Урок 71 Тема. Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею іСторінка9/10
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Обладнання. Таблиця для короткого запису задачі; картки для опитування, сигнальні картки; ребуси.
Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Усні обчислення.

а) Прочитайте ребуси.


Мал.
б) Число 100 поділи на 25 і результат збільш на 92. Одержаний результат зменш у 8 разів і знайди 3/4 останнього результату. (9)

в) Маса 1/4 м дроту 20 г. Яка маса 100 м такого дроту? (8000 г = 8 кг)

2. Завдання для опитування.

Картка № 1

1) Виконай ділення з остачею.

406 : 67 (6, ост. 4)

2) 456 : 76 – 188 : 47 (2)

Картка № 2

1) Виконай ділення з остачею.

535 : 86 (6 ост. 19)

2) 664 : 83 – 468 : 78 (2)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення ділення на двоцифрове число (за № 987).

2. Закріплення матеріалу.

Виконання завдання № 988 (з коментуванням).
Мал.
ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Задача № 989.

Один учень вносить дані задачі у таблицю, підготовлену заздалегідь.
Маса 1 риби

Кількість рибин

Загальна маса

Білуги

1 ц 23 кг

8

однакова

Осетрини

?

12

Після цього учні самостійно записують розв’язання задачі. (За бажанням задачу розв’язують складанням).

128 • 8 : 12 = 82 (кг)

2. Задача № 990.

Після повторення змісту задачі і аналізу її учні записують розв’язування задачі двома способами (з коментуванням).

1-й спосіб 2-й спосіб

1) 222 : 37 = 6 (м); 1) 37 • 3 = 111 (грн);

2) 6 : 3 = 2 (сукні) . 2) 222 : 11 = 2 (сукні).
3. Виконання завдання № 993 (усно).

Фізкультхвилинка

IV. Додатковий матеріал. Знаходження середнього арифметичного.

1. Задача.

Автомобіль їхав 1 год зі швидкістю 60 км/год, 2 год зі швидкістю 90 км/год і 3 год зі швидкістю 80 км/год. З якою середньою швидкістю їхав автомобіль?

— Спочатку знайдемо, скільки всього годин їхав автомобіль: 1 + 2 + 3 = 6 (год).

— Потім знайдемо, скільки всього кілометрів проїхав автомобіль: 60 + 90 • 2 + 80 • 3 = 480 (км).

— Щоб знайти середню швидкість автомобіля, потрібно весь шлях, який подолав він, поділити на час, за який цей шлях було пройдено:

480 : 6 = 80 (км/год)

2. Читання і пояснення про знаходження середньої швидкості велосипедиста за № 991.

3. Розв’язування задачі № 992.

— Як знайти середнє арифметичне кількох чисел? (Потрібно суму цих чисел поділити на їх кількість).

(2200 + 1600) : 2 = 1900 (г))
V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання.

№№ 994, 995 (с. 157).

Урок 117


Тема. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування рівнянь (№№ 996 – 1003).

Мета. Закріплювати вміння учнів ділити трицифрові числа на двоцифрові, розв’язувати рівняння, задачі; розвивати математичне мовлення.

Обладнання. Таблиця усних обчислень (№ 67), картки для опитування; схеми задач.
Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Вписати в подану схему розв’язання задачі відповідні числа (№ 994). Зачитати відповідь.

(□ - □ • □) : □

(Розв’язання: (660 – 36 • 10) : 60 = 5 (м.)

Відповідь 5 мішків моркви.

б) Із завдання № 995 зачитати відповіді в порядку спадання.

(Відповіді: 32 (ост. 3); 27 (ост. 5); 26 (ост.6).)

2. Усні обчислення.

а) Завдання № 996.

б) Робота з таблицею № 67.

в) Задача.

За перший день туристи пройшли 20 км, за другий — 3/4 того, що за перший, за третій — 2/3 того, що пройшли за другий, а за четвертий 1/2 того, що за третій. Скільки кілометрів туристи пройшли за четвертий день? (5 км)

3. Завдання для опитування (за вибором учня).

Картка № 1

1) Із пункту А виїхав велосипедист зі швидкістю 12 км/год. Через 3 год з цього ж пункту у протилежному напрямі виїхав автобус зі швидкістю 72 км/год. Через скільки годин після виходу автобуса відстань між ним і велосипедистом буде 204 км? (Відповідь: через 2 години.)

2) 1678 • 508 (= 852 424).

Картка № 2

1) Один вертоліт пролетів 700 км, а другий — 420 км. Перший вертоліт був у польоті на 2 год довше, ніж другий. Скільки годин був у польоті кожний вертоліт, якщо їхні швидкості однакові?

Вказівка. Перший вертоліт пролетів більше (на скільки більше?), бо був у польоті на 2 год довше. (Відповідь6 5 год, 3 год.)

2) 1324 • 603 (= 798 372)

Фізкультхвилинка

ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

а) Задача.

З кожного із 14 га зібрали по 38 ц зерна кукурудзи, а з 6 га — по 48 ц. Знайди середню урожайність кукурудзи.

Середня врожайність — це середня маса кукурудзи, зібраної з 1 га.

Якщо по 38 ц збирали з 14 га, то 38 ц виступає доданком 14 раз. Якщо по 48 ц збирали з 6 га, то 48 ц має бути доданком 6 раз, тобто:

(38 + 38 + 38 + ... + 38 + 48 + 48 + ... + 48) : (14 + 6) =


14 разів 6 разів

= (38 • 14 + 48 • 6) : (14 + 6) = 820 : 20 = 41 (ц).

Порівняйте це розв’язання виразом з розв’язанням діями, поданим у підручнику до задачі № 1000.

б) Задачу № 1001 розв’язують учні самостійно діями або виразом після детального її аналізу.

(108 + 72) : (12 + 6) = 180 : 18 = 10 (ц)

2. Складання і обчислення значень виразів.

Завдання № 997 (2).

806 + 806 : 31 = 832

3. Самостійне розв’язування рівнянь (№ 998).

(х = 36; х = 46)

Підсумок уроку.

(18 • 2 + 4) : 5 • 10 (= 80)

(170 + 13 • 10) : 3 : 50 (= 2)

— Як знайти середню швидкість автомобіля? (Потрібно всю відстань, яку пройшов автомобіль, поділити на весь час, за який ця відстань була пройдена.)

— Як знайти середню врожайність пшениці? (Потрібно масу пшениці, зібраної з усього поля, поділити на площу цього поля.)

IV. Домашнє завдання.

№№ 1002, 1003 (с. 158).

Урок 118


Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Розв’язування задач (№№1004 – 1012).

Мета. Формувати уміння ділити багатоцифрові числа на двоцифрові, розв’язувати нерівності, задачі двома способами.

Обладнання. Таблиця-гра “Забий гол”; таблиця “Ділення на двоцифрове число”; короткий запис задачі.
Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Усні обчислення.

а) 52 : 13 (= 4) 84 : 14 (= 6)

90 : 15 (= 6) 51 : 17 (= 3)

1 т : 5 (= 2 ц) 2 ц : 5 кг (= 40)

б) Гра “Забий гол”
мал.
На дошці — малюнок. У грі бере участь 2 команди учнів, по 5 в кожній. Перші гравці виходять до дошки і знаходять частину однієї із величин своєї частини поля.

Знайшовши відповідь, з’єднують її із відповідним дробом (відповідь знаходиться у протилежних “воротах). Команда, останній гравець якої першим “заб’є гол” у чужі ворота, виграє.


в) Задача.

Велосипедист проїхав 60 км, рухаючись зі швидкістю 15 км/год. Повертаючись назад цю саму відстань він подолав, рухаючись із швидкістю 12 км/год. Скільки годин велосипедист витратив на весь шлях туди і назад? (9 год)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення вчителя.

Перше неповне ділене 257. У частці буде 3 цифри. Для того щоб знайти першу цифру частки, треба 25 поділити на 4, буде 6. 6 не підходить, бо 6 помножити на 48 буде 288, а це більше, ніж 257. Візьмемо цифру 5. Вона підходить, бо 5 помножити на 48, буде 240. Віднімемо 240 від 257, буде 17.

Друге неповне ділене 172 десятки. Щоб знайти другу цифру частки, 17 поділимо на 4, буде 4.

Цифра 4 не підходить, бо 48 • 4 буде 192, що більше, ніж 172.

Візьмемо цифру 3.Вона підходить, бо 48 помножити на 3, буде 144, що менше, ніж 172. Віднімемо 144 від 172, одержимо 28.

Третє неповне ділене 288. Поділимо 28 на 4, буде 7. Цифра 7 не підходить, бо 48 помножити на 7 буде 336, що більше від 288. Візьмемо цифру 6. 48 помножити на 6, буде 288. Цифру 6 дібрано правильно. Частка 536.

2. Закріплення вивченого.

а) Завдання № 1005 (з коментуванням).

б) Завдання № 1006.

Значення першого виразу знайти із записом на дошці, наступні два — з детальним поясненням, останній — самостійно.

(Результати обчислень: 43; 331; 46; 329.)

в) Додаткове завдання (для учнів з високим рівнем знань).

372 951 : 57 (= 6543)

127 656 : 24 (= 5319)

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. задача № 1007.

На дошці короткий запис задачі в таблиці.


Вантажність самоскида

К-сть самоскидів

К-сть рейсів

Всього щебеню

12 т

7

?

1932 т

Перший спосіб розв’язання.

1932 : (12 • 7) = 1932 : 84 = 23 (рейси)

Другий спосіб.

1932 : 7 : 12 = 276 : 12 = 23 (рейси)

— Порівняйте обидва вирази:

1932 : (12 • 7) = 1932 : 7 : 12

— Яке математичне правило вони ілюструють? (Ділення числа на добуток). Але це правило має ще третій спосіб.

1932 : 12 : 7 = 161 : 7 = 23 (рейси)

Що ми одержимо, коли 1932 : 12? (12 вміщується у 1932 161 раз — потрібно 161 машину, щоб за 1 рейс перевезти увесь щебінь. А якщо у нас 7 машин, то кожній з них доведеться зробити не по одному, а по 161 : 7 = 23 рейси.)
2. Задача № 1008.

Учні з високим і достатнім рівнем знань працюють самостійно, решта — під керівництвом учителя.

Розв’язання:

(24 • 25 + 32 • 15) : (25 + 15) = 24 (ц)

3. завдання № 1009 (колективно).

— Розглянемо нерівність, порівнюючи її з аналогічним рівнянням:

200 – х = 42 Коли х = 158, то 200 – х = 42.

200 – х >42 Щоб вираз 200 – х був більший, ніж 42, потрібно щоб х < 158. Найбільшим значенням невідомого х є число 157.

4. Завдання з логічним навантаженням (№ 1010).

Учні приходять до висновку, що з поданих трьох прямокутників можна скласти квадрат, усі сторони якого дорівнюють 7 см.


Мал.
IV. Підсумок уроку.

— Скільки цифр матиме частка чисел 40 758 і 58? 127 656 і 24?

V. Домашнє завдання.

№№ 1011, 1012 (с. 159).

Урок 119

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням (№№ 1013 – 1019).

Мета. Вправляти учнів у виробленні навичок ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові; закріплювати вміння учнів виконувати перевірку дії ділення множенням.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв’язання задачі № 1011.

(Розв’язання:

1) 42 – 29 = 13 (м.) — на стільки мішків більше;

2) 715 : 13 = 55 (кг) — в одному мішку;

3) 55 • 42 = 2310 (кг) — зібрали цибулі з 1-ої ділянки;

4) 55 • 29 = 1595 (кг) — зібрали 3 2-ої ділянки.

Перевірка: 2310 — 159*5 = 715 (кг.)

б) Із завдання № 1012 зачитати результати ділення на двоцифрове число.

(Відповідь: 53; 126; 12; 80.)

2. Усні обчислення.

а) Завдання № 1013.

б) Математичний диктант.

Яке число треба помножити на 16, щоб одержати 96? (6)

На яке треба поділити 90, щоб дістати 15? (6)

Яке число треба поділити на 12, щоб дістати 5? (60)

Оленка знімала покази термометра 3 дні. Першого дня було 4°, другого 5°, а третього 9° тепла. Знайди середню температуру повітря за ці дні. (4 + 5 + 9) : 3 = 6 (градусів)

3. Робота в групах (диференційовані завдання).

Картка № 1 (для учнів із високим та достатнім рівнем знань.)

Задача. На складі біло 32 каністри бензину загальною місткістю 672 літри. Скільки літрів бензину у 18 таких каністрах?

Картка № 2 (для учнів із середнім та початковим рівнем знань)

Задача. Посіяли 64 кг гороху, а зібрали — 960 кг. У скільки разів більше зібрали гороху, ніж посіяли?

ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Завдання № 1014 (з коментуванням).

(Розв’язання:

1) 28 + 30 + 32 + 44 + 26 = 160; 2) 160 : 5 = 32.)

2. Задача № 1015.

— Що означають написи на стовпі?

(До Києва — 144 км, а до Харкова – 306 км).

— Яка відстань від Києва до Харкова? (144 + 306)

— Якщо поїхати в бік Харкова 34 км, то перший доданок суми (144) збільшиться на 34, а другий (306) — зменшиться на 34.

Отже, на стовпі будуть покази 144 + 34 = 178 і 306 – 34 = 272.

А тепер подивимось, яку властивість суми ми тут спостерігаємо.

144 + 306 = (144 + 34) + (306 – 34) = 450.

(Якщо до одного доданка додати число, а від другого — відняти те саме число, то сума не зміниться).

3. Задача № 1016.

Учні з високим та достатнім рівнем знань розв’язують задачі самостійно складанням виразу:

(30 • 3 + 50 • 2) : (3 + 2) = 38 (кг).

Решта учнів розв’язують задачі окремими діями під керівництвом учителя.

Фізкультхвилинка

ІІІ. Самостійна робота

1. Обчислити.

1824 : 38 (=48) 17080 : 40 (= 427)

19656 : 91 (=216) 20862 : 38 (=549)


2. Порівняти іменовані числа.

1 год 12 хв □ 72 хв (˃) 5 дм 620 мм □ 562 см (˂)

5 ц 67 кг □ 5067 кг (˂) 7 км 35 м □ 735 м (˃)
3. Задача.

У магазин привезли 540 кг груш. До обіду продали 4/5 усіх груш, а після обіду – 3/4 решти. Скільки кілограмів груш продали за день?

(Розв’язання:

1) 540 : 5 • 4 = 432 (кг) — продали до обіду;

2) 540 – 432 = 108 (кг) — становила решта груш;

3) 108 : 4 • 3 = 81 (кг) — продали після обіду;

4) 432 + 81 = 513 (кг) — продали за день.)

IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.

№№ 1018, 1019 (с. 160).

Урок 120

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка (№№ 1020 – 1027).

Мета. Вчити учнів у ході ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка цифру частки шукати способом добору; закріплювати уміння знаходити значення виразів з буквеними даними.

Обладнання. Таблиця для усних обчислень; таблиця “Ділення“; завдання для опитування.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

а) Обчисли зручним способом:

26 • 25 • 4 (= 2600); 20 • 19 • 5 (= 1900);

8 • 145 • 125 • 2 (=290000); 33 •125 •8 •3 (= 99000).

б) Гра “Хто швидше?”

На дошці малюнок. Учні по черзі знаходять середнє арифметичне чисел, розміщених на сходинці, і записують результат під відповідною сходинкою. Команда, учень якої першим впише відповідь під найвищою сходинкою, перемагає.
Мал.
в) Задача.

Довжина прямокутника 4 м, ширина — 3 м. Знайти ширину другого прямокутника з такою самою площею, довжина якої 6 м. (Відповідь: 2 метри.)

2. Завдання для опитування (За варіантами).

Варіант 1

13 902 : 42 – 259 – 3772 : 82 (= 26)

Варіант 2

14 147 : 43 + 249 – 12 168 : 52 (= 344)

3. Виконання завдання № 1021 (з коментуванням).

Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка.

Перше неповне ділене 72 сотні. Частка матиме 3 цифри. 72 поділимо на 16, буде 4 (цифру знаходимо способом добору). 16 помножимо на 4, буде 64. Остача 8.

Друге неповне ділене 84 десятки. 84 поділимо на 16 (способом добору), буде 5. 16 помножимо на 5, буде 80. Остача 4.

Третє неповне ділене 48. Поділимо 48 на 16 (способом добору), буде 3. Частка 453.
2. Первинне закріплення вивченого.

а) Читання пояснення за № 1022.

б) Обчислення виразів із детальним поясненням.

1748 : 19 (= 92) 1122 : 17 (= 66)

в) Виконання завдання № 1023 (самостійно).

7176 : 23 (= 312) 9889 : 31 (= 319)

1122 : 17 (= 66) 6059 : 73 (= 83)

Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань

1. Задача № 1025.

(Розв’язання: (45 • 6 + 41 • 2) : (6 + 2) = 44 (кг).)

2. Задача № 1024*.

(Розв’язання:

1) 70 + 18 = 88 (кг) — маса бочки з розсолом і з огірками;

2) 4840 : 88 = 55 (б.) — навантажили на машин бочок;

3) 70 • 55 = 3850 (кг) — всього огірків було в бочках.)

IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.

№№ 1026, 1027 (с. 161).

Урок 121


Тема. Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач на зведення до одиниці (№№ 1028 – 1035).

Мета. Формувати в учнів уміння виконувати ділення у випадку, коли частка містить нулі; закріплювати вміння розв’язувати задачі на зведення до одиниці.

Обладнання. Схеми задач; картки для опитування; таблиця для короткого запису задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Усні обчислення.

а) 48 • 25 • 4 (= 4800); 50 • 24 •3 • 2 (= 7200);

125 • 15 • 8 •4 (= 60000); 20 • 17 • 5 (= 1700).

б) Відрізали 3/4 стрічки, довжина якої 100 м. Скільки метрів стрічки відрізали? (75 м)

в)* Відрізали 3/4 стрічки, що становить 60 м. Скільки всього метрів має стрічка?


Мал.
Якщо стрічку поділити на 4 рівні частини і взяти з чотирьох частин — 3, то це становить 60 м.

Отже, на 3 частини припадає 60 м. На 1 частину: 60 : 3 = 20 (м).

Вся стрічка має таких 4 частини, по 20 м кожна.

Тому 20 • 4 = 80 (м) — довжина всієї стрічки.

2. Завдання для опитування (за вибором учнів).

Картка № 1

1) З трьох гектарів зібрали по 60 ц зерна з 1 га, з 5 га — по 56 ц з гектара, а з 2 га — по 55 ц з гектара. Знайди середню врожайність зерна. (Відповідь: 57 ц.)

2) 28567 : 53 (=539).

Картка № 2

1) Автомобіль їхав 3 год зі швидкістю 60 км/год, 3 год — зі швидкістю 70 км/год і 4 год — зі швидкістю 85 км/год. Знайди середню швидкість автомобіля за цей час. (Відповідь: 73 км/год.)

2) 6832 : 16 (=427)
ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота.

Усно виконати ділення 6946 : 23, розклавши ділене на зручні доданки.

6946 : 23 = (6900 + 46) : 23 = 300 + 2 = 302.

В частці дістали нуль десятків.

2. Пояснення вчителя.

Перше неповне ділене 419 сотень. У частці буде 3 цифри. 419 ділимо на 83, буде 5. 83 помножити на 5, буде 415. Остача 4.

Друге неповне ділене 49 десятків.

49 десятків не можна поділити на 83, щоб одержати десятки. На місці десятків в частці пишемо нуль. Третє неповне ділене 498. Поділимо його на 83, дістанемо 6. 83 помножимо на 6, буде 498. Остачі немає. Частка 506.

3. Закріплення вивченого (за № 1031).

(Результати: 302; 398; 607)
Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Задача № 1032.

Учні заповнюють таблицю даними задачі.Розмір папки

Кількість файлів

Загальний розмір файлів

І ?

17

7308 Мб

ІІ ?

19

Розв’язання записують самостійно. (Учні з середнім та початковим рівнем знань розв’язують задачу під керівництвом учителя.)

(Розв’язання:

1) 17 + 19 = 36 (ф.) — в обох папках;

2) 7308 : 36 = 203 (Мб) — розмір одного файлу;

3) 203 • 17 = 3451 (Мб) — розмір першої папки;

4) 203 • 19 = 3857 (Мб) — розмір другої папки.)

Перевірка: 3451 + 3857 = 7308 (Мб)

2. Задача № 1033.

Учні самостійно креслять в зошитах таблицю (подібну до попередньої) і за нею складають вираз:

к : а • 12

IV. Підсумок уроку.

Обчислити усно.

8844 : 22 (= 402) 2448 : 24 (= 102)

V. Домашнє завдання.

№№ 1034, 1035 (с. 162).

Урок 122

Тема. Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в кінці частки є нуль. Задачі з буквеними даними (№№ 1036 – 1042).

Мета. Ознайомити учнів із діленням на двоцифрове число у випадку, коли в кінці частки є нуль; формувати уміння розв’язувати задачі з буквеними даними.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; короткий запис задачі.


Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Математичний диктант.

а) Перше число а, друге — у 3 рази більше. Запишіть вираз для знаходження різниці цих чисел; (а – а • 3).

б) Перше число с, друге — у 4 рази менше. Запишіть суму цих чисел (с + с : 4).

в) Перше число k, друге — на 7 більше. Запишіть різницю цих чисел. (k – (k + 7)).

г)* Перше число х, друге становить 1/5 першого. Запишіть добуток цих чисел (х • ( : 5)).

2. Знаходження значення виразу.

103 • 81 – 17446 : 13 : 61 (= 8321)

3. Виконання завдання № 1036 (усно), завдання № 1037 (письмово).

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення (за № 1038).

Учні розглядають запис, читають пояснення ділення на двоцифрове число у випадку, коли на місці одиниць у частці записуємо нуль.

2. Закріплення вивченого (закріплення вивченого (за № 1039).

Перші два вирази учні обчислюють із записом на дошці та детальним поясненням, решту — самостійно.

272640 : 71 = 3840 202950 : 45 = 4510

422520 : 84 = 5030 150664 : 74 = 2036
Фізкультхвилинка

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Задача № 1040.

Учні з високим рівнем знань можуть розв’язувати задачу складанням виразу.

(Розв’язання: (4500 • 8 + 4 • 17) : (8 + 17) = 4160 (г) = 4 кг 160 г)

2. Задача.

За 3 години оператор набрав на комп’ютері а сторінок тексту. За скільки годин він набере х сторінок?

Розв’язання:

1) а: 3 (ст.) — набере оператор за 1 год;

2) х : (а : 3) — годин потрібно.

3. Знайти значення виразу

300 000 – 259 920 : а + 28 009, якщо а = 72.

(Якщо а = 72, то 300 000 – 259 920 : 72 + 28009 = 324 399.)

IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.

№№ 1041, 1042 (c. 162)

Урок 123

Тема. Ділення з остачею на двоцифрове число у випадку, коли частка закінчується нулем. Задачі на спільну роботу (№№ 1043 – 1050).

Мета. Ознайомити учнів з діленням на двоцифрове число з остачею, коли частка закінчується нулем; закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі на спільну роботу.

Обладнання. Таблиця для короткого запису задачі; картки для опитування.


Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. усні обчислення.

а) Гра “кращий обчислювач”.

Мал.

б) Математичний диктант.Суму чисел 830 і 70 зменшити у 100 разів. (9)

Різницю чисел 1000 і 750 збільшити у 3 рази. (750)

Частку чисел 480 і 12 збільшити у 9 разів. (360)

Перший множник 80, другий 12. Знайти добуток. (960)

Довжина стрічки 30 см. Знайти 3/5 цієї стрічки. (18)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка