Урок №10 м Тема. Основні орфограми в префіксахСкачати 89.04 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір89.04 Kb.
Гламаздіна Ірина Олександрівна,

учитель української мови та літератури
УРОК № 10 м

Тема. Основні орфограми в префіксах.

Мета: актуалізувати знання про основні орфограми в префіксах; розвивати орфографічну пильність, логічне мислення, усне та писемне мовлення, уміння швидко читати; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до природи.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ


    1. Перевірка домашнього завдання.

    2. Бесіда.

  • Що називається орфограмою?

  • З якими лінгвістичними процесами пов'язані основні орфограми в корені слова? А в префіксі?

  • Чи залежить правопис суфіксів від приналежності слова до певної частини мови? Якщо так, наведіть відповідні приклади.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

ІV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя.
Правопис префіксів

Префікс

Правило

Приклади

с-

Пишемо лише перед глухими приголосними

к, ф, п, т, х — (КаФе «ПТаХ»)

сконкретизувати, скотитися, сфокусувати, сформований, спиляти, спитати, стиснути, стверджувати, схибити, східці

з-

Перед усіма іншими літерами

зшитий, зігнорувати, зжитися, зцідити, зчеплення, зжати, зчистити, зорієнтований, зсадити, зумисне, зсохся, зсушити, зцілити

зі-

Коли корінь слова починається

сполученням приголоснихзізнатися, зідрати, зіпсувати,

зіставлення, зігнутий, зібгав, зім'яв,

зів'яле, зіп'ялисяПрипускається чергування префікса зі- із зо- без зміни значення слова: зігрівати — зогрівати, зімліла — зомліла, зіпріла — зопріла, зітлівати — зотлівати.

Ніколи не змінюємо префікси роз-, без-, через-, воз-, між-, над-, під-, від-, перед-, об-.

Слід розрізняти префікси пре-, при-, прі-, пере-, перед-:

пре- вживаємо переважно для утворення якісних прикметників і прислівників найвищого ступеня ознаки: препоганий — препогано, премудрий — премудро, пречудовий — пречудово та ін., а також у словах: презирство, престол, преосвященний, преподобний;

при- вказує на ознаку дії наближення (приїжджати, прийти)-, приєднання (пришити, причепити); частковість (притулити, примружити, приморозити)-, результат (приборкати, привабити), а також на ознаку приналежності чи причетності: пригірок, прибережжя, приярок, Примор'я, Прикарпаття, Приволжя, Приуралля, приміський, присадибний, привокзальний;

прі- вживаємо лише в словах: прізвище, прізвисько, прірва;

пере- вказує на повторність (перечитати, переміряти) або надмірність дії (переїсти, переспати); подолання (перебути, перетерпіти); подолання відстані (перебігти, перепливти); подолання перешкоди (перестрибнути, перелізти), а також у словах: переконати, перешийок, переінакшувати, перешкода, перегородка;

перед- указує на попередність положення або часу: передміський, передміхурова, передсвятковий, перед фінальні, передчасний.


пре-

при-

президент, презент, прерогатива, препарат, прейскурант, престиж, преамбула, прелюдія, пресвітер, президія, преміювати, прем'єра, презентація, претензія, прецедент, претендент, превентивний, предикат, префектура, превалювати, преферанс, презумпція

приватний, привілей, причетний, примати, примха, призер, непритомний, принцип, принаймні, прилад, призма, присудок, притаманний, природа, пригода, приймак, приймач, прикмета
Запам'ятайте слова, у яких пре- та при- є складовою частиною кореня, а не

префіксомЗапам'ятайте слова, що пишемо лише з пери-: перигей, перикард, периметр, перипетія, перископ, перистальтика, перистий, перитоніт, периферія, перифраза.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Тренувальні вправи.

1.1. Утворіть від поданих слів нові за допомогою префіксів пре-, при-, пере-; з’ясуйте вживання цих префіксів.

Смачний, гарний, добрий, тихий, морський, міський, думати, ходити, їздити, писати, єднати, орати, вивчити, хворіти, складати, міряти, казати, думати.

1.2. Замініть слова з прийменниками на слова з префіксами при- або пре-. Поясніть написання приголосних.

Бульвар коло моря; ділянка при будинку; кіоск поблизу вокзалу; місцевість біля Карпат, Дніпра; степи поблизу Дону, Дністра; місто на Волзі; поблизу Уралу; невеликий мороз; дуже поганий; лягти на кілька хвилин; посадка на землю; дуже розумний; дуже глибокий; повернення птахів.

1.3. Утворіть за допомогою префікса без- нові слова з протилежним значенням, запишіть їх разом з іменниками, з якими вони вживаються. З утвореними словосполученнями складіть речення. Зразок: хмарне небобезхмарне небо.

Хмарне небо, помилкове рішення, змістовна стаття, зоряна ніч, діяльна людина.

1.4. Від кожного з поданих дієслів утворіть якомога більше слів з різними префіксами.

Сіяти, класти, бути, нести, тягти, м'яти, чинити, клеїти, їхати, йти, робити, кинути.

1.5. Запишіть слова українською мовою. Виділіть префікси, зіставте вимову і правопис префіксів в обох мовах.

Склонять, отдаленный, подготовленный, поджаренный, отогнутый, бесстрашный, безветренный, беззвучный, безжизненный, рассказать, расшить, разыскать, росписи, рассеять, расчищать, рассчитывать, бездорожье, бессистемный, междугородный, бесшумный, подталкивать, отделять, бескрайний, бесцветный, безаварийный, бесхарактерный, расширенный, предпраздничный, международный, объяснительный, подыскать, распределитель, распространитель, безостановочный, подтянуть, отстоять, подшефный, беспрерывный.

1.6. Вставити букви

Пр..давній

пр..азовський

пр..зирство

пр..бій

пр..дставити

пр..берегти

пр..д'явник

пр..амбула

пр..фронтовий

пр..краси

пр..гнобити

п..р..ферія

пр..своїти

пр..парувати

пр..оритет

пр..балтійський

пр..мат

п..р..дача

пр..мовляти

пр..торканий

..характеризувати

в ро..палі

ро..садник

..фабрикувати

..хвалити

бе..пр..цедентний

п..р..орати;

бе..посередній

не..проможність

пр..торканий

бе..силля

пр..зент

ро..формувати

..кріпити

..шкребти

пр..вілей

п..р..метр

п..р..петія

пр..ватний

пр..года

пр..з..дент

пр..з..нтація,

пр..ймак

пр..т..нзія

..цілити

пр..стол

пр..освященний

пр..подобний

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУVІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Стор. 280, вправи 1-5.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка