Урок 2 Частини мови. Іменник. Правопис. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні уСкачати 34.84 Kb.
Дата конвертації26.02.2016
Розмір34.84 Kb.
Урок 2-3. Частини мови. Іменник. Правопис. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників.
Мета:

о навчальна: повторити відомості про частини мови, про іменник та його правопис;

а розвивальна: розвивати вміння виділяти головне в роботі на уроці;

а виховна: виховувати відповідальне ставлення до грамотного письма. ВнутрІшньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія. Міжпредметні зв'язки: мова, література. Тип уроку: систематизація і узагальнення знань, умінь і навичок.


I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

►  Прочитайте уривок із вірша Расула Гамзатова. Які слова збенте¬жили вашу душу?

Говори, говори нею ти                Чую мови барвистий розмай,

І чаруй мене знову і знову.         Щиро радуюсь кожному слову.

Розумію я з кожних п'яти          Говори мені, серце втішай —

Троє слів української мови.       Чути хочу чаруючу мову.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК


►  Назвіть предмети, що знаходяться у вашому кабінеті україн¬ської мови. До якої частини мови належать ці слова?

IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

т Які частини мови ви вивчали в початковій школі?т Що називається іменником?

т Які іменники пишемо з великої букви?

т Як змінюються іменники?

Тренувальні та творчі вправи

Вправа 1

►  Доберіть власні іменники до запропонованих загальних, скла¬діть із ними два-три речення й запишіть. Розкажіть правило про вживання великої букви і лапок у власних назвах. Письменник .... поет ..., артист ..., художник ..., учений .... співак

..., місто ..., село ..., гори .... річка .... острів ..., країна ..., фірма ..., кінофільм ..., магазин .... художній твір ....

Вправа 2


►  Спишіть речення, ставлячи у відповідному відмінку іменники, що в дужках.

Бережи хліб. У кожному (зернятко), у кожній (крихта) хліба — не тільки праця твоїх (батьки), а й метал, зварений (сталевар), нафта, здобута з (глибина) землі, розум (конструктори) і праця (робітники), які створили машини для сільського (господарство) (В. СухомлинськиІЇ).

Вправа З

►  За запропонованим кінцем усно складіть твір-мініатюру І розка¬жіть її один одному.

Задоволені повертались юні шукачі додому. Про свої знахід¬ки вони написали працівникам обласного історико-краєзнавчого музею.

Вправа З


►  Перепишіть текст у формі вірша. Прочитайте його виразно. Ви¬значте відмінки всіх іменників. Поясніть вживання великої лі¬тери.

МОЄ ДИТИНСТВО

У дитинстві я на Полтавщині жив, на березі річки Берестової. Ясне звучання тиші степової в моїй душі живе з тих давніх днів...

Чому я так ці землі полюбив? За що вони моєму серцю милі? Чом будять жаль ці подуби похилі, притулок тихий диких голубів? Хати в садках, і вулиця в пилу, гарячому, рожевому, виткому. Чом ви мені у надвечірню втому ввижаєтесь крізь півпрозору млу? Тут я родився. Хлопчиком малим в оцих садах ріс, як трава в підтинні. Тим не забуло серце ще й понині, що тут стояв мого дитинства дім (За Л. Первомайським).

Вправа 4

►  Послухайте текст. Що ви запам'ятали? Послухайте вдруге і по¬вторіть слова Т. Шевченка про слова рідної мови. Шевченкова мова — зразок найпильнішої уваги творця до на¬родного слова. Саме тому Кобзар став основоположником нової української мови, передтечею її сучасного розвитку. На струнах своєї поетичної кобзи він відтворив чудовий мелос української мови, пісенний її лад, багатство образних засобів. Для нього мова була материнською піснею і молитвою над колискою, шепотом гаю. величчю неба, ревом Дніпра й солов'їною піснею, про яку він писав:

Ну що б, здавалося, слова... Слова та голос — більш нічого. А серце б'ється — ожива. Як їх почує!

Вправа 6


►  Прочитайте віршик. Про який знак ідеться?

Я такий же, як знак розділовий, І відомий шкільній дітворі. Та в словах української мови

Я пишусь не внизу, а вгорі. Спробуй лиш написати «ім'я» — Зразу стану потрібним і я.

Вправа 6


 Допишіть слова-іменники, у яких пишемо апостроф. Мяч, вюн, бурян, верхівя.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

►  Запишіть речення. Виділіть закінчення в кожному іменнику. З допомогою словника визначте значення виділеного слова.

1. Хто в темряву дивиться, той од світла кривиться (Нар. те.). 2. Благословенна ти, країно, зелена, світла полонино, флояри і трем¬біти звук (М. Рильський). 3. Світе тихий, краю милий, моя Україно (Т. Шевченко).

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

►  Напишіть твір-розповідь на одну із тем («Книга вчить, як на світі жить» (Нар. те.), «Школа — це насамперед читання» (В. Сухо-млинський). Визначте відмінки іменників.►  Виберіть цікавий текст з інтернет-ресурсу. Перепишіть. Визна¬чте відмінки іменників.

Складіть таблицю про самостійні чиастини мови (за підручником стор. 20, $ 1) Скласти 5-6 речень із іменниками, що пишуться з великої букви і беруться в лапки (за підпричником $ 2, стор.24-25)


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка