Урок у 5 класі за темою «Слово як основна одиниця мови»Дата конвертації07.03.2016
Розмір185 Kb.


(урок у 5 класі за темою

«Слово як основна одиниця мови»)

Урок підготувала

Руденко Тетяна Анатоліївна,

учитель української мови та літератури

Гончариської ЗОШ І – ІІІ ступенів
2014 р.


Тема. «Ой, яка чудова українська мова»

Мета: поглибити знання учнів про однозначні й багатозначні слова, синоніми, антоніми, омоніми, пароніми; удосконалювати вміння учнів відрізняти омоніми від багатозначних слів, правильно вживати їх у мовленні; навчити добирати синоніми, антоніми, омоніми до слів; розрізняти пароніми, формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати групи слів, порівнювати їх між собою і робити висновки; виробляти вміння використовувати багатий лексичний склад мови в усному й писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до рідного слова.

Тип заняття: урок засвоєння нових знань з елементами повторення.

Обладнання: таблиці, дидактичний матеріал, словники, мультимедійне обладнання.
Хід заняття

І. Організація навчальної діяльності

Учитель. Діти, сьогодні в нас звичайний і незвичайний урок, бо матеріал, який опрацьовуватимемо, відомий вам не тільки з попередніх класів, а це ще наше щоденне спілкування. Прочитаймо тему заняття.Що вам відомо про слова, які одночасно однакові й різні?
ІІ. Актуалізація опорних знань

Запитання до учнів:

 • Що вивчає лексика?

 • Що, на вашу думку, є спільним у словах «лексика» і «лексикологія»?

 • Як ми визначаємо лексичне значення слова?

 • Чому одні слова однозначні, а інші мають декілька лексичних значень?

 • Як саме багатозначні слова пов’язані з переносним і прямим значенням слів?

 • Які групи слів за значенням вам відомі?

 • Які слова ми відносимо до омонімів?

 • Чому вони однакові й різні?

 • Чому точність і виразність нашого мовлення часто залежить від синонімів?

 • Які слова відносимо до антонімів?

 • Які слова називають паронімами?


ІІІ.Оголошення теми й мети заняття

Учитель. На сьогоднішньому занятті ви поглибите свої знання про одно- й багатозначні слова, омоніми, антоніми, синоніми, пароніми; удосконалюватимете вміння їх розпізнавати, правильно вживати в мовленні, аналізувати, порівнювати між собою, робити висновки; виховувати в собі за допомогою слова любов до рідної мови, її милозвучності й краси.


IV. Мотивація навчальної діяльності

Психологічна настанова на вивчення теми «Слова однакові і різні». Учитель. Чи звернули ви увагу на те, що групи слів за значенням досить цікаві, різноманітні. Досліджуючи їх, усе більше захоплюєшся багатством лексичного складу.


Поетична хвилинка

Жук і Комар

Жук пішов у сад за дачу

І розв’язує задачу.

А Комар години цілі

Лиш тиняється без цілі.

То з нудьги, без всяких діл

Полетів з гори у діл.

Повернув за тин, до льоху,

Розбудив велику льоху.

У смолі липкій зав’яз

Зачепивсь крилом за в’яз.

З бузини упав незграба

І радіє, що не з граба...

Він не раз ще пошкодує,

Що отак-то час марнує.
Чорногуз, Бусол і Лелека

Чорногуз, Бусол і Лелека

Повернулися здалека.

Радо їх усі вітають,

Але хто є хто, не знають.

Диво-сон

Мені диво-сон приснився,

Ніби з коником моїм —

Вірним другом дорогим —

Я в небо піднявся.

То високо ми знімались,

То униз спускались,

То зависали над землею,

То шугали понад нею.

Так було нам гарно, мило,

Сонечко нас дуже гріло.

Коли раптом я збудився,

Все навколо роздивився:

Що то було? Як то сталося?Ліжко наді мною опинилося!

Запитання до учнів:

 • Зверніть увагу на виділені слова. До яких груп за значенням ви їх віднесете?

 • Назвіть слова протилежні за значенням. (Антоніми.)

 • Які слова різні за звучанням, але близькі за значенням називають птаха? (Синоніми.)

 • Назвіть групи слів, що відрізняються абсолютно різним лексичним значенням. (Омоніми.)

 • Поясніть лексичне значення слів земля, розв’язує. Чи одне значення вони мають?

v. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Розповідь учителя про групи слів за значенням, сферою і метою їх використання

1. Робота з опорною таблицею. (проектується на екран слайд 1)
Групи слів за значенням


Правило

Приклад

Омоніми

Слова, які за своїм звуковим складом однакові, але мають різне значення. Групи омонімів:

а) лексичні (належать до однієї частини мови);

б) граматичні (омоформи) є різними частинами мови, тому збігаються

за звучанням і написанням лише в окремих формах;

в) фонетичні (омофони) збігаються лише за звучанням, а пишуться неоднаково.

Омографи збігаються за написанням, але різні за значенням і наголосом

Лава — ослін; лава — вулканова.

Коса — заплетене волосся; коса — сільськогосподарське знаряддя;

коса — наливна смуга суходолу в морі.

Мати — ненька;

мати (дієслово неозначеної форми). Три (числівник);

три (дієслово наказового способу). Мріяти (дієслово неозначеної форми);

мрія ти (іменник + займенник). Мука — борошно; мука — стан душі

Синоніми

Слова, що відрізняються одне від одного звуковим складом, але означають назву одного поняття з різними відтінками в його значенні або з різним стилістичним забарвленням. Від синонімів залежить точність і виразність нашого мовлення. Синонімами можуть бути як самостійні, так і службові частини мови

Старий, древній, колишній, стародавній, старовинний, старожитній. Віхола, завія, хуга, заметіль

Антоніми

Слова з прямо протилежним значенням, якщо вони мають якусь лексичну спільність.

Виражаються антоніми різними частинами мови: іменниками, прикметниками, займенниками, дієсловами, прислівниками, прийменниками. Якщо не об’єднані лексичною спільністю, слова не є антонімами

Північ — південь (простір). Праця — відпочинок (процес). День — ніч.

Чорний — білий.

Усі — жодний.

Мокнути — сохнути.

Ясно — темно.

Над — під.

Дитинство і юність.

Ніч і ранок

Пароніми

Слова, що за повної або часткової відмінності є дуже подібними за формою, звучанням, будовою, але мають різне лексичне значення:

а) розрізняються суфіксами, префіксами, закінченнями;

б) наголосом;

в)коренем;

Виконавча (настанова), виконавська (майстерність),

Вигода (зиск), вигода (зручність),

Кампанія, компанія.

Щоб усвідомити, на які групи діляться слова за значенням, слід виконати завдання в групах.

 1. Дослідна робота.

1 група

Робота з одно- й багатозначними словами. Розподілити на дві колонки однозначні й багатозначні слова.

Рукав, штанина; яма (боргова), горбок; книжка (складова коров’ячого шлунку), зошит; листок, стебло; город, поле (поле діяльності); парта, стіл (паспортний, замовлень); вікно, шибка; чашка, чашечка (колінна); шуба, пальто; земля, глина.
2 група

Розподілити слова на групи синонімів (ланцюжки).

Азбука, вантаж, недолік, абетка, тато, дім, альманах, вітчизна, алфавіт, батьківщина, батько, буква, дім, бунт, вода, варта, літера, будинок, заколот, хиба, сторожа, балакучий, вабити, відраза, манити, говіркий, огида.
3 група

Відшукати пару (погрупувати слова-антоніми).

Свіжий, цілий, твердий, каламутний, сміятися, чистий, за, черствий, порізаний, довгий, проти, м’який, плакати, короткий, весело, північ, сумно, південь, дурень, багач, любити, живий, розумний, бідняк, ненавидіти, мертвий.
4 група

Попарувати й у разі потреби змінити словосполучення так, щоб вийшли пари словосполучень з омонімами.

Погані справи, перенестись мріями в майбутнє, у далекій дорозі, рідної матері, май совість, зайти справа, потерти пальцями перенісся, синіє льон, посіяний руками синів, дорогою ціною.

5 група

Утворити пари паронімів.

Вітровий, вітряний (сила, день); воєнний, військовий (стан, обов’язок); вхідні, вступні (двері, дзвінки); кахляний, кахельний (завод, підлога); корисливий, корисний (чоловік, продукт); цегельний, цегляний (завод, стіна).


 1. «Біг із бар’єрами».

З’ясуйте лексичне значення поданих слів (доберіть до кожного антонім і синонім).

Давній — той, що давно виник.

Давній — старий, древній; давній — сьогоднішній.

Далекий, журитися, запашний, колючий, оптиміст, мілкий, наймати, повільний.
 1. «Творче спостереження».

Уміння добирати синоніми свідчить про рівень словникового запасу дитини. Ця робота розвиває кмітливість, тренує пам’ять і, звісно, поповнює словниковий запас.

Замініть синонімом повторюване слово. Чи всі дібрані слова є синонімами?

Свіже повітря, свіжий вітер, свіжий хліб, свіжий огірок, свіже листя, свіжа думка, свіжа новина, свіже обличчя, свіже молоко, свіжа вода, свіжа голова.

Творча робота в парах


 1. «Кола на воді».

Учитель дає слово, яке записане стовпчиком. На ці букви добирають слова-омоніми, із кожним словом діти утворюють словосполучення, а потім ці словосполучення вводять у речення.

 1. пара (балка).

 2. пара (захід).

 3. пара (плата).

 4. пара (сходи)


5. «Творче конструювання».

Поєднайте слова першої і другої груп. Чи є серед синонімів універсальний, що підходить до всіх словосполучень? Чи правильний переклад «Володар кілець»?1 група: каблучка, обручка, перстень, колечко, кільце.

2 група: фільм «Володар …»; … для нареченої; … із самоцвітом; … у бика у носі …; дарував я їй …, вона його не взяла.

1 група: кулька, бульбашка, булька.

2 група: мильна, повітряна, на воді.
6. «Спіймай наголос».

Запишіть речення, у словах-омонімах розставте наголоси. • Мені дуже шкода карати пастуха, проте шкода, заподіяна худобою, чималенька.

 • Образи побаченого навіяли мені згадки про бабусині образи в кутку і про давні дитячі образи.

 • Це не просто зав’язка від мішка — це зав’язка сюжету нашої гуморески.

 • Казанок згодиться тоді, коли тато згодиться взяти нас на рибалку.

 • Замкнули замок на замок, щоб той замок не замок.
 1. «Відшукай слово». (Проектується на екран слайд 2)

Установіть відповідність між паронімами та їх лексичним значенням.

З кожною парою паронімів складіть і запишіть речення.1. Людина, яка користується абонементом

А. Бетон

2. Будівельний матеріал, виготовлений із суміші твердих матеріалів

Б. Віраж

3. Малюнок на скелі або візерунок із кольорового скла

В. Вітраж

4. Той, що містить у собі глину

Г. Абонемент

5. Вироблений із глини

Ґ. Батон

6. Рух по кривій літака

Д. Абонент

7. Білий хліб довгастої форми

Е. Глинястий

8. Реєстрова бібліотечна картка читача

Є. Глиняний


7. Культура мовлення

Знайдіть помилки в поданих реченнях. У разі потреби скористайтеся словником паронімів.

 • Мій батько завідував лабораторією в дослідному інституті.

 • У місті проведено навчання населення в умовах надзвичайних ситуацій мирного та військового часу.

 • Громадянські права – основа конституційно-правового статусу громадянина держави.

 • Завтра в Черкасах на дорогах ожеледь.

 • Ю. Катрук – дипломат конкурсу художніх творів «Коронація слова».

 • Іван Іванович був відомий дипломант і міг залагодити будь-яку справу.


Діалогічне мовлення

Складіть діалог між туристом та екскурсоводом. Використайте подані омоніми.

Замок, балка, боронити, вал, вибій, глава, граф, двір, завод, коло, легенда, лист, розвідка.
Монологічне висловлювання

Ознайомте іноземних туристів із лексичним багатством рідної мови. Використовуйте в монолозі одно- й багатозначні слова, синоніми, антоніми та омоніми.Твір-мініатюра

Орієнтовні теми: • «Моя землянайкраща в світі»(використати багатозначні слова, омоніми, синоніми);

 • «Екскурсія до зоопарку»(з використанням омонімів, антонімів);

 • «Враження від цифрової програми»(з використанням антонімів, синонімів, омонімів).VI. Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу

Учитель. Усі ми любимо загадки. Але сьогодні загадки в нас незвичайні. Відгадками до них будуть омоніми або багатозначні слова. Загадки допоможуть розпізнати, де омоніми, а де багатозначні слова.

Загадки

Здавна я служу людині,

Я у маминій машині,

На сосні чи на ялині,

А у когось ще й на спині. (Голка)
Мене знайдуть у плащах,

Пальтах, сукнях, піджаках,

Чоловічих сорочках.

Де ж іще? А ще в річках. (Рукав)
Я у кожній деревинці

Квітці, кущику, травиці,

В класі на уроці мови

Ти побачиш мене в слові. (Корінь)
Друг мій воду набирає,

Я ж у вирій відлітаю. (Журавель)
Тезко мій будує дім,

Я даю воду в домі тім. (Кран.)


Відбиток ніг я на дорозі,

Чи на траві, чи на підлозі.

Та є у мене ще омонім:

Слів треба, «варто» він синонім. (Слід.)


Ребус (Спроектовано на екран слайд 3)

 • Синонім до слова «ярок».

 • Хорова народно-обрядова пісня, у якій оспівується пробудження весни.

 • Синонім до слова «залишати».

 • Антонім до слова «взутий».

 • Антонім до слова «свійський».

 • Синонім до слова «скупий».

 • Синонім до слова «воскреснути».

 • Антонім до слова «рабство».

 • Кінцева нижня частина ноги людини чи тварини.

 • Атмосферні опади у вигляді частинок льоду різного розміру.

 • Антоніми до слова «працювати».

 • Синоніми до слова «факт».
1
2


3

4
5


6
78

910


11
12Ключовим словом ребуса є наука, що вивчає словниковий склад мови з погляду походження слів, їх уживання, значення.
Дискусія

 • Що вивчає лексика?

 • Охарактеризуйте лексикологію як науку.

 • Чи багато в нашій мові однозначних слів?

 • Як пов’язані багатозначні слова й переносне значення слова?

 • Охарактеризуйте омоніми.

 • У чому різниця між омонімами та багатозначними словами?

 • Що нового ви дізналися про синоніми?

 • Чи всі слова нашої мови мають антонімічні пари? Які слова не можна вважати антонімами?

 • Які труднощі викликають пароніми? Що ти порадиш своїм одноліткам, які недоречно вживають слова, що лише подібні за звучанням, будовою, але мають абсолютно різні лексичні значення?


VII. Рефлексивно-оцінювальний етап

Учитель. Як бачите, ми з вами подорожували по цікавій країні Лексикології.

 • Чи всі цікаві зупинки були для вас зрозумілі?

 • Що найбільше вразило?

 • Що вдалося?

 • Які труднощі ще не подолані?


Домашнє завдання: написати твір-мініатюру на тему «У країні слів».


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка