Урок 71 Тема. Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею іСторінка4/10
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Запис: 12 : 4 • 3 = 9 (см).

3. Первинне закріплення вивченого.

а) Вправа № 773.

б) Вивчення правила на с. 127.

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Дії з іменованими числами.

4 т + 16 т 1 ц : 7 (= 63ц)

14 м 5 см + 2 м 05 см • 5 ( = 24 м 45 см)

2. Геометричне завдання.

Накреслити два квадрати зі стороною 4 см кожний. Заштрихувати у першому квадраті 1/8 його, а в другому — 5/8.

3. Задача.

Маса гарбуза 14 кг. Від гарбуза відрізали 2/7 його маси і зварили кашу. Скільки кілограмів гарбуза пішло на кашу?

(Розв’язання: 14 : 7 • 2 = 4 9кг).)

IV. Підсумок уроку.

— усно розв’яжіть задачу.

У книжці 36 сторінок. Іринка прочитала 3/4 всієї книги. Скільки сторінок книги прочитала дівчинка?

V. Домашнє завдання.

№№ 775,776; повторити правило на с. 127.

Урок 90

Тема. Дроби. Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа (№№ 777 – 787).Мета. Ознайомити учнів із дробами, у яких чисельник і знаменник рівні між собою. Закріплювати вміння знаходити дріб від числа, розв’язувати складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. Вчити знаходити значення виразу з буквою, що повторюється двічі.

Обладнання. Таблиця “Дроби”; схеми задач; картки для опитування; план розв’язування задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати відповідь до задачі № 775.

(Відповідь: 2530 дубів посадили на обох ділянках.)

б) Пояснити розв’язання задачі № 776 двома способами.

(Перший спосіб:

1) 1960 : 7 = 280 (г.) — переносили 8 бурундуків щодня;

2) 280 : 8 = 35 (г.) — переносив 1 бурундук щодня;

3) 35 • 21 = 735 (г.) — перенесе 1 бурундук за 21 день.

Другий спосіб:

1) 1960 : 8 = 245 (г.) — переносив 1 бурундук за 7 днів;

2) 245 : 7 = 35 (г.) — переносив 1 бурундук щодня;

3) 35 • 21 = 735 (г) — перенесе 1 бурундук за 21 день.

2. Усні обчислення.

а) Знайти 1/2; 2/3; 3/4; 3/10; 2/5; 4/5 від 1 год

(Відповіді: 30хв; 40 хв; 45 хв; 18 хв; 24 хв; 48 хв.)

б) Вправа № 777.

в) Івась розрізав яблуко на 8 рівних частин. 2 частини він взяв собі, а решту поділив порівну між двома друзями. Яку частину яблука отримав кожен хлопчик? (2/8, 3/8, 3/8.)

3. Завдання для опитування учнів (диференційовано).

Картка № 1 (для учнів із високим рівнем знань)

1) Учні мали обкопати 240 дерев. Першого дня вони обкопали 1/2 всіх дерев. Другого дня — 1/3 того, що обкопали за перший день, а третього дня — 1/5 тієї кількості дерев, що обкопали за перший і другий день разом. Скільки дерев обкопали учні третього дня?

(Відповідь: 32 дерева.)

2) Знайди 5/6 від 72060 (60050)

Картка № 2 (для решти учнів).

1) Учні мали обкопати 120 дерев. Першого дня вони обкопали 1/3 всіх дерев, другого — 1/2 всіх дерев. Скільки дерев обкопали учні за два дні?

(Відповідь: 100 дерев.)

Учням із початковим рівнем знань запропонувати план розв’язування задачі.

План.

1) Скільки дерев обкопали першого дня?2) Скільки дерев обкопали другого дня?

3) Скільки дерев обкопали учні за два дні?

4) Знайди 4/5 від 2480 (1984)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота.

— Розгляньте фігури. На скільки частин поділено перший квадрат? Другий квадрат? Третій?

Мал.
— Покажіть 1/2 першого квадрата, 2/3 — другого, 3/4 — третього квадрата.

2. пояснення (за № 778).

3. Читання правила (на с. 128).

4. Первинне закріплення матеріалу.

а) Виконання завдання № 779 (1) — усно.

б) Виконання завдання № 779 (2) — письмово.

Фізкультхвилинка.

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 780.

(Відрізок завдання № 780.

(Відрізок МК = 4 см; ОЕ — 7 см 5 мм.)

2. Обчислення виразів з буквеними даними (№ 781).

Якщо в = 884, то (в • 7 – в : 34) • 3 = (884 • 7 – 884 : 34) • 3 = 18486.

3. Розв’зування задачі № 782.

На дошці короткий запис задачі.
Всього — 8420 птахів
Курей — ?, 3/5 від
Гусей — ?, 1/4 від
Качок — ?, решта
Учні із високим рівнем знань розв’язують задачу самостійно. Учні із достатнім рівнем знань записують розв’язання задачі після колективного складання плану.

Учні із середнім і початковим рівнем знань пояснюють кожну дію з допомогою вчителя.

(Відповідь: 5052 курки; 2105 гусей; 1263 качки.)

4. Розв’язування задачі № 783.

(Відповідь: 40500 м2 займають кущі й дерева.)
Учні, які справилися з попередніми задачами, працюють над наступною задачею.

Задача. Під час розмелювання пшениці на борошно маса чистого борошна становить 9/10 маси пшениці. Після випікання хліба припічка дорівнює 4/10 маси борошна. Скільки хліба одержали з 5 тонн пшениці?

Учитель пояснює, що припічка — це вода і продукти, які додаються до борошна, щоб зробити хліб.

(Відповідь: 81 ц).

(Спочатку учні знаходять, скільки центнерів борошна одержали з 5 т пшениці: 50 : 10 • 9 = 45 (ц). Потім знаходять масу припічки: 45 : 10 • 4 = 36 (ц), і нарешті — масу хліба: 45 + 36 = 81 (ц).)

5. Розв’язування задачі № 784 (самостійно).

(Відповідь: 700 км буде між автобусами через 5 годин.)

IV. Підсумок уроку.

До 10 додати 3/5 цього числа.

Від 20 відняти 3/4 цього числа.

V. Домашнє завдання.

№№ 786, 787 (с. 129).

Урок 91

Тема. Знаходження числа за значенням його дробу. Розв’язування задач (№№ 778 – 796).Мета. вчити учнів знаходити числа за значенням його дробу; вправляти у розв’язуванні задач з дробовими числами; закріплювати вміння знаходити дріб від числа.Обладнання. Таблиця для усних обчислень; картки для опитування; короткий запис задачі.
Зміст уроку.

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Із завдання № 786 зачитати результати обчислення виразів з іменованими числами.

(20 м 35 см : 5 = 407 см = 4 м 07 см; 20 т 35 кг : 5 = 4 т 007 кг; 34 м 5 дм : 5 дм = 69 дм = 6 м 9 дм.)

б) Пояснити розв’язання задачі № 787.

(Розв’язання:

1) 50 • 6 = 300 (к.) — перекидних календарів;

2) 1750 – 300 = 1450 (к.) — решта календарів;

3) 1450 : 10 • 9 = 1305 (к.) — відривних календарів.)

2. Усні обчислення.

а) Скільки годин в 2/3 доби? 2/9 доби?

Знайти 2/5 від різниці 600 і 350.

Дуб росте 400 років, а ялина 3/4 цієї кількості. Скільки років може рости ялина?

б) Гра “Хто швидше?”

мал.
3. Завдання для опитування.

Картка № 1

1) Знайти 5/6 від 72060. (= 60050)

2) Розв’язати задачу.

У господарство привезли 2400 л бензину. Першого дня витратили 3/10, а другого — 2/10 усієї кількості. Скільки літрів бензину витратили за два дні?

(Відповідь: 1200 л бензину.)
Картка № 2

1) Знайти 4/5 від 2480. (= 1984)

2) Розв’язати задачу.

Школярі посадили у парку 160 дерев. Першого дня посадили 3/4 всіх дерев, а другого — 1/5. Скільки дерев посадили школярі за два дні?

(відповідь: 152 дерева.)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення (за № 788).

2. Читання правила на с. 130.

3. Первинне закріплення вивченого.

Розв’язати задачі.

а) Петрик прочитав 25 сторінок, що становило 1/10 книжки. Скільки сторінок у книжці? (250 сторінок.)

б) Туристи подолали 234 км, що становить 2/3 маршруту. Скільки кілометрів становить увесь маршрут? (351 км)

в) Виконання завдань №№ 789 – 791.

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 792.

(Відповіді: 200 кг; 40 хв; 15 хв.)

2. Розв’язування задач.

а) Задача № 793.

Учні з високим рівнем знань працюють самостійно. Решта — під керівництвом учителя складають план розв’язування задачі, виконують дії з коментуванням.

План

1) Яку площу займає квітник?2) Яку площу квітника відведено під гвоздики?

3) Яку площу було відведено під тюльпани?

Розв’язання.

1) 20 • 30 = 600 (м2) — площа квітника;

2) 600 : 3 • 2 = 400 (м2) • відведено під гвоздики;

3) 600 – 400 = 200 (м2) — відведено під тюльпани.

б) Задача № 794*.

Учні приходять до висновку: якщо 12 : 12 = 1, то (12 : 2) : (12 – 6) = 6 : 6 = 1. Отже, дільник спочатку дорівнював 12.

IV. Підсумок уроку.

1 — 3 см становить 1/5 усього відрізка. Яка довжина відрізка? ( 15 см).

2. Знайдіть число, 2/3 якого дорівнює 90. (135).

V. Домашнє завдання.

№№ 795, 796 (с. 130); повторити правило на с. 130.

Урок 22


Тема. Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток. Подання дробу як частки двох чисел (№№ 797 – 805).

Мета. Закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі, що включають знаходження дробу від числа. Ознайомити учнів із дробами як частками двох чисел, вчити розв’язувати відповідні задачі. Повторити правило множення числа на добуток та вправляти учнів у застосуванні його для спрощення обчислень.

Обладнання. Таблиця для усних обчислень; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв’язання задачі № 795.

(Розв’язання:

1) 50 • 20 = 100 (м2) — площа сквера;

2) 100 : 5 • 2 = 400 (м2) — площа ігрового майданчика;

3) 100 – 40 = 60 (м2) — відведено під дерева й кущі.)

б) Із завдання № 796 зачитати результати обчислення виразів на три дії.

(Відповідь: 80 774; 72377.)

2. Усні обчислення.

а) Знайти 1/6, 5/6, 1/4, 3/4, 1/12, 5/12 від 1 доби (4 год; 20 год; 6 год; 18 год; 2 год; 10 год.)

б) Знайти: 3/4 від суми чисел 65 і 35 (75);

2/5 від різниці чисел 95 і 45 (20);

2/3 від добутку чисел 20 і 9 (120).

в) Мама розрізала торт на 15 рівних частин. 7 частин вона залишила в тортівниці, а решту поділила порівну між татом, дочкою, сином і собою. Яку частину торта одержав кожний з них? (2/15)

г)* Яка це тварина, якщо її маса складається з 1/10 тонни і ще 4/5 її маси? (Відповідь: 500 кг, зубр.)

мал.
Відповідь.

1/10 т = 100 кг. З малюнка видно, що 1/10 т — це 1/5 всієї маси тварини. Тобто, маса тварини у 5 раз більша, ніж 100 кг.

г) Вправа № 798.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення (за № 802).

2. Закріплення вивченого.

а) Задача 1. 4 кг крупів розсипали у 10 пакетів, порівну в кожний. Скільки крупів у кожному пакеті?

(Розв’язання: 4 6 10 = 4/10 (кг) = 400 (г).)

б) Задача 2.

5 хлопчиків упіймали 4 кг риби і поділили її порівну. Скільки риби у кожного хлопчика?

(Розв’язання: 4 : 5 = 4/5 (кг) = 800 9г).)

1000 : 5 • 4 = 800 9г)

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування задач.

а) Задача № 797.

Учні з високим рівнем знань розв’язують задачу самостійно, решта — під контролем вчителя складають план розв’язування задачі, далі — працюють самостійно. Один із учнів записує самостійно розв’язання задачі діями з поясненням на дошці. (Відповідь: 8 см, 14 см2.)

б) Задача № 799.

Один учень записує дії на дошці, щоб потім звірити результат.
1) мал.
— площа розширеної площі парку;

2) мал.
— площа паркової зони міста.


2. Виконання завдання № 803 (1, 2).

Учні виконують завдання з коментуванням.

3. Самостійна робота.

Варіант 1.

1) Задача № 800. (Відповідь: 2500 м2.)

2) Завдання № 803 (3), верхній рядок виразів.

(Відповіді6 7682; 22445.)

Варіант 2.

1) задача № 801. (Відповідь: 72 гривні.)

2) завдання № 803 (3), нижній рядок виразів.

(Відповіді: 715; 6225.)

IV. Підсумок уроку.

Обчисліть зручним способом.

125 • (15 • 8) =

25 • (35 • 4) •

V. Домашнє завдання.

№№ 804, 805 (с. 132).

Урок 93


Тема. Множення на розрядні числа. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000. Розв’язування задач, що включають знаходження числа за його дробом (№№ 806 – 813).

Мета. Повторити з учнями переставний та сполучний закони множення; вчити використовувати їх для спрощення обчислень. Закріплювати вміння учнів зображати круглі числа у вигляді добутку двох множників, один з яких 10, 100, 1000. Вчити розв’язувати складені задачі, що включають знаходження числа за його дробом.

Обладнання. Таблиця “Множення круглих чисел”; схема задачі; завдання для опитування учнів.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв’язання задачі № 804.

(Розв’язання:

1) 2940 : 7 • 3 = 1260 (р.) — у 1-ому цеху;

2) 2940 – 1260 = 1680 9р.) — у 2-ому і 3-ому цехах;

3) 1680 : 2 = 840 9р.) — у 3-ому цеху.)

б) зачитати відповідь до задачі № 805.

(Відповідь: швидкість другого човна 28 км/год.)

2. Усні обчислення.

а) Знайти 2/7 від 21 (6); 2/5 від 40 (16); 3/4 від 80 (60); 3/4 ц (75 кг); 2/5 год (24 хв); 2/3 доби (16 год); 3/10 кг (300 г); 3/5 м (60 см).

б) Задача.

Учень прочитав 50 сторінок, що становило 1/4 всієї книжки. Скільки сторінок у книжці? (Відповідь: 200 сторінок.)

в)* У хлопчика запитали: “Яка твоя маса?” Він відповів жартома: “1/20 ц і ще 4/5 моєї маси”. Яка маса хлопчика?


Мал.

1/20 ц = 5 кг.

Маса хлопчика становить 5 таких частин, по 5 кг кожна. (Маса: 25 кг.)

3. Завдання для опитування учнів.

а) 5 дівчаток зібрали 4 кг полуниць. Скільки полуниць одержала кожна дівчинка? (800 г).

б) У трьох цехах приватного підприємства працює 352 робітники. 5/8 усіх робітників працює в першому цеху, а решта — у другому і третьому, порівну в кожному. Скільки робітників працює в третьому цеху? (66)

ІІ. Повторення законів множення.

1. Виконання завдання № 807 (1, 2) (усно).

2. Обчислення виразів зручним способом (№ 807 (3).)

8 • (5 • 3) = (8 • 5) • 3 = 40 • 3 = 120;

5 • 7 • 2 • 9 = (5 • 2) • (7 • 9) = 10 • 63 = 630;

(49 • 25) • 4 = (25 • 4) • 49 = 100 • 49 = 4900.

ІІІ. Множення на розрядні числа.

1. Виконання завдання № 808 (усно).

2. Запис розрядних чисел у вигляді добутку.

а) Вправа № 809 (1) — усно.

б) Вправа № 809 (2) — письмово.

Фізкультхвилинка.

IV. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

а) Задача № 806.
Мал.

1) 12 • 10 = 240 (км) — пролетів літак за 20 хв;

2) 2 • 20 = 40 (км) — пролетів вертоліт за 20 хв;

3) 400 + 40 – 240 = 200 (км) — відстань між вертольотом і літаком через 20 хв.

(ІІ варіант 3-ої дії: 400 – 240 + 40 = 200 (км).)

Відповідь на друге запитання.

Якщо через 20 хв відстань між літаком і вертольотом зменшилася у 2 рази (400 : 200 = 2 (рази), то ще через 20 хв вона становитиме 0 км, тобто літак порівняється з вертольотом через 40 хв (20 + 20 = 40 (хв)).

Відповідь на третє запитання.

1 год = 60 хв

1) 12 • 60 = 720 (км) — пролетить літак за 1 год;

2) 2 — 60 = 120 (км) — пролетить вертоліт за 1 год;
Мал.
3) 720 – 400 – 120 = 200 (км) — відстань між літаком і вертольотом через 1 год:

(ІІ варіант 3-ої дії: 720 – (400 + 120) = 200 (км).)

Або методом міркування:

Якщо через 20 хв відстань між літаком і вертольотом становила 200 км, ще через 20 хв літак порівнявся з вертольотом (відстань між ними стала 0 км), то через наступні 20 хв (1 год = 20 хв + 20 хв + 20 хв) літак випередить вертоліт — знову ж таки, на 200 км.

б) Задача № 810 (усно).

в) Задача № 811 (фронтально).

Учні пояснюють, що 25 л — це тільки частина води, що була в бочці. Отже, води в бочці було 25 • 4 = 100 (л). Хлопчик витратив із 100 л 25 л на поливання огірків і 30 л на поливання яблунь. Всього він витратив 25 + 30 = 55 (л). Води в бочці залишилося 100 – 55 = 45 (л).

2. Знаходження значень виразів.

(5194 – в) + в • 4 в = 985;

(а• 3) – (859 + а) а = 573.

а) Якщо в = 985, то (5194 – в) + в • 4 = (5194 – 985) + 985 • 4 = 8149.

б) Якщо а = 573, то (а • 3) – (859 + а) = (573 • 3) – (859 + 573) = 257.

V. Підсумок уроку.

Обчислити вирази, використовуючи переставний і сполучний закони множення.

(47 • 25) • 4 = (25 • 4) • 47 = 100 • 47 = 4700;

89 • 2 • 5 = 89 • (2 • 5) = 89 • 10 = 890.

VI. Домашнє завдання.

№№ 812, 813 (с. 133).

Урок № 94

Тема. Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв’язання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814 – 822).

Мета. Закріплювати вміння учнів виконувати усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі, розв’язання яких вимагає знаходження дробу від числа.

Обладнання. Таблиця “Множення багатоцифрових чисел на круглі числа”; картки для опитування; схеми задач.


Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв’язання задачі № 812.

(Розв’язання:

1) 24 • 3 = 72 (кг) — було сиру в пекарні;

2) 24 + 36 = 60 (кг) — витратили;

3) 72 – 60 = 12 (кг) • залишилося.)

б) Прочитати складений вираз і його значення (№ 813).

(123 456 + 789) – 123 456 : 3 = 83 093

2. Усні пояснення.

а) Порівняйте: 1/3 і 1/2; 1/5 і 1/3; 1/2 і 1/4; 1/4 і 1/3.

— Що ви порівнювали? (Дроби.)

— До якої частини мови належать дроби? (Числівники.)

— До яких числівників за значенням відносяться ці дроби? (До кількісних.)

б) Обчислити зручним способом (вирази записати на дошці заздалегідь).

8 • 7 • 5 (280); 2 • 4• 25 • 5 (1000); 15 • 7 • 4 (420); 5 • 9 • 2 • 6 (540).
Мал.
в)* У пекарні на приготування пасок витратили 36 кг сиру, що становить 2/3 всього сиру, що був у пекарні. Скільки всього кілограмів сиру було в пекарні спочатку?
36 : 2 • = 54 (кг).)

г) Вправа № 814.

3. Завдання для опитування (за вибором учнів).

Картка 1


1) На поливання огірків витратили 80 л води, що становило п’яту частину води, яка була спочатку в бочці. Потім витратили ще 150 л води на поливання помідорів. Скільки літрів води залишилося в бочці? (170 л.)

2) 21 м 42 см : 9 (2 м 38 см.)

Картка 2

1) У магазині було 420 кг круп. Першого дня продали 2/7, а другого 3/5 усіх круп. Скільки кілограмів круп залишилося в магазині? (Відповідь: 48 кг)

2) 16 м 66 см : 7 (2 м 38 см.)
ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення (за таблицею).

Щоб обчислити вираз 3200 • 20, числа подамо у вигляді двох добутків, у кожному з яких один із множників — розрядне число (3200 = 32 • 100; 20 = 2 • 10).

Використаємо переставний і сполучний закони дії множення: (32 • 2) • (100 • 10) = 64 • 1000 = 64000.

2. Первинне закріплення (за вправою № 814).

3. Виконання завдання № 816.

а) Перші два вирази обчислюють із записом на дошці з детальним поясненням, решту — самостійно.

(Результати обчислень: 650; 660; 30000; 32000; 960000; 2400.)

б) Вирази на дві дії обчислюють з коментуванням.

160 • 40 + 1000 = 6400 + 1000 = 7400;

500 • 400 – 100000 = 200 000 – 100 000 = 100 000.

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

а) Задача № 817.

Учні працюють самостійно. Розв’язання задачі звіряють із записом на дошці.

1) 720 : 9 • 2 = 160 (кг) — продали рису 1-го дня;

2) 720 : 5 • 3 = 432 (кг) — продали рису 2-го дня;

3) 160 + 432 = 592 (кг) — продали рису за два дні.

б) Задача № 818.

Учні з високим і достатнім рівнем знань розв’язують задачу самостійно, решта — під керівництвом учителя.

Після аналізу задачі виконують її короткий запис.


Мал.
Розв’язання:

1) 180 : 6 = 30 (км) — пройшов турист 1-го дня;

2) 30 : 5 • 4 = 24 (км) — пройшов турист 2-го дня;

3) 30 + 24 = 54 (км) – пройшов турист за два дні;

4) 180 – 54 = 126 (км) — залишилося пройти туристу.

в) Задача № 820.

Учні з високим рівнем знань розв’язують задачу самостійно, з достатнім рівнем знань — після виконання короткого запису задачі, решта — після складання плану розв’язування задачі.

До обіду — 4 ящ. по ? кг

Після обіду — 2 ящ. по ? кг
План

1) Скільки всього ящиків помідорів зібрала господарка?

2) Скільки кілограмів помідорів в одному ящику?

Розв’язання.

1) 4 + 2 = 6 (ящ.);

2) 60 : 6 = 10 (кг)

Відповідь: в одному ящику 10 кг помідорів.

2. Обчислення значень виразів.

а) Виконання завдання № 819.

Учитель звертає увагу учнів на виконання перевірки обчислень оберненими діями до даних.

— Якою дією перевіримо обчислення першого виразу? (Множенням.) Другого виразу? (Діленням.) Третього? (Додаванням.) Четвертого? (Множенням.)

(Результати обчислень: 4112; 185270; 1720; 2 м 38 см.)

б) Виконання дій з іменованими числами.

10 ц 8 кг – 1 ц 05 кг : 3 = 1008 кг – 35 кг = 973 кг = 9 ц 73 кг;

(3 т – 8 ц) • 2 = (30 ц – 8 ц) • 2 = 22 ц • 2 = 44 ц.

IV. Підсумок уроку.

Обчислити: 2100 • 400 ( = 840 000)

500 • 600 ( = 300 000)

20 • 4000 ( = 80 000)

V. Домашнє завдання.

№№ 821, 822 (с. 134).

Урок 95


Тема. Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа (№№ 823 – 830).

Мета. Вчити учнів письмово множити багатоцифрові числа на круглі числа. Готувати до розв’язування задач на пропорційне ділення. Закріплювати вміння розв’язувати задачі на знаходження дробу від числа.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; схеми задач; картки для опитування.

Зміст уроку.

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і здійснюють взаємоперевірку виконання завдань.

2. Усні обчислення.

Гра “Подолання вершини“.
Мал.
Учні двох команд по черзі знаходять по одному значенню виразу і записують його під сходинкою, починаючи з найнижчої. Команда, учень якої першим впише результат під прапорцем, перемагає при умові, що всі результати правильні.

б) Знайди 2/3, 3/5, 3/4, 710 год. (40 хв, 36 хв, 45 хв, 42 хв.)

2/5 від суми чисел 75 і 25 (40)

3/4 від різниці чисел 90 і 50 (30)

в)* Дівчинка повинна була проїхати в автобусі 40 км. На півдорозі вона заснула. Коли прокинулась, то довідалась, що їй залишилось їхати стільки, скільки кілометрів вона проспала. Скільки кілометрів проспала дівчинка?
Мал.
АО = 1/2 АВ; ОК = КВ; ОК = 1/4 АВ; 40 : 4 = 10 (км)

3. Завдання для опитування учнів.

а) Обчисли зручним способом.

2 • 19 • 4 • 25 • 5 (= 19000)

б) У мами було 24 грн. На 5/6 всіх грошей вона купила 4 книжки за однаковою ціною. Скільки коштує 1 книжка? (Відповідь: 5 грн.)

Картка для опитування

№ 1

1) Обчисли зручним способом.4 • 67 • 2 • 25 • 5 ( = 67000)

2) У ларку було 480 кг овочів. 3/5 всіх овочів — капуста, 1/4 всіх овочів — помідори. Скільки кілограмів капусти і помідорів разом було у ларку? (Відповідь: 408 кг.)

№ 2

1) Старшокласники посадили 120 дерев. 2/3 всіх дерев були берези, а тополі становили 3/4 кількості беріз. Скільки тополь посадили старшокласники? (Відповідь: 60 тополь.)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка