Урок №1 Тема. Що таке звичайний дріб. Мета: Навчальна : вивчити, що таке звичайний дрібСторінка1/4
Дата конвертації03.03.2016
Розмір1.21 Mb.
  1   2   3   4
Система уроків з теми «Звичайні дроби»

Підготував:


вчитель математики та інформатики
Жовнинського НВК

Вольвач Станіслав Дмитрович


2014

Урок № 1

Тема. Що таке звичайний дріб.

Мета:

  1. Навчальна: вивчити, що таке звичайний дріб;

  2. Розвивальна: формувати вміння правильно і чітко висловлювати власні думки, грамотно формулювати математичні твердження;

  3. Виховна: виховувати дисциплінованість.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Наочність та обладнання: опорний конспект, підручник, дошка, м’яч, презентація до даного уроку, проектор та комп’ютер, дидактичні ігри.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Задача. Перемістіть один сірник так, щоб рівняння було правильним:

Мал. 1


Відповідь:

Мал. 2


ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку

IV. Актуалізація опорних знань та вмінь

Для лічби частин предметів використовують звичайні дроби. Щоб записати дріб, потрібно знати, на скільки частин поділено ціле та скільки таких частин узято. Ви знаєте, що «половина» – це дріб «одна друга», «третина» – дріб «одна третя», «чверть» – дріб «одна четверта».

Коротко записують так: .

Тут числа 2, 3 і 4, що стоять під дробовою рискою дробів, показують, на скільки частин поділено ціле. Вони начебто «знаменують» особливість поділу цілого на частини і тому називаються знаменниками. Число 1, що стоїть над дробовою рискою кожного дробу, показує кількість (число) взятих частин цілого і тому називається чисельником.Задача 1. До Андрія на день народження завітали четверо друзів. Святковий торт розрізали, як водиться, на 8 рівних частин. Яку частину торта з’їли Андрій з друзями, якщо кожен поласував лише одним шматочком?

Розвязання. Щоб відповісти на запитання задачі, треба скласти звичайний дріб, тобто з’ясувати, яке число є знаменником дробу, а яке – його чисельником. Торт розрізали на 8 частин, значить, число 8 є знаменником дробу. Андрій разом із чотирма друзями з’їли п’ять шматочків торта, отже, число 5 – це чисельник дробу. Звідси, діти з’їли торта.

V. Формування знань учнів

П. 23. ст. 193.

1. Дріб, у якого чисельник менший від знаменника, називається правильним.

2. Дріб, у якого чисельник більший за знаменника або дорівнює йому, називається неправильним.

3. Правильний дріб завжди менший від 1, а неправильний – більший за 1 або дорівнює 1.

VI. Фізична розминка

Гра з м’ячем (Учні кидають один одному маленький м’яч, в тому порядку що вказує вчитель. Завданням є придумати правильні дроби. Учень, що кидає м’яч називає чисельник правильного дробу, учень, що ловить – називає знаменник. Потім учні кидають м’яч у зворотному порядку, але вже придумують неправильні дроби). Цією вправою учні розвивають увагу та спритність, а також повторюють правильні і неправильні дроби.

VII. Формування вмінь.

П. 23. ст. 193.Усні вправи:

№ 861. Прочитайте дроби: , , , , , .


а) Назвіть знаменник дробу. Що він показує?
б) Назвіть чисельник дробу. Що він показує?

Відповідь: 1) дві сьомих; 2) три шістнадцятих; 3) чотири двадцять перших;

4) тринадцять сто двадцять п’ятих; 5) сорок дев’ять дев’ятсот двадцять п’ятих;

6) двадцять сотих.

№ 862. Наведіть приклад дробу зі знаменником: 1) 3; 2) 33; 3) 333.Відповідь: 1) ; 2) ; 3) .

№ 863. Порівняйте чисельник і знаменник дробу . Визначте вид цього дробу.Відповідь: . – це правильний дріб.

№ 864. Порівняйте чисельник і знаменник дробу . Визначте вид цього дробу.Відповідь: . – це неправильний дріб.

Письмові вправи:

Рівень А


Дидактична гра: Лотерея. (дидактична гра «Лотерея» – Додаток 1).

Учні наосліп витягують номери завдань, а потім по черзі відповідають починаючи з першого.

№ 870. Запишіть дріб:

1) шість дев’ятнадцятих; 2) вісім чотирнадцятих; 3) дев’ять четвертих; 4) двадцять сорок третіх; 5) сорок три вісімдесят перших; 6) тридцять три двадцять п’ятих.Відповідь: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) .

№ 871. Яку частину прямокутника, зображеного на малюнку 209, становить зафарбована частина?

Мал. 209

Відповідь: .

№ 873. Яку частину року становить:

1) один місяць; 2) 2 місяці; 3) 6 місяців; 4) 11 місяців?

Відповідь: 1) ; 2) ; 3) ; 4) .

№ 878. Назвіть серед даних дробів правильні:

1) , , , , ; 2) , , , , ;

3) , , , , ; 4) , , , , .


Відповідь: 1) , , ; 2) , , ; 3) , , ; 4) , .
№ 879. Назвіть серед даних дробів неправильні:

1) , , , , ; 2) , , , , ;

3) , , , , ; 4) , , , , .

Відповідь:

1) , , ; 2) , , ; 3) , , ; 4) , , .

Рівень Б

№ 901. Складіть із чисел 2, 5, 7, 15 усі можливі правильні дроби.Відповідь: , , , , , .

VIII. Підбиття підсумків уроку

Розглянути незрозумілі моменти.Виставлення оцінок

IX. Домашнє завдання

(за підручником: Н.А. Тарасенкова та інші, математика 5 клас, 2013 рік)  1. Опрацювати П.23, Ст.193.

  2. № 874, 880.

Розв’язання:

874. Яку частину метра становить:

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ?

Відповідь: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6)

880. Дано дроби:, , , , , , , , , , , , , .

Випишіть: 1) правильні дроби; 2) неправильні дроби.Відповідь:

1) Правильні дроби: , , , , , , ;

2) Неправильні дроби: , , , , , , .

Урок № 2

Тема. Порівняння дробів.

Мета:


  1. Навчальна: навчитися порівнювати дроби;

  2. Розвивальна: формувати вміння правильно і чітко висловлювати власні думки, грамотно формулювати математичні твердження;

  3. Виховна: виховувати дисциплінованість.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Наочність та обладнання: опорний конспект, підручник, дошка, м’яч, презентація до даного уроку, проектор та комп’ютер, дидактичні ігри.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

874. Яку частину метра становить:

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ?

Відповідь: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) .

880. Дано дроби:, , , , , , , , , , , , , .

Випишіть: 1) правильні дроби; 2) неправильні дроби.Відповідь:

1) Правильні дроби: , , , , , , ;

2) Неправильні дроби: , , , , , , .

ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку

IV. Актуалізація опорних знань та вмінь

Фронтальне опитування

1. Який дріб називають правильним?Дріб, у якого чисельник менший від знаменника, називається правильним.

2. Який дріб називають неправильним?Дріб, у якого чисельник більший за знаменника або дорівнює йому, називається неправильним.

Продовжити речення:

3. Правильний дріб завжди менший від 1, а неправильний – більший за 1 або дорівнює 1.

4. № 884. Дано дроби: , , , , , , , , , .

Випишіть ті, які: 1) менші від 1; 2) більші за 1; 3) дорівнюють 1.

Відповідь: 1) , , , , ; 2) , , ; 3) , .

V. Формування знань учнів

П. 23. ст. 193.

Із двох дробів з однаковими знаменниками більшим є той, у якого чисельник більший, а меншим – той, у якого чисельник менший.

Задача 2. Порівняйте дроби .

Розвязання. У даних дробів однакові знаменники, тому порівняємо їх чисельники. Оскільки , то .

VI. Фізична розминка

Гра з м’ячем (Учні кидають один одному маленький м’яч, в тому порядку що вказує вчитель. Завданням є придумати правильні дроби. Учень, що кидає м’яч називає чисельник правильного дробу, учень, що ловить – називає знаменник. Потім учні кидають м’яч у зворотному порядку, але вже придумують неправильні дроби). Цією вправою учні розвивають увагу та спритність, а також повторюють правильні і неправильні дроби.

VII. Формування вмінь.

П. 23. ст. 193.Усні вправи:

Дидактична гра: Лотерея. (дидактична гра «Лотерея» – Додаток 1).

Учні витягують наосліп номери завдань, а потім по черзі відповідають починаючи з першого.

№ 886. При яких значеннях правильними є рівності:

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) .Відповідь: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) .

Письмові вправи:

Рівень А


№ 888 (1-3). Порівняйте дроби:

1) ; 2) ; 3) .Відповідь: 1) ; 2) ; 3) .

№ 890. Запишіть у порядку зростання дроби:, , , , , , .

Назвіть найбільший і найменший із них.Відповідь: , , , , , , ;

1) найбільший – ; 2) найменший – .

№ 892. При якому значенні дріб більший за і менший від ?

Відповідь: .

№ 894. Запишіть найбільший правильний дріб зі знаменником:

1) 4; 2) 19; 3) 200; 4) 1111.

Відповідь: 1) ; 2) ; 3) ; 4) .

Рівень Б


№ 903. Для випічки двох пирогів мама купила 12 яєць. Для того щоб спекти яблучний пиріг, мама використала 5 яєць. А для випічки вишневого пирога – 3 яйця. Яку частину яєць мама використала для випічки яблучного пирога? А вишневого пирога? Яка з частин більша: та, що використана для випічки яблучного пирога, чи та, що залишилася невикористаною?

Відповідь: 1) щоб спекти яблучний пиріг, мама використала яєць;

2) щоб спекти вишневий пиріг, мама використала яєць;

3) більша та частина, що використана для випічки яблучного пирога.

№ 904. Використовуючи числа 3, 7 і 9, запишіть усі можливі дроби, кожен з яких:

1) дорівнює одиниці; 2) менший від 1; 3) більший за 1.

Відповідь: 1) , , ; 2) , , ; 3) , , .

VIII. Підбиття підсумків уроку

Розглянути незрозумілі моменти.Виставлення оцінок

IX. Домашнє завдання

(за підручником: Н.А. Тарасенкова та інші, математика 5 клас, 2013 рік)  1. Опрацювати П.23, Ст.193.

  2. № 889, 891.

Розв’язання:

889. Порівняйте дроби:

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) .

Відповідь:

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) .

891. Запишіть у порядку зростання дроби:

, , , , , , .

Назвіть найбільший і найменший із них.Відповідь: , , , , , , ;

1) найбільший – ;

2) найменший – .

Урок № 3

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка