Урок Тема: вступ. Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність ху­дожнього образу. Різновиди образів. Аналіз художнього творуСторінка5/10
Дата конвертації20.02.2016
Розмір1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

Забезпечення емоційної готовності до уроку. ("Побажай мені удачі!".)II. Цілевизначення і планування.

Визначення власних цілей уроку, плану­вання своєї діяльності.III. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Обирання учнями теми твору.

Орієнтовна тематика: "Моя зустріч із найдавнішою літературною пам'яткою"; "Здрастуй, Ярославно... (Розмова через віки)"; "Навіщо людині XXI ст. «Слово про похід Ігорів»?".2. Складання усного твору.

"Керована уява""Моя зустріч із найдавнішою літературною пам 'яткою "

• Уявіть, що ви спостерігаєте за подіями, опи­саними у "Слові..." як очевидець. Придивіться уважно до поля бою. Що ви бачите? Які звуки чуєте? Що відчуваєте?

• 3 якими словами вам хочеться звернутися до князів Ігоря, Всеволода, Святослава?

• Зберіть усі фрагменти - і пишіть твір.

• Успіху вам!

"Здрастуй, Ярославно... (Розмова через віки) "

• Уявіть обличчя Ярославни. Уважно роз­гляньте його. Запишіть "побачене".

• Прислухайтеся до голосу. Згадайте слова, з якими звертається жінка до сил природи. За­пишіть, що ви "почули" у плачі Ярославни і що відчули.

• 3 якими словами ви звернулися б до Яро­славни? Запишіть.

• Тепер зберіть усі фрагменти - і пишіть твір.

• Успіху вам!3. "Проба пера". Самостійна робота учнів над твором.

4. Редагування (робота в парах).

5. Презентація робіт.

IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

а) Чи задоволені ви результатом своєї роботи?

б) Що вам удалося виконати найкраще?

в) Що не вдалося? Чому?


Домашнє завдання.

Обов'язкове.

1. Написати творчу ро­боту в зошиті.

2. Вивчити і прокоментувати улюблені рядки з "Кобзаря".

За бажанням. Підготувати повідом­лення про цікаві факти біографії Т.Шевченка.

Урок


Тема:

Позакласне читання. Володи­мир Малик. "Черлені щити". Зміст, проблематика, образи твору.

Мета:

ознайомити учнів зі змістом рома­ну В.Малика "Черлені щити"; допомогти з'ясувати авторський задум, усвідомити різницю між зображенням подій у літописі, "Слові про похід Ігорів" і виучуваному творі; удосконалювати вміння аналізувати худож­ній текст; виховувати інтерес до історії рідно­го краю.

Тип уроку:

урок позакласного читання.

Обладнання:

видання "Слова про похід Ігорів" та ілюстрації до нього, учнівські ілюстрації, аудіозаписи.


Хід уроку

І. Мотиваційний етап.1. Забезпечення емоційної готовності до уроку. (Обмін побажаннями.)

2. Актуалізація суб'єктного досвіду й опорних знань.

а) Озвучення вражень від прочитаного.

б) Представлення ілюстрацій до твору.

в) Формулювання проблем, про які хоті­лося б поговорити.II. Цілевизначення і планування.

1. Визначення власних цілей уроку і фор­мування загального переліку.

2. Узгодження плану роботи.

III. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Укладання списку незнайомих слів ( їхнє значення з'ясовується у процесі опрацю­вання змісту твору).

2. Групова робота.

а) Представлення відтвореного на основі плану перебігу подій, коментар окремих епі­зодів роману.

б) Відповіді на пропоновані запитання.

в) Створення психологічних портретів ге­роїв (Святослава, Ігоря, Кончака, Славути).IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Відповіді на запитання (у групах з по­дальшим озвученням):

? Чим зображення подій у романі відріз­няється від літописної оповіді і змалювання їх у "Слові про похід Ігорів"?

? Що нового вам додало знайомство з рома­ном В.Малика "Черлені шити" для розуміння іс­торії, сьогодення, специфіки художньої літера­тури?

2. Оцінювання роботи груп (виступи керівників, самооцінювання за листками са­мооцінки).
Додатки
Завдання для відтворення послідовності подій роману

І група

Розділ 12.

Частина 1.

А

Подарунки Кончака князеві Яро­славу Чернігівському

1
Б

Сподівання хана на розбрат русь­ких князів

2
В

Кончак вирушає на Русь

3
Г

Несподіванки не вийшло

4Частина 2.А

Листи до Ярослава Чернігівського

1
Б

Приїзд чорних клобуків

2
В

Збір дружин Ярослава і Рюрика у Києві

3Частина 3.А

Повернення додому

1
Б

Рада у Новгороді-Сіверському

2
В

Похід розпочався

3Частина 4.А

"Живий вогонь"

1
Б

Бій з половцями

2
В

Повідомлення купця Самуїла

3

ІІ група

Розділ 13.

Частина 1.

А

Рада князів

1
Б

Досада Ігоря

2Частина 2.А

Рішення князівського з'їзду

1
Б

Багатство боярина Славути

2Розділ 14.

Частина 4.

А

Ігорів полк вирушає в похід

1
Б

"Хочу голову свою зложити або ж іспити шоломом Дону!.."

2
В

Прикмети-застереження

3Розділ 16.

Частина 1.

А

Гірка звістка про полон князя

1
Б

Святослав дізнається про заги­бель Ігоревого війська

2
В

"Загородити полю ворота на Русь черленими щитами..."

3
Г

Плач Ярославни

4Розділ 17.

Частина 4.

А

Вчинок Давида Смоленського

1
Б

Зусилля Святослава і Рюрика

2
В

Найбільше зло - князівські між­усобиці

3

III група

Розділ 15.

Частина 1.

А

Битись чи вертатися додому?

1
Б

Роздуми князя Ігоря

2Частина 2.А

"О Руська земле, уже ти за горою!.."

1
Б

Перемога над половцями

2Частина 4.А

Жорстокий бій

1
Б

Поранення князя Ігоря

2
В

Оточені звідусіль

3
Г

Знову в бойових лавах

4
Ґ

"Дрімає у полі хоробре Ігореве гніздо"

5Частина 5.А

Бойова звитяга Всеволода

1
Б

Зрада ковуїв

2
В

Пропозицію про втечу відкинуто

3
Г

У полоні в Кончака

4
Ґ

Довгий і важкий суботній день

5

IV група

Розділ 18.

Частина 1.

А

Пропозиція втечі

1
Б

Рішення прийнято

2Частина 2.А

Переправа через Донець

1
Б

Разом з половецького полону

2Частина 6.А

Несподівана зустріч у Вербівці

1
Б

Важких одинадцять днів і ночей

2Частина 8.А

Звістка про порятунок князя Ігоря

1
Б

"Сокіл прилетів з поля половець­кого!"

2Частина 9.А

"...І тоді рука твердо вивела..."

1
Б

"Тяжко тобі, голово, без плеч, зле тобі, тіло, без голови..."

2
В

Зустріч у Києві

3
Г

На поклін до Пирогощі

4
Ґ

Покаянні Ігореві слова

5
Д

"Великий Бояне, допоможи мені..."

6

Запитання для аналізу роману

1. Як поводяться руські князі під час збору і походу на половців?

2. Відзначте епізоди, де виявляється хист Святослава - полководця, а де - мудрість державного мужа.

3. Які риси хана Кончака розкриваються під час походу на Русь?

4. Поясніть причину душевної роздвоєності князя Ігоря. Як вона виявляється в різних життєвих ситуаціях?

5. Які риси характеру Ігоря розкриваються під час походу на половців, у бою і в полоні?

6. Як передано в романі осмислення Ігорем свого вчинку і своєї провини за погибель руського війська? Який висновок зробив князь? До чого це його спонукало?

7. Чому русичі так радіють поверненню князя Ігоря з полону?

8. Обґрунтуйте доречність опису книгозбірні боярина Славути. Яку роль відіграє цей образ у ро­мані?

9. Порівняйте опис плачу Ярославни і "золото­го слова" Святослава у романі і поемі "Слово про похід Ігорів". Який висновок можна зробити?Урок 17


Тема:

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ. Тарас Шевченко. Викуті мит­ця з неволі. Поетична творчість. Усвідомлен­ня власної місії, відображення її в поезії "Думи мої, думи мої...".

Мета:

поглибити знання учнів про жит­тєвий шлях Т.Шевченка; удосконалювати вміння аналізувати віршовані твори.

Тип уроку:

урок вивчення нового ма­теріалу.

Обладнання:

автопортрет Т.Шевчен­ка, збірки творів, аудіозапис пісні "Думи мої, думи мої...".
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка