Урок Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово першоелемент літератури. Теорія літератури: образне словоСторінка29/30
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.51 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

- Як відреагувало суспільство на його перші газетні публікації? (Рясними відгуками та полемікою) 

- Назвіть відому поему М. Вінграновського. («Гайавата») 

- Літературні течії, у прихильності до яких звинувачували митця. (Абстракціонізм та сюрреалізм) 

- У яких жанрах працював М. Вінграновський? (Поезія, повість,

оповідання) т Назвіть декілька збірок поезій автора. («Поезії», «Сто поезій»,

«На срібнім березі», «Губами теплими і оком золотим»)

3. Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора

Розповідаючи про поезію М. Вінграновського, слід зазначити, що це поезія серця і водночас поезія думки. У ній домінують почуття та настрої душі. Своєрідність поетичного словника М. Вінграновського визначає щедрість філологічної культури, глибокий інтерес поета саме до народної мови.М. Вінграновський творить свій особливий колорит, у якому знайдеться місце багатству проявів життя, багатобарвності і багатозвучності світу.

В українській поезії радянського часу було небагато перших поетичних збірок, які б знаменували собою появу яскравих індивідуальностей. Серед них — збірка М. Вінграновського «Атомні прелюди».

Психологічна глибина поезії М. Вінграновського виявились у збірках «Сто поезій», «На срібнім березі», «Губами теплими і оком золотим», що є поєднанням громадянської та інтимної лірики. Основна тематика його творчості — історична доля народу, тривога за майбутнє людства у зв'язку з загрозою термоядерної війни.

Для ліричного героя М. Вінграновського характерні відчуття внутрішньої свободи, широта думки, бажання нести відповідальність за все, що відбувається у світі. У формі складних ліричних асоціацій і алегорій поет підкреслює думку про неминучість оновлення суспільного буття, про перемогу розумного, справедливого й доброго в людській душі. У багатьох віршах М. Вінграновський показує природу в її вільностихійних і тривожних виявах, вічний рух і мінливість.

4. Робота над твором М. Вінграновського «Перша колискова»

4.1. Читання поезії учнями.

4.2. Словникова робота.

Колискова пісня — ліричні пісенні твори, які виконуються матір'ю (рідним батьком чи іншими членами родини) над колискою дитини для того, щоб її приспати. Більш сучасну групу текстів умовно можна назвати побутовою. Це твори, у центрі яких не стільки саме дитина і магічна дія слова на її зростання, здоров'я, щастя, а скоріше світ, в якому дитина живе — її дім, родина.

4.3. Тема: любов і турбота батьків.

4.4. Ідея: нерозривне поєднання майбутнього дитини та рідної землі.

4.5. Основна думка: найцінніший скарб — це діти.

4.6. Образ: центральним є образ матері. Вони сповнені мрій, думок матері про майбутню долю дитини.

4.7. Жанр: поезія, колискова пісня.

4.8. Бесіда за прочитаним твором.

- Як ви гадаєте, хто співає колискову?

- Чому автор називає дитину «моя гіллячко голуба»?

- Які бажання висловлює мати своїй дитині?

- Які поетичні засоби ви побачили у творі?

- Прокоментуйте ці рядки: 

«Та як небо в нашому Дніпрі, 

Так в тобі не спить хай Україна». ? 

Прокоментуйте ці рядки «В теплих снах ідуть в поля жита,

І зоря над ними йде висока». (Жито — життя, зоря — доля) 

- У чому особливість «Першої колискової»? 

- Хто знаходиться в «сонному царстві»? 

- Хто дорогий і небезпечний? (Дитина)

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ, ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з картками в парах (групах)

Картка № 1

Напишіть твір-мініатюру на тему «Поет М. Вінграновський». Охарактеризуйте вірш «Перша колискова». Дайте визначення поняттю «колискова пісня».

Картка № 2

1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Моя улюблена колискова».

2. Поміркуйте, якою виросте дитина, спираючись на вірш «Перша колискова».

3. Яка основна думка вірша «Перша колискова»?

Картка № З

1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Моя перша колискова, за віршем М. Вінграновського «Перша колискова».

2. Охарактеризуйте образ матері у вірші «Перша колискова».

3. Яка ідея вірша «Перша колискова»?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель. Природа — це джерело віри у вічне. Людина, що живе, оточена красою природи,— і сама стає красивою.

Поезія М. Вінграновського — явище глибоке, самобутнє й невичерпне, як саме життя. З неї постає людина з добрим серцем, чесна, порядна, щира, милосердна і талановита.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Урок 66. М. Вінграновський Поезія «Сама собою річка ця тече...». «Бабунин дощ». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора

Мета: 

- Навчальна: проаналізувати програмні ліричні твори; визначити елементи патріотизму автора в його віршах. - Виховна: виховувати духовні цінності маленьких особистостей, прищеплювати любов до поезії. 

- Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне декламування віршів. Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь. Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.


ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

2. Перевірка домашнього завдання

3. Актуалізація опорних знань. «Мозковий штурм»

- У якому році народився М. Вінграновський? 

- Що таке «колискова пісня»? 

- Хто співає колискову малечі?

«Мікрофон»

«Я знаю про М. Вінграновського...»

II. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово вчителя

— В одному з інтерв'ю поет висловився так: «Батьківщина і народ — це життя поета, його кров, його нерви, його любов, його надія... Батьківщина, земля, любов, люди — без цього поет не поет...» Як бачимо, своє завдання поет убачав у тому, щоб оспівувати і возвеличувати близькі, добре знайомі, а від того по-справжньому важливі для кожного українця цінності.

Ліричний герой поезій Вінграновського здатен розмовляти з природою. Але розмова ця відбувається на якомусь незнаному для інших людей вищому рівні. Він ніби розчиняється у всесвіті для того, щоб вловити, відчути і насолодитися невимовною гармонією природи. Він стає невід'ємною часткою цієї гармонії.

Природа — це джерело віри у вічне. Людина, що живе, оточена красою природи,— і сама стає красивою.

Поезія М. Вінграновського — явище глибоке, самобутнє й невичерпне, як саме життя. З неї постає людина з добрим серцем, чесна, порядна, щира, милосердна і талановита.

2. Робота над твором М. Вінграновського «Сама собою річка ця тече»

2.1. Читання вірша учнями.

2.2. Тема: спогади героя про родину та Батьківщину,

2.3. Ідея: любов до маленької безіменної річки як символу рідної домівки.

2.4. Основна думка: річка — символ рідного краю.

2.5. Образ: річечка.

2.6. Жанр: пейзажна лірика.

2.7. Бесіда за прочитаним твором, 

- Чи сподобався вам вірш М. Вінграновського «Сама собою річка ця тече»? 

- Які описи ви побачили у вірші? 

- Як ліричний герой описує рідну хату? 

- Як описує автор річку? 

- 3 чим порівнює річку? 

- Яке ставлення до річки в автора? 

- Чи є у вас улюблена річка? Доведіть.

3. Робота над твором М. Вінграновського «Бабунин дощ»

3.1. Читання вірша учнями.

3.2. Тема: пізнання всесвіту для того, щоб уловити, відчути й насолодитися невимовною гармонією природи.

3.3. Ідея: змалювання неймовірної сили дощу.

3.4. Основно думко: зображення портрету дощу, пізнання його властивостей. Патріотичні почуття поета уособлюють образи природи. Власне, так і має бути, адже людина шукає у природі духовного спокою і порятунку.

3.5. Образ: дощ.

3.6. Жанр: пейзажна лірика.

3.7. Бесіда за прочитаним твором.

- Чи сподобався вам вірш М. Вінграновського «Бабунин дощ»?

- Чому ліричний герой хоче пізнати властивості дощу?

- Які враження охопили вас після прочитання поезії?

- Чи є у вірші загадкове зображення дощу? Доведіть це рядками поезії, 

- Як ви гадаєте, що хотів сказати дощ ліричному герою? 

- Які дії виконує дощ у вірші? 

- Як у вірші зображена природа, тварини? 

- Чи шукає ліричний герой спокій і порятунок?

4. Літературна гра «Знайди друзів поезії»

(Клас ділиться на три групи.)

Завдання для І групи: знайти у вірші «Перша колискова» М. Вінграновського художні засоби (метафору, епітети, порівняння).

«Перша колискова»
Завдання для II групи: знайти у вірші «Сама собою річка ця тече» М. Вінграновського художні засоби (метафору, епітети, порівняння).

«Сама собою річка ця тече»


Завдання для III групи: знайти у вірші «Бабунин дощ» М. Вінгра-новського художні засоби (метафору, епітети, порівняння).

«Бабунин дощ»


III. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ, ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тестове опитування

1.  У якому місті автор здобув вищу освіту?

А Києві;                                        Б Полтаві;

В Чернігові;                                  Г Львові.

2.  Коли народився М. Вінграновський?

А 7 листопада 1930 р;                  Б 7 жовтня 1936 р.;

В  15 жовтня 1930 р.;                   Г 8 листопада 1930 р.

3. Ліричні пісенні твори, які виконуються матір'ю, це: 

А патріотична лірика;                   Б колискова;

В пейзажна лірика;                       Г  філософська лірика.

4. До якої поезії належить вірш М. Вінграновського «Сама собою річка ця тече»?

А Патріотична лірика;                  Б колискова;

В пейзажна лірика;                      Г  філософська лірика.

5.  У якому творі зображено образ дощу?

А «Сама собою річка ця тече»;   

Б  «Бабунин дощ»; 

В  «Перша колискова»;                

Г   «Ходімте в сад»

6. У якому вірші М. Вінграновського звучить тема спогадів героя про родину та Батьківщину?

А «Сама собою річка ця тече»;   

Б  «Бабунин дощ»; 

В  «Перша колискова»;                

Г   «Ходімте в сад»

7.  У якому вірші автор звертається до теми пізнання всесвіту? 

А «Сама собою річка ця тече»;    Б  «Бабунин дощ»;

В  «Перша колискова»;                Г   «Ходімте в сад»

8. До кого звертається автор у творі «Перша колискова»? 

А Хлопця;                                    Б дівчини;

В дитини;                                    Г  до кожного.

9.  Який художній засіб використовує автор у рядку: «Одне — сов'яче око, друге — вовче»?

А Епітет;                                     Б метафору;

В порівняння;                              Г  персоніфікацію.

10.  Який художній засіб використовує автор у рядку: «Тіні сплять і сонна яворина»?

А Епітет;                                       Б метафору;

В порівняння;                               Г  персоніфікацію.

11.  У якому вірші М. Вінграновського річка є символом? 

А «Сама собою річка ця тече»;    Б  «Бабунин дощ»;

В  «Перша колискова»;                Г   «Ходімте в сад».

12.  Який художній засіб використовує автор у рядку: «І наша хата пахне їй борщем»?

А Епітет;                                       Б метафору;

В порівняння;                               Г  персоніфікацію.

2. Робота з картками в парах (групах) 

Картка № 1

1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Поезія М. Вінграновського».

2. Охарактеризуйте ліричного героя у вірші «Сама собою річка ця тече».

3. Дайте визначення поняттю «колискова пісня».

Картка № 2

1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Моя улюблена річка за віршем М. Вінграновського «Сама собою річка ця тече».

2. Охарактеризуйте ліричного героя у вірші «Бабунин дощ».

3. Яка основна думка у вірші «Перша колискова»?

Картка № З

1.  Напишіть твір-мініатюру на тему «Мотиви лірики М. Вінгранов-ського».

2. Охарактеризуйте образ матері у вірші «Перша колискова».

3. Яка ідея вірша «Бабунин дощ»?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Урок 67. М. Вінграновський «Сіроманець». Гуманізм повісті

Мета: 


- Навчальна: опрацювати ідейно-художній зміст програмового твору, визначити його тему й ідею, охарактеризувати головних персонажів, 

- Виховна: прищеплювати гуманістичні цінності, розуміння важливості

дружби в житті людини, 

- Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, культуру мовлення. Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь. Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.


ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

2. Перевірка домашнього завдання

3. Актуалізація опорних знань

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово вчителя

— М. Вінграновський активно працював не лише в поезії, але й у прозі, яка також відзначається високою духовністю та широким спектром емоцій.

Багатоплановість образів, елементи казковості, фантастики, гумор дозволяють М. Вінграновському творити дивний, прекрасний світ, у якому живуть і співпрацюють людина й одухотворена природа. Він легко поєднує у своїй творчості ліричність поезії із серйозністю оповідань, а режисерський досвід багато в чому допомагає авторові.

Сьогодні ми розпочинаємо наше знайомство з повістю «Сіроманець» (1977).

2. Гуманізм повісті «Сіроманець»

Аналізуючи повість М. Вінграновського «Сіроманець», можна одразу зрозуміти, що її центральними персонажами є вовк Сіроманець та хлопчик Сашко. Образ вовка запропонований автором у міфологічному і навіть фантастичному контексті, який тісно пов'язаний із реальністю. Автор зображує почуття звіра з психологічної точки зору, як справжньої людини, але цей образ не має складних емоційно-чуттєвих характеристик, тому він зрозумілий навіть дітям, які сприймають вовка не як хижака, а насамперед як вірного друга хлопчика Сашка.

Сашко, незважаючи на свій юний вік, стає для вовка не лише другом, але й рятівником. Він зовсім не боїться Сіроманця, а навіть навпаки — захищає його перед дорослими, допомагає звільнитись з полону, та коли розуміє, що тварина майже втратила зір,— не роздумуючи втікає з дому та прямує з вовком у далеке місто, щоб показати його відомим лікарям. Саме в дружбі та співчутті хлопчика до вовка розкривається гуманізм повісті.

3. Робота з текстом повісті «Сіроманець»

3.1. Тема: зображення конфлікту цивілізації та природи.

3.2. Ідея: уславлення дружби, співчуття, беззастережної хоробрості та самовіддачі у взаємодії людини з твариною; засудження жорстокого поводження з тваринами та людського злопам'ятства.

3.3. Виразне читання уривків твору.

3.4. Опрацювання твору «Сіроманець» у формі бесіди за питаннями.

- Яким був Сіроманець у молодості? Чим він полюбляв займатись? Що змінилось, коли прийшла старість?

- Що пов'язувало вовка з Василем Чепіжним?

- Навіщо, на вашу думку, Чепіжний налаштовував проти Сіроманця усіх селян?

- Хто був у селі єдиним захисником вовка? Чому?

- За яких обставин відбулося перше знайомство хлопчика з вовком? Наведіть цитату з тексту.

- Чому хлопчик ходив до школи через ліс?

- Навіщо Чепіжний їздив до Києва? Яким був результат цієї подорожі?

- Як селяни планували впіймати Сіроманця?

- Де сховав Сашко свого друга-вовка?

- Що трапилось, коли випав перший сніг?

- Як поводився Чепіжний, коли думав, що переміг вовка?

- Як Сіроманцю вдалося звільнитися з полону?

- Про що розпитував Сашко свою вчительку на уроці? Навіщо він це робив?

- Що розлютило Чепіжного в газеті?

- Де переховувався Сіроманець після втечі з села? Що з ним трапилось, коли пішов густий сніг?

- Хто знайшов напівживого вовка та врятував його?

- Які нові друзі з'явились у вовка? Яка нагода трапилась йому, щоб віддячити своїм рятівникам?

- З ким потоваришував Сашко за відсутності Сіроманця?

- Чому хлопчик сумував? Які новини повернули його до нормального життя?

- Чому Чепіжному знову не пощастило з вовком?

- Як відбулася довгоочікувана зустріч Сашка з вовком? З ким познайомив хлопчик свого друга?

- Як Сашко вирішив допомогти Сіроманцю? Що він зробив для цього?

- Які пригоди чекали на друзів у дорозі?

-  Що зробив Сашко, щоби люди не впізнали вовка?

- Що трапилось з ними у місці призначення їхньої подорожі?

- Навіщо вовк повернувся в село?

- Якими подіями закінчується повість?

4. Характеристика дійових осіб твору

4.1. Характеристика головних персонажів: вовк Сіроманець. 

4.1.1. Авторське бачення персонажа (цитатна характеристика):

-  «Потім вовк заспівав. Він співав тихим старим голосом...»;

-  «...він був найстарішим вовком світі. Все своє Сіроманче життя він водив зграю. Молоді вовки з лісів і яруг мріяли пройти у нього бойову вовчу стратегію і тактику. Він снився молодим вовчицям. Не один кінь з передсмертним кривавим хрипом падав на траву чи на сніг од зубів Сіроманця...»;

-  «... на старість вовк осліп. Бурхлива темнота зацарювала в його очах. Один лише нюх водив його по світу, і кашляти вже почав, і снився йому щоночі єдиний сон: срібні очі постріляних вовченят, постріляні вовчиці з білими зубами у землю, і снився він собі сам»;

- Чому хлопчик ходив до школи через ліс?

- Навіщо Чепіжний їздив до Києва? Яким був результат цієї подорожі?

- Як селяни планували впіймати Сіроманця?

- Де сховав Сашко свого друга-вовка?

- Що трапилось, коли випав перший сніг?

- Як поводився Чепіжний, коли думав, що переміг вовка?

- Як Сіроманцю вдалося звільнитися з полону?

- Про що розпитував Сашко свою вчительку на уроці? Навіщо він це робив?

- Що розлютило Чепіжного в газеті?

- Де переховувався Сіроманець після втечі з села? Що з ним трапилось, коли пішов густий сніг?

- Хто знайшов напівживого вовка та врятував його?

- Які нові друзі з'явились у вовка? Яка нагода трапилась йому, щоб віддячити своїм рятівникам?

- З ким потоваришував Сашко за відсутності Сіроманця?

- Чому хлопчик сумував? Які новини повернули його до нормального життя?

- Чому Чепіжному знову не пощастило з вовком?

- Як відбулася довгоочікувана зустріч Сашка з вовком? З ким познайомив хлопчик свого друга?

- Як Сашко вирішив допомогти Сіроманцю? Що він зробив для цього?

- Які пригоди чекали на друзів у дорозі?

-  Що зробив Сашко, щоби люди не впізнали вовка?

- Що трапилось з ними у місці призначення їхньої подорожі?

- Навіщо вовк повернувся в село?

- Якими подіями закінчується повість?

- «...Його проклинали конюхи та пастухи. Коли ж нічого були їсти і вовк пересиджував день або й три на болоті чи в чагарях, то й зграя сиділа позаду нього, кусаючи себе за хвости...»;

-  «Сіроманець тим часом обнюхав Сашка з ніг до голови, лизнув по куртці ґудзика і ліг на листя»;

-  «Пиріжки з печінкою вовк, видно, любив з дитинства, бо ковтнув навіть не пожувавши»;

-  «Сіроманець провів Сашка до узлісся, потерся об Сашкове плече і так стояв, аж доки запах його нового товариша не ослаб у глибині темного листопадового вітру...»;

- «Сіроманець проводжав його лісом до школи, зустрічав його на узліссі»;

- «Зімлілий вовк лежав у кузні на драбині біля горна... Вовк розкрив рота під іній, і йому стало легше дихати... Він поворухнув замотузованими лапами, понюхав молоток біля ковадла та й наче заснув»;

-  «Тим часом Сіроманець тікав. ...Кілька разів він зупинявся, піднімав голову в небо і слухав, чи не летить вертоліт... Забіг аж до лиману...»;

-  «...Сховався Сіроманець на полігоні... відчував, що тут йому буде спокій»;

-  «Повалили такі могутні сліпі сніги, що навіть і він. Сіроманець, злякався: він добре знав, чим ці сніги йому пахнуть. Вдень і вночі він рився в снігах, орав їх лапами і зубами, але небо наче прорвало, і жодної миші, як на гріх!»;

а «Сіроманець охляв. Він часто провалювався в сніг з головою, годинами лежав, збираючись з останніми силами, щоб виповзти на поверхню і поповзом добиратись: куди — невідомо»;

-  «...Сіроманець уже не котився — його котив вітер... Вовка закотило в лісосмугу, він обійняв лапами якусь деревину, навіть учепився за неї зубами, але вітер відірвав його і від неї»;

- «Сашко не повірив своїм очам: на стежці перед ним стояв Сіроманець! Високий, широкогрудий, з великими димчастими незрячими очима... Сіроманець плакав. Великі срібні сльози котилися по його морді і падали на пісок під лапи». Сіроманець — це старий вовк, який вже доживає свого віку. У молоді роки він був прикладом для наслідування та справжнім ватажком зграї, але коли прийшла старість — він осліп і залишився сам. Автор співчуває йому і, навіть зображуючи картини його полювання або зустрічі з ворогами, описує поведінку вовка так, як би це був не хижак, а звичайний свійський пес. У Сіроманця вже не залишилось агресії — він багато чого побачив за життя, тому наприкінці йому хотілося одного — спокою. Він був ватажком завжди, тому коли залишився на самоті, це не було для нього природним. Він познайомився з Сашком, та, зрозумівши, що хлопчик ставиться до нього приязно — став для нього кращим другом. Навіть коли вовк змушений був тікати подалі від села та від переслідувачів, він не забув хлопця. Він знайшов нових знайомих, серед яких був маленький хлопчик Андрійко, але навіть тоді він не забував про Сашка і при нагоді — повернувся до свого маленького захисника. Цим автор дає нам зрозуміти, що вовкові притаманні такі якості, як вірність та вдячність. На жаль, остання подорож до лікарні не була вдалою, і, коли Сіроманець зрозумів, що ніхто не буде його лікувати — просто втік та повернувся помирати в рідне село. Але доля була на стороні Сіроманця — селяни нічого йому не зробили. Тоді останнє, що залишилось вовку, — померти на самоті, згадуючи найприємніші моменти життя.

4.1.2. Аналіз образу Сіроманця у вигляді бесіди за питаннями, 

- Як, на вашу думку, автор ставиться до Сіроманця? 

- Поміркуйте, чи розумів вовк хлопця.  Обґрунтуйте свою думку, 

- Чому до Чепіжного вовк ставився вороже, а для Сашка — став найкращим другом? 

- Чи можна назвати Сіроманця — хижаком? Обґрунтуйте свою думку. 

- Як складалися стосунки вовка з другорядними особами твору? Кого з них можна вважати прихильником вовка? 

- Чи вважаєте ви Сіроманця — володарем лісу? Чому? 

- Як ви розумієте фінал повісті? Чому вовк не попрощався з найкращим другом?

5. Рубрика «Оголошення»

Впізнати персонажа твору за оголошенням:

1.  «Даю поради, куди краще звертатись літнім та хворим людям. Безкоштовно». (Вчителька Надія Петрівна)

2.  «Пропоную дружбу та порятунок дітям шкільного віку». (Сіроманець)

3.  «Шукаю кореспондента. Маю сенсаційний матеріал». (Василь Чепіжний)

4.  «Пригощаю усіх м'ясом вівці. Вовкам вхід заборонено». (Дядько Побігайло)

5.  «Маю друга, який товаришує з вовком. Тепер мені ніхто не страшний!» (Галя Грушецька)

6.  «Копаю ями, допомагаю ставити пастки. Недорого». (Шевчук)

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ, ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тестове опитування

1.  Що робив Сіроманець усе життя?

А Полював;                                  Б водив зграю;

В був відлюдником;                     Г переховувався.

2.  Кого вовк вичікував у засідці?

А Коня з вершником;                   Б зграю;

В мисливців;                                Г мандрівників.

3.  Що трапилось після зустрічі Чепіжного з Сіроманцем? 

А Дітям заборонили ходити до лісу;

Б селяни влаштували облогу вовку самотужки; 

В до села прилетів вертоліт із мисливцями; 

Г  вовка хотіли заманити до села.

4.  Хто захищав Сіроманця?

А Ніхто;                                        Б дядько Побігайло;

В голова колгоспу;                       Г хлопець Сашко.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка