Урок спільна творчість учителя та учнів мета заходуСкачати 24.72 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір24.72 Kb.
КРУГЛИЙ СЛІЛ

«СУЧАСНИЙ УРОК - СПІЛЬНА ТВОРЧІСТЬ УЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ»

Мета заходу.


ПЛАН

ПІДГОТОВКИ КРУГЛОГО СТОЛУ

 1. Організувати роботу творчої групи «Сучасний урок — спільна творчість учителя та учнів».

 2. Спрямувати роботу методичних об'єднань на підготовку до круглого столу:

 1. Організувати взаємовідвідування уроків за складеним графіком.

 2. Взяти участь у декаді відкритих уроків. Пода­ти пропозиції за схемою: прізвище, ім'я, по батькові 2—3-х учителів, які будуть давати відкриті уроки, тип уроку, його мета, час і місце проведення.

 3. Провести засідання методичної ради на тему: «Моделювання сучасного уроку».

3. Тематика виступів:

 1. Учитель — організатор навчально-пізнаваль­ної діяльності учнів, їхній помічник і консультант.

 2. Чи вдається вам на уроці створити атмосфе­ру колективної творчості? Якими прийомами ви ко­ристуєтеся?

 3. Співпраця вчителя та учня. Мотивація на­вчальної діяльності школярів.

 4. Методика і техніка уроків нестандартного типу. Які види, форми й типи уроків ви використо­вуєте у своїй роботі? Що вам вдається, дає кращі ре­зультати?

 5. Ваш погляд на проблему: «Застосування знань і вмінь у процесі розв'язання навчальних завдань».

4. Рекомендується методоб'єднанням:

4.1. Дати інформацію для випуску «Методичного бюлетеня» про творчі знахідки вчителів. 1. Взяти участь у виставці рефератів, творчих ро­біт учнів.

 2. Досвідченим учителям виконати творчі прак­тичні завдання дослідницького характеру:

 1. Розробити на всі уроки однієї теми індиві­дуальні завдання для учнів з урахуванням результатів вивчення їхніх реальних можливостей щодо приско­рення темпу навчальної діяльності;

 2. Проаналізувати раціональність застосуван­ня ТЗН, дидактичного, роздавального матеріалу як засобів, що сприяють інтенсифікації навчально-ви­ховного процесу. Класним керівникам провести ан­кетування учнів.

5. При взаємовідвідуванні уроків урахувати їх від­повідність таким психолога-дидактичним вимогам до сучасного уроку:

 1. Тип і структура уроку.

 2. Комплексне планування мети і завдань.

 3. Актуалізація опорних знань учнів.

 4. Мотивація вивчення навчального матеріалу.

 5. Розвиток пізнавальної активності учнів.

 6. Формування навичок самостійної роботи учнів.

 1. Індивідуальна робота.

 2. Колективні форми роботи.

5.9. Методика перевірки навчальних досягнень учнів.

 1. Диференційований підхід.

 2. Домашнє завдання (попередження переван­таження учнів).

 3. Урахування вікових та психологічних особ­ливостей учнів.

 4. Гуманізація навчання.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка