Урок присвячується! Безбрежная ширь океана и тихая заводь прудаСкачати 101.71 Kb.
Дата конвертації23.02.2016
Розмір101.71 Kb.
Тим, хто вчить фізику, хімію

Тим, хто любить фізику, хімію

Тим, хто знає фізику, хімію

Тим, хто ще не знає

Що любить фізику. Хімію

Даний урок присвячується!

Безбрежная ширь океана

И тихая заводь пруда,

Струя водопада и брызги фонтана

И все это - только вода.

В кружева будто одеты

Деревья, кусты, провода

И кажется сказкою все это

А в сущности – только вода.Інтегрований урок з фізики та хімії.

ТЕМА : ВОДА-НАЙДИВОВИЖНІА ТА НАЙЦІНІША РІДИНА.

ЦІЛІ: вивчити будову молекули та кристалічної гратки води, її фізичні та хімічні властивості; з’ясувати роль води в природі та її значення для живих організмів; ознайомити із проблемами забруднення водних ресурсів; з’ясувати лікувальні та профілактичні властивості води; виховувати дбайливе ставлення до природи, водних ресурсів Землі.

ОБЛАДНАННЯ: таблиці « Будова молекули води», «Кругообіг води в природі»,презентації, які підготували учні: «Вода лікує», «Вода в побуті», «Вода в природі», глобус.

Реактиви: вода, індикатори, натрій, калій.Хід уроку.

I .ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

УЧИТЕЛЬ ФІЗИКИ. Земля-це планета води, адже 2∕3 земної поверхні займає вода. Це океани, моря, річки й озера, які, неначе артерії, мережать земну поверхню. Щодня величезна маса води переміщується на земній кулі, випаровується, випадає на землю у вигляді опадів, забезпечуючи кругообіг води у природі. Цей природний цикл підтримує тепловий режим та існування життя на планеті.

Вода - унікальний мінерал, найбільш поширений серед інших мінералів на планеті. Роль води для живої та неживої природи дуже велика. Вона є складовою усіх живих організмів. Тканини організмів на 65-70% складаються з води. Рослини гинуть, втративши 50% води, а для людського організму втрата 10% води небезпечна для життя. Різноманітні процеси життєдіяльності організму-кровообіг, травлення, терморегуляція, виділення відбувається за участі води.

Багато науковців світу вивчали будову молекули води, її фізичні властивості та хімічні, процеси, які відбуваються за участі води в природі. Написано багато наукових праць, видано чимало книг, учені відповідали на безліч запитань, але чимала кількість ще залишається без відповіді. Здається, що ми багато знаємо про воду, її роль у природі, але коли запитуєш учнів, то зазвичай відповіді мізерні за глибиною й повнотою. Тому ми сьогодні проводимо сумісний урок хімії та фізики, щоб краще з’ясувати роль води та її значення для природи та діяльності людини. Щоб це зрозуміти, нам необхідно знати будову молекули води та кристалічної гратки, фізичні та хімічні властивості. Настав час дізнатися й навчитися розуміти велику й могутню воду, яку ми жорстоко експлуатуємо, порушуючи природне середовище. Тільки ґрунтовні знання про воду, водні басейни можуть дати необхідні основи збереження та існування екосистеми нашої планети. Людство використовує велику кількість води і, як правило, робить це, не цінуючи її, коли тієї достатньо.

III.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

МЕТОД «МІКРОФОН»Учні по черзі відповідають на запитання.

УЧИТЕЛЬ ФІЗИКИ.

Що вивчає фізика ? • Що вивчає хімія ?

 • Які ви знаєте агрегатні стани речовини ?

 • Як називається процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний і навпаки ?

 • Що називають дифузією ?

УЧИТЕЛЬ ХІМІЇ.

 • На які групи поділяються речовини за будовою ?

 • Які речовини називають простими та складними ?

 • На які групи поділяються прості та складні речовини ?

 • До якого класу належить вода ?

I V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Учні записують тему уроку в зошит.1.Будова молекули води.

УЧЕНЬ. Вода – одна з найбільш унікальних і загадкових речовин на Землі. Погляньте на глобус – і ви побачите, що більшу частину поверхні нашої планети покриває вода. Тривалий час вважали неподільним елементом. Лише 1776 р. Г. Кавендіш ( Англія), а потім, 1783 р. Лавуазьє (Франція) показали, що вода не простий хімічний елемент, а сполука водню й кисню. Після цього відкриття один із компонентів води отримав назву Гідроген – « той, що народжує воду.

2.Фізичні властивості води.

Фізичні властивості води багатогранні, тому розглянути їх усі протягом уроку ми не зможемо. Життя не вистачить людині, щоб вивчити те різноманіття властивостей однієї з найпростіших сполук у природі. Енергія води нас зігріває, плавить метал, перевозить мільярди людей. За допомогою спеціальних приладів, які дають змогу отримати надтонкий струмінь води під тиском, ним « ріжуть» метал, «рубають» вугілля в шахтах. Працює вода і в так званих «ковальських» цехах. Прикладів можна наводити безліч, але навіть із даних ви бачите, які різноманітні фізичні властивості має вода.УЧЕНЬ. ВОДА-ЦЕ ПРОЗОРА РЕЧОВИНА БЕЗ ЗАПАХУ Й СМАК. За нормальних умов (тиску 760 мм. рт. й температури 20 С ) густина води становить 1000 кг/м3. За температури 0вода кристалізується, за 100ͦͦ С перетворюється на пару. Ми можемо спостерігати три стани, у яких перебуває вода: рідкий, газоподібний, твердий.

Учень.Вода має велику теплоємність: під час охолодження вона віддає велику кількість теплоти. Ця властивість води помітно впливає на клімат біля великих водойм. Вода має особливу властивість, яку називають « аномалією теплового розширення2. Під час нагрівання води від 0˚ 4 ˚С її об’єм не збільшується, а зменшується, а досягнувши температури 4˚ С, починає зростати. Ця властивість води має важливе значення для клімату на Землі й життя у водоймах. На дні великих озер вода цілорічно зберігає температуру не нижче 4˚ С, що дає можливість живим організмам пережити сувору зиму.

УЧЕНЬ. Під дією сонця вода нагрівається й випаровується з поверхні водойм, повітряні течії переносять водяну пару, яка конденсується й проливається у вигляді дощу й снігу на суходолі й поверхні водойм.

Кругообіг – це природний процес відтворення прісної води, природна фабрика дистиляції. Випадаючи на суходолі, прісна вода стікає по схилах під дією сили тяжіння, утворюючи водні потоки й прісні водойми, фільтруються у грунті, живлячи підземні води. При цьому разом із вітром, сонцем, живими організмами вона бере участь у руйнуванні гірських порід, сприяючи формуванню грунту. Складова частина гідросфери – це водяна пара в атмосфері Землі, з якої утворюються дощові та снігові хмари, роси, тумани, тверді та рідкі опади.

Вчитель хімії. Переходимо до вивчення хімічних властивостей води.

Будова молекули води. Показ презентації.

Молекула води - міцна сполука. Розкласти її можна за допомогою постійного електричного струму.

1. Н2О→ 2Н2 +О2

Вода реагує з активними металами з утворенням гідроксидів і водню.

Демонстрація досліду.

2Na + 2 H2O =2NaOH + H2

Вода реагує з оксидами активних металів з утворенням розчинних основ – лугів.

ВаО + Н2О =Ва(ОН)2

Вода реагує з оксидами неметалів з утворенням кислот.

Демонстрація досліду.

Р2О5 + Н2О = Н3РО4Вчитель. Вивчивши фізичні і хімічні властивості води перейдемо до практичної частини уроку. В класі працюють 2 гр. теоретиків і 2 гр. практиків.

Група фізиків.

I група.

Порівняти об’єми льоду й води однакової маси. 1. Чому в радіатор автомобіля заливають антифриз, а не воду ?

 2. Чи можуть бути в рідкому стані кисень, азот?

II група.

 1. Порівняти маси льоду й води однакового об’єму.

 2. У зимовий морозний день над оболонкою в річці утворився туман. Який це стан?

 3. Чим відрізняються молекули холодної води від молекули теплої і гарячої води, від молекули льоду.

Група хіміків.

I група.


 1. Написати реакції за участі води, які використовуються в синтезі органічних речовин.

II група.

 1. Записати реакції за участю води в неорганічному синтезі.

Вчитель.

Наша планета – планета води, а не землі, 3/4 її займають водні масиви океанів, а також льодовиків, озер та боліт на континентах, а над нею пливуть хмари – скупчення пароподібної води. Якщо заглибитися в земну кору, то й там у тріщинах і порах можа знайти воду. Усі водні об’єкти на поверхні нашої планети так чи інакше пов’язані між собою й утворюють особливу оболонку – гідросферу. З’ясуємо роль гідросфери для нашої планети.

1учень. Вода в природі існує в трьох агрегатних станах, завдяки цьому здійснюється її кругообіг.

2 учень. Завдяки тому, що вода є розчинником, гідросфера служить акумулятором неорганічних та органічних речовин, тому вода, яка утворює неорганічні сполуки.

1учень. Завдяки водній оболонці існує життя на Землі. Вода має велику теплоємність, тому живі організми захищені від надмірно високих температур, які б загрожували існуванню життя на Землі.

1учень. Вода – найбільш сильний поглинач сонячного тепла на поверхні Землі, основна роль у цьому належить Світовому океану.

2учень. Вода утворює не лише океани, моря, річки та озера, а болота, які накопичують органічні речовини у вигляді торфу.

Екологічні проблеми сьогодення.

1учень. Нас, жителів Землі , можна порівняти з пасажирами корабля, яким дали певний запас води. Але пасажири можуть розраховувати на те, що якесь інше судно допоможе їм, тоді,як ми у Всесвіті поки що одні з нашими невеличкими запасами прісної води. Необхідної для життя. Тому питання отримання чистої води гостро постає сьогодні. Найактуальнішими проблемами, які стосуються кожного жителя планети й від яких залежить майбутнє людства, є екологічні.

2учень. У результаті інтенсивного використання людською цивілізацією водних ресурсів відбуваються значні кількісні та якісні зміни в гідросфері. Усе це зумовлено тим, що більшість річок та озер є не лише джерелом водопостачання, а й тим басейном, у який скидають промислові, сільськогосподарські й побутові відходи. У зв’язку з цим на Землі практично не лишилося великих річкових систем із гідрологічним режимом і хімічним складом води. Не спотвореними діяльністю людини.

Перегляд презентацій.

1.»Цілюща вода».УЧЕНЬ. Рослини виділяють біологічно активні речовини, які мають цілющі властивості. Такі властивості людина помічала здавна. Тому в день святого Юрія в травні та на Івана Купала в липні, коли буяє вся рослинність своєю самотньою красою й роси наповнені життєдайною силою Землі й Місяця, людина обтирає хворі місця росою із трав, а дівчата – обличчя, щоб бути красивими, адже через пори шкіри цілющі речовини потрапляють у кров. Існує в народі приказка: «Гарне личко, мов росою вмите»

2 «Чому вода в морі солона».УЧЕНЬ. Морська вода – це розчин солі. Частіше за все це хлористий натрій, тобто звичайна кухонна сіль. Деякі солі потрапили туди з підводних вулканів, але більшість усе ж зобов’язана гірським породам, з яких складається земна кора. У процесі вивітрювання солі, які містяться в породах, потрапили в річки й зносилися в моря. Під час випаровування морської води в процесі кругообігу, що ніколи не припиняється в природі , солі накопичувалися й поступово досягли своєї нинішньої концентрації.

V ЗАКРІПЛЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ.БЛІЦ – ТУРНІР.

I команда

 1. Вода в твердому стані.(лід)

 2. Яка сила діє на занурене тіло у воду. (сила Архімеда )

 3. Скільки існує « кольорових» морів? (Мраморне, Жовте, Червоне, Біле, Чорне.)

 4. Як називають суміш води та солі ?(розчин)

 5. Вода в газоподібному стані ( пара)

II команда

 1. Легкий вітер з моря ( бриз )

 2. Як називають суміш води та кислоти? (розчин, електроліт)

 3. Чи може вода існувати одночасно в рідкому та газоподібному стані? (так, за вологості 100 %)

 4. Як передається тиск в рідинах? (у всіх напрямках однаково)

 5. Як називається вода, що вибилась з – під землі? ( джерело)

III команда

 1. За легендою вона народилася з морської піни (Афродита )

 2. Чим пояснюється підвищення рівня світового океану ( глобальне потепління )

 3. Як називається підняття рівня води та її розлив? ( паводок )

 4. Де зимують раки? ( на дні водойм)

 5. Назвіть найдешевший електроліт (морська вода )

IV команда

Назвіть морських мешканців, які нагадують про зоряне небо (морська зірка, риба – місяць ) 1. Навіщо потрібні водолази? (щоб виконувати роботи на глибині )З чого складається град? (дощові краплі, що летять на землю, потрапляють у холодні шари повітря, там вони замерзають і перетворюються на град – горошинки льоду )

 2. Чим відрізняється іній від роси? (іній – це замерзла роса)

 3. У якому місці на землі можна залишитися сухим під дощем? (у пустелі Сахара )

Пропонуємо учням відгадати загадки.

 1. Мати сина породила, а син – матір (лід, вода)

 2. Я – вода й на воді плаваю (лід)

 3. Донизу летить крапельками, а вгору – невидимкою (лід )

 4. Ні рук, ні ніг, а гору руйнує (крапля )

 5. У вогні не горить, у воді не тоне (лід )

 6. Довкола вода, а з питтям біда (море )

 7. У піднебессі народився, у землі сховався (дощ )

 8. Живе – лежить, помре – біжить (сніг )

 9. Не море, не земля – кораблі не плавають і ходити не можна (болото )

 10. Клубочиться, а не дим, лягає, а не сніг (туман )

VI ПІДСУМОК УРОКУ

Метод « Так – Ні» 1. 2/3 земної поверхні займає вода ( так )

 2. Хімічна формула води: Н –О (ні )

 3. Структурна формула води: Н – О –Н (так)

 4. Вода це – речовина без запаху й смаку ( ні) (прозора)

 5. Вода перебуває у трьох агрегатних станах: рідкому, твердому, газоподібному. (так)

 6. Молекула води – міцна сполука (так)

VII Домашнє завдання.

Записати в зошиті прислів’я і приказки про воду .

Виписати і пояснити фізичні явища в прислів’ях і приказках.

Додаток


I ГРУПА.

 1. Порівняти об’єм льоду й води однакової маси.

 2. Чому в радіаторах автомобіля заливають антифриз, а не воду?

 3. Чи можуть бути в рідкому стані кисень, азот?

II ГРУПА.

 1. Порівняти маси льоду й води однакового об’єму.

 2. У зимовий морозний день над ополонкою в річці утворився туман. Який це стан води?

 3. Чим відрізняються молекули холодної води від молекул теплої і гарячої води, від молекул льоду?

I ГРУПА.

 1. Написати реакції за участю води, які використовують в синтезі органічних речовин.

II ГРУПА.

 1. Записати реакції за участю води, які використовують в неорганічному синтезі.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка