Урок природоохоронне законодавство україни. Міжнародне співробітництво у справі охорои природиСкачати 278.73 Kb.
Дата конвертації03.03.2016
Розмір278.73 Kb.

УРОК 9. ПРИРОДООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СПРАВІ ОХОРОИ ПРИРОДИ.
Мета: ознайомитися з основами природоохоронного законодавства України; обгрунтувати необхідність міжнародного співробітництва у справі охорони природи; охарактеризувати практичні дії людини щодо забезпечення охорони довкілля; довести значення Червоної книги у збереженні існуючих видів рослин і тварин; формувати умінння аналізувати соціальні ситуації і виробляти оптимальні варіанти поведінки, а також здатність до інноваційного мислення та творчості, вироблення нових стратегій і моделей діяльності та поведінки.

Обладнання: плакати з висловлюваннями видатних людей про екологічний стан, таблиці «Охорона природи», таблиця з фотографіями видів рослин, що занесені до Червоної книги, карта України.

Основні терміни і поняття: екологічно стабільне суспільство, Міжнародна спілка охорони природи і природних ресурсів (МСОП), Міжнародна Червона книга, Європейський Червоний список, Зелена книга України, природоохоронні території (заповідник, національний природний парк, заказник, ботанічний сад, зоопарк), екологічне право.
Смотрю на глобус − шар земной.

И вдруг вздохнул он, как живой.

И шепчут мне материки:

«Ты береги нас, береги».

В тревоге рощи и леса,

Роса на травах, как слеза.

И тихо просят родники:

«Ты береги нас, береги».

Грустит глубокая река,

Свои теряя берега.

И слышу голос я реки:

«Ты береги нас, береги».

Остановил олень свой бег:

«Будь Человеком, человек».

В тебя мы верим − не солги,

«Ты береги нас, береги».

Смотрю на глобус − шар земной,

Такой прекрасний и родной.

И шепчут губы: «Не солгу.

Я сберегу вас. Сберегу».
ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань

1.Обговорення питань домашнього завдання

1.Чи вдалося людині створити ноосферу — сферу розуму, про яку мріяв В. І. Вернадський?

2.Давньогрецький лікар Гален (І тис. до н. е.) писав: «Природа — найкращий з лікарів. Вона виліковує 3/4 своїх хворих, а людина-лікар — не більш ніж половину». Чи дійсно це так у наш час?

3.Тур Хейердал двічі перепливав Атлантичний океан: у 60-ті роют на плоту «Кон-Тікі», у 80-ті роки — на паруснику «Ра». У першу і подорож сліди діяльності людини він бачив лише біля узбережжя. Під час другого плавання за 40 діб подорожі не було жодного дня, щоб він не зустрічав сліди «цивілізації». Що це були за сліди? Чому їх кількість зросла? Як вони впливають на природу?


2.Практичне завдання

Завдання можна запропонувати виконувати по варіантах

1.Проаналізуйте наведені в таблиці дані по Україні.Дані щодо народжуваності та смертності в Україні

(1960-2000 рр.)

Рік

Коефіцієнт народжуваності, %

Коефіцієнт

смертності, %

1960

18,5

7,1

1970

15,2

8,8

1980

14,8

11,4

1990

12,7

12,1

2000

7,7

15,1

ПРИМІТКИ:

1.Коефіцієнт народжуваності − кількість дітей, народжених живими впродовж певного року (середньорічна чисельність населення, помножена на 1000).

2.Коефіцієнт смертності − кількість померлих упродовж певного року (середньорічна чисельність населення, помножена на 1000).

Побудуйте два графіки: для коефіцієнта народжуваності і смертності з 1960 по 2000 р. Які висновки щодо демографічної ситуації в Україні ви можете зробити на основі аналізу одержаних графіків Визначте коефіцієнт природного приросту населення для кожного року і побудуйте графік.Коефіцієнт природного приросту населення = Коефіцієнт народжуваності – Коефіцієнт смертності.
2.Грунтуючись на даних таблиці поясніть, чому на одному з засідань Верховної Ради України наголошувалося, що

а) сучасна демографічна ситуація в країні загрожує національній безпеці,

б) поліпшення демографічної ситуації потребує відповідальних змін у політиці, у першу чергу − економічній.

Кількість та склад населення України за підсумками

Всеукраїнського перепису населення 2001 р.


Вік

Склад населення, %

2001 р.

1989 р.

Молодший за працездатний

18,1

23,0

Працездатний

58,0

55,8

Старший за працездатний

23,9

21,2

3. Однім з найдієвіших шляхів зменшиння або збільшення кількості населення є політичне та біологічне регулювання. Охарактеризуйте кожен з них і вкажіть переваги. Результати занесіть у таблицю.Характеристика

Біологічне регулювання

Політичне регулювання

ПеревагиНедолікиЗапропонуйте шляхи виходу України з демографічної кризи.
3. Творче завдання

(Пропонується завдання по групах)

Висвітлити малюнком одну з екологічних проблем світу, нашої країни. Кожна група захищає свій малюнок, висвітлює ту проблему, що вона зобразила.


4. Незакінчені думки

(Кожна група відповідає на запропоновану їй тематику та оголошує її).

 1. Вірю, що наша планета…

 2. Головне, що ми бажаємо…

 3. Коли ми думаємо про проблеми дозвілля…

 4. Наша участь у розв’язанні екологічних проблем полягає…


II. Мотивація навчальної діяльності
На надгробному камені цивілізації буде написано:

«Кожен хотів кращого − для себе»″.

З. Ленц

 • Як ви розумієте ці слова?

Вчитель

Коли ми говоримо про екологію, охорону довкілля, часто вживаємо слова «зберігати», «охороняти», «рятувати». Від кого необхідно рятувати екологію? Парадокс полягає в тому, що необхідно охороняти від нас самих. Усвідомлення цього входить до сфери екологічної свідомості, яка в поєднанні з екологічною культурою дасть можливість використовувати екологічні знання.


Проблемне питання.

Поясніть, чому сьогодні слушними є слова еколога Лі Толба, який відзначив: «Ми не успадкували землю від своїх батьків, ми позичили її у своїх дітей».

Спробуємо задуматися над мудрим змістом сказаного. У чому застереження?
III. Повідомлення теми, мети плану уроку.

Вчитель.

Ми отримали в спадок невимовно прекрасний сад, та біда наша в тому, що ми погані садівники, які не засвоїли найпростіших правил садівництва. Зі зневагою ставлячись до цього саду, ми руйнуємо його з благодушним самозадоволенням неповнолітнього ідіота, який шматує ножицями картину Рембрандта (Джеральд Даррелл).

Погляньте на карту України. Найбільша країна Європи, яка омивається двома морями, має на своїй території дві гірські системи, які, проте, займають лише 5% її території, з благодатним кліматом і різноманітною природою.

Ми перетворили її на «країну підвищеного екологічного ризику», середня тривалість життя в якій сьогодні становить лише 64 роки.

Сьогодні червоною ниткою, яка проходитиме через увесь наш урок, будуть слова: «Ми не маємо права руйнувати те, що створювалося не нами!»
IV. Вивчення нового матеріалу.

1.Створюємо групи знавців.

Учням пропонується вибрати з великої кількості краплин різного кольору ту, колір якої їм найбільше подобається. Розділ на групи відповідно до кольорів краплинок. (Учні утворюють чотири групи).Робота з опорним конспектом в групах за методичною стратегією «Джигсоу». (Кожна група вивчає окреме питання. Після вивчення інформації кожна група складає свій малюнок, схему і представляє орацьовану інформацію всьому класу, навчаючи при цьому інших).
I група опрацьовує дані про екологічне право, вивчає законодавство України про охорону природного середовища.

1.Екологічне право.

2.Законодавство України про охорону природного середовища.

3.Що є джерелом екологічного права в Україні?


ПРИРОДООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Екологічне право — це галузь правничої науки, покликана законодавче забезпечити природокористування та право людини на сприятливе довкілля,

Конституція України (28 червня 1996 р.).

Статті, які визначають пріоритети держави у справі охорони навколишнього середовища і гармонізації взаємодії суспільства І природи: 3, 13, 14, 16, 50, 66.Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

Закони України

Про охорону навколишнього природного середовища, 1991 р.

Про охорону атмосферного повітря, 1992 р.

Про природно-заповідний фонд України, 1992 р.

Про Червону книгу України, 1992 р.

Про тваринний світ, 1993 р.

Про рослинний світ, 1993 р.

Про екологічну експертизу, 1995 р.Міжнародна співпраця в галузі охорони навколишнього середовища

МСОП — Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів.

МАВ— Міжнародна програма (людина і біосфера).

ВООЗ— Всесвітня організація охорони здоров'я.

ЮНЕП — Програма міжнародної співпраці з проблеми природного середовища.

Червона книга

Міжнародна Червона книга (1996 р.).

Перелік видів за кадастром: Чорний список — вимерлі види; Червоний список —- під загрозою зникнення; Білий список — види, які маловивчені; Зелений список — види, які відновленні у природі.

Червона книга України: 1. том Рослинний світ, 1996 р.;

 2. том Тваринний світ, 1994 р.

Зелена книга — це реєстр типових і рідкісних для певної місцевості рослинних угруповань, які потребують особливого режиму їх використання; представлено 126 рідкісних і типових рослинних угруповань.
В Конституції України говориться, що забезпечення екологічної безпеки іі підтримання екологічної рівноваги на території країни є обов’язком держави, а кожен громадянин зобов’язаний не завдавати шкоди природі й компенсувати завдані ним збитки. В Україні організацією охорони довкілля і загальне керівництво природоохоронними заходами здійснює Міністерство охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки.
II група опрацьовує тему «Міжнародна співпраця з охорони навколишнього середовища».

1.Назвати основні організації та програми з охорони довкілля.


«Круги Вена».
Хто Минуле

Як вирішив Теперішнє заради кого?

Чому зберегти? Майбутнє
Більшість країн світу у 50-60 рр. XX ст. співпрацюють у сфері екології, форум 1922 р.

«Програма дій людства в XX ст.»Міжнародні угоди у справі охорони природи:

1970 р.

програма «Людина і біосфера»

1982 р.

конвенція ООН з морського права «Хартія морів»

1992 р.

конвенція ООН про біологічне різноманіття

1997 р.

конвенція ООН про біологічне різноманіття України (створена на основі конввенції ООН про біологічне різноманіття 1992 р.)


Основні положення

Національної програми збереження біологічного різноманіття України

на 1998-2015 рр.

 • Збереження, поліпшення стану та відновлення природних і порушених екосистем, місцеіснувань окремих видів тварин, рослин, грибів і компонентів ландшафтів.

 • Сприяння переходу до збалансованого використання природних ресурсів, зменшеннянегативного впливу на екосистеми.

 • Посилення відповідальності за збереження біологічного різноманіття з боку підприємств і громадян, діяльність яких пов’язана з використанням природних ресурсів або впливає на стан навколишнього середовища.

З прийняттям цих документів розпочато новий етап в охороні довкілля і його мешканців. Згідно з ними,

*біологічне різноманіття України слід охороняти, як національне багатство;

*його збереження і раціональне використання є важливою умовою стабільного розвитку країни.

При цьому визнано необхідність охорони всіх організмів, незалежно від того, постійно чи тимчасово вони перебувають на території України.

Для реалізації Національної програми збереження біологічного різноманіття України вдосконалюється і законодавча база, спрямована на охорону навколишнього природного середовища.
III група опрацьовує матеріал до теми:

1.Міжнародна Червона книга. Червона книга України.

2. Види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України.

3.Чорні списки видів.

Розуміння неюбхідності обліку рідкісних і зникаючих видів організмів зумовило створення при МСОП ще в 1948 році постійної Міжнародної комісії по рідкісних і зникаючих видах рослин і тварин. Її основним завданням було розробити заходи і правову базу щодо охорони цих видів. Наслідком роботи комісії стало створення Міжнародної Червоної книги, окремі випуски якої почали видавати з 1966 року. Занесення певного виду до Міжнародної Червоної книги означає визнання того, що він потребує охорони на території всіх країн, де трапляється.

Європейський Червоний список − список видів, які потребують охорони на території окремих регіонів чи країн.
Червона книга України


1980 р.

перше видання в Україні Червоної книги

1992 р.

Червоної книги − це державний документ (згідно з «Положенням про Червону книгу України»)

1994 р.

наступне видання Червоної книги − Тваринний світ

1996 р.

наступне видання Червоної книги − Рослинний світ


Для кожного із занесених до Червоної книги України видів наведено дані про їхнє

 • поширення,

 • екологічні особливості,

 • чисельність у природі,

 • про здійснені чи заплановані заходи щодо їхньої охорони тощо.


Нині на території України потребують охорони 541 вид і підвид рослин і грибів та 382 види й підвиди тварин.
Чорний список видів − види, які зникли з нашої планети, починаючи з 1600 року. Підставою для занесення певного виду до Чорного списку є відсутність його достовірних знахідок принаймі протягом останніх 50 років.
Вчитель.

В Україні є ще Зелена книга. До неї заносять рідкісні й типові для певної місцевості рослинні угрупування, які потребують особливого режиму їхнього використання. На відміну від Червоної книги, Зелена книга звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних угрупувань. У ній представлено 126 рідкісних й типових рослинних угрупувань, які потребують охорони. До речі, вперше її було розроблено вченими України.


2.Створення проблемної ситуації.

 • Чи є практичний вихід щодо збереження рідкісних організмів?

Методичний прийом «Коло думок».
Вчитель.

Багато спеціалістів і просто ентузіастів проводять інтродукцію (тобто вводять у культуру види Червоної книги у ботанічних садах, натуралістичних станціях, на присадибних ділянках).Демонстрування слайдів рослин Червоної книги.
IV група опрацьовує тему «Природоохоронні об’єкти України».

 • Які існують природоохоронні території України?

Таблиця 1

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (станом на 01.01.2003 р.)

Категорія

Кількість у 2003 р.

Кількість у 1999 р.

3 них у Львівській області

Біосферний заповідник

4

3

–––

Природний заповдник

17

14

1 («Розточчя»)

Національний природний парк

12

7

2 («Яворівський», «Сколівські Бескиди»)

Заказник

2556

2292

39

Пам'ятка природи

3028

2958

186

Регіональний ландшафтний парк

37

26

4

Заповідне урочище

759

741

57

Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва

510
60

Ботанічний сад

22
3 (Львівський національний університет,


Львівський лісотехнічний університет,


Львівський медичний університет)

Зоологічний парк

11
1 («Оброшине»)

Дендропарк

36
2 («Рудки», «Оброшине»)

При мітки. 4,2 % площі країни, з них 80 % — заказники, пам'ятки природи і заповідні урочища.

90 % площі заповідного фонду — це національні природні парки, регіональні ландшафтні парки та заказники.Таблиця 2

ЗАПОВІДНИКИ І НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ УКРАЇНИ

Назва Місцезнаходження Рік заснування

БІОСФЕРНІ ЗАПОВІДНИКИ

Асканія-Нова ім. Ф. Е. Фальц-Фейна

Херсонська область

1985 (1898)

Чорноморський

» »

1985(1927)

Карпатський

Закарпатська область

1993(1968)

Дунайський

Одеська область

1998

ПРИРОДНІ ЗАПОВІДНИКИ

Канівський

Черкаська область

1923

Кримський

Крим

»

Український степовий

Донецька область, Сумська область

1961

Луганський

Луганська область

1968

Поліський

Житомирська область

»

«Мис Мартьян»

Крим

1973

Ялтинський гірсько-лісовий

»

»

Карадазький

»

1979

«Розточчя»

Львівська область

1984

Дніпровсько-Орільський

Дніпропетровська область

1990

«Медобори»

Тернопільська область

»

Єланецький степ

Миколаївська область

1996

«Горгани»

Івано-Франківська область

1996

Казантипський

Крим

1998

Опукський

»

»

Рівненський

Рівненська область

1999

Черемський

Волинська область

2001

НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ

Карпатський

Івано-Франківська область

1980

Шацький

Волинська область

1983

«Синевир»

Закарпатська область

1989

Азово-Сиваський

Херсонська область

1993

Винницький

Чернівецька область

1995

«Подільські Товтри»

Хмельницька область

1996

«Святі Гори»

Донецька область

1997

«Яворівський»

Львівська область

1998

Деснянсько-Старогутський

Сумська область

1999

Сколівські Бескиди

Львівська область

»

Ужоцький

Закарпатська область

»

«Гуцульщина»

Івано-Франківська область

2002
1992 р. − прийнято Закон про природно-заповідний фонд України.

Згідно даного документу, до природоохоронних територій відносять ділянки суходолу і водойм, природні комплекси та об’єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну чи іншу цінність для збереження різноманіття ландшафтів, генофонду видів, підтримання екологічного балансу.
Природоохоронні території

Заповідники −

це природоохоронні науково-дослідницькі установи, створені з метою збереження в природному стані типових для даної місцевості чи унікальних природних комплексів; вивчення природних процесів або явищ, які в них відбуваються; розроблення наукових основ охорони природи. Нині в Україні діє 17 природних, 4 біосферних).

Біосферний заповідник −

це категорія заповідників має міжнародне значення і створена для збереження в природному стані найтиповіших природних комплексів і здійснення екологічного моніторингу. В таких заповідниках реалізуються міжнародні наукові й природоохоронні програми.

Національні природні парки −

це природоохоронні та культурно-просвітницькі установи, покликані зберігати цінні природні, історико-культурні комплекси та об’єкти.В Україні нині функціонує 12 національних природних парків.

Заказники −

природні території, створені для збереження і відтворення природних комплексів або окремих видів організмів. На їхній території наукову та інші види діяльності здійснюють з дотриманням вимог охорони довкілля.Заказників більше 250.

Ботанічні сади, дендропарки, зоопарки −

вивчають, зберігають, акліматизують та ефективно використовують представників рідкісних і типових видів місцевої і світової фауни та флори. Але головне призначення цих закладів − проведення просвітницько-виховної роботи, формування у людей дбайливого ставлення до пироди. В Україні функціонує 22 ботанічних сада, 11 зоопарків і 36 дендропарків.


Всього в нашій країні понад 6600 територій та об’єктів природо-заповідного фонду загальною площею близько 2,5 млн га, що становить понад 4% території України.
3.Практичне завдання.

1.Опрацювати колонки 2, 3 зведеної таблиці 1, дати відповідь на запитання: • Чи збільшилась кількість заповідних територій з 1999 р.? Як саме?

 • Покажіть на карті заповідники України.

2.Порівняно з попередніми роками площа заповідних територій збільшилась. У додатку з зазначено місцезнаходження і рік заснування заповідників та національних природних парків. Вони розміщені в різних природних зонах України, айбільше їх у степовій зоні. За час незалежності України кількість заповідних територій зросла майже вдвічі, передусім за рахунок біосферних заповідників, національних природних парків і регіональних ландшафтних парків.

 • Чому біосферні заповідники («Асканія-Нова», Чорноморський і Карпатський) мають дві дати заснування?


4. Екологічний футбол.

Умови

Запрошуються для гри учні від всіх груп за бажанням (по чотири учні у двох командах). Учні обирають капитана, називають команду. Учитель виконує роль судді гри. Один м’яч − одне запитання. У м’ячах вписані запитання. За піднятою рукою одним з капітанів м’яч уводиться у гру. Відповідь на питання одним з гравців команди означає забитий м’яч.

 • Чому необхідне природоохоронне законодавство, адже люди і так розуміють необхідність охорони природи?

 • Які законодавчі акти регулюють охорону природи в Україні?

 • Дж. Даррелл писав «У мене на полиці стоять дві книги. Вони − це перше, що я бачу, коли приходжу на роботу, й останнє − коли йду додому». Про які книги йде мова?

 • З якою метою створюють Червоні книги?

 • Скільки видів занесено до Червоної книги України?

 • Чке значення має створення Зеленої книги України?

 • Чи обмежені ареали тварин кордонами України?

 • Чому необхідне міжнародне законодавство у справі охорони природи?

 • Поміркуйте. Олександру Бєляєву належить фантастичний роман «Продавець повітря». Божевільний винахідник прагнув захопити все повітря, а потім продавати його тим, хто в змоз за це заплатити. Якби сьогодні здійснити не менш фантастичний проект і припинити циркуляцію атмосфери над Землею, щоб кожна країна користувалася лише «власним» повітрям, населення багатьох країн мало б купувати повітря, щоб не задихнутися. Уже сьогодні в США споживають удвічі, Європа − утричі більше повітря, ніж виробляють.

А екваторіальні ліси − «легені планети» − продовжують вирубувати зі швидкістю 300 га за добу.
5.Звернемося до проблемного питання, яке постало перед вами на початку нашого уроку.

Поясніть, чому сьогодні слушними є слова еколога Лі Толба, який відзначив: «Ми не успадкували землю від своїх батьків, ми позичили її у своїх дітей».

У чому застереження?
Методичний прийом «Коло думок».
Вчитель.

Насамперед, варто побудувати екологічно стабільне суспільство. Таке суспільство для задоволення власних потреб не повинне ставити під загрозу існування наступних поколінь, тобто має бути відповідальним за те, в якому стані залишить після себе навколишнє середовище і природні ресурси.Розглянемо схему, в якій зазначені кроки потрібні для розбудови екологічно стабільного суспільства.


Учень читає вірш.

Болить затоптаній травині,

Болить надломаній ялині,

Болить сполоханій пташині,

Болить зневаженій тварині,

Болитьобчухраній смерічці,

Рибині у нечистій річці,

Болить за стоптану травину,

І за надломлену ялину,

І за сполохану пташину,

І за зневажену тварину,

І за обчухрану смерічку,

За рибу, в нечистотах річку,

Душа щоденно, щогодинно

Болить у чесної людини.

В.Фальварочний

(Учитель пропонує учням обговорити зміст вірша).


V. Узагальнення та систематизація знань.

Самостійна робота

1.Б.Коммонер, автор глибокої і хвилюючої книги «Замкнене коло» пише: «Ми маємо навчитися у природи головного уроку: ніщо не зможе вижити на нашій планеті, якщо воно не входить в єдине глобальне ціле як невід’ємна його частина». У цій книзі він формулює чотири найважливіші закони екології. Запишіть ці закони, поясніть їх, проілюструйте прикладами, наведіть винятки із законів, якщо вони, звісно є.Закон 1. « Усе пов’язано з усім».

Закон 2. «Усе має кудись діватися».

Закон 3. «Природа знає краще».

Закон 4. «Ніщо е дається даром».

2. Який з цих законів пов’язаний зі справою охорони природи?


VI. Домашнє завдання

1.Вивчити §40, 41(Загальна біологія: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. Навч. закл./ М.Є.Кучеренко, Ю.Г.Верес, П.Г. Балан, В.М.Войціцький. 2-е вид. – К.: Генеза, 2004. – 272 с.), використовуючи опорний конспект.

2.Творче завдання.

Створити проект міста-саду, за планом, який пропонується: 1. Архітектурний аспект.

 2. Озеленення.

 3. Виробництво міста.

 4. Спосіб життя.

 5. Розв’язання проблеми утилізації.

Проект готується одним, двома, або групою учнів класу.

Критерії оцінювання проектів такі:

 1. Екологічність (10 балів).

 2. Практичність (10 балів).

 3. Науковість (10 балів).

 4. Виклад матеріалу, використання ілюстративного матеріалу (20 балів).

 5. Можливість реалізації (20 балів).

 6. Оформлення поданих матеріалів (20 балів).

Загальна найвища можлива сума балів − 90.

Додатковий матеріал для створення проекту
Основні принципи та прийоми озеленення різних територій

Озеленення населених пунктів, як і садово-паркове мистецтво, — складова частина ландшафтної архітектури.

В екологічному аспекті провідне місце належить насадженням загального користування, які представлені парками, скверами, бульварами, алеями, набережними, газонами, квітниками тощо і безпосередньо формують характер міської селітебної зони, створюють місця відпочинку населення і визначають ступінь її забезпеченості зеленими насадженнями одного міського жителя.

У практиці озеленення вулиць враховується їхнє значення в загальній планувальній системі міста, а також орієнтація за сторонами світу. Виважено підходять до вибору порід для лісів, парків, бульварів тощо, передбачивши при цьому введення в деревостани швидкорослих, стійких до специфічних екологічних умов, декоративних, вічнозелених деревних порід, характерних для певної природної зони. Трав'янисті рослини — квіти та газонні трави — є необхідним доповненням до дерев і кущів.

Враховуючи важливу естетичну роль хвойних в озелененні, доцільно збільшувати кількість їх видів за рахунок використання декоративних форм видів з родини Тисові, Соснові (ялини звичайної та колючої, сосни звичайної, тиса ягідного, туї західної, модрини, ялівця звичайного, козацького, високого). Вони гарно виглядають поодиноко та в групових насадженнях, с фоном для листяних деревних рослин і архітектурних споруд. Створення контрастів, стабільності, монументальності — головне призначення хвойних у садово-паркових композиціях. Стійкість та довговічність великих зелених масивів можуть забезпечити переважно місцеві деревні породи.

Листяні дерева та кущі широко використовують у садово-парковому будівництві. Разом з хвойними породами вони надають характерного вигляду пейзажам. Дуб росте в різних екологічних умовах, перспективний у використанні в парках. Бук рекомендується для групових і алейних насаджень, Вільха, верба рекомендуються для садіння вздовж берегів водойм, групових і поодиноких насаджень у долинах парків. Клени використовують для створення масивів, невеликих груп, алей, поодиноких насаджень. Липу широко використовують в озелененні вулиць, шосейних доріг, у садах та парках. Горобина поширена в озелененні вулиць, парків, алей, скверів. Для поодиноких насаджень цікавою є плакуча форма горобини звичайної.

Для оформлення місць найбільшого відвідування використовують квітучі кущі:

барбарисдля створення яскравих плям на газонах, для живої огорожі;

магонію — для створення бордюрів і композицій з камінням;

бересклет — для групових насаджень і створення підліску в парках;

жимолость і сніжноягідникдля поодиноких і групових насаджень, живої огорожі;

калину — для насадження біля водойм, у парках — на фоні дубів і лип;

вейгеди — для створення композицій у скверах, партерній частині парку;

берест — для групових насаджень, масивів (з дубом, кленом гостролистим, липою), алей;

тавояги, спіреїдля групових насаджень, алей, живої огорожі;

хеномелес — для створення бордюрів у партерній частині парку, композицій альпійської гірки;

форзиція ефектна в групах на фоні хвойних дерев.

Відповідним підбором видів можна досягти ефекту безперервного цвітіння.

У сучасних умовах надзвичайно великого значення набуває озеленення шкільних, дошкільних, позашкільних закладів освіти. Зелені насадження навколо цих місць відіграють важливу санітарну, архітектурну, захисну, навчально-виховну роль, сприяють естетичному й екологічному вихованню дітей. З цією метою створюють шкільні дендрарії.

Під час розробки видового складу шкільного дендрарію особливу увагу приділяють деревам, кущам, квітам, які вивчаються в курсі шкільних природничих дисциплін.

Озеленення водойм має екологічне, естетичне, природоохоронне значення. Прибережні зони малих і великих річок, озер, водоймищ є дуже важливими водозберігаючими і рекреаційними об'єктами.

Дерева і чагарники зміцнюють береги, перешкоджаючи їхньому розмиванню, запобігають появі балок і ярів у місцях концентрованого стоку води різного походження. За наявності яро-балкової системи на певних етапах розвитку цих процесів можуть зупинити їх ріст.

Рослинність уповільнює також швидкість вітру, що зменшує вітрову ерозію ґрунту і випаровування води, іншими словами, сприяє формуванню і зберіганню верхнього родючого шару ґрунту і затримує вологу.

Крім того, зелені насадження затримують родючий шар фунту, який змивається літніми зливами, запобігають процесам замулювання та обміління водоймищ і сприяють створенню кращих умов зростання.З погляду рекреації, дерева і чагарники в поєднанні з об'єктом з відкритою водною поверхнею сприятливо впливають на організм людини, особливо в літній період.

70


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка