Урок 71 Тема. Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею іСторінка3/10
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Потім розв’язки рівнянь порівнюють.

(Відповідь: 7425; 29700; 14852.)

ІІІ Підсумок уроку.

Миколка від дому, а Петрик від школи вийшли назустріч один одному. Миколка проходив 25 м/хв, а Петрик — 20 м/хв Яка відстань від дому до школи, якщо хлопчики зустрілися через 10 хв? (450 м.)

IV. Домашнє завдання. №№ 721, 722 (с. 116).

Урок 83

Тема. Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух (№№ 723 – 731).Мета. Закріплювати вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії, ділити круглі числа на одноцифрові числа; вчити розв’язувати задачі на зустрічний рух.

Обладнання. Таблиця для усних обчислень; картки для опитування; схема задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і перевіряють виконання домашнього завдання.

2. Усні обчислення.

а) Гра “Ланцюжок”.


12 : 3 + 78 – 10 : 9 (8)

24 : 3 : 2 • 4 : 8 (2)

32 – 12 + 20 – 18 + 8 + 70 (100)
Знайти частку й остачу.

22 : 5 (4 (ост.2)); 40 : 8 (5)

49 : 6 (8 (ост.1)); 52 : 7 (7 (ост.30))
Сторона рівностороннього шестикутника дорівнює 2 см. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього шестикутника. (9 см2.)

б) Вправа № 726.

3. Завдання для опитування.

а) 3 т 045 кг : 5 кг (609)

б) 40400 – (58849 : 7 + 23694) (8299)

Картки для опитування

№ 1

1) 5 т 025 кг : 5 кг (1 005)2) 11151 – (33628 : 4 – 5555) (8299)

№ 2


1) 4 т 015 кг : 5 кг (803)

2) 12262 – (67256 : 8 – 4444) (8299)

ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Ділення багатоцифрового круглого числа на одноцифрове (вправа № 728).

Учні розглядають записи і пояснюють обчислення, виконують ділення коментовано.

2. Робота над задачею № 724 (колективно).

Під час повторення змісту задачі вчитель виконує креслення на дошці, а учні записують на ньому числові дані і запитання задачі.
Мал.

Задачу розв’язати двома діями (тоді учні зможуть розв’язати задачу № 730 вдома).

1) 7 + 8 = 15 (км/год) — швидкість зближення човнів;

2) 15 • 3 = 45 (км) — відстань між берегами озера.

(Відповідь: 45 км.)
3. Виконання завдання № 723 (за варіантами).

Варіант 1 — перший рядок виразів.

Варіант 2 — другий рядок.

(Відповіді: В-1: 14022; 1343.

В-2: 1916; 9006.)

4. Виконання завдання № 725 (в парах).

Учні розставляють букви за значеннями виразів у порядку зростання і отримують слово “прапор”.

5. Виконання завдання № 727 (самостійно).

На дошці — результати обчислення: 63105; 83084; 447867; 24889.

Фізкультхвилинка

6. Задача № 729*.

а) Учні колективно складають вираз:

(3 • 5 + 2 • 5 + 3 • 2) • 2 = 62 (см2).

б) Учні будують розгортку куба з ребром 3 см і обчислюють її площу.

ІІІ. Підсумок уроку.

2400 : 4; 15000 : 3; 900 : 6.

IV. Домашнє завдання.

№№ 730, 731 (с. 118).

Урок 84

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух (№№ 732 – 740).Мета. Закріплювати вміння учнів ділити багатоцифрові числа на одноцифрові. Удосконалювати навички обчислювати вирази на порядок виконання дій. Вчити розв’язувати задачі на зустрічний рух.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Із завдання № 731 зачитати вираз, значення якого становить 33 872.

(Відповідь: 8244 : 9 + 4708 • 7 = 33872.)

б) Зачитати відповідь до задачі № 730.

(Відповідь: через 2 години вершники зустрінуться.)

2. Усні обчислення.

а) Гра “Доберись до верхівки”.

Мал.


Гра-змагання проводиться між рядами. Учні кожного ряду по черзі виходять до “своєї ялинки” і виконують обчислення, починаючи знизу. Результати записують у відповідний кружечок справа. Виграє той ряд, учень якого першим правильно заповнив останній кружечок.

б) Доповнити записи.

65 : 7 = 9 (ост.*) (2); 46 : * = 7 (ост.4) (6);

* : 8 = 6 (ост.5) (53); 6* : 9 = * (ост.5) (8; 7).

в) Четверо дітей за 3 дні з’їли 24 яблука. Скільки яблук з’їсть одна дитина за 5 днів? (10)

2. Завдання для опитування.

1) Сторона рівностороннього трикутника 16 см. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього трикутника. (Відповідь: 144 см2)

2) 10000 – 42035 : 5 (1593)

Картка для опитування

№ 1


1) Сторона рівностороннього шестикутника дорівнює 8 см. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього шестикутника. (Відповідь: 144 см2)

2) 9000 – 75663 : 9 (593)

№ 2

1) Сторона рівностороннього п’ятикутника 16 см. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього п’ятикутника. (Відповідь: 400 см2)20000 – 58849 : 7 (11593)

ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 732.

Першу частину завдання учні виконують самостійно, другу — з коментуванням.

2. Виконання завдання № 733.

— Знайдіть значення виразів і порівняйте їх.

(Відповідь: 92655; 18531.)

Фізкультхвилинка

3. Робота над задачами.

а) Задача № 734.

Учитель пропонує одному учневі переказати зміст задачі, а іншому — позначити числові дані і запитання на заздалегідь заготовленому кресленні.
Мал.

Задачу розв’язують двома способами за планами.

Перший спосіб

План


1) Яку відстань подолав перший літак за 2 год?

2) Яку відстань подолав другий літак за 2 год?

3) З якою швидкістю летів другий літак?

Другий спосіб

План

1) Яка швидкість зближення літаків?2) З якою швидкістю летів другий літак?

Порівняння способів розв’язування задачі.

(2560 – 620 • 2) : 2 = 660 (км/год); 2560 : 2 – 620 = 660 (км/год).

б) Задача № 736.

Після ознайомлення зі змістом задачі вчитель з’ясовує з учнями, що цю задачу можна розв’язати лише одним способом.
Мал.
Учні складають вираз.

48 : (14 + 100) = 2 (год)

в) задача № 735 (усно).

(Відповіді: 1) 180 кг; 2) 960 кг; 3) у 2 рази; 4) 510 кг; 5) на 30 кг; 6) 90 кг.)

4. Знаходження значення виразу з буквеними даними (№ 737).

а) Якщо к = 3, то 15 750 : к = 15750 : 3 = 5250.

Мал.
б) Якщо к = 7, то 15750 : к = 15750 : 7 = 2250.
Мал.
5. Задача № 738*.

Розв’язання:

1) 10 • 2 = 20 (км) — проїхав перший велосипедист;

2) 13 • 2 = 26 (км) — проїхав другий велосипедист;

3) 26 + 4 = 30 (км) — подолає перший велосипедист за 3 год;

4) 10 • 3 = 30 (км) — подолає другий велосипедист за 3 год.

Відповідь: на відстані 30 км від міста перший велосипедист наздожене другого.

ІІІ. Підсумок уроку.

— За малюнком на с.118 дати відповіді на запитання.

а) Яка маса 5 овець і 3 поросят? (390 кг)

б) На скільки кілограмів вівця легша від бичка (на 420 кг)

в) Маса скількох овець буде дорівнювати масі одного бичка? (8).

IV. Домашнє завдання.

№№ 739, 740 (с. 119).


Урок 85


Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу (№№ 741 – 750).

Мета. Ознайомити учнів із діленням на 10, 100, 1000 з остачею. Закріплювати вміння розв’язувати задачі на спільну роботу та ділити багатоцифрові числа на одноцифрові.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; завдання для опитування; схеми задач; таблиця для внесення числових даних.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Із завдання № 739 зачитати значення виразів на 3 дії. Пояснити, чому результати обчислення різні.

(Відповідь: 28491; 3975.)

б) Зачитати відповідь до задачі № 740.

(Відповідь: швидкість пішохода 4 км/год, швидкість автобуса — 72 км/год.)

2. Усні обчислення.

а) Завдання № 741.

б) Виконати ділення з остачею.

26 : 5 25 : 3 45 : 6

20 : 7 30 : 4 70 : 8

в) Задача.

З двох сіл одночасно виїхали назустріч один одному два мотоциклісти. Швидкість першого мотоцикліста 40 км/год, другого — 50 км/год. Яка відстань між селами, якщо вони зустрілися через 2 год? (180 км).

3. Завдання для опитування (за варіантами).

Варіант 1

1) 16 ц 08 кг : 4 (4 ц 02 кг); 6 ц : 4 кг (150)

2) (14234 – 8798) : 6 (906)

Варіант 2

1) 6 кг 375 г : 5 (1 кг 275 г); 12 ц : 30 кг (40)

2) 92184 – 8272 : 8 (91150)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота.

— Скільки всього одиниць, всього десятків, всього сотень в числі 83245? Скільки всього тисяч в числі 724548?

2. Пояснення.

1654 : 100

— Скільки всього сотень в числі 1654? (16). 54 одиниці становитимуть остачу. Отже, в частці буде 16 і в остачі 54.

3. Читання учнями пояснення в підручнику.

Вправа № 742.

4. Закріплення вивченого матеріалу за вправою № 743.

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

1) Задача № 742.

У заготовлену заздалегідь таблицю вчитель зі слів учнів вносить числові дані:

Маса пшениці на 1 га

К-сть гектарів

Загальна маса пшениці

однакова

3 га

500 кг

300 га

? кг

Учні, дивлячись на таблицю, самі вибирають шлях розв’язування задачі (способом відношень, бо спосіб зведення до одиниці не підходить: 500 на 3 не ділиться без остачі). Коли відповідь знайдено, вчитель добудовує ще кілька рядків.

однакова

12 га

? кг

? га

1000 кг

Учні знаходять невідомі величини, а тоді вчитель підсумовує: у скільки разів збільшується (зменшується) кількість гектарів, у стільки ж разів збільшиться (зменшиться) маса пшениці. Така залежність між величинами існує за умови, коли щоразу на 1 га витрачали ту саму кількість пшениці.

б) Задача № 746.

У ході повторення змісту задачі можна виконати такий короткий запис.

ГАЗ — 24 р. — 600 ц

Другий автомобіль — 12 р. — 600 ц

Разом — ? р. — 600 ц

Це задача на спільну роботу. Діти усно складають план розв’язування. Після цього задачу розв’язують самостійно складанням виразу:

600 : (600 : 24 + 600 : 12) = 8 (рейсів)

в) Задача № 747.

Після аналізу задачі вчитель записує на дошці вирази, а учні пояснюють їх.

1000 : 100 — стільки разів по 100 км вміщається у 1000 км;

36 • (1000 : 100) — стільки літрів пального за нормою мав витратити шофер на шляху в 1000 км;

31 • (1000 : 100) — стільки літрів пального він витратив у новому режимі роботи;

36 • (1000 : 100) – 31• (1000 : 100) — стільки літрів пального шофер зекономить на шляху в 1000 км.

Учитель звертає увагу на більш раціональний спосіб розв’язування цієї задачі. (Якщо учні здогадаються, вони самі диктують складений вираз.)

(36 – 31) • (1000 : 100) = 50 (л)

IV. Підсумок уроку. 2358 : 10; 3456 : 100; 4567 : 1000.

V. Домашнє завдання. №№ 749, 750 (с. 120).


Урок 86


Тема. Контрольна робота.

Мета. Перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу з теми “Ділення багатоцифрових чисел. Дії з іменованими числами”.

Варіант 1

1. Обчислити письмово. (Завдання оцінюється 1 балом.)

624 : 8 (78)

2736 : 6 (456)

7347 : 3 (2449)

2. Із чисел 2, 6, 10, 18 вибрати такі значення х, при яких нерівність буде правильною (1 бал)

180 : х <50 (6, 10, 18)

3. Обчислити вирази. (1 бал)

2 т 035 кг : 5 кг (407)

54 ц 36 кг : 6 (9 ц 6 кг)

4. Виконати дії. (1 бал)

10100 – (50442 : 6 + 27694) (26001)

5. Розв’язати задачі.

а) Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 12 см. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього трикутника. (81 см2) (2 бали0

б) 4 палітурники за 7 днів переплели 588 книг. Скільки книг переплете один палітурник за 5 днів? (Відповідь: 105 книг). (3 бали)

в) У Костика і Андрійка була однакова кількість касет. За кожні три Костикові касети Андрійко давав для обміну п’ять своїх. У кого касет стало більше і на скільки після чотирьох таких обмінів? (У Костика більше на (5 – 3) • 4 = 8 (касет).) (3 бали)

Варіант 2

1. Обчислити письмово. (Завдання оцінюється 1 балом.)

736 : 8 (92)

2625 : 3 (875)

9224 : 4 (2306)

2. Із чисел 3, 8, 10, 24 вибери такі значення а, при яких нерівність буде правильною (1 бал)

240 : а < 80 (8, 10, 24)

3. Обчислити вирази. (1 бал)

218 км 400 м : 8 (27 км 300 м)

2 т 035 кг : 5 кг (407)

4. Виконати дії. (1 бал)

10100 – (50442 : 6 + 28799) (63894)

5. Розв’язати задачі.

а) Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 8 см. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього трикутника. (36 см2) (2 бали)

б) Сім ткаль за 5 днів виткали 1470 м тканини. Скільки метрів тканини витче одна ткаля за 6 днів? (Відповідь: 252 м).(3 бали)

в) Оленка та Наталка мали однакову кількість книг. При обміні за кожні три Оленчині книги Наталка давала п’ять своїх. Через кілька таких обмінів в Оленки стало на 12 книг більше, ніж у Наталки. Скільки разів дівчатка обмінювалися книгами?

(12 : (5 – 3) = 6 (разів)) (3 бали).

Урок 87


Тема. Аналіз контрольної роботи. Частини. Порівняння частин. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Складені задачі, які включають знаходження частин (№№ 751 – 759).

Мета. Проаналізувати помилки, допущені учнями під час виконання контрольної роботи. Вчити учнів знаходити частину числа та число за його частиною. Удосконалювати вміння учнів розв’язувати складені задачі, які включають знаходження частин.

Обладнання. Таблиця “Дроби“; картки із завданнями.

Зміст уроку

І. Аналіз контрольної роботи.

Учитель спочатку робить загальний аналіз роботи. Називає прізвища тих учнів, які найкраще виконали контрольну роботу. Називає типові помилки, допущені учнями у ході виконання тематичного опитування.

Учні під керівництвом учителя виконують ті завдання, або аналогічні, в яких допущено найбільше помилок.

Учням, які виконали контрольну роботу на 10 – 12 балів, учитель підбирає додаткові завдання.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення (за таблицею № 48).

2. Первинне закріплення (за №№ 751 – 752).

3. Знаходження частини числа і числа за його частиною.

а) Розгляд задач №№ 753 (1), 753 (2).

б) Розв’язування і порівняння задач.

Задача 1. У класі 42 учні. 1/6 всіх учнів класу — відмінники. Скільки відмінників в цьому класі? (7 відмінників.)

Задача 2. У класі 8 відмінників, що становить 1/4 всіх учнів. Скільки всього учнів в класі? (32 учні.)

Порівнюючи ці задачі, учні роблять висновок, що в першій задачі знаходили частину числа, а в другій — число за його частиною. Можна до цих задач зробити схему у вигляді відрізків.
Мал.

в) Порівняння частин (за № 754).

— Скільки половин міститься у цілому прямокутнику? Скільки третіх, четвертих, п’ятих, восьмих, десятих частин є у цілому прямокутнику?

— Скільки четвертих частин у половині?

— Скільки восьмих частин у четвертій частині, у половині прямокутника?

— Що більше 1/2 чи 1/3? 1/5 чи 1/2? 1/10 чи 1/5? 1/2 чи 1/4? 1/2 чи 1/8? 1/4 чи 1/5?


Фізкультхвилинка

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Виконання завдання № 755 (самостійно).

2. Розв’язування задачі № 757.

Учні з високим рівнем знань працюють самостійно, решта — під керівництвом учителя: складають короткий запис задачі, з’ясовують план її розв’язування.

Придбали Віддали

У цирк — 240 кв. 1/4

? кв.


У театр — 420 кв. 1/6
(Розв’язання: 240 : 4 + 420 : 6 = 130 (кв.).)

3. Творча робота над задачею № 757.

— Як зміниться відповідь, якщо в умові ¼ замінити на 1/6, 1/8; 1/10?

(Відповідь: Сума зменшиться за рахунок зменшення першого доданка.)

4. Виконання завдання № 756 (самостійно).

а) Якщо а = 43, то 989 : а – 20 = 989 : 43 – 20 = 23.

б) Якщо а = 43, то 1000 – 774 : а = 1000 – 774 : 43 = 982.

в) Якщо а = 43, то 7 • а + 567 = 7 • 43 + 567 = 868.

IV. Підсумок уроку.

а) — Яка частина прямокутника зафарбована?


Мал.
б). — Порівняйте:
1/2 □ 1/4; 1/3 □ 1/4; 1/3 □ 1/5; 1/4 □ 1/8.
V. Домашнє завдання. №№ 758, 759 (с. 124).

Урок 88


Тема. Дроби. Порівняння дробів. Складені задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 760 – 769).

Мета. Ознайомити учнів з поняттями “чисельник” і “знаменник”. Вчити записувати і закріплювати вміння розв’язувати задачі на знаходження частини числа. Розвивати логічне мислення учнів.

Обладнання. Таблиця “Порівняння дробів“; завдання для опитування; короткий запис і план розв’язування задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв’язання задачі № 758.

(280 : 4 – 150 : 3 = 20 (н.).)

б) Зачитати відповідь до задачі № 759.

(Відповідь: відстань КМ на 60 км менша, ніж відстань КО.)

2. Усні обчислення.

а) Порівняти частини. 1/6 і 1/8; 1/2 і 1/5; 1/10 і 1/20; 1/3 і 1/4.

б) Назвати частини в порядку спадання.

1/3, 1/8, 1/2 , 1/6, 1/4, 1/5, 1/10.

в) Знайти 1/4 від 1 кг (250 г); 1/4 від 2 діб (12 год); 1/3 від 1 року (4 міс.).

г) Марійка прочитала 12 сторінок книжки, що становить 1/4 всієї книжки. Скільки всього сторінок має книжка? (48 с.) Скільки сторінок книжки Марійці залишилося прочитати? (36 с.)

г) Довжина 1/6 стрічки дорівнює 30 см. Від усієї стрічки відрізали 80 см. Скільки сантиметрів стрічки залишилося? (100 см)

2. Завдання для опитування.

1) З ділянки учні зібрали 120 кг помідорів і 210 кг огірків. Четверту частину помідорів і третю частину огірків віддали у дитячий садок. Скільки кілограмів овочів віддали у дитячий садок? (Відповідь: 100 кг.)

2) Знайти 1/7 від 840. Розв’язання записати. (120)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовчі вправи.

Виконання завдань №№ 760, 761.

2. Пояснення

Поява частин 1/2, 1/3, 1/4 і т.д. зумовлена потребою поділити ціле на частини. Проте основною причиною виникнення частин є процес вимірювання величин.

Результат вимірювання не завжди можна виразити натуральним числом. Вважається, що спочатку існували лише двійкові частини: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32.

Були поширені також частини: половина — 1/2, чверть — 1/4, півчверть — 1/8, півпівчверть — 1/16, третина — 1/3, півтретини — 1/6.

Такі числа називають дробовими.

Число над рискою (чисельник) показує, скільки рівних частин цілого взято; число під рискою (знаменник) показує, на скільки рівних частин поділено ціле число.

Наприклад: 2/3; 2 — чисельник; 3 — знаменник.

2. Первинне закріплення вивченого.

а) Читання дробів.

3/4; 5/8; 7/9; 2/5; 8/9.

— Що означає кожний дріб?

(Ціле поділили на 4 рівні частини і взяли таких 3 частини і т.д.)

б) Вправа № 762 (усно).

в) Виконання завдань №№ 763, 764, 765 (з коментуванням).

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування задач.

а) Задача № 766.

Учні розв’язують задачу самостійно, а потім здійснюють взаємоперевірку.

(Розв’язання:

2 т 4 ц = 24 ц

1) 24 : 3 = 8 (ц) — придбав ресторан;

2) 24 – 8 = 16 (ц) — розфасували в пакети;

3) 1600 : 4 = 400 (п.)

Відповідь: 400 пакетів із крупами.)

б) Задача № 767*.

Розв’язання:

1) 60 : 3 – 20 (хв) — витратив учень, щоб пройти 1 км;

2) 1 км : 20 = 1000 м : 20 = 50 (м/хв) — швидкість учня;

3) 50 • 3 = 150 (м) — пройде учень за 3 хвилини;

4) 300 – 150 = 150 (м) — залишилося пройти.

Отже, учень не встигне своєчасно прийти до школи, якщо буде йти з тією самою швидкістю.

IV. Підсумок уроку.

— Прочитайте дроби: 2/7; 4/5; 9/10.

— Назвіть чисельники (знаменники).

V. Домашнє завдання.

№№ 768, 769 (с. 126).

Урок 89

Тема. Запис дробів. Знаходження дробу від числа. Розв’язування задач (№№ 770 – 776).Мета. Ознайомити учнів із знаходженням дробу від числа у випадку, коли чисельник відмінний від одиниці. Вчити розв’язувати задачі на знаходження дробу від числа. Закріплювати вміння учнів записувати та читати дроби.

Обладнання. Таблиця “Знаходження дробу від числа”; картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і здійснюють взаємоперевірку виконання завдань.

2. Усні обчислення.

а) Вправа № 770.

Учні читають дроби і пояснюють, як їх утворено.

б) Математичний диктант.

(Учні записують тільки результати обчислень.)

Знайдіть 1/4 від 320; 100; (80; 25)

Чому дорівнює 1/3 год; 1/3 від 2 хв; (20 хв; 40 хв)

Знайдіть число, якщо: 1/3 його дорівнює 90; 1/8 його дорівнює 40; (270; 320)

Від числа 500 відніміть 1/5. (400)

в)* Задача.

За першу годину турист пройшов 1/2 всієї відстані, за другу — вдвічі менше, після чого йому залишилося пройти ще 4 км. Скільки всього кілометрів повинен пройти турист? (16 км)
Мал
3. Завдання для опитування.

1) З одного автовокзалу вирушили у протилежних напрямках 2 автобуси. Яка відстань буде між ними через 5 год, якщо швидкість першого автобуса 60 км/год, а другого — 70 км/год? (650 км).

2) Знайти 1/5 від 14220. (2844).

Картки для опитування

№ 1

1) Два автомобілі виїхали одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 450 км, і зустрілися через 5 год. Один автомобіль рухався із швидкістю 40 км/год. З якою швидкістю рухався другий автомобіль? (50 км/год).2) Знайди 1/4 від 8020. (2005)

№ 2


1) Із Києва і Тернополя одночасно назустріч один одному виїхали 2 автобуси. Перший автобус їхав зі швидкістю 60 км/год, а другий — 52 км/год. Через 5 год вони зустрілися. Яка відстань між містами? (560 км.)

2) Знайди 1/6 від 72060 (12010)

Фізкультхвилинка

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота за вправою № 772.

2. Пояснення нового матеріалу.

На дошці таблиця “Знаходження дробу від числа”.

— Довжина відрізка 12 см. Щоб знайти 3/4 цього відрізка, спочатку знайдемо 1/4. Скільки сантиметрів має 1/4 відрізка? (12 : 4 = 3 (см).)

Як знайти 3/4 відрізка? (Треба 3 см взяти з рази: 3 • 3 = 9 (см).

Отже, 3/4 від 12 см дорівнює 9 см.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка