Урок 22 Тема. Як держава захищає права дітейСкачати 115.64 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір115.64 Kb.
Урок 22 Тема.  Як держава захищає права дітей

Мета: дати уявлення про державні органи та установи, що опікуються правами дитини, підстави та процедуру позбавлення батьківських прав, поняття «усиновлення», «опіка», «піклування»; розповідати про підстави й процедуру позбавлення батьківських прав; розрізняти усиновлення та опіку й піклування; моделювати та розв’язувати правові ситуації; формувати свідоме ставлення щодо важливості й значення виховання дитини в сім’ї.Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: інтерактивний урок.

ХІД УРОКУІ. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань учнів

Обговорення творів-роздумів «Чому важливе взаємне дотримання прав та обов’язків дітей та батьків?».ІІІ. Мотивація навчальної діяльності правовий диктант

Дати визначення термінам: «споживач», «заповіт», «спадкоємець», «майнові відносини», «договір», «шлюб», «сімейно-правові відносини», «сім’я», «одношлюбність», «майнові права дітей».ІV. Вивчення нового матеріалу проблемне питання

•  Особливу увагу держава приділяє захисту прав дитини в сім’ї.

Чому саме цій проблемі приділяється особлива увага?

У ч и т е л ь.

Сучасна суспільна та юридична думка базується на тому, що дитина повинна виховуватись у сім’ї й ніщо не може замінити дитині сім’ю.

Згідно зі ст. 5 Сімейного кодексу, саме батькам надається переважне право особистого виховання дітей, вибору форм та методів виховання, якщо останні не суперечать закону та моральним засадам суспільства.

У певних випадках виникає потреба захищати дітей від власних батьків.

Робота з правовими джерелами

Конституція України

Ст. 32

Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте сімейне життя.Ст. 51

Сім’я, дитинство, материнство й батьківство охороняються державою.Запитання

•  Чи не суперечать ці статті одна одній?Сімейний Кодекс

Ст. 5

1. Держава охороняє сім’ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сім’ї.

2. Держава створює людині умови для материнства та батьківства, забезпечує охорону прав матері та батька, матеріально та морально заохочує материнство та батьківство…

5. Ніхто не може піддатися втручанню в його особисте сімейне життя, окрім випадків, передбачених Конституцією України.Ст. 7

1. Сімейні відносини регулюються лише в тій частині, в якій це може бути допустимим та можливим з точки зору інтересів їх учасників та інтересів суспільства…

4. Регулювання сімейних відносин відбувається з урахуванням права на таємницю особистого життя їх учасників, їх права на особисту свободу та недопущення вільного втручання в сімейне життя.

5. Учасник сімейних відносин не може мати привілеїв або обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, матеріального стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками.Завдання

Вкажіть, на яких принципах повинна базуватись діяльність держави щодо врегулювання сімейних відносин.

Сімейний Кодекс

Ст. 5

3. Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини.

4. Держава бере під свою охорону кожну дитину, позбавлену належної батьківської опіки.Ст. 150

1. Забороняються будь-які види експлуатації своєї дитини.

2. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Закон України «Про охорону дитинства»

Ст. 10

…Держава здійснює захист дитини від:

…усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання…;

…втягнення  у  злочинну  діяльність,  залучення  до  вживання алкоголю, наркотичних  речовин…;

…залучення  до  екстремістських  релігійних  психокультових угрупувань та течій, використання її для створення та поширення порнографічних матеріалів,  примушення  до  проституції,  жебрацтва,  бродяжництва, втягнення  до  азартних  ігор  тощо…

У ч и т е л ь. 

 

Сімейний  кодекс  передбачає,  що  у  випадках  порушення  прав  дитини  її родичі,  один  із  батьків,  сама  дитина  можуть звернутися  до  органів  опіки й  піклування  або  до  суду.  Батьки  або один з батьків, що порушують права дитини, можуть бути позбавлені батьківських прав. Окрім вищевказаних державних органів справами дітей також опікуються Служба у справах неповнолітніх, державні соціальні  служби  при  місцевих  державних  адміністраціях,  громадські організації, які опікуються проблемами захисту прав дітей.

Практична робота в групах ( поділ класу на 2 групи)

Проаналізуйте ситуації та вкажіть, чи має право порушення прав дитини. Якщо так, то в якій формі? Вкажіть можливі варіанти розв’язання ситуацій. (Групи працюють за ситуаціями, дають коментарі).

1.  Батьки 10-річного Андрія постійно пиячать. Удома часто трапляються бійки. Щоб убезпечити себе, Андрій повинен вечорами йти з дому, тому хлопчик не завжди виконує домашні завдання, що позначається на результатах його навчання.

2.  Батьки  8-річної  Оксани  ніде  не  працюють.  Вони  примушують дівчинку щоденно жебрачити. Практично всі зароблені нею гроші відбирають, використовуючи їх для придбання спиртного.

3.  Батько 13-річного Олега має невеличку авторемонтну майстерню. Він примушує сина працювати в цій майстерні навіть у той час, коли хлопець повинен бути в школі. Батько аргументує це тим, що хлопець повинен допомагати сім’ї та отримати професію авторемонтника.

4.  Батьки забороняють 16-річній Вікторії гуляти увечері з друзями, ходити на дискотеки тощо, не дають їй грошей на дрібні витрати, вечорами зачиняють у кімнаті, аргументуючи свої дії тим, що їхня дочка повинна успішно закінчити школу.

Словникова робота (Метод паутинка)

1.  На дошці записуються у два стовпчики слова.


Діти

Сироти


дитячий будинок

всиновлення

інваліди

біженці


 

Турбота


 милосердя

 увага


 доброта

 допомога

 ласка

Запитання до груп

1)  Що об’єднує слова, записані в першому стовпчику?

2)  Що об’єднує слова, записані в другому стовпчику?

3)  Що потрібно цим дітям?

4)  Записати правові визначення до понять, записаних у лівому стовпчику.

2.  Завдання «Доберіть права».

 http://notatka.at.ua/_pu/11/s91970406.jpg 

У ч и т е л ь.

Окрім дітей, чиї батьки позбавлені батьківських прав, у нашій країні є багато дітей-сиріт, тобто тих, що з різних причин не мають батьків.

Держава намагається надати цим дітям можливість виховуватись у сім’ї, тобто реалізувати право дитини на виховання в сім’ї. Одним із варіантів реалізації цього права є всиновлення — прийняття всиновлювачем до своєї сім’ї особи на правах дочки або сина, встановлене на підставі рішення суду

Всиновлювачем може бути повнолітня дієздатна особа, що старша за всиновлену дитину не менше ніж на 5 років; подружжя або, за рішенням суду, особи, що проживають сім’єю. Дитина відповідно до її віку дає згоду на усиновлення, має бути проінформована щодо правових наслідків усиновлення. Рішення про всиновлення приймається судом.

Над дітьми, що залишились без батьківського піклування, встановлюється опіка або піклування. Опіка встановлюється над дітьми у віці до 4 років, над дітьми у віці з 4 до8 років встановлюється піклування. 

Опікуном  або  піклувальником  може  бути  повнолітня дієздатна особа, здатна виховувати дитину та піклуватися про неї; адміністрація дитячого або медичного закладу, де дитина постійно перебуває.

Рішення про призначення опікунів та піклувальників приймають державні органи опіки та піклування або суди. Ці ж органи здійснюють контроль за дотриманням умов опіки та піклування.Запитання

У чому різниця між всиновленням та опікою і піклуванням?

Учитель . на минулому уроці було завдання підготувати про сімї на території Усич, які мають всиновлених діток. Виступ учня і коментарі вчителя до доповіді.

V. Підсумки уроку

Рефлексія

1.  Чому вважається, що дитина повинна виховуватись у сім’ї?

2.  Як реалізується право на виховання в сім’ї дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування?

3.  Які ще сучасні форми реалізації цього права вам відомі?

4.  В яких випадках і яким чином держава захищає права дітей у сім’ї?

VІ. Домашнє завдання

1.  Опрацювати матеріал підручника.

2.  Підготувати повідомлення «Стан світового та національного ринків праці».

3.  Підготувати інформацію про благодійні акції, які проводяться у твоїй школі і в яких ти особисто брав участь (допомога людям похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам тощо).

Урок 6. Конституція Основний закон держави.Мета: дати уявлення про те, що таке конституція, визначити характерні ознаки, які характеризують Конституцію України як Основний Закон держави, зміст її окремих положень, називати три гілки органів влади в Україні та їх повноваження; формувати вміння: пояснювати що таке конституція, характеризувати Конституцію України як Основний Закон держави, тлумачити зміст її окремих положень, називати органи законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні, описувати їх окремі повноваження.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: урок з використанням інтерактивних технологій.

Обладнання: тексти Конституції України, конституцій інших країн (Росії, Білорусії тощо).

ХІД УРОКУІ. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація навчальної діяльності учнів

Правовий диктант

Дати визначення понять: «правило», «право», «закон», «правовідносини», «правомірна  поведінка»,  «юридична  відповідальність», «мораль», «галузь права», «норма права», «правопорушення».ІІІ. Вивчення нового матеріалу

У ч и т е л ь. Кожен нормативно-правовий акт має своє призначення,  мету  і завдання.  Це  також  стосується  Конституції  як Основного  Закону  держави і  джерела  кримінально-процесуального права.

Конституція є політико-правовою базою стабільності конституційно-правового  статусу  особи;  на  її  базі  створюються юридичні механізми забезпечення та захисту прав людини. Конституція  посідає  особливе  місце як  серед  джерел  кримінально-процесуального права, так і серед усіх законодавчих актів інших галузей  права,  вона  є  Основним  Законом, основним  джерелом національної  правової  системи.  У ній  містяться найголовніші пункти, що відбивають правову концепцію нашої держави і суспільства  на  сучасному  етапі  його  розвитку.  Положення  Конституції завжди є первинними, установчими. Виходячи з досягнень усталеної конституційної теорії і практики, визначення Конституції  Основним  Законом слід  розуміти  як  акцентування  на  її основоположності стосовно держави і права. Держава об’єктивно зацікавлена як у тривалості існування та стабільності конституції,  так  і  в  її  особливому  правовому  захисті.

У ній закріплені основні права, свободи та обов’язки громадян, основи державного ладу, основи будови держави, визначено, як утворюються та діють органи державної влади. Конституція є фундаментом всіх законів держави, її Основним Законом. Вона має найвищу юридичну силу. І це означає, що всі закони та підзаконні акти повинні відповідати нормам, записаним у Конституції. На основі кожної норми Конституції приймається відповідний закон або підзаконний акт. Сама ж Конституція приймається згідно з особливо визначеним порядком.

Для законів та інших правових актів Конституція виступає юридичною базою. Вона встановлює:

•  види правових актів, які приймаються державними органами;

•  визначає сфери та об’єкти законодавчого регулювання;

•  прямо називає законі, які повинні бути прийнятими.

Юридичні властивості Конституції:

•  верховенство;

•  вища юридична сила;

•  юридична база законодавства.

В юридичній науці та практиці Конституції приділяється особлива увага. Нею займається спеціальна галузь — конституційне право.

Конституційне право — це система норм, що врегульовують найважливіші суспільні відносини, які складаються в процесі організації здійснення державної влади. Перед вами

Конституція України. Вона була прийнята 28 червня 1996 р. У грудні 2004 р. до неї були внесені зміни та доповнення.

Робота в групах

Клас розподіляється на групи, кожна з яких опрацьовує один із розділів Конституції України і на основі запитань вчителя складає коротку доповідь.

Мета роботи — показати, що в Конституції відображені всі основні сфери нашого життя. Учитель також пояснює, що в Конституції викладені загальні засади, конкретні ж моменти відображені в законах та підзаконних актах.

Алгоритм доповіді

1. Як називається розділ?

2  Які основні положення закріплені в даному розділі?

3  Чим вони важливі для життя нашої країни?

4  Якби ви брали участь у розробці шкільної конституції, які розділи до неї ви б запропонували?«Правовий хокей»

Учні розбиваються на дві команди. По черзі одна команда називає право громадянина України, інша шукає відповідну статтю в Конституції.«Спостерігаємо та аналізуємо»

Учні зіставляють конституції інших країн (тексти) з Конституцією України. Знаходять спільні ознаки та аналізують відмінності.ІV. Підсумки уроку

Рефлексія

1.  Чи зрозуміле вам поняття «конституція»?

2.  Дайте тлумачення виразу: «Конституція має найвищу юридичну силу».

3.  Коли була прийнята Конституція України?

4.  Як Конституція врегульовує життя громадян України?

V. Домашнє завдання

1.  Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2.  Підготувати виступи на тему: «Конституція України і проблеми сьогодення».3.  Повторити матеріал теми «Правила і закони у суспільстві та твоєму житті» і підготуватись до тематичного оцінювання.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка