Урок 71 Тема. Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею іСторінка1/10
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Урок 71

Тема. Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел (№№ 617 – 624).

Мета. Ознайомити учнів із знаходженням однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Вправляти у розв’язуванні задач, аналогічних до задач на спільну роботу. Вчити ділити іменоване число на іменоване.

Обладнання. Малюнки, схеми задач; картки для опитування; таблиця до задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити виконання завдання № 615.

(Відповідь: якщо 1 см на малюнку відповідає 100 км, то відстань між містами Львів і Харків через Київ становить 1150 км.)

б) Зачитати відповідь до задачі № 616.

(Відповідь: на 6 місяців вистачить зерна курці і гусці разом.)

2. Усні обчислення.

а) Завдання № 617.

б) Гра “Хто швидше?”

48 : 3 • 4 (= 64) 48 : 4 • 5 (= 60)

48 : 2 • 3 (= 72) 48 : 6 • 9 (= 72)

в)


  • Довжина ділянки прямокутної форми 5 м, ширина — 4 м. Знайти площу ділянки. (20 м2)

  • Довжина прямокутника 10 м, ширина на — 2 м менша. Знайти площу прямокутника. (80 м2)

  • Довжина прямокутника 10 м, ширина становить 1/2 довжини. Яка площа прямокутника? (50 м2)

  • Площа квадрата 49 м2. Знайди сторону квадрата. (7 м)

3. Робота в групах (диференційовані завдання).

Картка № 1 (для учнів із високим рівнем знань)

1) Прямокутник і квадрат мають однакову площу. Довжина прямокутника 12 м, а ширина — у 4 рази менша. Знайди сторону квадрата.

Вказівка. Під час знаходження сторони квадрата подумай, яке число при множенні само на себе дає число, що виражає площу квадрата. (6 м)

2) 24 т 9 ц : 3 (8 т 3 ц)
Картка № 2 (для учнів із достатнім рівнем знань)

1) Площа ділянки 72 ари. 1/6 ділянки займає сад, а 1/3 — город. Яку площу займають сад і город разом? (36 а)

2) 4 грн 20 к. : 7 (60 к.)
Картка № 3 (для учнів із середнім та початковим рівнем знань)

1) Побудуй прямокутник зі сторонами 3 см 5 мм і 8 см 5 мм. Обчисли його периметр і площу. (24 см; 2975 мм2)

2) 5 грн 15 коп. • 5 (25 грн 75 к.)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення вчителя (за таблицею та вправою № 619 (1)).

2. Первинне закріплення вивченого (за № 619 (2)).

3. Завдання № 622* (колективно).

Що потрібно мати, щоб знайти площу прямокутника? (Довжину і ширину). Чи відомі вони нам? (Ні.) Уявімо собі, що ми обчислили довжину і ширину. Зобразимо їх відрізками.


Мал.
— Що нам відомо про них? (Ширина на 4 дм менша від довжини. Чи можемо ми обчислити суму довжини і ширини (Так. Вона становить половину периметра). Скільки дециметрів припадає на довжину і ширину разом? (24 : 2 = 12 (дм)). Що треба зробити з довжиною, щоб вона була такою, як ширина? (Відняти 4 дм).

— То скільки дециметрів припадає на 2 однакових відрізки? (12 – 4 = 8 (см).) А на один з них? (8 : 2 = 4 (дм).) Що ми дізналися? (Ширину прямокутника). Що тепер можна визначити? (Довжину. 4 + 4 = 8 (см).) А тепер обчислимо площу: 8 • 4 = 32 (дм2).

ІІІ. Розвиток математичних знань.


    1. Задача № 618.

Під час повторення змісту задачі вчитель на дошці заповнює таблицю:

Загальна маса сіна на ?днів

Маса сіна на 1 день

Кількість днів

Всього сіна450 кг


7

14 кг

зебрам
2

8 кг

ламам

Учні колективно складають план розв’язування задачі. Розв’язання записують в зошитах самостійно. Учням з початковим рівнем учитель надає допомогу.

Фізкультхвилинка

2. Знаходження значення виразів (№ 620).

Завдання виконують самостійно із подальшою перевіркою.

(Якщо а = 1095, то а • 7 – 500 = 1095 • 7 – 500 = 7165.

Якщо а = 1095, то 3404 • 8 – а = 3404 • 8 – 1095 = 26137.)

3. Ділення іменованих чисел (№ 621).

Вчитель звертає увагу учнів на те, що при діленні 36 т 9 ц на 3 ц ми дізнаємося, скільки разів 3 ц вміщається у числі 36 т 9 ц.

Запис:


36 т 9 ц : 3 ц = 123

4 ц 8 кг : 2 кг = 408 кг : 2 кг = 204

15 км 250 м : 5 м = 3050

6 м 24 см : 3 см = 208


IV. Підсумок уроку.

— Знайдіть довжину прямокутника, якщо площа його 60 м2, а ширина 4 м.

— Знайдіть ширину прямокутника, якщо площа 48 м2, а довжина 8 м.

V. Домашнє завдання. №№ 623, 624 (с. 102).


Урок 72

Тема. Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії (№№ 625 – 633).

Мета. Дати поняття учням про обчислення площі фігур за допомогою палетки, вчити користуватися нею для обчислення площі невеликих фігур. Вправляти учнів у розв’язуванні задач, пов’язаних з площею прямокутника. Удосконалювати вміння знаходити значення виразів на сумісні дії.

Обладнання. Таблиця “Обчислення площі фігури за допомогою палетки”; фігури різної форми; палетки; схема задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і здійснюють взаємоперевірку.

2. Усні обчислення.

а) До суми чисел 25 і 4 додати добуток цих чисел. (129)

Частку чисел 48 і 8 зменшити у 3 рази (2)

Добуток чисел 15 і 5 зменшити на 50 (25)

2) Знайди 1/4 хв (15с); 1/3 доби (8 год); 1/2 год (30 хв).

4 роки = міс. (48 міс.); 4 год 28 хв = хв (268 хв);

120 хв = год (2 год); 120 год = діб (5 діб).

в) Площа прямокутника 56 см2. Одна з його сторін — 8 см. Знайти другу сторону. (7 см)

2. Завдання для опитування всіх учнів класу.

а) Площа прямокутної ділянки 108 м2, її ширина — 6 м. На скільки метрів ширина цієї ділянки менша від її довжини? У скільки разів довжина більша від ширини? (На 12 м менша; у 3 рази більша.)

б) 6м 60 см : 4 см (165) 9 т 6 ц : 8 ц (12)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення (за таблицею та вправою № 625).

2. Первинне закріплення вивченого.

а) Завдання № 626 (фронтально).

Круг


Повних квадратних сантиметрів 5.

Неповних квадратних сантиметрів — 16. Це приблизно 8 повних квадратних сантиметрів. Площа круга: 5 + 8 = 13 (см2).

П’ятикутник.

Повних квадратних сантиметрів — 6, неповних — 8. Площа: 6 + 4 = 10 (см2).

б) Робота з роздатковим матеріалом.

Кожен учень отримує палетку і фігуру, вирізану з паперу. Накладаючи палетку на фігуру, знаходить її площу.

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування задач.

а) Задача № 627.

Обчисливши периметр прямокутника і периметр квадрата, учні роблять висновок, що вони рівні.

Аналогічно обчислюють площі цих фігур і роблять висновок, що площа квадрата більша, ніж площа прямокутника.

б) Задача № 630 (колективно).

(Розв’язання:

1) 8 • 5 = 40 (ц0 — зібрали насіння з 5 га поля;

2) 16000 : 40 = 400 (грн) — коштує 1 ц насіння (або 100 кг);

3) 400 : 100 = 4 (грн) — коштує 1 кг насіння.)

в) Задача № 631 (усно).

2. Виконання завдання № 629 (за варіантами).

(Відповідь: 1734; 6182.)

3. Самостійна робота.

Виміряти за допомогою палетки площу фігури (на вибір) непрямокутної форми.

IV. Підсумок уроку.

— Що таке палетка? Для чого вона служить?

V. Домашнє завдання.

№№ 632, 633 (с. 103 – 104).

Урок 73

Тема. Дія ділення на одноцифрове число. Властивості частки (№№ 634 – 644).Мета. Дати учням поняття дії ділення як дію, обернену до множення. Повторити назви чисел при діленні. Ознайомити учнів з тим, що у множині натуральних чисел дія ділення не завжди виконується. Розкрити властивості частки та вчити застосовувати їх під час виконання обчислень. Закріплювати вміння розв’язувати задачі.

Обладнання. Таблиця “Ділення на одноцифрове число”; схема-малюнок задачі; картки для самостійної роботи.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати відповідь до задачі № 632.

(Відповідь: площа квадрата 2871 м2.)

б) Зачитати результати виконання дій з іменованими числами (№ 633).

2. Усні обчислення.

а) Гра “Ніч-день”.

При слові: “Ніч” учні кладуть голови на парту і заплющують очі. Вчитель повільно диктує “ланцюжок” виразів, діти знаходять їх значення.

Коли вчитель промовляє слово “день”, учні піднімають голови і піднімають руки. Один учень називає остаточну відповідь. Так гра повторюється декілька разів.

95 : 5 60 : 12 57 + 23

+ 56 • 18 : 5

: 3 – 46 • 4

– 7 : 4 : 2

: 3 : 8

(6) (11) (4)]


б) 2 т 7 ц + 3 ц (3т)

1 год 45 хв + 15 хв (2 год)

2 доби : 6 (8 год)

3 роки 4 міс. : 4 = (10 міс.)

5 т : 5 ц = (10)

в) Яку відстань подолав автомобіль, якщо 3 год він їхав зі швидкістю 60 км/год, а 4 год — зі швидкістю 50 км/год (380 км.)

3. Завдання для опитування (за варіантами).

Варіант 1

1) Площа прямокутника 96 см2, а довжина сторони — 8 см. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника. (Відповідь: 100 см2).

2) 15 м 72 см • 5 (78 м 60 см)

Варіант 2

1) Квадрат і прямокутник мають однакову площу. Сторона квадрата 8 см, а ширина прямокутника — 4 см. Знайди довжину прямокутника. (Відповідь: 16 см).

2) 1 т 350 кг • 6 (8 т 100 кг)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Робота з таблицею.

— Розгляньте властивості частки.

2. Опрацювання №№ 634, 635.

3. Первинне закріплення матеріалу.

а) — Запишіть ділене у вигляді суми розрядних (або зручних) доданків. Знайдіть частку.

484 : 4 = (400 + 80 + 4) : 4 = 121

728 : 8 = (720 + 8) : 8 = 91

369 : 3 = (300 + 60 + 9) : 3 = 123

б) Виконання завдання № 636 (з коментуванням).

846 : 2 = (800 + 40 + 6) : 2 = 400 + 20 + 3 = 423

693 : 3 = )600 + 90 + 3) : 3 = 200 + 30 + 1 = 231

65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 10 + 3 = 13

450 : 6 = (420 + 30) : 6 = 70 + 5 = 75

в) Задачі № 637.

Учні аналізують задачі; визначають, які з них розв’язуються дією ділення (перша, друга, третя і п’ята задачі). Розв’язання задач записують у зошитах.

( 1) 186 : 6 = 31 (л); 2) в : к; 123: 3 = 42 (к.);

3) 180 : 20 = 9 (р.); 4) 72 : 3 = 24 (л0.)

г) Виконання завдання № 638 (усно).

4. Пояснення письмового ділення на одноцифрове число (за № 639).

Учні детально пояснюють обчислення.

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 640.

х • 7 = 168

х = 168 : 7

х = 24


24 • 7 = 168
168 : 7 = (140 + 28) : 7 = 24

24 • 7 = (20 + 4) • 7 = 168


2. Розв’язування задач.

а) За таблицею (№ 641) учні складають і розв’язують прості задачі.

б) Задачу № 642 розв’язують колективно.
Мал.
— З яких двох частин складається уся відстань? (З тієї, що туристи йшли зі швидкістю 4 км/год, і тієї, яку вони йшли зі швидкістю 5 км/год). З яких двох частин складається шуканий час? (Із 4 год і того часу, який затратили туристи на другу частину відстані — він невідомий). Які величини треба мати, щоб знайти цей час? (Другу частину відстані і швидкість, з якою вона пройдена. Швидкість 5 км/год відома, а відстань — ні.) Як можна знайти другу частину відстані? (Від усієї відстані 31 км відняти першу частину відстані.) Чи відома нам перша частина відстані? (Ні, але її можна знайти). То про що дізнаємося у першій дії? У другій? У третій? У четвертій?

(Учні з достатнім рівнем розв’язують задачу діями, з високим рівнем знань — виразом. Учні із середнім і початковим рівнем знань записують розв’язання під керівництвом вчителя.)

IV. Підсумок уроку.

Виконайте ділення, застосувавши властивість частки:

224 : 4; 936 : 3; 570 : 6.

V. Домашнє завдання.

№№ 643, 644 (с. 106).

Урок 74


Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Розв’язування задач (№№ 645 – 654).

Мета. Ознайомити учнів із діленням багатоцифрових чисел на одноцифрові. Закріплювати вміння розв’язувати задачі та знаходити значення виразів на сумісні дії.

Обладнання. Таблиця “Ділення на одноцифрове число”; картки для опитування; схема задачі.
Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Із завдання № 643 зачитати результати обчислення в порядку зростання.

(Відповідь: 9; 12; 64; 208; 1700; 5317.)

б) Пояснити розв’язання задачі № 644.

(Розв’язання:

1) 8 • 4 = 32 (см) — довжина прямокутника;

2) 32 • 8 = 256 (см2) — площа прямокутника.)
2. Усні обчислення.

а) Ділення з остачею.

7 : 4 25 : 8 76 : 9

33 : 5 50 : 6 48 : 7

б) Дії з іменованими числами.

5 м : 2 (=25 дм) 1 год : 6 (= 10 хв)

7 кг : 2 (= 3500 г) 1 дм : 2 см (= 5)

1 год : 15 хв (= 4) 60 м2 : 5 м (= 12 м)

в) Довжина кімнати 6 м, а ширина дорівнює ½ довжини. Знайти площу кімнати. (18 м2)

г)* Знайти сторони кількох прямокутників, площа кожного з яких дорівнює 24 см2. (12 м і 2 м; 4 м і 6 м; 8 м і 3 м)

3. Завдання для опитування.

а) Подати ділене у вигляді суми зручних доданків і виконати ділення.

624 : 3; 220 : 5; 91 : 7.

б) (800 + 188) : 4. Знайти значення вирази, застосувавши правило ділення суми на число.

в) Ширина поля 25 м, довжина — на 50 м більша. 1/5 поля засіяно просом, а решту — пшеницею. Яку площу засіяно пшеницею? (Відповідь: 1500 м2.)

Картки для опитування

№ 1

1) Довжина поля 50 м, ширина — в 2 рази менша. 1/5 поля засіяно житом, а решту — гречкою. Яку площу засіяно гречкою? (Відповідь: 1000 м2)2) 12 м 75 см • 4 (51 м)

№ 2


1) Довжина поля 40 м, а ширина — в 4 рази менша 1/8 поля засіяно кукурудзою, а решту — пшеницею. Яку площу засіяно пшеницею? (350 м2)

2) 6 м 60 см : 5 см (132)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота (за вправами №№ 645, 646).

2. Пояснення нового матеріалу.
Мал.
Пояснення. Перше неповне ділене — 14 тисяч. У частці буде 4 цифри. 14 тисяч поділити на 6, буде 2 тисячі і в остачі 2 тисячі. Друге неповне ділене 27 сотень. 27 сотень поділити на 6, буде 4 сотні і в остачі 3 сотні. Третє неповне ділене 37 десятків. 37 десятків поділити на 6, буде 6 десятків і в остачі 1 десяток. 18 одиниць — четверте неповне ділене. 18 поділити на 6, буде 3. остачі немає. Частка 2463.

3. Первинне закріплення вивченого (за № 648).

4. Виконання завдання № 649 (з коментуванням).

(Відповідь: 41278; 21853.)


5. Робота в парах.

— Виконайте ділення самостійно, а потім обміняйтеся зошитами і перевірте обчислення множенням.

5118 : 6 (= 853)

8595 : 3 (= 2865)

6380 : 4 (= 2345)

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування задач.

а) Задача № 651 (фронтально).

Учні записують з коментуванням поступове складання виразу з поясненням:

200 : 4 (л) — витратили два трактори за 1 год;

200 : 4 : 2 = 25 (л) — витратить один трактор за 1 год

б) Задача № 652.

Цю задачу учні розв’язують самостійно. Спочатку складають вираз з буквою k, а тоді обчислюють його значення при k = 3. Учні з початковим рівнем знань отримують допоміжну картку.

1) Спочатку перетвори масу сіна в кілограми.

2) Склади вираз з буквою k, скориставшись схемою.

сіно + конюшина

3) Знайди значення виразу, якщо k = 3.

IV. Підсумок уроку.

а) Визначте, скільки цифр буде в частці.

928 : 4; 4215 : 5; 336584 : 4.

б) Завдання № 650 (усно).

V. Домашнє завдання.

№№ 653, 654 (с. 108).

Урок 75

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 655 – 662).Мета. Закріплювати вміння учнів ділити багатоцифрові числа на одноцифрові; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на зведення до одиниці; вправляти у ділені іменованих чисел.

Таблиця. Таблиця усних обчислень; картки для опитування.


Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і здійснюють взаємоперевірку.

2. Усні обчислення.

а) Гра “Спіймай рибку”.

На дошці прикріплені записи виразів:

7 : 4 8 : 5 9 : 6

26 : 8 30 : 9 49 : 5

45 : 6 70 : 8 59 : 9

До дошки виходять троє учнів. Учитель дає кожному по три паперові “рибки”, на зворотній стороні яких записано значення одного із виразів. Учень повинен знайти цей вираз. “Контролери” перевіряють правильність виконання ділення з остачею. Учень, який першим правильно знайде три вирази, виграє.

б) 1 год : 3 (20 хв); 1 см : 5 мм (2); 1 дм : 4 мм (25); 2 кг : 5 (400 г).

в) Площа прямокутника 36 м2. Якої довжини можуть бути сторони його? ( 36 і 1; 18 і 2; 12 і 3; 9 і 4).

г) Вправи №№ 655, 656.

г)* Площа прямокутника 45 м2, ширина — 5 м. Обчислити площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього прямокутника. (45 : 5 = 9 (м) — довжина прямокутника; (9 + 5) • 2 = 28 (м) — периметр прямокутника; периметр прямокутника дорівнює периметру квадрата; 28 : 4 = 7 (м) — сторона квадрата; 7 • 7 = 49 (м2) — площа квадрата.)

3. Завдання для опитування (диференційоване).

Картка № 1 (для учнів із високим рівнем знань)

1) Площа прямокутника 32 см2, довжина — 8 см. Обчисли площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника. (36 см2)

2) 473832 : 9 (52648)

Картка № 2 (для учнів із достатнім рівнем знань)

1) Площа прямокутника 54 см2, довжина — 9 см. Обчисли площу квадрата, сторона якого дорівнює ширині цього прямокутника. (36 см2)

2) 8235 : 3 (2745)

Картка № 3 (для учнів із середнім і початковим рівнем знань)

1) Площа прямокутника 48 см2, ширина — 6 см. Обчисли периметр прямокутника. (28 см).

Вказівка. У першій дії знайди довжину прямокутника за даною площею і шириною. У другій дії знайди його периметр.

2) 5264 : 7 (752)

ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування задач.

а) Задача № 658.

На дошці короткий запис задачі.

2 сівалки — 12 год — 96 га

1 сівалка — 7 год — ? га

Учні із виском рівнем знань після повторення змісту задачі розв’язують її самостійно. З рештою учнів учитель аналізує задачу. (Відповідь: 28 га.)

б) Задача № 659.

Учні із високим і достатнім рівнем знань розв’язують задачу самостійно. Решта — працюють під керівництвом вчителя.

— З яких частин складається маса усієї настриженої шерсті? (З тієї шерсті, що настригли з баранів, і з тієї, що настригли з овець.)

Учитель креслить на дошці схему:
Мал.
Після цього учні самостійно розв’язують задачу складанням виразу.

6 • 1240 + 4 • 720 = 10320.

2. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові:

а) Завдання № 657.

Перший вираз обчислюють із коментуванням, решту — самостійно з наступною перевіркою.

(Результати обчислень: 274; 24173; 37115; 7141.)

б) Завдання № 660.

5 кг : 2 = 5000 г : 2 = 2500 г = 2 кг 500 г

10 м : 4 = 1000 см : 4 = 250 см = 2 м 50 см

1 дм : 5 см = 10 см : 5 см = 2

1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв

ІІІ. Підсумок уроку.

— Скільки буде цифр у частці 9100218 : 3; 12240 : 4; 5022 : 9?

IV. Домашнє завдання.

№№ 661, 662 (с. 108 – 109).

Урок 76


Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663 – 671)..

Мета. Закріплювати вміння ділити багатоцифрові числа на одноцифрові. Повторити способи перевірки дії ділення. Вправляти учнів у розв’язуванні задач на зведення до одиниці.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; схеми задач; картки для самостійної роботи.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1.Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати значення виразів із № 661 у порядку спадання.

(Відповідь:


б) Пояснити розв’язання задачі № 662.

(Розв’язання:


2. Усні обчислення.

а) Знайти: 1/10 м (10 см); 1/2 т (500 кг); 1/5 ц (20 кг); 1/4 м (25 см); 1/5 год (12 хв); 1/4 доби (6 год); 1/3 року (4 міс.).

б) Перевірити дію ділення множенням.

84 : 6 = 14; 96 : 8 = 14; 92 : 23 = 3; 102 : 17 = 6.

в) Периметр прямокутника 44 см, площа — 72 см2. Знайти довжину його сторін. Яка відповідь із наведених правильна? (4 см і 18 см.)

9 см і 10 см 1 см і 21 см 20см і 2 см;

24 см і 3 см 4 см і 18 см 16 см і 6 см

г) Виконати завдання № 663.


3. Завдання для опитування.

а) Довжина ділянки прямокутної форми 300 м, ширина становить 1/5 довжини. Знайти периметр і площу прямокутника. (720 м, 18000 м2). Додатково дізнатися, скільки картоплі висадили на цій ділянці, якщо садили з розрахунку 200 г на 1 м2. (3600 кг)

б) 2 доби : 6 (8 год) 1 т 2 ц : 2 ц (6)
ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування задач.

а) Задача № 664.

Учні розглядають і пояснюють два способи розв’язання задачі; самостійно виконують дії.

б) Задача.

Два однакових двигуни за 7 год роботи витратили 350 л пального. На скільки годин вистачить одному такому двигуну 50 л пального?

Учні з високим та достатнім рівнем знань працюють самостійно, решта — під керівництвом учителя.
2 дв., 7 год — 350 л

1 дв., ? — 50 л


1-й спосіб:

1) 350 : 7 = 50 (л) — витратили за 1 год два двмгуни;

2) 50 : 2 = 25 (л) — витратив за 1 год 1 двигун;

3) 50 : 25 = 2 (год)


2-й спосіб:

1) 350 : 2 = 175 (л) — витратив 1 двигун за 7 годин;

2) 175 : 7 = 25 (л) — витратив двигун за 1 годину;

3) 50 : 25 = 2 (год)


в) Задача № 667*.

— Уявіть собі, що ми поставили ці дві шайби на одну. Чому дорівнює сумарна маса двох шайб? То на скільки кубиків припадає 9 кульок? (На 3 кубики.)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка