Урок №1 Економічна і соціальна географія України як наука та навчальний предметСкачати 68.66 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір68.66 Kb.

5 клас

Предмет: Географія

Дата: ____________________

Урок № 1

Економічна і соціальна географія Українияк наука та навчальний предмет

Мета: познайомити учнів із предметом вивчення та значенням економічної і соціальної географії України, вітчизняними вченими-економгеографами;

формувати вміння встановлювати зв'язок економічної і соціальної географії з іншими науками, пояснювати актуальність і необхідність вивчення курсу;

розвивати логічне та критичне мислення учнів

Тип уроку: вступний

Обладнання: підручник, атлас, практикум із економічної і соціальної географії України
ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда з учнями за питаннями:


  1. Які природні об'єкти ви вивчали в курсі «Фізична географія України»?

  2. Що ви знаєте про рельєф країни?

  3. Як ви вважаєте, рельєф України сприятливий для розвитку господарства? Чому?

  4. Назвіть характерні риси клімату країни.

  5. Чому важливо правильно вибрати район розміщення промислового підприємства?

  6. Які науки ви знаєте? Що вони вивчають?

  7. Наведіть приклади взаємозв'язків між географічними науками.

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Слово вчителя

У цьому році відбудеться ваше перше знайомство з економічною і соціальною географією. Вона розповість вам, де розташовані населені пункти, промислові підприємства та сільськогосподарські угіддя, пояснить, чому в одному районі люди вирощують льон, в іншому — виноград, в одному місці випускають автомобілі, а в іншому — сталь.ІV. Вивчення нового матеріалу

   1. Предмет економічної і соціальної географії України

Система географічних наук об'єднує два основні розділи: фізичну та соціально-економічну географію. Ви вже знаєте, що фізична географія вивчає земну поверхню, її природу, процеси та явища, що відбуваються на ній.

Цього року ви познайомитеся з економічною і соціальною географією. На відміну від фізичної географії, це не природничі, а суспільні науки, їх предметом є особливості й закономірності просторової (територіальної) організації суспільства як частини географічної оболонки Землі.Економічна географія України досліджує склад і структуру населення, систему розселення й трудові ресурси держави, розвиток та особливості розміщення галузей господарства, проблеми, пов'язані з їхнім впливом на навколишнє середовище.

Соціальна географія вивчає умови життя та діяльності населення в різних сферах, зокрема трудовій, побутовій, духовній. Економічна і соціальна географія тісно пов'язані між собою, тому їх поєднують у соціально-економічну географію.

Сучасну соціально-економічну географію можна розглядати як групу наук, що включає географію населення, промисловості, сільського господарства, транспорту, сфери послуг, культури, політичну географію. Так, політична географія вивчає розміщення й територіальне сполучення різних політичних сил, їхні взаємозв'язки з просторовою організацією політичного життя суспільства, наприклад державними кордонами, адміністративно-територіальним устроєм.

На стику фізичної та соціально-економічної географії розвивається країнознавство. Ця комплексна наука вивчає природу, населення й господарство окремих країн світу. Природа розглядається як середовище перебування жителів країни й ресурсна основа для його господарської діяльності.

? 1. Що вивчає економічна географія?


   1. Що вивчає соціальна географія?

   2. Чим відрізняються ці науки і що їх об'єднує?

   3. Які географічні науки або окремі теми викликають у вас найбільшу цікавість?
 1. Зв'язок економічної і соціальної географії з іншими науками.

Завдання 1. За розповіддю вчителя заповнити схему «Зв'язок економічної і соціальної географії з іншими науками»

Географія України

Економічна

Соціальна

Шкільний курс «Економічна і соціальна географія України» є початковим етапом економічної освіти. У ньому розглядаються питання економічної системи України, типів підприємств за формами власності; аналізуються складові економічного потенціалу країни. Тому соціально-економічна географія тісно пов'язана з економічними науками, а також із політологією, геополітикою, етнографією та низкою інших наук про суспільство. Так, геополітика розглядає питання можливостей і форм контролю простору з боку окремих держав або їхніх об'єднань. Етнографія вивчає різні етноси (народи), їхнє походження, розселення, побут і культуру. Ця наука тісно пов'язана з історією та археологією, а також із топонімікою, що досліджує географічні назви, їхнє походження та зміни.

Соціально-економічна географія пов'язана і з низкою наук, що вивчають природу, наприклад із хімією. Це пояснюється тим, що розгляд технології виробництва багатьох видів продукції неможливий без відомостей про властивості й склад різних речовин, про їхні перетворення, наприклад при отриманні чорних і кольорових металів із рудних корисних копалин.

Зв'язки економічної і соціальної географії із цими та іншими науками, що вивчають суспільство й природу, відображені у схемі.


 1. Соціально-економічні дослідження. Теоретичні відомості

Основне завдання географічних досліджень – вивчення закономірностей розміщення об'єктів і явищ у просторі й виявлення взаємозв'язків між ними. Прагнучи якомога повніше розв'язати це завдання, географи використовують різні засоби досліджень або, як їх називають учені, – методи. До найпоширеніших методів економіко-географічних досліджень належать картографічний, описовий, історичний, статистичний, комп'ютерної графіки. Велике значення має порівняльно-географічний метод, що розкриває особливості економічного розвитку окремих регіонів.

Використовуючи зв'язки з іншими науками й маючи власний потужний науковий потенціал, соціально-економічна географія здатна проводити різнопланові дослідження географічних умов розвитку й розміщення господарства, розробляти рекомендації щодо вдосконалення його територіальної організації. Наприклад, сприяти раціональному розміщенню різних господарських об'єктів, використовуючи економіко-математичне моделювання. Це особливо важливо в час, коли відбувалась перебудова господарства країни.

Сучасні керівники розуміють, що для створення будь-якого підприємства необхідне соціально-економічне обґрунтування. При цьому мають бути враховані історичні особливості даної території, склад і структура населення, склад і рівень розвитку різних галузей господарства, особливості природних умов, стан навколишнього середовища.

Важливим напрямком географії промисловості є дослідження місця й ролі різних підприємств у господарстві країни, області, міста. З'ясовується, як це підприємство впливає на розселення та інші характеристики місцевого населення; яким чином використовує природні ресурси; як впливає на стан природного середовища. При цьому враховується, що кожне промислове підприємство виконує соціально-економічні функції. Створення деяких із них навіть може зумовити формування населеного пункту.

Останнім часом у географічних дослідженнях широко використовуються геоінформаційні системи (ГІС). Ця сучасна комп'ютерна технологія застосовується для збирання, обробки, зберігання та аналізу інформації. Геоінформаційні системи дають можливість оперативно знаходити потрібні відомості, відображати й передавати їх у зручному для користувача вигляді. Ще важливішим є те, що ГІС дозволяють працювати з різними базами даних для розв'язання завдань, проведення розрахунків і їхньої наступної демонстрації в наочній формі, яка легко читається. Це може бути карта міста, природних ресурсів; схема взаємозв'язків між підприємствами. Використовуючи ГІС-технології, дослідник одержує можливість збільшувати або зменшувати окремі елементи карти, моделювати розвиток подій, визначати геометричні характеристики об'єктів (довжину транспортної магістралі, відстань між містами, площу лісового масиву). За допомогою ГІС-технологій карта може бути доповнена текстовими документами, тривимірними зображеннями, графіками, таблицями, діаграмами, фотографіями.

Загалом застосування геоінформаційних систем різко збільшує швидкість і якість роботи з інформацією порівняно з традиційними засобами.? 1. Із якою метою здійснюються географічні дослідження?

2. Для чого географічні знання необхідні робітникам транспорту, сільського господарства?

3. Що географія може «підказати» робітникам комунальних служб?

4. Які переваги мають геоінформаційні системи порівняно з традиційними, наприклад «паперовими», засобами збирання, обробки, зберігання та аналізу інформації? 1. Вітчизняні вчені економ географи

Робота з підручником. Прочитати п.3 §1. Зошит поділіть на дві колонки: у першій – напишіть прізвища українських вчених, а в другій – їх внесок у розвиток географічної науки.

V. Закріплення нових знань та вмінь учнів

Бліц-питання / за посібником Самостійні роботи з географії с.5-8


V. Підсумок уроку

«Мікрофон»


VI. Домашнє завдання

Вивчити §1.

З'ясувати, які важливі дослідження проводять географи України.

Визначити, які важливі проблеми покликана розв’язувати сучасна економічна географія.


Географія України

Економічна

Соціальна

Географія України

Економічна

Соціальна

Географія України

Економічна

Соціальна

Географія України

ЕкономічнаСоціальна


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка