Урок №42 Тема. Тепловий стан тіл. Температура тіла. Вимірювання температуриСторінка1/5
Дата конвертації24.02.2016
Розмір0.69 Mb.
  1   2   3   4   5
Урок № 42

Тема. Тепловий стан тіл. Температура тіла. Вимірювання температури.

Мета. Увести поняття теплового стану тіла, як результат хаотичного механічного руху молекул та температури як фізичної характеристики теплового стану тіла; ознайомити з різними видами термометрів їх будовою, школами температур та одиницями вимірювання

Тип уроку. Вивчення нового матеріалу.

Обладнання. Посудини з гарячою і холодною водою, термометри – рідинний, трутний, металевий, таблиця

Хід уроку.

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда


 • Що ви знаєте про основні положення молекулярно-кінетичної теорії , (МКТ) і її дослідне підтвердження?

 • Як відбувається дифузія за високої та низької температури?

 • Як пов'язана температура газу зі швидкістю руху його молекул?

 • Чим відрізняється рух молекул холодної води від руху молекул теп­лої?

 • Чому тверді тіла й рідини не розпадаються на окремі молекули?

 • Які явища вказують на те, що молекули не тільки притягаються одна до одної, але й відштовхуються?

 • Назвіть загальні властивості твердих тіл.

 • Перелічіть загальні властивості рідин.

 • Якими є загальні властивості газів?

 • Чи є відмінності між молекулами льоду, води й водяної пари? .

ІІІ. Засвоєння нового матеріалу.

Бесіда.


 1. З чого складаються тіла?

 2. В яких станах може знаходитись тіло?

 3. Як пояснити, що при змішувані рідини і цукру ми одержуємо солодкий чай?

 4. В якій рідині холодній чи гарячій швидше розчиниться цукор? Чому?

 5. Який висновок можна зробити?

(Атоми знаходяться в безперервному русі, і між ними є проміжки чим тепліша рідина тим швидше відбувається змішування молекул різних речовин. А результатом безладного механічного руху молекул є ступінь його нагрітості – тепловий стан).

 1. Скажіть, будь-ласка, чи може бути тіло одночасно холодним і теплим?

ДОСЛІД №1 Визначення теплового стану рідини на дотик.

Висновок. За власним відчуттям визначити тепловий стан тіла не можна.Розповідь вчителя. Щоб визначити тепловий стан тіла, треба знайти кількісну міру – фізичну величину, за якою можна об’єктивно встановити, яке з тіл і на скільки тепліше чи холодніше за інше. Тому для характеристики теплового стану тіла використовують поняття температури.

Температура тіла – це фізична характеристика теплового стану речовини, з якого складається тіло: чим вища температура, тим більший ступінь «нагрітості» тіла.

Для вимірювання температури було створено спеціальні прилади – термометри.

ДЕМОНСТРАЦІЯ №1 Термометр рідинний, ртутний, металевий.

Будова термометра: 1. Колбочка-резервуар, заповнена рідиною (спиртом або ртуттю).

 2. Тонка капілярна трубочка.

 3. Шкала.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА.

У 1597 році Г. Галілей сконструював прилад-прототип термометра, який назвав термоскопом. Термоскоп Галілея складався із тонкої скляної трубки з невеличкою колбою на верхньому кінці. Відкритий нижній кінець трубки опускали в посудину з водою, яка заповнювала і частину трубки. Коли повітря у колбі нагрівалося чи охолоджувалося, то стовпчик води в трубці опускався чи піднімався.

Оскільки висота стовпчика залежала від температури, так і від атмосферного тиску, тому вимірювати термоскопом було неможливо, проте він давав змогу порівнювати температури різних тіл в один і той самий час і в одному й тому самому місці. ( В. Сиротюк, Фізика – 8, К:, «Зодіак-ЕКО», 2008).

У 1724 р. Габріелем Фаренгейтом, склодувом із Голландії, був описаний перший сучасний термометр.

За 0°F – Фаренгейт прийняв температуру плавлення льоду, води і нашатирю.

Другу точку - 32°F - він отримав, занурюючи термометр у суміш води і льоду

Третя точка - 96°F° нормальна температура тіла людини.

Четверта точка - 212F – точка кипіння води.

У 1740 році у Франції увійшла у практику шкала Реомюра, в якій - 0°R – точка замерзання води, а 80°R – точка кипіння води. Термометри були спиртові.

Сучасна температурна шкала була запропонована в 1742 році шведським фізиком А, Цельсієм, який у своїх ртутних термометрах запровадив 100-градусну шкалу. Йому не подобалися від’ємні значення температур, і він запропонував перевернути стару шкалу і помістити 0°С у точку кипіння води, а 100°С – у точку її замерзання. Але перевернута шкала не набула популярності.

У фізиці застосовують абсолютну шкалу температур, запропоновану англійським ученим В. Том соном, лордом Кельвіном. Нуль цієї шкали відповідає такому тепловому стану тіла, коли припиняється тепловий рух атомів і молекул. Це відбувається при температурі – 273,15°С. цю температуру називають абсолютним нулем температури.

Міжнародною системою одиниць основною одиницею температури визнано одиницю шкали кельвін (К). 1К = !°С. переведення температури з однієї шкали в іншу здійснюється за формулою: Т = t +273.ІV. Закріплення засвоєного матеріалу.

 1. Що визначає тепловий стан тіла? (Безладний рух молекул).

 2. Чи можна визначити ступінь нагрітості тіла на дотик? Яким чином можна це зробити? (Ні. Для визначення ступеня нагрітості тіла використовують прилади, які називаються термометрами).

 3. З чого складається термометр?

 4. Які шкали вам відомі? ( Шкали цельсія, фаренгейта, кельвіна.)

 5. Якою школою температур ми користуємося? (Шкалою цельсія).

 6. В чому різниця між шкалою цельсія і шкалою кельвіна ? (0°С – точка танення і замерзання води, 0°К – точка припинення теплового руху молекул).

 7. Які види термометрів вам відомі?

 8. Що ми знаємо про рух однієї молекули тіла?

 9. Чому загальний рух молекул тіла є дуже складним?

 10. Чому безладний рух молекул називають тепловим рухом?

 11. Наведіть приклади теплових явищ.

 12. Що характеризує температура тіла?

 13. Яку властивість речовини використовують у конструкції термометра?

 14. Чому людина при вимірюванні температури власного тіла має тримати термометр кілька хвилин?

V. Підсумок уроку Домашнє завдання.

Лабораторна робота № 11Тема. Вимірювання температури різними термометрами.

Мета. Оволодіння навичками вимірювання температури тіл за допомогою різних термометрів.

Тип урок: урок контролю й оцінювання знань.

Обладнання. Різні види термометрів, хімічна склянка або калориметр, колба з теплою водою (температура не повинна перевищувати 60˚С)

Хід уроку.

І. Інструктаж з техніки безпеки.

ІІ. Постановка проблеми.


 1. Ознайомитися з будовою рідинного термометра.

 2. Визначити ціну поділки шкали термометра.

 3. Укажіть межі вимірювання термометра.

 4. Виміряйте температуру води в посудині.

 5. Результати вимірювань занесіть до таблиці.

  Найменування термометра

  Нижня межа вимірювання

  Верхня межа вимірювання

  Ціна поділки

  Температура води ˚С
 6. Визначте похибку вимірювання для кожного термометра і з’ясуйте, який з них найточніший.

Урок №43

Тема. Внутрішня енергія та способи її зміни. Теплообмін.

Мета: увести поняття внутрішньої енергії тіла як суми кінетичної енергії руху моле­кул і потенціальної енергії їх взаємодії; ознайомити учнів із двома способами змі­ни внутрішньої енергії; формувати розуміння учнями матеріальної єдності світу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Наочність і обладнання: демонстрації падіння пластилінової кульки, коливань вантажу на пружині й нитці, нагрівання тіл при здійсненні роботи (тертя, удар) і шляхом теплопередачі.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку

ІV. Актуалізація опорних знань

Бесіда


 • Що ми знаємо про рух однієї молекули тіла?

 • Чому загальний рух молекул тіла є дуже складним?

 • Чому безладний рух молекул називають тепловим рухом?

 • Наведіть приклади теплових явищ.

 • Що характеризує температура тіла?

 • Яку властивість речовини використовують у конструкції термометра?

 • Одна молекула кисню рухається в повітрі зі швидкістю 900 м/с, а ін­ша — зі швидкістю 1200 м/с. Чи є правильним твердження, що темпе­ратура другої молекули вища?

 • Відомо, що чим більша швидкість руху молекул тіла, тим вища його температура. Чому ж не нагрівається куля, що вилетіла з дула пневматичної рушниці, у той час як всі її молекули рухаються до мішені з великою швидкістю?

 • Чому людина при вимірюванні температури власного тіла має тримати термометр кілька хвилин?

 • Які види механічної енергії ви знаєте? Чи мають молекули енергію? Чому?

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Явища пов’язані з нагріванням або охолодженням тіл, зі зміною температури, називають тепловими. Теплові явища людина навчилася використовувати ще з давніх часів для обігрівання свого житла, готування їжі й та ін.. До теплових явищ належать, наприклад, нагрівання й охолодження повітря, танення льоду, плавлення металів.

Молекули або атоми, з яких складаються тіла, перебувають в безперервному хаотичному русі.

Демонстрація №1. Модель броунівського руху.

А як впливає підвищення чи зниження температури на рух молекул?

Отже швидкість руху молекул залежить від температури тіла.

Оскільки зі швидкістю руху молекул тіла пов’язана його температура, то хаотичний рух молекул, з яких складаються тіла, називають тепловим рухом.2. Що таке внутрішня енергія?

Ми вже знаємо, що існують два види механічної енергії: кінетична і потенціальна. Кінетичною енергією володіють тіла внаслідок руху, а потенціальною – внаслідок взаємодії з іншими тілами.Демонстрація №2. Кинемо та підлогу з деякої висоти пластилінову кульку. При падінні кульки її потенціальна енергія зменшується, а кінетична збільшується (повна ж механічна енергія кульки зберігається). Після того як кулька вдариться об підлогу, вона зупиниться. Кінетична й потенціальна енергія кульки відносно підлоги дорівнюватимуть нулю.

Чи означає це, що механічна енергія, якою володіла кулька, безслідно зникла? Очевидно, ні.

У результаті удару об стіл пластилінова кулька нагрілася й деформувалася. При цьому швидкість теплового хаотичного руху молекул кульки (а отже, і їхня кінетична енергія) збільшилася.

Таким чином, механічна енергія кульки не «зникла», а перейшла в так звану внутрішню енергію. І ця енергія пов’язана з рухом і взаємодією частинок, з яких складається тіло. • Внутрішня енергія – це сума кінетичної енергії хаотичного руху й потенціальної енергії взаємодії часинок, з яких складається тіло.

Спостереження.

Що відбувається з насосом, якщо накачувати велосипедну шину? (він нагрівається).

Якщо ви зігнете та розігнете кілька разів дротину з м’якого металу, то виявите, що місце згинання нагрілося.

Якщо вдарити кілька разів молотком по шматку свинцю, то він нагріється..

Що ми робимо на морозі, коли в нас замерзнуть руки? Ми їх потираємо одна об одну.

В усіх випадках внутрішня енергія збільшується за рахунок виконання робота.Спостереження . У склянку з гарячою водою поміщена металева ложка; батарея водяного опалення, по якій проходить гаряча вода; Земля, яку освітлює сонце, - усі вони нагріваються.

Якщо гарячу ложку помістити в холодну воду, зняти з плити гарячий чайник – вони через деякий час охолоджуються.

Процес при якому відбувається зміна внутрішньої енергії без виконання механічної роботи називається – теплообміном, або теплопередачею.

Теплообмін це процес передачі внутрішньої енергії від нагрітого тіла до холодного без виконання над ними механічної роботи.

Висновок. Внутрішню енергію можна змінити шляхом виконання роботи або теплообміну.

VІ. Закріплення вивченого матеріалу.

Бесіда.


 1. Наведіть приклади теплових явищ.

 2. Якими видами енергії володіють частинки , з яких складається тіло?

 3. Яку енергію називають внутрішньою енергією тіла?

 4. Від чого залежить внутрішня енергія тіла?

 5. Як можна змінити внутрішню енергію тіла?

 6. Наведіть приклади зміни внутрішньої енергії тіла шляхом виконання роботи.

 7. Що таке теплообмін?

 8. Наведіть приклади зміни внутрішньої енергії тіла шляхом теплообміну

 9. Які перетворення енергії відбуваються при підйомі кульки та її падін­ні?

 10. Як змінюється стан пластилінової кульки та стола внаслідок їх зіткнення?

 11. У яку енергію перетворюється механічна енергія кульки при її ударі об стіл?

 12. Яку енергію називають внутрішньою енергією тіла?

 13. Чи залежить внутрішня енергія тіла від його руху й положення щодо інших тіл? .

 14. Назвіть способи зміни внутрішньої енергії тіла.

 15. Як змінюється внутрішня енергія тіла, коли щодо нього виконують роботу?

 16. Наведіть приклади збільшення внутрішньої енергії тіла способом теп­лопередачі.

 17. Поясніть на підставі молекулярної будови речовини нагрівання лож­ки, зануреної в гарячу воду.

 18. Що таке теплопередача?

 19. Якими двома способами можна змінити внутрішню енергію тіла?

 20. Яке перетворення енергії відбувалося, коли наші далекі пращури до­бували вогонь тертям? Чи добувають вогонь тертям у наш час?

 21. Чи можна запалити сірник, не виконавши щодо нього механічної роботи?

 22. Чому при забиванні цвяха його голівка нагрівається слабко, а коли цвях уже забитий, декількох ударів досить, щоб сильно розігрі­ти її.

Розв’язування задач.

 1. 24.4 (Л.А. Кирик Збірник задач)

Яким способом змінюється внутрішня енергія деталі в таких випадках:

А) коли деталь обробляють на токарному верстаті;

Б) коли деталь нагрівають у печі перед загартовуванням;

В) коли в деталі свердлять отвори:

Г) коли деталь швидко охолоджують у воді?


 1. Шайба ковзає по горизонтальній льодовій площадці. Як при цьому змінюється кінетична енергія шайби? Внутрішня енергія?

Поміркуй і відповідай.

 1. Чи існують у природі тіла, у яких відсутня внутрішня енергія?

 2. Чому в газах внутрішня енергія в основному обумовлена тепловим рухом молекул, а у твердих – їх взаємодію?

 3. Чи може тіло мати внутрішню енергію, але не мати при цьому механічної енергії?


VІІ. Підсумок. Домашнє завдання.

Урок № 44

Тема уроку. Види теплопередачі.

Мета уроку: ознайомити учнів з видами теплопередачі; навчити пояснювати теплові явища на підставі молекулярно-кінетичної теорії й характеризувати напрямок протікання теплових процесів у природному середовищі.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Наочність і обладнання: демонстрації теплопровідності металів, конвекції в га­зах і рідинах, нагрівання тіл випромінюванням.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація знань та перевірка домашнього завдання

  • Що таке тепловий рух?

  • Що таке внутрішня енергія?

  • Яким чином можна змінити внутрішню енергію?

  • Наведіть приклади зміни внутрішньої енергії способом виконання роботи.

  • Наведіть приклади зміни внутрішньої енергії способом теплообміну.

  • Яким чином відбувається зміна внутрішньої енергії при теплообміні?(за рахунок енергії інших тіл, енергія більш нагрітого тіла переходить до менш нагрітого).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Ми встановили, що теплота передається від більш нагрітих до менш нагрітих тіл, але не з’ясували, як це відбувається.

Проблемний дослід № 1. При короткочасному розміщення циліндра в полум’ї пальника відбувається нерівномірне обвуглення паперу. Ставимо питання: «Чому папір, що прилягає до кнопок, обвуглюється менше»?

Дослід №2. Чому при нагріванні стрижнів монетки не відпадають одночасно?

(Учні відповідають).

Узагальнюючи відповіді учнів, з’ясовуємо, що при нагріванні відбувається збільшення руху молекул, з яких складається тіло. Цей рух передається сусіднім молекулам, у результаті швидкість цих молекул, а й отже, температура даної частини тіла зростає.

Вид теплопередачі від більш нагрітих частин тіла до менш нагрітих, який спричиняє вирівнювання температур без перенесення речовини, називається теплопровідністю.Демонстрація № 1. Нагрівання залізного цвяха і скляної палички.

Чому залізний цвях нагрівся швидко, а скляна паличка нагрівається повільніше?

(тому що теплопровідність різних речовин різна).

Хороша теплопровідність у металів, гірше проводять теплоту деревина, цегла, тканини,папір. Існують речовини, які погано проводять теплоту: азбест, полістирол, вата. Їх використовують для теплоізоляції, для утеплень приміщень. Найгіршими провідниками теплоти є гази, особливо розріджені. Цю властивість використовують, зокрема у термосах, для збереження температури сталою тривалий час.

Крім теплопровідності, існує інший вид теплопередачі, який супроводжується перенесенням речовини. Він називається конвекцією і притаманний рідинам і газам.

Демонстрація №2. Спостереження нагрівання води у колбі з водою.(Щоб краще бачити переміщення потоків рідини, вкинемо у воду декілька зернин перманганату калію).

Демонстрація №3. Теплоприймач з’єднаємо з манометром за допомогою гумової трубочки. На деякій відстані розмістимо нагрівник. Через деякий час побачимо, що тиск повітря у коробочці збільшився за рахунок нагрівання повітря від стінок коробочки.

Вид теплообміну, обумовлений перенесенням теплоти шляхом випускання або поглинанням теплових променів називають випромінюванням.

Енергія випромінювання залежить від температури тіла, від кольору його поверхні. Чому скафандр космонавта сріблястого кольору?

Чому літній одяг світлого кольору, а зимовий темного?IV. Первинне закріплення нового матеріалу

1. Бесіда

 • На якому досліді можна спостерігати передачу внутрішньої енергії твердими тілами?

 • Як відбувається передача енергії металевим дротом?

 • Поясніть дослід, який показує, що теплопровідність міді більша, ніж теплопровідність сталі?

 • Які речовини мають найбільшу й найменшу теплопровідність? Де їх застосовують?

 • Чому хутро, пух і пір'я на тілі тварин і птахів, а також одяг на тілі лю­дини захищають від холоду? Як захищають від нагрівання продукти харчування?

 • Опишіть дослід, який показує, що повітря над нагрітою лампою пере­міщується?

 • Поясніть, як і чому відбувається переміщення повітря над нагрітою лампою.

 • Чому шкіра при короткочасному контакті з рідким азотом не дістає опік?

 • Чому деякі предмети здаються холодними?

 • Поясніть, як відбувається нагрівання води в колбі, що стоїть на вогні.

 • Як переноситься енергія при конвекції?

 • Чим відрізняється природна конвекція від вимушеної?

 • Чому рідини й гази нагрівають знизу?

 • Чому конвекція неможлива у твердих тілах?

 • Як на досліді показати передачу енергії випромінюванням?

 • Які тіла поглинають енергію випромінювання краще? які гірше?

 • Як на практиці враховується різна здатність тіл поглинати енергію випромінювання?

2. Розв'язання задач.

 1. Як зміниться внутрішня енергія нагрітого тіла при зануренні його в холодну воду? Чому?

 1. Чому нагріті деталі у воді охолоджуються швидше, ніж на повітрі?

 1. Навіщо каналізаційні й водопровідні труби заривають у землю на знач­ну глибину?

Поміркуй і відповідай.

 1. Чому вираз «шуба не гріє» є неправильним?

 2. Чому в спеку жителі пустелі надягають на себе хутряний одяг?

 3. Чому в холодному приміщенні у нас, насамперед, мерзнуть ноги?

 4. Чому над запаленою свічкою пушинка швидко піднімається вгору?

 5. людина гріється біля багаття. Який із трьох видів теплопередачі відіграє головну роль у передачі тепла від багаття до людини?

 6. Який сніг скоріше розтане навесні: чистий на полях чи брудний у містах? Чому?

V. Підведення підсумків

VІ. Домашнє завдання


 1. Вивчити теоретичний матеріал підручника.

 2. Розв'язати задачі.

 1. Навіщо рукоятку пістолета покривають шаром дерева або пластмаси?

 1. Якою є температура в цеху, якщо металеві й дерев'яні деталі здаються на дотик однаково нагрітими?

 2. Навіщо жителі Середньої Азії під час сильної спеки носять ватяні ха­лати й папахи?

У якому баці (світлому або темному) скоріше нагріється вода під дією сонячних променів?

Урок № 45

Тема. Застосування теплопередачі в природі й техніці. Розв'язання задач.

Мета: закріпити знання про види теплопередачі; навести приклади теплової рівноваги й теплообміну в природі й техніці; виробити вміння розрізняти й класифікувати види теплопередачі (теплопровідність, конвекція, теплове випромінювання); розкрити значення зменшення теплових втрат у народному господарстві.

Тип уроку: закріплення знань.

Наочність і обладнання: демонстрації прикладів теплопередачі в природі й техніці, утворення тяги, демонстрація термоса; дидактичні матеріали для перевірки знань, умінь і навичок учнів., посудина з гарячою і холодною водою, калориметри, ножиці, дерев’яний предмет, алюмінієва і залізна ложки.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку

ІV. Актуалізація опорних знань

1. Бесіда

 • Чому кватирки для провітрювання кімнати поміщають у верхній час­тині вікна?

 • Чому брудний сніг тане швидше, ніж чистий?

 • Які види енергії вам відомі?

 • Що таке внутрішня енергія?

 • Яким чином можна змінити внутрішню енергію?

 • Навести приклади зміни внутрішньої енергії при виконання роботи.

 • Навести приклади зміни внутрішньої енергії при теплопередачі.

 • Які речовини добре проводять тепло, які погано?

 1. Самостійна робота № 21 «Тепловий рух. Внутрішня енергія»

V. Вивчення нового матеріалу

Порівняння різних видів теплопередачі.

У випадку теплопровідності — це перенос енергії частками тіла, не пов'язаний з переміщенням самої речовини; у випадку конвекції -— перенос енергії струменями, що переміщаються, самої речовини; у випадку випромі­нювання — перенос енергії електромагнітним полем.

Приклади наслідків теплопередачі в природі й застосування її в житті й техніці численні. На уроці можна зупинитися на таких: вітер (денний і нічний бриз), тяга, опалення й охолодження житлових приміщень, теплопере­дача й рослинний світ; термос.VI. Первинне закріплення нового матеріалу

Робота в групах.

Карточка № 1 (група І). 1. Якщо чашку переставити зі столу на полицю, чи зміниться при цьому її внутрішня енергія?

 2. Якщо вдарити молотком по шматку сталі, то молоток відскочить, якщо ж вдарити по шматку свинцю, то він не відскочить. Якому металу передано більше енергії?

 3. Чому після сильного шторму вода в морі стає теплішою?

 4. Пояснити результат досліду.

Опустіть алюмінієву і залізну ложки одночасно у гарячу воду. Яка з них швидше нагріється? Чому?

Карточка № 2 (група ІІ). 1. Холодна і гаряча вода складається з однакових молекул. Чи однакова внутрішня енергія холодної і гарячої води однакової маси?

 2. Чому штучні супутники Землі при входженні в щільні шари атмосфери, сильно нагріваються і згоряють?

 3. По дорозі рухаються два автомобілі. В одного з них шини слабо на помповані, а в іншого – сильно. У якого з цих автомобілів сильніше нагріваються шини? Чому?

 4. Пояснити результат досліду.

Візьміть в одну руку ножиці, а в другу – олівець. Ножиці на дотик холодніші, чому?

Карточка № 3 (група ІІІ) 1. Чому, виконуючи вправи на канаті, не слід швидко опускатися, охопивши його руками?

 2. Вам необхідно швидко охолодити посудину з компотом. Куди її варто помістити: у сніг чи у подрібнений лід, якщо температура їх однакова.

 3. Поясніть, чому деякі види птахів (тетерева, глухарі, рябчики) зариваються в снігові замети й там проводять іноді декілька діб.

 4. Пояснити результат досліду.

Коли довільне змішування холодної і гарячої води відбувається швидше: якщо в гарячу воду доливати холодну, чи в холодну повільно наливати гарячу. Відповідь перевірте на досліді.

Оцінка відповідей. 1. (С.р.) - 0,5 б. 2. (Д.р.) – 1б. 3. (В.р.) – 2.б. 4. – 3 б.

«Брейн-ринг» (1 б.) (кожній групі по чотири запитання)

 1. З чого складаються речовини?

 2. Атоми і молекули знаходяться в стані …

 3. Тепловий рух молекул називають…

 4. Якого кольору здебільшого літній одяг?

 5. В якому чайнику швидше охолоне вода в темному чи у світлому? Чому

 6. Явище перемішування холодних і теплих потоків речовин називають…

 7. Тепловий стан тіла характеризується …

 8. Що таке реперні точки шкали Цельсія?

 9. Внутрішню енергію можна змінити …

 10. Теплопровідність, конвекція, випромінювання…

 11. Чому у спеку жителі пустель одягають ватяний або хутряний одяг?

 12. Як птахи взимку рятуються від холоду?

Розв'язання задач.

 1. Навіщо дуло гвинтівки покривають дерев'яною накладкою?

 2. Якщо температура повітря 16 °С, то нам не холодно, але якщо ввійти у воду, температура якої 20 °С, то ми відчуємо холод. Чому?

 3. У якому взутті більше мерзнуть ноги взимку: у просторому або тісно­му? Чому?

 4. Чому снігозатримання, проведене на полях у посушливих районах, гарний засіб не лише для нагромадження вологи в ґрунті, але й для боротьби з вимерзанням озимих посівів?

 5. Який будинок (за однакової товщини стін) тепліший: дерев'яний або кам'яний?

 6. Навіщо у верхніх і нижніх частинах корпусів проекційних апаратів та, великих електричних ліхтарів і кіноапаратів роблять отвори?

 7. Чому брудний сніг у сонячну погоду тане швидше, ніж чистий?

 8. Навіщо оболонку стратостата фарбують срібною фарбою?

VII, Підведення підсумків

VІІІ. Домашнє завдання

Розв'язати задачі.

1. За однакової температури граніту й цегли цегла на дотик здається теплішою. Який із цих будівельних матеріалів має кращу теплопровідність?


 1. Чому вовняний одяг зберігає тепло краще, ніж бавовняний?

 2. Чому в безвітряну погоду полум'я свічі встановлюється вертикально?

 3. У якій сукні влітку прохолодніше: у білій чи темній? Чому?

Урок N5 46

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка