:

1) перехідні; 2) неперехідні.

Цікавитися новинами, керуватися розумом, егекати у відповідь, принизити гідність, намуляти ногу, оббивати пороги, озватися на голос, вбачати небезпеку, казати правду, дякувати батькові, запобігти хворобі, економити воду, дістати нежить, експериментувати з рослинами, ремствувати на себе, ігнорувати поради, лякатися труднощів, активізувати людей, акліматизуватися на півночі.

3. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Випишіть усі дієслова. Визначте, якими щодо перехідності/ неперехідності вони є.Смачно готує мати. Як вона ворожить над борщем! Встає ще вдосвіта, чистить і промиває буряки, шаткує їх; нарізає картоплі; січе ножем капусту. Всього потроху добавляє в горщик — і помідор кине, і петрушки всипле, і цибулину, і стручок перцю, і листок лаврового листя. А м'ясо кладе з кісткою, кістка щоб була з мозком. Ех, і борщ же тоді виходить такий, що поки дочекаєшся обіду, то ладен власний язик проковтнути. Любить мати варити і всілякі капусняки — з грибами й без грибів, з кашею і без каші, а про різні юшки й говорити не доводиться. Особливо любить вона готувати юшку з риби — тато приносить йоржів та окунів, чистить сам на тертушці, а мати доводить усе до пуття, заливаючи водою та заправляючи необхідними спеціями. Не обходиться і без юшки з грибними вушками, яку мати навчилась варити ще від баби Килини — жила ж тоді біля лісу, завжди на хазяйстві водились і підберезники, і маслюки, і рижики!

А іноді — коли матері захочеться зробити для всіх приємну несподіванку — зготує вона качку. Начинить обтертими яблуками, зашиє, покладе на сковороду,

смажить, поливаючи салом, що витоплюється з неї. Цілий день тоді в хаті пахне

припеченим солодом розімлілих яблук, цілий день тоді батько ходить добріший, ніж будь-коли, усміхнений не на лиці, а зсередини. Звичайно, перш ніж їсти качку, на неї треба добре надивитись, треба натішитись, намилуватись, а потім уже їсти, повільно пережовуючи, смакуючи кожною волокниною, обсмоктуючи не тільки кісточки, а й власні пальці. (Є.Гуцало)

4. Утворіть з кожним поданим дієсловом по 2 речення: 1) щоб дієслово було перехідним; 2) щоб дієслово було перехідним у значенні неперехідного.Говорити, зраджувати, будувати

V. Тестові завдання для самоконтролю

Завдання на вибір однієї правильної відповіді.

 1. Перехідність/неперехідність виражає:…

  1. час протікання дії;

  2. відношення дії до її внутрішньої межі;

  3. можливість дії поширюватися / не поширюватися на певний об’єкт;

  4. реальність чи уявність дії;

  5. число виконавців дії.

 2. Усі дієслова на -ся є перехідними.

  1. так; б) ні;

 3. Знайдіть рядок, у якому усі дієслова є перехідними:

  1. поцілувати маму, зірвати квітку, вимити посуд;

  2. зачитатися книгою, вивчити правило, збиратися на вулицю;

  3. мріяти про подорож, зібрати речі, не зустріти подруги.

 4. Знайдіть рядок, у якому всі дієслова є неперехідними.

  1. читати книгу, зрозуміти вчинок, любити країну;

  2. виглядати чудово, схаменутися вчасно, літати уві сні;

  3. сидіти на дивані, працювати в школі, купити подарунок.

 5. Знайдіть речення з перехідним дієсловом вжитим у неперехідному значенні.

  1. Тато ремонтує машину.

  2. Марійка любить вишивати.

  3. Іван задивився у далечінь.

  4. Сонечко сідає за гору.

 6. Знайдіть словосполучення з неперехідними дієсловами.

  1. малювати картину;

  2. пити каву;

  3. принести води;

  4. працювати в полі;

Завдання на вибір декількох правильних відповідей.

 1. Чим може виражатися прямий додаток?

  1. знахідним відмінком без прийменника;

  2. усіма відмінковими формами іменника з прийменником і без;

  3. родовим відмінком без прийменника, якщо іменник означає частину від цілого;

  4. називним відмінком;

  5. родовим відмінком без прийменника, якщо при дієслові є
   заперечна частка НЕ;

  6. місцевим відмінком .

 2. Знайдіть словосполучення з перехідними дієсловами.

  1. не прочитати книги;

  2. лежати на дивані;

  3. відрізати хліба;

  4. ходити повільно;

  5. їсти борщ;

  6. червоніти від сорому;

Завдання на встановлення відповідності.

 1. Встановіть перехідність/ неперехідність дієслів у реченнях.

1
Перехідне вжите у неперехідному значенні

1

Рання пташка п'є росу, а пізня пташка ллє сльози.

2
перехідне

2

А в реченні Петрусь уже гарно малює й пише, а Олеся не гірше від нього співає та вишиває.

3
неперехідне

3

Киця вмивається зранку.


4

Не хвали у вічі, не свари позаочі.


5

Сонце сходить над землею, посміхається до нас.


6

Тато любить випити молока тільки-но з-під корівки.


Завдання з короткою відповіддю.

 1. Чим найчастіше виражається прямий додаток?________________________

 2. Яким щодо перехідності/ неперехідності є дієслово в реченні:

Змалку Катерина любила співати.____________________________________

 1. Яким щодо перехідності/ неперехідності є дієслово в реченні:

Батьки не звертатили уваги на поведінку сина.________________________

Правильні відповіді

Завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 – 11 -12

Варіант правильної відповіді

В

Б

А

Б

Б

Г

А, В, Д.

А, В, Д.

1-2

2-1


3-3

4-1


5-3

6-1


Творчі

відповіді


Урок №5

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка