Урок 1 Тема. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. МетаСкачати 363.91 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір363.91 Kb.


4 клас

Урок 1


Тема. Види речень за метою висловлювання та інтонацією.

Мета: формувати поняття про види речень за метою висловлю­вання (розповідні, питальні, спонукальні) та інтонацією (неокличні та окличні); виробляти вміння знаходити їх у тексті та складати самостійно; розвивати усне й писемне мовлення, мислення, творчі здібності учнів; виховувати взаємоповагу, толерантність.

Обладнання: картки зі словами; картки із завданнями до само­стійної робота; гра «Парашутисти»; картинки із зображенням зайця, зошита; друкований текст вірша «Спонукальне речення»; таблиця до підсумку уроку.

Тип уроку: урок-гра.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Продзвенів і стих дзвінок,

Починається урок.

Всі за парти тихо всілись

І на мене подивились.

II. КАЛІГРАФІЧНА ХВИЛИНКА. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ 1. Каліграфічна хвилинка Рр р Р ра ро Ра

Розуміти цуже горе — це веяшт ітдська краса.

 • Як ви розумієте цей ВИСЛІВ?

 • Скільки в ньому слів?

 • Чи пов'язані вони між собою?

 • Чи можна цей вислів назвати реченням? Чому?

 1. Загадка

Кілька слів, одне чи два —

І думка утворилася.

Це не просто вже слова —

З них... (речення) зробилося!Завдання:

Вставити потрібне слово.

Вправа «Асоціативний кущ». Речення.

 • Дати визначення, що таке речення.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

 • Хто з вас здогадався, яку тему ми вивчати­мемо на цьому уроці? (Речення)

 • А що саме про речення ми вивчатимемо, ви дізнаєтесь, якщо розташуєте в правильному по­рядку картки зі словами

\Та\\інтонацією\\види\\за\\речень\ \висловлювання \\метою;

Тема уроку. Види речень за метою висловлю­вання та інтонацією

Ми сьогодні повинні пригадати:

 • Якими бувають речення за метою висловлю­вання.

 • Якими бувають речення за інтонацією.

Ми сьогодні повинні навчитися:

  1. Знаходити в тексті речення різних видів.

  2. Самостійно складати такі речення.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ     1. Вправа 60

 • 1 і 2 завдання виконати усно.

 • 3 завдання виконати біля дошки з коментарем.

     1. Складання схеми за висновками учнів до впр. 60

Види речень

за метою висловлювання за інтонацією • розповідні

 • питальні

 • спонукальні

     1. Творча робота (в парі)

 • Скласти по одному спонукальному, питально­му, розповідному реченню за темою «Спілку­вання з друзями».

 • Перевірка творчих робіт. Учні роблять висно­вок про! правила спілкування.

  1. 4. Гра «Незакінчене речення»

 • Речення — це слова...

 • Речення виражає...

 • За метою висловлювання речення бувають...

 • За інтонацією речення бувають...

 • Наприкінці розповідного речення ставимо...

 • У кінці питального речення ставимо...

 • У кінці спонукального речення ставимо...

 • Вправляння в правильному інтонуванні речень

 • Прочитайте речення з правильною інтона­цією. У чому полягає різниця вимови?

Настав казковий вечір. Настав казковий вечір! (Учні роблять висновок, яке речення є оклич­ним, а яке — неокличним. Додають інформацію до складеної схеми.)

 • Наведіть власні приклади окличних і неокличних речень.

 • Самостійна робота. Вправа (за підручником)

Диференційовані завдання

  1. 1-а група. Списати другий абзац, у дужках за­значити види речень, у першому реченні підкрес­лити підмет і присудок.

  2. 2-а група. Виписати з другого абзацу одне, окличне й одне неокличне речення. В одному з ре­чень поділити слова на склади.

  3. 3-а група. Виконати четверте завдання до впра­ви, виписати- два слова, що пишуться з великої лі­тери.

 • Фізкультхвилинка

Щось не хочеться сидіти,

Треба трохи відпочити.

Руки вгору, руки вниз,

Руки в боки, руки так,

Руки вгору, як вітряк.

Вище руки підніміть

І спокійно опустіть.

Плесніть, діти, кілька раз.

За роботу, все гаразд!

 • Словникова робота

Гра «Парашутисти»

Повторити правило правопису слів із ненаголо- шеними е и.

Учні «ланцюжком» виходять до дошки, доби­рають перевірні слова, вставляють потрібну літеру. Літери записані на паперових «парашутиках».

Н_зенько, р_балка, оз_ро, в_рбовий, клановий, в_селий, з_ма, в_сна, ш_рстяний, п_сати. • Робота в групі

Користуючись словами із диктанту,, скласти і записати два розповідних речення.

 • Перевірка роботи.

 • Дати визначення розповідного речення.

 • Гра «Запитай» (усно)

Учитель називає будь-які два предмета (заєць, зошит).

Учасникам гри необхідно скласти якомога біль­ше різноманітних запитань, у яких використовува­лись би ці слова, при цьому запитання мають бути, по можливості, незвичними і кумедними.

Дати визначення питального речення.


 • Робота над віршем «Спонукальне речення»

У кожного учня,— текст вірша.

Що це значить — спонукання? —

Запитав малий котусь.

Це наказ або прохання,—

Відповів йому дідусь,- -

Приклад: Не облизуй лапу

Краще покуштуй омлет.

Меблі кігтями не дряпай

І віддай мені жилет!

Невдоволено поводить

Кіт хвостом туди-сюди.

І чому у тебе в моді

Спонукання це завжди?.

Завдання


 • Які спонукальні речення наведено в тексті вірша?

 • Чи є в тексті питальні речення? Дати визначення спонукального речення.

 • Виписати 2 спонукальних речення (коментова­не письмо)..

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

 • Методика «Сенкан» (колективно).

Речення

Розповідне, питальне, спонукальне.

Розповідає, запитує, наказує.

Із речень складається текст.

Пов'язані за змістом слова, що виражають за­кінчену думку.

 • Чим відрізняється окличне речення від не- окличного?

  1. ІV. ПІДСУМОК УРОКУ

Гра «Віночок»

Учні утворюють коло та передають одне одно­му квітку, при цьому кажуть: «Сьогодні на уроці мені сподобалось...».  1. VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

   1. 1-а група. Виписати з художньої літератури по два розповідних, питальних, спонукальних речення.

   2. 2-а група. Вправа 63 (1-3 завдання), с. 32.

   3. 3-я група. Вправа 63. Списати 1 та 2 групи ре­чень, визначити їх вид за метою висловлювання.

Урок 2Тема. Основа речения.Зв'язок слів у реченні.

Мета: закріплювати вміння визначати головні члени речення та встановлювати зв'язки між усіма членами; розвивати творчі здіб­ності учнів, уміння працювати разом і самостійно; виховувати ба­жання спостерігати за змінами у природі, почуття прекрасного.

Обладнання: опорна схема «Основа речення»; фонограма ліричної' мелодії; шаблони осіннього листя; картки із завданнями до самостій­ної роботи; таблички до гри «Естафета»; тематичні малюнки про осінь.

Хід уроку

    1. І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Дзвоник дзвенить, не стихає,

Школярів всіх скликає:

Гей, до класу поспішайте,На місця свої сідайте!

    1. ІІ. КАЛІГРАФІЧНА ХВИЛИНКА. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Щоб правильно, гарно слова написати,

Нам з'єднання букв слід усім пригадати,

Одна лиш хвилинка для цього дається,

Подивимось зараз, кому це вдається
  1. 1. Каліграфічна хвилинка

  2. ос сі ін нь

  3. Осінні місяці: вересень, жовтень, листопад.

  4. 2. Гра «Незакінчене речення»

 • Речення — це слова...

 • Речення виражає...

 • За метою висловлювання речення бувають...

 • За інтонацією речення бувають...

 • У кінці розповідного речення ставимо...

 • У кінці питального речення ставимо...

 • У кінці спонукального речення ставимо...

 • Окличне речення вимовляється...

  1. 3. Визначити види речень за метою висловлюван­ня та інтонацією. (Речення записані на дошці.)

Вересень спішить у гості

Та веде з собою осінь.

Жовтень пензлика дістав —

Листя все розфарбував!

Листопад несе в ковші

Сірі хмари і дощі! • Чому осінні місяці мають такі назви? Які зміни у природі відбуваються кожного осіннього місяця?

 • Знайдіть на дошці відповідні малюнки до кожного місяця.

  1. 4. Письмо по пам'яті .

  2. Записати третє речення.

  3. 5. Загадки

 • Він розкаже нам, про кого

Чи про що розмова йде.

Хто? чи що? — спитай у нього

Зразу відповідь знайде! (Підмет)


 • Він про підмет нам розкаже,

Що він робить чи робив,

Дію він з предметом зв'яже,

Щоб ти думки не згубив. (Присудок)


 • Який член речення називається підметом?

 • Який член речення називається присудком?

 • У списаному реченні визначити головні члени.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ.

Сьогодні на уроці ми:

пригадаємо, що таке основа речення;

пригадаємо, як пов'язані між собою інші члени речення;

закріпимо вміння знаходити в реченні підмет присудок;

будемо встановлювати зв'язок слів у реченні;

поговоримо про чарівну осінь.  1. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вправа 64, с. 33

 • Під супровід ліричної мелодії учень, який під­готувався заздалегідь, чигає текст вправи.

 • Бесіда про враження від почутого. Учні шука­ють у тексті образні висловлювання.

 • Виконання двох завдань до вправи (коменто­ване письмо).

 • Висновок: підмет і присудок — основа речення. (Учитель вивішує на дошку опорну схему.)

  1. Словникова робота «Листопад» (біля дошки)

Учні вставляють у слова пропущені літери, по­яснюють.

Букви записані на паперових осінніх листочках.

Волос_я, л_н, сім_я, св_ятки, _го, _казати, ро_питати, 6е_дуіиний, соло_кий, ва_ко, ле_кий.

  1. Вправа 68

1-е завдання (усно) — колективно;

2-е завдання — робота в парі:

 • у першому реченні третього абзацу підкреслити основу (самостійно);

 • перевірка виконання.

4.Вправа 70 (біля дошки). Письмо під диктовку

5.Фізкультхвилинка

Подивіться, он за нами

Жовкне ліс на видноколі.

Озирніться — он сосна,

Сумно їй, вона одна.

Листячко зберіть під кленом.

Будемо листячком махати,

Всіх звірят розвеселяти!  1. Самостійна робота

   1. 1-а група. За малюнком скласти і записати два речення. Підкреслити основу речень, встановити зв'язок слів.

   2. 2-а група. З поданих слів скласти два речення за малюнком. Визначити основу. Усно встановити зв'язок слів у реченнях.

Землю, восени, золотий, укрив, листя, з, килим. Листя, на, тихо, жовте, землю, сідало.

   1. 3-я група. Вправа 65, с. 33. Списати два речення. У другому реченні підкреслити підмет та присудок.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Гра «Естафета» (робота в групах) Потрібно якнайшвидше побудувати речення за запитаннями, визначити основу і вид речення. Діти об'єднуються у дві групи «Листопадики» та «Золоті метелики», отримують картку для вико­нання завдання.)


Які?
Хто?
Що зробили?
Де?
Що?
Підмет
Присудок
Вид речення за метою висловлювання
Вид речення за інтонацією • ПІДСУМОК УРОКУ

Загадка

Найважливіші два слова,

Міцно зв'язані вони.

Вони — речення основа,

Адже думка — саме в них!


 • Який член речення називається підметом?

 • Який член речення називається присудком?

 • За допомогою чого пов'язані слова в реченнях?

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

   1. 1-а група. Вправа 73, с. 36.

   2. 2-а група. Вправа 72 (1-3 завдання).

   3. 3-я група. Вправа 72 (1 завдання).

Урок З

Тема. Однорідні члени реченняМета: формувати поняття про однорідні члени речення; учити визначати однорідні члени, самостійно складати речення з одно­рідними членами; розвивати мислення, мовлення; ознайомлювати з українськими народними стравами; виховувати поважне ставлен­ня до хліба, до важкої праці хлібороба; Обладнання: опорна схема «Однорідні члени речення»; реквізит до гри «Вареники»; фонограма пісні «Ой мій милий вареників хоче»; два кубики із завданнями; тематичні малюнки; словники; завдання до самостійної роботи; таблиці до підсумку уроку.

Тип уроку: урок з елементами народознавства.

Хід уроку

    1. І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

От і все, дзвенить дзвінок,

В гості йде до нас урок.

Спішіть, поспішайте,

За парти сідайте.    1. ІІ. КАЛІГРАФІЧНА ХВИЛИНКА. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

     1. 1. Каліграфічне письмо

     2. Хх хл хліб

Без солі, без хліба немає обіду.

 • Як розумієте це прислів'я?

2.Каліграфічне списування

Мама зранку подає

Молочка поживного

І смачний окраєць хліба,

Теплого, пшеничного.

- Робота з реченням.

а) Підкреслити основу.

б) Установити зв'язок слів у реченні.

в) Які слова відповідають на однакові запитання? Які з них залежать від одного слова?

(Учні позначають слова.)

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ • Саме про такі слова, що відповідають на однакові запитання і залежать від одного слова, і йтиметься сьогодні на уроці.

А ще ми ознайомимося з українськими народ­ними стравами. Які народні страви ви знаєте?

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ • Діти, давайте ще раз поглянемо на списаний віршик.

 • Які слова ми позначили крапками?

 • На яке питання вони відповідають?

 • Від якого слова залежать?..

Такі слова в українській мові називаються од­норідними.

    1. Учні працюють з опорною схемою

залежать від одного й того

самого слова відповідають на одне й теОднорідні члени речення саме запитання

якщо вимовляються з перелічувальною

інтонацією,

то між ними ставиться комаУчитель. Українці завжди славилися працелюбством. Любили добре попрацювати, а потім смачно пообідати. Після хлібу королем українського столу був і залишається борщ. У давнину його називали «варивом із зілля». Сьогодні лише в Україні налі­чується понад ЗО рецептів варіння борщу.

    1. Письмо під диктовку біля дошки

Українці варили борщ із м'ясом, з куркою, з гри­бами, з квасолею. У борщ обов'язково клали капусту, буряк, замравляли помідорами та цибулею. Зелений борщ варили зі щавлю або з кропиви.

... Завдання: позначити однорідні члени речення.

    1. Робота з прислів'ям. Знайти однорідні члени речення

їж та хвали, ніби сам варив, цей смачний борщ творив!

Учитель Але не тільки борщ полюбляли укра­їнці!

Загадка

Місили, місили,

Ліпили, ліпили,

А тоді — хіп

Та в окріп!

А вже наостанку

— В масло та сметанку.- (Вареники)    1. Самостійна робота

Повторення знань про однорідні члени речення за опорною схемою.

1-а група. Творче завдання: скласти два речен­ня з однорідними членами про вареники

 • 2-а група. Доповнити речення однорідними членами.

Я люблю вареники з картоплею, ...» ... Вареники змащують ..., ..., ...

 • 3-я група. Списати речення, позначити одно­рідні члени.


деякі (байдуже)
Борщ, галушки, вареники, юшка — це народні страви.

На ярмарку продається все: ковбаса, риба, мед, городина, садовина.

 1. Фізкультхвилинка

Гра «Вареники»

Клас об'єднується у дві групи. Під супровід піс­ні «Ой мій милий вареників хоче» діти переносять «вареники» із великого полумиска у свій. Та коман­да, яка перенесе більше «вареників»,— переможець, 1. Учитель. Але всьому голова — це хліб, до яко­го українці ставилися з особливою повагою

Робота в групі. Прийом «Кубування» Слово: хліб.

Кожна група отримує кубик із написаною на кожній грані вказівкою щодо напряму мислення.

Лексичне значення слова. (Робота зі словни­ком.)

Яким чином він зроблений?

Які ще існують вироби із борошна.

Застосування.

Спільнокореневі слова.

Прислів'я, приказки.

Презентація роботи кожною групо»». Якщо учні вживають у мовленні однорідні члени, учитель просить їх назвати. • » >•-

Порівняння. Узагальнення.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО .


    1. Підготовлений учень читає вірш М. Рильського «Не кидайсь хлібом»

Не кидайсь хлібом, він святий! —

В суворості ласкавій

Бувало, каже дід старий

Малечі кучерявій. _

-Не грайся хлібом, то ж бо гріх

Іще до немовляти,

Щасливий стримуючи сміх,

Бувало, каже мати.

Бо красен труд, хоч рясен піт,

Бо жита дух медовий

Життя несе у людський світ

І людські родить мови.

  1. Написання есе на тему «Хліб»

  2. Ознайомлення з творами 2-3 учнів

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Повторення знань про однорідні члени речення за опорною схемою

2. Чи сподобався вам урок? Із запропонованих оберіть слова, що найкраще охарактеризують наш урок.

Урок

Цікавий пізнавальний корисний нудний

Діти працювали

Пассивно активно

3. Про які українські народні страви йшлося на уроці? Які ще народні страви ви знаєте?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 38 — вивчити правило.

1-а група..Записати рецепт приготування укра­їнської страви! Вжити однорідні члени.

2-а група. Вправа 78, с.38.3-я група. Вправа 76 (списати речення № 1, 2, визначити однорідні члени речення).

Урок 4

Тема. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників'

Мета: продовжити вдосконалювати знання про структуру речення; формувати поняття про сполучниковий зв'язок між однорідними членами; виробляти вміння інтонаційно правильно читати речення з однорідними членами, ставити розділові знаки на письмі, само­стійно складати речення; повторити правила правопису слів із не- наголошеними е и; виховувати любов до України.

Обладнання: зображення державних символів; план уроку «Віно­чок»; жовті кружечки; папір для роботи в групах; кольорові картки до впр. 81; різнорівневі домашнг завдання.

Тип уроку: комбінований з елементами суспільствознавства.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУСтарайся, пробуй, живи!

Розум, увагу прояви.

Активним і уважним будь,

Про каліграфію не забудь!

ІІ. КАЛІГРАФІЧНА ХВИЛИНКА. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Учитель

У всьому світі кожен зна:

Є Батьківщина лиш одна.

І в нас вона одна-єдина —

Це наша славна... (Україна)

1. Каліграфічне письмо УуУкраїнка я маленька,

Україна — моя ненька.

В неї щира я дитина,

Добра, люба та єдина.

 • Повторення про однорідні члени речення за опорною схемою.

 • У другому реченні знайти і позначити одно­рідні члени.

 • Як вони з'єднані між собою?

 • Пригадайте, що таке сполучник.

2.Учитель. Кожна держава світу має символи. Слово «символ» із грецької означає «знак». Які державні символи України ви знаєте? Відповідь запишіть на дошці, визначте однорідні члени речення.

До державних символів України належать: Дер­жавний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

 • Що символізує Прапор України? Герб?

 • Що таке гімн?

 1. Учитель. Коли ми говоримо про нашу державу, то не можемо не згадати про її столицю. Яке місто є столицею України? Чому воно має таку назву?

 • Буквено-звуковий аналіз слова Київ.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми продовжуємо вивчати однорідні члени речення, розглянемо, як вони поєднуються за допомогою сполучників.

Ознайомтеся з планом уроку. (План у вигляді українського віночка.)


  1. Правило вивчаємо — алгоритм складаємо.

  2. Вправа 80.

  3. Словниковий диктант.

  4. Творча робота.

  5. Фізкультхвилинка.

  6. Самостійна робота.

  7. Вправа 81 «Броунівський рух».

  8. Підсумок уроку.

  9. Домашнє завдання.

      1. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1.Вправа 79

 • Прочитати виразно вірш і прислів'я.

 • Знайти однорідні члени речення.

 • За допомогою чого вони з'єднані між собою?

 • Коли між однорідними членами ставиться ко­ма, а коли — ні? Самостійно зробити висновок.

    1. Робота з правилом

 • Читання правила.

 • Порівняння правила з власним висновком.

 • х Учні, які мають на парті жовтий кружечок, ставлять питання сусідові за змістом правила.

 • Робота в парі. Наведення власних прикладів.

3.Складання опорної схеми

Кома між однорідними членами речення Ставиться:

 • якщо однорідні члени вимовляються з перелі­чувальною інтонацією;

 • перед сполучниками а, але.

Не ставиться: х між двома однорідними членами перед сполуч­ником і (й).

 1. Робота біля дошки Гра «Вилікуй хворого»

«Хворий» — речення, у якому потрібно поста­вити розділові знаки. Простежити за інтонуванням речень.

Українська рідна мова Щира світла і казкова Ніжна-ніжна, пелюсткова. Ти багата і барвиста І дзвінка, і промениста.

 1. Вправа 80 — коментоване письмо

 2. Словниковий диктант

Повторити правило правопису слів із ненаголошеними е — и. Відгадки записати, пояснити правопис,

Грамоти не знаю,

А цілий рік пишу. (Перо)

Лід на річках, сніг на полях,

Віхола гуляє, коли це буває? (Зима)

У темнім лісі проживає,

Гарний хвіст пухнастий має.

їй на місці не сидиться,А як звуть її? (Лисиця)

Всі ми в шапочках-брилях

Заховалися в кущах. (Гриби)

Ніхто їх не лякає,

А вони тремтять. (Листочки)

Хто на зиму роздягається,

А на літо одягається? (Дерева)

Кольорове коромисло

Через річку повисло. (Веселка)

 1. Учитель. Наша держава пишається своєю при­родою.

Природа України дійсно чарівна, різно­манітна. Це справжнє багатство.

Творча робота в групах

1-а група складає речення зі словом дерева (зі словникового диктанту).2-а група складає речення зі словом гриби (зі словникового диктанту).

Групи обмінюються реченнями. Кожній групі необхідно замінити слова дерева та гриби на однорідні члени з різним видом зв'язку.

Перевірка завдання.


 1. Фізкультхвилинка

Ми — берізки і кленці,

В нас тоненькі стовбурці.

Ми в стрункі стаєм рядки,

Розправляєм гілочки.

Гілочки розкішні

Тягнуться до сонця.

Вітер їх колише,

Видно у віконце.

Листя опадає.

Плавно ми сідаєм 1. Самостійна робота

Диктант прислів'їв.

Мета роботи: перевірити вміння ставити роз­ділові знаки між однорідними членами речення.

Учитель. Прислів'я та приказки — багатюща скарбниця народної мудрості. Чим вони розрізня­ються?

Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. Ста­ранність і труд до мети ведуть. Слухай багато, а мало говори.

х Перевірка написання розділових знаків за опорною схемою. У цей час учитель перевіряє грамотність написаного.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Вправа 81. (Прийом «Броунівський рух») Групи речень записані на кольорових картках. Після виконання завдання учні з картками одна­кового кольору об'єднуються та порівнюють ви­конане.

 1. ПІДСУМОК УРОКУ

  1. Повторення знань про поєднання однорідних членів речення за опорною схемою

  2. Вправа «Сенкан» (усно)

  3. Україна

Велика, багата, рідна, чудова.

Чарує, квітне, розвивається.

Батьківщина, держава, рідний край.

(Останній рядок — вправа «Мікрофон». Кожен учень висловлює власну думку.)


 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 39 — вивчити правило.

1-а група. Записати речення, поставити, де по­трібно, розділові знаки.

Вулицями міста їздять автобуси тролейбуси. Косар стомився і сів під деревом відпочити. Оле­ся читає швидко але не виразно. До чудової пісні прислухалися і пташки, і дерева, і квіти. Я був не в лісі а в полі.2-а група. Вправа 82, с. 40.

3-я група. Спиши речення, підкресли сполуч­ники при однорідних членах речення.

Реве та стогне Дніпр широкий. На могилі коб­зар сидить та на кобзі грає. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. А я дивлюсь і сер­цем лину в темний садочок на Україну.

Урок 5

Тема. Залежні слова при однорідних членах речення

Мета: навчати учнів визначати однорідні члени із залежними від них словами; поширювати ряд однорідних членів; розвивати вміння обирати засоби графічної художньої виразності для передавання характеру форми та створення образів дерев; виховувати любов до природи.

Обладнання: репродукції, фото з видами природи, картки із за­вданням до вправи 85, підручники з рідної мови та образотворчого мистецтва, картинки із зображенням верби та калини, картки з до­машнім завданням, кольорові олівці, фломастери, папір.

Тип уроку: інтегрований урок (українська мова та образотворче мистецтво) з елементами природознавства.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

— Посміхніться одне одному, діти! Сподіваюсь, що ми зуміємо створити на уроці ситуацію успіху. Щоб наша праця була успішною, пригадаємо за­кони уроку.   1. Поводитися спокійно.

   2. Не вигукувати.

   3. Бути терплячим.

   4. Давати можливість висловитися своїм товари­шам.

   5. Поважати одне одного.

ІІ. КАЛІГРАФІЧНА ХВИЛИНКА. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Учитель. Помилуйтеся красою природи, що зображена на репродукціях, фотографіях. Приро­да — це життя. Вічне, таке прекрасне, таке цікаве, що скільки б не милувалися його красою,— воно завжди приноситиме радість. Каліграфічне письмо Пп пр по

Нам без природи не прожити —

Це сонце й небо голубе.

Вода, земля, повітря, квіти,

Все, що оточує тебе.

 • Що таке природа? Як до неї слід ставитися?

 • У 1 та 2 реченні знайти однорідні члени, з'ясувати, як вони пов'язані між собою.

 • Пригадати, що знаєте про словосполучення. Складання схеми.

Сполучення

Головне Залежне

(від нього ставити запитання) (до нього ставити запитання)

 • Виписати із другого речення однорідні члени у стовпчик, дібрати до них залежні (прикмет­ники).

Вода прозора

Земля родюча

Повітря чисте

Квіти різноманітні • Записати поширене речення

Прозора вода, родюча земля, чисте повітря, різ­номанітні квіти, все що оточує нас.

 1. Якими членами речення є слова: вода, земля, повітря, квіти? Назвіть залежні від них слова.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Тема нашого уроку — «Залежні слова при однорідних членах речення». Ми сьогодні: • повторимо відомості про однорідні члени ре­чення;

 • навчимося поширювати речення словами, за­лежними від однорідних членів;

 • виконаємо малюнок на тему «Над ставами вер­би миють коси»;

 • будемо вчитися любити природу.

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

  1. Повторення знань про однорідні члени речення за опорними схемами

  2. Вправа 84

1, 2 завдання — усно. З завдання — коментоване письмо.

  1. Творча робота в парі

Поширити ряд однорідних членів.

Верба та калина — народні символи українців. Вербою обсаджували ставки, береги річок, дороги. А на луках і узліссях багатьох сіл росли суцільні калинові гаї.

Перевірка завдань. Аналіз помилок.  1. Вправа 85

   1. завдання — колективно.

   2. завдання — самостійна робота.

1-а група. Додаткове завдання: підкреслити основу речення.

3-я група. Списати друге речення, підкреслити однорідні члени.

Перевірка самостійної роботи.

Фізкультхвилинка

Тест-гра

(Діти утворюють коло.) • Якщо ви не смітите на природі — плесніть у долоні.

 • Якщо ви не спалюєте листя у дворі, дим якого забруднює повітря шкідливими речовинами,— пострибайте.

 • Якщо ви не розбиваєте скляні пляшки, не ки­даєте їх на землю, в травичку, в річку — по- присядьте.

 • Якщо болить душа, коли бачите понівечене де­рево — покладіть руку на серце.

 • Якщо хочете дружити з природою, жити з нею в злагоді, красі, мирі — візьміть одне одного за руки і підніміть їх угору

 1. ПРАКТИЧНА РОБОТА З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Загадка

Нахилилась над водою,

Наче та дівчина.

В вітоньках Лягла журба.

Відгадали? Я — ... (верба).

Учитель. Верба одвічно шанувалася в Україні. У народному уявленні верба, — символ життєздат­ності. З вербового гілля плели різні побутові виро­би. Відварами вербового гілля лікували рани. Вербу оспівували у своїх віршах відомі українські поети, серед яких — Т. Г. Шевченко. Вербу ми можемо Побачити і на картинах художників.


 • Розглядання репродукцій, зразків у підручнику.

 • Обговорення форми, кольору, розміщення об'єкта на площині.

 • Обирання засобів графічної художньої вираз­ності для передавання характеру форми.

 • Бесіда з техніки безпеки під час роботи в групі.

 • Малювання.

 • Виставка робіт. Аналіз. Оцінювання.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ

  1. Гра «Незакінчене речення» (Про однорідні чле­ни речення)

  2. Вправа «Сенкан» Природа

Красива, багата, різноманітна.

Годує, одягає, прикрашає, лікує.

Рослини, тварини, пори року, небо

Бережіть, охороняйте природу!VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1-а група. Доповнити речення словами,* залеж­ними від,<мрорідних членів.

Сергійко... присів на траву, ...придивився, ...при­слухався. Для птахів ми заготували... насіння, .„яго­ди. У саду доспіли... яблука, ...груші, ...сливи.

2-а група. Вправа 86, с. 42.

3-я група. Списати текст. Підкреслити однорідні члени із залежними словами.Ми — українці. Мова наша українська. Це мова, якою ми розмовляємо, без якої не мислимо свого іс­нування. Вона прекрасна, багата, мелодійна.

Урок 6Тема. Уявлення про складне речення

Мета: ознайомлювати учнів зі складним реченням; навчати ви­значати головні члени в реченнях, що мають 2-3 основи; будувати складні речення за зразком та схемою; розвивати мислення, мов­лення; виховувати інтерес до дослідницької роботи.

Обладнання: два аркуші паперу, фломастери, кольорові картки із завданнями, тематичні малюнки, схеми речень, картки з домаш­нім завданням.

Тип уроку: урок-дослідження, ділова гра.

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Добрий день, шановні науковці! Усі на міс­цях? Працювати готові? Настрій гарний? Дух бо­йовий? Отже, робочий день у науковому центрі «Речення» починається!ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

 • Шановні колеги! Ми провели велику до­слідницьку роботу над реченням. Зараз необхідно узагальнити наші знання про нього, щоб потім ми змогли довести наше дослідження до кінця.

Робота в групах. Складання опорної схеми. Прийом «Асоціативний кущ». Інформація пи­шеться на аркушах фломастерами.

Виступ експертів. Презентація робіт. Запитання до науковців1-а група. Що називаємо основою речення?

2-а група. Які члени речення називаються під­метом і присудком?

Практична частина. Підкреслити основу речен­ня.Побачив горобчик воду, напився, скупався, за­цвірінькав.

Доповіді експертів. Порівняння результатів.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ


 • Сьогодні ми повинні завершити досліди з теми «Речення».

Завдання:

 • Зрозуміти, що таке складне речення.

 • Навчитися утворювати складні речення.

 • Навчитися визначати основу складних речень.

 • Бажаю вам успіхів!

VІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота у дослідницькій лабораторії Вправа 91, с. 44. ~ ••»*••<; • Прочитайте текст. Скільки в ньому речень? Спишіть.

 • Чим відрізняються перші два .тре­тього?

 • Підкресліть у кожному реченні основу. Робота в парі.

 • Скільки повідомлень у першому, другому, тре­тьому реченнях?

 • Пригадайте математику Чим відрізняється про­ста задача від складеної?

 • Яке з трьох речень, на вашу думку, буде склад-, ним? Чому?

 • Зробити висновок про те, яке речення назива­ється складним. (Робота в групі.)

 • Прочитайте правило на с. 45. Порівняйте з власним висновком.

 • Пошукова робота

Вправа 93 (робота в парі під керівництвом вчи­теля).

 • Прочитати вірш.

 • Знайти складне речення. Підкреслити основу. З'ясувати кількість частин.

 • Списати строфу вірша, у якій є однорідні члени речення. Позначити їх.

 • Колективна робота над складанням схеми складного речення.

 • Після такої важкої праці необхідно відпочити.

Оголошую перерву!

Ви втомились?

Саме час дружно відпочити

І знайому фізхвилинку

В гості запросити.

ДітиМи писали, ми трудились,

Наші пальчики втомились,

А щоб далі нам писати,

Треба пальці розім'яти.

Руки вгору потягніть

І до сонця підстрибніть!

Всі присядем, встанем враз,

Знов чекає праця нас!

 • Випробування об'єкта дослідів (самостійна ро­бота)

Метод «Броунівський рух». (На кольорових картках записані завдання. Учні їх виконують, після чого об'єднуються за кольором і спільно пере­віряють правильність виконання.)

Завдання до Самостійної роботи

Учні 1-ї групи отримують картки червоного кольору.

Списати. Підкреслити основу та поставити роз­ділові знаки в складному реченні.

Квартира поволі стала перетворюватися на басейн. Плавають тарілки димлять несамови­то сковорідка чайник.Учні 2-ї групи отримують картки жовтого кадьору. Списати. Підкреслити головні члени в склад­ному реченні.

На небі засяяло ясне сонечко, а на луках за­зеленіла молода травичка. З вуликів вилетіли пра­цьовиті, метушливі бЬжопи.

Учні 3-ї групи отримали картки зеленого ко­льору.

Списати. Підкреслити підмет і присудок. Визна­чити, яке це речення просте чи складне.У кінці травня самка відкладає від 12 до 24 яєць, із яких вилуплюються пташенята.

Перевірка завдань. • Творча лабораторія

Працюють «науковці» 1-ї та 2-ї груп.

За малюнком та схемою придумати та записати складні речення

«Науковці» 3-ї групи працюють із «науковою літературою»: виконують вправу 94.

Перевірка виконання завдань.

V. ДОПОВІДЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДІВ

  • «Речення з відкритим кінцем» (все про речення)

  • Як визначити, що речення є складним?

 1. ПІДСУМОК УРОКУ

Відповіді за схемою

Урок


Цікавий пізнавальний корисний нудний

Діти працювали

Усі пасивно активно деякі

віддачею) (байдуже)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


   1. 1-а група. Скласти і записати речення за схе­мами.

ІV. ПІДСУМОК УРОКУ 5

Урок 2 5


1.РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ 7

1. Вправа 64, с. 33 7

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО 8

Урок З 8


Тема. Однорідні члени речення 8

Урок 4 11

Тема. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників' 11

Урок 5 15

Урок 6 18

Тип уроку: урок-дослідження, ділова гра. 19

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ 19

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ 19

VІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ 19

Діти 20


ІV. КАЛІГРАФІЧНА ХВИЛИНКА 23

V.РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ 23

V.ПІДСУМОК УРОКУ 25

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 252-а група. Списати, підкреслити граматичні основи.

Зачахла волога земля, бруньки набубнявіли, де­рева взялися прозеленню. Хмари розійшлися, на небі засяяли зорі. Там закує зозуля, тут щебече соловей­ко. Сонце почало заходити, рибалки підійшли до берега.

   1. 3-я група. Вправа 95 (4 прислів'я).   2. Урок 7

Тема. Узагальнення знань із теми «Речення».

Мета: узагальнювати і систематизувати знання учнів про речення; закріплювати навички правильного інтонування; збагачувати слов­никовий запас учнів; розвивати мислення, мовлення; виховувати почуття доброти, бережливе ставлення до природи.

Обладнання: молоточок; малюнки; наклейки із зображенням тва­рин, рослин; картинка із зображенням пелікана, метеликів; картки із завданнями для роботи в парі; картки для домашнього завдання.

Тип уроку: урок-аукціон.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Ви сідайте тихо, діти,

Домовляймось не шуміти,

Руки гарно піднімати,

На уроці не дрімати. —

Подаруйте мені свої гарні, милі усмішки, і почнемо урок рідної мови.На уроці ми:

сидимо — правильно

пишемо — каліграфічно;

слухаємо — уважно;

відповідаємо — чітко.

ІІ. ВСТУПНА ЧАСТИНА (ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРАВИЛАМИ ГРИ, ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ)

Учитель. Сьогодні у нас незвичайний урок — урок-аукціон. Вам цікаво дізнатися, що таке аукціон?

Працює довідкове бюро зі словником іншо­мовних слів {група дітей знаходить це слово і читає його зі словника).

Аукціон — привселюдний розпродаж, при яко­му покупцем є той, хто пропонує вищу ціну.

Учитель. На аукціоні можна купити різний товар. Цей товар називається «лот». На нашому аукціоні продаються малюнки, наклейки із зобра­женням твдрин та рослин, які можна купити не за гроші, а за знання. їх можна купити лише в тому разі, якщо правильно і швидше за всіх виконати завдання. Купуючи товар, ми закріпимо знання з теми «Речення».

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Учитель. Увага! Розпочинаємо аукціон! (Удар молоточком.)

Лот № 1. Наклейки із зображенням свійських тварин.

 • Щоб купити цей лот, слід дати повну відповідь на запитання. (Метод «Мозковий штурм»)

 • Що таке речення?

 • Що виражає речення?

 • Якими бувають речення за метою висловлю­вання?

 • Яке речення називається розповідним? Які розді­лові знаки ставляться в кінці розповідних речень?

 • Яке речення називається питальним? Які розді­лові знаки ставляться в кінці питальних речень?

 • Яке речення називається спонукальним? Які розділові знаки ставляться в кінці спонукаль­них речень?

 • Якими бквають речення за інтонацією?

Які розділові знаки ставляться в кінці оклич­них речень?

 • Які розділові знаки ставляться в кінці неоклич- них речень?

 • Що таке однорідні члени речення? Навести приклади.

 • За допомогою чого вони поєднуються між со­бою?

 • Коли між однорідними членами ставиться ко­ма?

 • Яке речення називається складним?

 • Як на письмі поєднуються прості речення в складному?

(Після кожної правильної відповіді вчитель; сту­кає молоточком, говорячи: «Продано», і дає купле­ний товар.)

ІV. КАЛІГРАФІЧНА ХВИЛИНКАДд

Добро доброзичливість

 • Поновіть слова і запишіть речення калігра­фічно.

отХ мядул арбод єажаб, йот мас огой єам. (Хто людям добра бажає, той сам його має.)

 • Тож побажаємо собі добра і злагоди в ро­боті. (Учні беруться за руки і посміхаються одне одному.)

 1. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Лот № 2. Наклейки, на яких зображені дикі тварини.

 • Проаналізувати речення:

  1. прочитати з правильною інтонацією;

  2. визначити вид речення за метою висловлюван­ня та інтонацією;

  3. підкреслити основу речення, з'ясувати складне воно чи просте.

Хто людям добра бажає, той сам його має.

 1. Товар продано! (Удар молоточком.)

Лот № 3. Наклейки, на яких зображені птахи.

1.Відгадування загадки

У морі купався,

Сухеньким зостався.

Під дзьобом — торбинка,

У дзьобі рибинка. (Пелікан) • Знайдіть тлумачення цього слова у тлумач­ному словнику.

 1. Буквено-звуковий аналіз слова (біля дошки)

Вправа «Піраміда»

Учні «ланцюжком» додають до слова «пелікан» по одному слову, щоб утворилося речення.Умова: в реченні повинні бути одноріднині члени.

 1. Запис речення біля дошки

  1. Підкреслити основу.

  2. Позначити однорідні члени речення.

  3. Товар продано! (Удар молоточком.)

Фізкультхвилинка

Іуси-лебеді летіли,

На лужку тихенько сіли.

Посиділи, поклювали,

Покружились й дружно встали.

Полетіли...

А внизу трава низенька-низенька,

Дерева високі-високі!

Вітер дерева колише-гойдає,

То вправо, то вліво їх нахиляє,

То вперед, то назад прогинає.

А гуси летять, відлітають,

А учні тихенько за парти сідають.

Лот № 4. Наклейки, на яких зображені рослини.

Робота в парі. Поставити в реченні розділові знаки.


  1. Пара отримує картку, у якій розставляє розді­лові знаки.

  2. Потім пара отримує картку для перевірки за­вдання.

  3. Записують правильний варіант.

Товар продано! (Удар молоточком.)

Лот № 5. Наклейки, на яких зображені метелики.

 • Щоб купити цей лот, необхідно виконати низку творчих завдань.

 1. Написання есе на тему «Метелики» (3-4 ре­чення).

 2. Виконання вправи «Сенкан».

 3. Метелик

Ніжний, легкий, яскравий.

Порхає, літає, задаровує.

Захоплюємося, милуємося.

Дуже красиві створіння.

 1. Складання вірша (можна власного). Робота в групах (учні 1-ї та 2-ї груп).

На квітку... ...чарівний. Він був... ...і легкий. Учні 3-ї групи малюють метеликів.

Товар продано! (Удар молоточком.)

 1. ПІДСУМОК УРОКУ

Підрахунок «купленого товару». Оцінювання.

 • Діти, малюнки, які ви придбали на аукціоні, незвичайні. На них зображені рослини і звірі, ме­телики і птахи. Це все — наша природа, яку необ­хідно охороняти та оберігати.

Не стріляй у пташку,

Не лови комашку,

Не зірви рослинку,

Не топчи травинку.

Бо земля без них —

Як без зірок ясних,

їх створив Господь для тебе,

їх краса для всіх під небом! • Знання з якої теми ми сьогодні узагальню­вали?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1-а група. Вправа 90, с. 44.

Скласти власну розповідь за малюнком.2-а група. Вправа 90.

3-я група. Списати речення, пояснити розділові знаки.

Поміж соснами ростуть білокорі берізки, кре­мезні дубки, тремтливі осички. Дід говорить, що так співають лебедині крилаБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка