Урок Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово першоелемент літератури. Теорія літератури: образне словоСторінка22/30
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.51 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30

10. Імена Тарасових сестер. (Катерина, Марія, Ярина)

11.  Герої повісті «В бур'янах». (Батько, мати, Тарас, Катерина, чумаки, бабуся)

12. Тема повісті «В бур'янах». (Тяжке становище селянської України часів Т. Шевченка)

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово вчителя

— Так давно, здається, жив Тарас Шевченко, але його поезії дуже близькі і зрозумілі нам насамперед через прекрасні описи природи. Бо природа вічна і незмінна. Природа ніколи не залишить байдужою чуйну людину. Хто з нас не захоплювався безкраїми полями чи запахом весняного ранкового лісу!

Коли читаєш вірші Тараса Шевченка або чуєш, як їх читають інші, тобі одразу уявляється все, що в них описується. Це великий талант письменника — зуміти так передати власні враження, що читач і через багато років бачить те, що побачив ти. Ніби бачить світ очима поета...

Природа в усіх поезіях Кобзаря така справжня, така красива і жива: «Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть...», «співають ідучи дівчата...» І ми одразу чуємо і гул хрущів, і красиві переливчасті голоси дівчат. Навіть відчуваємо свіжий запах молодих зелененьких вишеньок... Натруджені плугатарі повертаються з поля, втомлені, але спокійні і задумливі, зачаровані красою навколишньої природи. А вдома ждуть їх ласкаві матері, які вже приготували вечерю. Так давно, здається, жив Тарас Шевченко, але його поезії дуже близькі і зрозумілі нам насамперед через прекрасні описи природи. Бо природа вічна і незмінна. Природа ніколи не залишить байдужою чуйну людину.

2. Словникова робота

Поезія — художньо-образна словесна творчість. У поетичному тексті головна роль зазвичай відведена формі висловлювання. Поезія є мовним мистецтвом, яке передбачає максимальне використання мовних засобів, а також творення нових поетичних образів.

Ліричний твір — це сплав певних картин життя, через які автор висловлює свої погляди на дійсність/

Персоніфікація — це перенесення властивостей живих істот на предмети чи явища природи. (Дощ іде, сонце співає)

У ч и т є л ь. Т. Шевченко любив оспівувати природу, зачарований безмежним простором землі.

Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, 

Пливе човен до Дунаю один за водою. 

Пливе човен води повен, ніхто не спиняє. 

Кому спинить — рибалоньки 

На світі немає.

Поплив човен в синє море, А воно заграло, — 

Погралися гори-хвилі — І скріпок не стало.

Бесіда


- Яку картинку ви уявили?

- Як описує природу Т. Шевченко?

3. Читання вірша учнем «Мені тринадцятий минало».

3.1. Бесіда за прочитаним твором.

- Як ви гадаєте, що змальовано у вірші?

- Хто є в поезії ліричний герой?

- Яка тема вірша? (Психологічне зображення душевного стану

героя) т Охарактеризуйте душевний стан героя.

- Яка основна думка вірша? {Найважливіша людська підтримка) 

- Опишіть ліричного героя вірша.

3.1 Слово вчителя.

3.2. Драматизація вірша.

(Учень читає вірш «Мені тринадцятий минало». Дівчина та хлопець показують за допомогою рухів — пантоміми героїв ліричного твору.)

4. Мікрофон

Чи сподобався мені вірш? Чому?

5. Моделювання вірша «Мені тринадцятий минало» за емоційним забарвленням


6. Слово вчителя

— У Т. Шевченка природа сприймається через призму широкої народної душі.

Та не тільки сум і горе бачив Шевченка. Він зростав в Україні серед мальовничої природи. Він захоплювався нею, його твори сповнені любов'ю до рідного краю. Найкраще про це сказав сам поет у своїх творах.

7. Читання віршів учнями «Садок вишневий коло хати», «За сонцем хмаронька пливе»

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ, ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тестове опитування

1.  Художньо-образна словесна творчість — це: 

А ліричний твір;                          Б поезія;

В персоніфікація;                        Г метафора.

2.  У якому вірші Т. Шевченка героями є хлопчик та дівчинка? 

А «Садок вишневий коло хати»;

Б «За сонцем хмаронька пливе»; 

В «Мені тринадцятий минало»; 

Г  «Зірка».

3.  Сплав певних картин життя, через які автор висловлює свої погляди на дійсність:

А ліричний твір;                          Б поезія;

В персоніфікація;                        Г метафора.

4.  Перенесення властивостей живих істот на предмети чи явища природи — це:

А ліричний твір;                          Б поезія;

В персоніфікація;                        Г метафора.

5. Де молився герой вірша «Мені тринадцятий минало? 

А У бур'яні;                                   Б у хаті;

В на дорозі;                                   Г у полі.

6.  Кого побачив при дорозі герой вірша «Мені тринадцятий минало»?

А Дівчину;                                    Б матусю;

В собаку;                                       Г  діда.

7.  Що робила дівчина при дорозі?

А Йшла;                                        Б полоскінь вибирала;

В сиділа;                                       Г  плакала.

8.  Хто врятував хлопчика?

А Бог;                                            Б дівчина;

В батько;                                       Г мати.

9.  Кого пас за селом герой вірша «Мені тринадцятий минало»? 

А Корів;                                         Б овець;

В ягнят;                                       Г свиней.

10.  Як зреагував хлопчик, коли побачив картину навкруги? 

А Сміявся;                                    Б плакав;

В танцював;                                  Г співав.

11.  Що робило ягня у вірші «Мені тринадцятий минало»? 

А Веселилось;                               Б грало;

В паслось;                                     Г  дивилось у небо.

12.  Психологічне зображення душевного стану героя у вірші «Мені тринадцятий минало»:

А основна думка;                         Б ідея вірша;

В тема вірша;                              Г настрій вірша.

2. Робота з картками в парах (групах)

Картка № 1

1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Почуття радості хлопчика, який пасе ягнята».

2. Охарактеризуйте ліричного героя у вірші «Мені тринадцятий минало».

3. З якого вірша ці рядки: «А туман наче ворог закриває море...»?

Картка № 2

1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Почуття болю та гіркоти від усвідомлення своєї долі».

2. Охарактеризуйте дівчину у вірші «Мені тринадцятий минало».

3. З якого вірша ці рядки: «Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих...»?

Картка № З

1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Дівчина-рятівниця».

2. Охарактеризуйте душевний стан ліричного героя у вірші «Мені тринадцятий минало».

3. З якого вірша ці рядки: «Утирала мої сльози І поцілувала...»?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Урок 49. Україна часів Т. Шевченка. Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця (на основі повісті С. Васильченка «В бур'янах»)

Мета: 

- Навчальна: ознайомити учнів із цікавими сторінками біографії автора; опрацювати ідейно-художній зміст програмного твору, визначити його тему й ідею, охарактеризувати головних персонажів, навчитись розуміти художню реальність митця. - Виховна: виховувати любов до батьківщини, патріотизм. 

- Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, вміння висловлювати свою думку. Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь. Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.


ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

2. Актуалізація опорних знань. «Мозковий штурм» 

т Де народився Т. Шевченко?

- Як називалась перша збірка письменника?

- Скільки років було Т. Шевченку, коли його викупили із кріпацтва?

- Коли помер Т. Шевченко?

- Чи вважаєте ви Т. Шевченка великим Кобзарем української поезії? Доведіть думку.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

Сьогодні на уроці ми перегорнемо ще одну сторінку життя Т. Шевченко та дізнаємось про Україну часів шевченківської доби. Для того щоб дізнатись, яку саме сторінку життя ми побачимо, нам треба розшифрувати слово.

Рубрика «Шифрувальник»

[6] [11] [23] [11] [18] [22] [23] [3] [19]  (Дитинство)

III. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово вчителя

— Тарас Григорович Шевченко — гордість і слава України. Його «Кобзар» — це найблагородніший супутник кожного українця. У повісті «В бур'янах» Степан Васильченко розповідає про родину, виховання та подальшу долю маленького Тараса. Батьки майбутнього Кобзаря працювали на панщині й поверталися додому геть виснаженими. Змалечку Тараса доглядала сестра Катерина. Родина Шевченків жила злиденно. їхня хата була чи не найгіршою в селі: кривобока, в дірках, стояла вона край села, як примара.

Тарас ріс не зовсім слухняним: то десь заграється, то завіється в полі, а потім із чумаками повертається додому. Та найбільше полюбляв хлопчик слухати сумні розповіді про кріпаччину й панів, про Сибір та страшну солдатчину. Тарас слухав ці невеселі оповіді, а на серці наче камінь лежав: так стискав його жаль. Справжнім святом був прихід кобзаря. Слова про героїчне минуле українського народу змушували хлопчика замислюватися над життям. Ось як описує цей епізод Степан Васильченко: «Тарасові завмирало чогось маленьке серце. А після виступу кобзаря чув він гомін дорослих: «Народ терпить, а як терпець увірветься — хай тоді не просять — і не помилують». Після сходин Тарас грався в гайдамаків: рубав бур'яни лозиною, ніби панам голови стинав. Пізніше Тараса віддали в навчання до дяка. Саме тут хлопчик вперше відчув потяг до малювання й словесної творчості. Цей потяг був непереможний та жагучий: «Хлопцеві мріялась позолочена книжка, у яку він по своїй вподобі вписував би вірші». Але дуже важко бути щасливим у нещасливому світі. Від непосильної праці та злиднів померла мати. Згодом помер і батько. Діти лишилися з мачухою. Тарас був «упертий, правдивий і гарячий», і тому, не захотівши миритися з несправедливими наріканнями мачухи, подався світ за очі. Після цього почалося не життя, а справжня мука. Хлопець був у дяка не лише за школяра, а й за наймита. Тарас ходив завжди голодний, босий і простоволосий узимку й улітку, у полатаній сорочці. Коли випадала хвилина, хлопець забирався в бур'яни й співав про тяжку долю сироти, про несправедливість та злидні, що існують у світі.

Повість Степана Васильченка «В бур'янах» глибоко вражає своїм драматизмом. За часів свого дитинства Тарас Шевченко знаходився в нелегкому становищі. Але його доля була долею всього українського народу. Пройде зовсім небагато часу, і колишній дяків наймит, що ховався в бур'янах, підійме свій могутній гнівний голос, і луною розкотиться по світу святе Кобзареве слово.

2. Робота з текстом

2.1. Тема: тяжке становище селянської України часів дитинства Т. Шевченка.

2.2. Ідея: перші кроки поета.

2.3. Основна думка: випробування долі здатні перенести великі люди, а саме Т. Шевченко.

2.4. Композиція: три частини.

I частина: передбачення долі поета «Виросте твій син неабиякою людиною — буде змагатися з панами та царями». 

II частина: Шевченко — немовля. 

III частина: пригоди маленького Тараса. Жага до свободи.

2.5. Герої: Мати, батько, чумаки, Катря, Тарас, Баба. Жанр: повість.

2.6. Словникова робота.

а Старий стиль — календар, яким користувалися за часів Шевченка.

-  Талан — доля, життєвий шлях.

а Кукла — загорнутий у ганчірку жований хліб.

-  Кармелюк — ватажок повсталих селян на Поділлі. 

- Плахта — жіночий одяг типу спідниці.

2.7. Читання твору.

2.8. Рубрика «Знайди у тексті» за питаннями

- Яку долю ненародженої дитини побачила бабуся? («А побачила я,— сидить за столом повно всякого панства, а поміж панством — мужик стоїть, вичитує щось із паперів. А вони на нього кулаками махають, а підійти бояться...»)

- Чим годувала Катря маленького Тараса? («Знаходить житнього хліба, жовану куклу, нашвидку піджовує її, пхає дитині в рот».)

- Куди ходить гуляти малий Тарас? («На леваду, до ставка, за село, до млина, у той сад густий та темний, за сад на могилу...»)

- Як родина Шевченка почула чумаків? («Раптом коло самого села луною вдарила в усі кутки багатоголоса, урочиста, хвилююча пісня...»)

- Як Катря знайшла Тараса? («Аж ось Катря підняла вгору голову і крикнула радісно і сердито: «А ось і наш волоцюга/».)

- Що розповів про свою пригоду малий Тарас? («Був у полі та заблудився... Стрінувся з чумаками, питають: «Куди ідеш? Мандруєш?» Я кажу — в Кирилівку.А вони й кажуть: «Це ти йдеш у Моринці, а в Кирилівку треба назад. Сідай з нами, довеземо». Та й посадили мене на віз. Далі мені батіг волів поганяти...»)

2.9. Моделювання тексту.

На дошці намальована модель тексту. Учні повинні за цією моделлю переказати головні епізоди твору.

Початок —> 1-й епізод -> 2-й епізод -> 3-й епізод -> кінцівка.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ, ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тестове опитування

1.  У якого пана був кріпаком батько Шевченка? 

А Енгельгардта;                           Б Енгельса;

В Енвельгардта;                           Г Ентельгардта.

2.  «Одна неволя панська, друга —...» Продовжте фразу з твору: 

А особистісна;                              Б сімейна;

В царська;                                    Г армійська.

3.  Чому вночі з 26 на 27 лютого старого стилю в хаті Шевченків блиснув вогник світла?

А Помер Григорій Шевченко; 

Б народилася сестра Тараса — Катерина; 

В святкували визволення з кріпацтва; 

Г  народився Тарас Шевченко.

4.  Як пояснили баби появу немовляти?

А «Приніс лелека»;                      Б  «Знайшли в коноплі»;

В  «Підкинула зозуля»;                Г   «Знайшли в капусті».

5.  Яку долю пророкувала сусідка Тарасові? 

А Що він відніме волю в панів;

Б що він принесе нещастя родині;

В що він стане царем;

Г  що він знищить свого пана.

6.  Чому одного квітневого вечора родина мала невеселу вечерю? 

А Бо не було чого їсти;

Б бо пан змушував батьків працювати вночі;

В бо Тарас десь дівся;

Г бо родина отримала сумна звістку.

7.  Хто допоміг Тарасові дістатися додому?

А Кріпаки;                                      Б чумаки;

В пан;                                            Г сусідські діти.

8.  Чому мати кепкувала з Тараса? 

А Тому що він був замурзаний;

Б тому що він хотів подорожувати з чумаками;

В тому що він дивно співав;

Г  тому що він розповідав надзвичайні історії.

9. За словами батька, на кого мав бути схожим Тарас у майбутньому?

А На Хмельницького;                  Б на Ковпака;

В на Кармелюка;                         Г  на Бандеру.

10.  Якого птаха автор порівнює з артистом? 

А Півня;                                        Б солов'я; 

В папугу;                                      Г  горобця.

11.  Що дала їсти Катря малому Тарасу?

А Бублик;                                     Б жовану куклу;

В кашу;                                         Г  м'якиш.

12.  Де минуло дитинство Т. Шевченка?

А У Миронцях;                            Б у Микитівці;

В у Кирилівці;                              Г  у Києві.

2. Робота з картками в парах (групах)

Картка № 1

1. Напишіть твір-мініатюру «Моє ставлення до прочитаного твору».

2. Як ви розумієте передбачення бабусі?

3. Що таке повість?

Картка № 2

1. Напишіть твір-мініатюру «Дитинство Шевченка».

2. Охарактеризуйте ставлення малого Тараса до свободи.

3. Яка головна думка повісті?

Картка № З

1. Напишіть твір-мініатюру «Малий Тарас — майбутній Кобзар».

2. Охарактеризуйте родинні стосунки у сім'ї Шевченка.

3. Яка ідея повісті?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Мікрофон

«Що я дізнався на уроці...»

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Урок 50. Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. Теорія літератури: персоніфікація, ліричний твір

Мета: 


- Навчальна: ознайомити учнів із цікавими сторінками біографії автора; проаналізувати ліричні твори; визначити художні засоби та образність. 

- Виховна: прищеплювати приязне ставлення до краси навколишнього

світу. 

- Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, вміння висловлювати свою думку. Тип уроку: комбінований. Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.


ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

2. Актуалізація опорних знань

2.1. Літературний диктант.

1. Якого року народився Т. Шевченко? (9 березня 1814)

2. Як називається перша збірка Т. Шевченка? («Кобзар»)

3. Пан, у якого Т. Шевченко служив козачком. (Енгельгардт)

4. У якого російського художника вчився Т. Шевченко? (К Брюллов)

5. Який твір про дитинство Т. Шевченка ви знаєте? («В бур'янах»)

6. Хто автор цього твору? (С. Васильченко)

7.  Які картини Т. Шевченка ви знаєте? («Катерина», «Селянська родина»...)

8. Основна думка повісті «В бур'янах». (Випробування долі здатні витерпіти великі люди)

9. Як звали подругу дитячих літ Т. Шевченка? (Оксана)

10. Імена Тарасових сестер. (Катерина, Марія, Ярина)

11.  Герої повісті «В бур'янах». (Батько, мати, Тарас, Катерина, чумаки, бабуся)

12. Тема повісті «В бур'янах». (Тяжке становище селянської України часів Т. Шевченка)

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово вчителя

— Так давно, здається, жив Тарас Шевченко, але його поезії дуже близькі і зрозумілі нам насамперед через прекрасні описи природи. Бо природа вічна і незмінна. Природа ніколи не залишить байдужою чуйну людину. Хто з нас не захоплювався безкраїми полями чи запахом весняного ранкового лісу!

Коли читаєш вірші Тараса Шевченка або чуєш, як їх читають інші, тобі одразу уявляється все, що в них описується. Це великий талант письменника — зуміти так передати власні враження, що читач і через багато років бачить те, що побачив ти. Ніби бачить світ очима поета...

Природа в усіх поезіях Кобзаря така справжня, така красива і жива: «Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть...», «співають ідучи дівчата...» І ми одразу чуємо і гул хрущів, і красиві переливчасті голоси дівчат. Навіть відчуваємо свіжий запах молодих зелененьких вишеньок... Натруджені плугатарі повертаються з поля, втомлені, але спокійні і задумливі, зачаровані красою навколишньої природи. А вдома ждуть їх ласкаві матері, які вже приготували вечерю. Так давно, здається, жив Тарас Шевченко, але його поезії дуже близькі і зрозумілі нам насамперед через прекрасні описи природи. Бо природа вічна і незмінна. Природа ніколи не залишить байдужою чуйну людину.

2. Словникова робота

Поезія — художньо-образна словесна творчість. У поетичному тексті головна роль зазвичай відведена формі висловлювання. Поезія є мовним мистецтвом, яке передбачає максимальне використання мовних засобів, а також творення нових поетичних образів.

Ліричний твір — це сплав певних картин життя, через які автор висловлює свої погляди на дійсність/

Персоніфікація — це перенесення властивостей живих істот на предмети чи явища природи. (Дощ іде, сонце співає)

У ч и т є л ь. Т. Шевченко любив оспівувати природу, зачарований безмежним простором землі.

Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, 

Пливе човен до Дунаю один за водою. 

Пливе човен води повен, ніхто не спиняє. 

Кому спинить — рибалоньки 

На світі немає.

Поплив човен в синє море, А воно заграло, — 

Погралися гори-хвилі — І скріпок не стало.

Бесіда


- Яку картинку ви уявили?

- Як описує природу Т. Шевченко?

3. Читання вірша учнем «Мені тринадцятий минало».

3.1. Бесіда за прочитаним твором.

- Як ви гадаєте, що змальовано у вірші?

- Хто є в поезії ліричний герой?

- Яка тема вірша? (Психологічне зображення душевного стану

героя) т Охарактеризуйте душевний стан героя.

- Яка основна думка вірша? {Найважливіша людська підтримка) 

- Опишіть ліричного героя вірша.

3.1 Слово вчителя.

3.2. Драматизація вірша.

(Учень читає вірш «Мені тринадцятий минало». Дівчина та хлопець показують за допомогою рухів — пантоміми героїв ліричного твору.)

4. Мікрофон

Чи сподобався мені вірш? Чому?

5. Моделювання вірша «Мені тринадцятий минало» за емоційним забарвленням


6. Слово вчителя

— У Т. Шевченка природа сприймається через призму широкої народної душі.

Та не тільки сум і горе бачив Шевченка. Він зростав в Україні серед мальовничої природи. Він захоплювався нею, його твори сповнені любов'ю до рідного краю. Найкраще про це сказав сам поет у своїх творах.

7. Читання віршів учнями «Садок вишневий коло хати», «За сонцем хмаронька пливе»

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ, ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тестове опитування

1.  Художньо-образна словесна творчість — це: 

А ліричний твір;                          Б поезія;

В персоніфікація;                        Г метафора.

2.  У якому вірші Т. Шевченка героями є хлопчик та дівчинка? 

А «Садок вишневий коло хати»;

Б «За сонцем хмаронька пливе»; 

В «Мені тринадцятий минало»; 

Г  «Зірка».

3.  Сплав певних картин життя, через які автор висловлює свої погляди на дійсність:

А ліричний твір;                          Б поезія;

В персоніфікація;                        Г метафора.

4.  Перенесення властивостей живих істот на предмети чи явища природи — це:

А ліричний твір;                          Б поезія;

В персоніфікація;                        Г метафора.

5. Де молився герой вірша «Мені тринадцятий минало? 

А У бур'яні;                                   Б у хаті;

В на дорозі;                                   Г у полі.

6.  Кого побачив при дорозі герой вірша «Мені тринадцятий минало»?

А Дівчину;                                    Б матусю;

В собаку;                                       Г  діда.

7.  Що робила дівчина при дорозі?

А Йшла;                                        Б полоскінь вибирала;

В сиділа;                                       Г  плакала.

8.  Хто врятував хлопчика?

А Бог;                                            Б дівчина;

В батько;                                       Г мати.

9.  Кого пас за селом герой вірша «Мені тринадцятий минало»? 

А Корів;                                         Б овець;

В ягнят;                                       Г свиней.

10.  Як зреагував хлопчик, коли побачив картину навкруги? 

А Сміявся;                                    Б плакав;

В танцював;                                  Г співав.

11.  Що робило ягня у вірші «Мені тринадцятий минало»? 

А Веселилось;                               Б грало;

В паслось;                                     Г  дивилось у небо.

12.  Психологічне зображення душевного стану героя у вірші «Мені тринадцятий минало»:

А основна думка;                         Б ідея вірша;

В тема вірша;                              Г настрій вірша.

2. Робота з картками в парах (групах)

Картка № 1

1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Почуття радості хлопчика, який пасе ягнята».

2. Охарактеризуйте ліричного героя у вірші «Мені тринадцятий минало».

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка