Урок 71 Тема. Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею іСторінка10/10
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Обчислити площу квадрата зі стороною 50 см. (200 см2)

Маса 5 посилок 20 кг. Яка маса тридцяти таких посилок? (120 кг)

в) Вправи з логічним навантаженням.

У числі 16543 закреслити такі дві цифри, щоб число, записане рештою цифро, було найбільшим (найменшим). Вказівка: порядок цифр змінювати не можна.

(Відповідь: 16543 (654); 16543 (143).)


Вписати пропущені цифри.
Мал.
2. Завдання для опитування учнів.

Картка № 1 (для учнів із високим рівнем знань).

1) Склади задачу за коротким записом і розв’яжи її діями з поясненням.


Маса 1 ящика

Кількість ящиків

Маса

Однакова

?

56 кг

?

112 кг

(Розв’язання:

1) 112 + 56 = 168 (кг) — маса всіх ящиків;

2) 168 : 12 = 14 (кг) — маса 1 ящика;

3) 56 : 14 = 4 (ящ.) — відвезли у перший магазин;

4) 12 – 4 = 8 (ящ.) — відвезли у другий магазин.)

Знайди значення виразу.

2) 8967 : 61 – 6095 : 53 (= 32)

Картка № 2 (для решти учнів)

1) Розв’яжи задачу.

З однієї грядки зібрали 6 мішків цибулі, а з другої — 4 мішки. З першої ділянки зібрали на 90 кг більше, ніж з другої. Скільки кілограмів цибулі зібрали з кожної ділянки?

(Розв’язання:

1) 6 – 4 = 2 (м.) — на стільки більше зібрали цибулі;

2) 90 : 2 = 45 (кг) — в одному мішку;

3) 45 • 6 = 270 9кг) — зібрали з 1-ої ділянки;

4) 45 • 4 = 180 (кг) — зібрали з 2-ої ділянки.

Або: 270 – 90 = 180 (кг).)

2) Знайди значення виразу.

9379 : 83 – 3224 : 31 (= 9)


ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення вчителя.

Перше неповне ділене 345 сотень. У частці буде 3 цифри. Поділимо 345 на 64, буде 5. 64 помножимо на 5, буде 320. Остача 25. Друге неповне ділене 256 десятків. Поділимо його на 64, буде 4. Помножимо 64 на 4, буде 256. Остачі немає. Третє неповне ділене 5 одиниць. 5 не ділиться на 64, тому в частці буде нуль одиниць. Частка 540, остача 5.

2. Закріплення вивченого.

а) Читання пояснення за № 1044.

б) Виконання завдання № 1045 (з коментуванням).

19 691 : 82 = 240 (ост. 11);

34 568 : 64 = 540 (ост. 8).

в) Обчислення виразів, записаних на дошці (самостійно).

70 090 : 73 = 960 (ост. 10);

36 666 : 94 = 390 (ост. 6).

г) Виконання завдання № 1046 (по групах).

(Відповіді: 50; 63; 88.)

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Задача № 1047.

На дошці короткий запис задачі.

І н. — 24 хв — 4800 л

ІІ н. — 40 хв — 4800 л

І н. і ІІ н. — ? хв — 4800 л

Учні з високим рівнем знань працюють самостійно. Решта учнів під керівництвом учителя складають план розв’язування задачі. Розв’язання записують у зошитах окремими діями. Потім можна запропонувати скласти вираз для розв’язання задачі.

(Розв’язання: 4800 : (4800 6 24 + 4800 : 40) = 15 (хв).)

2. Задача № 1048.

— Розгляньте вирази, записані на дошці:

а) 54 • 8; б) 4 • 54; в) 4 • 54 • 8.

— Який з них є розв’язанням задачі № 1048?

Учні приходять до висновку, що вираз 4 • 54 • 8 є розв’язанням задачі.

(Відповідь: 1728 кг масла.)

IV. Підсумок уроку.

Знайти частку й остачу.

18 246 : 48 (= 380 (ост. 6).)

29 259 : 65 (= 450 (ост. 9).)

V. Домашнє завдання.

№№ 1049, 1050 (с. 163)


Урок 124

Тема. Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа.

Розв’язування задач (№№ 1051 – 1058).

Мета. Формувати уміння учнів ділити іменовані числа на двоцифрові; удосконалювати обчислювальні навички, уміння розв’язувати задачі вивчених типів.

Обладнання. Таблиця для усних обчислень; картки для опитування; таблиця “Ділення іменованих чисел на двоцифрові”.
Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Усні обчислення.
Мал.
У грі беруть участь 2 команди, по 3 учні в кожній.

б) 1 т • 25 (= 25 т); 1 т : 25 (= 40 кг); 1 т : 25 кг (= 40); 1 т – 25 кг (= 975 кг).

в) Маса 1/5 частини дині становить 400 г. Яка маса дині (2000 г = 2 кг).

Яка маса 3/4 дині? (1500 г = 1 кг 500 г)


2. Завдання для опитування.

1) Виконати ділення.

45250 : 52 (= 870, ост. 10)

17472 : 52 (= 336)

2) Одне число х, а друге 4 5 разів більше. Знайди суму цих чисел, склавши вираз. (х + х •5)

Картки для опитування.

№ 1

1) 23227 : 54 (= 430, ост. 7)279372 : 62 (= 4506)

2) Одне число а, друге у 10 разів менше. Знайди різницю цих чисел, склавши вираз. (а – а : 10)

№ 2

1) 70090 : 73 (= 960, ост. 10)6424 : 73 (= 88).

2) Одне число х, а друге на 25 більше. Знайди добуток цих чисел, склавши вираз.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення (за таблицею № 75).

2. Первинне закріплення вивченого.

а) Вправа № 1051 (усно).

б) Завдання № 1052 (з коментуванням).

Перший вираз обчислюють із записом на дошці.


280км 896 м : 44 = 6 км 384 м
Мал.
Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Практична робота (№ 1053).

2. Задача № 1054.

Розв’язання: (1950 • 4 + 2200 • 7 + 2300 • 1) : (4 + 7 + 1) = (7800 + 15400 + 2300) : 12 = 25500 : 12 = 2125 (г) = 2 кг 125 г

3. Завдання № 1055.

Учні приходять до висновку, що розв’язком нерівності є число 25.

2400 : 100 ˂ х ˂ 520 : 20

24 ˂ 25 ˂ 26

4. Завдання № 1056.

Учні читають вирази, пояснюють порядок виконання дій, усно знаходять їхні значення.

(Результати: 8500; 360; 850; 100.)

5. Знаходження значення виразу.

98765 + 25326 : 63 – 24 • 98 (= 96815)

IV. Підсумок уроку.

Пояснити за таблицею № 75 ділення іменованих чисел.

V. Домашнє завдання.

№№ 1057, 1058 (с. 165).


Урок 125

Тема. Дії з іменованими числами. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу (№№ 1059 – 1066).

Мета. Вправляти учнів у знаходженні значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами; удосконалювати вміння розв’язувати рівняння, задачі на спільну роботу.

Обладнання. Схема задачі; картки для опитування.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Усні обчислення.

а) Вправа № 1059.

б) 420 + 240 : 6 + 40 (= 500); 520 : 52 : 10 + 320 : 80 (= 5).

в) Петрик прочитав 80 сторінок книжки, а Оленка — 3/4 того, що прочитав Петрик. Скільки сторінок прочитала Оленка? (60 сторінок).

2. Завдання для опитування (диференційоване).

Картка № 1 (для учнів із високим рівнем знань).

1) 80 кг 048 г : 16 – 25 кг 721 г : 89 (= 4 кг 714 г).

2) Розв’яжи задачу усно, запиши лише відповідь.

Першу годину автомобіль їхав із швидкістю 50 км/год, а наступні 2 год — із швидкістю 80 км/год. Знайди середню швидкість автомобіля за цей час. (Відповідь: 70 км/год.)

Картка № 2 (для решти учнів)

1) 38 т 228 кг : 76 (= 503 кг)

2) Розв’яжи задачу.

За першу годину літак пролетів 650 км, а за другу 800 км. Знайди середню швидкість літака за цей час. (відповідь: 725 км/год)

ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Перевірка розв’язання виразу і пояснення порядку виконання дій.

41507 – (12387 – 31595 : 71) = 29565


Мал.
2. Виконання завдання № 1060.

Значення першого виразу знайти і звірити із записом на дошці. Другий вираз учні із високим рівнем знань розв’язують самостійно, решта — коментовано. Вчитель звертає увагу учнів на оформлення записів. (Відповідь: 27; 523160.)

3. Задача № 1061.

Учні розв’язують задачу складанням виразу.

(Розв’язання: 3 • (50 • 15) = 2250 (кг).)

4. Задача № 1062.

У ході аналізу задачі записують дані в таблицю, підготовлену зазадалегідь.

Кількість днів

Довжина паркана

Жабеня

6

300м

Кіт

, у 2 рази менше

300 м

Разом

?

300 м

Після заповнення учнями таблиці колективно учні з високим рівнем знань розв’язують задачу самостійно, решта — під керівництвом учителя.

(Розв’язання:

1) 6 : 2 = 3 (дн.) — потрібно Коту, щоб пофарбувати 300 м паркану;

2) 300 : 6 = 50 (м) — паркану може пофарбувати Жабеня за один день;

3) 300 : 3 = 100 (м) — паркану може пофарбувати Кіт за один день;

4) 100 + 50 = 150 (м) — паркану можуть пофарбувати разом Кіт і Жабеня за 1 день;

5) 300 : 150 = 2 (дн.) — за стільки часу вони пофарбують паркан, працюючи разом.)

5. Розв’язування рівнянь (№ 1064).

Перше рівняння розв’язують із коментуванням, друге — самостійно.
х – (23603 + 9850) = 16000

х – 33453 = 16000

х = 16000 + 33453

х = 49453

49453 – (23603 + 9850) = 16000
23603 + 9850 = 33453

16000 + 33453 = 49453

49453 – 33453 = 16000

Звернути увагу учнів на оформлення записів та необхідність проведення перевірки письмово.

ІІІ. Підсумок уроку.

Обчислити усно.

100 – 81 : 9 + (10 – 8 + 49 : 7) = 100

IV. Домашнє завдання.

№№ 1065, 1066 (с.166)

Урок 126
Тема. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв’язування нерівностей (№№ 1067 – 1075).

Мета. Вправляти учнів у знаходженні значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на зведення до одиниці; вчити складати і розв’язувати нерівності.

Обладнання. Завдання для опитування учнів; таблиця для короткого запису задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Усні обчислення.

а) 3 ц : 30 кг (=10); 3 ц : 30 (= 10 кг); 3 ц : 5 кг (= 60); 3 ц – 5 кг (= 295 кг).

б) Вправа № 1070. (7000).

в) Периметр прямокутника 100 м, а його довжина — 30 м. Знайди площу прямокутника. (600 м2).

2. Завдання для опитування (за вибором учня).

Картка № 1

1. Задача. Відстань між містом і селом 36 км. З міста в село кінь біг зі швидкістю 12 км/год. Назад він повертався з вантажем зі швидкістю 6 км/год. Яка середня швидкість коня?

Вказівка. Знайди всю відстань, яку пройшов кінь і весь час, за який він подолав цю відстань.

(Відповідь: 8 км/год.)

2. Обчислити. 27 : 90 см (= 30).

Картка № 2

1. Задача. Автомобіль їхав 2 год зі швидкістю 100 км/год і 3 год — зі швидкістю 70 км/год. З якою середньою швидкістю рухався автомобіль?

(Відповідь: 82 км/год.)

2. Обчислити. 3 кг 910 г • 28 (109 кг 480 г)


ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Знаходження частки й остачі (№ 1067).

Ділення на двоцифрове число виконують із записом на дошці.
Мал.
2. Ділення іменованих чисел (№ 1068).

Завдання виконують за варіантами.

Варіант 1 — перший стовпчик виразів (288 кг; 2 м 34 см).

Варіант 2 — другий стовпчик. (438 г; 5 м 46 см).

3. Знаходження значень виразів (№ 1069).

Учні працюють самостійно, а потім пояснюють виконання завдання.

(Результати обчислень: 31 752; 1398.)

Фізкультхвилинка

4. Розв’язування задач

а) Задача № 1071.

На дошці короткий запис задачі.

Врожайність

К-сть гектарів

Врожай

Гречка
23 га

506 ц

Рис

, у 2 рази більше

18 га

?

Учні з високим рівнем знань розв’язують задачу складанням виразу.


506 : 23 • 2 • 18 = 792 (ц)

б) Задача № 1072.

Учні з високим рівнем знань працюють самостійно, решта — під керівництвом учителя складають задачу за таблицею, поданою в підручнику на с. 166, а потім розв’язують її діями з поясненням.

Розв’язання:

1) 28 • 7 = 196 (ц) — зібрали проса з другої ділянки;

2) 460 – 196 = 264 (ц) — зібрали проса з першої ділянки;

3) 264 : 12 = 22 (га) — площа першої ділянки.

Вираз: (460 – 28 • 7) : 12 = 22 (га)

5. Складання і розв’язування нерівностей (№ 1073).

а) 500 + а ˃ 1200

Якщо а = 700, то 500 + а = 500 + 700 = 1200.

Якщо а ˃ 700, то 500 + а ˃ 1200.

б) 500 – а ˂ 200

Якщо а = 300, то 500 – а = 500 – 300 = 200.

Якщо а ˃ 300, то 500 – а ˂ 200.

ІІІ. Підсумок уроку.

Обчислити усно.

2500 збільшили у 4 рази, потім результат зменшили в 1000 разів. Яке число одержали? (10)

IV. Домашнє завдання.

№№ 1074, 1075 (с. 166).


Урок 127

Тема. Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на знаходження суми двох добутків. Складання та розв’язування рівнянь. Ділення іменованих чисел (№№ 1076 – 1084).

Мета. Закріплювати вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на знаходження суми двох добутків; вчити складати та розв’язувати рівняння, ділити іменовані числа.

Обладнання. Таблиця для усних обчислень; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Усні обчислення.

а) Гра “Ланцюжки”.


Мал.

б) Знайти 3/6 від 1 год; 5/10 від 1 т; 3/4 від 1 року.

(Відповіді: 30 хв; 500 кг; 9 міс.)

в) Завдання № 1076, № 1081.

2. Математичний диктант.

Обчислити площу прямокутника зі сторонами 40 см і 50 см. (2000 см2)

1/5 від числа 75 збільшити втричі. (45)

Від числа 130 відняти частку чисел 200 і 5. (90)

Скласти і розв’язати рівняння.

а) До невідомого числа додали 139 і отримали 700. Знайти невідоме число. (561)

б) Невідоме число поділили на 25 і отримали 10. Знайти невідоме число. (250)

ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Задача. Майстер перші 3 год роботи виготовляв по 98 деталей за годину, а наступні 4 год — по 105 деталей. Скільки деталей виготовляв майстер в середньому за 1 годину?

Учні розв’язують задачу складанням виразу самостійно.

(98 • 3 + 105 • 4) : ( 3 + 4) = 102 (д.)

2. Складання виразу.

Перше число к, друге становить 2/5 першого. Знайти суму цих чисел.

(к + к : 5 • 2)

3. Задача № 1080.

На дошці короткий запис задачі.


Зібрав — 1445 ц.

Залишив — 245 ц.

Продав ?, 5/6 решти.
Учні з високим рівнем знань самостійно розв’язують задачу складанням виразу:

(1445 – 245) : 6 • 5 = 1000 (ц).

Учні з початковим рівнем знань отримують схему-підказку:

(□ - □) : □ • 5

Фізкультхвилинка

ІІІ. Самостійна робота.

1. Виконання завдання № 1077 (із взаємоперевіркою).

(Відповіді: 30539; 5733.)

2. Виконання завдання № 1078 (за варіантами).

Варіант 1 – перший рядок. (96 г; 2000)

Варіант 2 — другий рядок. (613 км 541 м; 200)

3. Розв’язування рівнянь (№ 1079).

(Відповіді: х = 18605; х = 27.)

IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.

№№ 1083, 1084 (с. 167).

Урок 128

Тема. Контрольна робота з теми “Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові”.

Мета. Перевірити вміння учнів розв’язувати задачі та множити і ділити багатоцифрові числа на двоцифрові.

Варіант 1

1. Розв’яжи задачу.

За 6 днів завод виготовив 114 сівалок. Скільки сівалок виготовить завод за 27 днів, якщо щодня виготовлятиме на 2 сівалки більше? (Відповідь: 567 сівалок.)

2. Периметр прямокутної ділянки 268 м, а її ширина — 52 м. Знайди площу цієї ділянки. (Відповідь: 4264 м2).

3. Виконай дії.

2365 • 26 (= 61 490) 9548 : 28 (= 341)

3039 • 43 (= 130 677) 19869 : 37 (= 537)

23 т 616 кг : 82 (= 288 кг) 2 кг : 5 г (= 400)

4. Знайди значення виразу.

(1356 + 202950 : 45) • 53 (= 310 898)
Варіант 2

1. Розв’яжи задачу.

За 4 дні друкарка надрукувала 120 сторінок. Скільки сторінок вона надрукує за 14 днів, якщо щодня друкуватиме на 8 сторінок більше?

(Відповідь: 532 сторінки.)

2. Периметр прямокутної ділянки 286 м, а її довжина — 82 м. Знайди площу цієї ділянки.

(Відповідь: 5002 м2.)

3. Виконай дії.

1325 • 36 (= 47 700) 25 192 : 47 (= 536)

4026 • 62 (= 249 612) 40810 : 53 (= 770)

27 км 648 м : 96 (= 288 м) 20 м : 5 см (= 400)


4. Знайди значення виразу.

(1200 – 36220 : 46) • 74 (= 30 562)


Додаткове завдання

У млині за три дні змололи 1 т 356 кг пшениці. Першого дня змололи деяку кількість пшениці, другого — у 2 рази більше, а третього — 288 кг. Скільки кілограмів пшениці змололи у млині першого і другого дня окремо?

(Відповідь: 356 кг і 712 кг пшениці.)

Урок 129


Тема. Аналіз контрольної роботи. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Розв’язування задач (№№ 1085 – 1092).

Мета. Проаналізувати основні помилки, допущені учнями в ході виконання контрольної роботи; організувати роботу над помилками. Ознайомити учнів із діленням багатоцифрових чисел на трицифрові; закріплювати вміння розв’язувати задачі на зустрічний рух.

Обладнання. таблиця “Ділення на трицифрове число”; схеми задач; дидактичний матеріал.
Зміст уроку

І. аналіз контрольної роботи.

1. Загальна характеристика результатів контролю знань учнів.

2. Аналіз помилок та виконання відповідних завдань.

а) Аналіз типових помилок, допущених учнями.

б) Колективне розв’язування завдань, аналогічних тим, у яких були допущені типові помилки.

в) Завдання для учнів, які успішно впоралися з контрольною роботою.

Виконання завдань на с. 17 (робота № 33) із посібника М.В.Богдановича “Математика. Завдання для самостійної роботи учнів. 4 клас”.

Фізкультхвилинка

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота.

а) Усні обчислення.

600 : 300 8100 : 900 6500 : 100

б) Завдання №№ 1085, 1086.

2. Пояснення ділення на трицифрове число.

А) Робота з таблицею.

Учні розглядають письмове ділення і пояснюють, як знайшли частки.

б) Пояснення ділення на трицифрове число із записом на дошці.


Перше неповне ділене 2496 десятків. У частці буде 2 цифри. Поділимо 2496 на 342. Щоб дібрати цифру частки, поділимо 2400 на 300, буде 8. Перевіримо цифру 8. 342 помножимо на 8, буде 2736.

Цифра 8 не підходить. Беремо цифру 7. Помножимо 342 на 7, буде 2394. Остача 102. Друге неповне ділене 1026 одиниць.

Поділимо 1026 на 342. Щоб дібрати другу цифру частки, поділимо 1000 на 300, буде 3. Перевіримо цифру 3. 342 помножимо на 3, буде 1026. Остачі немає. Частка 73.

3. Первинне закріплення за №№ 1087, 1088.

4. Закріплення вивченого.

Учні виконують ділення із записом на дошці та детальним поясненням.

5575 : 223 (= 25) 120 196 : 398 (= 302)
ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Складання і розв’язування задачі за поданим виразом (№ 1089).

Це може бути задача на зведення до одиниці.

Наприклад. Робітник за 42 год виготовив 546 деталей. Скільки годин буде працювати робітник, щоб виготовити 1118 деталей? (Відповідь: 86 годин.)

2. Задача № 1090.
Один учень креслить на дошці схему.
Мал.
— Задачі на зустрічний рух ми розв’язували двома способами: на три і дві дії. Коли запитується про час зустрічі, скількома способами можна розв’язати задачу? (Лише одним — на 2 дії). Про що дізнаємося у першій дії? (На скільки кілометрів за 1 год наближаються літаки один до одного, тобто знайдемо їх швидкість зближення). Далі учні самостійно розв’язують задачу. Учні із високим рівнем знань складають вираз.

2775 : (475 + 450) = 3 (год).

IV. Підсумок уроку.

Знайти частку й остачу.

915 : 300 5454 : 900

V. Домашнє завдання.

№№ 1091, 1092 (с. 168).

Урок 130


Тема. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові у випадку, коли в записі частки є нуль (ознайомлення). Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними (№№ 1093 – 1100).

Мета. Ознайомити учнів із діленням багатоцифрових чисел на трицифрові у випадку, коли в записі частки є нуль; закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі на зведення до одиниці.

Обладнання. Картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Усні обчислення.

До частки чисел 60000 і 100 додай 400. (1000)

Від 100 відніми частку чисел 8000 і 80. (0)

Суму чисел 25 і 5 зменш на різницю цих самих чисел. (10)

Добуток чисел 20 і 5 зменш на частку цих самих чисел. (96)

100 зменш на 3/4 цього числа. (25)

3/4 від 20 зменш у 5 разів. (3)

До 1/3 год додай 3/10 год (20 + 18 = 38 (хв))

Відстань між містом і селом 36 км. Туристи з міста до села йшли зі швидкістю 4 км/год. Назад вони поверталися на велосипедах і їхали зі швидкістю 12 км/год. Скільки часу витратили туристи на шлях туди і назад? (9 + 3 = 12 год)

2. Завдання для опитування.

а) Суму чисел 37448 і 17827 поділи на 25. (2211)

б) Площа ділянки 72 ари. 3/8 площі ділянки засіяно огірками, а 2/9 — засаджено помідорами. Яку площу займають огірки і помідори разом?

(Відповідь: 43 ари.)

Картки для опитування.

№ 1


1) Від числа 9390 відніми частку чисел 12852 і 54. (9152)

2) Площа ділянки 72 ари. 2/8 площі засаджено полуницями, а 3/8 — картоплею. Яку площу займають полуниці і картопля разом? (45 арів)

№ 2

1) До числа 7528 додай частку чисел 9078 : 89. (7426)2) Довжина садиби прямокутної форми 30 м, а ширина — 20 м. 3/10 площі садиби займають будівлі і двір, а решта город. Яка площа городу? (420 м2)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення ділення із записом на дошці.
Мал.
2. Закріплення вивченого.

а) Учні детально пояснюють знаходження часток.


Мал.
б) Вправа № 1093.

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

Варіант 1 — перший стовпчик.

Варіант 2 — другий стовпчик.

На дошці записано результати обчислень учні звіряють їх із своїми значеннями виразів: 42; 7; 6805; 1536; 1008; 349 945.

2. Розв’язування задач.

а) Задача № 1096.

Учні складають за поданою у підручнику таблицею задачу про збирання огірків.

Наприклад. Фермер зібрав 1 т огірків. У перший магазин він відправив 125 кг огірків, а в другий — у 5 разів більше. Скільки кілограмів огірків залишилося у фермера?

б) Задача № 1097*.

Учні аналізують задачу, роблять короткий запис:

в зошитів — а грн

? зошитів — с грн

Задачу розв’язують складанням виразу:

с : (а : в)


в) Задача № 1098.

Учні складають план розв’язування задачі, після чого розв’язують її діями з поясненням.

Розв’язання:

1) 60 : 3 • 2 = 40 (хв) — триває урок;

2) 60 : 6 = 10 (хв) — триває перерва;

3) 40 • 3 = 120 (хв) — тривають 3 уроки;

4) 10 • 2 = 20 (хв) — тривають 2 перерви;

5) 120 + 20 = 140 (хв) — тривають 3 уроки і 2 перерви.

IV. Підсумок уроку.

Завдання № 1095.

27 • 9 • 3 = 729 27 • 9 – 3 = 240

27 : 9 : 3 = 1 27 : 9 • 3 = 9

27 + 9 • 3 = 54 (27 + 9) : 3 = 12

V. Домашнє завдання.

№№ 1099, 1100 (с. 169).

Уроки 131 – 132

Тема. Повторення вивченого матеріалу (№№ 1101 – 1114).

Мета. Повторити і закріпити вивчений матеріал; удосконалювати обчислювальні навички, уміння розв’язувати задачі різних типів.

Обладнання. Таблиця для усних обчислень; картки із завданнями для роботи в групах.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Усні обчислення.

Гра “Хто швидше?”

2 ц : 20 кг = □ (10) 300 кг 6 50 = □ (6 кг)

2 ц : 5 кг = □ (40) 2 ц – 20 кг = □ (180 кг)

360 : 5 = □ (72) 960 : 6 = □ (160)

700 • 3 = □ (2100) 420 • 2 = □ (840)

749 : 7 = □ (107) 840 : 8 = □ (105)

2. Математичний диктант.

Суму чисел 44 і 26 збільшити у 70 разів. (4900)

Число 6300 поділити на добуток чисел 35 і 2. (90)

Частку чисел 96 і 16 збільшити у 600 разів. (3600)

Від числа 3600 відняти добуток чисел 40 і 90. (0)

Різницю чисел 63 і 27 помножити на 30. (1080)

Добуток чисел 700 і 500 зменшити в 100 разів. (3500)
ІІ. Повторення вивченого матеріалу.

1. Письмове ділення на трицифрове число (з коментуванням).

93720 : 426 (= 220)

625536 : 724 (= 864)

439872 : 237 (= 1856)

231680 : 256 (= 905)


2. Розв’язування задач.

а) Задача № 1101.

На дошці короткий запис задачі.

8 змін — 6 тр. — 768 га

5 змін — 1 тр. — ? га

Учні з високим і достатнім рівнем знань працюють самостійно, решта — під керівництвом учителя.

Розв’язання:

1-ий спосіб

768 : 8 : 6 • 5 = 80 (га)

2-й спосіб

768 : 6 : 8 • 5 = 80 (га)

б) Задача № 1102.

Під час повторення учнями змісту задачі вчитель (або учень) на дошці заповнює заздалегідь накреслену таблицю.

Види транспорту

К-сть

Маса 1-го

Загальна маса

Легківка

3

?

3 т 690 кг

Мотоцикл

4

330 кг

Учні працюють самостійно (учитель надає допомогу окремим учням).

Розв’язання:

1) 330 • 4 = 1320 (кг) — маса 4-х мотоциклів;

2) 3690 – 1320 = 2370 (кг) — маса 3-х автомобілів;

3) 2370 : 3 = 790 (кг) — маса легкового автомобіля.

в) Задача № 1103.

Короткий запис задачі:

3 я. — 72 ос.

2 я. — ? ос.

Розв’язання: 72 : 3 • 2 = 48 (ос.)

г) Диференційована робота.

Учні з високим рівнем знань розв’язують задачі №№ 1106, 1107.

Учні з достатнім рівнем знань — задачі №№ 1105, 1108.

Учні з середнім та початковим рівнем знань — задачі № 1104.

(Відповідь до задачі № 1104: маса 5 поросят 130 кг;

до задачі № 1105: 50 кг борошна;

до задачі № 1106: 500 г солі;

до задачі № 1107: 444 кг і 276 кг яблук;

до задачі № 1108: 288 м дроту.)

Задачі №№ 1109, 1110, 1114 учні з високим і достатнім рівнем знань розв’язують самостійно, решта — під керівництвом учителя.

3. Знаходження значень виразів (№ 1113).

Варіант 1 — верхній рядок виразів. (47799; 6877.)

Варіант 2 — нижній рядок. (5496; 262752.)


ІІІ. Підсумок уроку.

Гра “Кращий математик”.Клас ділиться на три команди. Кожна команда вибирає одного учасника. Гравці протилежних команд ставлять запитання з вивченого матеріалу або пропонують розв’язати задачу, рівняння чи вираз. Якщо учасник гри не справляється із завданням, його виручає команда.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка