Урок 71 Тема. Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею іСторінка6/10
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

(Відповідь: 50 км).

2. Завдання для опитування.

а) Бензин був у 7 каністрах, у кожній порівну. У перший автобус заправили 48 л бензину, а в другий — 64 л. Скільки каністр бензину заправили в перший автобус і скільки в другий? (Відповідь: 3 каністри, 4 каністри.)

б) Обчислити.

7300 • 40 – 41728 : 8 (= 286784).


ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота.

а) Обчислити вирази і порівняти їх значення.

64 : (4 • 4) = 64 : 16 = 4

64 : 4 : 4 = 16 : 4 = 4

64 : (4 • 4) = 64 : 4 : 4

б) Повторення правила ділення числа на добуток.

2. Пояснення матеріалу (за таблицею).

Учні розглядають записи і пояснюють різні способи ділення числа на добуток.

3. Первинне закріплення вивченого (за №№ 858 – 861).

(Відповіді: до № 860 (360; 30; 20); до № 861 (60; 30; 12; 6).)

Зразок виконання: 270 : 45 = 270 : 9 : 5 = 6.

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

а) Задача № 862.

Аналіз задачі проводять за таблицею:
Вантажність

К-сть рейсів

Загальна маса картоплі

І машина

однакова

?

20 т

ІІ машина

?

?

Учні із високим і достатнім рівнем знань розв’язують задачу самостійно діями з поясненням, решта — під керівництвом учителя.

1) 60 : 12 = 5 (т) — вантажність першого автомобіля;

2) 20 : 5 = 4 (р.) — зробив перший автомобіль;

3) 12 – 4 = 8 (р.) — зробив другий автомобіль.

Учитель може запропонувати учням знайти число рейсів, здійснюваних другим автомобілем, іншим способом.

60 – 20 = 40 (т) — маса картоплі, перевезена другим автомобілем;

40 : 5 = 8 (рейсів) — здійснив другий автомобіль.

б) Задача.

Два слюсарі виготовили 300 деталей. Перший працював 7 годин, а другий — 8 годин. Скільки деталей виготовив кожний слюсар, якщо щогодини вони виготовляли їх однакову кількість?

(Відповідь: перший слюсар виготовив 140 деталей, а другий — 160 деталей.)

2. Ділення з остачею.

а) Завдання № 863 (з коментуванням).

б) Завдання № 864 (самостійно).

IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.

№№ 865, 866 (с. 139).


Урок 100
Тема. Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення (№№ 867 – 875).

Мета. Ознайомити учнів із діленням з остачею на двоцифрове число; закріплювати вміння усно ділити круглі числа на розрядні числа; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на пропорційне ділення.

Обладнання. Таблиця “Ділення з остачею”; картки для опитування; короткий запис задачі; схеми.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

а) Зачитати відповідь до задачі № 865.

(Відповідь: Відстань між автобусами 494 км.)

б) Із завдання № 866 зачитати значення виразів на дві дії.

(Відповідь:

2. Усні обчислення.

а) 28 : 8 (3 ост. 2); 33 : 5 (6 ост. 3); 21 : 6 (3 ост. 3); 80 : 9 (8 ост. 8).

б) Використовуючи дужки, зміни порядок виконання дій так, щоб числове значення виразу відповідало заданому.

480 + 320 : 80 : 5 = 2

120 • 3 – 200 : 100 = 16

в) Розв’язати однією дією.

На пошиття 14 скатертин витратили 28 м тканини. Скільки скатертин можна пошити із половини цієї тканини? (Із половини тканини пошиють скатертин у 2 рази менше, ніж із 28 м: 14 : 2 = 7 (скатертин)).

3. Завдання для опитування (диференційоване).

а) Задача № 871.

б) 900000 – 380 • 600 – 30 • 40 • 50 (612000).

Картка 1 (для учнів із високим рівнем знань)

1) Прочитай задачу № 871.

2) Розв’яжи задачу діями з поясненням.

3) Знайди значення виразу (завдання б).

Картка 2 (для учнів із достатнім рівнем знань).

1) Прочитай задачу № 871.

2) Заповни таблицю:

Витрати пального за 1 год

к-сть годин

загальна к-сть пального

до перерви


після перерви3. Розв’яжи задачу діями з поясненням.

4. Знайди значення виразу (завдання б).

Картка 3 (для учнів із середнім і початковим рівнем знань).

1. Прочитай задачу № 871.

2. Розглянь таблицю.

Витрати пального за 1 год

Кількість годин

Загальна кількість пального

до перерви

однакова

?

54 л

після перерви

?

? л

3. Розв’яжи задачу за планом.

1) Скільки літрів пального витрачали за 1 год?

Вказівка. Уважно прочитай перше речення умови задачі.

2) Скільки годин працював двигун до перерви?

Вказівка. До перерви витратили 54 л пального, витрачаючи щогодини 9 л.

3) Скільки годин працював двигун після перерви?

Вказівка. Двигун працював всього 10 год, а до перерви — 6 год.

4. Обчисли вираз (завдання б):

380 • 600 – 30 • 40 • 50 (=168000).


ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота (за вправою № 867).

2. Пояснення (за таблицею)

— Розглянемо ділення з остачею на двоцифрове число. Щоб 58 поділити на 13, випробуванням шукаємо число, менше від 58, яке ділиться націло на 13, і найбільш наближене до числа 58 (13 • 4 = 52). Отже, у частці число 4. Від 58 віднімаємо 52, буде 6. Це остача.

Отже: 58 : 13 = 4 (остача 6).

3. Первинне закріплення.

а) Читання пояснення ділення з остачею на двоцифрове число (№ 868).

б) Виконання завдання № 869 (з коментуванням).

60 : 16 = 3 (ост. 12) 40 : 15 = 2 (от. 10)

80 : 35 = 2 (ост. 10) 52 : 24 = 2 (ост. 4)

75 : 21 = 3 (ост. 12) 420 : 70 = 6

560 : 80 = 7 6400 : 800 = 8

300 : 50 = 6 400 : 80 = 5
Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування задачі № 870.

Учні з високим рівнем знань розв’язують задачу самостійно. З достатнім рівнем знань — після заповнення таблиці:


Маса 1 тварини

Кількість тварин

Загальна маса

Снігові барси
2

80 кг

Леви

, у 5 разів більша

4

? кг

Решта учнів працюють під керівництвом учителя.

(Відповідь: маса чотирьох левів 800 кг.)

2. Виконання завдання № 872.

Якщо в = 00, то 250 • в – в • 5 = 250 • 200 – 200 • 5 = 50000 – 1000 = 49 000.

3. Розв’язування задачі № 873*.

IV. Підсумок уроку.

Обчислити вирази.

75 : 35 75 : 35 = 2 (ост. 5;

66 : 21 66 : 21 = 3 (ост. 3).

V. Домашнє завдання.

№№ 874, 875 (с. 140).

Урок 101

Тема. Письмове ділення трицифрових чисел на круглі двоцифрові числа з остачею (№№ 876 – 884).

Мета. Ознайомити учнів із письмовим діленням трицифрових чисел на круглі десятки з остачею; закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі на пропорційне ділення; удосконалювати вміння розв’язувати рівняння.

Обладнання. Таблиця “Письмове ділення трицифрових чисел на круглі числа з остачею”; таблиця усних обчислень; картки для опитування.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв’язання задачі № 874.

(Розв’язання:

1) 40 • 3 = 120 (л) — поглинають води 3 берези;

2) 760 – 120 = 640 (л) — поглинають 2 евкаліпти;

3) 640 : 2 = 320 (л) — поглинає 1 евкаліпт за добу.)

б) Знайти, скільки літрів води поглинають за добу 5 евкаліптів і 10 беріз разом.

(Відповідь: 320 • 5 + 40 • 10 = 2000 (л).)

в) Із завдання № 875 зачитати вирази та їх значення з остачею.

32 : 5 = 6 (ост. 2) 40 : 12 = 3 (ост. 4)

70 : 8 = 8 (ост. 6) 72 : 30 = 2 (ост. 12)

2. Усні обчислення.

1) Гра “Хто швидше?”.
Мал.
Учні з кожного ряду виконують ділення з остачею, починаючи з виразу, який записаний найнижче, і вписують результат в овалі справа. Повертаючись на місце, торкаються рукою до одного із учнів свого ряду — це наступний гравець і т.д. Виграє команда, яка першою закінчить обчислення.

б) Знайти: 2/6 год (20 хв); 3/4 хв (45 с); 3/100 кг (30 г); 5/100 ц (5 кг).

в) У дівчинки є 20 гривень. На 3/5 своїх грошей вона купила 2 однакових тістечка. Скільки коштує 1 тістечко (6 грн.)

4)* Чи правильне твердження, що чотирикутник, у якого довжина кожної сторони 10 см, є квадратом? (Ні, бо у квадрата ще повинні бути кути прямі).

2. завдання для опитування (за вибором учнів).

Картка 1


Бензин був у 9 каністрах. У перший автомобіль заправили 92 л бензину, а в другий — 115 л. Скільки каністр бензину заправили в кожний автомобіль?

(Розв’язання:

1) 115 + 92 = 207 (л) — заправили у два автомобілі;

2) 207 : 9 = 23 (л) — бензину в одній каністрі;

3) 92 : 23 = 4 (к.) — заправили в перший автомобіль;

4) 9 – 4 = 5 (к.) — заправили в другий автомобіль.)

Картка 2

За перший тиждень кравчиня пошила 10 спідниць, а за другий — 15. На всі спідниці витратила 50 м тканини. Скільки метрів тканини кравчиня витратила першого тижня і скільки метрів тканини витратила другого тижня?

(Розв’язання:

1) 10 + 15 = 26 (сп.) — пошила за два тижні;

2) 50 : 25 = 2 (м) — витратила на одну спідницю;

3) 10 • 2 = 20 (м) — витратила першого тижня;

4) 50 – 20 = 30 (м) — витратила другого тижня.)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення вчителя.

— Поділіть усно 260 на 50. (Націло 260 не ділиться на 50). Знайдіть найближче число до 260, яке націло ділиться на 50 (250). 250 : 50 = 5, тому 260 : 50 = 5 (ост. 10).

Поділимо 285 на 30 усно другим способом. Знаходимо частку послідовним діленням на 10 і 3:

285 : 30 = 285 : (10 • 3) = 285 : 10 : 3 = 9 (ост. 15).

285 поділити на 10 буде 28 (остачу не знаходимо, але пам’ятаємо, що вона повинна бути меншою від 10). 28 : 3. Частка 9. Дізнаємося, скільки поділили. 30 • 9 = 270. Знайдемо остачу: 285 – 270 = 15.

2. Первинне закріплення вивченого.

а) Пояснення учнями ділення з остачею за № 876.

б) Ділення із записом на дошці.

Мал.
в) Виконання завдання № 877.

Перші дві частки знаходять з коментуванням, решту — самостійно.

(Результати обчислень: 8 (ост. 43), 5 (ост. 56), 8 (ост. 70); 8 (ост. 33); 3 (ост. 8).)

г) Перевірити, чи правильно виконали ділення з остачею.

263 : 30 = 7 (ост. 53)

(Відповідь: ні, бо остача має бути менша від дільника.)

г) Усне виконання завдання № 878.

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

а) Задача № 880.

Після виконання короткого запису учні розв’язують задачу самостійно.


І тиждень — 960 км, ? год

60 год


ІІ тиждень — 1440 км, ? год

(Відповідь: 24 год, 36 год.)

б) Задача № 881.

Учні приходять до висновку, що спочатку потрібно перевести одиниці вимірювання маси в центнери.

22 т 5 ц = 225 ц; 2 т 5 ц = 25 ц

Розв’язання: 225 : 25 = 9 (р.)

Відповідь: автомобіль має зробити 9 рейсів.

в)Задача № 882.

(Відповідь: швидкість антилопи більша на 5 м/с, ніж швидкість коня.)

2. Розв’язування рівнянь (№ 879).

Учні працюють самостійно. Відповіді звіряють із записаними на дошці:

х = 13600; х = 34; х = 700.

IV. Підсумок уроку.

Виконати ділення з остачею.

85 : 21 = 4 (ост. 1) 35 : 16 = 2 (ост. 3).

V. Домашнє завдання.

№№ 883, 884 (с. 141).

Урок 102


Тема. Порівняння задач на пропорційне ділення. Письмове ділення з остачею на круглі числа (№№ 885 – 892).

Мета. Удосконалювати вміння учнів розв’язувати, складати і порівнювати задачі на пропорційне ділення; закріплювати вміння ділити з остачею трицифрові числа на двоцифрові круглі числа; вправляти у знаходженні значень виразів на кілька дій.

Обладнання. Таблиця “Порівняння задач на пропорційне ділення”; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і здійснюють взаємоперевірку.

2. Усні обчислення.

а) Виконай ділення з остачею.

45 : 4 = 11 (ост. 1); 76 : 8 = 9 (ост. 4); 64 : 15 = 4 (ост. 4); 259 : 50 = 5 (ост. 9)

б) Перевірити чи правильно виконано ділення з остачею.

40 : 6 = 6 (ост. 4) (Так.)

60 : 25 = 1 (ост. 35) (Ні.)

425 : 70 = 6 (ост. 15) (Ні).

в) Розв’язати задачу.

На заправку автомобілів першого дня витратили 4 бочки бензину, а другого — 3 бочки. Усього витратили 1400 л бензину. Скільки літрів бензину в 1 бочці? (200 л). Скільки літрів бензину витратили першого дня? (800 л). Скільки літрів бензину витратили другого дня? (600 л).

На дошці заздалегідь виконати короткий запис задачі таблицею.
Маса бочок

К-сть бочок

Загальна маса

І автомобіль

однакова, ?

4

? л

ІІ автомобіль

3

? л

2. Завдання для опитування.

а) Скласти за таблицею задачу і розв’яжи її діями з поясненням.


К-сть квартир в 1 будинку

К-сть будинків

Всього квартир

Великі будинки

125

20

3280

Малі будинки

?

60

Здали 3280 квартир у великих і малих будинках. Було 20 великих будинків, по 125 квартир в кожному і 60 малих будинків. Скільки квартир було в кожному малому будинку?

1) 125 • 20 = 2500 (кв.);

2) 3280 – 2500 = 780 (кв.);

3) 780 : 60 = 13 (кв.).

б) Варіант 1 Варіант 2

371000 • 20 + 630 : 70; (810 : 90 + 640 : 80) • 300

(= 7420009) (= 5100)

ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування і порівняння задач на пропорційне ділення.

а) Робота з таблицею (до № 887).К-сть тканини на 1 фартух

К-сть фартухів

Загальна к-сть тканини

І дня

однакова

8

?

ІІ дня

6

?К-сть тканини на 1 фартух

К-сть фартухів

Загальна к-сть тканини

І дня

однакова

?

16 м

ІІ дня

?

12 м

Учні порівнюють задачі і роблять висновок: друга задача є оберненою до першої.

б) Додаткове завдання (для учнів з високим та достатнім рівнем знань).

Задача.


Пасажир повинен проїхати поїздом 1200 км. Коли він проїхав 1/5 всієї відстані, він заснув, а коли прокинувся, то довідався, що йому залишилося ще їхати стільки кілометрів, скільки він проїхав, коли спав. Скільки кілометрів пасажир проїхав, коли спав? (На дошці схема).
Мал.

1) 1200 : 5 = 240 (км) — пасажир проїхав спочатку;

2) 1200 – 240 = 960 (км) – залишилося їхати в момент, коли пасажир заснув;

3) 960 : 2 = 480 (км) — проїхав пасажир, коли спав.


Фізкультхвилинка

2. Ділення з остачею (№ 885).

Учні з високим та достатнім рівнем знань працюють самостійно, решта — під керівництвом учителя виконують завдання з коментуванням.

554 : 60 = 9 (ост. 14) 112 : 40 = 2 (ост. 32)

610 : 70 = 8 (ост. 50) 125 : 50 2 (ост. 25)

3. Обчислення значень виразів (№ 886).

Учні працюють самостійно, а потім звіряють результати із записами на дошці.

*Відповіді: 7 420 009; 5100; 47 625; 24.)

4. Розв’язування рівнянь.

Учні із середнім та початковим рівнем знань виконують завдання з коментуванням.

(Відповіді: х = 320; х = 11200; х = 7.)

5. Виконання завдання № 889*.

Учні приходять до висновку, що це квадрат, сторони якого дорівнюють 4 м ( 4 • 4 = 16 (м2).)

6. Виконання завдання № 890 (усно).

ІІІ. Підсумок уроку.

Обчислити.

548 : 90 = 6 (ост. 8) 786 : 80 = 9 (ост. 66)

IV. Домашнє завдання.

№№ 891, 892 (с. 142)

Урок 103


Тема. Ділення виду 45780 : 60 і 299600 : 700. Задачі на рух (№№ 893 – 901)..

Мета. Вчити учнів виконувати ділення багатоцифрових чисел на круглі двоцифрові і трицифрові числа; закріплювати вміння розв’язувати задачі на рух.

Обладнання. Таблиця “Задачі на рух”; картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Із завдання № 892 зачитати значення виразів на ділення на двоцифрові числа.

(Відповідь: 966 : 42 = 23; 252 : 42 = 6; 161 : 30 = 5 (ост. 11); 275 : 40 = 6 (ост. 35).)

б) Пояснити виконання завдання № 891.

Розв’язання:

1) 8 • 10 = 80 (м2) — площа, яку займають огірки;

2) 8 • 8 = 64 (м2) — площа, відведена під помідори;

3) 2 • 8 = 16 (м2) — площа, яку займає салат.

2. Усні обчислення.

а) Вставити потрібне число.

: 6 = 8 (ост. 4); 53 : = 7 (ост. 4); 20 : 3 = 6 (ост. );

2 : 4 = 6 (ост. ), якщо остача найбільша з можливих.

б) 10 років 4 міс. = міс. (124 міс.); 9 год 16 хв = хв (556 хв).

2 доби 2 год = год (50 год); 40 міс. = р. міс. (3 р. 4 міс.).

550 хв = год хв (9 год 10 хв); 30 год = діб год (1 доба 6 год).

в) Космічний корабель робить 2 витки навколо Землі за 3 год. Скільки годин рухався по орбіті космічний корабель, якщо він облетів Землю 16 разів? (24 год).

Для розв’язування задачі на дошці заздалегідь виконати короткий запис.

2 в. — 3 год

16 в. — ? год

Якщо витків корабель зробить у 8 разів більше, то і часу для цього потрібно у 8 разів більше. 16 : 2 = 8 (разів); 3 • 8 = 24 (год).

3. Завдання для опитування (за варіантами).

Варіант 1

За поданим планом ділянки знайди, яку площу окремо відведено для динь, кавунів і кабачків.


Мал.

(Відповідь: 100 м2; 140 м2; 60 м2).

Варіант 2

За поданим планом ділянки знайди, яку площу окремо відведено для гарбузів, петрушки і квасолі.

Мал.
(Відповідь: 40 м2, 20 м2, 30 м2).

Додаткове завдання. Площа квадрата 2500 см2. Обчисли периметр цього квадрата. (Відповідь: 200 см).

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота за вправою № 893.


Мал.
2. Пояснення. Ділення круглого багатоцифрового числа на кругле двоцифрове число.
Мал.

Перше неповне ділене 325 сотень. У частці буде три цифри. Поділимо 325 сотень на 60. Для цього 32 поділимо на 6, буде 5 (сотень). Множимо 60 на 5, буде 300. В остачі 25 сотень. Друге неповне ділене 258 десятків, яке поділимо на 60 і одержимо 4 десятки. Множимо 60 на 4, буде 240 десятків. В остачі 18 десятків.

Третє неповне ділене 180 одиниць ділимо на 60, буде 3 одиниці. Остачі немає. Частка 543.

У ході письмового ділення ми користувалися правилом ділення суми нас число.

32580 : 60 = (30000 + 2400 + 180) : 60 = 500 + 40 + 3.

3. Первинне закріплення вивченого.

а) Вправа № 895.

б) Вправа № 896.

в) Виконання завдання № 897 (з коментуванням).

(Відповідь: 287; 384.)

г) Самостійна робота.

16300 : 50 (= 326) 13080 : 40 (= 327)

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

а) Задача № 894

мал.
Бесіда.

— Яка швидкість колісного трактора? (30 км/год)

— А гусеничного? (Невідома.)

— Як знайти швидкість гусеничного трактора? (30 – 20 = 10 (км/год)

— Маючи швидкості обох тракторів, про що можемо дізнатися? (З якою швидкістю віддаляються трактори.)

— Що для цього треба зробити? (30 + 10 = 40 (км/год).)

— відомо, що трактори почали віддалятися на відстані 40 км, а через деякий час опинилися на відстані 120 км. Отже, вони віддалилися на 80 км від населених пунктів. Щоб знайти, скільки годин тривало віддалення, потрібно 80 : 40 = 2 (год)

— Запишіть розв’язання задачі самостійно.

б) Задача № 898.

Учні з високим і достатнім рівнем розв’язують задачу самостійно, після чого записують її розв’язання виразом. Для контролю вчитель може дати схему виразу: □ : (□ : □ : □ • □)

(480 : (480 : 6 : 4 • 3) = 8 (год)).

IV. Підсумок уроку.

Велосипедист проїхав 40 км за 4 год. За скільки годин подолає цю відстань пішохід, якщо його швидкість, становить 1/2 швидкості велосипедиста (Відповідь: 8 год. Міркування можуть бути такими: швидкість пішохода в 2 рази менша від швидкості велосипедиста, то йому (пішоходу) потрібно часу в 2 рази більше, ніж велосипедисту.)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка