Урок 71 Тема. Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею іСторінка2/10
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

(Висновок: отже потрібно взяти 3 кульки, щоб їх маса дорівнювала масі 1 кубика.)

г) Задача № 669.

Учні з високим та достатнім рівнем знань працюють самостійно, решта — під керівництвом учителя.

Учитель допомагає скласти короткий запис та план розв’язування задачі.


Капуста — 248 ц

? ц Буряки — ?, у 2 рази менше, ніж капусти

Морква — ?, на 84 ц менше, ніж буряків

План


1) Скільки центнерів буряків зібрали з ділянки?

2) Скільки центнерів моркви зібрали з ділянки?

3) Скільки всього центнерів овочів зібрали?

(Відповідь: 412 ц)

Фізкультхвилинка

2. Виконання завдання № 665 (в парах).

3. Розв’язування рівнянь (№ 666).

Учням із високим рівнем знань учитель пропонує знайти значення виразу:

19008 : 9 + 34104 : 6 (= 7796)
4. ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (№ 668).

Перший вираз виконують біля дошки з докладним поясненням, другий — з коментуванням, решту — самостійно.

(Результати обчислень: 1274; 1162; 6262; 1621.)

III. Підсумок уроку.

Виконати ділення усно.

2864 : 2; 9360 : 3.

IV. Домашнє завдання.

№№ 670. 671 (с. 110).


Урок 77


Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 672 – 680).

Мета. Ознайомити учнів із діленням багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить нуль всередині. Закріплювати вміння розв’язувати задачі на зведення до одиниці, складати та обчислювати вирази.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; гра “Естафета”; таблиця “Ділення на одноцифрові числа”; схема задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати відповідь до задачі № 670.

(Відповідь: 15 годівниць може зробити юннат за 5 годин.)

б) Пояснити два способи розв’язання задачі № 670.

1-й спосіб: 48 : 8 : 2 • 5 = 15 (годів.);

2-й спосіб: 48 : 2 : 8 • 5 = 15 (годів.).

в) Із завдання № 671 зачитати найбільший результат обчислення виразів. (13491)

2. Усні обчислення.

а) Гра “Естафета”.

На дошці записи виразів:

54 : 6 = 63 : 7 = 72 : 8 =

96 : 6 = 98 : 7 = 96 : 8 =

72 : 12 = 65 : 13 = 91 : 13 =

804 : 4 = 906 : 3 = 608 : 2 =

Учитель викликає до дошки, з кожного ряду по 1 учню. Це перші учасники естафети. Вони знаходять значення перших виразів і записують результати у відповідні “віконечка”.

Повертаючись на свої місця, вони торкаються рукою наступного учасника своєї команди (свого ряду), який знаходить значення другого виразу і т.д. Виграє естафету команда, яка першою правильно заповнить останнє “віконце”.

б) 4 т : 8 (5 ц); 1 м : 5 (2 дм); 1 дм : 2 см (5); 2 грн : 50 к. (4)

в) Відстань від міста до села, що становить 150 км, автобус туди і назад проїхав за 6 год З якою швидкістю рухався автобус? (50 км/год)

2. Завдання для опитування.

а) Задача. 7 однакових автобусів за 3 рейси перевезли 1092 пасажири. Скільки пасажирів перевезе 1 автобус за 5 рейсів? Задачу розв’язати складанням виразу. (1092 : 3 : 7 • 5 = 260 (п.))

б) х • 8 = 3744 (х = 4680)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота за вправою № 672.

2. Пояснення вчителя.
Мал.
Перше неповне ділене 16 тисяч. У частці буде 4 цифри. 16 тисяч поділити на 8, буде 2 тисячі. Остачі немає. Друге неповне ділене 4 сотні, 4 сотні на 8 не діляться так, щоб у частці були сотні. Тому на місці сотень у частці пишемо 0.

Третє неповне ділене 46 десятків. 46 десятків поділити на 8, буде 5 десятків і в остачі 6 десятків. Четверте неповне ділене 64 одиниці. 64 поділити на 8, буде 8. Остачі немає. Частка 2058.

3. Первинне закріплення вивченого матеріалу.

а) Опрацювання № 673.

б) Завдання № 674. Перший вираз обчислити із записом на дошці та детальним поясненням. Решта — коментовано.

(Відповіді: 90781, 31043, 94308.)

в) Самостійно обчислити:

27621 : 3 (= 9207)

581588 : 7 (= 83084)

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань

1. складання виразів та знаходження їх значення (№ 675).

(Завдання виконують з коментуванням.)

а) 2008 • 8 – 800 = 16064 – 800 = 15264

б) 33000 : 100 • 3 = 330 • 3 = 990

2. Виконання завдання № 676*.

Учні будують паралелепіпед у зошиті; позначають вершини. Учитель надає допомогу учням.

3. Розв’язування задач.

а) Задача № 677.

Після аналізу задачу розв’язують самостійно. Для учнів із середнім та початковим рівнем знань учитель пропонує схему розв’язування задачі.


Схема
б) Задача № 678.

На дошці короткий запис задачі:

Було — 2 т 4 ц

Відвантажили — 8 мішків по ? кг

Залишилося — 2 т 80 кг
Перед розв’язуванням задачі вчитель звертає увагу учнів на необхідність перетворення іменованих чисел в одні і ті самі одиниці:

2 т 4 ц = 2400 кг;

2 т 80 кг = 2080 кг.

(Відповідь: 40 кг пшона.)


Учням із високим рівнем знань після розв’язання цієї задачі пропонується ще одна задача:

По озеру моторний човен за 20 хв пройшов 8 км, а коли ввійшов у річку, то за 2 год пройшов 42 км. Знайти швидкість течії річки (мотор працював увесь час однаково).

Учитель може запропонувати закінчити цю задачу вдома. На наступному уроці 1 учень знайомить з розв’язанням цієї задачі увесь клас.

(20 хв = 1/3 год. Якщо човен за 1/3 год пройшов 8 км, то за 1 год : 8 • 3 = 24 (км); 24 (км/год) — швидкість човна, з якою він йшов по озеру; 42 : 2 = 21 (км/год) — швидкість човна, коли він йшов річкою; 24 – 21 = 3 (км/год) — швидкість течії річки.)

IV. Підсумок уроку.

248511 : 3; 6009 : 3.

— Скільки цифр матиме частка?

V. Домашнє завдання.

№№ 679, 680 (с. 111).

Урок 78


Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 681 – 687).

Мета. Вчити учнів виконувати ділення багатоцифрових чисел на 1-цифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі та знаходити значення виразів.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; завдання для опитування учнів.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і здійснюють взаємоперевірку.

2. Усні обчислення.

а)

c

0

15

8100

k

2

1
4

10
c : k2

30

100

2

c • kб) 4 т 2 ц : 3 (1 т 4 ц); 4 м 5 дм : 5 (9 дм); 9 см 9 мм : 9 мм (11).

в) Довжина коридору 12 м, а ширина становить 1/2 довжини. Який периметр і площа коридору? (36 м; 72 м2).

2. Завдання для опитування (за варіантами).

Варіант 1

а) Три однакові жатки за 5 год роботи скосили 60 га жита. Скільки гектарів жита зможе скосити одна така жатка за 8 год роботи? (Відповідь: 32 га)

б) 124116 : 4 (31029)

Варіант 2

а) 800 ц сіна коням вистачить на 32 дні, а коровам — на 40 днів. На скільки днів вистачить 450 ц сіна для коней та корів разом? (Відповідь: 10 дн.)

2) 14721 : 7 (2103)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення вчителя.
Мал.

Перше неповне ділене 28 десятків тисяч. У частці буде 5 цифр. 28 десятків тисяч поділити на 6, буде 4 десятки тисяч і 4 десятки тисяч в остачі. Друге неповне ділене 42 тисячі при діленні на 6 дасть 7 тисяч. Остачі немає. Третє неповне ділене 0 сотень. Запишемо у частці на місці сотень 0. Четверте неповне ділене 2 десятки на 6 не діляться так, щоб у частці були десятки. Запишемо на місці десятків у частці 0. П’яте неповне ділене 24 одиниці. 24 поділити на 6, буде 4. Остачі немає. Частка 47004.


2. Первинне закріплення (за № 683).

Учні розглядають записи письмового ділення (2, 3) і пояснюють обчислення.

3. Виконання завдання № 682 (з коментуванням).

(Результати обчислень: 10509; 94003; 180034; 20002.)

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 681.

(Результати обчислень: 27049; 216392; 0; 264465; 37105; 713.)

2. Розв’язування задач.

а) Задача № 684.

Учні з початковим рівнем знань працюють під керівництвом учителя, решта — самостійно.

(Відповідь: 432 гусениці.)

б) Задача № 685 (1).

Задачу розв’язують діями з поясненням.

(Відповідь: площа квадрата 36 см2)

в) Задача № 685 (2).

— Чи можемо одразу відповісти на запитання задачі? (Ні.)

— Чому?


— Бо не знаємо площу кахлі.

— Як знайти площу однієї кахлі? (2 • 2 = 4 (дм2).)

— Скільки кахлів потрібно для покриття кухні, площею 800 дм2? (800 : 4 = 200 (к.).)

— Складіть вираз для розв’язування задачі.

(800 : (2 • 2) = 200 (к.).)

3. Самостійна робота.

Варіант 1

16 272 : 8 (= 2034) 42012 : 6 (= 7002)

9648 : 8 (= 1206) 387072 : 9 (= 43008)

Варіант 2

66456 : 8 (= 8307) 150370 : 5 (= 30074)

24348 : 6 (= 4058) 98021 : 7 (= 14003)

IV. Підсумок уроку.

— Сторона рівностороннього трикутника 4 см. Знайдіть сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього трикутника. (Відповідь: 3 см.)

V. Домашнє завдання. №№ 686, 687 (с. 112).

Урок 79


Тема. Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 688 – 696).

Мета. Ознайомити учнів із діленням багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Закріплювати вміння ділити багатоцифрові числа на одноцифрові. Вправляти учнів у розв’язуванні задач на зведення до одиниці. Дати поняття про знаходження площі поверхні куба.

Обладнання. Таблиця для усних обчислень; завдання для опитування; куб.
Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв’язання задачі № 686.

(Розв’язання: (390 – 130) : 4 = 65 км/год.)

б) Зачитати значення виразів (№ 687) у порядку зростання.

(Відповідь: 4090; 5447; 34002; 189028.)

2. Усні обчислення.

а) Завдання № 688.

б) 2 доби : 3 (16 год); 1/4 року (3 міс.); 2 год 5 хв = хв (125 хв);

15 міс. = рік міс. (1 рік 3 міс.); 130 хв = год хв (2 год 10 хв).

в) Сторона рівностороннього п’ятикутника дорівнює 8 см. Знайти сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру п’ятикутника.(10 см.)

г) Гра “Хто швидше? ”

мал.


3. Математичний диктант.

Записати відповіді.  • Маса двох однакових поросят 36 кг. Яка маса чотирьох таких поросят?

  • Обчислити площу прямокутника зі сторонами 40 см і 50 см.

  • Яку відстань пролетить літак зі швидкістю 700 км/год за 3 години?

  • 1 т : 20; 1 ц : 10; 1 т – 20 кг; 1 ц – 10 кг.

(Відповіді: 72 кг; 2000 см2; 2100 км; 50 кг; 10 кг; 1980 кг; 90кг.)
ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота (за № 690).

Учні розглядають зразок, пояснюють спосіб обчислення виразів.

2. Пояснення ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями (№ 691).

3. Первинне закріплення.

Ділення 71400 : 3; 340800 : 8 (з коментуванням).

4. Завдання № 692.

(Результати ділення: 66000; 170407.)

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Завдання № 689 (самостійно).

(Результати обчислень: 80504; 20304; 19753; 20304.)

2. Розв’язування задач.

а) Задача № 693 (усно).

Учні пояснюють, про що дізнаються, обчисливши подані вирази.

б) Задача № 694*.

Бесіда.

— Що можна сказати про грані куба? (Вони однакові). Скільки їх? (6). Чи можемо обчислити площу 1 грані? (Можемо, бо ребро куба — це сторона квадрата). А як знайти площу всіх граней? (Площу однієї грані збільшити у 6 разів). Учні класу самостійно записують обчислення.

(Відповідь: 24 см2.)

IV. Підсумок уроку.

Обчислити. 2400 : 2; 16000 : 4; 6500 : 5.

V. Домашнє завдання.

№№ 695, 696 (с. 113).

Урок 80


Тема. Ділення іменованих чисел. Ускладненні задачі на зведення до одиниці (№№ 697 – 705).

Мета. Вчити учнів ділити іменовані числа, правильно виконувати записи. Удосконалювати вміння розв’язувати задачі, складати та обчислювати вирази.

Обладнання. Таблиця “Ділення іменованих чисел”; картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати відповідь до задачі № 695.

(Відповідь: за 8 годин може заготовити зелену масу один комбайн.)

б) Із завдання № 696 назвати результати обчислення виразів на ділення.

(Відповідь: 30500; 120603; 2005; 12180.)

2. Усні обчислення.

а) 12 : 2; 120 : 2; 1200 : 2; 12000 : 2; 3000 : 3;

300000 : 3; 150000 : 5; 16000 : 2; 4800 : 3; 90000 : 6.

б) 2 т 4 ц : 3 (8 ц); 4 м 2 дм : 6 (7 дм); 6 см 3 мм : 9 (7 мм).

в) Довжина ребра куба 3 см. Скільки квадратних сантиметрів паперу буде потрібно, щоб обклеїти всі грані куба? (Відповідь: 54 см2).

г) Завдання № 697.

2. Завдання для опитування.

а) 7 ткаль за 5 днів виткали 336 м тканини. За скільки днів одна ткаля може виткати 336 м тканини? Задачу розв’язати окремими діями з поясненням. (Відповідь: 8 днів.)

б) 10000 – 66456 : 8 (1693)

4. Картки для опитування.

№ 1

1) Три муляри за 2 год уклали 324 цеглини. За скільки годин 1 муляр укладе 162 цеглини? Задачу розв’язати діями з поясненням. (Відповідь: 3 год).2) 10000 – 21476 : 7 (6932)

№ 2


1) 2 друкарки за 3 тижні надрукували 588 листків. За скільки тижнів 1 друкарка надрукує 490 листків? (Відповідь: 5 тижнів.)

2) 10000 – 16272 : 8 (7966)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення (за вправою № 698).

2. Розгляд зразків оформлення записів.

42 км 40 м : 4 = 10 км 510 м


Мал.
3. первинне закріплення матеріалу (за № 699).

Перший рядок виразів обчислити із детальним поясненням біля дошки, другий — із коментуванням, третій — самостійно з наступною перевіркою.

4. Розв’язування задачі № 700.

Після колективного аналізу учні розв’язують задачу самостійно.

(Відповідь: 15 грн 90 к.)

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 701 (з коментуванням).

2080 • 8 + 2080 : 8 = 16640 + 260 = 16900

2. Розв’язування задач.

а) Задача № 702 (самостійно).

Учні з високим рівнем знань розв’язують задачу складанням виразу (42 : 3 : 7 • 4 = 8 (га).)

б) Задача № 703.

Під час аналізу задачі виконують короткий запис.


Привезли — 2 п. по 3 ц 56 кг

Розсипали — 8 м. по ? кг


Учням з початковим рівнем знань можна запропонувати схему розв’язування задачі:

□ • □ : □.

Учитель звертає увагу учнів на необхідність запису 3 ц 56 кг у кілограмах.

(Розв’язання: 356 • 2 : 8 = 89 (кг).)

IV. Підсумок уроку.

3 ц : 10; 6 т 3 ц : 9; 3 ц : 2.

V. Домашнє завдання.

№№ 704, 705 (с. 114).

Урок 81

Тема. Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на вивчений матеріал (№№ 706 – 714).

Мета. Вчити учнів виконувати ділення іменованого числа на іменоване. Удосконалювати вміння учнів розв’язувати задачі на вивчений матеріал. Закріплювати навички знаходження значень виразів на сумісні дії.

Обладнання. Таблиця “Ділення іменованих чисел“; картки для опитування; схеми, таблиці до задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні здійснюють взаємоперевірку.

2. Усні обчислення.

а) Завдання № 706.

б) Гра “Доберись до прапорця”.

Мал.


Двоє учнів одночасно починають гру із найнижчої сходинки. Результат обчислення записують під “сходинкою”. Хто перший запише результат під найвищою сходинкою, той — переможець. (Відповідь: 2.)

в) Площа прямокутника 48 см2, а його ширина — 4 см. У скільки разів ширина прямокутника менша за довжину? (Відповідь: у 3 рази менша.)

2. Завдання для опитування (за вибором учнів).

Картка № 1

а) Квадрат і прямокутник мають однакову площу. Сторона квадрата 8 см, а ширина прямокутника 4 см. Знайди довжину прямокутника. (Відповідь: 16 см.)

б) 80 км 024 м : 4 (20 км 006 м.)

Картка № 2

а) Довжина прямокутника 80 см, а ширина — на 12 см менша. Знайди периметр і площу прямокутника. (Відповідь: 296 см; 5440 см2.)

б) 9 т 012 кг : 3 (3 т 004 кг.)
ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Ділення іменованого числа на іменоване (№ 707).

Другий стовпчик обчислюють з коментуванням, решту — самостійно.

(Відповідь: 7200; 780; 1505; 14; 1 м 36 см; 25 дм.)

2. Розв’язування задач.

а) Задача № 708.

На дошці короткий запис задачі.

І — 127 т 8 ц

Цукру — ?, 1/6 від

ІІ — ?, у 3 рази менше, ніж І


Один учень працює біля дошки, решта — в зошитах.

Потім звіряють розв’язання із записом на дошці.

(Відповідь: 28 т 4 ц.)

б) Задача № 709.

Учні читають задачу, розглядають та пояснюють її розв’язання, подане в підручнику.

— Складіть подібну задачу про яблука.

в) Задачі № 710 (1. 2, 3).

Учні виконують завдання усно.

г) Задача № 711.
Учні із високим рівнем знань розв’язують задачу самостійно.

Для решти учнів учитель під час повторення змісту задачі вносить дані в таблицю:


Довжина тканини в 1 сувої

Кількість сувоїв

Всього тканини

сатину
3

249 м 90 см

шовку

, у 2 рази більше

2

?

За цією таблицею учні пояснюють, що можна знайти в кожній дії, після чого задачу розв’язують самостійно. (Відповідь: 333 м 20 см)

Фізкультпауза

3. Виконання завдання № 712 (самостійно).

— Зверніть увагу на вирази, записані у першому стовпчику. Чому результати обчислення виразів різні?

— Зачитайте значення виразів у порядку спадання.

(Відповідь: 230; 84; 60; 44; 40; 12.)

ІІІ. Підсумок уроку.

10 м : 4; 10 м : 4 см.

IV. Домашнє завдання.

№№ 713, 714 (с. 115).

Урок 82

Тема. Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух.Мета. Закріплювати вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії, розв’язувати рівняння. Вчити учнів розв’язувати задачі на зустрічний рух (№№ 715 – 722).

Обладнання. Таблиці для усних обчислень; схеми задач; план розв’язування задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв’язання задачі № 713.


2 оп. — 7 дн. — 294 ст.

1 оп. — 6 дн. — ? ст.


Розв’язання: 294 : 7 : 2 • 6 = 126 (ст.);

Або 294 : 2 : 7 • 6 = 126 (ст.).

б) Зачитати результати ділення іменованого числа на іменоване (№ 714).

(Відповідь: 740; 2262; 1635.)

2. Усні обчислення.

а) Завдання № 715.


б) 1 ц : 2 (50 кг); 1 т : 5 (2 ц); 3 кг : 6 (500г);

1 грн 20 к. 20 к. (6); 1 т : 5 ц (2).

в) Від ялини і дуба, відстань між якими 2 км, назустріч один одному рухаються вовк і ведмідь. Ведмідь до зустрічі з вовком пройшов 800 м. Яку відстань до зустрічі пройшов вовк? (1 км 200 м.)
мал.
г) Від одного дуба в лісі у протилежних напрямах почали рухатися їжак і білка. Їжак до своєї нори подолав 250 м, білка — до свого дупла 750 м. Яка відстань між норою їжачка та дуплом білочки? (1 км.)
мал.

г) Відстань між лісом і річкою 1 км. Зайчик від лісу, а лисиця від річки побігли назустріч одне одному. Зайчик пробіг 300 м і зупинився. Лисичка пробігла 500 м. Чи зустрілися заєць і лисиця? Яка відстань між ними? (200 м.)


мал.

ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Фронтальна робота над задачею № 717.

Для кращого розуміння учнями задачі можна виконати схему.


Мал.
Звернути увагу учнів на раціональність другого способу розв’язування задачі.

2. Задача № 718.

Під час повторення змісту задачі вчитель креслить схему.
Мал.

Учні колективно розв’язують задачу за планом:

1) Скільки кілометрів пройшов теплохід за 5 год?

2) Яку відстань подолав катер за 5 год?

3) Яка відстань між пристанями?

Потім складають вираз.

30 • 5 + 24 • 5 = 270 (км)

Задачу можна розв’язати другим способом.

План

1) На скільки кілометрів наблизяться теплохід і катер один до одного за 1 год руху? (Яка швидкість їх зближення?)2) На скільки кілометрів наблизяться теплохід і катер один до одного за 5 год? (Яка відстань між пристанями?)

Учні складають вираз.

(30 + 24) • 5 = 270 (км).

3. Завдання № 716 (за варіантами).

Варіант 1 — перший стовпчик.

Варіант 2 — другий стовпчик.

Один учень від кожного варіанту виконує своє завдання на дошці. Після перевірки відповідей учні порівнюють вирази у стовпчиках і їх результати.

(Відповіді: Варіант 1: 360028; 100384; 5 т 252 кг.

Варіант 2: 90007; 12324; 950 кг.)

4. Завдання № 719.

5. Задача № 720*.

Розв’язання: 280 : (70 : 2) = 8 (см).

Кожен ряд учнів розв’язує по одному рівнянню. Троє учнів (представники кожного ряду) розв’язують мовчки рівняння на дошці.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка