Урок 71 Тема. Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею іСторінка5/10
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


2) Обчисли зручним способом.

25 • 39 • 5 • 4 • 2 (= 39000)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення вчителя.

— Використовуючи переставний і сполучний закони множення, знаходять добуток чисел виду 32 • 200 усно. Для цього кругле число 200 подаємо у вигляді добутку одноцифрового числа 2 і розрядного числа 100.

32 • (2 •100).

Використаємо сполучний закон множення:

(32 • 2) • 100.

Одержимо 64 • 100 = 6400.

Під час письмового множення 32 на 200 кругле число підписують під першим множником так, щоб цифра, відмінна від нуля була підписана під останньою цифрою першого множника.


Мал.
2. Первинне закріплення вивченого.

а) Усне виконання вправи № 823.

б) Письмове виконання завдання № 824 (з коментуванням).

в) Виконання завдання № 825.

Перші два вирази учні обчислюють із коментуванням, решту — самостійно з наступною перевіркою.

(Результати обчислень: 1680; 34800; 207000; 369630; 23800; 13840.)

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування рівнянь (№ 826).

Перед виконанням завдання повторюють правила знаходження невідомого діленого, зменшуваного, доданка.

(Відповіді: х – 12 500; х = 525; х = 475.)

2. Робота над задачами.

а) Задача № 827.

Під час аналізу дані задачі заносять в таблицю.


Маса 1 мішка

Кількість мішків

Загальна маса

Ніф-Ніф

однакова

? кг


1

300 кг


Наф-Наф

1

Нуф-Нуф

3

Учні складають план розв’язування задачі колективно, розв’язання записують в зошитах самостійно.

(Відповідь: 60 кг.)

б) Задача № 828*.

Учні з високим рівнем знань розв’язують задачу самостійно. Решта учнів працюють під керівництвом учителя. Задачу розв’язують із коментуванням.

248 грн = 24800 к.

1) 24800 : 100 • 3 = 744 (к.) = 7 грн 44 к. — становила знижка ціни м’яча;

2) 248 грн – 7 грн 44 к. = 24800 к. – 744 к. = 23 056 к. = 230 грн. 56 к. — ціна футбольного м’яча після знижки.

IV. Підсумок уроку.

а) Обчислити (усно). 12 • 3000; 150 • 400.

б) Різницю чисел 234567 і 890 зменшити на третину першого числа.

((234567 – 890) – (234567 : 3) = 155488)

V. Домашнє завдання.

№№ 829, 830 (с. 135).

Урок 96


Тема. Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа (№№ 831 – 838).

Мета. Формувати вміння учнів множити багатоцифрові числа на круглі та розрядні числа; ознайомити із задачами на пропорційне ділення; повторити ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа.

Обладнання. Таблиці та схеми задач для усних обчислень; таблиця для короткого запису задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв’язання задачі № 829.

Один учень зачитує дії, а інший — пояснення до них.

Розв’язання:

1) 3500 : 10 • 7 = 2450 (г) — становить трава;

2) 3500 : 100 • 7 = 245 (г) — становить зерно;

3) 2450 + 245 = 2695 (г) = 2 кг 695 г.

Відповідь: кріль з’їдає за день 2 кг 695 г трави й зерна.

б) Із завдання № 830 зачитати результати обчислення виразів на дві дії.

25700 – 92 • 60 = 20180;

92 • 600 – 25700 = 29500.

2. Усні обчислення.

а) Скласти і розв’язати вирази.

1000 – 200 100

15 • 4 збільшити у разів.

1/3 від 900 400

(Відповідь: 80000; 320000; 6000; 24000; 30000; 120000.)

б) Вправа № 832.

в) Туристи пройшли 20 км, рухаючись увесь час з однаковою швидкістю. До обіду вони йшли 3 год, а після обіду — 2 год. З якою швидкістю йшли туристи? (4 км/год.)

г)* Дві групи туристів вийшли одночасно з Тернополя до Хмельницького, відстань між якими 120 км. Одна з цих груп першу половину шляху йшла із швидкістю 6 км/год, а другу — 4 км/год. Друга група увесь час йшла зі швидкістю 5 км/год. Яка із цих груп раніше прийшла у місто Хмельницький?

На дошці схеми:


Мал.
1) 120 : 2 = 60 (км);

2) 60 : 6 = 10 (год);

3) 60 : 4 = 15 (год);

4) 10 + 15 = 25 (год);

5) 120 : 5 = 24 (год).
(Відповідь: друга група туристів раніше прийшла у Хмельницький).
3. Завдання для опитування учнів (за варіантами)

Варіант 1

1) Склади вираз і знайди його значення.

Різницю чисел 234567 і 890 зменш на третину першого числа.

(Відповідь. (234567 – 890) – (234567 : 3) = 155488)

2) Розв’яжи рівняння.

х : 5000 = 35 (х = 175 000)

Варіант 2

1) Склади вираз і знайди його значення.

Частку чисел 28784 і 7 збільш на добуток чисел 87 і 500.

(Відповідь. (28784 : 7 + 87 • 500 = 47612)

2) Розв’яжи рівняння.

х : 3000 = 18 (х = 54 000)
ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Робота над задачами на пропорційне ділення.

а) Задача № 833.

Під час повторення змісту задачі вчитель вносить числові дані у заздалегідь накреслену таблицю.Швидкість

Час

Відстань

До зупинки

однакова

4 год

? км

Після зупинки

3 год

? км

56 км
Учні коментовано розв’язують задачу діями з поясненням.

1) 4 + 3 = 7 (год) — витратив лижник на весь шлях;

2) 56 : 7 = 8 (км/год) — швидкість лижника;

3) 8 • 3 = 24 (км) — пройшов лижник після зупинки.
б) Задача № 834.

На дошці заготовлена таблиця. Учитель повторює з дітьми зміст задачі. Одночасно один учень вносить у таблицю числові дані.Оплата за 1 день

Кількість днів

Кількість грошей

І столяр

однакова

4

?

ІІ столяр

5

?

186 грн
Порівнявши цю таблицю з попередньою, вчитель підводить учнів до висновку, що структура обох задач однакова. Відмінність між ними полягає в тому, що в другій задачі запитується про два числа: кількість грошей, яку заробив і перший, і другий столяри окремо, тому ця задача має на одну дію більше.

Розв’язання:

1) 4 + 5 = 9 (дн.) — кількість робочих днів разом;

2) 1800 : 9 = 200 (грн) — поденна оплата;

3) 200 • 4 = 800 (грн) — заробив перший столяр;

4) 200 • 5 = 1000 (грн) — заробив другий столяр.

в) Задача № 835.

За поданим у підручнику коротким записом учні усно складають задачу, а потім розв’язують її самостійно. Учитель надає допомогу учням, які її потребують.

(Розв’язання: 180 : 3 • 2 = 120 (км).)

г) Творча робота над задачею № 835.

— Змініть умову задачі так, щоб потрібно було знайти окремо відстань, пройдену за 3 год, і відстань, пройдену за 2 год.
Швидкість

Час

Відстань

однакова

3 год

? км

2 год

? км

300 км

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 831.

Вирази записати один під одним і порівняти множення числа на добуток та множення числа на суму.

41 • 20 = 41 • (10 • 2) = 41 • (10 • 2) = (41 • 10) • 2 = 820;

41 • 12 = 41 • (10 + 2) = 41 • 10 + 41 • 2 = 492.

2. Завдання № 836.

Виконати ділення і зробити перевірку множенням (по варіантах).

Варіант 1. Перші два вирази.

Варіант 2. Решту.

(Відповідь: 209; 29; 27; 247.)

IV. Підсумок уроку.

80000 – 4000; 5000 : 1000; 16 • 5000.

V. Домашнє завдання.

№№ 837, 838 (с. 136).

Урок № 97

Тема. Знаходження добутку виду 2400 • 30 усним і письмовим способами. розв’язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення (№№ 839 – 848).

Мета. Ознайомити учнів із множенням виду 2400 • 30 усним і письмовим способами. Закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі з буквеними даними. Удосконалювати вміння дітей розв’язувати задачі на пропорційне ділення.

Обладнання. Гра “Замкни коло” (таблиця); картки для опитування; таблиці з коротким записом задачі; таблиця “Знаходження добутку виду 3200 • 30.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати відповідь до задачі № 837.

(Відповідь: 628 м тканини витратили на пошиття чоловічих костюмів.)

б) Із завдання № 838 зачитати значення добутків.

(Відповідь: 672; 6000.)

2. Усні обчислення.
Мал.
У грі бере участь 2 команди, по 8 учнів у кожній.

б) Розв’язати рівняння.

х : 15 = 1000; х : 80 = 400; х • 8 = 400.
в) Розв’язати задачі. Туристам треба було пройти 200 км. За перший тиждень вони подолали 2/5 цього шляху, а решту — порівну розподілили на 10 днів. По скільки кілометрів йшли туристи кожного із десяти останніх днів? (Відповідь: по 12 км)

3. Завдання для опитування.

1) Скласти вираз і знайти його значення.

До добутку чисел 129000 і 6 додати добуток чисел 257 і 500. (902500).

2) У майстерні було 800 м полотна. За тиждень використали 4/5 всієї кількості. Скільки метрів полотна залишилося в майстерні? (160 м)

Картки для опитування

№ 1

1) Склади вираз і знайди його значення.Від добутку чисел 82000 і 9 відніми добуток чисел 67800 і 3 (534600).

2) У школі 960 учнів. 5/8 цієї кількості — дівчатка, а решта — хлопчики. Скільки хлопчиків у школі? (360.)

№ 2

1) Склади вираз і знайди його значення.Добуток чисел 507 і 400 збільш на частку чисел 288953 і 7. (244079)

2) Відстань від дому до школи 432 м. Хлопчик пройшов 3/4 цього шляху. Скільки метрів йому залишилося ще пройти? (108 м)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення знаходження добутку 3200 • 30 (за таблицею). Учні розглядають прийоми усного і письмового множення добутку 3200 • 30.

2. Первинне закріплення (за №№ 839 – 840).

3. Виконання завдання № 841 (з коментуванням).

4. Гра-змагання “Доберись до прапорця” (за таблицею № 53).

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування задач з буквеними даними.

а) Задача № 842.

Під час повторення учнями змісту задачі вчитель на дошці виконує її короткий запис.

Брат — к тістечок по 7 грн

Сестра — с тістечок по 7 грн

— Скільки тістечок купили брат і сестра разом? (к + с)

— скільки вони заплатили за тістечка? (а грн)

— Як дізнатися. Скільки коштує одне тістечко? (а : (к + с) грн)

— Складіть вираз та обчисліть його значення, якщо к = 6, с = 9, а = 60.

(Розв’язання: 60 : (6 + 9) = 4 (грн).)

б) Складіть задачу за виразом:

а = а : 7.

Знайдіть значення виразу, якщо а = 896.

2. Розв’язування задач на пропорційне ділення.

а) Задача № 843 (з коментуванням).

Розв’язання:

1) 4 + 3 = 7 (м.) — жита і пшениці було на причепі;

2) 560 : 7 = 80 (кг) — зерна в одному мішку;

3) 80 • 4 = 320 (кг) — жита було на причепі.

б) задача № 844 (самостійно).

Для учнів із середнім та початковим рівнем знань на дошці подано таблицю:Маса 1 вагона

К-сть вагонів

Загальна маса матеріалів

Піску

однакова

2

?

Щебеню

4

?

96 т
Учні, які швидше виконають завдання, розв’язують задач № 846.

(Відповідь: 1000 000 людей вистачить кисню із 400 га соснового лісу.)

3. Виконання завдання № 845.

(Відповідь: 42; 85; 26.)

IV. Підсумок уроку.

Обчисліть: 310 • 200; 500 • 50; 30 • 40 • 50.

V. Домашнє завдання.

№№ 847, 848 (с. 137).
Урок № 98

Тема. Задачі на пропорційне ділення. розв’язування рівнянь і нерівностей (№№ 849 – 857)..

Мета. Закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі на пропорційне ділення; вчити складати задачі на пропорційне ділення за коротким записом; удосконалювати вміння розв’язувати рівняння і нерівності.

Обладнання. Таблиця усних обчислень, картки для опитування, схеми задач.

Зміст уроку.

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Змінити умову задачі № 847 так, щоб у відповіді отримати більше число.

б) Зачитати результати обчислення добутків із № 848.

(Відповідь: 372 000; 78 300; 98 000.)

2. Усні обчислення.

а) Гра “Хто швидше?”2/3

години

3/42/3

доби

3/47/10

кілометра

3/103/5

метра

2/52/3

року

5/69/100

кілограма

7/1007/10

дециметра

3/103/10

хвилини

9/10У грі беруть участь 2 команди, по 8 учнів у кожній. Учні першої команди записують відповіді по черзі у лівому стовпчику, а другої — у правому.

б) Периметр прямокутника 34 м, а його ширина 7 м. Знайдіть довжину прямокутника. (34 : 2 – 7 = 10 см.)
3. Завдання для опитування учнів.

а) Першого дня в майстерні пошили 4 костюми, а другого — 5 таких костюмів. Всього витратили 36 м тканин. Скільки метрів тканини витратили першого дня? (Відповідь: 16 м.)

2) Знайти значення виразу.

273663 : 9 + 720 • 700 (534407).

Картки для опитування

№ 1


1) Два робітники, працюючи з однаковою продуктивністю, виготовили разом 320 деталей. Один робітник працював 6 год, а другий — 2 год. Скільки деталей виготовив перший робітник? (Відповідь: 240 деталей.)

2) Знайди значення виразу.

212849 : 7 + 3200 • 80 (286407).

№ 2


1) Два робітники, працюючи з однаковою продуктивністю, виготовили разом 460 деталей. Один робітник працював 7 год, а другий — 3 год. Скільки деталей виготовив перший робітник? (Відповідь: 322 деталі.)

2) Знайди значення виразу.

2400 • 90 – 182442 : 6 (185593).

ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Творча робота над задачами.

а) Задача № 849.

Під час повторення змісту задачі вчитель заповнює наперед накреслену таблицю:


Місткість 1 каністри

Кількість каністр

Загальна кількість гасу

однакова

4

72 л

?

54 л

Бесіда.


— Ми вже неодноразово записували задачі у таблицю. Зміст задач був різний: про вартість покупки, про рух, про спільну роботу. Тому назви стовпців таблиці щоразу були різні. Але у кожній з цих таблиць мова йде про три величини, які пов’язані між собою (ціна, кількість, вартість, або швидкість, час, відстань). У нашій задачі — це місткість однієї каністри, кількість каністр, загальна кількість гасу.

У всіх задачах, якщо числове значення першої величини помножити на числове значення другої, отримаємо числове значення третьої величини (якщо ціну помножимо на кількість, одержимо вартість; якщо швидкість помножимо на час, отримаємо відстань). У нашій задачі: якщо місткість однієї каністри помножити на кількість каністр, отримаємо загальну кількість гасу. А якщо відома кількість каністр і загальна кількість гасу, то можна знайти місткість однієї каністри: 72 : 4 = 18 (л).

Коли відома місткість однієї каністри (18 л) і загальна маса гасу (54 л), знайдемо кількість каністр:

54 : 18 = 3 (к.) (Відповідь: 3 каністри.)

б) Задача № 850 (з коментуванням).

Зараз ми розв’яжемо задачу іншого типу, ніж попередня, але її зміст теж можна внести у подібну таблицю. Ви мені допоможете правильно розмістити у ній числа.


Місткість 1 каністри

Кількість каністр

Загальна кількість бензину

І автомобіль

однакова

?

54 л

ІІ автомобіль

?

36 л

Після короткого запису задачі в таблиці учні порівнюють дану таблицю з попередньою, розв’язують задачу коментовано діями з поясненням.

(Відповідь: 3 каністри, 2 каністри.)

в) Задача № 851 (самостійно).

Учні порівнюють таблиці задач № 850 і № 851 і складають задачу про ящики з помідорами, які відправили зі складу у перший і другий магазини.

Фізкультхвилинка

2. Розв’язування рівнянь і нерівностей.

а) Завдання № 852.

Учні розв’язують рівняння самостійно з наступною перевіркою.

(Відповіді: х = 4800; х = 10; х = 32; х = 42.)

б) Завдання № 853 (з коментуванням).

Щоб учням легше було розв’язати нерівності, можна розглянути їх у парі з відповідним рівнянням:

5 • а = 20 20 – а = 15

5 • а < 20 20 – а < 15

Міркування учня. При х = 4, 5 • х = 20.

5 • а < 20, коли а < 4 ( х = 0, 1, 2, 3).

При а = 5, 20 – а = 15. 20 – а < 15, коли

5 < а ≤ 20 (х = 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13,... 20).

в) Виконання завдання № 854.

Першу пару виразів учні обчислюють і порівнюють знайдені значення колективно, решту — самостійно.

г) Виконання завдання № 855.

Учитель звертає увагу учнів на те, які закони множення використовувати у ході обчислення (переставний і сполучний).

(Результати обчислень: 6400; 7200; 18000; 12800.)

ІІІ. Підсумок уроку.

— Обчисліть зручним способом.

4 • 198 • 25 = (25 • 4) • 198 = 100 • 198 = 19800;

50 • 345 • 2 = (50 • 2) • 345 = 100 • 345 = 34500.

IV. Домашнє завдання.

№№ 856, 857 (с. 138).

Урок 99


Тема. Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число (№№ 858 – 866).

Мета. Повторити правило ділення числа на добуток; ознайомити учнів із застосуванням правила ділення числа на добуток для усного ділення на двоцифрове та розрядне число; удосконалювати вміння учнів розв’язувати задачі на пропорційне ділення; повторити ділення на одноцифрове число.

Обладнання. Таблиця “Правило ділення числа на добуток”; ілюстрації та схеми задач.
Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв’язання задачі № 856.

(Розв’язання:

1) 2 + 3 = 5 (альб.) — купив хлопчик;

2) 40 : 5 = 8 (грн) — ціна альбому;

3) 8 • 3 = 24 (грн) — йому мають повернути друзі.)

б) Із завдання № 857 зачитати знайдені значення х.

(Відповідь: х = 92 000; 64 000; 76 000.)

2. Усні обчислення.

а) 18 : 4; 34 : 7; 55 : 9; 52 : 7.

б) Обчислити зручним способом.

4 • 560 • 25 (= 56000); 15 • 120 • 2 (=3600); 500 • 179 • 2 (=179000).

в) Із одного села у протилежних напрямках вийшли два пішоходи. Яка відстань буде між ними через 5 год, якщо швидкість одного пішохода 4 км/год, а другого — 6 км/год?

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка