Урок 71 Тема. Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею іСторінка7/10
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

V. Домашнє завдання.

№№ 900, 901 (с. 144).

Урок 104


Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними (№№ 902 – 910).

Мета. Вчити учнів ділити багатоцифрові числа на круглі двоцифрові числа; удосконалювати вміння розв’язувати рівняння, задачі з буквеними даними.

Обладнання. Таблиця “Ділення на двоцифрові числа”, картки для опитування, короткий запис задачі.
Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати відповідь до задачі № 900.

(Відповідь: на першу кімнату пішло 100 м шпалер, а на другу — 150 м.)

б) Із завдання № 901 пояснити обчислення перших двох часток.


Мал.
2. Усні обчислення.

а) Виконання завдання № 902 (1, 2).

б) Задача.

Коли в бочку влили 40 л води, то заповнили п’яту її частину. Скільки літрів води вміщує ця бочка? (200 літрів)

в) Задача № 908*.

(Розв’язання: (375 – 5) : 10 = 37.)

3. диференційовані завдання для опитування учнів.

Картка № 1 (для учнів із високим і достатнім рівнем знань

1) Задача.

Швидкий поїзд проїхав 960 км за 6 год. За скільки годин подолає цю відстань легковий автомобіль, якщо його швидкість становить 3/4 швидкості поїзда?

(Відповідь: 8 год.)

2. 25980 : 60 (= 433).

Картка 2 (для учнів із середнім і початковим рівнем знань)

1. Задача

З одного населеного пункту одночасно в протилежних напрямах виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 70 км/год, другого — 90 км/год. Яка відстань буде між ними через 5 год?

(Відповідь: 800 км.)

2. 8520 : 20 ( = 426)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення ділення на двоцифрове число (за № 903/1)).

2. Первинне закріплення.

Учні знаходять частки з коментуванням біля дошки.
Мал
— Перевірте результати ділення дією множення.

3. Закріплення вивченого.

а) Виконання завдання № 903 (2).

Учні працюють самостійно; учитель надає допомогу тим, хто цього потребує.

б) Виконання завдання № 904 (з поясненням).

(Відповідь: 96; 288.)

в) Розв’язування рівнянь (№ 905).

(Відповідь: 409; 89100; 204.)

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

а) Задача № 906.

На дошці короткий запис задачі:

І – 18 ст. по 150 грн

на ? грн більше

ІІ – 30 ст. по 150 грн

Учні з високим рівнем знань розв’язують задачу складанням виразу.

Перший спосіб: 150 • 30 – 150 • 18 = 1800 (грн).

Другий спосіб: 150 • (30 – 18) = 1800 (грн).

Учитель записує:

150 • (30 – 18) = 150 • 30 – 150 • 18.

Учні переконуються, що способи розв’язування задачі ґрунтуються на двох способах множення числа на різницю.

б) Задача № 907.

в – перше число.

в : к – друге число

в + в : к – сума двох число

Якщо в = 9870, к = 30, то в + в: к = 9870 + 9870 : 30 = 10199.

2. Самостійна робота.

Варіант 1

а) Обчислити.

24420 : 60 ( = 407) 39200 : 80 ( = 490)

17250 : 50 ( = 345) 25500 : 30 ( = 850)

б) Скласти вираз і знайти його значення.

Від числа 2480 відняти 4/5 його.

(2480 – 2480 : 5 • 4 = 1984)

Варіант 2

а) Обчислити

21630 : 70 ( = 309) 27600 : 60 ( = 460)

32080 : 40 ( = 802) 16300 : 50 ( = 326)

б) Скласти вираз і знайти його значення.

До числа 8020 додати 3/4 його.

(8020 +8020 : 4 • 3 = 10045)

IV. Підсумок уроку.

Розв’язати рівняння (з коментування).

х • 90 = 3600 х : 90 = 900

(Відповідь: х = 40; х = 81000)


V. Домашнє завдання.

№№ 909, 910 (с. 145).

Урок 105

Тема. Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач (№№ 911 – 920).

Мета. Закріплювати вміння учнів виконувати ділення чисел, що закінчуються нулями; вправляти у множенні і діленні іменованих чисел; повторити порядок виконання дій; удосконалювати вміння учнів розв’язувати задачі.

Обладнання. Картки з диференційованими завданнями; таблиця до задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і перевіряють виконання завдань.

2. Усні обчислення.

а) Завдання № 911.

Учні “ланцюжком” називають результати обчислень.

б) 4 т : 8 ( = 5 ц) 1 дм : 2 см ( = 5)

1 м : 5 ( = 2 дм) 5 см : 50 мм ( = 1)

в) Довжина прямокутника 15 м, ширина 4 м. Знайди периметр і площу прямокутника (38 м, 60 м2)

Площа прямокутника 90 м2, ширина 5 м. Яка довжина прямокутника? (18 м.)

Периметр прямокутника 24 м, довжина 9 м. Яка його ширина? (3 м.)

3. диференційовані завдання для опитування учнів.

Картка № 1 (для учнів із високим рівнем знань)

Розв’яжи задачі.

1) Довжина вулиці 600 м, а ширина 15 м. За перший тиждень покрили 2/3 площі вулиці. Скільки всього тонн асфальту потрібно для того, щоб покрити решту вулиці, якщо на кожні 100 м2 потрібно 4 т асфальту? (Відповідь: 1200 т асфальту.)

2) Площа квадрата 25 м2. Знайди його периметр. (Відповідь: 20 м)

Картка № 2 (для решти учнів).

1) Довжина вулиці 900 м, а ширина 15 м. За перший тиждень покрили 2/5 площі вулиці. Яку площу вулиці залишилося асфальтувати?

(Відповідь: 8100 м2)

2) Периметр квадрата 48 м. Знайди його площу.

(Відповідь: 144 м2)

ІІ. Розвиток математичних знань.

1. ділення круглих чисел (№ 912).

Учні виконують дії з поясненням.

(Відповідь: 408; 384.)

2. Дії з іменованими числами (№ 913).

Перші два вирази обчислюють із записом на дошці, наступні два — коментовано, решту — самостійно.

Зразок: 30 м 80 см : 40 = 77 см
Мал.
(Відповідь: 37 к.; 37; 77 см; 253 т; 181 м 28 см; 159 кг.)

Учитель звертає увагу учнів на перетворення іменованих чисел: 5 т 60 кг = 5060 кгг і 9 м 64 мм = 9064 мм.

3. Знаходження значення виразів (№ 914).

Учні повторюють порядок виконання дій і знаходять значення виразів самостійно.

7200 – 200 • 8 – 600 = 5000

1) 200 • 8 = 1600

2) 7200 – 1600 = 5600

3) 5600 – 600 = 5000

(8 208 – 1944) : 6 = 1044

1) 8208 – 1944 = 6264

2) 6264 : 6 = 1044

Фізкультхвилинка

4. Розв’язування задач

а) Задача № 915.

Під час повторення учнями змісту задачі вчитель на дошці заповнює заздалегідь накреслену таблицю:

Маса 1 мішка

К-сть мішків

Загальна маса картоплі

І ділянка

?

однакова


?

30

? кг

ІІ ділянка


32

? кг, на 100 кг більше


— Скільки мішків зібрали з першої (другої) ділянки?

— З якої ділянки зібрали картоплі більше? (З другої).

— Як дізнатися, на скільки мішків більше картоплі зібрали з другої ділянки, ніж з першої? (Треба 32 – 30 = 2 (м.)).

— А на скільки більше кілограмів картоплі зібрали з другої ділянки? (На 100 кг).

— Що це означає? (У 2 мішках є 100 кг картоплі).

— Скільки кілограмів картоплі в 1 мішку? (100 : 2 = 50 (кг).)

Ми тут мали справу з двома різницями. 2 мішки — це різниця між двома ділянками у мішках, 100 кг — та сама різниця, але виражена у кілограмах.

б) Задача № 916.

Розв’язання: (3200 – 1400) : 90 = 20 (кг).

5. Порівняння іменованих чисел (№ 917).

Іменовані числа заздалегідь записані на дошці. Учні по черзі відшуковують рівні між собою числа і з’єднують їх стрілкою.
110 т 20 ц 2 кг 2 600 м

32 м 8 см 2600 г 3208 см

65 м 2 кг 600 к 110000 кг

2002 кг 6500 см 2 км 600 м

ІІІ. Підсумок уроку.

Задачу № 918* розв’язують складанням рівняння:

5 + х = 3 • 3

5 + х = 9

х = 9 – 5

х = 4


Відповідь: 4 банани з’їла друга мавпа.

IV. Домашнє завдання.

№№ 919, 920 (с. 145).
Урок 106

Тема. Контрольна робота з теми “Ділення багатоцифрових чисел на круглі числа”.

Мета. Перевірити вміння учнів розв’язувати задачі, виконувати ділення багатоцифрових чисел на круглі з остачею та без остачі, розв’язувати рівняння.
Варіант 1

1. Знайди частки й остачі письмово.

520 : 70 (7, ост. 30) 290 : 30 (9, ост. 20)

475 : 90 (5, ост. 25) 164 : 50 (3, ост. 14)

2. Розв’яжи рівняння.

720 : х = 80 (х = 9)

х : 30 = 420 (х = 12 600)

3. Знайди значення виразу 520 • с — с • 3, якщо с = 200. (103 400)

4. Обчисли вирази.

7020 • 60 (421 200) 23 кг 040 у • 20 (460 кг 800 г)

53550 : 90 (595) 58 м 10 см : 70 (83 см)

414600 : 600 (691) 269 т 500 кг : 700 кг (385)

5. Розв’яжи задачу.

Ширина ділянки прямокутної форми 30 м, а довжина — у 3 рази більша. Обчисли площу й периметр цієї ділянки. (2 700 м2; 240 м)

6. Розв’яжи задачу.

Із однієї ділянки зібрали 8 мішків картоплі, а з другої — 12 таких мішків. Маса всієї зібраної картоплі 1400 кг. Скільки кілограмів картоплі зібрали з кожної ділянки окремо? (560 кг; 840 кг)


Варіант 2

1. Знайди частки й остачі письмово.

580 : 80 (7, ост. 20) 490 : 50 (9, ост. 40)

395 : 90 (4, ост. 35) 133 : 20 (6, ост. 13)

2. Розв’яжи рівняння.

630 : х = 90 (х = 7)

х : 60 = 530 (х = 31 800)

3. Знайди значення виразу 240 • в — в • 4, якщо в = 300. (70 800)

4. Обчисли вирази.

30 • 70 (352 100) 14 т 020 кг • 30 (420 т 600 кг)

86580 : 90 (962) 85 м 20 см : 20 (426 см)

38400 : 800 (48) 192 кг 400 г : 400 г (481)

5. Розв’яжи задачу.

Довжина ділянки прямокутної форми 120 м, а ширина — у 3 рази менша. Обчисли площу й периметр цієї ділянки. (4 800 м2; 320 м)

6. Розв’яжи задачу.

На заправку автомобілів першого дня витратили 8 бочок бензину, а другого — 7 бочок. Усього витратили 300 л бензину. Скільки літрів бензину витратили кожного дня окремо? (160 л; 140л)

Урок 107

Тема. Аналіз контрольної роботи.

Мета. Провести аналіз контрольної роботи; організувати роботу над помилками, допущеними учнями у ході виконання перевірних завдань; закріпити вміння ділити багатоцифрові числа на круглі двоцифрові, виконувати дії з іменованими числами.

Обладнання. Картки для самостійної роботи; схеми задач.

Зміст уроку

І. Аналіз контрольної роботи.

1. Загальна характеристика результатів контрольної роботи.

2. Аналіз допущених помилок та виконання відповідних завдань.

а) аналіз типових помилок.

б) Колективне розв’язування завдань, аналогічних тим, у яких були допущені помилки.

в) Завдання для успішно учнів, які впоралися з контрольною роботою.

Розв’язати задачу за планом.


Мал
Скласти вираз і знайти його значення.

Зменшуване 20400, від’ємник складає 2/5 від числа 2040. Знайти різницю.

Знайти значення виразу.

520 • с – с • 3, якщо с = 200.

Фізкультхвилинка

ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Обчислення виразів.

192 кг 400 г : 400 г

69 м 20 см : 20
128 м 10 см : 30

269 т 500 кг : 700 кг


3800 – 300 : 2 + 620

78400 : 800 + 9660 • 40


2. Розв’язування задач.

а) Швидкий поїзд проїхав 960 км за 6 годин. За скільки годин подолає цю відстань легковий автомобіль, якщо його швидкість становить 3/4 швидкості поїзда?

б) Довжина шкільного подвір’я 24 м, а його ширина — 4 метри. 3/4 площі подвір’я займає спортивний майданчик, решту площі — доріжка і квітник. Яку площу займають доріжка і квітник?

в) за перший день роботи на тракторі витратили 90 л пального, а за другий день — 60 літрів. Скільки годин працював трактор другого дня, якщо всього він працював 15 годин?

3. Розв’язування рівнянь.

х • 40 = 1840 6360 : х = 30

III. Підсумок уроку.

IV. Домашнє завдання.

№№ 5, 8 (с. 146).

Урок 108


Тема. Письмове множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 921 – 927).

Мета. Ознайомити учнів з алгоритмами усного і письмового множення двоцифрових чисел; формувати обчислювальні навички; закріплювати вміння розв’язувати задачі на знаходження числа за двома різницями.

Обладнання. Таблиця для усних обчислень; таблиці з коротким записом задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Усні обчислення.

а) Гра “Найкращий обчислювач”.

А

540

1200

960

360

840

3600

720

7500

В

3

40

60

60

70

20

60

500

А : В
б) Математичний диктант.

Перший доданок 880, другий — частка чисел 2200 і 100. Знайти суму. (901)

Перший множник 500, другий — частка чисел 200 і 5. Знайти добуток. (20 000)

Сад має форму квадрата, периметр якого 400 м. Знайти площу саду. (10 000 м2)

Довжина паркану 96 м. Пофарбували 5/6 паркану. Скільки метрів паркану залишилося пофарбували?

У трьох ящиках 180 кг яблук. Скільки кілограмів яблук у шести ящиках? (360 кг)
ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Множення на двоцифрове число.

а) Усне виконання завдання № 921.

б) Пояснення ходу обчислення добутку за № 922.

в) Письмове виконання завдання № 923 (з коментуванням).

(Результати обчислень: 5494; 4070; 3042; 2550; 2835.)


2. Робота над задачами.

А) Задачі № 924 (1, 2, 3).

Зміст кожної задачі аналізують за допомогою таблиці. Учні самостійно записують розв’язання.

Задача 1


Ціна тканини

Кількість тканини

Вартість тканини

?

2 м

48 грн

Розв’язання

48 : 2 – 24 (грн)

Відповідь: 1 м тканини коштує 24 гривні.

Задача 2

Ціна тканини

К-сть тканини

Вартість тканини

І покупець

однакова, ?

5 м

, на 48 грн. більше

ІІ покупець

3 м
Розв’язання

1) 5 – 3 = 2 (м) — на стільки більше тканини купив перший покупець;

2) 48 : 2 = 24 (грн) — коштує 1 м тканини.

Відповідь: 1 м тканини коштує 24 гривні.


Задача 3
Ціна тканини

К-сть тканини

Вартість тканини

І покупець

однакова, ?

5 м

, на 48 грн. більше

ІІ покупець

3 м
Розв’язання

1) 5 – 3 = 2 (м) — на стільки більше тканини купив перший покупець;

2) 48 : 2 = 24 (грн) — коштує 1 м тканини;

3) 24 • 3 = 72 (грн) — заплатив другий покупець.

Відповідь: 72 грн заплатив другий покупець.
Учитель звертає увагу на те, що розв’язання кожної наступної задачі включає в себе розв’язання попередньої. А про що ще можна було б дізнатися у третій задачі? (Скільки грошей заплатив перший покупець?)

Під керівництвом учителя учні порівнюють короткі записи задач і їх розв’язання.

б) Задача № 925.

Учні з високим рівнем знань працюють самостійно, решта — під керівництвом учителя.


Мал.
1) 2600 • 5 = 5200 (г) — маса кавуна;
Мал.
2) 5200 : 5 = 1040 (г) — маса 1/5 кавуна.

Відповідь: маса 1/5 кавуна 1 кг 040 г.

ІІІ. Підсумок уроку.

Маса 1/3 дині становить 700 г. Яка маса дині? (2 кг 100 г).

IV. Домашнє завдання. №№ 926, 927 (с. 148)

Урок 109


Тема. Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом (№№ 928 – 934).

Мета. Ознайомити учнів із множенням трицифрових чисел на двоцифрові; закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі на знаходження числа за двома різницями; удосконалювати вміння учнів розв’язувати задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

Обладнання. Схеми задач, картки для опитування.

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Усно.

а) Гра “Ніч і день”.

Знайдіть 2/7 від 21000 (6000); одержаний результат зменш у 100 разів (60); знайдіть 3/4 одержаного числа (45); зменшіть одержаний результат у 9 разів (5).

Знайдіть 1/4 від 320 (80); 2/10 від одержаного результату (16); 3/4 від останнього результату (12).

Знайдіть число, якщо 1/3 його дорівнює 2; знайдіть число, якщо 1/3 його дорівнює одержаному результату; знайдіть число, якщо 1/2 його дорівнює останньому результату (6, 18, 36).

б) Город має форму квадрата, сторони якого 20 м. 1/10 площі займають полуниці, а решту — картопля. Яку площу займає картопля? (360 м2).

2. Завдання для опитування.

а) Знайти добуток, використовуючи правило множення числа на суму, і записуючи числа в рядок: 25 • 28 = 25 • ( + ) = ... (700).

б) Виконати множення письмово.

47 • 48; 26 • 42 (2256; 1092).

в) Знайди площу прямокутника, довжина якого 58 м, ширина 29 м. (1682 м2).

Картка 1


1) Виконай множення письмово.

69 • 42; 57 • 38 (2898; 2166).

2) Знайди площу прямокутника, довжина якого 56 м, ширина 28 м. (1568 м2).

Картка 2


1) Виконай множення письмово.

78 • 36; 54 • 39 (2808; 2106).

2) Знайди площу прямокутника, довжина якого 65 м, ширина 29 м. (1885 м2).

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення вчителя.

— Множники розміщуємо так, щоб остання цифра множника була під останньою цифрою множеного. Число 538 спочатку множимо на 7 одиниць, одержимо перший неповний добуток 3766, остання цифра якого підписана під одиницями.

При множенні 538 на 3 десятки цифри починаємо записувати під десятками. 1614 — другий неповний добуток.

Далі знаходимо суму знайдених неповних добутків. Одержуємо добуток 19906.

2. Первинне закріплення вивченого.

а) Пояснення ходу обчислення добутку за № 929.

б) Виконання завдання № 930.

Перші два добутки знаходять з коментуванням (біля дошки), решту — самостійно.

(Результати обчислень: 43 428; 53 868; 16 560; 15 200).

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

а) Задача № 931.

Під час повторення змісту задачі вчитель заповнює таблицю:


Вантажність машин

К-сть машин

Загальна маса капусти

І дня

однакова

4
ІІ дня

7

?, на 9 т більше

Після детального аналізу задачі учні розв’язують її з коментуванням. (Відповідь: 21 т)

б) Задача № 932.

На дошці короткий запис задачі:
Маса 1 ящика

Кількість ящиків

Загальна маса

Печиво

?

30

однакова

Цукерки

12 кг

25

Бесіда.

— Чи можемо ми відразу дізнатися про масу 1 ящика з печивом? (Ні, бо ми не знаємо масу усіх ящиків з печивом). А що сказано про масу усіх ящиків з печивом? (Вона така сама, як і маса всіх ящиків з цукерками). Чи можемо ми взнати масу всіх ящиків з цукерками? (Так, бо нам відома маса 1 ящика з цукерками і кількість таких ящиків). То про що дізнаємося в першій дії? (Яка загальна маса цукерок, а отже, і печива). А що можна знайти у другій дії? (Масу 1 ящика печива).

Задачу учні записують в зошитах самостійно. Вчитель звертає увагу на оформлення записів і пояснення. (Відповідь: 10 кг).

в) Задача № 928.

Мал.

1) 78 • 10 = 780 (г)2) 780 : 4 = 195 (г)

(Відповідь: 195 г).

IV. Підсумок уроку.
Мал.
V. Домашнє завдання.

№№ 933, 934 (с. 149)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка