Урок тема. Іменник як частина мовиСкачати 147.36 Kb.
Дата конвертації26.02.2016
Розмір147.36 Kb.


Уроки української мови

в 4 класі
УРОК

Тема. Іменник як частина мови

Мета: актуалізувати знання учнів про іменник як частину мови, його морфологічні ознаки; вчити складати характеристику іменника як частини мови; розвивати аналітичні й синтетичні вміння дітей; виховувати любов до рідної мови.

Обладнання: словнички для запису словникових слів.

ХІД УРОК

І. Аналіз контрольної роботи


 1. Загальна оцінка результатів контрольної роботи

 2. Індивідуальні зауваження

 3. Робота над помилками

ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

Колективне усне виконання вправи 96.ІІІ. Оголошення теми і мети уроку

 • Спрогнозуйте на основі виконаної вправи тему нашого уроку.

 • А про що ми можемо говорити, маючи на увазі таку частину мови, денник?

ІV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Робота за варіантами (вправа 97)

Завдання 97 (1) опрацювати усно колективно. Завдання 97 (2) виконати за варіантами. • Поясніть, як ви міркували, виконуючи це завдання.

Завдання 97 (3) виконати усно колективно.

Якщо іменник жіночого роду — руки підводять дівчата; чоловічого роду — хлопці; середнього роду — ніхто не підводить руки.2. Аналітичне завдання

Вправа 98 (1) — самостійно. • Поставте питання своєму сусідові.

Завдання 98 (2) — колективно.

— Чи завжди іменник позначає конкретний предмет, який можна — до рук? (Ні, інколи він позначає абстрактні поняття, про які лише подумати.)


V Закріплення та систематизація знань

 1. Робота в парах (за вправою 99 (1, 2, 3, 4))

Перевірка — фронтально,

 1. Гра «Знавці»

За матеріалом вправи 100.

Запропонувати учням після ознайомлення з таблицею вибрати один і із вправи 99 і розібрати його за зразком.

Вислухати кількох учнів, а потім запропонувати колективно розібрати слово шеренга. Для з'ясування його значення можна запропонувати згадати уроки фізкультури і декільком учням стати в шеренгу.


  1. Робота із словниковим словом

 • Давайте розглянемо слово шеренга з точки зору написання.

 • Які питання можуть виникнути? Чому?

 • Спробуйте перевірити ненаголошений голосний.

 • Оскільки перевірити неможливо, доведеться запам'ятувати його написання. Внесіть слово до словничка. Складіть словосполучення. У разі необхідності змінюйте слово шеренга.

Розташувались біля (чого?)

бачу (що?)

стоїть у (у чому?)

стоять (як? чим?)

 • Визначте частину слова, яка змінювалася. Як вона називається?

4.Творча робота (за вправою 101)

Залежно від наявності часу вправу виконати усно чи письмово.VІ. Підсумок уроку

 1. Бесіда

 • Що ми з вами сьогодні згадали?

 • Розкажіть все, що знаєте про іменник. (Метод «Мікрофон»)

 • Визначте рід і число іменника шеренга.

 1. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

 • Зверніть увагу на вправу 102.

 • Знайдіть іменник у першому реченні. Визначте його рід і число.

 • Так само ви маєте зробити з усіма іменниками цього тексту. Опрацюйте також завдання 3, а завдання 4 виконаєте за бажанням.

VІІ. Домашнє завдання

С. 48, правило; вправа 102.УРОК

Тема. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Пряме і переносне значення іменників.

Мета: актуалізувати знання дітей про синоніми, антоніми, багатозначні іменники, пряме й переносне значення слів, вчити добирати іменники-синоніми й антоніми, визначати пряме й переносне значення; використовувати у мовленні названі категорії іменників; вчити робити морфологічний аналіз іменників, розвивати й збагачувати мовлення дітей; виховувати любов до рідної мови. Обладнання: картки індивідуального опитування, схема морфологічного розбору іменника.ХІД УРОКУ

І. Перевірка домашнього завдання 1. Робота із вправою 102

Один учень записує на дошці завдання 3.

Другий учень з місця пояснює виконання завдання 102 (2).

— Хто вивчив і хоче розповісти вірш Д. Білоуса?


 1. Усна розповідь про іменник.

Учні аналізують і доповнюють відповідь товариша.

 1. Картки індивідуального опитування

Картка 1

Прочитай текст. Випиши іменники, що вжиті в однині, в один стовпчик, а у множині — в другий.

ХМАРИНКИ, ХМАРИНКИ...

Хмаринки, хмаринки, небес кораблі —

за ними я піснею лину.

Безсмертя достойний лиш той на землі,

хто любить свою Батьківщину.

Хто їй віддає свої дні молоді

і зве її сонцем, зорею,

хто з нею навік нерозривний в труді,

хто в горі і в радості з нею.

А вітер тополі на синьому тлі хитає, і далі він лине.

Безсмертний, безсмертний лиш той на землі,

хто любить свою Батьківщину.Картка 2

Випиши іменники, що вживаються лише в множині. Автомобілі, граблі, валянки, вила, гирі, проводи, ворота, шахи, чергові, цифри, вершки, сіялки, ножиці.

Картка З

Прочитай. Випиши в перший стовпчик іменники жіночого роду, і у другий — чоловічого, а у третій — середнього.

Корабель летить над Тихим океаном. Який вид! Горизонт у Землі яскраво-бордовий. Потім іде світло-блакитна смужка, яка переходить в чорне небо. З'являється сонечко. Горизонт стає жовтогарячим.

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання


 • З'єднайте слова та їх пояснення (на дошці).

Синоніми слова, що мають декілька значень

Антоніми слова з різними коренями,

але близькі за значенням
Багатозначні слова слова, протилежні за значенням


 • Наведіть приклади.

IІI. Оголошення теми і мети уроку

 • Сьогодні поговоримо про іменники-синоніми, антоніми, багатозначні слова, будемо вчитися визначати пряме й переносне значення іменників.

ІV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

  1. Диференційована робота

Сильні учні самостійно опрацьовують вправу 105 (1, 2), готуються прес-конференції.

Учні з недостатньою підготовкою опрацьовують разом з учителем вправу 104, готують також питання до прес-конференції.  1. Прес-конференція

Сильні учні займають місце біля дошки — вони відповідають питання.

Учні з недостатньою підготовкою — «журналісти», ставлять питання до вправи 105 і питання, приготовлені з учителем.

За підсумками прес-конференції учні самостійно виконують завдання 105.

V. Закріплення та систематизація знань


  1. Колективне виконання вправи 106

  2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

 • Прочитайте завдання до вправи 107.

 • Складіть два речення із словом орел у різних значеннях.

 • Удома ви будете працювати аналогічно.

3.Самостійне виконання вправи 103

Перевірка — фронтально.VІ. Підсумок уроку

 • Розкажіть, з якими групами іменників ми працювали.

 • Які слова називаються синонімами (антонімами, багатозначними)?

 • А тепер поміркуйте, для чого в мовленні потрібні ці слова. Вислухавши версії дітей, зробити кінцевий висновок за правило на с. 51.

VІІ. Домашнє завдання

С. 51, правило; вправа 107.


УРОК

Тема. Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменника

Мета: ознайомити з поняттям відмінювання як зміною форми слова за питаннями, З системою відмінків іменників; вчити визначати відмінки іменників в тексті; розвивати мовлення учнів; виховувати сумлінне ставлення до навчальної праці, старанність і наполегливість.

Обладнання: таблиця відмінків, картки індивідуального опитування.

ХІД УРОКУІ. Перевірка домашнього завдання

  1. Картки індивідуального опитування

Картка 1

Прочитай прислів'я та приказки.Вчення — світ, а невчення — тьма. Правда кривду переважить. Більше роби, а менше говори. Від вогню біжу, а у воду скачу. День і ніч — доба пріч. І сміх, і біда, і людям сором казати.

Випиши парами іменники-антоніми. Визнач їх рід.Картка 2

Чи є синонімами спільнокореневі слова? Доведи свою думку.Говорити, говіркий, говірливий, заговорити. Радість, радісний, радіє. Цікавість, цікавий, цікавитися.

До виділених слів добери і запиши синоніми.Картка З

Спиши текст. Підкресли слова, вжиті в переносному значенні.

Прийшла до беріз осінь. Принесла їм золоті стрічки. Вплели берези стрічки в зелені коси. Сміються сонячні зайчики, а берези сумують.

  1. Робота із вправою 107

Перевірку здійснити фронтально.

ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

Колективне виконання вправи 108 (1, 2). • Яка частина слова змінилася? Виділіть її.

 • Як ви думаєте, чому змінилися закінчення іменників?

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку

 • Така зміна іменників за питаннями називається відмінюванням.

 • Подумайте і сформулюйте питання, на які ви хотіли б отримати сьогодні відповіді.

Якщо діти не можуть сформулювати питання, слід звернути увагу на питання на с. 53.

 • Саме це і є темою нашого уроку.

ІV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Робота в парах (за вправою 109)

 • Чи є різні відмінкові форми спільнокореневими словами?

 • Давайте заповнимо таблицю, яка допоможе нам усвідомити різницю між спільнокореневими словами і формами слова.2. Колективна робота

Вправа 110 (1, 2) — усно; 110 (3) — письмово колективно.V.Закріплення та систематизація знань

 1. Коментар до домашнього завдання

Прочитайте його.

 • Чи є до мене питання?

 1. Усне виконання вправи 111 (2, 3)

 2. Творча робота (за вправою 112)

Виконати вправу колективно.

Особливу увагу звернути на визначення відмінків.

Доцільно ознайомити учнів з алгоритмом.

Визначення відмінків іменників


   1. Визнач, з яким словом пов'язаний цей іменник.

   2. Від головного слова постав питання до потрібного іменника (став відразу обидва питання).

   3. За питаннями визнач відмінок.

 1. Коментар до домашнього завдання

 • Аналогічну роботу ви проведете, виконуючи вправу 113 (2).

 1. Підсумок уроку

Обмін міркуваннями стосовно проблем та досягнень.

 • Проаналізуйте свою роботу на уроці.

 • Розкажіть, що на уроці ви засвоїли добре, а над яким матеріалом треба буде ще додатково попрацювати.

 1. Домашнє завдання

Правило на с. 53, 55; вивчити назви відмінків і питання до них; вправа 11
УРОК

Тема. Особливості відмінювання іменників різного роду в однині

Мета: закріплювати знання про відмінювання іменників, продемонструвати відмінності у відмінюванні іменників різних родів, вчити визначати відмінок іменників, ставити іменники у початкову форму; розвивати мовленнєві вміння дітей; виховувати уважність, старанність, акуратність у записах.

Обладнання: картки індивідуального опитування.

ХІД УРОКУ

І. Перевірка домашнього завдання


 1. Робота із вправою 113

Індивідуальне опитування.

 1. Картки індивідуального опитування

Картки 1

Випиши словосполучення, в яких виділені слова мають переносне значення.Теплий (молоко, вечір, зустріч). Крутий (берег, характер, спуск). Птах (сталевий, водоплавний, великий). Крик (дитина, мода, птах). Сховати (книга, усмішка, думка).

Картка 2

Провідміняй іменники: сніг, сонце.

Картка З

Провідміняй іменники: трава, сіль.

Роботу з картками 2 і 3 провести на дошці.


  1. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

 • Перевірте, чи правильно записані відмінки, питання до них і форми іменників.

 • Чим відрізняються форми іменника і спільнокореневі слова?

 • Назвіть закінчення іменників у різних відмінках.

 • Чому в одних і тих самих відмінках іменники мають різні закін­чення?

  1. Оголошення теми і мети уроку

 • Сьогодні ми якраз і поговоримо про відмінності у відмінюванні іменників, з'ясуємо, з чим це пов'язано. 1. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

  1. Проблемне питання. Пошукова робота

 • Так чому ж іменники в однакових відмінках мають різні закін­чення? З чим це пов'язано?

 • Давайте проаналізуємо таблиці у вправі 115 і спробуємо знайти від­повідь на ці питання.

Колективна усна робота із вправою 115. Як висновок — ознайомлення із правилами на с. 59.

  1. Робота в парах

За вправою 116 (1) — колективно; 116 (2) — самостійно. Перевірка — фронтально.

 1. Закріплення та систематизація знань

  1. Самостійна робота (за вправою 117)

Доцільно речення скласти колективно, а відмінки визначити самостійно.

  1. Робота за варіантами

Вправу 114 виконати за варіантами:

1 варіант — перший абзац;

2 варіант — другий абзац;

3 варіант — третій абзац;

4 варіант — четвертий абзац.

Вчитель призначає консультантів для кожного варіанта із числа учи які першими правильно виконали завдання. • Кому вдалося виконати завдання без помилок?

 • Поміркуйте, над чим треба попрацювати тим, в кого у роботі були помилки.

2. Робота із словниковими словами

 • Яка пора року описана в тексті вправи 114?

 • Замініть одним словом: протягом осені (зими, весни, літа).

 • Зверніть увагу на слова, записані на с. 56. Як ви вважаєте, чому треба внести до словничка?

 • Занесіть слова у словничок, підкресливши орфограму.

 1. Підсумок уроку

  1. Бесіда

 • Що ми сьогодні вчилися робити вправи 114?

 • А для чого нам це потрібно?

 • Розкажіть, про що ви сьогодні дізналися.

  1. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

 • Вдома, виконуючи вправу 118, ви будете не лише добирати імі ники, а й ставити їх у потрібному відмінку.

 • Як організувати роботу так, щоб не припуститися помилок?

 1. Домашнє завдання

С. 59, правило; вправа 118; повторити словникові слова.
УРОК

Тема. Розрізнення відмінків іменників жіночого роду

Мета: вдосконалювати знання учнів про відмінювання іменників, вчити розрізняти відмінки іменників жіночо­го роду, ознайомити зі способами розрізнення називного і знахідного, давального і місцевого відмінків іменників жіночого роду; розвивати мовленнєві вміння, почуття слова; виховувати любов до Батьківщини, повагу до її історії.

Обладнання: тлумачні словники, карта України, малю­нок герба, прапора.

ХІД УРОКУ

І. Перевірка домашнього завдання (за вправою 118)


 • Чому в однакових відмінках різні іменники мають різні питання?

ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

    1. Самостійна робота із вправою 119

 • Розкажіть про закінчення іменників у різних відмінках.

    1. Гра «Пошук»

За вправою 120 (1) — колективно усно; 120 (2) — самостійно.

Додаткове завдання

 • Виберіть іменники тільки жіночого роду.

  1. Оголошення теми і мети уроку

 • Спробуйте визначити тему уроку, спираючись на матеріал вправи 120.

 • Розкажіть, що ми будемо робити.

 • А чого нам треба буде навчитися?

 1. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

  1. Колективна робота із підручником

Вправу 121 опрацювати колективно.

 • Як ми визначали відмінки іменників?

 • Звірте наші дії з правилом на сторінці 62.

 • Що ми робили правильно?

 • А що нового підказало нам правило?

  1. Робота за варіантами (вибір варіанта за бажанням)

   1. варіант — вправа 122;

   2. варіант — вправа 123 — визначати відмінки виділених іменників. Перевірка — фронтально.

  2. Робота зі словниковим словом

 • Що спільного у цих текстах?

 • Що ви можете розповісти про наших предків-козаків?

 • Що було головною справою їхнього життя? (Боротьба за незалежність держави)

 • А що таке держава? Знайдіть відповідь у тлумачному словнику.

 • Як називається наша держава?

 • Які символи державності ви знаєте?

 • Розкажіть про прапор (герб, гімн) нашої держави.

 • Зверніть увагу на написання слова держава. Що можете розповісти?

 • Внесіть слово до словничка, підкресліть орфограму.

 • Запишіть де слово у давальному і місцевому відмінках. Що ви помі­тили? Як розрізнити ці відмінки?

 1. Закріплення та систематизація знань

  1. Списування з граматичним завданням

Вправа 124.

Перевірка — фронтально.  1. Розвиток монологічного мовлення

Запропонувати учням на вибір:

 • скласти усний переказ за текстом вправи 124 і малюнком;

 • скласти усний твір за вправою 121.

 • У чому полягає різниця між переказом і твором? (Вислухати декілька учнів.)

 1. Підсумок уроку

  1. Самостійна творча робота. Вправа 125

 • З якими іменниками ми сьогодні працювали?

 • Що про них дізналися?

 • А що навчились робити? (Визначати відмінки іменників жіночого роду на -а, -я).

 • Саме це й потрібно вам буде зробити вдома у вправі 126.

  1. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

 • Прочитайте завдання і розкажіть своїми словами, що ви будете робити вдома. (Метод «Мікрофон»)

 1. Домашнє завдання

Вправа 126; повторити словникові слова.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка